AlHaqqa

Cas neizbjezni,sta je cas neizbjezni,i otkud ti znas sta je cas neizbjezni?(Al-Haqqa 1-3)

31.10.2008.

Grijesi

1.Onaj koji cini nered na Zemlji i koji prekida rodbinske veze:Allah Subhanehu ve teala je rekao:"Zar i vi nebiste,kada bi ste se vlasti docepali,nered na Zemlji cinili,rodbinske veze kidali.To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ucinio.(Muhammed 22-23)Allah subhanehu ve teala:"One koji vole da se o vjernicama sire bestidne glasine ceka kazna i na ovom i na onom svijetu,Allah zna,a vi neznate"(Nur 19).

2.Slikari,kipari i drugi koji predstavljaju ljudske likove:Imam Buhari u svom sahihu prenosi da  Poslanik s.a.v.s:"..prokleo onog koji uzima kamatu i onog ko je daje,zenu koja tetovira i onu koja trazi tetoviranje i slikare"(5)

Zaista ce,Kijametskog dana,najzesce kaznjeni biti slikari(Fethul-Bari 282-10) Zaista  ce vlasnici ovih slika Kijametskog dana biti kaznjeni i bit ce im receno ozivite ono sto ste stvorili,a zaista meleci ne ulaze u kucu u kojoj ima slika.(Fethul-Bari 383-10)

3.Potvaranje cestitih,bezazlenih vjernica za cinjenje bluda:Uzviseni Allah kaze:"Oni koji obijede cestite,bezazlene vjernice neka budu prokleti na ovom i na onom svijetu,njih ceka patnja nesnosna"(Nur 23)Potvara se sastoji u tome da neka osoba kaze za udatu zenu ili djevojku da je izvrsila blud i slicno tome,a Allah Uzviseni najbolje zna.

4.Ona koja trazi da joj se u kosu uplete tudja kosa i ona cija se kosa uplice:Prenosi imam Buhari u svom Sahihu od Aise r.a. da se jedna komsinica ensarijka udala,pa se razboljela i kosa joj pocela opadati.Htjela je da joj u kosu uveze kosu druge zene,pa su upitale Poslanika s.a.v.s,a on je odgovorio:"Prokleo je Allah onu koja uvezuje kosu i kojoj se uvezuje"(Fethul-Bari 374-10)

5.Ko svoje porjeklo pripisuje nekome drugom,a ne svom ocu i rob koji tvrdi da je rob nekog drugog a ne onog kome stvarno pripada:"Poslanik s.a.v.s. je rekao:Ko tvrdi da je sin nekog drugog covjeka a ne svog oca,ili da pripada nekom drugom,a ne svom vlasniku,prokletstvo je od Allaha i to ga prokletvstvo prati do Kijametskog dana."(Ebu Davud,Sahihul-Dzamiu 5987)

6.Onaj ko ozeni zenu tri puta razvedenu od istog muza,da bi se kasnije od nje razveo i tako je ucinio dopustenom bivsem muzu,te bivsi zenin muz:"Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s:"Allah je prokleo onog koji ozeni tri puta razvedenu od istog muza,a zatim a zatim se razvede od nje i ucini je dopustenom bivsem muzu i prokleo je onog kome je ta zena ucinjena dopustenom".(Imam Ahmed i dr,Sahihul-Dzami 6-285)

 7.Onaj ko psuje drugove (Ashabe) Poslanika s.a.v.s:"Poslanik s.a.v.s. je rekao:Ko psuje moje drugove na njega pada prokletstvo Allaha,meleka i svih ljudi ".(Taberani,Sahihul-Dzami 6-285)

8.Onaj ko proklete svog oca,ko zakolje u necije drugo ime,a ne u ime Allaha,ko ugosti onog ko cini nered na Zemlji,ko mjenja granice zemlje:"Prenosi imam Muslim u svom Sahihu od Alije ibn Ebi Taliba r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao:"Allah je prokleo onog ko proklete svog oca,onog ko zakolje u necije drugo ime,a ne u ime Allaha,onog ko ugosti onog koji cini nered na Zemlji i onog koji mjenja granice Zemlje".(Serh Sahih Muslima od Nevevija 150-13)Imam Nevevi u objasnjenju ovog hadisa kaze:Pod granicom zemlje se podrazumjeva,obiljezja tih granica(medze),a mufsid je onaj ko cini nered na Zemlji.

9.Vodje koje nisu pravedni i koji sklopljene ugovore ne izvrsavaju:Imam Ahmed prenosi u svom Musnedu a i drugi od Ebu Berze da je rekao:"Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s:Kurejsijske vodje su takve,da kada se od njih trazi milost-milostivi su,kada sklapaju ugovore-ispunjavaju ih,kada vladaju-pravedni su,a na onog od njih,ko ne radi ovako,je prokltstvo Allaha,meleka i svih ljudi".(Musned 421-4)

 10.Onaj ko sprecava odmazdu:Rekao je Poslanik s.a.v.s:"Ko bude ubijen bez predumisljaja u gadjanjem kamenjem,udaranjem ili udarcem stapa,to je greska i njegov otkup ce biti otkup za namjerno ubistvo,a ko bude ubijen namjerno-za njega je odmazda.Onaj ko omete odmazdu proklet je od Allaha i na njega pada Allahova srdzba,od njega se neprima niti pokajanje,niti otkup".(Ebu Davud i En-Nesai Sahihul-Dzami)

11.Muskarci koji oponasaju zene i zene koje oponasaju muskarce:U Buharijinom Sahihu od Ibn Abbasa r.a.  se prenosi da je rekao:"Allahov Poslanik s.a.v.s. je prokleo muskarce koji oponasaju zene i zene koje oponasaju muskarce".(Fethul-Bari 332-10)

 12.Zene koje su obucene a gole:"Prenosi Imam Ahmed u svom Musnedu(232-2)i Taberani(436-4) s tim da je tekst hadisa njegov,da je Poslanik s.a.v.s. rekao:"Bit ce na kraju postojanja ovog ummeta,muskarci koji ce putovati u svojim nosiljkama,sve do samih vrata dzamije,njihove zene su obucene,a gole,na njihovim glavama su kao grbe koscati deva,takve zene su zaista proklete".Rekao je Sejh Ahmed Sakir,Allahova milost neka je na njega,u pronalazenju ovog lanca prenosilaca(36-12)za ovo Ahmedovo prenosenje:Njegov lanac prenosilaca je ispravan.Pogledaj Mudzemeuz Zevaid 137-5.

13.Zena koja napusti postelju svoga muza:Prenosi imam Buhari u svom Sahihu od Ebu Hurejre da je rekao:"Ako zena prenoci noc,napustivsi postelju svog muza,prokleta je od meleka sve dok se nevrati".(Fethul-Bari 294-9)

14.Frula prilikom veselja,naricanje i njemu slicno prilikom nesrece:Rekao je Poslanik s.a.v.s:"Dva glasa su prokleta i na ovom i na onom svijetu:frula prilikom veselja i cviljenje prilikom nesrece".(El-Baraz,Ed-Dija'u Sahihul-Dzamiu 3801).Frula je poznati instrument koji se koristi skupa sa ostalim muzickim instrumentima prilikom pjevanja.Od takvih instrumenata su npr:lutnja,bubanj,violina i drugi instrumenti koji su zabranjeni.O toj zabrani zabiljezeni su hadisi a jedan od njih je:"Prenosi imam buhari u svom Sahihu da je Poslanik s.a.v.s rekao:U mom ummetu bit ce ljudi,koji ce dozvoljavati zenski polni organ,svilu,alkoholna pica i muzicke instrumente.

15.Brijanje ili paljenje odjece i slicno prilikom desavanja nesreca:U Sunenu En-Nesaija stoji:"Poslanik s.a.v.s.  je prokleo onog ko se obrije ili probode kopljem ili zapali".(Sahih Sunen En-Nesai 1761)

16.Ona koja grebe svoje lice ili se udara po njemu,ona koja kod drugih izaziva ceznju za svojim grudima i ona koja poziva nesrecu i propast prilikom nevolje:Rekao je Poslanik s.a.v.s:"Allah je prokleo onu koja se udara ili grebe svoje lice,ona koja kod drugih izaziva ceznju za svojim grudima i ona koja priziva nesrecu i propast".(Ibn Madze i drugi Sahihul-Dzami 5092)

17.Zene koje tetoviraju,zene koje sebi cupaju dlake sa lica,zene koje sebi prave razmak medju sjekuticima zbog ljepote:U Buharijinom Sahihu od Ulkame se prenosi da je rekao:"Prokleo je Abdullah(misli se na Abdullaha ibn Omera r.a.)zene koje tetoviraju,zene koje sebi cupaju dlake sa lica,zene koje sebi prave razmak medju sjekutica zbog ljepote i tako mjenjaju Allahovo stvorenje,pa je Um Jakub upitala:Sta je ovo?Abdullah je odgovorio,zasto da neproklinjem onog kojeg je prokleo Allahov Poslanik s.a.v.s. a i u Allahovoj Knjizi su prokleti.Rekla je:Tako mi Allaha procitala sam sve sto je izmedju korica i nisam to nasla,rekao je:Tako mi Allaha da si ga procitala(Kur'an)nasla bi ovo:"Ono sto vam Poslanik dozvoljava uzmite a  sto vam zabranjuje ostavite.(Fethul-Bari 377-10)

18.Onaj koji uzima kamatu,koji je daje i koji je zapisnicar sa svjedocima:Allahovom Poslanik s.a.v.s. je rekao:"Allah je prokleo onog koji uzima kamatu,onog ko daje,njenog zapisnicara i svjedoke koji budu pristunim njenom davanju,svi su oni u ovom slucaju isti."(Imam Ahmed Sahihul Dzamiu 5090)

19.Pljackas grobova:Prenosi El-Bejheki (270-8) od Aise r.a. Allahovo zadovoljstvo neka je na nju,da je Poslanik s.a.v.s. rekao:"Prokleo je Allah pljackasa i pljackasicu grobova".(Vjerostojan po misljenju Albanija u Es-Silsiletus-Sahitatu 2148)

20.Ko vrsi spolni odnos sa zenom u njen analni otvor:Rekao je Poslanik s.a.v.s:"Proklet je onaj koji vrsi polni odnos sa zenom u njen analni otvor"(Pronasao ga je Ibn Adi,provjerio njegovu ispravnost Albani u Abadus-Zefat str 105)

21.Ko uperi oruzje u svog brata:U Muslimovom Sahihu se prenosi od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao:"Ko upravi prema svom bratu predmet od zeljeza zaista ga meleci proklinju sve dok neostavi tj predmet,pa cak i ako mu je to brat po ocu i majci".(Serh Sahih Muslim od Nevevija 408-16)

22.Onaj koji oponasa zivotinje:Prenosi Nesai-Allahova milost neka je na njega u svome Sunenu od Ibn Omera r.a. :Cuo sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. kako kaze:"Prokleo je Allah onoga ko se izjednacuje sa zivotinjama".(Sahih Sunen En-Nesai 4-39)

23.Davalac mita i onaj ko ga prima:Imam Ahmed i Tirmizi,te drugi prenose da je Abdullah Ibn Omer r.a. rekao:"Prokleo je Allahov Poslanik davaoca mita i onog ko ga prima". (Tirmizi Sunen 1074)

24.Onaj ko uzima za metu nesto sto ima dusu:Od Ibn Omera r.a. se prenosi da je rekao:"Zaista je Allahov Poslanik s.a.v.s. prokleo onog ko uzme nesto sto ima dusu za metu".(Muhtesar Sahih Muslim 1248)

 25.Zigosanje ili udaranje zivotinje po licu:Od Dzabira ibn Abdullaha r.a. se prenosi da je pored Poslanika s.a.v.s. prosao magarac koji je na licu bio zigosan,pa je rekao:"Allah je prokleo onog koji je zigosao ovog magarca".(Muslim,Nevevi 342-13)

 26.Vino:Rekao je Poslanik s.a.v.s:"Allah je prokleo vino,onoga ko ga pije i onoga ko ga toci,i onoga ko ga prodaje,i onog ko ga kupuje,i onog ko ga spravlja,i onog kome se spravlja,i onog ko ga nosi,i onog kome se nosi,i onog ko dobija zaradu od tog vina".(Ebu Davud,Hakim u Sahihul-Dzamiu 5091)

27.Prenosi imam Buhari u svom Sahihu od Ibn Abbasa r.a. da je rekao:Cuo sam Omera r.a. kako kaze:Ubio Allah tog i tog!Zar nezna da je Vjerovjesnik rekao:"Prokleo je Allah zidove,zabranjen im je loj,a oni ga rastapaju i prodaju".(Fethul-Bari 496-6)Poslanik s.a.v.s. je rekao:"Zaista kad Allah zabrani jedenje neceg,zabrani i dobijanje zarade od toga"(Ahmed.Ebu Davud,Sahihul-Dzamiu 5107)Nacin izigravanja Allahovog zakona u ovom i drugim vremenima su mnogobrojni.Neki od njih su:prodaja uzroka i nazivanjem mnogih zabranjenih stvari drugacijim imenima kako bi bile dopustene,neka nas Allah sacuva od toga.O ovome nas je obavjestio Poslanik s.a.v.s. pa je rekao:"Nece prestati Dani i Noci sve dok grupa iz mog ummeta nebude pila vino nazivajuci ga drugim imenom".(Sahih Sunen Ibn Madze 2734)

28.Ovaj svijet i njegovi ukrasi i sve na njemu osim spominjanja Allaha:"Od Ebu Hurejre od Ibn Mesuda r.a. a on od Poslanika s.a.v.s.:"Ovaj svijet je proklet,prokleto je i sve sto je na njemu,osim spominjanja Allaha i onog ko se sprijatelji sa njim,te alima(ucenjaka) i onog ko uci".(Ibn Madze i drugi Sahihul-Dzami 329-12)Pod dunjalukom ili ovim svijetom,misli se na sve sto covjeka zaokuplja od robovanja Allahu Subhanehu ve teala i tako ga udaljava od Njega.Pod Njegovim prokletstvom se podrazumjeva udaljavanje od Njegovog pogleda,kao sto stoji u Sahihutul-Tergib broj 71.Rekao je Poslanik s.a.v.s.:"Cija briga bude drugi svijet,Allah ce mu uciniti da njegovo bogatstvo bude u srcu njegovom,skupit ce njegovu skupinu,a ovaj svijet ce mu doci prisilno.Kome ovaj svijet bude briga,Allah ce uciniti siromastvo medju njegovim ocima,a od ovog svijeta mu nece doci nista osim onog sto mu je odredjeno".(Tirmizi Sahihul-Dzamiu 6510)

29.Ukidanje nekog prava Muslimanu:Prenosi imam Muslim u svom Sahihu od Ebu Emame r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao:"Ko svojoj desnicom ukine neko pravo muslimana,Allah mu je Vatru ucinio obaveznom,a zabranio mu Dzennet.Neki covjek ga upita:Zar i ako nesto bude neznatno,o Allahov Poslanice?Rekao je:Da".(Nevevi 519-2)

30.Namjerno ubistvo vjernika:Rekao je Uzviseni Allah:"Onome ko hotimicno ubije vjernika,kazna ce biti Dzehennem u kome ce vjecno ostati,a Allah ce na njega gnjev Svoj spustiti i proklet ce ga i patnju mu veliku pripreniti".(Nisa 93)

31.Onaj od cijeg jezika komsija nije miran:Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao:"Nece uci u Dzennet onaj od cijeg jezika nije miran njegov komsija"(Muslim,Nevevi 277-2)

32.Zena koja od svog muza trazi razvod brata bez velikog razloga:Saban r.a. je rekao:"Onoj zeni koja od svog muza trazi razvod bez nevolje zabranjen je miris Dzenneta.(Hadis prenosi petorica osim Nesaia)

33.Onaj koji prekida rodbinske veze:Prenosi imam Muslim u svom Sahihu u knjizi dobročinstva, srodstva i lijepog ponašanja da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: »Neće ući u Džennet onaj ko prekida rodbinske veze.(Šerh Sahih Muslim od Nevevija 349-16)U Sahihu Muslima takođe nalazimo od Ebu Hurejre radijallahu anhu da je neki čovjek rekao: »O Poslaniče, zaista ja imam rodbinu s kojom održavam rodbinske veze, a oni ih prekidaju, ja im dobro činim, a oni meni čine zlo, ja sanjarim o njima, a oni me vrijeđaju.« Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: »Ako je tako kako kažeš, onda im puniš usta vrelim pijeskom i Allah ti neće prestati biti pomagačem nad njima sve dok ustraju na tome.(Nevevi 350/16)

34.Klevetnik:Prenosi Imam Muslim u svom Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, da je rekao: »Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da je rekao: 'U Džennet neće ući klevetnik.'U istoj knjizi nalazimo od Hamama ibnul Harisa da je rekao: »Sjedili smo sa Huzejfom u džamiji, pa je došao jedan čovjek i sjeo kod nas, a neko je rekao Huzejfi, da ovaj prenosi priče sultanu. Zatim je Huzejfe sa namjerom da ovaj čovjek čuje rekao: »Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako kaže: 'U Džennet neće ući onaj ko kleveće.'(Šerh Sahih Muslim od Nevevija 473-472/2)

35.Ohol:Rekao je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: »U Džennet neće ući onaj u čijem srcu se nalazi oholost veličine zrna.(Hadis prenosi Muslim, Nevevi 452/2)

36.Onaj koji prigovara ucinjeno dobro,ko je neposlusan roditeljima i alkoholicar:Rekao je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem:U Džennet neće ući onaj koji prigovara učinjeno dobro, niti onaj ko je neposlušan roditeljima, niti alkoholičar.(Sahihul-Džamiu 7676)

37.Lazov i razvratnik:Rekao je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: »Zaista laž vodi ka razvratu, a razvrat vodi ka vatri.(Hadis prenosi Buhari, Fethul-Bari 507/10)Rekao je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: »Teško se onome ko priča priču i laže da bi zasmijao narod, teško se njemu i teško se njemu.(Sahih Sunenut-Tirmizi 1885)

38.Samoubica:Prenosi imam Buhari u svom Sahihu od Džunduba ibn Abdullaha, radijallahu 'anhu: »Među onima koji su bili prije vas bio je jedan čovjek koji je imao ranu, pa se uznemirio, uzeo nož i njime probio ruku, krv se nije zaustavila sve dok nije umro, Allah kaže: 'Moj rob Mi je požurio sam od sebe, zato Sam mu zabranio Džennet.'(Fethul-Bari 496/6)Uzvišeni Allah kaže:I jedni druge ne ubijajte! Allah je doista, prema vama milostiv. Onoga ko to nepravično i nasilno uradi – Mi ćemo u vatru ubaciti; to je Allahu lahko." Nisa 29-30 Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: »Ko ubije sam sebe željeznim predmetom, njegov željezni predmet će biti u njegovoj ruci i udarat će njime po svom stomaku u džehennemskoj vatri u kojoj će zauvijek ostati. Onaj ko popije otrov i tako ubije sam sebe, srkat će otrov u džehennemskoj vatri u kojoj će uvijek ostati. Onaj koji se baci sa brda i tako sam sebe ubije, padat će u džehennemsku vatru i ostati u njoj vječno.(Hadis prenosi Muslim, Nevevi 478/2)

39.Ko kaze o vjerniku oko sto nije istina:Rekao je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: »Ko onemogući sprovođenje kazne za činjenje neke od Allahovih zabrana, usprotivio se Allahu i Njegovoj odredbi. Ko umre, a iza njega ostane dug – ne u novcu, ali je u dobrim i lošim djelima, ko se spori oko lažnog, a zna da je ono oko čega se spori lažno, Allah se na njega srdi sve dok se ne okrene, ako kaže o vjerniku ono što nije istina Allah će ga nastaniti u znoju stanovnika pakla sve dok ne povuče ono što je rekao, a neće povući.(Hadis prenose Ebu Davud i drugi, Sahihul-Džami' 6196)Allah subhanehu ve te'ala kaže: »A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju tovare na sebe klevetu i pravi grijeh.« Ahzab 58

40.Oni koji udaraju bicevima i zene obucene a gole:Prenosi imam Muslim u svom Sahihu od Ebu Hurejre radijallahu 'anhu, da je rekao: »Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: »Dvije su vrste ljudi stanovnika vatre koje ja nisam vidio. Jedna vrsta je skupina koja će nositi bičeve u obliku kravljih repova i njima udarati ljude i gole žene koje će se natjecati u slavi, iskrivljene, nagete, a njihove glave su kao krive grbe deva, neće ući u Džennet niti će osjetiti njegov miris, iako se njegov miris osjeti do te i te udaljenosti.(Sahih Muslim 1388)

 

30.10.2008.

Odgoj i moralne vrijednosti-Hasan El Basri

Allah džellešanuhu će sačuvati od šejtana i Džehennema čovjeka u kojeg se nađu ova četiri svojstva: suzdržanost u strahu, žurbi, srdžbi i pohoti.
Znanje je bolje od nasljedstva; odgoj je najčistiji obraz; pobožnost je najsigurnija opskrba; ibadet je najbolja zarada; razum je najbolji vodić; lijepo ponašanje najbolji je drug; blagost je najbolji pomoćnik; zadovoljstvo je najveće bogatstvo; Allahova pomoć je najbolja pomoć; a sjećanje na smrt najbolji je propovjednik.Ne budi kao onaj koji skuplja znanje učenih i mudrost mudrih, a prema Istini se odnosi kao jedan od glupih.Allah džellešanuhu će uvesti u Džennet i obasuti milošću čovjeka koji je dobar prema roditeljima, samilostan prema potčinjenima, brižan prema siročetu i zaštitnik nemoćnih.
Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, je rekao:"Dvije su vrste znanja: znanje u srcu, i ono što je korisno, i znanje na jeziku, koje je, u stvari, Allahov džellešanuhu dokaz protiv čovjeka.

*Zavist razara vjeru brže od širenja svrabeža po tijelu. Pametan i oštrouman vjernik povećava svoje strahovanje od Allahove džellešanuhu kazne kad god mu uzvišeni Allah poveća dobro.Vjernik je najveći radiša i on se boji samo Allaha džellešanuhu. Kad bi on potrošio na Allahovom putu zlata koliki je Uhud (brdo), ne bi bio siguran da se spasio. On ponavlja sve dok se u spas ne bude osvjedočio: "Nikada se, zaista nikada, neću spasiti!’ A licemjer govori: "Dosta li je prosta svijeta! Šta su moji grijesi prema njihovim?! Allah je milostiv i mnogo prašta pa će i meni oprostiti. Čovjeće, zašto tako govoriš? Radiš hrđava djela zavaravajući se pustim nadanjima u oprost (od Allaha džellešanuhu).

 

Ko je lošeg odgoja, sam je sebe kaznio.

Čiji je imetak velik, veliki su mu i grijesi.

Ko mnogo govori, ćesto griješi.

Da nije znanja, ljudi bi bili isti kao životinje.

Omer ibn el-Hattab, radijallahu `anhu, govorio je:
"Prvi nazovi selam pri susretu s bratom u vjeri, dozivaj ga njemu najdražim imenom i napravi mu mjesto u sijelu pa će ti to povećati ljubav prema njemu."

Vaši preci su vam bili uzor u lijepom odgoju. Uzmite pouku, Allah vam se smilovao! Ne budite sitničavi pa da Allah džellešanuhu bude sitnićav prema vama!
Proklestvo Allahovo je na sitnićava čovjeka kao i onoga koji je sitnićav sitnićavu!

Šta je ovo s nama?! Jedan drugog susrećemo i govorimo: "Neka nama i vama Allah džellešanuhu oprosti grijehe i u Džennet nas uvede!" Ali čim do
đu u pitanje dinari i dirhemi sve se potpuno izmijeni. Teško vama! Nisu takvi ljudi bili vaši dobri preci. Zašto njih ne uzmete kao uzor kao što vam je i naređeno?!

Ljudi, šta je s nama?! Kada smo u izobilju, jedan drugom bliski smo i dragi, a č
im na iskušenja budemo stavljeni, jedan drugog zaboravljamo. Nisu takvi bili drugovi Allahovog Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem. Bože sačuvaj, da mi drugačije postupamo od njih!

Brate, pazi sta ćes govoriti! Zar nije rečeno da je najbolje jezik stalno držati svezan. Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, rekao je: "…a zar će ljudi biti bačeni u Džehennem zbog nećega drugog osim zbog griješna govora?!"

U pametna čovjeka jezik je iza srca, pa kada hoće nešto reći, on najprije dobro razmisli. Ako će to korisno biti, onda kaže; u protivnom, šuti. A u neznalice je srce iza jezika. On govori kad god mu se prohtije uopće ne razmišljajući.

Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, kazao je:
"Moji sljedbenici će ući u Džennet Allahovom džellešanuhu milošću, čistotom srca i zbog samilosti koju su osjećali prema svim muslimanima, a neće ući u Džennet samo zbog namaza i posta."

Kazano je da će glasnik, kada bude Sudnji dan, povikati: "Neka sada ustane onaj za koga je Uzvišeni Allah preuzeo obavezu da će ga nagraditi od Sebe! I tada će ustati samo onaj koji je pritekao u pomoc bratu svome kada mu je ona bila potrebna, ili koji je bratu svome oprostio učinjenu nepravdu, ili koji je bratu svome poklonio neku od blagodati kojima ga je Allah džellešanuhu darovao.

Pametan čovjek ne otkupljuje neprijateljstvo jednog čovjeka za ljubav hiljadu drugih ljudi. Ko to uradi, sve će izgubiti i bez ičega će ostati.

Veličina plemenitog je njegov odgoj, a iskrena pobožnost njegovo je porijeklo.

Ko okrivi svoga brata zbog grijeha za koji se on pokajao Allahu džellešanuhu, neće umrijeti sve dok tim istim grijehom ne bude bio stavljen na kušnju.

Na pitanje Rebia ibn Subha da li su deset rekata namaza koje je on redovito klanjao poslije jacijskog farza sunnet ili nafila, Hasan je odgovorio:

- Nisu sunnet, jer kada bi bili sunnet, musliman ih ne bi propuštao. Ali, sine brata moga, u lijepo ponašanje muslimana i potpunost njegove vjere spada i ovo:
Kad sebe privikne na činjenje nekog dobra, i to redovito, ili se privikne na neki ibadet Allahu džellešanuhu, potrebno je da u tome bude ustrajan čitavo vrijeme.

U Tevratu je zapisano: "Pravo bogatstvo je u zadovoljstvu, spas u samoći, zdravlje u odbacivanju pohota, mir u neimanju želja, a pravi užitak je u vječnosti koja se zadobiva trpljenjem u ovom kratkom zivotu."

Ljudi, okitite se svojstvima koja preporučuje Allah džellešanuhu i pazite na Njegove propise, pa ćete biti prijatelji Allahovi.

Nikome osim Sulejmanu, `alejhi-s-selam, nije data nijedna blagodat za koju neće odgovarati. Sulejmanu, `alejhi-s-selam, je rečeno:
Ovo je naš dar, pa ti podari ili zadrži, nećes zbog toga odgovarati. (Kur’an, 38:39)

Ko je siguran u nadoknadu, ne škrtari u davanju.

Čovjek nije nikada produžio nadu, a da nije pokvario djelo.

Ti si, o čovjeće, sastavljen od dijelova. I kad god pro
đe jedan dan, ode i dio tebe.

Allah džellešanuhu se smilovao Ibn Mes`udu koji kao da je vas imao u vidu kada je rekao: "Vaš zahid (onaj koji je suzdržljiv od ovosvjetskih dobara) u stvari, pohlepan je za ovim svijetom, vaš mudžahid (borac na Allahovom putu) nemaran je, a vas alim (uč
enjak) prava je neznalica."

Ko se boji samo Allaha džellešanuhu, On učini da se njega sve drugo boji. A ko se boji svijeta, Allah džellešanuhu učini pa se on boji svega i svačeg.

Omer ibn el-Hattab, radijallahu `anhu, rekao je: "Družite se i izbjegavajte druženje", to jest, budite drugovi u lijepim poslovima, a izbjegavajte ljude u hrđavim poslovima.

Musliman je dužan prema muslimanu: pomoć
i dobročinitelju, odazvati se onome ko ga pozove, zatražiti oprost za griješnika i uputiti istini onog koji istinu traži.

Ko svom bratu muslimanu otkloni neku neugodnost, biće mu oprošteni njegovi raniji (manji) grijesi.

Prenosi se da je Uzvišeni Allah rekao Ademu `alejhi-s-selam:
"O Ademe, u četvero je sadržano sve što se odnosi na tebe i tvoje potomstvo. Jedno od toga je za Mene, jedno je za tebe, jedno je između Mene i tebe, a jedno između tebe i svijeta. Moje je: da samo Meni robuješ i da mi ne smatraš nikoga ravnim. Tvoje je: da radiš, a Ja ću te kako budeš nagraditi onog Dana kada ti Moja nagrada bude najpotrebnija. Između Mene i tebe je: ti dovu upućuj, a moje je da je uslišam. A između tebe i ostalog svijeta je: prijatulj i druži se s ljudima s onim radi čega želiš da se oni druže s tobom."

Razumijevanje je kao posuda u kojoj se čuva znanje.

Znanje vodi ka djelu, a djelo vodi u dobro.

Strast vodi u grijeh.

Imetak je bolest oholih.

Ovaj svijet je pijaca na kojoj se kupuje onaj svijet.

Teško, i opet teško, svakom onom koji Allahove džellešanuhu blagodati troši u griješenju prema Njemu!

Čovjeće! Ne sastoji se vjerovanje u tome da se svijetu prikazuješ vjernikom, a zavaravaš se pustim željama. Istinsko vjerovanje je ono koje se urezalo duboko u srce i koje potvrđuju čovjekova dobra djela.

Kada je Hasan bio obaviješten o smrti Davuda et-Taija, rahimahullahu, izjavio je:

- Neka mu Allah oprosti grijehe! Bio je, tako mi Allaha, poput zdravlja čiju vrijednost shvatimo tek onda kada ga izgubimo.

Trazite znanje - da biste razumjeli vjeru.

Bavite se medicinom - da biste upoznali tijelo.

Upoznajte gramatičke znanosti - da bi vaš govor bio pravilan.

Ko pogrešno uči Kur’an, laže na Allaha džellešanuhu. U Kur’anu stoji: … a Kur’an je ziasta knjiga zaštićena, laž joj je strana bilo s koje strane, ova Knjiga je objava Mudrog i hvale Dostojnog. (41:41-42). Pogrešno učenje Kur’ana je ravno najvećoj laži.

Ne budi pohlepan, nećes biti ponižen.

Ne moli od ljudi, neće ti se umanjiti, a ostaćčovjek.

Ako nisi blag, pokazuj se blagim.

Ako nisi učen, nastoj da naučiš.

Čovjek je uglavnom onakav s kakvim se poistovjećuje.

Savršen čovjek je onaj, u kojeg se nađe ovo četvero: vjera koja ga upućuje razum za kojim se povodi plemenito porijeklo koje ga ćuva i stid koji mu dostojanstvo štiti. A u koga se na
đe makar jedno od ovoga, on je u svom narodu među odabranima.

Kome ć
e se musliman požaliti ako ne bratu muslimanu?! Jer koga boli ono što njega boli ako ne boli njegova brata u vjeri?! Musliman je ogledalo muslimanu: preko njega on sagledava svoje mahane i uočava greške. Prije vas bi musliman sreo svoga brata pa bi mu rekao:
"Brate moj, ja ne mogu sve svoje grijehe ni znati ni vidjeti. Zato, ako u nećemu vidis dobro, naredi mi da ga ćinim, a spriječi me u zlu!" Omer ibn el-Hattab, radijallahu `anhu, govorio je, "Allah se smilovao svakom onom koji nam ukaže na naša hrđava djela!" Oni prije vas su primali savjete jedni od drugih i tako se međusobno pomagali.

Vjernici su jedno: kad vjernika pogodi neka žalost, to i ostale vjernike ražalosti; kad se vjernik veseli, i ostali vjernici su veseli.

Ti od svog prijatelja i druga imas udio od druženja s njima, pa odaberi sebi pravog druga i prijatelja. A za hrđavo društvo bić
eš pitan!

Čovjeće, budi jako oprezan, jer čovjek ćesto uzima hranu koja mu nije dozvoljena, zalazi tamo gdje mu nije mjesto i sjeda u društvo koje ga mijenja, i tako, malo po malo, odlazi njegova vjera a da to on i ne osjeća.

Znak da neko traži znanje u ime Allaha džellešanuhu je njegova skrušenost, pobožnost i skromnost.

Nastojte da prisustvujete dženazama jer je u tome nagrada onom koji je strpljiv u onome što ga je pogodilo, onom koji klanja dženazu i onom koji umrlog zagrče. Ko pričeka dok umrli bude zakopan, biće mu oprošteno sedamdeset velikih grijeha.

O ljudi, čuvajte se odugovlačenja u poslu jer sam čuo jednog od dobrih ljudi kako kaze: "Mi ne želimo umrijeti prije nego što se pokajemo, a umiremo ne pokajavši se."

Prije uzimanja hrane ima dvanaest lijepih svojstava, od kojih su četiri dužnosti, četiri sunneta i četiri pohvalna svojstva. Dužnosti su: proučit Bismillahi-r-Rahmanir-r-Rahim (U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog), smatrati jelo lijepim, zadovoljiti se postojećim i zahvaliti na toj blagodati. Sunneti su: sjediti na desnoj nozi, jesti ispred sebe, jesti trima prstima desne ruke i oblizati prste. A pohvalna svojstva su: oprati ruke prije i poslije jela, smanjiti zalogaj, dobro sažvakati hranu i ne gledati u lica prisutnih za vrijeme jela.

Najvrijednija stvar je zarada na šerijatski dozvoljeni način i brat u vjeri koji, ako se s njim dogovaras o ovosvjetskim poslovima, uvjeriš se u ispravnost njegova mišljenja, a ako se s njim dogovaraš o stvarima vjere, uvjeriš se da je pravi znalac u tome.

Čovjek može biti učen, a da ne bude pobožan, a može biti pobožan, a da ne bude učen (razuman). Međutim, Muslim ibn Jesar je bio i pobožan i učen i pametan.

Divan li je bio Bekr ibn Abdullah! Čuo sam ga kako jednom zapovijeda da se bude blag i kako podstiće na oprost rekavši:
"O ljudi, zagasite svoju srdžbu sječajući se džehennemske vatre!" A Ebu Derda je rekao: "Dok je u srdžbi, čovjek je najbliži Allahovoj srdžbi."

Ko se okitio razumom, spasio se propasti.

Lijepo postupaj s ljudima jer je zadržavanje me
đu njima kratko.

Dvoje ne mogu nikada zajedno: zadovoljstvo i zavist.

Dvoje se nikada ne razdvajaju: pohlepa i mržnja.

Č
ovjek gospodari razumom, darežljivošću i blagošću.

Ne idi nikom osim onom čijem dobru se nadaš, od čije vlasti ne strahuješ, čiji blagoslov očekuješ i čijim znanjem ćeš se moći okititi.


29.10.2008.

O  Ljubavi u ime Allaha Azze ve Dzelle i Njega Samog!

*Znaj da se istinska ljubav odnosi i pripada samo Allahu dž.š., a s pravom se može reći da je ona pravi i krajnji cilj svih stepeni. Svrha svih odgoja i čišćenja nije ništa drugo do odgoj i čišćenje od svega što smeta i utječe na uzvišenu ljubav prema Allahu dž.š. Četvrtina kruga uništavajućih prljavih stvari pripada smetnji ovoj čistoj ljubavi, a spasonosne stvari o kojima smo govorili su: tevba, sabur, povlačenje od svijeta, strah i drugo. Eto to su preduslovi da se plodovi i posljedice te ljubavi, poput čežnje i odanosti koji iz nje slijede, nađu i stope kod tebe. Najpotpunije savršenstvo koje čovjek može postići je to da ljubav prema Allahu dž.š. ispuni njegovo srce tako da se ona uzvisi iznad svega što postoji, a kada to nije moguće, onda da makar pretegne sve ostale stvari. Spoznaja biti ljubavi je tako mučna da je neka zahirska ulema potpuno zanijekala ljubav prema Allahu dž.š. i rekla da se uopšte ne može voljeti Biće koje nije od iste vrste kao što smo i mi i da ljubav prema Allahu dž.š. ne znači ništa drugo do nepokornost prema Njemu. Ali ko ovako vjeruje, taj apsolutno ništa ne zna o suštini same vjere. Zbog toga je neophodno da ovo razjasnimo pa ćemo prvo govoriti o svjedočanstvima koja pružaju Sveti Zakoni (Šerijat) o ljubavi prema Allahu dž.š., a zatim o njenoj suštini i zakonitost.

*Znaj da se svi muslimani slažu u tome da ljubav prema Allahu dž.š. spada u jednu od dužnosti.Ali kako ljubav može postati dužnost u slučaju kad ona uopšte ne postoji i kako se ljubav može tumačiti kao pokornost kada pokornost slijedi iz ljubavi i njen je plod? Jer neophodno je i nužno da prethodno ljubav već bude prisutna da bi se zatim pokorila ašiku. Allah dž.š. kaže u jednom ajetu: "On voli njih i oni vole Njega." Allahov Poslanik a.s. kaže: "Niko neće biti vjernik (mu'min) sve dok ne zavoli Allaha i Njegova Poslanika više od svega." Još je rekao: "Allahov rob neće biti vjernik (mu'min) sve dok mu Allah i Njegov Poslanik ne budu draži od njegove žene, imetka i svih ljudi." Neko je upitao Muhammeda a.s.: "Šta je iman?" On je odgovorio: "Da ti Allah i Njegov Poslanik budu draži od svega."Allah dž.š. je zaprijetio u jednom ajetu: "Reci: Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da neće prođe imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate - miliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovom putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese..." (Et-Tevbe, 24.)Tada počne da razmišlja, postaje zabrinut i snužden."ča se da je jednom Isa a.s. došao među jednu skupinu ljudi koji su izgledali jadno i siromašno. Upitao ih je: “Šta je sa vama?” Oni su odgovorili: “Ovako smo ojađeni iz straha od Allahove kazne.” Isa a.s. im reče: "Vi ste kod Allaha zaslužili da vas sačuva od Svoje kazne." Potom je sreo drugu grupu ljudi koji su izgledali još jadniji i siromašniji. Isa a.s. ih je upitao: "Šta je sa vama?" Odgovorili su: "Žudnja za Džennetom nas je ovako ojadila." Isa a.s. im reče: "Vi ste kod Allaha dž.š. zaslužili da vam zadovolji vašu žudnju." Zatim je sreo treću grupu ljudi koji su izgledali najjadnije i najsiromašnije, ali njihova lica su blistala poput ogledala. Upitao ih je Isa a.s.: "Šta je sa vama?" Odgovorili su: "Ljubav prema Allahu nas je dovela do ovoga." Na to Isa a.s. sjede kod njih i reče: "Vi ste oni koji su u Allahovoj blizini. Vi ste oni koji su u Allahovoj blizini. Nama je naređeno da sjedimo u društvu takvih ljudi.”Sari es-Sakati  je rekao: "Sutra, na Sudnjem danu, svi će ljudi zajedno sa svojim poslanicima biti pozvani ovim riječima: "O, sljedbenici Musaovi! O, sljedbenici Isaovi! O, sljedbenici Muhammedovi," a na kraju će se završiti pozivom: "O, vi, koji ste zaljubljeni u Allaha!" Zatim će im se reći: "O, vi, Allahovi prijatelji! Dođite Uzvišenom Allahu!” A njima će se učiniti da će im od radosti srce iskočiti iz grudi."U jednoj od Svetih Knjiga (Objava) se kaže: "Robe Moj, Ja te volim. A po pravu koje imam nad tobom, hoću da i ti voliš Mene."e: "Ja volim Allaha." Muhammed a.s. mu odgovori: "Spremi se za nevolje."U jednom hadisu se govori o Ibrahimu a.s., Allahovom prijatelju, kad mu je došao hz. Melek smrti da mu uzme dušu . Ibrahim a.s. mu reče: "Jesi li ikada vidio da prijatelj ubije svog prijatelja?" Na to mu je došla objava od Allaha dž.š.: "Jesi li ikada vidio da se zaljubljeni protivi da ode svojoj dragoj?" Na to Ibrahim a.s. reče: "O, Meleku smrti! Uzmi mi dušu jer je to sada moja volja!"U jednoj dovi Allahova poslanika a.s. se kaže: "Ja, Rabbi! Pokloni mi ljubav prema Tebi i prema onima koji Tebe vole, kao i prema svemu onome što me vodi do Tvoje Ljubavi. Daj da mi ljubav prema Tebi bude draža od ljubavi žednog za hladnom vodom."Neki beduin je došao Allahovom Poslaniku a.s. i upitao ga: "Kad će biti Sudnji dan?" On ga je na to upitao: "Šta si ti spremio za Taj dan?" Ovaj mu odgovori: "Nemam puno namaza i posta, ali ja volim Allaha i Njegova Poslanika." Na to je Muhammed a.s. rekao: "Sutra, na Sudnjem danu, svako će biti sa onim koga voli."Ebu Bekr es-Siddik r.a. je rekao: "Ko okusi čistu ljubav prema Allahu dž.š., taj će zbog toga zaboraviti ovaj svijet i okrenuće se od ljudi."Hasan el-Basri je rekao: "Allaha voli onaj ko istinski (s Hakkom) spozna Allaha, a dunjaluk mrzi onaj ko istinski (s Hakkom) spozna dunjaluk. Mu'min je veseo sve dok je bezbrižan (osim za Allahom).

*Samo je Allah dž.š. vrijedan ljubavi. Ko voli nešto izvan Njega, iz nekog svog razloga, zbog samog sebe, ta ljubav je nepotpuna i na krivom je mjestu. Što se tiče ljubavi prema Muhammedu a.s., ona je pohvalna sve dok ta ljubav nije nešto drugo do ljubav prema Allahu dž.š. Isto tako je i sa ljubavi prema arifima i pobožnjacima. Jer čovjek voli onog koga Mašuk voli i šalje kao svog glasnika, kao i onog koji voli Mašuka. Sve ovo se vraća na iskonski predmet ljubavi (Allaha dž.š.) i ne znači prelazak ljubavi sa Njega na nekog drugog. Za ljude koji gledaju očima Hakka, u stvarnosti, izvan Allaha dž.š. ne postoji nijedna voljena osoba ili predmet i za njih, osim Njega, ništa nije vrijedno ljubavi.ćemo se na onih pet uzroka ljubavi o kojima smo govorili i pokazaćemo da su svi oni skupljeni kod Allaha dž.š. i to u svoj svojoj potpunosti, dok kod stvorenja ovi uzroci postoje kao pojedinačni i nepotpuni. Isto tako, ovi uzroci su stvarni samo kod Stvoritelja, dok je kod stvorenja njihovo postojanje opsjena i varka i prikaz u prenesenom značenju, a nikako nije stvarnost. To je tako utvrđeno pa će sada svakom razumnom čovjeku postati jasnija suprotnost koja se javlja kod ljudi nepotpune pameti i srca, koji misle da je ljubav prema Allahu dž.š. nemoguća. Dokazaće se da razumijevanje suštine, naprotiv, zahtijeva da ne volimo ništa izvan Allaha dž.š.1.Uzrok ljubavi čovjeka prema sebi i svemu onome što održava i usavršava njegovo postojanje, kao i mržnja prema poništenju, nestanku i nepotpunosti, kao i prema svemu onome što ruši potpunost njegovog postojanja. Ova ljubav je urođena svakom živom biću i sasvim je razumljivo da se niko toga ne može osloboditi.Sve ovo uslovljava ljubav prema Allahu dž.š. u najvećem stepenu. Jer ko je spoznao sebe i svog Gospodara, taj sa sigurnošću zna da on sam ne opstoji sam po sebi već da je njegovo postojanje, kao i sve ono što ga održava i upotpunjava, od Allaha, ka Allahu i kroz Allaha dž.š. Allah dž.š. je Stvoritelj, Onaj koji čovjeku daje postojanje i održava ga i koji mu šalje sve ono što će ga usavršiti i to preko datih savršenih sifata i sredstava za njihovo usavršavanje, kao i načina za upotrebu tih sredstava. Čovjek nema svoga postojanja, koje je od njega samog. On bi bio čisto nepostojanje da mu Milostivi Allah dž.š. nije poklonio postojanje. I da mu On ne održava to postojanje, čovjek bi propao nakon zadobijenog postojanja. Da mu Allah dž.š. iz Svoje Milosti nije poklonio i savršenost, on bi svojom nesavršenošću uništio to svoje zadobijeno postojanje. Ništa što je zaokruženo Vudžudom ne postoji samo po sebi niti je izvan Njega, a da još ima i sifate stalnosti i života. Pa prema tome, ništa ne postoji ni samo po sebi niti postoji preko ičega drugog.Kad arif voli, on zna da njegov vudžud zavisi od nekog drugog. On nužno voli Onog koji koji mu daje i održava postojanje te ga on spoznaje kao svog Stvoritelja, Davatelja i Održavatelja svog postojanja, Onog koji opstoji Sam po Sebi i koji daje postojanje svemu drugom. Kako bi mogli reći za nekog da je pametan, a da voli samog sebe, a ne svoga Gospodara o kome ovisi njegovo postojanje? Ako neko voli hladovinu koja ga štiti od usijanih sunčevih zraka, on ne može da ne voli drveće o kojem ovisi postojanje tog hlada. Sve ono što ima postojanje stoji prema Allahovoj Moći u istom odnosu kao što je hlad prema drveću ili svjetlost prema Suncu. Jer čitav Svemir je trag djelovanja Njegove Moći pa i postojanje Svemira je posljedica Njegovog Postojanja, kao što je i postojanje svjetla posljedica postojanja Sunca ili kao što je postojanje hlada posljedica postojanja drveća.Ako čovjek ne voli svog Gospodara, to je zato što nije spoznao ni sebe ni Njega. Ljubav je plod spoznaje i ne postoji ako ne postoji spoznaja. Ljubav je slaba kad je spoznaja slaba, a jaka je kad je spoznaja jaka.Pa kad je ljubav čovjeka prema samom sebi prirodno nužna, onda je isto tako prirodno nužna i ljubav prema Onome kome čovjek zahvaljuje na svom postojanju i njegovom održavanju. Ovo važi samo za one koji su istinski spoznali. Ali kada kod čovjeka ne postoji ova ljubav, razlog leži u tome što se on brine samo za sebe i za svoje potrebe i strasti, što je zaboravio svog Gospodara i Stvoritelja i što nije došao do istinske spoznaje. Njegov pogled je ostao ograđen strastima i čulnim opažanjima. Ovo je svijet čula u kojem se čovjek zabavlja i čini poslove koji ga vuku da postane sličan životinjama, a ne nekom višem svijetu do kojeg se ne može ni prići ako nije dostigao sličnost sa melekima. U ovom svijetu čovjek vidi srazmjerno toliko koliko je njegova suština blizu melekima, a slijep je srazmjerno toliko koliko pada u dubine svijeta životinja.2.Drugi uzrok je ljubav čovjeka prema svome dobročinitelju, koji mu pomaže imetkom i ostalim dobrima, koji ga prijazno susreće, pruža mu pomoć i pomaže protiv raznih neprijatnosti; njegovim neprijateljima i zlikovcima uzvraća zlo i pomaže mu u svemu za čim on teži ili gdje vidi neku dobit, kako za sebe i svoju djecu, tako i za rodbinu. Ovakav čovjek se nužno voli.Ovo upravo dokazuje da čovjek ne voli nikoga osim Allaha dž.š. jer kad istinski spozna Hakka, tada će biti uvjeren da je samo On njegov jedini dobročinitelj.Ja neću nabrajati raznovrsna dobročinstva koja je Allah dž.š. podario svim svojim robovima jer niko ne može izbrojati njihovo mnoštvo, kao što se kaže i u Kur'anu: "Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati..." (En-Nahl, 18.). O tome smo napisali jedno poglavlje u "Knjizi o zahvalnosti". Zato ćemo se sada ograničiti na to da dokažemo da se o ljudskom dobročinstvu može govoriti u prenesenom značenju i da je Istinski Dobročinilac samo Allah dž.š.Uzmimo da ti neki čovjek pošalje svo svoje blago pa ti o tome počneš da razmišljaš. Pomislićeš da to dobročinstvo dolazi od njega, a to je zabluda. Jer to dobročinstvo dolazi od Onoga, koji je iz Svoje Milosti dao tog čovjeka pa mu dao novac, moć, volju i potakao ga da ti taj novac pokloni.On je u njemu probudio ljubav prema tebi, učinio je da ti izađe u susret i u srce mu ubacio vjerovanje da njegova dunjalučka ili ahiretska sreća ovise o tome što će tebi učiniti dobročinstvo. Da svega ovoga nema, ne bi ti taj čovjek dao ni zrno žita iz čitavog svog bogatstva. Pa tako, pošto je Allah dž.š. učinio da ova pobuda zagospodari njim i pošto je u njegovo srce ubacio vjerovanje da njegova dunjalučka ili ahiretska sreća ovisi o tome da li će ti pokloniti dio svog imetka, to znači da on trguje pod jednom prisilom da ti mora predati taj imetak, inače trgovine neće biti. Tvoj istinski dobročinitelj je Onaj koji ga je prisilio da ti služi i koji je učinio da njime zagospodari pobuda koja ga je prisilila na to djelo. Čovjekova ruka je samo sredstvo preko kojeg ti Allah dž.š. čini dobročinstvo, dok čovjek podliježe tom zakonu kojem se pokorava, slično vodi koja se pokorava jednom zakonu i teče niz riječno korito.Ako smatraš nekog čovjeka dobročiniocem ili mu kao takvom zahvaljuješ, kao da je on istinski dobročinilac, a ne samo Allahovo sredstvo, onda ti ne poznaješ pravo stanje stvari. Čovjek može činiti dobro samo sebi, a nemoguće je da bi činio dobro drugim stvorenjima. Kad čovjek daje svoj imetak, daje ga samo da bi postigao neki cilj koji slijedi iz tog postupka, a to može biti onosvjetski i naziva se ahiretska nagrada, ili ovosvjetski, a to je da bi zadužio primaoca i učinio ga sebi pokornim, ili da zadobije počast, ugledno ime, slavu darovaoca i plemenitog čovjeka, ili da zadobije ljudska srca da bi mu ljudi iskazali poslušnost i poklonili ljubav. Tako radeći, čovjek manje rasipa novac i to dajući ga u ruke drugih ljudi, a sve to izgleda kao da pri tome nema nikakvu drugu namjeru, koja je, ustvari, jedini pokretač svih njegovih akcija. Ti uopšte ne razmišljaš kako mu i tvoje ruke pomažu uzimajući njegov novac, koji je za davaoca upravo samo sredstvo za postizanje nekog cilja kao i za postizanje ugleda, slave njegovog imena, hvale i pohvale ili za dobijanje nagrade na Ahiretu. On se služi tvojim pruženim rukama samo da bi ostvario svoj cilj. On, ustvari, sebi čini dobročinstvo i mijenja svoj dati novac za nešto drugo što on smatra vrjednijim od novca. Kad mu to drugo ne bude toliko vrijedilo, sigurno je da od svog imetka za tebe više neće ništa izdvojiti.Postoje dva razloga zbog kojih takav čovjek ne zaslužuje ni zahvalu ni ljubav.Prvo, on čini dobročinstvo pod prisilom, jer je Allah dž.š. učinio da njime zagospodari pobuda kojoj se on ne može oduprijeti. On u ovome sliči vladarevom komorniku, koga ne možemo smatrati dobročiniocem. Iako on sa velikim počastima poklanja svečana vladarska odijela, on je prisiljen da se pokorava vladarevom naređenju i ne smije mu se protiviti. Kad bi ga vladar odstranio od sebe, on više ne bi ni mogao nikome dostaviti tu svečanu odjeću. Ista stvar je i sa dobročiniocem. Kad bi ga Allah dž.š. prepustio samom sebi, on ti ne bi poklonio ni zrno žita iz svog imetka.Drugo, dobročinitelj mijenja ono svoje dobro za neko drugo, koje je za njega dragocjenije i draže od dobra koje već ima. Zbog toga mi prodavača ne smatramo dobročiniteljem jer on daje jednu stvar za drugu, koja mu je draža. Tako i darovalac mijenja svoj poklon za platu, slavu i zahvalu.Ne mora značiti da u trgovačku robu spadaju samo materijalna dobra, već to može da bude bilo koja vrsta dobra zbog koje čovjek žrtvuje novac ili materijalna dobra.Suština pravog dobročinstva ipak leži u tome da se ono stvara iz jedne čiste, darovane dobrote. Davanje iz čiste, darovane dobrote znači poklanjanje bez trgovine i dobitka, a to može jedino Allah dž.š. On je razastro Svoja dobra svim svjetovima zbog njihovog dobra i zbog njih samih, a ne zbog koristi i dobiti koje bi On za to trebao da dobije. On se uzvisio iznad svih koristoljublja. Zbog toga je primjenjivanje izraza dobrota i dobročinstvo na nekog drugog, a ne na Allaha dž.š., ili laž ili alegorija. Kada bi primijenili ove izraze na nekog drugog, a ne na Njega, to bi bilo nezamislivo i nemoguće, kao što je nemoguće da crno ujedno može da bude i bijelo. Samo kod Njega su dobrota i dobročinstvo poklon i milost. Pošto je u prirodi čovjeka usađena ljubav prema dobročinitelju, zbog toga arif ne smije da voli nikoga sem Allaha dž.š. jer ne postoji dobročinstvo izvan Njega. Samo je Allah dž.š. vrijedan ove ljubavi. Sve ostalo, van Njega, vrijedno je ljubavi zbog dobročinstva samo kod onih, koji ne znaju šta uopšte znači dobročinstvo i u čemu je njegova suština.3) Treći uzrok je ljubav prema dobročiniocu čije dobročinstvo ne može iskoristiti zaljubljeni. I ova ljubav je usađena u čovjekovu prirodu. Kada čuješ za jednog kralja iz udaljene zemlje da je pobožan, pravedan, mudar, blag, prijazan i ljubazan prema svojim podanicima, i kada čuješ za drugog, koji je tiranin, koji je ohol, bezbožan i zao, u tvom srcu će se javiti različita sklonost prema ovoj dvojici. Prema prvom ćeš osjetiti određenu privlačnost ili ljubav, a prema drugom odvratnost ili mržnju, bez obzira što ti nikakve koristi nemaš od dobra prvog kralja i što si siguran od zla drugog kralja, a ne postoji nikakva šansa da odeš u njihove zemlje. To je ljubav prema dobročiniocu čije dobročinstvo nije učinjeno direktno tebi.I ovo uslovljava ljubav prema Allahu dž.š., pa čak uvjetuje da čovjek ne može voljeti nikoga osim Njega i da treba da se postavi prema drugim ljudima na istovjetan način na koji bi se i oni trebali postaviti prema njemu. Allah je svima Sveopšti Dobročinilac, koji je Svoju Milost razastro na sva bića, kao: On im je dao postojanje; zatim im je dao savršenstvo kroz njihove organe i sve ostalo što im je nužno potrebno za život; zatim im je dao udobnost i prijatnost za kojim oni imaju potrebu nakon svog stvaranja, ali koji nisu nužni za život; i konačno, On ih kiti raznovrsnim bogatstvima i drugim dodacima koji služe kao nakit, a da sve to nije nužno potrebno za život. Npr. nužnost za život su takvi organi tijela, kao što su glava, srce i jetra; potrebni organi su oči, ruke i noge; ukrasni su zaobljenost obrva, crvenilo usana, bademaste oči i ostalo čiji nedostatak ne dotiče životnu nužnost i potrebu. Za život nužni milodari su osim čovjekovog života još i hrana i voda; potrebni su lijekovi, meso i voće; ukrasi i dodaci su zelenilo drveta, lijepi oblici cvijeta i lista, prijatan ukus voća i druge hrane.Ove tri vrste se daju svakom živom biću, čak i svakoj biljci, odnosno, svakoj vrsti živog bića od Nebeskog Prijestolja do zemaljskih dubina.Zato je On Jedini Dobročinilac, jer kako bi mogao postojati dobročinilac izvan Njega? Dobročinstvo svakog dobročinioca je od Njegove Svemoći. On je Stvoritelj dobročinilaca, dobročinstava i sredstava za činjenje dobra. Kad bi čovjek i pored ovog uzroka volio nekog drugog, a ne Njega, onda je to očito neznanje. Ko je ovo spoznao, on iz ovog uzroka ljubavi može da voli samo Uzvišenog Allaha dž.š.4)Četvrti uzrok je ljubav prema svemu lijepom i ljubav zbog ljepote, a ne zbog drugih dobara koji su izvan opažanja same ljepote. Već smo rekli da je ova ljubav urođena kod svakog čovjeka. Rekli smo da postoji ljepota vanjskog lika, koja se može opaziti materijalnim okom, i ljepota unutarnjeg lika, koja se opaža samo srčanim okom i svjetlošću unutarnjeg vida. Prvu vrstu ljepote opažaju djeca i životinje, a druga vrsta opažanja je rezervisana samo za ljude koji imaju srce. Oni, koji ne poznaju ništa izvan ovozemaljskog života, nemaju nikakvog učća u ovoj drugoj vrsti ljepote i ljubavi prema njoj.Kako čovjek voli svaku vrstu ljepote koja se manifestuje, isto tako i srce voli svaku ljepotu koju ono zapaža. A to zapažanje ljepote se događa poslanicima, arifima i alimima, pobožnjacima i plemenitim ljudima. Ljubav prema ovim ljudima je moguća čak i kad oni imaju ružan vanjski izgled i lik. Ovim se misli na ljubav prema ljepoti njihovog unutarnjeg lika. On se ne može opažati čulima, ali čulima se može opažati ljepota posljedica i učinka koji iz njih proizilazi i koji na njega ukazuju te na osnovu toga se dolazi do spoznaje biti. Kad srce spozna ovu ljepotu, ono postaje njoj sklono i voli njenog nosioca.Ko voli Allahovog Poslanika s.a.v.s. ili Ebu Bekra r.a. ili imama Šafiju, on ih voli zbog ljepote koja mu u njima postaje vidljiva. To nije ni ljepota ljudskog lika niti ljepota djela, nego ta lijepa djela pokazuju ljepotu čovjekove suštine koja je izvor tih djela i koja su njena posljedica.

28.10.2008.

Poslednji covjek koji ce uci u Dzennet

Ebu Hurejre r.a. je rekao:Neki ljudi su upitali Allahova Poslanika s.a.v.s.,Da li cemo vidjeti na Sudnjem danu naseg Gospodara?Allahov Poslanik s.a.v.s. je tada upitao:Da li se gurate u noci kada vidite puni mjesec,ili da li se sporite u vezi s njegovim vidjenjem?Odgovorili su:Ne guramo,tj ne sporimo se o tome,Allahov Poslanice.Da li se gurate ili sporite kada gledate Sunce kada je nebo vedro?Rekose:Ne.Rece:Tako ce te vidjeti Allaha na Sudnjem danu.Allah ce na Sudnjem danu sakupiti ljude i reci:Ko bude obozavao nekoga drugog(mimo Allaha)neka ga sad slijedi.Pa ce ko bude obozavao Sunce,slijediti ga,ko bude obozavao Mjesec slijedit ce ga,ko bude obozavao sejtana slijedit ce ga.Nakon toga ce na pozornici ostati samo ovaj ummet u kojem ce biti licemjeri.Tada ce im doci Allah Subhanehu ve teala,ali u liku koji ne poznaju.Reci ce im:Ja sam vas Gospodar.Odgovorice:Utjecemo se Allahu od tebe.Mi cemo ostati na ovom mjestu sve dok ne dodje nas Gospodar.Kada On dodje mi cemo ga prepoznati.Poslije toga ce im Allah doci u liku u koji poznaju pa ce im reci:Ja sam vas Gospodar.Reci ce:Ti si nas Gospodar i slijedit ce Ga.Tada ce se postaviti Sirat-cuprija iznad Dzehennema.Ja i moj ummet ce mo biti prvi koji ce je preci.Tada niko nista nece govoriti,osim poslanaika.Njihova dova ce tog dana biti:Allahu moj,spasi,spasi!U Dzehennemu su zeljezne kuke kao veliko trnje drveta zvanog s'adan.Jeste li vidjeli drvo s'adan?Jesmo Allahov Poslanice-odgovorili su.Rekao je:Te kuke su kao trnje s'adanovo,ali njihovu velicinu ne zna niko osim Allaha.Povlacit ce ljude prema njihovim djelima.Od njih ce biti vjernik kojeg ce njegova djela zastiti,a i oni koji ce kaznu okusiti pa se spasiti.Kada Allah zavrsi obracun s ljudima i htjedne da Svojom miloscu izvede iz Vatre svakog ko nije ucinio sirk i kome zeli da se smiluje.One koji su izgovarali La ilahe illellah meleki ce prepoznati u Vatri.Prepoznace ih po tragovima sedzde,jer ce Vatra sagorjeti sve osim tragova sedzde.Izaci ce iz vatre spaljeni i izgoreni.Na njih ce se tada posuti voda zivota pa ce im izrasti tijela kao sto sjemenka klija iz nanosa bujice.Nakon toga ce Allah konacno zavrsiti obracun s ljudima.Ostace jedan covjek okrenut svojim licem prema Vatri.To ce biti posljedni Dzennetlija(poslednji koji ce uci u Dzennet).On ce reci:Gospodaru,udalji moje lice od Vatremjer me je uistinu njen vjetar zatrovao,urezilio i upropastio,a njen plamen,sagorjevanje i vrucina su me spalili.Zatim ce moliti Allaha,koliko to Allah htjedne.Nakon toga ce Uzviseni Allah Subhanehu ve teala reci:Ako udovoljim tvojoj molbi,hoces li obecati da neces traziti nista drugo?Tada ce covjek reci:Obecavam da necu traziti nista drugo.Dat ce Allahu ugovore i obecanja koliko Allah bude htio pa ce mu udaljiti lice od Vatre.Kada se covjek nakon toga okrene Dzennetu i ugleda ga,zasutjet ce,koliko to Allah htjedne,a zatim ce reci:Gospodaru priblizi me do Dzennetski vrata.Allah ce ga tada upitati:Zar ti nisam dao sve sto si trazio i zar mi nisi obecao da neces nista vise traziti od onoga sto sam ti dao.Jadan li si,covjece,koliko li si samo vjeroloman!Covjek ce reci:Gospodaru-pa ce se umiljavati Allahu sve dok mu Allah ne rekne:Obecavas li Mi,ako ti to dadnem,da vise nista neces traziti?Reci ce:Necu,tako mi Tvoje velicanstvenosti.Allah ce i tada udovoljiti njegovoj molbi i dovesce ga do Dzennetski vrata.Kada dodje do Dzennetski vrata,otvorice mu se Dzennet pa ce vidjeti njegove ljepote i uzivanja.Tada ce zasutjeti,koliko Allah htjedne,a zatim ce reci:Gospodaru uvedi me u Dzennet!Allah ce mu tada reci:Zar se nisi obavezao i dao obecanje da neces nista vise traziti nakon onoga sto sam ti dao?Jadan li si,covjece,koliko si samo vjeroloman.Covjek ce tada reci:Gospodaru,ne ucini da budem najnesretniji covjek!Neprestano ce moliti Allaha sve dok mu se Allah ne nasmije.Kada mu se Allah nasmije reci ce:Udji u Dzennet!Kada udje u Dzennet Allah ce mu reci:Pozeli sta zelis?!Trazit ce od Allaha i izrazavace svoje zelje tako da ce ga Allah podsjecati na odredjene blagodati.Kada prestanu njegove zelje,Allah ce mu reci:Sve sto si pozelio imaces,i jos toliko.Ata b. Jezid kaze:Ebu Seid el-Hudri je sjedio ne reagujuci na hadis koji je prenio Ebu Hurejre.Kada je Ebu Hurejre citirao da je Uzviseni Allah Subhanehu ve teala rekao spomenutom covjeku u hadisu-i jos toliko-Ebu Se'id je rekao:I jos toliko deset puta,Ebu Hurejre.Ebu Hurejre je rekao:Ja sam zapamtio samo-imaces to-ili-i jos toliko-Ebu Seid je rekao:Svjedocim da sam zapamtio od Allahovog Poslanika s.a.v.s. njegov govor-imaces to i jos deset puta toliko.Ebu Hurejre je rekao:To ce biti poslednji covjek koji ce uci u Dzennet!.(Muslim)

27.10.2008.

Osam bitnih savjeta!

Osam savjeta, ako ne želiš da na Sudnji dan tvoje znanje bude tvoj tužitelj. Četiri prema čemu od njih ćeš se upravljati, a četiri govore o onome što treba napustiti. Ova zadnja četiri su:

1. Gledaj da što je moguće manje raspravljaš i vodiš diskusiju o bilo kakvom pitanju. U raspravi ima više štete nego koristi. Ono je izvor svih negativnih i hrđavih svojstava, kao što su licemjerstvo, zavidnost, oholost, mržnja, neprijateljstvo, hvalisavosti i sl. A ako se u tvom prisustvu povede diskusija po jednom pitanju i ti vidiš da bez tebe neće izaći istina na vidjelo u tom slučaju dozvoljeno je da se i ti umješaš u raspravu sa jedinom namjerom da doprineseš pobjedi istine. A za takvu namjeru postoje dva znaka: a) da ti je stalo samo do toga da dođe do istine, pa svejedno da li ona došla od tebe ili tvog protivnika, b) da ti je draže viditi raspravu u samoći nego pred svijetom.

Reći ću ti još nešto.Pitati znači odvesti bolesnika liječniku da ustanovi bolest, a odgovaranje je prepoznavanje bolesti i nastojanje da se bolesnik izliječi. Neznalice su bolesnici a alimi su liječnici.Slab alim ne zna valjano liječiti.Pravi alim, pak,liječi onoga koji trži liječenje i za koga drži da se može izliječiti. Ako je bolest hronična i neizlječiva svo umjeće koje je potrebno liječniku je u tome da uvidi uzaludnost liječenja, pa da badava ne troši vrijeme.

Neznenje je vrlo opasna bolest i djeli se na četiri vrste. Jedna je samo izčječiva, a druge tri je uzaludno liječiti. To su bolesti od kojih boluje:

- Ko pita iz zavidnosti i ko okreće leđa od nauke iz mržnje. Tomu ne treba odgovarati, jer makar mu najjasnije i najbolje objasnio time ćeš samo povećati njegovu mržnju, neprijateljstvo i zavidnost. Za takve je rečeno: svako neprijatelstvo je prolazno a  neprijateljstvo iz zavidnosti neprolazi.

Takve je najbolje ostaviti da i dalje boluju od ove bolesti, kao što kaže Allah dž.š. :" Ostavi i ne vidi računa o onome koji je zaboravio Nas i koji traži samo ovaj svijet." Sa svim što radi i govori zavidnik raspaljuje samo vatru koja uništava plod njegovog rada. Muhammed a.s. je rekao: "Zavidnost uništava dobra djela kao što vatra sagorjeva drva."

- Ko boluje od gluposti. I ova vrsta neznanja je neizlječiva. Isa a.s. je rekao: " Mogao sam oživjeti mrtve ali mi je bilo nemoguće izliječiti glupa čovjeka." Ovdje se pod glupim misli na čovjeka koji se naukom bavi vrlo kratko vrijeme i naučio nešto malo iz vjerskih i svjetskih znanosti pa umislio da nema niko učeniji od njega. Zato se takav upušta u rasprave sa najvećim alimima, koji su cijeli svoj život potrošili u istraživanju vjerskih i svjetskih znanosti. On misli da su sva pitanja koja on ne poznaje nepoznata i drugima. I ovoj vrsti ljudi je glupo odgovarati.

- Ko želi da sazna i jedino sa tom namjerom pita, ali je toliko ograničen da nije u stanju i pored najboljih tumačenja i odgovora razumjeti stvar. Bolje je da se ovima takođe ne odgovara. Muhammed a.s. je rekao: ”Nama, Božjim poslanicima, je naređeno da ljudima govorimo onoliko koliko mogu primiti.”

Neznanje kao izlječiva bolest jeste neznanje bolesnika koji želi bez ikakve srdžbe, zavidnosti i starsti da dođe do spoznaje, pa pita ne iz zavidnosti i inata, već iz ljubavi prema saznanju. Takvog bolesnika je potrebno liječiti i odgovarati mu na njegova pitanja.

2. Potrebno je da što više izbjegavaš ili da se uopšte ne primeš službe vaiza. Misija vaiza je vrlo delikatna, puna je nezgoda i čovjek je može jedino preuzeti pod uvjetom da radi ono što govori. U tom smislu je rečeno Isau a.s.: "Najprije kaži sebi, pa ako budeš da primiš svoj savjet, onda možeš da govoriš drugima. Inače stidi se svoga Stvoritelja." Ako se, ipak, primaš vaza i uloge upozoritelja, potrebno je da se tada čuvaš dvaju svojstava:

- Da se čuvaš ukočenosti u govoru, nejasnog i dvosmislenog govora i stihova, jer ovakav način izražavanja znači istruhlost duše i slabost srca. Upozoravati čovjeka znači podsjećati ga na užas džehennemske vatre i njegovu nedovoljnu zahvalnost Allahu dž.š. , te ga tako podstaći na razmišljanje o životu koji je uzaludno potrošio i o preprekama koje mu stoje na putu, kao što su to bojazan od slabog završetka ovozemnog življenja i pomanjkanja imana pri predaji duše. Čovjeka treba podučiti da razmišlja da li će biti u stanju preći preko Sirat ćuprije, ili će se strovaliti u džehennem, kao i da razmišlja o svom položaju na Sudnjem danu. Sve ove stvari čovjek mora imati na umu i o njima razmišljati tako da mu se , kada misli, srce potrese i duša naseli uznemirenošću i nespokojstvom. Izazvati ovakvo stanje u čovjeku znači opomenuti ga. A vaziti, pak, znači upoznati čovjeka sa svim ovim kako bi upoznao svoje nedostatke u izvršavanju dužnosti i kako bi se odjadanput opametio i pokušao povratiti i nadoknaditi ono što ga je prošlo. Naravno, vaiz će u svome vazu nastojati da bude što razumljiviji, slično čovjeku koji, ugledavši kako jednoj kući prijeti opasnost od poplave, požuri da upozori ukućane na opasnost. I kao što se ne može ni zamisliti da bi se on u tom upozorenju služio nerazumljivim i nejasnim izrazima, ni vaiz se ne smije služiti kojekakvim dvosmislenim riječima i rečenicama.

- Nije dobro da ti jedina želja bude da okupiš oko sebe što više slušača i da oni, derući svoja odjela, pokazuju strah, a da ti hoćeš sa ovim da postigneš da se priča kako je tvoj glas dobar i kako si ti dobar vaiz. Takav postupak odaje težnju ovozemnom dobitku. Naprotiv, ljude treba odvraćati od dunjaluka, a upućivati ih da se spremaju za onaj svijet, da budu pokorni Bogu a nepohlepni za ovozemnim uživanjima, da budu darežljivi i pobožni, nadalje, treba ih podučiti ibadetu, jer su oni po svojoj prirodi skloni činiti ono što je u oprečnosti sa Šeriatom i ćudorednim načelima. Zato ih zastraši i upozori na loše posljedice tog njihovog postupka, kako bi se odazvali, popravili i ustegli od grijeha. Ovakav način upućivanja jedini se može nazvati pravim vazom. Sve drugo biće daleko i više štetno nego korisno, pa je potrebno take vazove zabraniti i odvratiti svijet da ih sluša.

3. Ne druži se sa vladarima niti sa visokim dostojanstvenicima, jer je takvo druženje veoma opasno. Ako ipak budeš prisiljen da se sa njima družiš, ne hvali ih i ne moli Boga za njihov dug život, jer se time izaziva božja srdžba i čini grijeh.

4. Ne primaj nikakvih poklona od upravljača: vladara, ministara i njihovih službenika. Jednako je, znao ti da li je poklon od halala ili ne znao, jer su ovakvi pokloni i hedije vrlo opasni. Čine te ovisnim i stavljaju u nezgodan položaj. Ma koliko bio hrabar, nećeš se moći otarasiti želja da pribaviš ili ne izgubiš naklonost svoga dobročinitelja i da mu se nipošto ne zamjeriš. A to sve skupa predstavlja opasnost po vjeru. Najbolja šteta od toga bila bi u tome da onaj koji prima hediju odmah zavoli onoga koji mu je daje. A kako voljeti nekoga znači željeti opstanak mu i dug život, to u našem slučaju znači željeti opstanak i dug život nasilniku. To željeti isto je što i htjeti nasilje i propast svijeta. Pa pitam ta sada, ima li što štatnije po vjeru od ove želje?

Čuvaj se i nemoj da te šejtan zavede i prevari. Ne vjeruj onima koji ti vele da je bolje uzeti od vladara hediju pa podjeliti nemoćnima i siromašnima, sa objašnjenjem da ćeš je ti potrošiti u dobro, a da je ostala kod njih, oni bi je potrošili u zlo. Ovakvom varkom prokletnik je mnogima odsjekao glavu.

To su eto četiri savjeta o onome čega se moraš čuvati. Mi smo ti naznačili još četiri savjeta po kojima bi se trebao da upravljaš, i to su:

-  Postupaj prema Allahu dž.š. onako kako bi želio da prema tebi postupa tvoj sluga. Što nisi zadovoljan da tebi sluga čini, nemoj ni ti činiti prema Bogu, svome pravom Gospodaru.

- Kad budeš nešto radio drugom, misli kao da on to tebi čini, jer čovjek neće imati potpuno vjerovanje sve dok ne bude želio drugome ono što sam sebi želi.

- Potrebno je da ti bude glavna namjera u proučavanju raznih znanosti da time očistiš srce i dušu. Kad bi znao da nećeš živjeti duže od jedne sedmice, sigurno je da se za to vrijeme ne bi bavio proučavajem fikha, ahlaka, izvora šerijatskog prava, filozofije i sličnoga, jer ti ove znanosti neće koristiti. Zato bi se ti bavio upoznavanjem svojstava svoje duše i kontroliranjem svoga srca. Na prvom mjestu bi prekinuo veze s ovim svijetom, očistio dušu od pokuđenih svojstava i okitivši se dobrim vrlinama navikao je tako na ljubav prema Bogu. Čovjek može svakog časa umrijeti pa je potrebno da se uvjek sprema za smrt.

Kad bi ti rekli da će te vladar za nekoliko dana postaviti ministrom, šta bi ti do tada radio? Razumljivo je da bi čitavo vrijeme uljepšavao i dotjerivao ono na šta bi mogao pasti vladarev pogled. Na prvom redu bi, svakako, očistio svoje odjelo, obukao novo i najbolje odjelo, popravio i uredio kuću itd. Ti znaš šta ovim hoću da kažem. Promisli o tome! Nije li Muhammed a.s. rekao: "Allah ne gleda u vaš vanjski izgled, niti u vaša odjela, nego gleda u vaša srca i vaše namjere."

Ako želiš upoznati srce i njegova stanja onda čitaj "Ihjau-ulumid-din" i druga moja djela. Upoznati srce prvorazredna je dužnost svakog muslimana (fardi ajn), dok su znanosti koje se bave svim ostalim, osim onih koji poučavaju kako se obavljaju druge vjerske obaveze, skupna dužnost (fardi kifaje).

- Ne smiješ imati imetka više nego ti je potrebno za jednu godinu. Tako je postupao i Muhammed a.s. On je često govorio: "Bože podaj mome Ummetu samo onoliko koliko mu je potrebno da bi mogao podmiriti nužne potrebe. Neka ne bude ni manje ni više od toga!" Muhammed a.s. je osiguravao opskrbom za jednu godinu samo one članove svoje zajednice za koje je znao da nisu baš tako čvrsti i da imaju u srcima neku slabost, dok je one koji su bili čvrsti u svom vjerovanju osiguravao samo za dan ili pola dana.

Mladiću, ovim sam, eto, uglavnom odgovorio na tvoja pitanja. Potrebno je da po odgovorima postupiš i da me ne zaboraviš. Sjeti me se dovom. Što se tiče dove preporučio bi ti ovu, s tim da je često učiš, a naročito poslije namaza:

" Bože, molim od tebe potpunu blagost, stalnu očuvanost od grijeha, sveobuhvatnu milost, zdravlje, udobnost i sreću u životu, pravo dobročinstvo, opću blagost, dobrotu i uljudnost.

Bože, budi uz nas, a nemoj biti protiv nas. Sretno završi naše živote, ispuni naše čiste želje, podari nam zdravlje kad odlazimo i kad dolazimo, kad osvićemo i kad omrknemo, uputi nas svome rahmetu, prospi svoj oprost na naše grijehe, daj nam da se popravimo, da nam pobožnost bude glavna opskrba, da se za vjeru trudimo i razvijamo i da se na Tebe oslanjamo!

Bože, učvrsti nas na pravom putu i u ispravnosti, odvrati nas od onih poslova za koje bi se kajali na Sudnjem danu ako bismo ih počinili, opskrbi nas opskrbom Tvojih odabranika, odbij od nas zlo Tvojih neprijatelja, sačuvaj nas od vatre kao i naše očeve, majke, braću i sestre! Učini nam tako Ti Tvoje milosti, o Ti koji si najmilostiviji, koji opraštaš, koji si milostiv. Ti sve znaš i silan si, prvi i zadnji si, moćam si i milostiv prema siromasima! Nema drugog osim Tebe! Obožavamo samo Tebe! Neka je spas Muhammmedu a.s., njegovoj porodici i drugovima njegovim!"

27.10.2008.

Pokornost i Ibadet

*Zapamti da je bit nauke spoznaja pokornosti i ibadeta Allahu dž.š. A pokornost i ibadet se sastoje u slijeđenju putokaza vjere radom i govorom, što znači da sve što govoriš, radiš i za sobom ostavljaš mora biti u skladu sa propisima Šerijata. Inače bio bi griješnik kada bi, npr., postio bajrame ili obavljao salat u otetom odjelu, makar što ti činovi imaju oblik ibadeta. Potrebno je da se tvoje riječi i djela slažu sa propisima vjere, jer znanje i rad, ako nisu u skladu sa Šerijatom, predstavljaju puku zabludu.

*Nemoj da se zavaraš kojekakvim sufijskim naklapanjima. Pravi tesawuf nije u tome. Tesawuf je pravac koji se postiže jedino kroz borbu protiv strasti i tjelesnih nagona, i u tome glavnu ulogu ima vježbanje (rijada), a ne nikakve čarolije i razmetanja. Dok ne poništiš svoju strast, srce ti neće biti osvjetljeno svjetlom spoznaje. I znaj da je brbljiv i laprdav jezik, kao i srece napunjeno strastima i nemarom, znak nesreće.

*Na neka druga tvoja pitanja nemoguće mi je bilo pismeno bilo usmeno odgovoriti. Ako se u životu susrećeš s takvim pitanjima, upoznaćeš i njihovo rješenje. Inače ih smatraj nesaznatljivim, jer ona su pitanja ukusa. A o svemu što pripada ukusu nemoguće je govoriti. Npr. slatko i gorko može se upoznati samo okusom, a nikako preko riječi. Priča se da je jedan obnemogli muškarac pisao svom prijatelju i molio da mu opiše raspoloženje i osjećaj u vrijeme spolnog akta, na šta mu je ovaj odgovorio: "Dosad sam mislio da si samo obnemogao, a danas znam da si budala, jer je ovo stvar ukusa. Znati se može samo kad se iskuša i proživi.Ono se nemože opisati niti riječima prikazati."

*O pitanjima na koja se može odgovoriti već sam pisao u "Ihjau-ulumud-dinu" i drugim djelima pa ću ovdje samo ukratko spomenuti neka od njih.

*U sufijsko derviški red može se primiti i upisati samo onaj koji ispunjava sljedeće uvjete: -da je vjerovanja ispravnog i bez ikakvih novotarija, -da se pokajao za svoje grijehe i da više nikada neće namjerno počiniti neko nevaljalo djelo, -da svoje neprijatelje učini prijateljima i da nikome ne učini nepravdu, -da upoznaje propise vjere onoliko koliko mu je neophodno za ispunjavanje svih vjerskih dužnosti, -da zna šta je naređeno, a šta zabranjeno, šta se mora raditi, a šta se ne mije raditi. Nadalje, mora poznavati dublja značenja drugih nauka onoliko koliko će mu biti dovoljno da bude spašen.

*Priča se da je Šiblija slušao predavanja oko četiri stotine učitelja. "Na taj način", veli Šiblija, "saznao sam oko četiri stotine hadisa, a između njih sam izabrao samo jedan i po njemu sam postupao. Ostali hadisi mi nisu bili potrebni, jer sam u ovome izabranom hadisu našao svoj spas i sreću, i vidio sam da je u njemu sadržana nauka i prvih i zadnjih pokoljenja. Naime Muhammed a.s. je rekao jednom prilikom: "Radite za ovaj svijet onoliko koliko ćete živjeti na njemu, radite za onaj svijet onoliko koliko ćete ostati tamo, a za Allaha dž.š. koliko vam je potreban, za vatru onoliko koliko je možete trpiti."

*Mladiću, kad spoznaš ovaj hadis, neće ti biti potrebno dosta drugog znanja. Razmisli još i o ovom kazivanju: Priča se da se Hatemul Esam družio sa Belhijom oko 30 godina. Kad ga je Belhija upitao šta je kroz te vrijeme naučio, odgovorio mu je da je spoznao osam koristi od znanja:

 

 

1. Uočio sam da se većina ljudi povodi za svojim strastima i nastoji udovoljiti svojim prohtjevima. U takvoj prilici na um mi je pala riječ Allaha dž.š. :"Ko se boji Boga i svome prohtjevu stane na put njegovo je mjesto u džennetu" , pa sam se još jače uvjerio u istinitost Kur’ana i pohitao da se suprostavim svojoj strasti i da povedem pravu borbu protiv nje, kako bi se pokorila Allahu i bila Mu ponizna.

2. Opazio sam kako seljdi natječu oko gomilanja imetka i kako nastoje da zarađeno očuvaju. Ja sam, međutim, razmišljao o ajetu: ”Šta je kod vas prolazno je i nestaće ga , a šta je Allahovo ostaje zauvjek", i zaključio sam da sve svoje podjelim sirotinji, kako bi mi to bila zaliha kod Allaha dž.š.

3. Mnogi ljudi misle da je čast, ponos i veličina u velikom broju članova porodice, pa se time zanose. Drugi smatraju da je veličina u bogatstvu i djeci, a treći da je to u otimanju tuđeg imetka, nasilju i prolijevanju nevine krvi.Napokon, četvrti vjeruju da je čast i slava u rasipanju imetka i prekomjernom uživanju. Što se mene tiče, ja vjerujem u Božje riječi: "Najbolji je i najodabraniji onaj koji je najpobožniji." Uvjeren da su sva druga mišljenja pogrešna, odabrao sam pobožnost i u njoj vidim pravu sreću.

4. Ljudi se međusobno napadaju, svađaju i kleveću jedan drugog. Razmišljajući o tome našao sam da je sve to iz zavidnosti zbog bogatstva, položaja, znanja. To mi je dalo povoda da razmotrim ajet: "Mi smo vam razdjelili dobra ovoga svijeta.", pa sam, spoznavši da je Allah dž.š. svakome odredio njegov dio, ostavio zavidnost i zadovoljio se onim što mi je Allah podario

5. Ljudi se mrze iz raznih razloga i u životu su jedni drugima neprijatelji. Međutim, ne postoje razlozi niti smije biti neprijateljstva osim onoga prema šejtanu, jer Allah dž.š. kaže: ”Šejtan je vaš neprijatelj pa ga takvim i držite!” Iz toga izlazi da se smije mrziti samo šejtan i niko dr. 

6. Svi ljudi nastoje i trude se da materijalno osiguraju život. Pri tome više puta počine i neko nedozvoljeno djelo, a uz to još i troše i svoju snagu, i u izvjesnim slučajevima, ponizuju se i tako ruše svoje dostojanstvo.A čemu to kada Svemogući veli: "Nema živog bića na Zemlji a da se Bog ne brine o njemu i da nije preuzeo svoju dužnost i brigu o njegovom izdržavanju." Stoga sam se odao ibadetu i ostavio svako drugo zanimanje, jer mi je Allah dž.š. najveća garancija za moju opskrbu.

7. Svako se oslanja na nešto: neko na novac, neko na imetak, a neko na zanat i slično. Što se mene tiče, ja se oslanjam samo na Allaha i držim do njegovih riječi: "Ko se osloni na Allaha, On mu je dovoljan. Allah ispunjava svoje nakane i svemu je odredio granice." Ova Esamova izlaganja neobično su se svidjela Belhiji pa mu je rekao: "Bog te uputio na pravi put! Ja sam proučavao Tevrat, Indžil, Zebur i Kur’an, i vidio sam da se cjelokupno učenje ovih objava kreće oko ovih koristi. Ko se bude njih držao i po njima radio, taj radi u duhu objavljenih knjiga."

8. Vidio sam da u društvu svako ima druga, prijatelja i miljenika. Neki od njih se druže dok ne oboli, neki ga prate do groba , ali ni jedan ne ide s njim u grob. Razmišljajući o tome došao sam do zaključka da je čovjeku najbolji drug onaj ko ide sa njim i u grob, ostajući mu i tamo prijatelj. Takav drug su jedino dobra djela. Zato sam ih odabrao za svog miljenika, jer će mi oni biti svjetlo u mračnom grobu i razgovor kad me svi drugi ostave. 
26.10.2008.

Pocetak i nacin objave Allahovom Poslaniku Muhammedu s.a.v.s.

*Od U'rvea b. Zubejra prenosi se da ga je Aisa r.a. supruga Vjerovjesnikova,obavjestila i rekla:Prvo cime je pocela objava Allahovom Poslanku su istiniti snovi koje je vidjao.Kakav god san bi vidio,on bi se obistinio kao svitanje zore.Nakon toga Poslanik s.a..s. zavolio je osamljivanje.Tako bi nocima ostajao u pecini Hira u ibadetu,prije nego sto bi se vratio svojoj zeni,a prije toga bi uzimao potrebnu opskrbu.Nakon sto bi potrosio opskrbu vratio bi se Hatidzi,iznova se snadbjevao i ponovo vracao u pecinu.Tako je radio sve dok mu se jednom,dok je jos bio u pecini Hira,nije iznenada pojavila Istina.Dosao mu je melek i rekao:Citaj!Odgovorio je:Ja citati ne znam.Vjerovjesnik s.a.v.s. je rekao:Zatim me je uzeo i pritisnuo toliko da sam osjetio bol,a zatim me pustio i rekao:Citaj!Rekao sam:Ja ne znam citati.Ponovo me je uzeo i stisnuo da sam osjetio bol,a zatim me pustio i rekao:Citaj!Rekao sam:Ja ne znam citati.Zatim me je ponovo uzeo i stisnuo po treci put da sam osjetio bol,zatim me pustio i rekao:"Citaj,u ime Gospodara tvoga koji stvara,stvara covjeka od ugruska!Citaj,plemenit je Gospodar tvoj,koji poucava peru,koji covjeka poucava onome sto ne zna".(El-Alek)

S tim govorom se Allahov Poslanik s.a.v.s. vratio uznemiren,tresuci se od straha,dosao kod Hatidze i rekao:Umotajte me,umotajte me!-nakon cega su ga umotali.Kada se smirio,obratio se Hatidzi i upitao je:Hatidza sta se to meni desava?Nakon toga joj je ispricao sta mu se desilo.Rekao je:Bojim se za sebe.Hatidza mu je rekla:Ne boj se,nego se raduj.Tako mi Allaha tebe On nikada nece osramotiti niti poniziti.Ti odrzavas rodbinske veze,govoris istinu,pomazes slabe,nemocne i siromasne,ti stices veliki imetak i trosis ga na dobre i plemenite stvari,ugoscujes goste i pomazes istinu.Poslije toga Hatidza je otisla s njim kod Vereke b. Nevfela b. Eseda b.Abdu-l-Uzzaa,Hatidzin amidzica,ciji su ocevi braca.On je u dzehalijjetu primio krscanstvo,pisao je arapskim pismom i pisao arapskim iz Indzila.Uz to,bio je oronuli slijepi starac.Hatidza mu je rekla:Amidza,saslusaj sina svoga brata(Stil kontkriranja iz postovanje,jer nisu rodbinska veza)Vareka je upitao:Braticu sta visi?Allahov Poslanik s.a.v.s. ga  je obavjestio o onome sto je vidio.Vareka je rekao:To je Dzibril koji je dolazio Mus b. Imranu a.s.Kamo srece da sam mladic u snazi.Kamo srece da budem ziv kada te tvoj narod protjera.Allahov Poslanik s.a.v.s. je tada upitao:Zar ce me oni protjerati?Vareka je odgovorio:Da,jer nikad ni jedan covjek nije dosao sa onim sa cim si ti dosao a da nije bio maltretiran.Ako pozivim do vremena kada objelodanis poslanstvo,istinski cu te pomoci.(Muslim)

*Jahja je rekao:Pitao sam Ebu Selemu:Sta je od Kur'ana prvo objavljeno?Odgovorio je:Ja ejjuhe-l-muddessir/O ti pokriveni!Upitao sam:Zar nije Ikre?Odgovorio mi je:Pitao sam Dzabira b. Abdullaha r.a. :Sta je prvo objavljeno od Kur'ana?Rekao je:Ja ejjuhe-l-muddessir/O ti pokriveni!Upitao sam:Zar nije ikre?Dzebir je tada rekao:Ispricacu vam ono sto nam je ispricao Allahov Poslanik s.a.v.s..On je rekao:Proveo sam mjesec dana u pecini Hira.Kada sam taj rok ispunio krenuo sam niz brdo i stigao u dolinu.Tada me je neko pozvao.Pogledao sam ispred i iza sebe,desno i lijevo,ali nikoga nisam vidio.Zatim me je neko ponovo pozvao,ali nikoga nisam vidio.Zatim sam i po treci put pozvan.Podigao sam glavu i vidio ga na prijestolju,na nebu.Znaci Dzibrila a.s.Od tog prizora sam se zestoko uplasio.Dosao sam Hatidzi i rekao:Pokrij me!Pokrili su me i posuli vodom.Tada je Allah objavio ove ajete:"O ti,pokriveni!Ustani i opominji!I Gospodara svog velicaj!I haljine svojeocisti!I kumira se kloni!(El-Muddesir 1-5)

 

*Od Enesa b. Malika r.a. se prenosi da je Allah Subhanehu ve teala,uzastopno slao objavu Svom Poslaniku s.a.v.s. sve do njegova preseljenja na onaj svijet.Najobilnija objava je bila na dan kada je umro Allhov Poslanik s.a.v.s.(Tj pred kraj njegova zivota(op.prev).(Muslim)

*Enes b. Malik r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Doveden mi je burak.To je duga bijela zivotinja veca od magarca a manja od mazge.Korak joj je toliki dokle oko moze doprijeti.Jahao sam je sve dok nisam stigao do Kudsa.Svezaosam je za jednu halku za koju vezuju poslanici.Zatim sam usao u dzamiju i klanjao dva rekjata.Nakon toga sam izisao.Dosao mi je Dzibril a.s. sa posudom vina i s posudom mlijeka.Odabrao sam mlijeko.Odabrao si prirodu-rekao mi je Dzibril a.s.Nakond toga sam podignut na nebesa.Dzibril a.s. je zatrazio da se otvore.Upitan je bio:Ko si ti?Dzebrail-rekao je.Pitan je opet:Zar je vec poslan?Jest,poslan je-rekao je Dzibril.Nakon toga nam je otvoreno.Odmah sam vidio Adema.Izrazio mi je dobrodoslicu i za mene uputio hajr-dovu.Zatim smo podignuti na drugo nebo.Dzibril a.s. zatrazio je da se otvori.Receno mu je:Ko si ti?Dzibril-rekao je.Ko je s tobom-upitan je?Muhammed-rekao je.Zar je vec poslan?-upitano je.Da-rekao je Dzibril.Zatim nam je otvoreno drugo nebo.Na njemu sam vidio dva tetica Isaa b. Merjem i Jahjaa b. Zekerijaa.Izrazili su mi dobrodoslicu i za mene uputili hajr-dovu.Nakon toga smo podignuti na trece nebo.Dzibril a.s. zatrazio je da se otvori:Upitan je:Ko si ti?Dzibril-odgovorio je.Ko je s tobom?Muhammed-rekao je.Zar je vec poslan?-upitano je.Da,poslan je-rekao je Dzibril.Zatim nam je otvoreno trece nebo.Na njemu vidio Jusufa.Vidio sam da mu je dato pola ljepote.Izrazio mi je dobrodoslicu i uputio za mene hajr-dovu.Nakon toga smo se podigli na cetvrto nebo,Dzibril a.s. zatrazio je da se otvori.Upitan je:Ko si ti?Dzibril-rekao je.Ko je s tobom?Muhammed-odgovorio je.Zar je vec poslan?-upitano je.Da,poslan je-odgovorio je Dzibril.Nakon toga nam je otvoreno cetvrto nebo.Na njemu sam vidio Idrisa.Izrazio mi je dobrodoslicu i uputio hajr-dovu.Allah Subhanehu ve teala je za njega rekao:"Podigli smo ga na visoko mjesto.(Merjem 57)

 

 

 *Nakon toga smo podignuti na peto nebo.Dzibril a.s. zatrazio je da se otvori:Receno je:Ko si ti?Dzibril-odgovorio je/Ko je s tobom?Muhammed-rekao je.Zar je vec poslan?-receno je.Poslan je-Odgovorio je Dzibril a.s.Nakon toga nam je otvoreno peto nebo.Na njemu sam vidio Haruna.Izrazio mi je dobrodoslicu i uputio za mene hajr-dovu.Poslije toga smo podignuti na sesto nebo,Dzibril a.s. zatrazio je da se otvori:Ko si ti?-upitan je.Dzibril-odgovorio je.Ko je s tobom?Muhammed-rekao je.Zar je vec poslan?-upitano je.Jest,poslan je-rekao je Dzibril a.s.Nakon toga nam je otvoreno sesto nebo.Na njemu sam vidio Musaa.Izrazio mi je dobrodosicu i uputio za mene hajr-dovu.Podignuti smo poslije toga na sedmo nebo.Dzibril a.s. zatrazio je da se otvori:Ko si ti?-upitan je.Dzibril-odgovorio je.Ko je s tobom?Muhammed-odgovorio je.Zar je vec poslan?upitano je.Da,poslan je-odgovorio je Dzibril a.s.Nakon toga otvoreno nam je sedmo nebo.Na njemu sam vidio Ibrahima naslonjena ledjima na Bejtu-l-m'amur.U tu kucu svaki dan ulazi sedamdeset hiljada meleka koji se vise nevracaju u nju.Zatim sam odveden do Sidreti-l-muntehaa.Njegovi listovi su kao slonove usi a plodovi koa veliki cupovi,Kada mu dodje nek Allahova naredba promijeni se tako da niko od Allahovih stvorenja nemoze opisati njegovu ljepotu.Allah mi je tada objavio sto je htio.Propisao mi je svaki dan i noc po pedeset namaza.Sisao sam nakon toga do Musaa a.s.Upitao me je:Sta je Allah naredio tvom ummetu?Pedeset namaza-rekao sam.Vrati se svom Gospodaru i zatrazi olaksanje-rekao je Musaa.Tvoj ummet to nece moci izdrzati(podnijeti).Ja sam iskusao i ispitao sinove Israilove.Vratio sam se svom Gospodaru i rekao:O Gospodaru,olaksaj mom ummetu!Allah mi je smanjio za pet namaza.Vratio sam se Musau i rekao:Allah mi je smanji za pet namaza.Rekao je:Tvoj ummet ni to nece moci podnijeti.Zato se vrati svom Gospodaru i zamoli ga da ti olaksa.Tako sam neprestano isao od svog Gospodara do Musaa a.s. sve dok moj Gospodar nije rekao:Muhammede,zaduzujem te s pet namaza,svaki dan i noc,a svaki namaz ce vrijediti kao deset namaza i to je pedeset namaza.Pa ko odluci da uradi neko dobro djelo,pa ga neuradi,upisace mu se da je uradio jedno dobro djelo.Pa ako uradi,pisace mu se da je uradio deset dobrih djela.A ko odluci da uradi neko lose djelo,pa ga neuradi,nece mu se nista upisati.A ako ga uradi upisace mu se jedno lose djelo.Nakon toga sam krenuo i dosao do Musaa.Obavjestio sam ga o tome.Rekao mi je:Vrati se svom Gospodaru i zamoli ga da ti jos olaksa.Allahov Poslanik je rekao:Vratio sam se svom Gospodaru,ali sam se zastidio od Njega.(Muslim)

Citaj Kasli slicica
25.10.2008.

Al-Falaq

                                    Bismillahir-rahmanir-rahim

1.Qul e'uzu bi rabbil-feleq,

2.Min serri ma haleq,

3.Ve min serri gasiqin iza veqab,

4.Ve min serrin-neffasati fil-uqad,

5.Ve min serri hasidin iza hased!

 

 

Ukbe b. Amir r.a. pripovjeda da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Zar nisi vidio ajete koji su objavljeni ove noci a slicni njima jos nikada nisu objavljeni:Kul E'uzu bi Rabbi-l-felek(El-Felek)i Kul e'uzu bi Rabbi-n-nas(En-Nas).(Muslim)

Aisa r.a. je rekla:Kada bi se neko od Poslanikove s.a.v.s. porodice razbolio,proucio bi mu sure El-Felek i En-Nas i puhnuo u njega.Kada se razbolio bolescu s kojoj je umro,ja sam puhala u njega a potirala ga njegovom rukom,jer je bila bericetnija od moje ruke.(Muslim)

 

25.10.2008.

Definicija Vjerovjesnika

Vjerovjesnik-u arapskom jeziku-je rjec uzeta od "vijest" tj "obavjest".Allah s.w.t. kaze:"O cemu oni jedni druge pitaju?O Vijesti velikoj."(En-Nebe 1-2)Vjerovjesnik je nazvan vjerovjesnikom zato sto biva obavjesten i obavjestava,dakle obavjesten je od Allaha i On mu objavljuje:"Rece ona:Ko te o tome obavjestio?Rece:Obavjestio me Onaj Koji sve zna i Koji je o svemu obavjesten."(Et-Tahrim 3).A on obavjestava od Allaha s.w.t. objavu i naredbu:"Obavjesti Moje robove da ja prastam i da sam ja Samilosni".(El-Hidzr 49)Neki kazu da je "nedbijj"-obavjest uzeta od rijeci "nebve"-uzvisica ili ono sto se uzdiglo od zemljista.Arapi za znak od znakova na zemlji i pomocu kojeg se orjentisu kazu "nebijj".Veza izmedju vjerovjesnika i jezickog znacenja ove rijeci jeste u tome da je vjerovjesnik uzdignut,pocascen na ovome i onome svijetu.Vjerovjesnici su najcasnija stvorenja,i oni su kao putokazi ili znakovi koji upucuju ljude kako bi popravili svoje stanje na ovome i na onome svijetu.Definicija poslanika:U arapskom jeziku "slanje" znaci sto i "usmjeravanje" sto znaci da je onaj koji je poslan da obavi neki posao,i sam poslanik.Allah s.w.t. govoreci o rjecima kraljice Sabe,kaze:"Poslat cu im jedan dar i vidjet cu sa cim ce se izaslanici vratiti.(En-Neml 35)Ili se rjec "izaslanik" moze prevesti kao onaj koji prati vijesti onog koji ga je poslao,dokazujuci to govorom Arapa:Deve su dosle "reselen"tj prateci jedna drugu.A poslanici su nazvani ovako jer su usmjereni od Allaha s.w.t."Zatim smo poslanike jedne za drugima slali".(Mu'minun 44)I poslani su sa odredjenom objavom,obavezni da  je ponesu,dostave i prate.Razlika izmedju poslanika i vjerovjesnika:Nije tacna tvrdnja onih koji kazu da nema razlike izmedju poslanika i vjerovjesnika.Dokaz za to je hadis u kojem Muhammed s.a.v.s. spomenuo da je broj vjerovjenika bio stotinu dvadeset cetiri hiljade,a broj poslanika preko tristo deset(Sahih hadis,biljezi ga Ahmed u svom musnedu).Takodjer,na razliku upucuje i Kur'an u kojem Allah s.w.t. kaze:"Prije tebe,Mi nijednog poslanika i vjerovjesnika nismo poslali,a da sejtan nije,kad bi on sto kazivao,u kazivanje njegovo nesto ubacio"(El-Hadzdz 52)Tako je neke od Svojih poslanika opisao i vjerovjesnistvom i poslanstvom,sto ukazuje na to da je poslanstvo dodatna stvar nad vjerovjesnistvom.Primjer za to je ajet u kojem Allah govori o Musau:"I spomeni u Knjizi Musaa!On je bio odabran i bio je poslanik,vjerovjesnik".(Merjem 51)Medju ucenjacima je uvrijezeno misljenje da je poslanik opcenitiji pojam od vjerovjesnika.Poslanik je onaj kome je objavljen Serijat i naredjeno mu je da ga dostavi,a vjerovjesnik je onaj kojem je dosla objava ali mu nije naredjeno da je dostavi.Tako da je svaki poslanik vjerovjesnik dok svaki vjerovjesnik nije poslanik.(Serh aqide Tahawije str 167)Medjutim,ove definicije su daleko od realnosti jer:Prvo:Allah s.w.t. je spomenuo da je slao vjerovjesnike kao sto je slao i poslanike:"Prije tebe,Mi nijednog poslanika i vjerovjesnika nismo poslali..."Posto slanje podrazumijeva dostavu,kako onda moze vjerovjesnik biti poslan,a da mu nije obaveza da dostavi poslanicu?Drugo:Odstupanje od dostave je skrivanje Alahove objave,a Allah nije objavio nesto da bi se krilo i pohranjivalo u grudima pojedinaca medju ljudima,nakon cije ce smrti umrijeti i ovo objavljeno znanje.Trece:Rijeci Allahova Poslanika s.a.v.s. "Pokazani su mi narodi pa sam vidio vjerovjesnika i sa njima je bila nekolicina ljudi i vjerovjesnika,a sa njim nema nikoga.."ukazuju na to da je vjerovjesnicima naredjeno dostavljanje objave i da se razlikuju po broju ljudi koji su im se odazvali"A izabrana definicija je:Poslanik je onaj kome je objavljen novi Serijat,a vjerovjesnik je onaj koji je poslan da potvrdi Serijat onoga koji je dosao prije njega(Tefsir od Alusija)Israilove potomke stalno su vodili vjerovjesnici.Kad god bi jedan umro,drugi bi dosao,kao sto je potvrdjeno u hadisu(Sahih Buharija Fethu-l-Bari 6/495)A svi vjerovjesnici Israilovih potomaka slati su s Musaovim Serijatom tj Tevratom.Osim toga,bilo im je naredjeno da dostave Allahovu objavu svome narodu:"Zar ne znas kada su prvaci Israilovih potomaka poslije Musaa svom vjerovjesniku rekli:"Posalji nam kralja da se na Allahovom putu borimo!"Mozda se vi necete boriti,ako vam borba bude propisana..(El-Bekare246)Iz ovog ajeta je jasno da vjerovjesniku bude objavljeno nesto obavezujuce za njegov narod,a ovo ne biva osim sa obavezom dostave.U vezi s tim,uzimamo pouku iz primjera Davuda,Sulejmana,Zekerijaha i Jahjaa,svi su bili vjerovjesnici,vladali su i sudili medju Israilovim potomcima i dostavljali im istinu.Allah najbolje zna istinu.Vjerovanje u vjerovjesnike i poslanike je od osnova imana:Vjerovanje u poslanike je osnova od osnova vjerovanja,Allah s.w.t. kaze:"Reci:Mi vjerujemo u Allaha i u ono sto je objavljeno nama,i sto je objavljeno Ibrahimu,i Ismailu,i Ishaku,i Jakubu i potomcima,i u ono sto je dano Musau i Isau i vjerovjesnicima od Gospodara njihovoga;mi nikakvu razliku izmedju njih ne pravimo,i mi se Njemu predajemo".(Ali Imran 84)Onaj ko ne vjeruje u poslanike zalutao je i propao:"A onaj koji ne bude vjerovao u Allaha,i u meleke Njegove i u knjige Njegove,i u poslanike Njegove,i u onaj svijet-daleko je zalutao".(En-Nisa 136)Veza izmedju vjerovanja u Allaha i vjerovanja u poslanike i objave:Oni koji tvrde da vjeruju u Allaha ali ne i u Njegove poslanike i Knjige,oni ne poznaju Allaha onako kako treba:"Oni ne poznaju Allaha onako kako treba-kad govore:"Nijednom covjeku Allah nije nista objavio".(El-En'am 91)Oni koji poznaju Allaha onako kako treba,i poznaju svojstva koja On ima od znanja,mudrost i milosti,ubijedjeni su da je Allah s.w.t. slao poslanike i sputao Knjige jer na to ukazuju i Njegova svojstva i On nije stvorio stvorenja bez cilja:"Zar covjek misli da ce zaluda ostavljen biti?"(El-Qijame 36)Svako ko ne bude vjerovao u poslanike a bude tvrdio da vjeruje u Allaha,on je kod Allaha nevjernik kome nece koristiti njegovo vjeronje.Allah s.w.t. kaze:"Oni koji u Allaha i Njegove poslanike ne vjeruju i zele izmedju Allaha i poslanika Njegovih u vjerovanju napraviti razliku te govore:"U neke vjerujemo.a u neke ne vjerujemo,i zele izmedju toga dvoga iznaci put neki,oni su zbilja pravi nevjernici..."(En-Nisa 150-151)Ajet tekstom ukazuje na to da je nevjernik svako ko tvrdi da vjeruje u Allaha a ne vjeruje u Njegove poslanike,"i zele izmedju Allaha i poslanika Njegovih u vjerovanju napraviti razliku".Qurtubi za ovaj ajet kaze:"Allah s.w.t. kaze da pravljenje razlike izmedju vjerovanja u Allaha s.w.t. i vjerovanja u Njegove poslanike je nevjerstvo,a nevjerstvo je zbog toa so je Allah s.w.t. propisao ljudima da Ga obozavaju s onim sto je propisao govorom poslanika,pa ako odbiju poslanike,odbili su i propise s kojima su dosli,i nisu ih prihvatili.Time odbijaju prihvatiti naredjeno robovanje.Na taj nacin kao da su negirali Stvoritelja,a negiranje Stvoritelja s.w.t. je nevjerstvo zbog nedosljednosti,nepokornosti i nerobovanja.To je slucaj onoga ko kaze da vjeruje u Allaha,a ne vjeruje u Njegove Poslanike(Tefis od Qurtubija 6/5)

24.10.2008.

Izbor iz Muslimove zbirke Hadisa

1.Od Ebu Hurejre,prenosi se da je rekao:Allahov Poslanik s.a.v.s. jednog dana je izasao medju svijet,pa mu je prisao jedan covjek i upitao ga:Allahov Poslanice,sta je iman?Odgovorio mu je:Da vjerujes u Allaha,u Njegove meleke,knjigu,susret s Njim,Njegove poslanike i da vjerujes u prozivljenje na Sudnjem Danu! Upitao je:Allahov Poslanice,sta je islam?Islam je-odgovorio je-da obozavas Allaha,ne pridruzujuci Mu nista,klanjas propisane namaze,dijelis propisani zekat i postis ramazan!Allahov Poslanice-upita ponovo-a sta je ihsan(savrsenstvo u vjeri ili najvisi stupanj imana)Da obozavas Allaha kao da ga vidis-rece mu on-jer,iako ti Njega ne vidis,on Tebe vidi!Allahov Poslanice-upita-kada ce biti Sudnji dan?Pitani ne zna nista vise od onoga koji pita-odgovori mu.Medjutim,obavjestit cu te o njegovim predznacima!Predznaci su:Kada robinja sebi rodi gospodara,kada goli,bosonogi postanu predvodnici narodu i kada se pastiri ovaca i koza budu nadmetali u gradnji visokih palaca!Pet stvari zna samo Allah!-zatim je proucio ajet:Samo Allah zna kad ce Smak svijeta nastupiti,samo On spusta kisu i samo On zna sta je u matericama,a covjek ne zna sta ce sutra zaraditi i ne zna covjek u kojoj ce zemlji umrijeti;Allah,uistinu,sve zna i o svemu obavjesten.(Lukman 34)Taj covjek zatim ode,a Poslanik a.s.rece:Dovedite mi tog covjeka!Oni krenuse da ga dovedu,medjutim,ne vidjese nista!Allahov Poslanik a.s. tada im rece:To je bio Dzibril.Dosao je da pouci ljude njihovoj vjeri!(Muslim)

2.Osman r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Ko umre a bude znao da nema drugog boga osim Allaha uci ce u Dzennet!(Muslim)

3.Ebu Zeer r.a. kaze da je upitao Allahovog Poslanika s.a.v.s.,Allahov Poslanice,koje djelo je najvrijednije?Vjerovanje u Allaha i dzihad na na Njegovom putu-odgovorio je.Koji rob je najvrijedniji(koji bi se oslobodio)?-upitao sam.Onaj koji je najdragocjeniji i najskupocjeniji kod svojih vlasnika!-odgovori.A sta ako nisam u mogucnosti da to ucinim?-upitao sam.Pomozi onome ko nesto radi ili onome koji je bez zanata-odgovori.Allahov Poslanice,sta kazes ako postanem slab u slucaju nekih djela?-upitao sam.Ne cini zlo ljudima,jer ce ti to necinjenje biti sadaka!-rece mu Vjerovjesnik a.s.(Muslim)

4.Ebu Hurejre r.a. prenosi od Allahovog Poslanika s.a.v.s. da je rekao:Stalno ce vas ljudi pitati o znanju,sve dok ne kazu:Ovo je Allah,nas Stvoritelj,a ko je Allaha stvorio?(Muslim)

5.Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Nijedan vjerovjesnik nije dosao a da nije imao mu'dzize kao kod ranijih vjerovjesnika u koje su ljudi povjerovali.Medjutim,samo je meni objavljen Kur'an,pa se nadam da cu biti od onih koji ce imati najvise sljedbenika na Sudnjem danu.(Muslim)

6.Ebu Hurejre r.a. prenosi od Allahovog Poslanika s.a.v.s. da je rekao:Tako mi Onoga u cijoj je ruci dusa Muhammedova,ko bude cuo za mene,od pripadnika ovog ummeta,zidova ili krscana,i umre a ne povjeruje u ono s cim sam poslan,bice stanovnik Vatre.(Muslim)

7.Enes r.a. prenosi od Vjerovjesnika s.a.v.s.. da je rekao:Kod koga se nadju tri svojstva osjetit ce slast imana:Da voli Allaha i Njegovog Poslanika iznad svega ostalog da covjeka voli iskljucivo u ime Allaha,i da mrzi povratak u nevjerstvo,nakon sto ga je Allah iz njega izbavio kao sto mrzi da bude bacen u Vatru.(Muslim)

8.Enes r.a. kaze:Allahov Poslanik s.a.v.s.. je rekao:Niko od vas nece vjerovati sve dok mu ja nebudem drazi od njegovog djeta,roditelja i svih ljudi!(Muslim)

9.Od Enesa r.a. se prenosi da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao:Tako mi Onoga u cijoj je ruci moja dusa,nijedan rob nece vjerovati sve dok svom susjedu nebude volio ono sto voli i sam sebi!(Muslim)

10.Od El-Abbasa b. Abdulmuttaliba r.a. prenosi se da je cuo Allahovog Poslanika s.a.v.s. kako je rekao:Ko bude zadovoljan da mu Allah bude gospodar,islam vjera a Muhammed poslanik,osjetit ce slast imana!(Muslim)

11.Od Abdullaha b. Amra r.a. prenosi se da je rekao:Allahov Poslanik s.a.w.s. je rekao:Kod koga se nadju cetiri svojstva bice,uistinu,licemjer,a kod koga se nadje jedno od njih ima jedno svojstvo licemjera,sve dok ga ne ostavi:A to je kada govori-laze;kada sta ugovori-iznevjeri;kada obeca-ne ispuni i kada raspravlja-pretjeruje.(Muslim)

12.Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s.rekao:Tri su znaka licemjera:kada govori-laze,kada obeca-ne ispuni i kada mu se sta povjeri iznevjeri.(Muslim)

13.Ka'b b. Malik r.a. kaze:Allahv Poslanik s.a.v.s. je rekao:Primjer vjernika je kao primjer(vitke) stabljike biljke,koju vjetar sad savije,sad ispravi,i sve tako dok ne sazrije.Primjer nevjernika je kao primjer drveta koje je duboko pustilo korjenje i koje nista ne moze saviti,sve dok jedanput ne bude iscupano iz korijena.(Muslim)

14.Ebu Hurrejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko ili sezdest i nekoliko dijelova.Najbolji je izgovoriti La ilahe illellah a najmanji uklanjane s puta nece sto smeta prolaznicima,a i stid je dio imana.(Muslim)

15.Ebu Surejh el-Huza'i r.a. prenosi da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao:Ko vjeruje Allaha i Sudnji dan,neka cini dobro svome komsiji.Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan,neka pocasti svoga gosta.Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan,neka govori dobro ili neka suti!(Muslim)

16.Ebu Hurrejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Nece uci u Dzennet onaj od cije zlobe nije siguran njegov komsija.(Muslim)

17.Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Necete uci u Dzennet dok ne budete vjerovali,a necete vjerovati sve dok se ne budete voljeli!Hocete li da vas uputim na nesto ako ga budete cinili,medjusobno cete se voljeti:Sirite Selam medju sobom!(Muslim)

18.Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Bludnik prestaje biti vjernik u casu kada blud cini,kradljivac kada krade i onaj ko pije alkohol u casu kada to radi.(Muslim)

19.Ebu Hurejre r.a. prenosi od Vjerovjesnika s.a.v.s. da je rekao:Vjernik nece biti ujeden dva puta iz jedne rupe!(Muslim)

20.Abdurrahman b. ebi Bekre prenosi da je njegov otac rekao:Bili smo kod Allahovog Poslanika s.a.v.s. kada je kazao:Hocete li da vas obavjestim o najvecim grijesima(tri puta)?To su:Pripisivanje Allahu druga,neposlusnost roditeljima i lazno svjedocenje,ili lazan govor.(Muslim)

21.Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Klonite se sedam teskih grijeha!Odgovorio je:Pripisivanje Allahu druga,sihir,ubijanje osobe koju je Allah zabranio,osim po pravdi,uzimanje kamate,bespravno trosenje imetka sirocadi,bjezanje sa bojnog polja i potvaranje za blud cestitih,bezazlenih vjernica.(Muslim)

22.Ebu Osman kaze:Posto je Zijad prisvojen,sreo sam Ebu Bekra r.a. i upitao ga:Sta je to sto ste ucinili?Doista sam cuo Sa'da b. ebi Vekkasa gdje kaze:Moje usi su cule Allahovog Poslanika,s.a.v.s. kada kaze:Dzennet je zabranjen onome u islamu koji tvrdi da mu je otac neko drugi,znajuci da on to nije!Ebu Bekr kaze:I ja sam to cuo od Allahovog Poslanika s.a.v.s.(Muslim)

23.Ebu Zerr r.a.prenosi da je cuo Allahovog Poslanika s.a.v.s. da kaze:Nevjernik je onaj koji tvrdi da mu je otac onaj koji to.uistinu nije.Nije od nas onaj koji prisvaja ono sto nije njegovo i neka pripremi svoje mjesto u Vatri.Onaj koji nazove osobu nevjernikom ili kaze:Allahov neprijatelj,a ne bude tako,to se na njega odnosi.(Muslim)

24.Abdullah b. Mes'ud r.a. prenosi da je neki covjek upitao:Allahov Poslanice,koji je grijeh kod Allaha najveci?Allahov Poslanik s.a.v.s. mu je odgovorio:Da Allahu pripises druga,a On te stvorio.Upitao ga je:A koji zatim?Odgovorio je:Da ubijes svoje dijete iz bojazni da jede s tobom.Upitao je:Koji onda?On je odgovorio:Da ucinis blud sa zenom svoga komsije.Tada je Allah Uzviseni,potvrdjujuci te rijeci objavio:....i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju,i koji one koje je Allah zabranio,ne ubijaju,osim kadpravda zahtjeva,i koji ne bludnice;-a ko to radi zasluzit ce kaznu.(El-Furqan 68)

25.Dzabir b. Abdullah s.a.v.s. rekao je:Neki covjek je dosao Vjerovjesniku s.a.v.s. i upitao ga:Koji postupci za sobom povlace nagradu,odnosno kaznu?Odgovorio je:Ko umre,ne pripisujuci Allahu nista,uci ce u Dzennet,a ko umre,pripisujuci mu nesto,uci ce u Vatru!(Muslim)

 

 

23.10.2008.

Ljubav,blagost,samilost,saosjecanje i paznja

*Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allaho Poslanik s.a.v.s.. rekao:Staratelj svoga ili tudjeg siroceta i ja cemo biti zajedno u Dzennetu kao ova dva.Pa je Malik r.a. pokazao kaziprst i srednji prst.(Muslim)

*Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Allah ce na Sudnjem danu reci:Gdje cu oni koji su se voljeli u ime Moje Uzvisenosti?Danas cu ih smjestiti u Moj hlad,kada drugog hlada nece biti.(Muslim)

*Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Kada Allah Azze ve dzelle zavoli nekog Svog roba,pozove Dzibrila a.s. i kaze mu:Ja volim tog i tog,te ga i ti voli;pa ga Dzibril zavoli.Potom to Dzibril oglasi na nebesima govoreci:Uzviseni Allah voli tog i tog te ga i vi volite,pa ga stanovnici nebesa zavole.Nakon toga njega prihvate i stanovnici Zemlje.A kada Allah zamrzi nekog Svog roba,pozove Dzibrila a.s. i kaze mu:Ja mrzim tog i tog pa ga i ti mrzi!pa ga i Dzibril zamrzi.Potom Dzibril oglasi na nebesima i kaze:Allah mrzi toga i toga,pa ga i vi mrzite! i oni ga zamrze,a zatim ucini da i na Zemlji bude prezren.(Muslim)

*Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Ljudi su metali kao sto su i zlato i srebro.Najplemenitiji u dzehalijetu su najplemenitiji i u islamu,ako se razumiju.Duse su mobilisana vojska.Koje se prepoznaju-zdruze se,a koje se ne prepoznaju-razidju se!(Muslim)

*Ebu Musa r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Vjernik je vjerniku kao gradjevina ciji dijelovi se medjusobno ucvrscuju i povezuju.(Muslim)

*Nu'man b. Besir r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao:Primjer vjernika u njihovoj medjusobnoj ljubavi,samilosti i saosjecanju je kao primjer jednog tijela.Kada neki njegov dio oboli,i ostali dijelovi su uznemireni nesanicom i vrucicom.(Muslim)

*Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Nemojte jedan drugom zavidjeti niti dizati cijenu robi ne zeleci je kupiti,nemojte se mrziti niti okretati jedni drugima ledja,niti se nametati jedan drugom u kupoprodaji.Budite,Allahovi robovi,kao braca.Muslim je muslimanu brat:ne nanosi mu nasilje,niti ga ostavlja na cjedilu,niti ga potcjenjuje.Bogobojaznost je ovde,pa je pokazao na svoja prsa tri puta.Dovoljno je covjeku zla da omalovazi svoga brata muslimana.Musliman je muslimanu zabranjen.Zabranjeni su mu zivot,imetak i cast drugog muslimana.(Muslim)

*Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Allah ne gleda u vas izgled i imetak vec gleda u vasa srca i djela.(Muslim)

*Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao:Svakom kome Allah prikrije nesto na ovom svijetu,prikrit ce to i na Sudnjem danu.(Muslim)

*Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao:Koji god covjek prikrije drugog na ovom svijetu,Allah ce ga prikriti na Sudnjem danu.(Muslim)

*Ebu Musa r.a. prenosi da je Vjerovjesnik,s.a.v.s. rekao:Primjer dobrog i loseg prijatelja je kao primjer onoga koji prodaje misk i onoga koji puse u kovacki mijeh.Prodavac miska:ili ce ti dati da ga probas,ili ces ga kupiti od njega,ili ce na tebi ostati njegov miris.Onaj koji puse u mijeh:ili ce spaliti tvoju odjecu,ili ce ostaviti na tebi neugodan miris.(Muslim)

*Aisa r.a prenosi da je cula Allhovom Poslanika s.a.v.s. kada je rekao:Neprestano mi je Dzibril preporucivao paznju prema komsiji tako da sam mislio da ce ga uciniti nasljednikom.(Muslim)

*Ebu Zerr r.a. prenosi da mu Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao:Nemoj od dobrih dijela potcjenjivati nista,makar da sretnes svoga brata nasmijana lica.(Muslim)

*Dzerir s.a.v.s. prenosi da je cuo Allahovog Poslanika s.a.v.s kada je rekao:Ko bude uskracen od blagosti uskracen je od svakog dobra.(Muslim)

*Aisa .r.a. Poslanikova s.a.v.s. supruga,prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:U cemu se nadje blagost,ona to uljepsa,a odakle se ona ukloni,unakazi ga.(Muslim)

 

23.10.2008.

40 Koristi namaza u Dzematu-2 dio

*Zajednički namaz navodi muslimana da ide u džamiju i u većini slučajeva, pješači praveći mnoge korake. U tome je velika nagrada i dobro, koje zna samo Allah subhanehu ve te'ala.Navedeni su mnogi hadisi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o vrijednosti dolaska u džamiju i pješačenja. Od toga su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko se abdesti za namaz i upotpuni abdest, potom ode u džamiju i klanja s ljudima propisani namaz, ili u džematu ili u džamiji, Allah će mu oprostiti grijehe."U oba "Sahiha" se bilježi: "Najveću nagradu za namaz imaju oni koji su najdalje pješačili. Onaj ko čeka namaz da bi ga klanjao za imamom ima veću nagradu od onoga koji ga klanja pa zaspe."I kaže: "Hoćete li da vam kažem čime Allah briše grijehe i uzdiže stepene? Upotpunjavanjem abdesta u vrijeme kad nam se mrsko abdestiti (kao što je žestoka hladnoća itd.), puno koraka do džamije, čekanje namaza poslije namaza, to vam je bdijenje (ribat)."I kaže: "Ko porani u džamiju i okasni iz nje, Allah mu za svaki izlazak ili povratak pripremi mjesto u džennetu."I kaže: "Ko se abdesti u svojoj kući, a potom ode u jednu od džamija da bi obavio farz, svaki njegov korak mu briše po jedan grijeh, a drugi mu podiže stepen."I kaže: "Obraduj one koji noću pješače u džamiju potpunim svjetlom na Sudnjem danu."I kaže: "Ko ode u džamiju da bi klanjao namaz, to mu je kao hadždž, a ko ode da klanja nafilu, to mu je kao Umra-nafila."I kaže: "Trojica su u Allahovoj zaštiti, čovjek koji je krenuo u jednu od džamija, čovjek koji je krenuo kao borac na Allahovom putu i čovjek koji je krenuo na hadždž."Važno upozorenje: Ova velika nagrada koju dobiva onaj ko ide u džamiju pješice, ne odnosi se samo na odlazak nego i na povratak.Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ko ode u džamiju radi džemata, svaki korak briše grijeh i piše mu se nagrada u odlasku i u povratku."Drugo upozorenje: Spominjanje vrijednosti pješačenja na zajednički namaz nalazimo u predaji koju bilježe Imam Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Nesa'i, Ibn Madždže, Ibn Huzejme i Ibn Hibban u Sahihima i Hakim kaže da je sahih hadis da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko se okupa i očisti u petak, dobro porani, ode pješice, a ne jašući, približi se imamu i sluša, a ne igra se, za svaki korak imaće nagradu kao da je čitavu godinu proveo posteći i nafile klanjajući."

*Plemeniti meleki se sakupljaju na sabahu i ikindiji i traže oprosta za onoga ko ih klanja u džematu.U dva Sahiha se bilježi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:"Nad vama se smjenjuju noćni i dnevni meleki, oni se sastaju na sabahu i na ikindiji, potom se uspinju oni koji su bdjeli nad vama i njihov Gospodar pita, mada zna bolje od njih: "U kakvom ste stanju ostavili Moje robove?" Oni odgovaraju: "Ostavili smo ih klanjajući a i zatekli smo ih klanjajući." A u predaji koju bilježi Ebu Huzejme stoji: "Zatekli smo ih klanjajući i napustili ih klanjajući, pa im oprosti na Sudnjem danu."

*Jacija u džematu je jednaka polovici probdjevene noći u ibadetu, kao što je sabah u džematu jednak čitavoj probdjevenoj noći u ibadetu.Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ko klanja jaciju u džematu, kao da je proveo pola noći u ibadetu, a ko klanja sabah u džematu, kao da je čitavu noć ibadetio."

*Zajednički namaz je jedan od uzroka zaštite Allahovog subhanehu ve te'ala roba. Uzvišeni Allah ga stavi pod Svoju pažnju i sigurnost i to zbog zajedničkog klanjanja sabaha.Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ko klanja sabah u džematu on je pod Allahovom zaštitom."

*Zajednički namaz muslimana je jedan od uzroka velike vezanosti i ljubavi prema džamiji u kojoj se obavlja namaz. Onaj čije je srce vezano za džamiju je jedan od sedmorice koji će, na Sudnjem danu, biti u hladovini kada druge hladovine osim Allahove, neće biti.U dva Sahiha se bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Sedmoricu će Allah staviti u Svoju hladovinu na Dan kada druge hladovine, osim Njegove, neće biti; pravedni vladar, mladić odrastao u pokornosti svome Gospodaru i čovjek čije je srce bilo vezano za džamiju..."

*Od koristi zajedničkog namaza je i to da onom ko četrdeset dana obavlja zajednički namaz ne propuštajući prvi tekbir, Allah garantuje dvije zaštite: očuvanje od vatre i očuvanje od munafikluka. Da nas i naše prijatelje Allah sačuva i skloni od Svoje kazne.Od Enesa, radijallahu anhu, se bilježi da je rekao: "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Ko u ime Allaha četrdeset dana klanja u džematu, prisustvujući prvom tekbiru, garantuju mu se dvije zaštite: očuvanje od vatre i očuvanje od munafikluka."

*Od koristi zajedničkoga namaza je i to da je stajanje u saffu, radi njegovog obavljanja, jedan od uzroka da Allah i Njegovi meleki donose salavat na klanjače, naročito one u prvim saffovima.Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Allah i Njegovi meleki donose blagoslov (salavat) na prve safove." U drugoj predaji: "na prvi saf." A za predaju "na prve safove" učenjaci kažu da blagoslov (donošenje salavata) znači traženje oprosta za one koji stoje u njima.

*Zajednički namaz čini da vjernik vodi računa o ravnanju saffova, kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao da se spaja saff i popunjavaju praznine. U tome je velika čast i nagrada kod Allaha.Od Aiše, radijallahu anha, se bilježi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allah i Njegovi meleki blagosiljaju one koji popunjavaju saffove."I još kaže: "Ko popuni prazninu, Allah ga za to uzdigne stepen i sagradi mu kuću u džennetu."

*Korist zajedničkog namaza je da onaj ko dođe da ga obavi, ima nagradu kao da ga je i obavio u džematu, makar ljudi bili i završili s namazom.Imam Ahmed, Ebu Davud i Nesa'i bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Ko se abdesti i upotpuni abdest, a potom ode i vidi da su ljudi već klanjali, Allah mu daje nagradu kao onima koji su klanjali i prisustvovali džematu, a da njima to ništa ne umanjuje njihovu nagradu."

*Zajednički namaz je jedna od osnova potpunosti i cjelovitosti namaza, te očuvanja i sigurnosti od zaborava. Time se povećava stepen primljenosti namaza.Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Imam je garant, a mujezin povjerenik. Gospodaru uputi imame i oprosti mujezinima."Učenjaci kažu: "Imam je zadužen da se namaz u potpunosti obavi. Kažem: "Nasuprot onom ko sam klanja, jer često pogriješi ili zaboravi, za što niko ne odgovara niti garantuje za njega."

*Od koristi zajedničkog namaza je da pomaže u obavljanju namaza u početku njegova vremena, ili u najmanjem slučaju da se obavi na vrijeme, što je najbolje djelo kod Allaha subhanehu ve te'ala.Ebu Davud i Tirmizi bilježe od Ummu Ferve, radijallahu anha, da je rekla: "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitan: Koje je djelo najbolje? Pa je rekao: "Namaz na početku njegovog vremena." A u Muslimovoj predaji: "Najbolja su djela; namaz u njegovom vremenu i dobročinstvo prema roditeljima."

*Od vrijednosti zajedničkog namaza je i to da on čuva vjernika od nemarnog odnosa prema namazu ili od zaborava, ili odgađanja namaza i njegovog klanjanja u drugom vremenu. Mnogi koji su napustili namaz, u početku su bili ostavili zajedničko obavljanje namaza. Zbog toga je iz Allahove milosti prema nama propisan namaz u džematu. Allah je zaprijetio onima koji ne vode računa o svom namazu i odgađaju ga do pred istek njegova vremana rekavši:"A teško onima koji kad namaz klanjaju, namaz svoj kako treba ne izvršavaju." Ma’un 4-5

*Od koristi zajedničkog namaza je i to da je u njemu spas od zapečaćenja srca, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učinio dovu protiv onih koji ga ostavljaju. U zajedničkom namazu je i spas od nemara.Ibn Madždže bilježi od Ibn Abbasa i Ibn Omera, radijallahu anhum, da su čuli Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: "Ili će se ljudi pridržavati džemata ili će im Allah zapečatiti srca i postaće nemarni."

*U životu imamo mnoga vremena u kojima je dova primljena, čak postoje vremena u kojim se dova ne odbija. Od ovih vremena je zlatna prilika, vrijeme između ezana i ikameta. Najveća osnova za iskorištavanje ovog skupocjenog trenutka je zajednički namaz, jer, vjernik, u većini slučajeva, dolazi u džamiju prije ikameta i uči dove i spominje Allaha, što nije slučaj sa onim koji sam klanja, te ne obraća pažnju na ovo.Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Dova se ne odbija između ezana i ikameta."

*Jedno od najveličanstvanijih učenja Islama je bliskost vjerničkih srca, čuvanje ljubavi i uspostavljanje jednakosti među njima. U zajedničkom namazu se to i ostvaruje, kada klanjači stoje zbijeni i jednaki u istom saffu, ne razlikujući se.Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je podsticao na ispravljanje saffova i na nerazilaženje, pojasnivši da je to od uzroka koji vode sjedinjenju ljudskih srca.U hadisu stoji: "Ne razilazite se, pa da vam se srca raziđu."

*Od koristi zajedničkog namaza je da on pomaže očuvanje sunneta, nafila i zikra poslije namaza. Ovo se jasno vidi u džamijama, što nije slučaj s onim koji klanja sam, te se često dešava da propusti ove ibadete koji imaju veliku vrijednost i donose neprocjenjivu nagradu.Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ko u jednom danu i noći klanja dvanaest rekata, sagradi mu se kuća u džennetu: četiri rekata prije podnevskog farza i dva poslije, dva rekata poslije akšamskog namaza, dva poslije jacijskog i dva prije sabahskog farza."

*Od njegovih koristi je i prilika da se nauči namaz i njegovi propisi i to kroz međusobno praćenje klanjača ili slušanjem predavanja u džamijama ili čitanjem brošura koje su u džamiji. Također je zajednički namaz prilika da se nauči pravilno učenje Kur’ana i tedžvid kroz slušanje učenja imama. Onaj koji sam klanja to ne može ostvariti, nego čini greške koje mu kvare namaz, a da toga nije ni svjestan.

*Od njegovih je koristi i učenje disciplini i to kroz slijeđenje imama u njegovim pokretima u namazu i ne preduhitravanje imama ili izostajanje iza njega.Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je ovo potvrdio riječima: "Imam je postavljen da bi se slijedio, pa ne postupajte suprotno njemu. Kada učini tekbir i vi ga učinite, kada ode na ruku’ idite i vi. Kad kaže "semi’ Allahu limen hamideh" (Allah čuo onoga ko Ga hvali) recite "Rabbena lekel hamd" (Gospodaru naš Tebi hvala). Kada ode na sedždu idite i vi, a ako sjedeći klanja, sjedeći klanjajte i vi."

*U zajedničkom namazu je ispoljavanje snage muslimana kroz njihovo okupljanje danju i noću i njihovo mnoštvo, te rasrđivanje njihovih neprijatelja kafira i munafika.Šejh Abdurrahman Es-Sa’di, Allah mu se smilovao, kaže: "U plodovima djela koja čovjek čini u ime Allaha je velika nagrada."

*Od njegove koristi je i to da musliman, u većini slučajeva, vodi računa o svom izgledu i ponašanju, čistoći odjeće i mirisu, zbog sastajanja i susretanja sa svojom braćom danju i noću.To nije slučaj sa onim koji sam klanja, te u većini slučajeva ne vodi računa o ovome, pa radi suprotno Allahovim riječima: "O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada hoćete da namaz obavite! I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju." A’raf 31Ševkani, Allah mu se smilovao, kaže: "Ovo se odnosi na sve ljude, mada je došlo u posebnoj situaciji. Pouka je u općenitosti govora, a ne u posebnosti uzroka. Ukras je ono čime se ljudi ukrašavaju od odjeće. Naređeno im je da se lijepo obuku prilikom odlaska u džamiju radi namaza ili tavafa.

*Od njegovih koristi je i to da je zajednički namaz prilika za upoznavanje i zbližavanje muslimana kroz njihovo sretanje na propisanim u džamiji. To je i prilika za interesovanje klanjača jednog za drugim i upoznavanje s njegovim stanjem. Biva uzrokom obilaženja bolesnog, pomaganje potrebnog, ugroženog i sl. što jača veze i bliskost među muslimanima.

*Od njegovih koristi je i to da podstrekava na iskreno i srčano nadmetanje u pokoravanju Allahu subhanehu ve te'ala, i to kroz promatranje svoje braće klanjača, te se s njima nadmeće u onom što približava Uzvišenom Allahu, kroz ovaj veličanstvani ibadet, tražeći veću nagradu. Tako klanjač rani na namaz, izvršava sunnete, uči dove, obavlja zikr i dr.Allah subhanehu ve te'ala, nam naređuje nadmetanje u dobrim djelima koja približavaju Njegovom zadovoljstvu i džennetu, pa kaže:"I neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu." Mutaffifun 26

*On je jedan od osnova pouzdanosti. Neki od dobrih prethodnika (selefa) kažu da je od pouzdanosti očuvanje zajedničkog namaza i posjećivanje džamija. Onaj ko izbjegava zajednički namaz nije sasvim pouzdan, a poznato je da se takvom ne priznaje svjedočenje.

*Od njegovih koristi je i osjećaj ljudi da stoje u bojnim redovima, kao što Uzvišeni kaže:"Allah voli one koji se na Njegovom putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti." Saff 4.Ovi koji stoje u bojnim redovima, bez sumnje su se na to navikli kroz zajedničko obavljanje dnevnih namaza. To će im biti sredstvo pokoravanja svom zapovjedniku, tako što neće ići ispred niti izostajati iza njegovih naredbi."

*Od njegovih koristi je i buđenje kod današnjih muslimana istih onih osjećaja kakvi su bili kod prvih muslimana, a imam osjeća kao da je na mjestu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u predvođenju džemata. Muktedije (oni koji klanjaju za imamom) se osjećaju kao da su na mjestu ashaba. Nesumnjivo, veza između današnjih muslimana sa prvim muslimanima, daje jak poticaj da se slijede oni i njihov metod. Kamo sreće, kada god nešto dobro uradimo, da osjetimo da slijedimo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegove ashabe. Čovjek bi tada, nesumnjivo, našao u svom srcu jak poticaj koji bi ga tjerao da slijedi časne prethodnike, te da bude od njihovih sljedbenika vjerom, praksom i ponašanjem.

23.10.2008.

40 Koristi namaza u Dzematu-1 dio

*U zajedničkom obavljanju namaza je izvršavanje naredbe od strane Allahovih, subhanehu ve te'ala robova vjernika.Uzvišeni kaže:"Namaz klanjajte i zekat dajite i ruku’ činite zajedno sa onima koji čine ruku’." Bekare 43 (Ruku' je klanjanje Uzvišenom Allahu u namazu čime se aludira na cijeli namaz kao što se ističe vrijednost i čast onih koji su u tom položaju. (pr. rec.)) Ibn Kesir u tumačenju ovog ajeta kaže: "Budite s vjernicima u najboljim im poslovima, a naročito u najpotpunijem - namazu. Mnogi učenjaci ovim ajetom dokazuju obavezu klanjanja namaza u džematu."Upozorenje: Ibnul Kajjim u svojoj knjizi "Namaz" na str 114. kaže: "Ako se kaže: Ovo se suprostavlja riječima Uzvišenog:"O Merjema, budi poslušna svome Gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj."Ali Imran 43, a žena nije obavezna prisustvovati u džematu, reći će se: Ajet ne obavezuje svaku ženu, nego je Merjemi zbog njene izuzetnosti, to naređeno, za razliku od riječi Uzvišenog:"Molitvu obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji namaz obavljaju i vi obavljajte!" Merjema je imala osobenosti koje nemaju druge žene. Njena majka ju je zavjetovala na službu Allahu i robovanje Njemu te vezanost za mesdžid koji nije napuštala. Naređeno joj je da klanja namaz sa onima koji dolaze u mesdzid".

*Namaz u džematu je nabitnije i najjače sredstvo za podizanje Allahovih subhanehu ve te'ala kuća (džamija) i da nije namaza u džematu, nestale bi i džamije. Allah, dželle šanuhu, potvrđuje iman onima koji grade džamije i kaže da su oni od Allaha upućeni na pravi put i da su spašeni.Uzvišeni kaže:"Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje, oni su, nadamo se, na pravom putu." Tevbe 18

*Zajednički namaz je jedan od uzroka spominjanja i veličanja Allaha subhanehu ve te'ala u džamijama. Uzvišeni Allah je taj čin pohvalio kao i one koji to obavljaju te ih opisao da su oni ljudi i da ih kupovina i prodaja ne ometa da Allaha spominju, namaz obavljaju i zekat daju. Potvrdio im je iman i strahopoštovanje koje imaju prema Njemu. Potom je Uzvišeni rekao da se njihova dobra djela primaju, a da se prelazi preko njihovih hrđavih postupaka, uz druge blagodati kojima ih Allah obasipa.Uzvišeni kaže:"U džamijama koje se voljom Njegovom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime - hvale Njega, ujutro i naveče, ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji namaz obavljaju i zekat udjeljuju i koji strepe od Dana u kojem će srca i pogledi biti uznemireni, da bi ih Allah lijepom nagradom za djela njihova nagradio i da bi im od dobrote Njegove i više dao. A Allah daje kome hoće, bez računa." Nur 36-38

*Zajednički namaz ima veliku važnost i ulogu, jer nije propisan samo u uobičajenim uslovima nego je naređen  u uslovimastraha.Uzvišeni kaže:"Kada ti budeš među njima i odlučiš da uspostaviš namaz, neka jedni s tobom namaz obavljaju i neka svoje oružje uzmu, i dok budu na sedždi, neka drugi budu iza vas, a onda neka dođu oni koji još nisu obavili namaz, pa neka i oni klanjaju s tobom, ali neka drže oružje svoje i budite oprezni."Nisa 102.

*U zajedničkom namazu je pokoravanje Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, naređenju i slijeđenje njegova sunneta uspostavljenog riječima i djelom. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naredio zajedničko obavljanje namaza i pristupanje džematu.Od toga su njegovi hadisi:"Ko čuje ezan a ne odazove mu se nema namaza osim uz opravdan razlog." (Pogledaj "Sahihul-džami’" 6300) I njegove riječi: "Ako imaju trojica, neka ih jedan predvodi, a preči je da predvodi onaj koji zna najviše iz Kur’ana."

*Slijeđenje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u ovom veličanstvenom ibadetu (zajedničkom namazu) i u ostalim ibadetima je uzrok upute, Allahove subhanehu ve te'ala ljubavi i praštanja grijeha i uzrok zaštite od vatre i ulaska u Džennet.Uzvišeni kaže:"Pa ako mu budete poslušni, bit ćete na pravom putu." Nur 54 I kaže: "Reci: "Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!" - A Allah prašta i samilostan je." Ali Imran 31 Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:"Čitav moj ummet će ući u Džennet osim onog koji to odbije. Ko mi se pokorava, ući će u Džennet, a ko mi je nepokoran taj je odbio."

*Uopće, zajednica (džemat) je najveličanstveniji princip Islama. Mnogi izvorni tekstovi podstiču na džemat i pridržavanje džemata, a upozoravaju na rascijepljenost i udaljavanje od zajednice muslimana.Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Allahova pomoć je uz zajednicu." I još kaže: "Zajednica je milost, a nesloga je kazna."Tako su i mnogi drugi ibadeti propisani u džematu da bi se ovaj princip ukorijenio u dušama muslimana, kao što je slučaj sa hadždžom, postom, džuma-namazom, bajram-namazima, teravijama...

*U zajedničkom namazu je uzdizanje najveličanstvenijeg islamskog propisa,- propisa namaza. Allah za one koji veličaju Njegove propise kaže: "Eto tako! Pa ko poštiva Allahove propise to je znak čestita srca." Hadždž 32

*Zajednički namaz je jedan od puteva upute kojim nas je podučio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a njegovo ostavljanje je zabluda i licemjerje.Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu anhu, kaže: "Koga veseli da se sutra sa Allahom sretne kao musliman, neka vodi računa o ovim namazima na koje se poziva. Allah je vašem Poslaniku propisao uputu i njene zakone, a vi, ako bi klanjali u svojim kućama kao ovaj neposlušnik u svojoj kući, napustili biste sunnet svog Poslanika, a ako biste ostavili sunnet svog Poslanika, zalutali biste. Koji god čovjek upotpuni svoj abdest, a potom se uputi u jednu od džamija, Allah mu za svaki korak upiše dobro djelo, uzdigne ga za stepen i tim korakom mu izbriše jedan od grijeha. U moje vrijeme je od njega (zajedničkog namaza) odustajao samo licemjer, čije je licemjerstvo bilo općepoznato. Čovjek je bivao unešen među dvojicom dok ne stane u saff." A u drugoj predaji stoji: "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je podučavao sunnetskim uputama, a jedna od njih je namaz u džamiji iz koje se uči ezan."

*Zajednički namaz je vrijedniji od pojedinačnog za dvadeset i sedam stepeni, a u nekim predajama stoji da je vrijedniji za dvadeset i pet stepeni.Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže:"Zajednički namaz nadmašuje pojedinačni za dvadeset i pet stepeni."Učenjaci su uskladili dvije predaje te su pojasnili uzroke koji dovode do spomenutih stepena.

*Zajednički namaz, makar klanjača bilo i malo, je bolji kod Allaha od namaza pojedinca makar ih bilo i puno (svako za sebe, ponaosob).Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:"Namaz dvojice, u kome jedan predvodi drugog, kod Allaha je bolji od namaza četvorice koji klanjaju sami za sebe. Namaz četvorice koje predvodi jedan je vrijedniji kod Allaha, od namaza osmorice koji klanjaju ponaosob, a namaz osmorice koje predvodi jedan čovjek je bolji kod Allaha od namaza stotine koji ponaosob klanjaju."

*Zajednički namaz, uz Allahovu pomoć, štiti muslimana od njegovog trajnog neprijatelja koji ne miruje niti posustaje i sprječava ga da savlada čovjeka.Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:"Nema trojice u jednom selu ili u pustoši koji ne oforme džemat za namaz, a da šejtan nije njima zavladao. Drži se džemata (zajednice), jer vuk jede odlutalu ovcu."

*Zajednički namaz i ustrajnost u tome, udaljava muslimana od oponašanja munafika, kojima je Allah zaprijetio najdubljim džehennemskim provalijama, da nas Allah sačuva.Najpoznatije njihovo svojstvo je izbjegavanje zajedničkog namaza, naročito jacije i sabaha.Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:"Nema namaza koji je munaficima teži od sabaha i jacije, a da znaju koja je u njima korist, prisustvovali bi im makar i pužući dolazili."Već smo naveli riječi Abdullaha ibn Mes’uda radijallahu anhu: "A u moje vrijeme od džemata je odstupao samo munafik čije je licemjerje bilo općepoznato."

*Zajednički namaz je jedan od uzroka oprosta grijeha.Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam kaže:"Kada imam kaže "gajril magdubi alejhim veleddallin" (a ne na put onih na koje je pala srdžba, niti onih koji su zalutali) - recite Amin! Onome čiji se izgovor poklopi s izgovorom meleka, biće oprošteni grijesi."I kaže: "Kada imam kaže: "Semi’ Allahu limen hamideh" (Allah čuo onoga ko Ga hvali) - recite: "Allahumme Rabbena lekel hamd" (Gospodaru naš, Tebi hvala). Onom čiji se izgovor poklopi s izgovorom meleka, biće oprošteni prijašnji grijesi."I kaže: "Ko uzme abdest za namaz i upotpuni ga, a potom krene da obavi propisani namaz, klanja ga sa ljudima, u džematu ili u džamiji, Allah će mu oprostiti grijehe."

*Od svojstava našeg Gospodara je i Ponos, a uzrok tome je, između ostalog i zajednički namaz.Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Allah se diči zajedničkim namazom."Prethodnici (selef) se slažu da je Allah Uznosit. To smo dužni prihvatiti bez iskrivljavanja, negiranja, prispodobljavanja i poređenja. To je Dika dostojna Allaha Uzvišenog.

22.10.2008.

Trideset uzroka ulaska u Dzennet- 3 dio

 

*Kaže Poslanik s.a.v.s.: “O ljudi, širite selam, hranite gladne, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok ljudi spavaju pa ćete spokojno (sa selamom) ući u Džennet.” (bilježe Ibn Madždže i ostali, Sahih Sunen Ibn Madždže, 1097)

*Od Ubade ibn es-Samita se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Garantujte mi šest stvari od vas, ja ću vam garantovati Džennet; kada govorite budite iskreni, ispunite kada obećate, izvršite kada vam se nešto povjeri, čuvajte vaša stidna mjesta, obarajte poglede i čuvajte svoje ruke (od zabranjenih stvari). (bilježe Ibn Huzejme, Ibn Hibban, el-Hakim i drugi, a Albani kaže da je hasen, es-Silsiletu-l-ehadisu-s-sahiha, br. 1470)

*Bilježi Ibn Hibban u svom Sahihu od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Ako žena bude klanjala pet dnevnih namaza, postila mjesec Ramazan, čuvala stidno mjesto i bila pokorna svome mužu, bit će joj rečeno: “Uđi u Džennet, na koja hoćeš vrata. (Sahihul-džami‘ , 660).

*Ebu Ja‘la u svom Musnedu bilježi od Enesa r.a. da je rekao: “Poslanik s.a.v.s. je rekao:“Ko bude imao tri kćeri ili tri sestre, pa se bude bojao Allaha i brinuo se o njihovom odgoju i izdržavao ih, bit će sa mnom u Džennetu, ovako, pa je sastavio kažiprsti i srednji prst.” (Silsiletul-ehadisu-s-sahiha, 295)U Muslimovom Sahihu i Tirmizijinom Sunenu (4/281), u njegovoj formi, se bilježi hadis u kojem je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Ko bude izdržavao dvije kćerke i brinuo se o njima,ući će sa mnom u Džennet kao što su ova dva, pa je to pokazao sa svoja dva prsta.”

*Bilježi Imam Buharija u svom Sahihu od Sehla ibn Sa‘da, da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Ja i onaj, ko se bude brinuo o jetimu (siročetu), bit ćemo u Džennetu ovako, pa je sastavio svoj kažiprst i srednji prst.” (Fethul-bari, 10/436).Kaže Poslanik a.s.“Kome umre troje (djece) od njegova potomstva, a on bude za to očekivao nagradu (od Allaha), ući će u Džennet.” Jedna žena reče: “A šta je sa dvoje?”Poslanik odgovori: “I dvoje” (bilježe Nesaija i Ibn Hibban, Sahihul-džami‘, 5969)Također Poslanik s.a.v.s. kaže: “Nema roditelja kojima umre troje djece, koja nisu punoljetna, a da ih Allah dž.š. svojom dobrotom i milošću prema toj djeci, ne uvede u Džennet.” (bilježe Imami Ahmed, Nesaija i Ibn Hibban, Sahihul-džami‘, 5781)Bilježi Imami Ahmed u svome Musnedu od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao:“Allah dž.š. kaže: “Mom robu mu'minu, kada mu uzmem nekog bliskog na dunjaluku, i on za to očekuje nagradu, nema druge nagrade kod Mene osim Džennet.” (Sahihul-džami‘,8139).

*Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Ko obiđe bolesnika ili posjeti svoga brata po vjeri, zovnut će ga glasnik: “Blagoslovljen neka si i neka je blagoslovljen tvoj hod, nastani mjesto u Džennetu.” (bilježe Tirmizija i Ibn Madždže, a Albani kaže hasen, Sahihul-džami‘, 6387).Kaže Poslanik s.a.v.s.: “Ko posjeti bolesnika, on je u džennetskom bostanu sve dok se nevrati (iz posjete). (bilježi Muslim, Newewi 16/361)

*Od Abdullaha ibn ‘Amra r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Svaki rob musliman koji bude čuvao dvije osobine ili dva svojstva ući će u Džennet. Ta svojstva su lahka, ali malo ih radi po njima. Iza svakog namaza reći deset puta subhanallah, deset puta elhamdulillah, i deset puta Allahu ekber. To je stotinu i pedeset jezikom, a hiljadu i petsto na vagi (mizanu). I kada legne proučiti 34 puta Allahu ekber, 33 puta elhamdulillah i 33 puta subhanallah. To je stotinu jezikom a hiljadu na vagi (mizanu).”Vidio sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. kako to uči, brojeći na prste svoje ruke. Upitali su ga: “Božiji Poslaniče, kako su te osobine lahke,a malo ih po njima radi?” On odgovori.“Nekom od vas će doći šejtan kada legne i uspavat će ga prije nego to prouči, a dolazit će mu i u namazu, pa će ga podsjećati na nešto prije nego to prouči.” (bilježe ga Ebu Davud,Tirmizija i kaže: “hadis hasen sahih”, Nesaija i Ibn Hibban u svom Sahihu, Sahihuttergib,603)

*Bilježi Imam Buharija u et-Tarihul-kebir, Nesaija i ostali od Osmana ibn Affana r.a. da je rekao: “Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Allah  će uvesti u Džennet onog čovjeka koji je velikodušan i kao mušterija i kao prodavač, i kao onaj koji vraća dug i kao onaj kome se vraća.” (Silsiletul-ehadisu-s-sahiha, 1181)

*Bilježi Imam Muslim (Allah mu se smilovao) u svom Sahihu od Huzejfe ibnul-Jemana, a on od Poslanika s.a.v.s. da je jedan čovjek umro i ušao u Džennet, pa mu je rečeno: “Šta si činio?On reče: ”Trgovao sam s ljudima pa sam odgađao dug onome kome je teško da ga vrati i opraštao sam dugove u novcu i imetku.” (komentar Muslimovog Sahiha, od Newewija,10/483)

*Bilježi Imam Muslim u svom Sahihu od Ebu Hurejre da je Poslanik s.a.v.s. rekao:“Ko je od vas jutros zapostio? “Ja”, reče Ebu Bekr. Poslanik dalje upita: “Ko je pratio dženazu?”“Ja”, reče Ebu Bekr. Poslanik: “Ko je danas nahranio siromaha?” “Ja”, reče Ebu Bekr. Poslanik: “Ko je od vas danas posjetio bolesnika!” “Ja”, reče Ebu Bekr. Na to Poslanik s.a.v.s. reče: “U koga se nađu ova djela u jednom danu, ući će u Džennet.” (komentar Muslimovog Sahiha od Newewija, 15/164)

*Od Ebu Hurejre se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Allah dž.š. kaže: “Kome uzmem dva miljenika (oči), pa se strpi, očekujući nagradu, nisam zadovoljan da ga nagradim ičim drugim osim Džennetom.” (Bilježi Tirmizija, Sahihul-džami‘, 8140)

22.10.2008.

Trideset uzroka ulaska u Dzennet- 2 dio

 

GRADNJA DŽAMIJA (MESDŽIDA):U Buharijinom Sahihu se prenosi od Osmana ibn Affana da je čuo Poslanika s.a.v.s. kako kaže: “Ko sagradi džamiju (mesdžid), želeći time Allahovo lice (zadovoljstvo), Allah će mu sagraditi istu u Džennetu”. (Fethul-bari, 1/544).

*

LIJEP AHLAK (PONAŠANJE:Kaže Poslanik s.a.v.s.: “Ja garantujem kuću u dnu Dženneta onome ko ostavi prepirku pa makar bio u pravu, i garantujem kuću u sred Dženneta onome ko ostavi laž pa makar se šalio, i garantujem kuću u vrhu Dženneta, onome ko ima lijep ahlak (ponašanje).” (bilježeEbu Davud i ed-Dija', Sahihul-džami‘ , 1464)Kaže Poslanik s.a.v.s.: “Ono što će najviše uvesti ljude u Džennet je bogobojaznost i lijep ahlak (ponašanje), a ono što će ih najviše uvesti u vatru (Džehennem) je jezik i stidno mjesto.” (izvor prethodno naveden)U lijep ahlak (ponašanje) ulaze mnoge stvari, koje je Aiša r.a. sažeto navela, kada je bila upitana o ahlaku (ponašanju) Poslanika s.a.v.s.: “Njegov ahlak (ponašanje) je bio Kur'an.”(bilježe Muslim, Ahmed i ostali).Poslanik s.a.v.s. je naš uzor i Allah dž.š. ga pohvaljuje Svojim riječima: Jer, ti si, zaista,najljepšeg ahlaka (ćudi).(El-Kalem,3)Pogledajmo Allahovu knjigu i Sunnet Njegova Poslanika s.a.v.s., njegov životopis (siru) i životopis njegovih ashaba (drugova) r.a., da bi naučili šta je to lijep ahlak i kako ga postići.Od najboljih knjiga koje govore o vrlinama Poslanika s.a.v.s., i njegovom ahlaku je knjiga: Muhtesaru-š-šemailil-muhamedije, Vrline Allahovog Poslanika od Imama Tirmizije (Allah mu se smilovao), koju je skratio i izvršio korekciju šejh Muhammed Nasirud-din Albani.

*

OSTAVLJANJE PREPIRKE:Kaže Poslanik s.a.v.s.: “Ja garantujem kuću u dnu Dženneta onome ko ostavi prepirku pa makar bio u pravu,....” (izvor prethodno naveden)

*

OSTAVLJANJE LAŽI PA MAKAR I U ŠALI:Poslanik s.a.v.s. kaže: “Ja garantujem kuću u dnu Dženneta onome ko ostavi prepirku pa makar bio u pravu, i garantujem kuću u sred Dženneta onome ko ostavi laž pa makar i u šali, ...” (izvor prethodno naveden).

*

BITI STALNO POD ABDESTOM (TAHARET) I KLANJATI DVA REKATA IZA SVAKOG EZANA:Bilježi Imam Tirmizija u svom Sunenu, el-Hakim i Ibn Huzejme u svom Sahihu od Abdullaha ibn Burejde, a on od svog oca r.a. da je rekao: “Jedno jutro Poslanik s.a.v.s. je rekao Bilalu: “Bilale, čime si me pretekao u Džennet? Jučer sam ušao u Džennet i ispred sebe sam čuo tvoje korake.”Bilal odgovori: “Božiji Poslaniče; nikada nisam proučio ezan a da nisam klanjao dva rekata, i nikada nisam izgubio abdest a da ga nisam ponovo uzeo.”Allahov Poslanik s.a.v.s. mu reče: “S tim si me pretekao” (Sahihut-Tergib vet-Terhib, 194).

*

ODLAZAK U MESDŽID RADI OBAVLJANJA NAMAZA I POVRATAK IZ NJEGA:Bilježe Imami Muslim i Buharija u svojim Sahihima, i drugi, od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Kad god neko ode u džamiju, - jutrom ili naveče - Allah mu pripremi mjesto u Džennetu (NUZULEN) koliko god puta ode ujutro ili naveče”(komentar Muslimovog Sahiha od Newewija, 5/ 176)Imam Newewi u komentaru ovog hadisa: “Allah mu pripremi mjesto (NUZULEN), kaže,da je to ono što se pripremi kad dolaze gosti.

*

MNOGO ČINITI SEDŽDU ALLAHU DŽ.Š.:Bilježi Imam Muslim u svom Sahihu od Rebia‘ ibn Ka‘ba el-Eslemija da je rekao: “Jedne prilike sam noćio kod Poslanika s.a.v.s. pa sam mu pomogao da uzme abdest i izvrši svoje potrebe, pa mi reče: “Traži!” Ja mu odgovorih: “Tražim da budem uz tebe u Džennetu. On upita: “Ili tražiš nešto drugo?” Ja mu rekoh: “To je ono što tražim.”Poslanik na kraju reče: “Pomozi se protiv svog nefsa mnogo čineći sedždu.” (komentar Muslimovog Sahiha od Newewija 4/451)

*

PRIMLJEN HADŽDŽ ( HADŽDŽ MEBRUR):Poslanik s.a.v.s. kaže:“Ko obavi hadždž, pa ne bude govorio bestidne riječi i ne bude griješio, vratit će se (bez grijeha) kao na dan kada ga je majka rodila”. (bilježi Buharija i drugi, Fethul-bari, 3/382).Također Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže: “Hadždž mebrur (to je hadždž na kojem hadžija nije činio grijehe), za njega nema druge nagrade osim Dženneta” (bilježe Imam Ahmed i Taberanija, Sahihul-džami‘, 3170).

*

UČENJE AJETULKURSIJJE IZA SVAKOG FARZA:Od Ebu Umame el-Bahilija r.a. se prenosi da je rekao: “Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Ko prouči Ajetul-kursijj nakon svakog farza, između njega i ulaska u Džennet se ispriječava samo smrt.” (Nesaija, Ibn es-Sunni i ostali, Silsiletu-l-ehadisu-s-sahiha, 972)Postoje i drugi zikrovi, za koje je, ako ih čovjek s ubjeđenjem izgovori, obećan Džennet,kao naprimjer: dž.š. Buharijinom Sahihu se bilježi hadis od Šeddada ibn Evsa r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Sejjidul-istigfar (najbolja dova za oprost grijeha) je da kažeš:“Allahu, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe, stvorio Si me i ja sam Tvoj rob, ja sam na tragu zavjeta i obećanja Tebi datog, u okviru mojih mogućnosti. Utječem Ti se od zla koje sam počinio, priznajem Ti Tvoje blagodati prema meni i priznajem Ti svoje grijehe, pa mi oprosti, jer grijehe ne oprašta niko osim Tebe”, zatim je rekao: “Ko danju prouči ovaj istigfar, ubjeđen u to, pa umre toga dana prije nego što omrkne, bit će od stanovnika Dženneta, a ko to isto kaže noću, ubjeđen u to, pa umre prije nego svane, bit će od stanovnika Dženneta.” (Fethul-bari - 11/97)

*

KLANJATI 12 REKEATA (SUNNETA) SVAKI DAN:Od Ummi Habibe r.a. se prenosi da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Ko u jednom danu i noći klanja dvanaest rekata (sunneta), bit će mu sagrađena kuća u Džennetu: četiri rekata prije podne i dva poslije, dva rekata poslije akšama, dva rekata poslije jacije i dva rekata prije sabaha.” (bilježi Tirmizija, Sahihul-džami‘, 6362).

 

21.10.2008.

Trideset uzroka ulaska u Dzennet-1 dio

    

IMAN I DOBRO DJELO

U plemenitom Kur'anu IMAN se spominje kao jedan od najvažnijih uzroka koji,Allahovom dozvolom, vode u Džennet, ali se uvjek spominje uporedo s dobrim djelom.Zbog toga ne možeš naći ni jedno mjesto, gdje se spominje IMAN, kao uzrok ulaska u Džennet, a da se uporedo s njim ne spominje i dobro djelo. Vrata dobrih djela su, hvala Allahu, prostrana i velika, a putevi i načini postizanja nagrade su veliki i mnogobrojni.Njihov broj zna samo Uzvišeni Allah U.Uzvišeni Allah dž.š. kaže: A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili - oni će stanovnici Dženneta biti i u njemu će vječno ostati. (El-Bekare, 82.)U ovom značenju postoji mnogo ajeta i vjerodostojnih hadisa, koje je teško pobrojati, ali ćemo kao primjer navesti neke od njih.SURE: El-Bekare, 25. i 82.; Lukman, 8.; El-Kehf, 107.; El-Hadždž, 14., 23., 56.; El-Feth,5.; El-Hadid, 12. i 21.; Et-Tegabun, 9.; Et-Talak, 11.; El-Burudž, 11.; El-Bejjine, 7.; El-Mu'minun, 1. i 11.; El-Ankebut, 57.

*

TAKWA -BOGOBOJAZNOST Jedna od najvažnijih definicija bogobojaznosti je: Bogobojaznost je strah od Uzvišenog,rad po objavljenom, zadovoljstvo s malo i spremnost za dan odlaska.U definicije bogobojaznosti ulazi i sljedeća definicija: Bogobojaznost je da radiš iz pokornosti prema Allahu U, po nuru od Allaha dž.š. (tj. onako kako je došlo u Allahovoj knjizi i Sunnetu Poslanika s.a.v.s.), želeći time nagradu od Allaha, i da ostaviš nepokornost prema Allahu U, po nuru (svjetlosti) od Allaha, bojeći se Njegove kazne.Ko želi da pročita nešto opširnije o bogobojaznosti neka vidi djela od Ibnul-Kajjima,rehimehullah,: Medaridžus-salikin; Igasetullehfan.Uzvišeni Allah kaže: Oni koji budu bogobojazni, oni će u džennetskim baščama, pored izvora, biti. (El-Hidžr, 45.)Džennet je i pripremljen za bogobojazne. Uzvišeni kaže: I požurite ka oprostu od Gospodara vašeg, i Džennetu koji je prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za bogobojazne. (Ali ‘Imran,133.)Kaže Poslanik s.a.v.s.: "Ono što će najviše uvesti ljude u Džennet je bogobojaznost prema Allahu i lijep ahlak (ponašanje), a ono što će ih najviše uvesti u vatru (Džehennem) je jezik i stidno mjesto." (Tirmizija, Ibn Madždže i Ahmed, Silsiletul-ehadisu-s-sahiha, 977.)

*

POKORNOST UZVIŠENOM ALLAHU I NJEGOVOM POSLANIKU s.a.v.s.Uzvišeni Allah kaže: Onoga ko se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu On će u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku uvesti, a onoga ko leđa okrene, bolnom kaznom će kazniti. (El-Feth, 17.)U Buharijinom Sahihu se bilježi hadis od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao:"Svi sljedbenici moga Ummeta će ući u Džennet osim ko odbije. "A ko odbija, Božiji Poslaniče?" -rekoše. "Onaj ko mi se pokorava ući će u Džennet, a onaj ko je nepokoran on odbija." (Fethul-bari, komentar Buharijinog Sahiha, 13/249)

*

DŽIHAD NA ALLAHOVOM PUTU Pod džihadom na Allahovom putu se podrazumjeva borba životom i imetkom. Uzvišeni Allah kaže:Allah je od mu'mina kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati - oni će se boriti na Allahovom putu, pa ubijati i biti ubijani. On im je to istinski obećao u Tevratu i Indžilu i Kur'anu... (Et-Tewba, 111.)Također Uzvišeni kaže:O vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu koja će vas spasiti bolne kazne; u Allaha i Poslanika Njegova vjerujte, i imecima svojim i životima svojim na Allahovom putu se borite - to vam je, da znate, bolje -, On će vam grijehe vaše oprostiti i u džennetske bašče vas, kroz koje rijeke teku, uvesti, i u divne dvorove u edenskim vrtovima; - to će biti veliki uspjeh. (Es-Saff, 10.-12.)

*

TEWBA POKAJANJE Tewba briše (eliminiše) sve ono što je bilo prije nje (misli se na loša djela), kako kaže Poslanik s.a.v.s.:"Onaj koji se pokaje od grijeha je kao i onaj ko nema grijeha." (bilježe ga Ibn Madždže i drugi, Sahihul-džami‘, 3008)Allah dž.š. kaže: ...ali oni koji su se pokajali i vjerovali i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti i oni će u Džennet ući. (Merjem, 60.)

*

 USTRAJNOST (POSTOJANOST) NA ALLAHOVOJ VJERI

 Kaže Uzvišeni Allah: Oni koji govore: “Naš Gospodar je Allah!” - zatim ustraju, neka se ničega ne boje i ni za čime nek ne tuguju. (El-Ahkaf, 13.)  Od Sufjana ibn Abdullaha es-Sekafije se prenosi da je rekao: “Božiji Poslaniče, reci mi nešto o islamu, nakon čega, o njemu, neću nikog pitati poslije tebe!” Poslanik mu reče:” Reci: Amentu billahi (vjerujem u Allaha), zatim ustraj u tome.” (bilježi Muslim, komentarod Newewija 2/367).

*

TRAŽENJE ZNANJA (NAUKE) RADI ALLAHOVOG U LICA(ZADOVOLJSTVA).

 

U Muslimovom Sahihu se bilježi hadis od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: “Ko krene putem tražeći na njemu znanje, Allah dž.š. će mu olakšati put ka Džennetu. Nijedna skupina ljudi se ne okupi u jednoj od Allahovih kuća (džamija), učeći Allahovu knjigu i međusobno je proučavajući, a da se na njih ne spusti spokoj, obaspe ih Allahova milost, okruže ih meleki i Allah ih spomene među onima koji su kod Njega, a koga djela unazade porijeklo mu neće koristiti. (Komentar Muslimovog Sahiha od Newewija, 17/24)
20.10.2008.

Alkoholna pica su haram!

Uzviseni Allah kaze:O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje, odvratne su stvari, sejtanovo djelo;zato se toga klonite da biste postigli sto zelite.. (El - Maida, 90)Zabrana pijenja alkoholnih pica potvr|ena je Kur'anom, sunnetom i idzma'om(konsenzusom).Medjutim, i pored toga postoji jedna grupa ljudi koji smatraju da rijec(fedztenibuhu)-klonite se toga.,koja je spomenuta u ajetu, ne upu}uje na jasnu i kategoricnu zabranu,kao sto je to slucaj sa ostalim zabranama, a primjer za to su rijeci Uzvisenog Allaha:Zabranjuje vam se strv, krv i svinjsko meso, i ono sto je zaklano u necije drugo,a ne u Allahovo ime, i sto je udavljeno i ubijeno; i sto je strmoglavljeno, i rogom ubodeno, ili od zvijeri naceto - osim ako ste ga preklali.. (El - Maida, 3)Da bismo odgovorili na ovu neosnovanu tvrdnju, nasu paznju usmjerit cemo na sljedece:RIJEC (FEDZTENIBUHU) -KLONITE GA SE SPOMENUTA U KUR'ANU.Ova rijec u arapskom jeziku znaci udaljavanje i ne priblizavanje necemu ili granicama necega.Ta rijec je, dakle, jedna od najizrazajnih konstrukcija koja ukazuje na zabranu.Onaj ko prostudira ajete casnoga Kur.ana vidjet }e da je rijec(fedztenibuhu) - klonite ga se,spomenuta u velikom broju drugih ajeta. Od tih ajeta su i ajeti u kojim se zabranjuje prihvatanje laznih uvjerenja i rucnih osobina, a neki od tih ajeta su sljedeci:Pa budite sto dalje od kumira poganih i izbjegavajte sto vise govor neistiniti.. (El - Hadzdz, 30)Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allahu se klanjajte, a kumira se klonite!.. (En - Nahl, 36)Za one koji izbjegavaju da se kumirima klanjaju i koji se Allahu obracaju -njima su namijenjene radosne vijesti, zato obraduj robove Moje!. (Ez - Zumer, 17)A kada Ibrahim rece:Gospodaru moj, ucini ovaj grad sigurnim i sacuvaj mene i sinove moje klanjanja kumirima!.. (Ibrahim, 35)U nekim ajetima spominju se uporedo nesretnici i oni koji se Allaha boje, kao npr.: .... u koju ce uci samo nesretnik, onaj koji bude poricao i glavu okretao, a od nje ce daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao.. (El - Lejl, 15 - 17)Onaj ko studiozno prouci ajete o zabrani alkohola:O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za ga|anje odvratne su stvari, sejtanovo djelo. Zato se toga klonite da biste postigli ono sto zelite sejtan zeli pomocu vina i kocke unijeti medju vas neprijateljstvo i mrznju, i da vas od sjesanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati.Pa,hocete li se okaniti?, vidjet ce da ti ajeti sadrze brojne pokazatelje koji ukazuju na zabranu konzumiranja alkohola.Neki od tih pokazatelja su sljedeci:1. Ajet pocinje obracanjem vjernicima rijecima:O vjernici, sto skrece paznju na to da je ono sto slijedi propis koji vjernici, koji se odazivaju svome Gospodaru i koji izvrsavaju.Njegove naredbe i klone se zabrana, moraju izvrsavati.2. Alkohol (vino) spomenuto je u kontekstu zajedno sa kockom, kumirima i strelicama za ga|anje, a sve spada u velike grijehe. Alkohol je prvi spomenut zbog velikog grijeha njegovog konzumiranja i sto je on kljuc svakog zla.3. Alkohol je nazvan .odvratnom stvari (ridzs), a rijec ridzs. u arapskom jeziku oznacava ogavne i prljave stvari.Ima misljenja da ova rijec znaci srdzbu, kao da ima i znacenje grijeha.4. Ajeti pojasnjavaju da je alkohol sejtanovo djelo, a od sejtana dolazi samo cisto zlo, kao sto to kaze Es - Sevkani Sehid, Sejjid Kutb, Allah mu se smilovao,kaze:sejtan je iskonski covjekov neprijatelj, a dovoljno je vjerniku da zna da je neko djelo sejtansko da bi se njegovo cuvstvo toga klonilo, da bi njegova dusa osjecala odvratnost od toga i da bi njegovo bice uzmicalo i udaljavalo se od toga i cuvalo se iz bojazni od toga..5. Upotreba izraza klonite se, koji je najizrazajniji, ukazuje na zabranu jer to znaci udaljavanje od zabranjenog, a da se ne govori o cinjenju onog sto je zabranjeno.6. Postizanje uspjeha i spas vezani su za Allahovo zadovoljstvo od klonjenja alkohola:I zato se toga klonite da biste postigli ono sto zelite, sto je podsticaj vjernicima da ga se klone.Kaze Es - Sevkani:Ako je u klonjenju od alkohola spas, onda je u konzumiranju propast i unistenje..7. Ajeti pojasnjavaju zla i stete koje nastaju konzumiranjem alkohola. Kaze Uzviseni:Sejtan zeli pomocu vina i kocke medju vas neprijateljstvo i mrznju unijeti.A Sejjid Kutb,Allah mu se smilovao, kaze:Ovim se muslimanovoj svijesti otkriva sejtanova namjera i cilj njegove spletke i produkt njegove necistote. To je izazivanje neprijateljstva i mrznje u redovima muslimana, pomocu vina i kocke, kao i odvracanje onih koji vjeruju. od sjecanja na Allaha i od namaza, a kakva li je samo, u tom slucaju,njegova spletka?!.Ovi ciljevi koje sejtan zeli postici stvarnost su i muslimani ih mogu vidjeti u pojavnom svijetu.Ti ciljevi potvrdjeni su Bosanskim rijecima, istinitim samim po sebi. Nije potrebno dugo istrazivanje da bi covjek uvidio da je sejtan taj koji me|u ljude, putem alkohola i kocke, ubacuje neprijateljstvo i mrznju.Alkohol oduzima razum i zagrijava krv i meso i izaziva hirovitost i zestinu. Kocka koja ide uz alkohol u dusama izaziva osjecaj propasti i zlobe (mrznje) jer onaj ko je izgubio u kocki mora osjecati zlobu i mrznju prema onome s kim se kockao,jer mu on oduzima njegov novac njemu naoci gled, odnosi ga kao dobitnik, a njegov partner ostaje kao gubitnik i kaharan. U prirodi ovih stvari, kocke i alkohola, jeste da izazivaju mrznju i neprijateljstvo,koliko god one ujedinjavale partnere na polju svadljivosti i eksplozivnosti koje se povrsno doimaju kao prijaznost i sreca. Odvracanje od sje}anja na Allaha i od namaza nije potrebno razmatrati jer alkohol izaziva zaborav a kocka zaokuplja.Omamljenost kockara kockom nije nista manja od omamljenosti alkoholom,a svijet je kockara poput svijeta pijanice i ogranicava se na stolove, case i kocke (karte).8. Za rijeci Uzvisenog:Pa, hocete li se okaniti?, Ibn - Kesir kaze:U ovome je prijetnja i zastrasivanje.. A Es- Savkani kaze:U ovom je veliko korenje u vidu upitne forme koja ukazuje na gr|enje i prijekor, i zato je Omer,r.a,kada je ovo cuo, rekao: Okanjujem se!.9. Rijeci Uzvisenog nakon ajeta kojim se zabranjuje alkohol:I budite poslusni Allahu i budite poslusni Poslaniku, i oprezni budite! A ako glave okrenete, onda znajte da je Poslanik Na{ du‘an samo da jasno obzani... (El - Maida, 92) Ajet potvrdjuje i naglasava nuznost slijedjenja Allahove naredbe tako sto se nece nastaviti sa pijenjem alkohola,te ukazuje na neophodnost slije|enja onoga sto je Poslanik, s.a.v.s., u pogledu alkohola,objasniti.10. Bojazan koja je obuzela ashabe za svoju bracu koji su konzumirali alkohol, a poginuli su na Allahovom putu prije zabrane konzumiranja alkohola oko toga da li ce ih Allah kazniti?Zato su objavljene Allahove, dz.s, rijeci kao umirenje dusama:Onima koji su vjerovali i dobra djela cinili, nema nikakva grijeha u onom sto su oni pojeli i popili (prije zabrane) ako su se klonili onoga {to im je zabranjeno i ako su vjerovali i onda se grijeha klonili i dobro cinili. A Allah voli one koji drugima dobro cine.(El -Maida, 93)

19.10.2008.

Poroci-Alkohol

Hvala Allahu, Koji nam je ucinio dozvoljenim lijepe stvari, a zabranio nam ruzne.Neka je salavat i selam na vjerovjesnika milosti, Muhammeda, s.a.v.s., koji o alkoholu kaze:Doista je on bolest, a nije lijek.I neka je salavat na njegovu porodicu, drugove - vjernike, koji su se odazvali Allahovoj zabrani alkohola u kojoj kaze:Pa, hocete li se okaniti?.,i koji su rekli:Okanili smo se,nas Gospodaru!Na pocetku svojih studija medicine, u jednoj evropskoj zemlji, vidio sam cuda, i dok nisam dosao tamo, nikad nisam svojim ocima vidio pijanicu. O postupcima, rijecima i djelima koje cini pijanica ne trebam ni pricati.Prije nego sto pocne piti, covjek ti se obraca razboritim i odmjerenim rijecima, a samo sto pocne piti, pocne ciniti cudne postupke koje pametan covjek ne cini. On tada i bulazni, a da je pri svijesti, stidio bi se svojih rijeci, i cini postupke zbog kojih se pomisli da je to drugi covjek.

Er - Razi u Muhtaru es - sihah o alkoholnim picima (ar hamr) navodi sljedece:Kaze Ibn - el Arabi:Kaze se da su alkoholna pica dobila ime hamr jer su stajanjem fermentirala (uzavrela), a fermentiranje tih pica je, ustvari, mijenjanje njenih mirisa.Kaze se, takodjer, da su alkoholna pica dobila taj naziv (hamr), jer ona ovladaju (prekriju)ljudskim razumom. Za zenu koja stavi koprenu na lice kaze se ihtemeret, a tahmir znaci prekrivanje.Ono sto opija (kamr) jeste ono sto ovladava (prekrije) razumom, bilo da je ono u tecnom ili cvrstom stanju, bilo da je u vidu jela ili pica.Er - Ragib el - Asbahani u djelu Mufredat el Kur'an kaze: .Alkoholna pica (hamr) dobila su naziv hamr jer prekrivaju razum,a neki ljudi nazivaju ovim imenom sve sto opija.Neophodno je spomenuti da je rijec alkohol u osnovi arapskog porijekla nastala od rijeci el - gul, ali je ona kasnije preinacena u rijec el - kuhul.Rijec el - gul spomenuta je u Kur'anu u rijecima Uzvisenog Allaha,Koji kaze:Od njega nece glava boljeti i zbog njega se nece pamet gubiti.. (Es - Saffat, 47)

U ovom ajetu Allah, dz.s.negira od dzenetskog vina (hamr) svojstvo opijanja umova.Komentirajuci ovaj ajet, Es -sevkani kaze:Ne uzima niti oduzima njihovu pamet niti od tog vina osjecaju bolest, a ni glavobolju. Allah, dz.s. od dzenetskog vina negira mogucnost izazivanja nevolja, kao sto su glavobolja i opijanje, koje prouzrokuje alkohol(vino) na ovome svijetu.U djelu Muhtaru es - Sihah, o znacenju rijeci gavl,Er - Razi kaze:Glagol gale je na oblik kale,a kaze se igtalehu ako covjeka nesto zadesi ne znajuci kako ni odakle.Rijeci Uzvisenog:La fiha gavl znace:nema poslije pijenja toga vina glavobolje, jer u drugom ajetu kaze:La jusadda une anha.Ebu - Ubejde kaze:El - gavl znaci da im vino oduzme razum, a za sve sto obuzme covjeka i usmrti ga kaze se gavl.

                                                                     U Fikhu

Rijec hamr oznacava sve sto dovodi do opijanja,bilo da je osnova toga voce,kao sto je grozdje,hurme, grosice, ili da je osnova toga zitarice, kao sto su psenica, jecam i kukuruz,ili da je od meda,i bilo da se to pece na vatri ili ne.Iz ovoga vidimo da je razlog zbog kojeg je zabranjen alkohol opijanje, a ne osnova od kojeg je spravljen alkohol.O tome postoje sljedeci vjerodostojni dokazi:Omer b. el - Hattab, r.a., drzao je govor (hutbu) sa minbera Allahovog Poslanika s.a.v.s., i rekao:O ljudi, zaista je objavljena zabrana alkohola, a on se spravlja od pet stvari:grozdja, hurmi, meda, psenice i jecma. Alkohol (hamr) jeste ono sto prekrije razum.(Ovo prenose El - Buhari i Muslim.)En - Numan b. Besir, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:Zaista je od grozdja alkohol, i od hurmi alkohol, i od meda alkohol, i od pcenice alkohol, od jecma alkohol.(Prenose ga peterica osim En - Nesaija.)

                                                U Hemiji

Neka znanstvena literatura spominje da su Arapi bili ti koji su prvi spravili alkohol, a kaze se da je muslimanski ucenjak - hemicar, Dzabir b. Hajjan, bio prvi koji je spravio alkohol 185. h. godine.Alkoholna pica definisu se kao pia ciji je glavni sastojak alkohol. Ta pica u sebi sadrze veliku kolicinu alkoholnih sastojaka, a najvazniji je etilni alkohol, cija je hemijska formula C

2H5OH, i on se smatra kao tvar koja opija, prisutna u svim spravljanim alkoholnim picima.Hemicari karakterisu ovu tvar kao otrovnu, i ona je tecna, isparava se i nema boje, ali se rastvara u vodi i masno}ama i zapaljiva je.Proces spravljanja alkohola desava se fermentacijom secernih tvari i djelovanjem nekih fermenata (enzima).Spravljanje alkoholnih pica razlikuje se s obzirom na upotrebu razlicitih secernih tvari, a iako se alkoholna pica razlikuju po imenima, zajednicko im je to sto sva sadrze tvar zvanu alkohol.Istinu kaze Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada je rekao:Zaista ce ljudi iz moga ummeta piti alkoholna pica, a nece ih zvati njihovim imenima.. Prenosi Ahmed i Ebu-Davud.Sljedeca tabela pojasnjava nam neka od alkoholnih pica i izvor secerne tvari od koje se spravljaju, kao i procenat alkohola koji u sebi sadrze.
18.10.2008.

Mudre izreke Lukmana

Omer ibn Kajs kaze:"Lukman je bio crni rob,zadebljanih usana i ispucalih stopala.Dogodilo se da,kada je govorio nekim ljudima,covjek mu je dosao i rekao:"Nisi li ti onaj koji je sa mnom cuvao ovce na tom i tom mjestu?Lukman je rekao:Da,jesam!Covjek je rekao:Onda,sta te dovelo na takav polozajLukman je rekao:"Kazivanje istine i cutanje o onome sto me se netice".(Ovaj hadis prenosi Ibn-Dzerir,preko Ibn-Hamida,od El-Hakema)Prenosi Ibn-Vehb:"Rekao mi je Abdullah ibn ajjas El Fitjani od Omera,oslobodjenog roba Efraha,koji kaze:Neki covjek je dosao mudrom Lukmanu i upitao:"Jesi li ti Lukman?Jesi li ti rob od toga i toga?Rekao je:Jesam.Covjek je rekao:"Ti si crni pastir!Lukman je rekao:Sto se tice moje crne boje,ona je sasvim ocita,pa zasto si toliko iznenadjen?Covjek je rekao:Tebe cesto posjecuju ljudi koji prihvataju tvoja misljenja!Lukman je odgovorio:"O rodjace!Ako budes radio ono sto ti govorim,bit ces poput mene.Covjek je rekao:"Sta je to?"Lukman je odgovorio:"Da spustas pogled,pazis svoj jezik,hranis se onim sto je dozvoljeno,cuvas svoju cast,odrzavas svoja obecanja,ispunjavas svoje obaveze,ukazujes pocast prema gostima,postivas komsije i klonis se onoga sto te se netice.Sve ovo me ucinilo kakvim me sada vidis".Lukman kaze:"O sinko moj,obavljaj molitvu"tj obavljaj je ispravno i u njeno vrijemeLukman kaze:"...trazi da ce cine dobra dijela,a odvracaj od hrdjavih"tj cjelokupnom svojom moci,svojomrukom,jezikom,a ako nemozes,ucini to svojim srcem(tj odbaci to i osudi).Zatim Lukman ga savjetuje da bude strpljiv ovim rjecima:"...i strpljivo podnosi ono sto te zadesi"jer ako neko naredjuje dobro,a zabranjuje zlo,on ce vjerovatno biti smatran neprijateljem od strane odredjenih ljudi(ali konacna nagrada sigurno ce biti njegova)Zbog toga Lukman mu zapovjeda da bude strpljiv:"duznost je tako postupiti"To je neizbjezno i nesmije se zanemariti.Uzviseni Allah kaze:"...i ne idi zemljom nadmeno,jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog".Lukman zabranjuje svome sinu razmetanje u hodu.Uzviseni Allah kaze:"Ne hodi po zemlji nadmeno,jer zemlji nemozes probiti ni brda u visinu dostici"(El-Isra 37)tj neces moci polomiti cijelu Zemlju,niti je probiti svojim brzim i snaznim korakom,niti ces planine dostici svojim razmetanjem i oholoscu.Tako,dobro znaj,da si ti samo ljudsko bice(stvoren da obozavas Jedinog Allaha).Nakon sto Lukman zabranjuje sinu da koraca razmetljivo,naredjuje mu da u hodu bude umjeren,govoreci:"U hodu budi odmjeren" tj ne hodaj ni prebrzo ni presporo,nego izmedju toga:"A robovi Milostivog su oni koji po Zemlji mirno hodaju,a kada ih bestidnici oslove,odgovaraju:"Mir vama!".(El-Furkan 63)Zatim Lukman kaze:"..a u govoru nebudi grlat" tj dok govoris nepovisuj svoj glas previse,jer je najneprijatniji glas revanje magarca.Prenosi Ebu-Hatim od El-Kasima ibn Muhajmire,da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao:Lukman je kazao svome sinu,kada ga je savjetovao:O sinko moj!Cuvaj se maskiranja jer je to izdaja nocu a ponizenje danju.Prenosi Demure od Es-Sarija ibn Jahja,koji kaze:Lukman je kazao svome sinu:O sinko moj!Uistinu mudrost je dovela siromaha na kraljevske dvore.Kazao mi je moj otac od Abdaha ibn Sulejmana,od Ibn-Mubareka,od Abdurrahmana El-Mesudija,od Avana ibn Abdullaha,koji kaze:Lukman je kazao svome sinu:O sinko moj!Kada dodjes na skup ljudi,poselami ih,pa se skloni ustranu i ni rijec nemoj progovoriti,dok oni nebudu govorili.Ako oni cine zikr,sjecajuci se Allaha pridruzi im se.Ali,ako cine nesto drugo,okreni se od njih i potrazi druge(koji se sjecaju Svemoguceg Allaha).Kazao mi je moj otac,od Amra Ibn Osmana,od Demure ibn Hafs ibn Omera,koji kaze:Lukman je stavio vrecu goruscice pored sebe i poceo savjetovati svoga sina,dajuci mu sa svakim savjetom po zrno goruscice,dok je nije nestalo.Rekao je:O sinko moj!Dao sam ti savjeta,da su dati planini,ona bi raspukla!Pa je njegov sin bio zatecen.Sejar nam je kazao,od Dzafera od Malik ibn Dinara koji kaze:Lukman je kazao svome sinu:O sinko moj!Uzmi poslusnost Allahu kao svoju trgovinu,pa ces steci dobit,nemajuci bilo kakvu robu.Jezid nam je kazao od Ebu-l-Esheba od Muhammeda ibn Vasi'a,koji kaze:Lukman je kazao svome sinu:O sinko moj!Boj se Allaha i nemoj dopustiti da ljudi primjete da Ga se bojis da bi stekao postovanje(od njih)dok je tvoje srce grijesnoJezid ibn Harun i Veki su nam kazali od Ebu-lEseba od Halid er-Rebi'a,kako kaze:Lukman je bio etiopljanski rob koji je radio kao stolar.Jednog dana,njegov gospodar mu je naredio da zakolje kozu i donese mu 2 najljepsa i najukusnija dijela od nje.Lukman je tako ucinio i donio mu jezik i srce.Gospodar je upitao:Nisi li nasao nista ljepse od ovoga?Lukman je rekao:ne!Nakon nekog vremena,gospodar mu je naredio da zakolje kozu i da baci 2 naj stetnija njena dijela.Lukman je zaklao kozu i bacio jezik i srce.Gospodar je uzviknuo kazavsi:Naredio sam ti da mi doneses najukusnije dijelove od nje i donio si mi jezik i srce,pa sam ti naredio da odbacis najstetnije djelove od nje i bacio si jezik i srce,kako to moze biti?Lukman je rekao:Nista nemoze biti prijatnije od toga ako su dobri i nista nemoze biti stetnije od toga ako su losi.Davud ibn Usejd nam je kazao od Ismaila ibn Ajjasa od Demdema ibn Zereta,od Surejha ibn Ubejda El-Hadremija od Abdullaha ibn Zejda,koji kaze:Lukman je rekao:Uistinu Allahova Ruka je na ustima mudrog covjeka,nijedan od njih negovori,osim ono sto mu je Allah dozvolio.Prenio mi je Hasan od El-Dzunejda,a ovaj od Sufjana koji kaze:Lukman je kazao svome sinu:O sinko moj!Nikad nisam zazalio kada sam sutio.Ako su rjeci srebro,sutnja je zlato.Prenijeli su mi Abdussamed i Veki od Ebu Esheba,a ovaj od Katade,koji kaze:Lukman je kazao svome sinu:O sinko moj!Napusti zlo i ono ce napustiti tebe,jer zlo radja samo zlo.Imam Ahmeda kaze:Rekao mi je Abdurrahman ibn Mehdi od nafi'a ibn Omera od ibn Ebi-Meliketa od Ubejda ibn Umejra koji kaze:Lukman je rekao svome sinu,kada ga je savjetovao:O sinko moj!Izaberi medju skupovima(ljudi)pazljivo!Ako pronadjes skup na kojem se spominje Allah i ti sjedi sa njima.Tako,ako si ucen,tvoje ce ti znanje koristiti,a ako si neznalica,oni ce te poduciti i ako Allah zeli da im dobro ucini,ti ces u tome imati koristi.O sinko moj!Nemoj sjediti na skupu na kojem se Allah nespominje!Jer ako si ucen,tvoje ti znanje nece koristiti,ako si neznalica,oni ce povecati tvoje neznanje a ako Allah zeli da im naudi,ti ces biti kaznjen sa njima.O sinko moj!Neka te ne veseli prizor snazna covjeka koji proljeva krv vjernika,jer je Allah za njega odredio ubicu koji nikad neumire.Ebu Muavija nam prenosi od Hisama ibn Urveta a on od svoga oca koji kaze:Mudrost nalaze:O sinko moj!Neka tvoj govor bude lijep i tvoje lice nasmijano,bit ces od ljudi vise voljen nego oni koji im daju opskrbu.Abdurrezak prenosi od Muamera od Ejuba,od Ebu Kilabe,koji kaze:Lukman je jednom prilikom upitan:Ko je najbolji po pitanju strpljenja?Rekao je:To je onaj koji ne pocini stetu,nakon sto se strpi.Oni koji su ga upitali rekose:Ko je najbolji po pitanju znanja?On rece:To je onaj koji dodaje svome znanju kroz znanje drugih.Oni upitase:Ko je najbolji medju svim ljudima?On rece:Onaj koji je imucan.Oni rekose:Dali je to onaj koji posjeduje imovinu i bogatstvo?On rece:Ne!To je onaj koji ima dobro i kada mu se onozatrazi on to ne odbije i ne sprijeci.I to je onaj koji ne treba nista od drugih.Prenosi Sufjan ibn Ujejne:Lukman je bio upitan:Ko je najgori medju ljudima?Odgovorio je:To je onaj koji ne osjeca sramotu kada bude zatecen dok cini grjesno djelo

17.10.2008.

Dobrocinstvo prema roditeljima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2008.

Oblici neposlusnosti prema roditeljima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2008.

Neposlusnost roditeljima

 

 

   

 

15.10.2008.

Licnost Zene muslimanke

Najvrednija je odlika zene muslimanke njeno duboko vjerovanje u Allaha, dz.s., njeno jasno ubjedjenje da sve sto se doga|a u svemiru, da sve ono sto se desava ljudima, desava se po Allahovoj volji i odre|enju, da sve sto zadesi covjeka nije moglo da ga mimoidje, a sve sto ga mimoi|e nije moglo da ga zadesi. covjeku u ovom zivotu ne preostaje nista drugo do da slijedi put dobra, da cini dobra djela u svojoj vjeri, a i u zivotu, da se istinski oslanja na Allaha, dz.s., da prihvata Njegova naredjenja, da bude uvjeren da mu je neophodna Njegova pomoc, potpora, da je pod Njegovom upravom i Njegovim zadovoljstvom.Prica o Hadjeri - nakon sto ju je Ibrahim, a.s., ostavio pored Kabe ispod drveta iznad Zemzema, u Meki El - Mukerremi u kojoj nije bilo nikoga, niti je bilo vode - a Hadjera je uza se imala samo svoje dojence Ismaila, a.s. - predstavlja za zenu muslimanku najupecatljiviji primjer dubine imana (vjerovanja u Allaha, dz.s., iskrenog oslanjanja na Allaha, dz.s., kada je stalozeno, mirno, samouvjereno i smireno rekla Ibrahimu, a.s.: .O Ibrahime, da li ti je Allah, dz.s., ovo naredio?. Odgovorio joj je: .Da.. Njen odgovor bio je pun pomirljivosti,pokornosti, radosne vijesti i smiraja:Onda, neces nas zanemariti..

Ovo je bila najkriticnija situacija - covjek ostavlja svoju zenu i njeno dojence u pustoj zemlji u kojoj nema ni bilja, ni vode, a ni ljudi, uputivsi se prema dalekim zemljama sama, ne ostavljajuci im nista drugo do torbu datula i mjesinu vode! Da nije bilo dubokog imana u dusi Hadzere, da nije bilo iskrenog oslanjanja na Allaha, dz.s., koje je ispunilo sva njena cula i osjetila, ne bi mogla podnijeti ovako tesku situaciju, nego bi bila shrvana od prvog trenutka i ne bi to bila ona snazna zena koju spominju hadzije i oni koji obavljaju .umru - danju i nocu - koji je spominju svaki put kada se napiju Zemzem - vode, svaki put kada obavljaju s.aj izmedju Saffe i Merve, poput njenog s.aja - trcanja toga kobnog dana.Ova budnost imana urodila je cudnim plodovima u zivotu vjernika i vjernica, jer jeprobudila osjecaje, istanjila njihova cula i upozorila srca na to da jedino Allah, dz.s, zna tajne i da je On s covjekom gdje god on bio. Nista bolje ne ukazuje na budnost osjecaja i prisutnost bogobojaznosti, u tajnosti i na javi, od doga|aja koji je vezan za djevojku muslimanku, a koji se navodi u djelu .Sifetus - safveti vel - e.ajan., a koji prenosi Ibn el - Dzevzi u svojoj knjizi Ahkamun - Nisa..On navodi:Prenosi se od Abdullaha bin Zijada bin Eslema, a on od svoga oca, a on od svoga djeda da je rekao:Bio sam s Omerom bin el - Hattabom kada je usred no}i obilazio grad, te se umorio i naslonio na zid. Utom je neka zena rekla svojoj kceri: Kceri moja, ustani do tog mlijeka pa ga pomijesaj s vodom.. Na to je (djevojka) rekla: .Majcice, zar ne znas kakvu je odluku danas donio emirul - mu.minin (vladar pravovjernih)?. .A kakvu je to odluku donio, kceri?. - zapitala je. Odgovorila joj je: .Naredio je da se obznani da se ne smije mijesatimlijeko s vodom.. Na to joj je majka rekla: .Kceri moja, ustani do mlijeka i pomijesaj ga s vodom. Ti si u situaciji u kojoj te ne moze vidjeti Omer.. Na to je djevojka odgovorila majci:Necu mu se pokoravati kada me vidi , a biti mu nepokorna kada sam sama.. Omer je to cuo, pa je rekao: .O Esleme, pridi im pa vidi ko to govori i kome govori i da li imaju muskarca staratelja?.. Pricao je Eslem: .Te sam otisao do njih, kad to bi neudata djevojka i njena majka koje nisu imale staratelja muskarca. Dosao sam kod Omera i obavijestio ga o tome, pa jesakupio i pozvao svoje sinove. Rekao im je: .Da li nekom od vas treba zena, da ga ozenim?Da vas otac ima potrebe za zenama niko ga od vas ne bi pretekao da se o‘eni ovom djevojkom.. Na to je rekao Abdullah: .Ja imam zenu.. I Abdurrahman je rekao: .Ja imam zenu.. A Asim je rekao: .Ja nemam ‘enu, pa ozeni me.. Nakon toga poslao je po djevojku i udao je za Asima, te je ona Asimu rodila kcerku, a ta kcerka je rodila Omera bin Abdul -Aziza..Doista je to budnost osjecaja koje je islam ucvrstio u dusi ove djevojke muslimanke, koja je bogobojazna i ustrajna u tajnosti i na javi, u svojoj samoci i medju ljudima, a njen dokaz zato jeste da je Allah, dz.s., stalno s njome, da On cuje i vidi. Ovo je istinski iman i ovo je njegov dusevni plod, koji je njegovu vlasnicu uzdigao do stupnja ihsana - dobrocinstva, a njena brza nagrada od Allaha, dz.s., bila je u tome da ju je pocastio sretnim i blagoslovljenim brakom, iz cijeg potomstva je peti Hulefaur - razidin Omer bin Abdul - Aziz, r.a.Akidu (vjerovanje) zene muslimanke koja je svjesna, cestita i cista, ne moze pomutiti ni najmanje neznanje, niti njenu cistotu moze pomutiti trun iskrivljenosti, kao sto ni njeno bljestavilo ne moze ugasiti nikakav obris sumnje. To je, doista, akida koja se temelji na vjerovanju u Allaha Jednog, Jedinog, Uzvisenog Gospodara, Onoga Koji je Svemoguci,Onoga u cijoj ruci je Vlast i Onoga Kome se sve vraca:Upitaj: .U cijoj je ruci vlast nad svim, ko uzima u zastitu, od koga niko ne moze zasticen biti, znate li?. . Od Allaha!. - odgovorit ce, a ti reci: .Pa zasto onda dopustate da budete zavedeni?..Ovaj duboki, jasni i cisti iman povecava snagu, svjesnost i zrelost licnosti zene muslimanke, te ona vidi ovaj zivot onakav kakav on i jeste u biti - kusa iskusenja i ispita, ciji rezultati ce se pokazati onog dana u koji nema sumnje:Reci: .Allah vam daje zivot, zatim ce uciniti da poumirete, a poslije ce vas na Sudnjem danu sabrati, u to nema nikakve sumnje, ali vecina ljudi ne zna...Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se necete povratiti?.Uzvisen je Onaj u cijoj je ruci vlast - On sve moze! Onaj Koji je dao smrt i zivot da bi iskusao koji od vas ce bolje postupati; On je Silni, Onaj Koji prasta..Toga ce dana covjek biti nagradjen prema svojim djelima. Ako bude cinio dobro, bit ce mu dobro, a ako bude cinio zlo, bit e mu zlo i nece osjetiti nikakav trag nepravde:Svaki covjek ce toga Dana prema zasluzi kaznjen ili nagra|en biti; toga Dana nece biti nepravde! Allah ce, zaista, brzo obracunati.Polaganje racuna bit ce precizno, da ne moze biti preciznije, i bit ce u covjekovu korist ili protiv njega:Onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjet ce ga, a onaj ko bude uradio koliko trunka zla - vidjet ce ga..Toga dana, Gospodaru moci i velicine nece promaci nista, makar bilo koliko zrno gorusice:Mi cemo na Sudnjem danu ispravne terezije postaviti, pa se nikome krivo nece uciniti;ako nesto bude tesko koliko zrno gorusice, Mi cemo za to kazniti ili nagraditi. A dosta je sto cemo Mi racune ispitivati..Nema sumnje da zena muslimanka, koja je svjesna i mudra, nakon sto prozivi neko vrijeme sa znacenjima ovih jasnih ajeta i nakon sto dobro razmisli o tom kobnom Danu,usmjerit ce se ka svome Gospodara poput onih koje su pokorne, koje se kaju i koje su zahvalne, pripremajuci se za ahiret i cineci dobra djela u svakom danu koliko je to moguce

15.10.2008.

Kur'anske Mudzize-1 dio

                                                          Orbita

Kada se u Kur'anu spominje Sunce i Mjesec, istice se, tako|er, da oni, svaki pojedinacno, plove po svojim orbitama:

Nebesa i Zemlju je sa ciljem stvorio;On nocu zavija dan i danom zavija noc...(Az-Zumar, 5)Formulacije koje se koriste u ajetima koji nas upoznaju sa kosmosom su izuzetno zanimljive. Rijec koja je u prethodnom ajetu prevedena kao zavijati je arapski glagol tekvir. Doslovno znacenje ovog glagola je zavijati nesto oko necega sto je okruglo. (U arapskim rjecnicima ova rijec se koristi za glagole koji u sebi sadrze okrugle predmete; naprimjer za omotavanje calme oko glave.)Podatak koji se u ajetu iznosi o pitanju medjusobnog zavijanja dana i noci, u isto vrijeme sadrzava kategoricnu cinjenicu o pitanju oblika Zemlje. Jedino i samo jedino zbog toga sto je Zemlja okrugla koristen je navedeni glagol (tekvir). Dakle, u Kur'anu, koji je objavljen u VII stoljecu, upozoreno je na okrugli oblik Zemlje.Ne smije se ispustati iz vida cinjenica da je astronomsko poimanje tog vremena imalo sasvim drugaciji pristup obliku Zemlje. U tom periodu smatralo se da je Zemlja jedna ravna povrsina i svi naucni proracuni i saopstenja pravljeni su shodno tome. A, Kur'an, iako je objavljen u tom istom periodu,donosi podatak koji je bilo moguce naucno ustanoviti tek u ovom stoljecu. Zbog toga sto je on Allahova rijec, u Kur'anu su koristene najpreciznije formulacije, kako u svim drugim kontekstima tako i u kontekstu izno{enja podataka vezanih za kosmos.Allah u Kur'anu na slijedeci nacin skrece paznju na jednu zanimljivu karakteristikunebeskog svoda:I to sto je nebeski svod osiguran Nace je djelo,a oni se ipak okre}u od znamenja koja su na njemu.(Al-Anbiya, 32)Ova karakteristika nebeskog svoda je dokazana naucnim istrazivanjima XX stoljeca.Atmosfera koja okruzuje nocu planetu ima krajnje presudnu ulogu u odrzanju zivota na Zemlji. Spaljivanjem unistava meteore raznih velicina koji se priblizavaju Zemlji i onemogucava da oni padnu na povrsinu Zemlje, cime bi nanijeli veliku stetu ivim bicima.Pored toga, atmosfera, tako|er, ima ulogu filtriranja zraka koje dolaze iz svemira i koje sustetne po ziva bica. Zanimljivo je, medjutim, da atmosfera propusta samo kolicinu zraka koje nisu stetne, dakle vidljivu svjetlost, infracrvene zrake i radiotalase. Sve su to zrake potrebne za odrzavanje zivota. Naprimjer, ultravioletne zrake, koje uodredjenoj kolicini propusta atmosfera, imaju ogroman znacaj za biljnu fotosintezu a, prema tome, i za zivot svih zivih bica. Veliki dio jakih ultravioletnih zraka koje se sire od Sunca filtriraju se kroz ozonski omotac atmosfere i u malim kolicinama,tacno onoliko koliko nije stetno i koliko je potrebno za zivot, dospijevaju do povrsine Zemlje.Zastitnicke osobine atmosfere ne svode se samo na navedeno. Atmosfera, takodjer, Zemlju stiti i od veoma niske temperature kosmosa koja u prosjeku iznosi minus 270 stepeni.

I noc i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec,i svi oni nebeskim svodom plove.(Al-Anbiya, 33)Cinjenica da Sunce ne posjeduje statian polozaj, da ono plovi po jednoj odredjenoj orbiti, u drugom ajetu saop}ava se na slijedeci nacin:I Sunce se krece do svoje odre|ene granice,to je odredba Silnoga i Sveznajuceg.(Ya-Sin, 38)Ove kur'anske cinjenice su postale razumljive nakon suvremenih opservatorijskih osmatranja. Prema proracunima strucnjaka iz astronomije, Sunce se krece grandioznom brzinom od 720 hiljada kilometara na sat u orbiti nazvanoj Solar Apex, koja je usmjerena prema Vega zvijezdi. To, prema jednom grubom proracunu, znaci da Sunce u toku jednog dana pre|e putanju od 17 miliona 280 hiljada kilometara. Zajedno sa Suncem, istu putanju pre|u, tako|er, i svi sateliti i planete koje se nalaze u Suncevom sistemu. Pored toga, sve zvijezde ukupnog svemira posjeduju plansku pokretljivost slinu ovoj cinjenica da je cijeli kosmos na ovaj nacin opremljen orbitama takodjer se istice u Kur'anu na slijedeci nacin:Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva.(Az-Zariyat, 7)U cijelom kosmosu postoji oko 200 milijardi galaksija, od kojih svaka posjeduje u prosjeku po 200 milijardi zvijezda. Veoma velika ve}ina ovih zvijezda ima svoje planete, a planete, takodjer, svoje satelite. Sva ova svemirska tijela, opet, posjeduju veoma precizno odre|ene orbite. I svako od ovih tijela se milionima godina krece po svojoj orbiti koja je u savrsenom skladu i harmoniji sa ostalima. Poredtoga, tako|er, i veoma veliki broj zvijezda-repatica krece se po orbitama koje su odredjene za njih.Orbite koje su raspore|ene po cijelom kosmosu ne pripadaju samo nebeskim tijelima. Galaksije se, tako|er, zbunjujucom brzinom i preciznoscu krecu po svojim orbitama. Tokom ovih kretanja nijedno nebesko tijelo se ne sudara sa drugim,njihovi putevi se ne ukrstavaju. Posrijedi je tako zaprepascujuci sklad da je uoceno da odredjene galaksije prolaze jedna kroz drugu a da se, pritom, nijedan njihov dio ne sudara sa drugim.Apsolutno je sigurno da covjecanstvo u periodu objave Kur'ana nije posjedovalo teleskope nalik danasnjima koji osiguravaju osmatranje kosmosa u dubinama mjerenim milionima kilometara, razvijenu tehnologiju za osmatranje, nije posjedovalo saznanja moderne fizike i astronomije. Prema tome,bilo je nemoguce u to vrijeme naucno otkriti cinjenicu da je, kako je to u Kur'anu istaknuto, kosmos pun zvjezdanih puteva. Medjutim, ove cinjenice su jasno predocene u Kur'anu koji je objavljen u istom tom periodu, posto je Kur'an rijec Sveznajuceg, Allaha dz.s.
14.10.2008.

Kur'anske Mudzize

Allah je prije 14 stoljeca na Zemlju spustio Kur'an, knjigu koja sluzi kao vodilja ljudima. Cijelo covjecanstvo je pozvano da se pridr`ava normi koje su propisane u ovoj Knjizi da bi konacno nasli svoj spas i oslobo|enje. Ova posljednja Bozija objava je ujedno i jedina uputa covjecanstvu od trenutka objavljivanja pa sve do Sudnjeg dana.Jedinstveni kur'anski stil i izvanredna mudrost koja je sadr`ana u njemu su nepobitni dokazi da je Kur'an Allahova rijec. Osim toga, postoji i jos niz cudotvornih specificnosti koje dokazuju da je Kur'an objavljen od strane Allaha.Jedna od ovih specificnosti je cinjenica da se u Kur'anu, objavljenom prije 1400 godina, nalaze odre|ene naucne cinjenice do kojih smo mogli doci jedino savremenom tehnologijom dvadesetog stoljeca.Svakako, Kur'an nije naucna knjiga. Me|utim, odre|ene naucne cinjenice, koje se na jezgrovit i mudar nacin izlazu u razliitim kur'anskim ajetima, covjek je uspio otkriti tek kori{tenjem tehnologije XX stoljeca. Ove cinjenice, koje nije bilo moguce naucno utvrditi u periodu kada je Kur'an objavljen, jos jednom savremenom covjeku dokazuju da je Kur'an Allahova rijec.Radi razumijevanja naucnog cuda Kur'ana, potrebno je, prije svega, bacitipogled na naucni nivo vremena u kojem je Kur'an objavljen.U VII stoljecu, kada je Kur'an objavljen, Arapi su gajili bezbroj praznovjerja i neosnovanosti o pitanju nau~nih tema. Arapi, koji nisu posjedovali tehnologiju za istrazivanje prirode i kosmosa, vjerovali su u legende koje su se prenosile sa generacije na generaciju. Vjerovali su, naprimjer, da se nebo odr`ava na visini, zahvaljujuci brdima. Prema ovom vjerovanju, Zemlja je ravna i na svoja dva kraja ima brda. Smatralo se da ova brda, poput stubova, na sebi dr`e nebeski svod.Dolaskom Kur'ana, medjutim, unistena su i sva ova daleko primitivna vjerovanja,a ajetom "Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao..."(Ar-Ra'd, 2) okoncano je sa njihovim dotada{njim vjerovanjem da nebesa stoje na brdima.Iznesen je niz saznanja o jos mnogim pitanjima koja su tada bila apsolutno nepoznata.U Kur'anu, koji je objavljen u periodu kada je covjecanstvo raspolagalo veoma malim saznanjima iz oblasti astronomije, fizike ili biologije, sadrzani su mnogi kljuni podaci o mnogim pitanjima od stvaranja kosmosa do nastanka covjeka, od sastava atmosfere do ravnoteze koja vlada na Zemlji.Sada zajedno pogledajmo jedan dio naucnih cuda koja se nalaze u Kur'anu

                                            Nastanak Kosmosa

Pojavljivanje kosmosa se u Kur'anu spominje na slijedeci nacin:On je nebesa i Zemlju iz nicega stvorio! (Al-An'am, 101)Ova kur'anska cinjenica je u potpunom skladu sa suvremenim naucnim otkricima. Definitivan zakljucak do kojeg je danas do{la moderna astrofizika upucuje na cinjenicu da je cijeli kosmos, zajedno sa materijalnom i vremenskom dimenzijom, nastao u nultom trenutku jednom velikom eksplozijom. Teorijom Velike eksplozije (Big Bang) dokazano je da je cijeli kosmos nastao iz nicega,eksplozijom samo jedne tacke prije, otprilike, 15 milijardi godina. Ova teorija je ujedno i jedino naucno objasnjenje nastanka i pocetka kosmosa, koja je prihvacena od strane svih nau~nih krugova.Prije Big Banga nije postojalo nista zvano materija. Materija, energija i vrijeme stvoreni su u jednom nepostojanju koje se moze definirati kao apsolutnometafizicko okruzenje u kojem nije bilo ni materije, ni energije, pa cak ni vremena.O ovoj ogromnoj cinjenici i otkricu, do kojeg je dosla moderna fizika, Kur'an nas je obavijestio prije 1400 godina.

 

 

                                            Sirenje Kosmosa

U Kur'an-i-Kerimu, koji je objavljen prije 14 stoljeca, u periodu kada jos nije bila razvijena a stronomija, ovako se govori o sirenju kosmosa:Drugi ajet u kojem se, tako|er, govori o stvaranju nebesa glasi:Medjusobno razvdajanje Nebesa i ZemljeZar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve zivo stvaramo? I zar nece vjerovati?(Al-Anbiya, 30)Rijec ratk, koja se prevodi kao cjelina, u arapskim rjecnicima objasnjava se kao rijec koja ima znacenje medjusobno isprepleteno, nerazdvojno, sraslo. Ova rijec se, dakle, koristi prilikom opisivanja dvaju materija koje cine jednu potpunu cjelinu. A, za glagol raskomadali smo u Kur'anu je koristen glagol fatk, koji dolazi u znacenju cijepanje, komadanje necega {to je u stanju ratk i izlazenje vani,osloba|anje njenih dijelovaÓ. Ilustracije radi, razvoj biljke iz sjemena i izrastenje izdanka iz zemlje se u arapskom jeziku objasnjava ovim glagolom.Sada se ponovo vratimo ajetu. U aktualnom ajetu govori se o nebesima i Zemlji koji su bili jedna cjelina, odnosno koji su bili ratk. Ova cjelina se, potom,odvaja glagolom fatk. Jedno iz drugog cijepanjem, komadanjem izlazi vani. I,zaista, kada se podsjetimo na cinjenice vezane za prvi trenutak Big Bang, vidjet cemo da je u jednoj tacki sadrzana materija cijelog kosmosa. Dakle, sve, cak i nebesa i Zemlja, koji jos nisu bili stvoreni, u ovoj tacki je u stanju ratk. Potom dolazi do snazne eksplozije ove tacke i na taj nacin materija postaje fatk...Kada izvrsimo usporedbu fakata navedenih u ovom ajetu sa naucnim otkricima, uocit cemo da medju njima vlada jedan potpuni sklad. Otkrivanje ovih cinjenica koje su prije 14 stoljeca navedene u Kur'anu naucno je bilo moguce dokuciti tek u XX stoljecu. 

 

 

 

 

13.10.2008.

Dobar završetak

Allahov Poslanik, s.a.v.s. nas je obavjestio o nekim znakovima koji ako se dese u trenutku necije smrti, mogu inshaAllah biti od znakova lijepog zavrsetka. Neki od njih su:1) Izgovaranje sehadeta La ilahe ilAllah u trenutku smrti. Hakim prenosi od Muaza ibn Dzebela da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao, prevod znacenja: Onaj cije zadnje rijeci u zivotu budu La ilahe ilaAllah, uci ce u Dzennet.(Abu Davud, 3116, Hakim 1/351, i ocjenjuje ga sahihom a Zehebi se slaze sa njim.) 2) Poginuti kao sehid boreci se da Allahova rijec bude gornja. Kaze Allah, prevod znacenja: Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne, oni su zivi i u obilju su kod svoga Gospodara, radosni zbog onoga sto im je Allah od dobrote Svoje dao i veseli zbog onih koji im se jos nisu pridruzili, za koje nikakva straha nece biti i koji ni za cim nece tugovati; radovace se Allahovoj nagradi i milosti i tome sto Allah nece dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici.(3;169-171) 3) Umrti dok se priprema za borbu na Allahovom putu ili na hadzu. Kaze Poslanik, s.a.v.s., prevod znacenja:Ko god je ubijen na Allahovom putu, smatra se sehidom, i ko god umre na Allahovom putu,i on je sehid.(Muslim i Ahmed prenose ovaj hadis). Poslanik, s.a.v.s. je rekao u vezi covjeka koji je posao da obavi hadz pa je pao sa kamile i umro, prevod znacenja: Okupajte ga vodom i liscem lotosa, i umotajte ga u dva ogrtaca i ne pokrivajte mu glavu jer ce on na Sudnjem danu biti prozivljen a izgovarace telbiju (ono sto se izgovora prilikog hadza i umre - labajke Allahume lebejke(Allahu odazivam ti se).4) Umrti tacno prilikom zavrsetka nekog ibadeta tako da taj ibadet bude posljednje sto covjek ucini ovdje u zivotu. Abu Huzejfa prenosi od Allahova poslanika savs, prevod znacenja: Onaj ko kaze La ilahe illaAllah trazeci Allahovo zadovoljstvo pa mu to bude posljednje u zivotu, uci ce u Dzennet. I onaj ko dadne sadaku trazeci time Allahovo zadovoljstvo pa mu to bude posljednje sto ucini u ovom zivotu, ce uci u Dzennet.(Ahemd,5/391) 5) Umrti prilikom odbrane jedne od pet stvari koje stiti islamski Serijat muslimanima: vjere, zivota, imetka,casti i svijesti. Said ibn Zaid ra prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao, prevod znacenja: Onaj ko umre braneci svoj imetak (od onog ko zeli da mu ga otme) je sehid, onaj ko umre braneci svoju porodicu (od onoga ko zeli da im naudi) je sehid, onaj ko umre braneci svoju vjeru je sehid, i onaj ko umre braneci svoj zivot (od onoga ko zeli da ga ubije) je sehid. (Tirmizi i Abu Davud) 6) Umrijeti od neke od zaraznih bolesti. One o kojima nas je Allahov Poslanik, s.a.v.s. obavjestio su sljedece: a) Kuga. Anas ibn Malik ra prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao, prevod znacenja: Kuga je uzrokom sehadeta svakom muslimanu koji umre od nje. (Abu Davud, 4772, Tirmizi, 1418 i 1421).b) Tuberkuloza. Rasid ibn Hubais prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao: Smrt prilikom borbe na Allahovom putu je uzrok sehadet, kuga je uzrok sehadeta, smrt prilikom porodjaja je uzrokom sehadeta, i tuberkuloza je uzrokom sehadeta. (Ahmed, 3/289) c) Stomacne bolesti. Prenosi Abu Hureira ra da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao, prevod znacenja:Musliman koji umre od stomacnih bolesti je sehid. 7) Smrt muslimanke prilikom porodjaja ili neposredno nakon njega. Ubade ibn Samet ra prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao, prevod znacenja: A zena koja umre nakon porodjaja, njen sin ce je uvesti u Dzennet za pupcanu vrpcu. (Ahmed, 4/201, i 5/323) 8) Ugusiti se ili umrti pod rusevinama. Abu Hureira prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao, prevod znacenja: Sehida je pet vrsta: Onaj ko umre od kuge, stomacnih bolesti, ugusi se i onaj koji umre pod rusevinama.(Tirmizi, 1063 i Muslim, 1915.) Dzabir ibn Atik ra kaze da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao: Sehida osim onih koji poginu na Allahovom putu ima jos sedam vrsta: onaj ko umre od kuge, onaj ko se ugusi, ko umre od upale pluca, ko umre od stomacnih bolesti, onaj ko umre od opekotina, onaj ko umre pod rusevinama,i zena koja umre pri porodjaju. (Naravno ovo vazi pod uslovom da su bili muslimani). (Ahmed, Abu Davud, Nisai, i Hakim koji ga ocjenjuje kao sahih a Zehebi se slaze sa njim). (Ahmed 5/446, Abu Davud,3111, Nisai 4/13-14, i Hakim, 1/352) 9) Umrjeti u cetvrtak navece ili u petak u toku dana. Abdullah ibn Amr kaze da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao: Ni jedan musliman ne umre u petak, niti u cetvrtak navece, a da ga Allah ne sacuva kaburske patnje.(Ahmed, 2/176), Tirmizi, 1080, i kaze cudan hadis sa prekinutim lancem prenosilaca). 10) Znoj na celu. Prenosi Bureida od Husaiba ra da kaze: Kaze Allahov Poslanik, s.a.v.s., prevod znacenja:Vjernik umire sa orosenim celom. (Tirmizi, 892, Nisai, 4/6, hadis ima dobar lanac prenosioca).

                               Zaključak

Na kraju ove knjige, najbolje je navesti neke od sredstava koje je Allah dao da vode muslimane ispravnim putem do lijepog zavrsteka zivota, a to su: a) Bojati se Allaha i javno i tajno, i cvrsto se drzati onoga sto nam je ostavio Allahov Poslanik, s.a.v.s. jer je to put spasa. Kaze Uzviseni Allah, prevod znacenja: O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. (3;102).Musliman treba da ostavi sve grijehe potpuno jer velki grijesi ga vode direktno u Vatru a ustrajavanje na malim grijesima ce ih na kraju uciniti velikim. Cinjenje malih grijeha i ne okretanje Allahu u tevbi niti trazenje oprosta ce zacrniti njegovo srce. Kaze Poslanik, s.a.v.s., prevod znacenja: Cuvajte se malih grijeha, jer njihov primjer je kao primjer putnika koji su se zaustavili da se odmore u dolini, pa su poceli skupljati grane da naloze vatru, i svaki od njih donese po nekoliko. Ako neko ustraje na cinjenju manjih grijeha, oni ce ga odvesti u Vatru. (Ahmed, 5331). b) Spominjati Allaha cijelo vrijeme. Onaj ko spominje Allaha cijelo vrijeme, i cije zadnje rijeci u zivotu budu La ilahe illAllah, on ce uzivati u obecanju Allahova poslanika savs, prevod znacenja: Cije posljednje rijeci budu La ilahe illAllah, uci ce u dzennet. (Abu Davud, 3116, Hakim 1/351, ocjenjuje ga sahihom a Zehebi se slaze sa njim.). Abu Davud prenosi ovaj hadis a Said ibn Mensur prenosi od Hasana da je rekao: Upitan je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: Koje djelo je najbolje kod Allaha? Pa je rekao, prevod znacenja: Umrti dok mnogo spominjes Allaha svojim jezikom. (Mugni od ibn Kudame, 2/450).O Allahu, ucini da nasa djela u ovom zivotu budu od najboljih, i da najbolji od nasih dana bude onaj kad Te sretnemo i ucini nas od odabranih kojima si pripremio Svoje nagrade u Tvome Dzennetu i Tvome drustvu, i neka je salavat i salam na Muhameda savs, njegovu casnu porodicu i ashabe.Amin Amin Amin

 

12.10.2008.

Loš završetak

Sad cemo objasniti stvari koje uzrokuju los zavrsetak necijeg zivota.Kao prvo,odugovlacenje sa pokajanjem, tevbom. Okretanje Allahu u pokajanjuod svih grijeha, je duznost svakog muslimana, svakog trenutka, kao sto se kaze, prevod znacenja: I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono sto zelite. (24;31)Allahov Poslanik, s.a.v.s. bi traziti oprosta od Allaha stotinu puta dnevno, iako mu je Allah vec oprostio sve grijehe. Al Agar al Muzni kaze da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao, prevod znacenja: O ljudi. Pokajte se svi Allahu. Zaista ja se pokajem Allahu stotinu puta dnevno. (Muslim, 2702) Poslanik, s.a.v..s, je rekao da onaj ko se iskreno pokaje Allahu od grijeha, je kao onaj ko nema grijeha. (Ibn Madza, 4250 a hadis se sa dobrim lancem). Jedna od sejtanovih spletki, kojima on vara ljude, za odugovlacenje sa tevbom. Sejtan govori grijesnikuda ne zuri sa pokajanjem jer ima navodno vremena, i sto da sad cini tevbu pa opet upadne u isti grijeh,mozda mu se tad pokajanje nece nikad primiti, pa ce tako upasti u Vatru. Ili mu sejtan govori da saceka kad bude 50 -60 godina pa da onda donese tevbu i okrene se Allahu, iskreno i onda se moze povuci u dzamiju da ibadeti, i da cini mnoga dobra djela, a da to ne cini sad dok je u mladosti i u zlatnim godinama. Zato ne bi trebao da se sad zamara sa ibadetima.To su samo neki od sejtanovih zamki kojima on zavodi ljude od iskrene tevbe. Kazu neki od selefa, ispravnih predhodnika: Upozoravam vas na "ja cu" (hoce da kaze ne odlazi sa tevbom) jer su te rijeci jedne od najgorih sejtanovih rijeci. Primjer cvrstog vjernika koji se kaje Allahu od svakog grijeha, neprestano, zbog straha od loseg zavrsetka i zbog ljubavi prema Allahu, i primjer bezobzirnog, koji odugovlaci sa tevbom, je kao primjer grupe ljudi koji na putovanju udju u neko selo, pa je cvrst vjernik ponio sta god mu je trebalo da upotpuni svoje putovanje i spremno je cekao dan kad ce napustiti to selo, dok je onaj drugi stalno govorio:Sutra cu se spremiti. Pa kad je vodja puta naredio polazak, i ovaj nemarni ostao bez icega sto ce mu pomocina putu. To je primjer ljudi na ovome svijetu: cvrst vjernik nikad ne zali ni za cim kad smrt dodje, ali ce nemarnigrijesnik reci kada ustane iz mrtvih: O Gospodaru, vrati me nazad na dunjaluk, pa da cinim dobra djela koja sam propustio.

                                            Drugo je nada u dug zivot

To je uzrok propasti mnogih koje je sejtan prevario nadama u dug zivot i uspjesnim godinama, u kojima oni sanjaju da ce imati sve uspjehe pa ih sejtan zabavi u tim godinama pokusajima da ispune sve sto pozele, i ispune svoje snove, i potpuno zaborave na Ahiret i ne spominju smrt, koja im se cini udaljenom, a ciji spomen im zagorcava zivot i kvari strasti. Poslanik, s.a.v.s. nas je upozorio na ove dvije stvari velikim rijecima,prevod znacenja: Najvise se bojim za vas dviju stvari: Slijedjenje strasti i nada u dug zivot.Slijedjenje strasti vas sprijecava od prihvatanja Istine (tevhida), a duga nada ce vas odvesti u ljubav za ovim svijetom do te mjere da cete zaboraviti na Ahiret, i na islamske obaveze koje su vam naredjene. (Ibn Abu Dunja sa slabim lancem prenosioca. AlIhja, 4/433). Ako covjek vise voli ovaj zivot od Ahireta, on ce se truditi da sto vise dobije od njegovih uzitaka, a zaboravice sve u vezi Ahireta i sve u vezi gradnje kuce u Dzennetu, kodsvog Gospodara, sa onima koje je Allah uzdigao, od poslanika, iskrenih, sehida i pravednih, a to je najbolje drustvo.Ukoliko se covjek ne nada u dug zivot na ovom svijetu, to ce se ocrtati u njegovim djelima jer ce on pristupiti cinjenu dobrih djela i iskoristice svoj zivot, dane svog zivota na najbolji moguci nacin, jer on zna da su njegovi dani vec odredjeni, kao i njegovi udisaji, i sta god prodje od njegova zivota vise nikad se nemoze povratit, a na njegovom zivotnom putu, su mnoge prepreke kao sto se spominje u hadisu Allahova poslanika savs, prevod znacenja: Pozurite sa cinjenjem dobrih djela prije nego vas sprijeci sedam stvari: Zar cekate siromastvo pa da zaboravite islamske obaveze, prekomjerno bogatstvo, teske bolesti, omrznuto zaboravljanje( od duboke starosti), smrt, Dedzal.To su te zle stvari koje vas cekaju a jos gore i teze od svega toga je Sudnji dan. (Tirmizi, 2408, kaze hadis je dobar)Kaze Abdullah ibn Omer ra: Jedan put me Allahov Poslanik, s.a.v.s. uhvatio za rame i rekao: Zivi na ovom svijetu kao putnik ili stranac. A Abdullah ibn Omer bi obicavao reci: Ako dozivis noc, ne nadaj se sutrasnjem danu, a ako se probudis ujutru, ne nadaj se da ces dozivjeti noc. I iskoristite vase zdravlje prije bolesti(da radite dobra djela dok mozete), i iskoristite vas zivot radi smrti (radite sto vise ibadeta prije nego vam smrt dodje, pa nemognete nista da ucinite. Buharija 11/190, Tirmizi, 2334)Poslanik, s.a.v.s. je uputio vjernike na put koji ce slijediti da bi se oslobodili nade u dug zivot, i da dobro razmisle (stvarnom uzroku bivstvovanja na ovom svijetu), pa im je tako naredio da spominju smrt, i posjecaju mezarja, da slijede dzenaze, da obilaze bolesne, i da posjecuj bogobojazne, jer sva ova stanja bude srce iz nemarnosti i obasjavaju svjetlom Istine, i podsjecaju na stvari koje ga cekaju a sve sa ciljem da se pripremi.Navescemo neke detalje.A) Sjecanje na smrt navodi covjeka da zivi skromno i zudi za vjecnim zivotom u Dzennetu, i istovremeno tjera covjeka da radi dobra djela i ne da mu da se oda strastima ovog svijeta, koji je prolazan. Abu Hureira ra prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Sjecajte se cesto ubice svih strasti (smrti). (Tirmizi 2049 i kaze :Hadis ima dobar lanac. Ibn Madjah, 4258)Ibn Omer prenosi da je rekao jedan covjek od ansarija: Ko su najpametniji i najboljeg ponasanja? Pa je Poslanik, s.a.v.s. odgovorio: To su oni koji se cesto sjecaju smrti i pripremaju se za nju. Zaista su takvi najmudriji i najboljeg morala: oni su sjedinili cast na ovom svijetu i slavu na drugome svijetu. (Ibn Madzah, 4259 sa slabim lancem prenosioca. Ibn Abi Dunja ga prenosi sa dobrim lancem prenosioca. Iraki ga prenosi u knjizi Takhij ahadis alIhja, 4/451).Osoba tad razmislja podrobno o tim umrlim osobama, sad u kaburovima: zar to nisu nekad bili jaki snazni ljudi, bogati, zar nisu naredjivali i zabranjivali, a sad im tjela jedu crvi a zemlja kosti. Zatim takva osoba zna da on nemoze pobjeci smrti i da ga to neminovno ceka i zato pocne da radi dobra djela pripremajuci se tako zaAhiret jer ce mu to koristiti.B) Sto se tice posjeta mezarjima, to se smatra najboljim ispravljanjem srca jer kad covjek vidi takva mracna mjesta, odmah mu na pamat dodje trenutak kad bliznji pospu zemlju po umrlom pa se razidju, podjele njegov imetak prema Serijatu, njegova zena ozeni drugog, i uskoro se on i zaboravi, iako je mozda za zivota bio od onih koje su drugi slusali i koji je naredjivao i kome se pokoravalo. Kad covjek promisli o svemu tome na kaburu, uvidjece koristi hadisa Poslanika savs, prevod znacenja: Posjecajte mezarja jer vas oni posjecaju na smrt. (Muslim, 976)C) Kupanje mejita i ispracanje dzenaze. Okretanje mejita dok ga kupas ostavlja jak utisak na onog ko to cini,jer dok je mejit bio ziv, niko ga nije mogao tako okretati, niti mu toliko prici bez njegove dozvole, pogotovo ako je jos bio velike snage a sad je on samo nepomicno tjelo kojeg onaj sto ga kupa moze okretati kakogo hoce.Mukhul ad Dimiski bi obicavao reci, kad god bi vidio dzennazu: Slijedite je, jer cemo svi umrijeti, a to nam je velika lekcija, brzopletost je nase stanje na dunjaluku, i prvi i zadnji od nas ce umrijeti, a nece biti svjestan.Osman ra bi plakao svaki put kad bi vidio dzennazu, i kad bi stajao kraj kabura. Pa mu je neko rekao: Kad se spomene Dzennet i Dzehennem ti ne places, a places kad stojis kraj kabura. On rece: Cuo sam Allahova poslanika savs, da je rekao, prevod znacenja: Kabur je prva od vise stanica koje cekaju umrlog. Ako mu Allah olaksa u kaburu, sve ostalo sto dolazi ce biti lakse za njega, ali ako mu to nije ucinjeno, sve sto dolazi ce biti samo gore za njega. (Ahmed i Tirmizi. Ibn Madzah i AlHakim kazu: Hadis je dobar. (Musned,1/63, Tirmizi 2309)D) Druzenje sa bogobojaznim, dobrim ljudima.Posjeta takvim ljudima budi srce i nagoni dusu na cinjenje dobrih djela, jer kad posjetioc vidi kako se ovi dobri ljudi naprezu da cine dobra djela, i kako se natjecu jedan sa drugim, u cinjenju djela pokornosti i ibadeta, trazeci jedino Allahovo zadovoljstvo, i trazeci jedino Allahov Dzennet, ne obaziruci se na ovaj svijet,niti njegove ljepote, koje ih ne sprijecavaju da idu casnim putem. Uzviseni Allah je naredio Svome poslaniku savs, da bude u drustvu takvih ljudi, i da ustraje na tome, rijecima, prevod znacenja: Budi cvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navece, u zelji da naklonost Njegovu zasluze, i ne skidaj ociju svojih s njih iz zelje za sjajem u zivotu na ovome svijetu i ne slusaj onoga cije srce smo nehajnim prema Nama ostavili koji strast svoju slijedi i ciji su postupci daleko od razboritosti.(18;28).Upitan je Hasan: O Abu Hasane: Sta da cinimo? Da li da sjedimo sa onima koji nam srca dovode do grkljana(strase nas)? On rece: Allaha mi, Sjedite sa onima koji vas sad strase, da bi ste se osjecali sigurnim kasnije (naSudnjem danu), a to vam je bolje nego da sjedite sa onima koji ce vas ciniti sigurnim na ovom svijetu, sve dok vam pravi strah ne dodje na Sudnjem danu.                    

                         Trece je voljeti grijeh i na njega se naviknuti

Ukoliko se covjek navikne na bilo kakav grijeh, i nikako se ne pokaje za njega, sejtan ce mu onda okupirati srce i taj grijeh ce postati ono na sto on jedino misli, cak i u zadnjim trenutcima svoga zivota, pa i ako mu oni oko njega tad govore da izgovori rijeci sehadeta, i da umre sa tim rijecima, grijeh ce mu okupirati svijest,i on ce izgovorati samo ono sto je cinio od grijeha. Navescemo neke istinite price:Bio je covjek koji je radio na aukciji na pijaci. Pa kad mu se smrtni cas primakao, njegova djeca su sjedila oko njega i ponavljali rijeci sehadeta, a otac je jedino izgovarao: cetiri i po, pet.Jednoj su ponavljali sehadet a ona je govorila da je umorna, jer je tako govorila i za zivota.Trecem su ponavljali sehadet a on je pjevao. A smrt moze da dodje grijesniku dok je bas u stanju cinjenja grijeha, pa ce sresti Allaha u takvom stanju, i sresce Allahovu srdzbu. Kaze Poslanik, s.a.v.s., prevod znacenja:Onaj ko umre na necemu, Allah ce ga ozivjetu u takvom stanju u kakvom je umro. (Hakim prenosi ovaj hadis i kaze: Sahih prema uslovima Muslima, a Zehebi se slaze sa njim. Mustedrak 1/340)                                         

                                                   Cetvrto je samoubistvo

Ako se musliman nalazi u nevolji, pa pokaze strpljenje, i zatrazi Allahovo zadovoljstvo time, ova nevolja ce mu povecati stepene. Ali ukoliko musliman izgubi zelju za Allahovom miloscu, i osjeti nezadovoljstvo svojim zivotom, i pomisli da je jedini izlaz iz takvog stanja samoubistvo, on je u tom slucaju izabrao nepokornost i izazvao Allahovu srdzbu na sebe, i uzeo si zivot nepravedno. Buharija prenosi od Abu Hureire ra, da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao, prevod znacenja: Onaj ko izvrsi samoubistvo vjesanjem, taj ce se nastaviti vjesati u dzehennemskoj vatri. A onaj ko se ubije time sto se ubode, ce nastaviti da se ubija probadanjem u dzehennemskoj vatri.I Buharija i Muslim prenose od Abu Hureire ra: Covjek je bio svjedok bitke na Hajbaru sa Allahovim poslanikom savs, pa je on savs rekao u vezi jednog covjeka koji se smatrao muslimanom: Ovaj covjek je od stanovnika Vatre. Pa kad je bitka pocela, ovaj covjek za kojeg je Poslanik, s.a.v.s. posvjedocio da je od stanovnika Vatre, se vrlo dobro borio pa je bio tesko ranjen. Pa je receno Allahovom poslaniku savs: Onaj o kojem si ranije govorio se zestoko borio i umro. Je li on sehid? Pa je Poslanik, s.a.v.s. rekao: U dzehennemskoj vatri. Kasnije se saznalo da je on dok je bio tesko ranjen, od bolova je izvrsio samoubistvo. To je kasnije receno Poslaniku savs pa je on savs na to rekao: Svjedocim da sam ja Allahov rob i poslanik. A zatim je naredio Bilalu da oglasi ljudima da: Niko nece uci u Dzennet osim vjernika. I zaista, Allah mozda pomogne ovu vjeru makar i sa grijesnikom. (Buharija, 6/125, Muslim 11)

 

 

 

 

11.10.2008.

Dobar ili los zavrsetak

Hvala Allahu cija milost obuhvata svako stvorenje i koji drzi sva stvorenja a samo On zna njihov broj. On se smilovao onome kome je On htio tako sto im je dao da izvrsavaju ono sto im je naredjeno na ovome svijetu, podizuci im stepene na drugom svijetu, pa su muslimani tako ustrajni u pokornosti Allahu i u ibadetima.Ako ih zadesi kakva nevolja pa se strpe, to ce im biti uspjeh na Ahiretu, a ako ih Allah uzdigne na ovom svijetu a oni ostanu zahvalni Njemu, to ce im opet biti uspjeh na Ahiretu, i u vezi njih kaze Allah, prevod znacenja: Samo oni koji budu strpljivi bice bez racuna nagradjeni.(39;10).Jedan dio dobrote prema covjeku je njegov zivot na dunjaluku: ako ga iskoristi u stvari od kojih ce imati koristi u vjecnom boravistu, Dzennetu onda mozemo reci da mu je trgovina uspjela. Ali ako ga protraci cineci grijehe i nepokoran sretne Allaha, on je zasigurno od gubitnika a koliko li je takvih vec u kaburovima?Onaj ko je zdrave pameti se sam preracunava prije nego ga Allah pozove na obracun, na Danu obracuna, i boji se svojih grijeha i nastoji da ih se rijesi, prije nego ga oni odvedu u propast, u Dzehennem.Kaze ibn Masud, prevod znacenja: Istinski vjernik vidi svoje grijehe i sebe kao da sjedi ispod planine koja ce se svakog trena sruciti na njega. (Buharija; 11788-89, Muslim).Koliko li je onih koji su ustrajali na malim grijesima i koji su to smatrali sitnicom, a nisu nikad pomislili na velicinu Onoga kome oni grijese, pa su ih tako mali grijesi odveli do loseg kraja njihova zivota i na kraju su baceni u Vatru. Kaze Anas ibn Malik ra, prevod znacenja:Vi cinite djela za koja mislite da su tanja od dlake, a mi smo ih smatrali velikim grijesima u vrijeme Poslanika as. (Buharija, 11/283).Uzviseni Allah je skrenuo paznju vjernicima u Kur'anu na vaznost lijepog zavrsetka zivota kad kaze, prevod znacenja: O vjernici, bojte se Allaha (time sto cete ispunjavati sve sto vam On naredi, a kloniti se svega sto vam On zabrani) onako kako ga se treba bojati i umirite samo kao muslimani.(3;102).I kaze Allah, prevod znacenja: I sve dok si ziv, Gospodaru svome se klanjaj.(15;99).Sad ibb Sahl as Saidi prenosi, da je Allahov poslanik as bio u jednoj od svojih bitaka, pa su se vojske borile ina kraju vratile svaka u svoj logor. Medju muslimanima je bio covjek koji je slijedio svakog musrika koji bi se odvojio od grupe, i ubijao ga svojom sabljom. Pa je neko rekao: O Allahov poslanice! Niko se nije borio tako pozrtvovano kao taj i taj. (Misleci na tog hrabrog muslimana).A Poslanik as rece: On je u dzehennemskoj vatri. Zatim neko od ljudi rece: Ja cu ga u stopu slijediti da vidim sta on to radi. Taj hrabri ratnik je bio ranjen, i zeleci da sto prije umre, pa je stavio drsku svoje sablje na zemlji a prsa prislonio na vrh, i tako izvrsio samoubistvo. Covjek koji ga je pratio se vratio Allahovom poslaniku savs, i rece mu: Svjedocim da si ti Allahov poslanik. Poslanik, s.a.v.s. ga upita: Sta je bilo? Pa mu ovaj covjek isprica cjeli dogadjaj sa ratnikom. Tad je Poslanik as rekao, prevod znacenja: Covjek cini djela koja ljudima izgledaju kao djela stanovnika Dzenneta, ali je on od stanovnika Dzehennema, a covjek cini djela koja ljudima lice djelima stanovnika Dzehennam, a on je od stanovnika Dzenneta. (Fethul Bari, (7/538-4202)Uzviseni Allah je opisao Svoje robove kao one koji se nalaze izmedju straha od Allahove kazne i iskrenosti u ibadetima u njihovim srcima. Allah kaze, prevod znacenja: Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju,i oni koji u dokaze Gospodara svoga vjeruju, i oni koji druge Gospodaru svome ravnim ne smatraju, i oni koji od onoga sto im se daje udjeljuju, i cija su srca puna straha zato sto ce se vratiti svome Gosodaru,oni hitaju da cine dobra djela, i radi njih druge preticu. (23;57-61)Ovaki su bili casni ashabi. Ahmed prenosi od Abu Bekra asSiddika ra da je rekao: Kamo srece da sam dlaka na tjelu vjernika. I obicavao bi uhvatiti se za jezik i reci: Ovo je stvar koja ce me upropastiti. Ali ibn Abi Talib, r.a., je strahovao od dvije stvari: duge nade i slijedjenja strasti. Obicavao bi reci: Duga nada cini da zaboravis sve u vezi Ahireta, a slijedjenje strasti odvodi te od puta Istine(tevhida, dobrih djela, pokornosti).I obicavao bi reci: Zaista je ovaj svijet pobjegao, a Ahiret nam se zurno primice. A svaki od njih ima sinove,pa budi od sinova Ahireta, (time sto ces voljeti Ahiret, ciniti dobra djela koje je Allah naredio, pa da mozda tako zasluzis Dzennet) a ne budi od sinova Dunjaluka, (onih koji vole ovaj svijet, i koji zive zivote u grijehu,nepokornosti), jer na ovom svijetu su djela bez obracuna, ali ce sutra biti obracun a bez djela.Iznenadna smrt je omrznuta u Islamu jer takva smrt dolazi neocekivano i ne da covjeku vremena da se pokaje a mozda je on cinio nekakav grijeh pa umre u takvom stanju. Selefi su se jako bojali j loseg zavrsetka.Kaze Sahl Tustori: Siddikun (iskreni) su se bojali loseg kraja svog zivota svakim svojim pokretom i svakog trenutka, i zato je za njih receno u Kur'anu: Njihova su srca strahom ispunjena.Strah od loseg kraja zivota treba uvjek da nam se nalazi pred ocima svakog trena, jer strah te nagoni da radis vise dobra djela. Kaze Poslanik, s.a.v.s., prevod znacenja: Ko god strahuje, nek krene za noci(hoce reci nek rano pocne da radi da bi zavrsio svoje putovanje, a to je utrka za dobrih djelima) a ko ide nocu, stice kuci (Dzennet). Allahova dobrota je skupa, Allahova dobrota je Dzennet. (Tirmizi, 2452). Ali kad se smrtni cas priblizi, i kad covjek osjeti da ce uskoro umrijeti, onda treba da se jos vise nada u Allaha, i da cezne za susretom sa Allahom, jer ko god zeli da sretne Allaha, Allah zeli da njega sretne. Kaze Poslanik as, prevod znacenja:Nek niko od vas muslimana ne umira a da ne misli dobro o Allahu, Uzvisenom, Svemocnom.Ali vecina muslimana koji neznaju, se oslanja na Allahovu milost i oprost, i nastavljaju da cine djela nepokornosti i ne odustaju od grijeha, vec naprotiv, njihovo znanje o Allahovim svojstvima (Milosni, Samilosni: itd) ih navodi da cine jos vise grijeha, a to je uzasna greska, jer Allah je uistinu taj koji oprasta i koji ima milosti, ali je On i taj cija je kazna najzesca; Svemocni, kao sto se kaze u mnogobrojnim ajetima. Kaze Svemocni, prevod znacenja: Kazi robovima Mojim da sam Ja zaista Onaj koji prasta i da sam ja milostiv, ali da je i kazna Moja,doista, bolna kazna.(15;49-50). I kaze On, prevod znacenja: Ha.Mim.Knjigu objavljuje Allah, Silni i Sveznajuci,koji oprasta grijehe i prima pokajanje, koji strahovito kaznjava i obilno nagradjuje; drugog boga osim Njega nema, Njemu se sve vraca.(40;1-3).Maruf al Karki kaze: Vasa nada u milost Onoga kome ste nepokorni je budalestina i vase razocarenje. Kaze neka ulema: Onaj koji je naredio da ti se ruka odsjece za 3 dirhema (1/4 zlatnika), ne osjecaj se sigurnim od Njegove kazne i na Ahiretu da ne bude takva. Musliman treba uvjek da nastoji da vrati dugove koje je posudio od ljudi i da im da njihovo pravo bez obzira o cemu se radi, jer ce ovaj to i tako uzeti na Sudnjem danu. Pa ako ovaj nema nikakvih dobrih djela, grijesi onog drugog ce se natovariti na njega. Poslanik, s.a.v.s. nas je upozorio da dusa vjernika biva sprijecena od ulaska u Dzennet njegovim dugovima, sve dok se ne isplate onome kome je duzan.

09.10.2008.

Desetorici kojim je obecan Dzennet

 Prenosi Abdurrahman Ibn 'Auf da je Allahov poslanik ( s.a.v.s. ) rekao : "Ebu Beker u Džennet l Omer će u Džennet l Osman će u Džennet l Alija će u Džennet l Talha će u Džennet l Ezzubejr će u Džennet l Abdurrahman Ibn Avf će u Džennet l Sa'd će u Džennet l Se'id će u Džennet l Ebu Ubejde Ibn eIDžerrah će u Džennet Prenose Ahmed i Tirmizi

Allahovi poslanici, neka je na njih salavat i selam, imali su svoje drugove i učenike koji su od njih učili vjeru, praktikovali je u životu i širili ljudima, nagovještajući im radosne vijesti o Allahovoj nagradi i upozoravajući ih na Allahovu kaznu.Drugovi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., najbolji su drugovi i učenici koje poznaje povijest poslanika, neka je na njih selam. Najbolji su medu njima, pak "deseterica obradovanih Džennetom", Allah je njima bio zadovoljan.Ashabi - drugovi - Muhammeda, s.a.v.s., bili su primjer pokornosti, povinovanja i predanosti Allahu, dž.š., i Njegovog Poslanika, s.a.v.s., i to je poznato svakom ko je čitao njihove biografije, zabilježene u knjigama povijesti islama.Tako su u Bici na Bedru, kada je Poslanik, s.a.v.s., tražio njihovo mišljenje, ashabi rekli: "Nećemo ti reći kao što su Musaovi drugovi rekli Musau, a.s.: "Idite ti i tvoj Gospodar pa se borite, mi ćemo ovdje sjediti", nego ti kažemo: "Borite se ti i tvoj Gospodar, a i mi ćemo se s vama boriti".Kada su nevjernici iz plemena Kurejš pitali Hubejba bin 'Adijj: "Da li bi volio da je Muhammed na tvom mjestu, a da si ti spokojan medu svojima u porodici?, on im je odgovorio: "Tako mi Allaha, ne bih volio da Allahovog Poslanika ubode trn a da sam ja medu svojima u porodici!" Hubejb je ovo rekao u trenutku kada se nalazio pred smaknućem i raspećem, dok su se mnogi drugovi drugih poslanika odricali svojih poslanika samim činom izlaganja iskušenjima. Ashabi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., dakle, ti su koji su povjerovali u njegovo poslanstvo i pomogli ga. Oni su ti koji su čuvali i sačuvali njegovu vjeru. Oni su ti koji su tu vjeru pronijeli na istok i zapad i oni su ti koji su u jednom vremenskom periodu radili na tome da ovu vjeru dostave nama.A Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je:"AIlaha se bojte, AIlaha se bojte u pogledu mojih ashaba. Nemojte ih, poslije mene, uzimati za cilj (predmet razgovora), pa ko ih zavoli, zavolio ih je iz ljubavi prema meni. Ko ih zamrzi, zamrzio ih je iz mržnje prema meni. A ko ih bude uznemiravao i mene je uznemirio -a ko mene uznemiri, uznemirio je time AIlaha, dž.š., a ko uznemiri AIlaha, dž.š., - On će ga brzo kazniti."Muhammed, s.a.v.s., rekao je:"Ne vrijeđajte moje ashabe" Tako mi AIlaha, kada bi neko od vas podijelio zlata koliko je brdo Uhud, ne bi dostigao ono što su oni dostigli, dijeleći koliko pregršt ili pola pregršti!Vjerujemo da se međusobno razlikuju po vrijednosti i stepenu, shodno njihovom redoslijedu primanja islama. Tako su najbolji medu njima četverica halifa: Ebu-Bekr, Omer, Osman i Alija, Allah njima bio zadovoljan, zatim ostala šesterica koja spadaju u "desetericu kojima je obećan Džennet", a to su: Talha bin 'Ubejdullah, Ez-Zubejr bin El-'Avvam, Sa'd bin Ebu-Vekkas, Se'id bin Zejd, Ebu-'Ubejde 'Amir bin EI-Džerrah i 'Abdu-rrahman bin 'Avf. Zatim slijede drugi koji su obradovani Džennetom, kao što je Fatima Ez-Zehra i njena dva sina Hasan i Husein, Sabit bin Kajs, Bilal bin Rebbah i drugi, a zatim učesnici prisege zvane "ER-RIDVAN", a bilo ih je 1400 ashaba, Allah njima bio zadovoljan. Ashabe volimo zbog toga što ih Allah voli. Najbolji medu ashabima je Ebu-Bekr, a zatim slijede Omer, pa Osman, pa Alija. Allah njima bio zadovoljan, jer je Poslanik, s.a.v.s., rekao:"Da sam iz svog ummeta uzeo sebi prijatelja, izabrao bih Ebu-Bekra za prijatelja; međutim on je moj brat i drug."A i Ibn-Omer je rekao. "Govorili smo dok je Poslanik, s.a.v.s., bio živ: Ebu-Bekr, zatim Omer, pa Osman, pa Alija. To je saznao Allahov Poslanik, s.a.v.s., i nije negirao."Mi odlike ashaba potvrđujemo i priznajemo im njihove osobine.Neke od tih odlika su slijedeće:Allahov je Poslanik, s.a.v.s., za Ebu-Bekra, Omera i Osmana, kada su bili na Uhudu i kada se zemlja pod njima zatresla, rekao:deseterica kojima je obećan džennet."Smiri se, Uhude i Na tebi stoje: Vjerovjesnik, Siddik (Iskreni) i dva šehida."Za Aliju, r.a., Poslanik, s.a.v.s., rekao je:"Zar ne bi bio zadovoljan da mi budeš kao što je Harun bio Musau?"Poslanik, s.a.v.s., rekao je:"Fatima je prvakinja žena u Džennetu."Zubejru bin EI-'Avvamu rekao je:"Svaki poslanik je imao pomoćnika (učenika), a moj pomoćnik je Ez-Zubejr bin El-'AVVAM."Za Hasana i Husejna on je rekao:"Moj Allahu, zavoli ih, a ja ih doista volim."Abdullahu bin Omeru je rekao:"Zaista je Abdullah dobar čovjek", a Zejdu bin Hanse je rekao: "Ti si naš brat i naš gospodar."Mi smo dužni o njihovim lošim stvarima i neslaganju koje se zbilo medu njima šutjeti, zbog riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.:"Ne vrijeđajte moje ashabe!""Nemojte ih, poslije mene, uzimati kao cilj (predmet svojih razgovora)"; "Ko ih bude uznemiravao, uznemirio je time i AIlaha, dž.š. -ako AIlaha, dž.š., uznemiri, On će ga ubrzo kazniti."Mi, također, vjerujemo u čistoću i hurmet Poslanikovih, s.a.v.s., supruga i dužni smo biti zadovoljni njima i smatrati da su medu njima najbolja Hatidža bint Huvejlid i 'Aiša bint Ebu-Bekr. Na ovom smo stanovištu zbog Allahovih riječi:"Vjerovjesnik je preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su im kao majke." (EI-Ahzab: 6)Molimo AIlaha, dž.š., da nas uputi da se ugledamo na njih i da nas sastavi u Firdevsu (Džennetu) i neka je salavat i selam na našeg Poslanika, njegovu porodicu i ashabe.

09.10.2008.

Propisi intimnog bracnog zivota

                                   Propisi intimnog bracnog zivota

Sto se tice"bracne postelje" postoje razni sunneti i adabi sa kojima se prilikom tog cina-najveceg dunjaluckog uzivanja-ujedno postize i sevap i nagrada za onoga ko ih se pridrzava.Od tih propisa su slijedeci;1.pripremiti poselju sa "bismilom",2.da se supruznici urede na nacin da svrate pozornost svoga bracnog druga,odjecom,mirisom,postupkom i sl.3.od adaba odnosa je da muz uci dovu koju biljeze Buharija i Muslim;Ako neko prilikom odnosa sa zenom prouci;(Bismillahi,Allahumme dzennisbnes-sejtane ve dzennibis-sejtane ma rezaktena).U ime Allaha Gospodaru moj,otkloni sejtana odnas i otkloni sejtana od onoga sto se zacne,pa ako se iz tog odnosa rodi dijete,sejtan mu nikad nece moci nasteti.Od adaba intimnog odnosa,analogno ovoj predaji,bilo bi da i zena uci pomenutu dovu.4.Haram je imati snosaj u straznji,analni otvor kao i u prednji u vremenu menstruacije,ili u periodu nakon porodjaja,dok se zena ne ocisti i dok ne prodje taj period,zbog ajeta u kome se kaze:...I ne priblizavajte se zenama dok su u menstrualnom ciklusu..I zbog hadisa koga biljeze autori hadiskih zbirki "sunnen"(Ebu Davud,Tirmizi i Ibn Madzdze).Ko ima intimni odnos sa zenom,dok je u menstrualnom ciklusu,ili u analni otvor,taj je postao nevjernik u ono sto je objavljeno Muhammedu a.s.Ako bi se desilo da covjek ima intimni odnos sa zenom,dok je u menstrualnom ciklusu,bio bi to grijeh-haram,a pocinilac bi trebao po sunnetu podjeliti zlatnik sadake ako je to ucinio dok je menstruacija bila u svom uzlaznom nadolazecem ciklusu i pola zlatnika ako je to ucinio u njegovom zavrsnom stadiju,po hadisu koga biljeze Ebu Davud i Hakim:Ako covjek ima intimni odnos sa svojom zenom dok ima menstruaciju,neka podijeli sadaku visine jednog zlatnika u slucaju da se to desilo dok je mjesecnica bila crvee boje,i pola zlatnika ako je bila zuckaste boje.Ako bi zena dozvoljavala odnos u takvom stanju,bila bi grjesna.U vrijeme menstruacije i cekanja nakon poroda dozvoljeno je nasladjivati sa zeninim tijelom,alisene smije imati intimni odnos sa njo u takvom stanju.Autori hadiskih zbirki"sunnen"(Ebu Davud,Tirmizi,Nesai i Ibn Madzdze)biljeze predaju gdje se dozvoljava sve osim intimnog odnosa.Nesai biljezi verziju hadisa:Pridji zeni sprijeda ili od pozadi,ali samo u prednji otvor,i ne cini to za vrijeme menstruacije.Takodjer,biljezi drugu verziju:Allah ne gleda u covjeka koji ima odnos sa zenom u straznji,analni otvor.Ebu Davud biljezi hadis:Proklet je onaj koji opci sa zenom u analni otvor.A nesai biljezi predaju:Ibni Abbas je pitan o onome koji opci sa zenom u analni otvor pa je rekao:Ovaj me pita o nevjerovanju kufru.Dozvoljeno je prilazitizenma u bilo kojoj pozi,alida snosaj bude u prednji otvor,po ajetu u kome se kaze;Vase zene su njive vase i prilazite im kako hocete sto je Poslanik a.s. prokomentarisao,kako biljeze Buharija i Muslim:Sprijeda ili odpozada samo da snosaj bude u prednji otvor.Osoba za koju se zna da opci sa zenom u njen analni,strazni otvor,kaznjava se kaznom ta'zira ako je znao za tu zabranu.A ako se bracni par oda takvoj perverziji,kaznjavaju se prisilnim razvodom,takodjer i u slucaju ako muz sili zenu na takav odnos pa mu se zabrani,a on to ponovi.Najprirodnija i najbolja poza je,kako se pominje u hadisu koji biljezi Muslim,da zena bude na ledjima,a muz iznad nje:I kad covjek leze izmedju njena cetri uda(ruku i nogu)te splovila samo dotaknu,obaveza je uzimanja gusula(makar i ne bilo u snosaj).Nakon snosaja,u slucaju ponovo zelje,mustehabb bi bilo uzeti abdest prije ponovog odnosa,radi predaje koju biljezi Muslim:Kad neko od vas bude imao odnos sa zenom,pa htjedne to da ponovi,neka prije toga uzme abdest,tako ce stimulisati tu aktivnost.Naravno da je kupanje jos efikasnije od abdesta.Biljezi Ebu Davud i Nesaija od Poslanika a.s....Kako je on jednog dana posjetio svoje zene kupajuci se kod svake.Upitao ga je prenosilac ove predaje,Ebu Rafi;Allahov Poslanice,sto nisi sveo na jedno kupanje?Odgovorio je"Ovako je bolje,vrednije i cisce.Najbolje je pozuriti sa kupanjem koje je obavezno nakon makar i doticaja spolnih udova muskarca i zene.Medjutim,ako se iz kojekakvih razloga odgodi  kupanje,onda je mustehabb da se uzme abdest prije spavanja.Ne bi trebalo spavati necist,pa makar uzeo samo abdest(naravno ovaj abdest nije validan za klanjanje uzimanje mushafa i sl,nego se mora za te ibadetske radnje prvo okupati),posto Muslim biljezi predaju:...Kako je Poslanik a.s. prvo uzimao gusul,ili eventualno abdest,pa tek onda spavao(nakon odnosa sa zenom)Biljezi Buharija i Muslim:Poslanik a.s. bi u situaciji kada je bio necist(dzunup)pa htio jesti ili spavati,prao svoje stidno mjesto,a potom uziao abdest,kao sto se uzima za namaz.Naravno,da se u slucaju nemanja vode ili ako je potrebnija za neke druge svrhe,umjesto gusula i abdesta moze uzeti tejemmum.Supruznicima je dozvoljeno zajednicko kupanje i to nece kvariti gusul,makar jedno drugo i gledali,po predaji koju biljezi Buharija i Muslim a prenosi Aisa r.a:Kupala sam se sa Poslanikom a.s. i iste posude u kojoj su nam se ruke preplitale,a on je stizao uzeti vodu prije mene,pa sam mu govorila:Ostavi i za mene,ostavi i meni!Bili smo obadvoje dzunupi.Supruznici bi svojim brakom trebali nanijetiti bracnu neporocnost i ustezanje od svega onoga sto je Uzviseni Allah zabranio,tako da bi svojim bracnim zivotom i fizickim intimnim odnosom imali sevap i nagradu,iako je to vid najsladjeg dunjaluckog uzivanja.I pored toga,Allah dz.s. za to daje nagradu,kao sto biljezi Muslim:I kada imate snosaj sa svojom zenom,to je kao podijeliti sadaku.Rekose:Allahov Poslanice,zar u zaovoljavanju strasti nekog od nas ima sadaka?Allahov Poslanik odvrati:A sta mislis da li ima grijeh ako to ucini na nedozvoljen(vanbracni)nacin?Naravno!Prema tome,ako to ucini(u braku)na dozvoljen,halal nacin,onda ima nagradu.Dozvoljeno je prilikom snosaja,ako se zena sa tim slaze,da prije ejakulacije izvadi ud izvan polnog organa,radi sprecavanja trudnoce iz raznoraznh opravdanh razloga(da bi odmorio suprugu od radjanja i sl)mada je prece da se i to izbjegne posto je takav cin opisan u hadisu koga biljezi Muslim,kao "el-ve'dul-halfij"ili "skriveno"ubistvo".Gazalija smatra da je takvo cuvanje dozvoljeno i navodi hadis koji biljezi Ahmed,Buharija i Muslim od Dzabira.I dok je Kur'an jos objavljivan,mi smo prilikom intimnog odnosa ejakulirali izvan zenskog organa.Dakle,znacenje hadisa je u smislu logickog zakljucka:da je to bilo zabranjeno,Kur'an bi dokinuo tu njihovu praksu,jer se objavljivo dok su oni to cinili.Sva 4 mezheba ipak dozvoljavaju takav nacin cuvanja,na temelju hadisa koga biljezi Ahmed,a prenosi Ebu Se;id El-Hudri:Imali smo odnose sa nasim zenama,i to volimo pa sta mislis da ejakuliramo izvan zenskog polnog uda?Poslanik a.s. rece.Ucinite kako mislite da je najbolje,medjutim ono sto Allah dz.s. odredi bice a nebiva zacece od svake sperme.Dozvoljeno je da mlada posluzi goste,ako je serijatski pokrivena i ako to nece izazvati iskusenje(fitnu)kao sto su uvjetovali fikhski ucenjaci.Muslim biljezi predaju u kojoj se kaze:Zena dodje u liku sejtana,i ode u njegovom obliku.Zato ako nekom zapne za oko neko zensko,neka ide svojoj zeni i ima sa njom odnos,to ce mu odagnati stvorenu viziju.Dakle znacenje hadisa je da se u slucaju pokrenute strasti koja moze nastupii slucajnim vidjenjem lijepog i privlacnog zenska-ode svojoj zeni i rijesi nadrazaja na halal i dozvoljen nacin.Ono sto savjetuju pravnici,ljekari i sto se pominje u literaturi specijalista iz ov oblasti,u pogledu prekomjernog udovoljavanja stastima,jeste da se ne pregoni u tome,posto pregonjenje u udovoljavanju strastima steti ne samo duhovno nego fizicki.Muz bi trebao da vodi racuna o situaciji zene i da je ne sili na intimne odnose kada nije za to spremna u slucaju bolesti i slicno.Prije nego sto muz zavrsi sa udovoljavanjem svojih strasti,treba da pazi da to priusti i zeni da je ne napusta prije toga:Kada neo od vas ima intimni odnos sa svojom suprugom,neka je ne napusta dok se ona ne zadovolji(jer) kao sto on voli da zadovolji svoje potrebe,tako voli i ona.Intimni odnos je dozvoljen u svim vremenima i trenutcim dana i noci,osim u slucaju posta,hadzskih obreda,kada je zena u menstrualnom ciklusu ili cekanju nkon poroda.Sunnet je ipak da odnos bude uoci petka ili petkom,radi hadis kojeg biljezi Buharija a u kojem se izmedju ostalog kaze:Ko se na dan dzume okupa,gusulom od dzunupluka...(implicite se u afirmativnom kontekstu pominje intimni odnos).Isto tako je sunnet okupati se"gusulom od dzunuplik"dakle nakon opcenja sa zenom,uoci Bajrama,prije oblacenja ihrama,prije i poslije putovanja i sl.Zena treba da primjeni sve ono sto privlaci muza:od licne higijene,uljepsavanja,oblacenja,pokreta,poza i sl bez ogranicenja,ustezuci se od svega toga pred bilo kim drugim,osim pred svojim muzem.Pokudjeno je supruznicima prenosenja opisa o svojim intimnim odnosima,bilo govorom ili pokretom,direktno ili posredno,po hadisu koji biljezi Buharija i Muslim:Najgori covjek stepenom kod Allaha dz.s. na Sudnjem danu je onaj koji pridje zeni i ona njemu,a potom iznosi njene tajne.Iz samog hadisa se razumije zabrana prenosenja i opisivanja pojedinosti intimnog odnosa i onoga sto se odigra u trenutcima uzivanja covjeka sa zenom.Medjutim,samo pominjanje odnosa bez nekog opravdanog razloga je mekruh.

08.10.2008.

Prva bracna noc i Intimni bracni zivot u serijatskom pravu -3 dio

                Zapocinjanje bracnih intimnih odnosa u mjesecu sevvalu

To bi bilo lijep ako postoji mogucnost za to,zbog hadisa Aise r.a. koji biljezi Muslim,a u kojem se kaze:Allahov Poslanik me ozenio u mjesecu sevvalu i zapoceno bracni,intimni zivot u tom mjesecu.Koja je od zena Poslanik a.s. imala veci udio kod njega od mene?Kaze Urve;Aisa je smatrala mustehabbom da zene zapocnu svoj intimni bracni zivot u sevvalu.Imam En-Nevevi kod komentara ovog hadisa kaze da Aisa r.a. sa ovim pobija dzahilijetsko vjerovanje.Naime obicni su sujevjerni ljudi iz dzehalijeta neosnovno smatrali pokudjenom zenidbu i zapocinjanje sa bracnim intimnim zivotom u mjesecu sevvalu zbog vjerovanja da samo znacenje imena tog mjeseca(njegov korjen glasi "sale" a znaci;otici,razici se,postati neslozni,izgubiti moc,prepasti se,bojati se itd)ima negativan odraz na tako vaznu stvar kao sto su bracni intimni odnosi i njihov pocetak.Interesantno je da se to sjevjerje prenijelo i do nasih dana,tako da i kod nas ima obicna izreka:ne zeni se izmedju 2 bajrama,odnosno nezeni se u mesecu sevvalu koji nastupa odmah iza ramazana.Zato Aisa r.a. zeli naglasiti da je ona sklopila brak i zapocela sa intimnim bracnim odnosima u sevvalu,uprkos tom dzahilijetskom sujevjeruju,pa ipak je imala najveci udio u tom braku,kompirirajuci ga sa brakom drugih zena Poslanika a.s.

                                       Prve noci u poligamnom braku

U slucaju da se zeni ozenjen covjek,posto je u islamu dozvoljena poligamija,a mlada bude djevica,proboravice kod nje 7 noi,a onda ce redosljedno ici ostalim zenama.Medjutim,ako dovodi vec udavanu zenu,onda ce kod nje na pocetku priboraviti samo 3 dana,a otom nastaviti po ustaljenom pravednom i jednakom rasporedom i reoslijedu;u boravku,opskrbi poklonima i ostalim stvarima porodicnog zivota,postupajuci po hadisu koji biljeze Buharija i Muslim a prenosi Enes:Ako se neko ozeni djevicom na hudovicu,proboravit ce ko nje u pocetku 7 dana,potom ce nastavit po uobicajenom rasporedu.I obrnuto ako se ozeni hudovicom na djevicu,proboravit ce kod nje 3 noci a onda nastavii po uobicajenom rasporedu.

                                      Biti dobar suprug

Poslanik a.s. kaze,kako je zabiljezio Ahmed:Najbolji od vas je onaj koji je najbolji svojoj supruzi.A ja sam najbolji medju vama,svojoj.Hadis ima uopsteno znacenje,medjutim pogotovo se podrazumjeva da treba biti dobar i pazljiv prema svojoj zeni tih prvih bracnih oci kada je ona kao stranac u novom domu i novoj stranoj porodici.

                                 Medjusobno postivanje supruznika

Obaveza je za obadva supruznika da budu u svim svojim postupcima oprezni i pazljivi kako ne bi povrijedili osjecaje jedn drugih,jer to ima posebno znacenje na pocetku novog zivota i pamti se citavog vijeka.

                                    Klanjanje nafile i ucenje dove

Mustehabb je prve noci supruznici klanjaju 2 rekeaa u dzematu kako bi njihov fizicki dodir i sastanak zapoceo sa pokornoscu Allahu dz.s.Muz ostaje naprijed a zena iza njega.Kada zavrse sa namazom,mustehabb je da muz dovi sljedecu dovu(biljezi je Tebeani)a zena amina;Allahumme barik li fi ehli.Ve barik lehum fijje.Allahummerzukhum minni verzukni minhum.Allahummedzme bejnena ma dzema'te fi hajrin.Ve ferrik bejnena iza ferrakte fi hajrin.Gospodaru,podari mi bereket u mojoj zeni.I njoj u meni.Gospodaru,daj da ima nafaku(U imetku i porodu)od mene i ja od nje.Ucini da nas sastanak i zivot bude samo dobro.A ako nas rastavis,da da i u tome bude dobro.

                                           Ucenje dove za bereket zene

Mustehabbje da suprug prve bracne noci stavi ruku na celo mlade i izgovori:"Bismillu",a potom prouci dovu moleci Allaha dz.s. za njen bereket.Poslanik a.s. e rekao a Buharija zabiljezio:Kada se neko od vas ozeni,neka spomene Uzvisenog Allaha,potom neka zamoli za bereket rijecima.(Allahumme inni es'eluke min hajriha ve hajri ma dzebelteha alejhi,ve e'uzu bike min serriha ve serri  ma dzebelteha alejhi)Gospodaru,molim Ti se da me od nje zapadne samo dobro,dobro sa kojim si je Ti stvorio,a utjecem se Tebi od zla njenog i zla onoga sa kojim si je Ti stvorio.

                                               Upotreba misvaka ili cetkice

Prije fizickog intimnog odnosa musthabb je upotreba misvaka(analogno tome cetkice i kaladonta za ono ko nema misvaka)kako bi se izbjegao neugodan miris iz usta.Suprug b se trebao truditi a pridobije povjerenje zene,da joj ulije sigurnost i samopouzdanje,da joj razbije stid pred njim,strah i nervozu koji se mogu javiti u toj situaciji.Posto islamska omladina koja se drzi i  morala,nema predbracnih fizickih odnosa,jer su oni strogo zabranjeni i sankcionisani po islamu izvan bracne zajednice to je nacin da se zena pripremi na normalan,neusiljen nacin za ta potpuno nova bracna iskustva.Lijepo bi bilo da joj se lijepo obraca,da joj ponudi nesto od jela ili pica kao casu mlijeka i sl pokazujuci i na taj nacin paznja prema njoj,da bude pazljiv,njezan i nenasilan,tako da mu ona prirodno i nenametljivo odgovori i udovolji.

                                         Prekrivanje kod intimnog odnosa

Od adaba fizickog odnosa je da se supruznici obnaze,a najbolje je da to bude pod jednim zajednickim prekrivacem,posto Poslanik a.,s. kaze:Allah je onaj koji se stidi,skriven je,voli stid i da se bude prekriveno.Ibn Madzdze biljezi predaju,takodjer:Kada neko od vas ima odnos sa svojom zenom,neka se prekrije i ne obnazi potpuno,da ne bi izgledali uome kao dvoje magaradi.Dozvoljeno je supruznicima da gledaju stidna mjesta svojih partnera u braku,mada hanefijski pravnici kazu da je prece da negledaju.Ibn Madzdz biljezi predaju u kojoj Aisa r.a zena Poslanika a.s. kaze:Nisam nikad pogledala,ili nisam nikad vidjela stidno mjesto Poslanika a.,s.Da se odnos obavlja u tami ili pod prigusenim svjetlom,posebno u pocetku bracnog zivota,da se izbjegne nelagodnost i stid koji se mogu javiti kod zenske osobe.Da suprug ne izazove odbojnost i nelagodu kod zene kakvim gestom,uhodjenjem ili sl dok se ona priprema za taj nacin.Muz bi trebao da ima incijativu sa dovoljnim uvodo i predigrom zbog raznorazih razloga psiholoske,fizicke i druge naravi...

07.10.2008.

Prva bracna noc i Intimni bracni zivot u serijatskom pravu -2 dio

                                              Prosnja(El-hitbe)

Poslanik a.s. je rekao:Kada neko od vas htijedne da prosi iz potrebe za brakom ili htijedne da odrzi neku drugu hutbu neka izgovori"hutbetul-hadzdze"

Zahvala,doista pripada Allahu!Od Njega pomoc i oprost trazimo.Utjecemo mu se od naseg zla i nasih losih djela.Koga Allah uputi,nece zalutati,a koga u zabludi ostavi niko ga uputiti nece.Svjedocim da nema boga osim Allaha,jedini je i nema sudruga!I svjedocim da je Muhammed Njegov rob i Poslanik.

O vjernici Allaha se bojte i istinskom bogobojaznoscu i umirite samo kao muslimani.(Ali-Imran 102)

O ljudi,bojte se Gospodara svoga,Koji od jednog covjeka stvara,a od njega je i drugu njegovu stvorio,i od njih dvoje mnoge muskarce i zene rasijao..(En-Nisa 1)

O vjernici,bojte se Allaha i govorite samo istinu.On ce vas uz vasa dobra dijela nagraditi i grijehe vam vase oprostiti.A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao-postici ce ono sto bude zelio.(El-Ahzab 70-71)

Ovo je mustehabb prouciti pred cin prosidbe.Ova forma hutbe je sunnetska forma i bilo bi najljepse da se njen tekst izrece u toj datoj prilici,sto ne znaci da je ne moze zamijeniti i najkraca verzija hutbe u kojoj se kaze:(El-Hamdulliah,ves-selatu ves-selamu alla resulillah).Zahvala pripada Allahu i neka je salavat i selam na Allahovom Poslanika.Ebu Hurejre r.a. prenosi predaju u kojoj se kaze:Svaka hutba u kojoj nema svjedocanstva(teshhuda) je kao sakata ruka.Takodjer prenosi predaju:Svaka stvar koja zavredjuje paznju,a ne zapocne se sa zahvalom Allahu dz.s. lisena je bereketa.

Zbog ovih predaja ne bi trebalo da islamska omladina zapocinje svoj bracni zivot bez zahvale Allahu dz.s.,selema i salavata na Poslanika a.s. cijim se zaboravom mnoze izgubiti bereket,potreban u svim stvarima dunjaluka i ahireta,a pogotovo u zajednickom zivotu.To narano neznaci da je brak bez hutbe pokvaren.On je validan posto se prenosi predaja;Prenosi se od covjeka iz Benu Selima da je rekao:Zaprosio sam od Poslanika a.s. zenu koja mu se ponudila da je ozeni(a on je odbio),pa je (prihvativsi moju prosidbu)rekao:Sklapam brak medju vama uz mehr onoga sto si naucio iz Kur'ana.U drugoj jednoj predaji kod Ebu-Davuda se kaze:Zaprosio sam Umamu,kcerku Abdul-Mutaliba pa me vjencao bez izgovora sehadeta.Mstehabb je jedna hutba,koja moze da bude bilo od staratelja zene koja se udaje,bilo od prosca koji se zeni.

                                        Svadbena gozba(El-velime)

Lijepo je povodom zenidbe napraviti svadbenu gozbu,pozvati i pocastiti goste,kao sto je naredba Poslanka a.s. Abdur-Rahmanu b. Avfu kada se ozenio,da zakolje makar jednu ovcu tom prilikom,kako biljeze Muslim i Buharija.Rekao mu je:Napravi svadbenu gozbu pripremanjem(klanjem,serviranjem i nudjenjem)makar jedne ovce.Ova gozba je u fikhskom smislu konstantni sunnet,a odazvati se na njen poziv je obaveza;za svakog ko nema opravdan razloga izostanka i ako se na njoj ne desavaju serijatom zabranjene radnje.U suprotnom bi ovu svecanost bilo dozvoljeno bojkotovati i ne ukljucivati se u nesto sto je haram.Buharija i Muslim biljeze da je Poslanik a.s. rekao:Ko bude pozvan na svadbu(velimu)neka se odazove.Od Ebu Hurejre se prenosi predaja:Ko se ne odazove pozivu taj je pogrjesio prema Allahu i Njegovom Poslaniku.Svadba se odrzava iz razloga zahvale Allahu dz.s. zbog omogucivanja zenidbe i da bi se nahranili i pomogli siromasi i potrebni,mada je dozvoljeno pozvati i bogate.Poslanik a.s. kaze:Najgora gozba je ona na koju se pozivaju samo bogati,a izostavljaju siromasni.Vrijeme,kada se pravi ova gozba i sobet,je pri samom cinu vjencanja,odnosno iza njega,ili kako se vec ustrojilo sa pohvaljenim,lijepim,lokalnim obicajima,koji nisu u koliziji i kontradikciji sa Serijatom.Nako zavrsenog jela,gosti bi trebali napustiti dom mladenaca,ne zadrzavajuci se i ne ometajuci ih u njihovom buducem poslu.Allah dz,s, kaze:..i posto jedete,razidjite se ne upustajuci se jedni drugima u razgovor...(El Ahzab 53)Komentarisuci ovaj ajet Er-Razi kaze:"Neki ashabi su na dan Poslanikove zenidbe sa Zejnebom r.a. ostali duze,a Poslanik a.s.im nije nista rekao,tako da je dosao ajet i poucivajuci ih propisu vezanom za tu situaciju.."

                                        Oglasavanje sklapanja braka

Serijatski je lijepo oglasiti zenidbu i to na nacin kako to dozvoljavaju obicaji mjesta i vremena,uskladjeni sa serijatskim propisima.Ahmed i Tirmizi prenose predaju u kojo se kaze:Oglasite brak,neka bude u dzamiji i upotrjebite(na svadbi)mali bubanj(def).Po ovome hadisu lijepo bi bilo da se brak sklopi u dzamiji.Razlog za to je bereket samog mjesta,Allahove kuce ili eventualno,iz razloga sto je dzamija javno mjesto,tako da je to vid oglasavanja bracne zajednice.Svadba se oglasava sa deffom(mali bubanj)i dozvoljenom pjesmom bez popratnih nedozvoljeni radnji;ko sto je alkohol,ples uz nedozvoljeno mjesanje muskih i zenskih,kao sto je nedopustena muzika i druge zabranjene stvari,kako se na pocetku tog bracnog zivota nebi zapocelo sa haramom,remeteci ocekivani bereket islamkog zivljenja.Poslanik a.s. kaze:Oglasite brak i upotrjebite def!

Zenama(medjusobno) i djeci je dozvoljeno da se vesele udarajuci dlanom od dlan.U ovakvom nacinu veselja imamo oglasavanje braka i radovanje tom najznacajnijem trenutku u zivotu onih koji stupaju u zajednicki zivot.Muzika se neupotrebljava ni na vjencanjima muslimana zbog hadisa Poslanika a.s. koji se nalazi u Buhariji,a u kome se kaze:Bice u mom ummetu i onih koji ce dozivljavati predbracne intimne odnose(zinaluk),svilu(samo muskim zabranjeno),alkohol i muzicke instrumente(me'azif).

Lijepo je zapjevati tom prilikom.Nazalost,neki hoce da dozvole i zabranjenu pjesmu i muziku(pjevanje uz zabranjene muzicke instrumente,pjevanje obnazenih zena i sl)te iskrivljuju rivajete-govore o pjesmi djevojcica(dzuverijat i dzarijetani)za vrijeme udaje Aise r.a.koje je cak i Poslanik a.s. sam slusao i odobrio njihovo slusanje-tako sto pominju i prijevode "pjevacice" umjesto "djevojcice" kako je doslo u orginalu.U komentaru Buharije objasnjava se ta rjec(dzarijeh) sa nedozrela djevojcica na koju jos ne padaju serijatske obaveze"

                                              Vrijeme sklapanja braka

Lijepo bi bilo da sklapanje braka bude petkom,odnosno uoci petka,na bajram i slicnom prigodom,Ovakvo misljenje je prenesen od starih pravovjernih generacija salefa.

                                             Dova  za supruznike

Poslanik a,s je dovio u korist mladenca slijedecu dovu koju prenose cetverica autora hadiskih zbirki "Sunen"(Ebu Davud,Tirmizija,Nesaija i Ibn Madzdze)(Berekellahu leke,ve bareke alejke,ve dzeme'a bejnekuma fi hajrin).Neka ti Allah podari bereket i neka je na tebe Njegov bereket i neka vas sastavi u svakom dobru.

06.10.2008.

Prva bracna noc i Intimni bracni zivot u serijatskom pravu -1 dio

                                                           Bracna prava i obaveze

Allah dz.s. propisuje supruznicima prava i obaveze kojih bi trebali da se drze.Allah dz.s. kaze:..One imaju isto toliko pava koliko i duznosti,prema zakonu-samo muzevi imaju prednosti nad njima jedrnu deredzu-stepen...Vase supruge kod vas imaju svoja prava,a i vi imate svoja prava kod njih..Neke od tih zajednickih medjusobni duznosti i obaveza su:bracna vjernost,ljubav i milost,povjerenje,zelje,strpljivost,podnosenje zivotnih nedaca i problema u nastojanju ocuvanja bracne zajdnice,pridruzivanje opcih adaba i propisa sa kojim se produzava bracna veza,itd.

                                       Duznosti i obaveze muza prema zeni

Pored ovih opcih medjusobnih duznosti i obaveza muz ima i posebne obaveze prema supruzi;

-Da joj potpuno ispuni njena moralna i materijalna prava,kao i fizicka,tjelesna;da joj isplati mehr,dadne oprskbu,da je cuva,stiti i pazi iveci sa njom na lijep pristojan i propisan nacin,da je hrani,odjeva i obuva,obezbjedi stan,da joj obezbjdi sve sto voli i sto je u granicama,seriata a njemu ne predstavlja poteskocu da je odgaja na propisan nacin lijepim savjetom i govorom.Ako se ne pokori onda seksualnom apstencijom jedno vrijeme,a ako se opet nepokori,onda je istuce pazeci da je nerani,neslomi neki dio tijela ili udari po licu.Allah dz.s. kaze:

...A one cijeg se neposluha bojite,posavjetujte,a onda se od njih u postelji rastavite,pa ih izudarajte;kad vam neposlusne postanu,onda im zulum ne cinite!(En-Nisa 34)

Da je pouci osnovnim stvarima vjere,ako to ne zna,ili da je pusti da ide na za to odredjena mjesta gdje moze nauciti(mejtefi,seminari,predavanja,skola itd),posto duhovna potreba u Islamu ne zaostaje za materijalnom.Da je prisili na ucenje,usvajanje i prakticiranje najosnovnijih Islamski propisa;da joj zabrani neislamsku nosnju i otkrivanje,nedopusteno mijesanje i kontaktiranje sa drugim muskarcima,osim u prisustvu mahrema,da jj ne pruzi priliku da se moralno pokvari,jer Poslanik a.s. kaze:Covjek je pastir u svojoj porodici i odgovoran je za svoje stado.

Da neiznosi njene tajne pred svijet.Da ima sa njom seksualne odnose,makar u 4 mjeseca,osim ako nema neki poseban uzur i opravdanje,kao sto je odsutnost na putu i sl,opravdanje,kao sto je odsutnost na putu i sl.Naravno,ovdje bi trebalo malo sire obrazloziti i elaborirati ovo pitanje,zbog njegove vaznosti u bracnim odnosima,posto se i sami islamski pravnici razilaze po ovom pitanju.Henebelijski ucenjaci smatraju da bi to moralo biti makar u 4 mjeseca obavezno,osim iz opravdanog razloga.Tako,ako bi muz odbio priblizavanje zeni nakon 4 mjeseca seksualnog apstiniranja,zena bi imala pravo da trazi razvod braka.Medjutim ako bi njen muz otisao na put radi potrebe,pa makar se to oduzilo,to bi bio opravdan razlog odgadjanja intimnih odnosa.AKo bi muz otputovao i proboravio 6 mjeseci,a nebi imao opravdanja za dalji boravak,pa ga zena pozvala,trebao bi da se vrati,kao sto je Omer r.a. donio odluku za ozenjene mudzahide;da 6 mjeseci priborave sa vojskom na ratistu,cetiri kod svojih zena,a dva mjeseca na putu,po mjesec u dolasku i odlasku.Da spava i zanocava kod nje.Ako je u poligamnom braku,oda je baveza da boravi kod nje kad dodje njena reda u nocima.

Lijepo bi bilo da dadne dozvolu zeni kako bi mogla u slucaju potrebe sluziti svoju bolesnu rodbinu,klanjati im dzenazu u slucaju smrti i posjecivati ih pod uslovom da to nije na stetu porodice i muza.

U slucaju pokornosti zene,muz nema prava da je udara ili da je ostavlja u krevetu.Muz je vodja i nadredjueni u domu supruznika.Da je neprisiljava na odvratne i mrske stvari.Da joj dozvoli pravo misljenja i da se konsultuje a njom.Da se lijepo ophodi prema njezinim roditeljima i rodbini.Da je ne neiznenadjuje povratkom sa pua,da je obavijesti o tome i trazi dozvolu ulaska kod nje kada se vrati(da je ne bi zatekao u neurednom i nepozeljnom stanju sto moze imati nepozeljne konsekvence u daljem bracnom zivotu.

                                          Obaveze zene prema muzu

Obaveza zene prema muzu je,makar on bio i nepravedan(zulumcar);da mu se dopusti i poda makar bila na samaru,da ne postoji nijedan dan bez njegove dozvole,osim dana koji je fardom propisan(ramazan),a ako posti bice grijesna i post joj nece biti primljen kod Allaha dz,s,Da iz kuce svoga supruga ne aje nista osim sa njegovom dozvolom,u protivnom je Allah dz.s. proklinje zajedno sa melekima,sve dok se nepokaje ili dok se nevrati u kucu.Zena bi trebala da se pridrzava sledecih obaveza,adaba i propisa.

1.Da bude pokorna muzu u svemu sto nije grijeh i sto moze bez velike poteskoce da ucini.Trebala bi paziti na njegove osjecaje i nastojiti da ga ucini zadovoljnim kad je prisutan ili odsutan.

Ahmed biljezi hadis:Kada zena klanja svih 5 namaza,posti mjesec,ramazan,bude moralna i pokori se covjeku,bice receno;Udji u Dzenne kroz koja god Dzennetska vrata hoces.

Tirmizi biljezi predaju:Da sam ikome naredio da cini sedzdu drugome,naredio bi zeni da cini sedzdu muzu radi prava koja on ima nad njom.

Da pazi na muzevu cast i obraz,na njegov imetak,djecu i ostalo vlasnistvo.Buharija i Muslim biljezi predaju:Zena je pastir koji bdije nad kucom i djecom svoga muza

Da se drzi kuce svoga muza i da ne izlazi iz nje osim sa muzevim zadovoljstvom i dozvolom.Da pazi na svoj pogled,da se drzi propisa oblacenja i pokrivanja i da svoje ukrase ne pokazuje nikome osim svome muzu ili bliskoj rodbini(mahrem).Da snizi glas i da pazi sta ce govoriti,da muzeve roditelje i rodbinu pazi kao sto ih pazi i on,jer nemoze uciniti dobro covjeku ako ne cini njegovim roditeljima.Da se bavi kucnim poslom i sluzi muza.Poznato je da je Fatima,jedna od najvrijednijih zena na dunjaluku,kcerka najvrijednijeg insana,Poslanika a.s. imala zuljeve od kucnih poslova.Da putuje sa svojim muzem,ako ranije nije uslovila da ostaje na ovom mjestu.Da se u svakoj situaciji poda muzu,ako to on zatrazi od nje-osim ako postoji serijatska zapreka za to-i da to bude na najljepsi moguci nacin,bez iskazivnja mrzovolje,nelagode i sl.

Biljezi Buharija i Muslim predaju:Kada covjek povede zenu u krevet pa ga odbije,i on zanoci ljut na nju,meleki je proklinju sve do zore.

Tirmizi biljezi predaju:Kada covjek pozove zenu radi seksualne potrebe i zelje,neka mu se odazove,makar kod furune bila(spremajuci jelo)

Da trazi dozvolu kada hoce da posti dobrovoljni post-ako je muz prisutan kod kuce-a ako se muz vrati sa puta,treba prekinuti dobrovoljni post,osim ako joj dozvoli da nastavi.

Tirmizi biljezi i predaju:Ako umre neka zene,a bude zadovoljan sa njom,uci ce u Dzennet.Tirmizi biljezi predaju:Ne desi se da zena na dunjaluku napadne i kinji muza,a da hurija koja ce mu biti ahiretska zena,ne kaze:Ne muci ga,Allah te ubio!On je kod tebe nakratko,samo sto te nije ostavio i dosao nama.

Zena ne bi trebala da uzima bilo sta,sto sprecava trudnocu,bez dozvole svoga muza.Poslanik a.s. nam je ukazao na cinjenicu da zena moze biti svome muzu uzrokom Dzennetskog spasa ili Dzehenemske vatre;u zavisnosti od njenih postupaka i morala,uprkos njene formalne bogobojaznosti,namaza,posta,hadzdza,dijeljenja zekjata itd.Supruga bi trebala biti zahvalna svome muzu,na onome sto joj cini iz obaveza,poklona i sl. jer Allah dz.s. ne gleda na onu koja je nezahvalna svome muzu.Nesai biljezi predaju:Uzviseni Allah negleda u zenu koja ne zahvaljuje svome muzu,a ne moze bez njega.Sehidi imaju posebne nagrade za svoju zrtvu na Alahovom putu.Zene postizu taj stepen kako Poslanik a.s. kaze:...pokornoscu muzu i priznavanjem njegovih prava,medjutim,malo ih je od vas koji to cine...

                                          

05.10.2008.

Prva bracna noc i Intimni bracni zivot u serijatskom pravu

Islam dotice odnos supruznika,u samom izvoristu kroz glavne doktrine tradicionalne izvore vjere,regulirajuci taj odnos u Kur'anu i sunnetu Poslanika a.s.;objasnjavajuci parametre kojih se valja drzati prilikom izbora bracnog druga,medjusobna prava i obaveze supruznika,te postupak pri sklapanju bracnog ugovora,obavezu i odgovornost staratelja-roditelja koji je pozvan da udaje zenu,propise i adabe udaje i prve bracne noci,propise seksualnog zivota,temelje na kojima pociva bracna zajednica o kojoj se zivot supruznika temelji na medjusobnom uvazavanju,milosti i oslanjaju jednog na drugo,nacinu otklanjanja netrepeljivosti i svadje na nekoliko tipicnih odgojnih nivoa;mudrim i lijepim savjetom,zatim napustanjem u krevetu(seksuanom apstinencijom)odredjeno vrijeme,potom nebrutalnim udaranjem koje ne smije da bude po licu,onda ako i to nebude efikasno sudijsko-porodicnim presudjivanjem i savjetovanjem i na koncu,najomrazenijim halalom,a to je disolucija braka kada se izgubi svaka nada u harmonican bracni zivot,kakav je propisao Allah dz.s. pa cak rjesava i postbracne odnose kao sto je period cekanja(IDDET),propise vracanja zene,izdrzavanje u periodu cekanja,dojenja djeteta njegova prava itd.Dakle,bracni odnosi,medju kojima su i intimni odnosi supruznika,nisu u Islamu tabu tema,nego potpuno prirodni odnosi koje regulise islamsko serijatsko pravo.Kur'an Allahova objava koja se uci na namazu,u molitvi i zirkullahu,bez cijeg ucenja ne vrijedi namaz,pominje i intimne bracne odnose pa kaze:

...Zato ne opcite sa zenama za vrijeme mjesecnog pranja,i ne prilazite im dok se ne okupaju.A kad se okupaju,onda im prilazite onak kako vam je Allah naredio... 

Zene vase su njive vase i vi njivama prilazite kako hocete(El Bekare 222-223)

I u sunnetu Poslanika a.s. takodjer se pominju ti odnosi,izmedju ostalog i kao nesto prirodno,serijatski pohvalno,stavljaju se u rang sadake,Allahu dragog cina za koji slijedi nagrada i sevap,iako je vid najljepseg dunjaluckog uzivanja,naravno ako se upraznjavaju na halal nacin,unutar bracne zajednice,izbjegavajuci nedopustene vanbracne odnose.

Muslim biljezi predaju:

"I kad imate snosaj sa svojom zenom,to je kao podijeliti sadaku.Rekose:Allahov Poslanice,zar u zadovoljavanju strasti nekog od nas ima sadaka?Allahov Poslanik odvrati:A sta mislis dali ima grijeh ako to ucini na nedozvoljen(vanbracni) nacin?Naravno!Prema tome,ako to ucini u (braku)na dozvoljen nacin,onda ima nagradu"

U ovom vremenu potpunih seksualnih sloboda koje su dosle do granice kakvu je najavio Poslanik a.s.kao predznak Sudjeg dana,kada nas sa gotovo svih medija zapljuskuje napadno nametljiva pornografija koja poziva u nemoral,gdje se nago zensko tijelo(a i musko)koristi kao i bilo koja druga potrosna roba,u vremenu kada smo svjedoci upraznjavanja fizickih seksualnih odnosa javno,bukvalno na ulici,pred kamerom,u medijima,bez ikakvog stida,morala i etike po kojima bi se trebao odlikovati insan,potrebno je da informisemo nasu islamsku omladinu koja je u braku,stupa u brak,ili namjerava da stupi u brak,o osnovnim vjerskopravnim propisima ovog segmenta zivota da bi znali kako da se ponasaju u skladu sa Islamom,praveci prve korake drustvenog i porodicnog zivota na halal nacin,zasnivajuci bracnu vezu na osnovima koji su trajni,jaki i odrzivi,bereketom Nebeske pravne regulative sa kojom je dosao Poslanik a.s.

Fikhska regulativa bracnih odnosa,medju kojima su i propisi prve bracne noci i intimnih,medju kojima su i propisi prve bracne noci i intimnih odnosa uopce,velika je nepoznanica nasoj omladini u velikom broju slucajeva,tako da ne zna ni da postoje a kamoli da zna njihove adabe i sunnete.Ovi propisi su kod nas zanemareni iz vise razloga.Jedan od njih je vjerovatno stid da se o toj temi govori a drugi,nepostojanje radova te provenijencij na nasem jeziku i svakako nedostupnost i nerazumijevanje literature hadiskih zbirki koje govore i o tome,ali na izvornom arapskom jeziku

                              Bracni propis (Hukm)

Bracna zajednica je konstantno praksa Poslanika a.s. u kojoj se ostvaruje prakticna korist za supruznike;cuvaj se upadanja u zinaluk,podizu porodicu i nasljednike produzavajuci ljudsku vrstu,i na takav nacin ucestvuju u prirodnim dunjuluckom procesu koji traje do Sudnjeg dana.U Islamu nema predbracnih,fizickih,intimnih,seksualnih odnosa.To je strogi haram.Allah dz.s. kaze:I ne priblizujte se zinaluku(prostituciji)(El-Isra 32).Za neozenjenu i neudanu osobu koja to ucini kazna je stotinu udaraca stapom-bicem,a za ozenjenu ili udaranu osobu sankcija javno kamenovanje pred svijetom.Zato u muslimanskom drustvu koje se drzalo Islamske prakse,preljuba-prostitucija je bila gotovo nepoznata stvar.

Medjutim treba naglasiti da u Islamu,takodjer nema ni asketizma,u smislu da se radi ibadeta odrekne seksualnih strasti.One se moraju i smiju manifestovati i upraznjavati samo u validnoj bracnoj zajednici.

Poslanik a.s. je prekorio ashabe koji su htijeli da uguse svoju prirodu,u kakvoj ih je Allah dz.s. stvorio;sa nagonima za jelom,spavanjem,seksualnim opcenjem.Kada kazu da ce se odreci toga u korist danonocnog ibadeta,on ih prekorijeva i kaze:

Ja klanjam ali i spavam,postim ali i mrsim,zenim se i ne odricem zena,a ko se odrekne moga sunneta i ja se njega odricem

Savjet Poslanika a.s. islamskoj omladini bio je:

Ko moze da podnese bracne obaveze neka se zeni,to je bolje za cuvanje od nedozvoljenog pogleda i od nedozvoljenog seksualnog kontakta.Ko nemoze nositi teret i obaveze neka posti jer ce u tome imati zastitu.

Brak u pravnoj regulativi Serijata moze da uzme hukm stroge obavee(fard vadzib),da bude strogo zabranjen(haram),da bude pokudjen(mekruh),da ima status sunneta,da je lijep i pohvaljen(mendub) i konacno da bude samo dozvoljen.

                                     Brak koji je fard-vadzib

Brak ce biti fard,odnosno vadzib,za osobu koja zeli brak i nije u dilemi da ce zapasti u zinaluk ako se neozeni,jer mu post i ustezanje nece dovoljno oslabiti seksualnu pohotu,a uz to je mogucan da izdrzava zenu na halal nacin.Analogicno tome i za zenu je fard da se uda,ako nije sposobna da se sama izdrzzava i boji se da ce biti zrtva ljudi pokvarena morala.

                                     Brak koji je sunnet

Ako neka osoba sa umjerenim seksualnim nagonom ima zelju za brakom,ne strahuje od toga da se nece moci kontrolisati,a uz to moze da izdrzava zenu iz halal opskrbe,zeli i nijjeti brak iz razloga produzenja i podizanja porodice te da se sacuva prostitucije,u tom slucaju zenidba bi mu bila sunnet.

                                      Brak koji je mendub

Ako ne osoba nema zelje za brakom,ali zeli da ima djece i moze da izvrsi sve bracne obaveze lijepo bi mu bilo da se ozeni.

                                     Brak koji je haram

Haram brak bi bio sastaviti i petu zenu sa vec ranijih cetiri u isto vrijeme,sastaviti sa zenom njezinu sestru ili etku sa majcine ili oceve strane,zeniti se da bi zeni napravio stetu,brak mut'e koga upraznjavaju si'ije i tome sl

                                     Pokudjeni brak(mekruh)

Ako neka osoba ne bi imala zelju za brakom,te bi ga taj brak samo odvracao od dobrovoljnog ibadeta kojem bi se inace posvecivao,ili ako bi se bojao da nece moci izdrzavati zenu osim iz haram opskrbe,onda bi sklapanje takvog braka bilo pokudjeno.

                                    Dozvoljeni brak(mubah)

Dozvoljen je brak osobi koja ima zelju za brakom,iako nema bojazni da ce upasti u zinaluk.Dozvoljen je brak i osobi koja nema nikakve zelje za seksualnim uzivanjem,kao sto je starac ili impotentan muskarac,ali uz uvjet da se time ne cini steta zeni i da to nece dovesti do njenog moralnog posrtanja,inace bi takav brak bio haram

              

04.10.2008.

Dzini -1

Allahov poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, je rekao: "Sunce se rada i zalazi izmedu rogova šejtana."3 Takoderje rekao: "Ne priblizavajte se sa namazom izlasku sunca niti nj egovom zalasku, jer se ono rada izmedu rogova šejtana."

Da li šejtani ili dzini, stvarno imaju rogove, ili ove rijeci imaju preneseno znacenje?

"Ovo su rijeci Muhameda, Allah ga blagoslovio i spasio, a on govori samo ono stoje stvarno i istinito. Svaki dzin ima dva roga, istina, oni su mali cak i odnosu na obim našeg tij ela."

To znaci da i ti imaš dva roga?

Da, ali su oni sasvim mali i kratki, nisu dugacki kakvim ih ljudi zamišljaju."

A jesu li rogovi kod lblisa mali, ili su veliki?

"Veliki", rece on. "Rogovi su srazmjerni njegovoj velicini. On je veoma star, postojao je mnogo prije prvog covjeka. Mi smo slabašnih tijela, koja su se kao i kod ljudi trošila i slabila protokom vremena."

A kakvih ste boja?

"Razlicitih kao i vi. Najviše nas je crnog tena koze. Naša koza je crna i njezna priljubljena uz meso kao i kod vas. Najslicnijaje kozi vaših bivola,s tim stoje po njoj rijetka dlaka kao što je i kod vas. Medutim, medu nama ima i onih kod kojihje dlaka gusta i bogata, kao što nas ima bijelih,5 crvenih i drugih razlicitih boja, i tenova. Slavljen neka je Allah dz.š."

Oblacite li odjecu?

"O, da, da! Oblacimo raznovrsnu i velicanstvenu odjecu. Zene oblace ono što prilici njima. Muslimanke su dostojanstvene i islamski pokrivene isto kao i kod vas. Muškarci takoder oblace odjecu kakva njima prilici, vecinom nose vunene ogrtace. Dzini uglavnom vole crvenu, plavu i naravno crnu boju.''

Taj tvoj jezik kojim govoriš, jeli ti to stvarno jezik, ili vi govorite na nacin koji je nama nepoznat?

"Ne, to je stvarni jezik, samo je veoma mali i u skladu je sa našim organizmom. Ukratko receno, mi imamo upotpunosti sve organe iste ko i vi, sve, ama baš sve."

"Imate li zube? ", upitah.

"Da, imamo, s tim što su kod nas zubi srazmjemi našim tijelima,oni su nešto veci i duzi, u odnosu na srazmjer zubi u tijelima kod vas."

Uprkos svemu spomenutom mi vas ipak ne vidimo?

"Logicno", rece on. "Naš je organizam u osnovi od ognjena,zracan i providan, iako nas je, u nekim odredenim situacijama,moguce i vidjeli".

A koje su to situacije?

To su situacije kada se mi probrazimo u pojavni, materijalni oblik, ili u stanju sihira, ili u situaciji kada se popije nešto na cemu je spravljen sihr ili, pak, kada to dzin zeli.

A šta obuvate na noge? Da li hodate bosi ili oblaciteneku obucu ili nanule?

"O da, da, mi nosimo obucu, ali tu postoji razlika izmedu dzinamuslimana i dzina šejtana''.

A, kakva, upitah?

"Dzin šejtan obuva samo jednu nanulu i to na lijevu nogu, a desna mu ostaje bosa."

A musliman?

"Musliman, hvala Allahu, ne radi tako. Ja oblacim obje nanule."

A od cega pravite nanule?

"Od lišca rogoza".

Je li to lišce obicnog rogoza na kome su faraoni pisali,ili se radi o Ušcu specijalnog nevidljivog rogoza što ga vi šijete?

"Ne, ne radi se o specijalnom, nego je to taj (isti kojeg i vi poznajete) ali je obicno tanak, tako kada ga mi obujemo poprimi naše osobine i postane nevidljiv".

Šta ti misliš po pitanju

(videnja dzina), je li covjeku moguce vidjeti dzina?

On ce na to: "Kod vas je prisutno mišljenje da se onome ko kaze daje vidio dzina ne prihvata njegovo svjedocenje ili da se njegovo svjedocenje u potpunosti odbacuje".

Da, rekoh. To je mišljenje Imami Sofije.

"Da, da," rece on. "Ono o cemu nas je obavijestio Uzvišeni Allah dz.š., ne iskljucuje mogucnost videnja dzina. To se odnosi na naš osnovni oblik u kome nas je Uzvišeni Allah dz.š. stvorio, stoje sasvim logicno i Stoje u skladu sa prirodom našeg bica koje je Gospodar svjetova tako uredio. Mi smo svijet za koji je Allah htio da za ljude bude nevidljiv. Da ga oni ne mogu ni cuti niti opipati. Izuzetak od toga je ono stoje izuzeto u Njegovu znanju. Prema tome, to je obavijest o spicificnosti ovog svijeta i njegovim posebnim mogucnostima koji je ustanju da zivi sa ljudima, da se sa njima miješa i da im došaptava, a da ih ljudi nisu u stanju vidjeti, osim u posebim stanjima i okolnostima".

A koja su to posebna stanja i izuzetne situacije, prema onom stoje tebi poznato?

Ona koja sam ti ranije spomenuo: stanje kad se mi preobrazimo u neki fizicki lik, stanje sihra, stanje kada se popije nešto u cemu je sihr, stanje kada to sam dzin hoce.Postojanje takvih izuzetnih situacija mu pomaze u tome.

Da se mi nakon ovoga ponovo vratimo na stvar mogucnosti preobrazaja, jer ja u tom pogledu zelim neka pojašnjenja. Zato, predimo na drugo stanje ili drugu okolnost u kojoj vas je moguce vidjeti. Ranije si rekao daje to stanje sihra ili u stanju kada se popije voda u kojoj je spravljen sihr.

"Da", da rece on: "Tada nas je veoma lahko vidjeti".

To pitanje, ipak, trazi malo više razjašnjenja.

Da, svakako. S Allahovom dozvolom cu ti otkriti neke stvari o kojima kod vas nikada do sada nije ništa napisano, a o njima znaju samo neke, izuzetno iznimne osobe.Ovo su izuzeci iz opceg pravila koje glasi da se dzini ne mogu vidjeti. Vama Ijudima je vjerovatno zacudno a i novo daje prilikom pijenja vode nakojoj je spravljen sihr moguce vidjeti dzina u njegovom stvarnom liku u kojemuon zivi".

A kako je to moguce?

"Pojasnicu tu stvar", rece on, "uz napomenu da uvijek imaš na umu Muhammedove, Allah ga blagoslovio i spasio, rijeci: 'Onaj ko ucini sihr nevjernik je'."

Uredu, rekoh ja. Allahov Poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, je istinu kazao.

On nastavi: "Postoje izvjesne osobe koje svoju dušu, prodaju šejtanu. One nastoje da puteni sihra ostvare kontrolu nad nekim, da mu uništi zivot, ili da mu sprijeci napredak, tako što mu napravi da mu ne ide trgovina, ili mu poremeti seksualni odnos sa zenom, ili mu mu naturi rastrešenost, pa niti ima mira niti moze da spava. Neki to postignu na taj nacin što svojoj zrtvi uspiju dati vode na koju su izgovorene neke magicne sotonske recenice, ili ruzne carolije, tako da kada ta voda ude u organizam zrtve, u njemu se stvara magnetno jezgro koje privlaci šejtane,tako da ta zrtva postane kao otkljucana kapija bez cuvara, a u nju šejtani ulaze i iz nje izlaze kada i u koje vrijeme zele.

A kako šejtani udu u njegov organizam?

Ta voda ima privlacnost. Ona šejtane mami kao na gozbu.

To sam shvatio. Samo me još zanima kroz koje dijelove tijela šejtani ulaze?

Oni najcešce ulaze na cmar, neki ulaze na usta, narocito kod onih osoba koje ne peru usta i zube, misvakom ili cetkicom.Postoji mogucnost da udu i na oci, medutim, šejtani uvijek daju prednost onome što smrdi i zaudara, jer to vole, te im je s te strane, cmar najpodesniji.

A kako je covjeku u takvom stanju moguce vidjeti dzine?

"To je moguce pod uticajem opsihrene vode. Ona pojaca covjeciji vid do te mjere da nas je ustanju vidjeti. Treptaj i vibracija ociju i opcenito svih drugih osjetila kod opsihrene osobe je tako jak, i na takvom stepenu da to vi ne mozete ni pretpostaviti. Tako snazni treptaji i vibracije opsihrenoj osobi daju toliku fizicku snagu i moc daje ustanju da nas i vidi i cuje, a što s druge strane olakšava naš uticaj na nju".

Da lije to moguce malo podrobnije objasniti?

"Navest cu ti jedan primjer. Ako uzmeš kamen i baciš ga snazno i velikom brzinom, on ce se izgubiti pred tvojim ocima, sve dok ne udari u nešto, tada mu se vibracija smanjuje i ti si ustanju da ga ponovo vidiš. Vama je poznato daje Uzvišeni Allah dz.š sve stvorio i ljude i dzine i biljke i neorgansku materiju od atoma koji se stalno krecu, s tim što se brzina njihovog kretanja od jednog do drugog bitno razlikuje.

03.10.2008.

Dzini

Muhamed Isa Davud

UVOD

Iz Kur'ana i sunneta Allahova Poslanika, Allah ga blagoslovio i spasio, saznajemo da, pored ljudskog, postoji još jedan svijet kome je upucena Objava, a to je Dzinski svijet ili svijet Dzina ili duhova.Za nas je on nevidljiv iako se njihov zivot odvija tu pored nas, u našoj blizini, i umnogome je slican ljudskom svijetu.Ponekad se cuje da su neki ljudi uspjeli da uspostave posredni ili neposredni kontakt sa nekim od dzina, da snjim komuniciraju i razgovaraju. Muhammed, Allah ga blagoslovio i spasio, je imao izravan kontakt s njima,vidio ih je, razgovarao s njima i prenosio im i objašnjavao Kur'an.Mnogi su ashabi razgovarali sa dzinima, aponekad su ih vidali utjelovljene ipreobrazene u ljudski oblik.

Dzini su poseban svijet, za nas nevidljiv. Rijec dzin je mnozina arapske rijeci "dzinij" što znaci prekriven, nevidljiv.Otuda je ovaj svijet nazvan "dzinima" što znaci nevidljivi,dok su ljudi nazvani "insanima", što znaci vidljivi.Dzini su stvoreni kudikamo prije ljudi. Uzvišeni Allah dz.š. kaze:

"Mi smo stvorili Adema od ilovace, od blata

Za razliku od ljudi, koji su kako Uzvišeni Allah u Kur'anu kaze, stvoreni od zemlje, dzini su stvoreni od vatre o cemu nedvosmisleno govore i Kur'an i Hadis.

"On je

"Mi smo

covjeka od sasušene ilovace, kao stoje grncarija,stvorio a dzina od plamena vatre". (Er-Rahman, 14. i 15.)Adema stvorili i onda mu oblik dali, a poslije melekima rekli: 'poklonite mu se!' i oni su se poklonili, a Iblis nije htio da se pokloni. 'Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio?', upita On. 'Ja sam bolji od njega; mene si od vatre stvorio, a njega od ilovace', odgovori on".

Muslim u Sahihu biljezi od Aiše koja je kazala: -Allahov poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, je rekao: "Meleki su stvoreni od svjetla, dzini od vatre uzarene, a Adem je stvorenod onoga kako vam je vec opisano."

 

ustajalog a još prije smo stvorili dzine od vatre uzarene." (El-Hidzr, 26. i 27.)

DA LI JE MOGUCE VIDJETI DZINE I KAKO?

Osnovno mišljenje o tome je da ih apsulutno nije moguce vidjeti sve dok se dzini nalaze u svom stvarnom obliku i dok se ne preobraze u neki drugi oblik i ne preuzmu osobine pojavnog materijalnog svijeta. To je bilo moguce jedino poslanicima u svojstvu mu'dzize ili onome kome Allah dz.š. da takvu mogucnost ili onima koji su izvrgnuti posebnim stanjima ili pak onima što su sami sebe doveli u takva stanj a.Kako mozda neko ne bi pomislio da ja nizem rijeci bez osnova,a vaš je sagovornik, Allah mije svjedok, jedan od onih koji su protiv svakogvida improvizacija, neutemeljena govorai vjerovanja u praznovjerne rijeci, ja cu navesti svoje argumente i kriticki se osvrnuti na razlicite argumente onih koji tvrde da ih nije moguce vidjeti i daje takvo videnje neostvarivo, i to nakon što iznesem neke osobine dzina i predstavim neke njihove mogucnosti koje sam upoznao, zahvaljujuci Allahovoj milosti i dobroti.

OBLIK I IZGLED DZINA

Da bismo imali pravu predstavu i korigovali svoje pogrešne predodzbe o vama, reci mi kakav je tvoj stvarni obliku kome te je Uzvišeni Allah dz.š. stvorio?

On rece: "Što se tice našeg vanjskog izgleda, i našeg stvarnog oblika u kome nas je Uzvišeni Allah dz.š. stvorio, on se puno ne razlikuje od oblika i izgleda ljudi. Glava kod nas,srazmjerno našem tijelu, je nešto veca u odnosu na glavu kod vas srazmjerno vašem tijelu. Naše oci su uzduzne, a nisu poprecne kao što su kod vas. Medu nama ima onih kod kojih su pravilno izduzene i onih kod koji su oci izduzene sa blagim zavojom prema celu, slicne ocima vecine Japanaca ili Kineza kod vas, uz napomenu da kod nas oci nisu sitne kao kod nekih ljudi nego su obicno krupne i prostrane kao kod gazele ali u uzduznom oblku."

Prica se da su vam oci uvijek crvene. Je li to istina?

On ce na to: "Nisu uvijek. Kod nas su raznobojne oci kao i kod ljudi. Postoje cme, zelene, oci boje meda, u potpunosti kao što su i boje ociju kod ljudi. Razlika je u tome što crne oci kod nas nisu potpuno crne kao što su kod vas. Kod nas, crne oci malo naginju na bijelo. Mozda je prica o crvenilu za koje nas optuzujete daje prisutno u našim ocima nastala radi sjaja koji svjetluca u našim ocima akoji blago naginje crvenoj boji,a to nimalo nije zastrašujuce, naprotiv to izgleda lijepo. Sto se pak tice ušiju one dosta lice na uši konja. Posebno kada je rijec o šiljatom obliku. Medu nama ima onih kod kojih uši lice na uši macke. Ako bi ljudi pazljivije posmatrali vidjeli bi da su uši macke po svom obliku dosta slicne ušima konja, jer su šiljate kao i kod konja. Zato se dzini muslimani, i ukoliko se utjevlovljuju, najradije se utjelovljuju u lik macke, konja ili lava.Kod nas je nosna šupljina na sredini lica kao i kod ljudi, s tom razlikom što nos nije dugacak kao stoje kod vas. Oblik našeg nosa je više obal i spljošten kao stoje kod vecine Filipinaca i Filipinki.Dzin musliman pušta bradu slijedeci uputu Vjerovjesnika, Allah ga blagoslovio i spasio. Za onoga ko nema brade mi kazemo daje na njegovom licu pustoš.Kosa kod naših zenskih je veoma gusta i bujna, dok je kod muškaraca rijetka tako da je celavost kod njih prisutna u velikom procentu. Kod naših zenskih su kose veoma duge.Duzina kose kod njih predstavlja vrhunac ljepote. Radi toga neke od njih puštaju tako duge kose da im se vuku po zemlji."

"A kako vam izgledaju ruke i noge? "

Kod nas su", veli on, "ruke poput vaših, s tim što se razlikuju po duzini podlaktica i noktiju. Kod nas su podlaktice u odnosu na obim našeg tijela veoma dugacke, daleko su duze nego što su vaše u odnosu na obim vašeg tijela. Takoder su nam i nokti dugi kao što su nam dugacki i prsti ruku. Stopala su nam spljoštena i ravna sa špicastim prstima."

"Da li vi imate skelet, srce, disajne i probavne organe? "

"Imamo potpuno isto sve kao i kod vas, s tom razlikom što je skelet kod nas u odnosu na naše tijelo i meso veliki i ogroman. Medutim, uz to su nam tijela tako mekana i elasticna da vi to prosto ne mozete da pojmite. Ostali organi koje Uzvišeni Allah stvorio u našim tijelima su srazmjerni s tijelom i funkcionišu u potpunosti kao i kod vas, s tim što mi nemamo potrebe za udisanjem velike kolicine kiseonika kao što imate vi. Naši probavni organi preraduju ono što pojedemo, nekorisni višak izlazi na otvore koje nanije Allah stvorio kao i kod vas, s tim što taj višak (izmet) kod nas nije u cvrstom stanju, nego je u vidu guste pare. Mokraca nanije takoder u vidu pare koja izlazi brzo, a sporije u odnosu na mokracu kod vas. Otuda je ono "Da se šejtani pomokre u uši onog muslimana koji pred spavanje ne spomene Allaha i koji ne namjerava ustati da klanja sabahski namaz".'

Imate li spolne organe?

"Kako da ne", rece on. "Medutim, naši spolni organi su manji u odnosu na ljudske, a srazmjerni su našim tijelima. Osoba od nas je poput vaše. Kod nje postoji zelja, strast, htijenje i moc za vršenje seksualnih radnji i izbacivanje sjemena. Kod nas je zena poput vaše zene. Posjeduje himen, koji se probuši prilikom stupanj a u brak... Zivot brate moj... Obicni zivot!!!

02.10.2008.

Uzroci ulaska u Dzehenem

Draga braco i cijenjene sestre!

Znaj te da postoje uzroci koji vode covjeka u Dzehenem.Njih je objasnio Allah dz.s. u Svojoj knjizi i preko jezika Njegova Poslanika a.s.,da upozori ljude kako bi se sacuvali.Uzroke o kojima je rijec djelimo u 2 grupe:

1.Djela koja pocinioca izvode iz vjere i uvode u nevjerstvo"kufr".Takvim je mjesto u Dzehenemu trajno.

2.Djela koja pocinioca izvode iz kruga postenih i cestitih ljudi i uvode ih u krig grjesnika,fasika.Zbog tih postupaka zasluzuju Dzehenemsku kaznu,ali nece trajno u njoj ostati.

Sto se tice prve grupe o kojoj je bilo rijeci spomenut cemo njene vrste:.

1.Pripisivanje Allahu dz.s. druga,"sirk"svejedno da li se radilo o vjerovanju u Allahovu dz.s. jednocu u stvaranju"Tevhidu rubbu bijeh",ili u jednocu u obozavanju "uluhijjeh" ili jedinstvenost Allahovih dz.s. lijepih imena i osobina.Ko vjeruje da Allah dz.s. ma druga kao stvoritelj ili vjeruje da pored Allaha dz.s. treba jos nekoga obozavati ili ibadet bilo koje vrste,usmjeravati kad drugom,taj je pocinio veliki Sirk i zasluzuje Dzehenemsku vatru trajno.

 

2.Nevjerstvo prema Allahu dz.s.,Njegovim melecima,Knjigama,Poslanicima,Sudnji dan i Allahovo dz.s. odredjenje.Ko zanijece nesto od ovoga smatrajuci to laznim ili posumnja,taj je nevjernik i trajno mu je mjesto u vatri.

"I govore:"U neke vjerujemo,a u neke nevjerujemo",i zele da izmedju toga nekakav stav zauzmu".(En-Nisa 150)

3.Negiranje necega sto je farz-stroga obaveza,kao sto je 5 islamsih sartova.Ko negira obaveznost vjerovanja u Allahovu dz.s. jednocu i svjedocenje da je Muhammed a.s. Poslanik ili obaveznost klanjanja 5 dnevnih namaza,ili zekat,post Ramazana,Hadzdz,on je bez sumnje nevjernik-kafir,jer on smatra laznim Allaha dz.s. i Njegovog Poslanika.Ako bude doticna osoba negirala nesto od toga zbog neznanja ili skorog prelaska na Islam,nece smatrati nevjernikom osim ako to ne zadrzi i nakon spoznaje.

4.Izigravanje sa Allahom Uzvisenim ili Njegovom vjerom,Poslanikom a.s.O tome Allah dz.s. kaze:

"A zako ih zapitas oni ce sigurno reci:"Mi smo samo razgovarali i zabavljali se".Reci:"Zar se nista Allahu i rjecima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali"?(At-Tewba 64).

Ismijavanje je jedan od najsmjesnijih i podrugljivijih nacina nepostovanja Allaha dz.s.,Njegove vjere Poslanika itd.A Allah dz.s. je iznad svega toga,Uzviseni i Velik.

5.Psovanje Allaha dz.s.,jegove vjere,Poslanika.Psovanje i vrijedjanje ovih vrijednosti jeste ustvari jedan oblik primitivizma.Kada neko vrijedja Onogacije ime treba sa postovanjem spominjati.Sehul Islam Ibn Tejmijje kaze:"Ko opsuje Allaha dz.s. i njegovog Poslanika a,s, on je nevjernik(kafir) i sa vanjske i sa unutrasnje strane,svejedno da li on radio sa uvjerenjem da je to zabranjeno ili smatra da je dozvoljeno,ili bude u odsutnom psihickom stanju".Mi kazemo:Nevjernik je svaki onaj koji opsuje Allaha dz.s. Poslanika a.s.,svejedno dali se on salio i mislio ozbiljno.Ovo je ispravan stav.

Sejh Ibn Tejmijje takodze kaze:"Stav prema onom ko psuje ostale Poslanike jeste kao i i za one koji psuju Muhammeda a.s..Takodje je nevjernik i onaj ko opsuje bilo koga od Vjerovjesnika koji su u Kur'anu spomenuti ili su opisani sa osobinama Vjerovjesnika ili ono sto je Poslanik opisani sa osobinama Vjerovjesnika ili ono sto je Poslanik a.s. naveo u svojim hadisima,svejedno dali se to izrazavali rjecima ili dijelom.Stav je kao i u prethodnim slucajevima.Sto se tice psovki drugih vrsta kao se dovedu u vezu sa Poslanicima ili nesto slicno,kao da psuje jednu od Vjerovjesnikovih zena ili na primjer da optuzuje za blud Vjerovjesnikovu zenu i sl. i on je nevjernik jer je to u vezi sa Poslanikom a.s.

 

 

6.Oni koji sude i donose presude na osnovu svojih zakona,a ne na Allahovom dz.s. zakonu smatrajuci taj zakon boljim i blize istini od onoga sto je Allah dz.s. objavio.

"A oni koji ne sude prema onome sto je Allah objavio,oni su pravi nevjernici".(Al-Maida 44)

Pa cak ako ne sudi po drugom zakonu a uvjerenja je da je ljudski zakon bolji od Allahovog dz.s. zakona,nevjernik je.

7.Licemjerstvo koje pretpostavlja da covjek u srcu krije nevjerstvo,a javno se deklarise kao vjernik,svejedno bilo rijecima ili dijelom.

 

 Ova vrsta ljudi je opasnij od prethodnih pa je razumnjivo da kazna za njih bude zesca i njima je zagarantovano mjestou najvecim dubinama Dzehenema.Jer njihovo nevjerovanje obuhvata,pored negiranja jos i prevaru,ismijavanje Allaha dz.s. i njegovih ajeta,Poslanika a.s. itd itd.Licemjerstvo ima mnogobrojne znakove po kojima se prepoznaju.Od njih su sledeci:

1.Sumnja u ono sto je Allah dz.s. objavio pored toga sto on(munafik)pred svijetom istice svoju privrzenost vjeri.

"Od tebe ce traziti dozvolu samo oni koji ne vjeruju u Allaha i u onaj svijet i cija se srca kolebaju,pa sumnjaju i neodlucni su"(At-Tevba 45)

2.Neprihvatanje Allahovog dz.s. zakona i njegovih odredbi:

"Zar nevidis one koji tvrde da vjeruju u ono sto se objavljuje tebi i u ono sto je objavljeno prije tebe,pa ipak zele da im se pred sejtanom sudi,a naredjeno im je da nevjeruju u njega.A sejtan zeli da ih u veliku zabludu odvede.Kad im se kaze:Prihvatite ono sto Allah objavljuje i Poslanika!Vidis licemjere kako se od tebe sasvim okrecu",(An-Nisa 60-61)

3.Oni ne bole Islam niti budjenje islamske svijesti i to ih uznemirava,a raduju se neuspjehu Islama i njegovih sljedbenika.

"Ako postignes uspjeh to ih ogorci;a kad te pogodi nesreca,oni govore:Mi smo i ranije bili oprezni,i odlaze veseli".(At-Tawba 50)

"Vi njih volite,a oni vas ne vole,avi vjerujete u sve knjige,kad vas sretnu govore:"Vjerujemo"-a cim se nadju nasamo od srdzbe prema vama grizu vrhove prsta svojih.Reci:"Umrite od muke"!Allahu su zaista,dobro poznate misli svacije".Ako kakvo dobro docekate to ih ozlojadi,a zadesili vas kakva nevolja,obraduju joj se.I ako budete trpjeli,ono sto vam se zabranjuje izbjegavali, njihovo lukavstvo vam nece nimalo nauditi.Allah zaista dobro zna ono sto oni rade".(Al-Imran 119-120)

4.Od njihovih osobina je i prouzrokovanje nereda,(fitnet),haosa medju muslimanima i pravljenje razdora i njihova teznja za neredima.

"Da su posli s vama,bili bi vam samo na smetnji i brzo bi medju vas smutnju ubacili,a medju vama ima onih koji ih rado slusaju.A Allah zna nevjernike"(At-Tewba 47)

5.Ljubav prema neprijateljima Islama i simpatije prema vodjama kufra,njihovo hvaljenje i sirenje njihovog misljenja i ucenja koja se sukobljavaju sa Islamom.

'Zar nevidis one koji prijateljuju sa ljudima na koje se Allah rasrdio?Oni nisu ni vasi ni njihovi,a jos se svjesno krivo zaklinju".(Al-Mudzadele 14)

6.Poigravanje i ismijavanje vjernika i njihovom obavljanju islamski propisa.

"Oni koji vjernike ogovaraju zato sto zekat daju,a rugaju se i onima koji ih s mukom daju-Allah ce kazniti sa izrugivanje njihvo,i njih ceka patnja nesnosna".(At-Tewba 79)

7.Oni koji se ohole i omalovazavaju vjernike.

"A kad im se rekne:"Dodjite,Allahov Poslanik ce moliti da vam se oprosti",oni glavama svojim tresu i vidis ih kako nadmeno odbijaju".(El-Munafikun 5)

8.Oni koji tesko namaz obavljaju i lijeno se dizu radi namaza.

"Licemjeri misle da ce Allah prevariti i On ce ih za varanje njihovo kazniti.Kada ustaju da molitvu obave,lijeno se dizu i samo zato da bi se pokazali pred svijetom,a Allaha gotovo da i ne spominju".(An-Nisa 142)

 

9.Oni sto vrijedjaju Allaha dz.s. i Poslanika a.s. i vjernike

"One koji Allaha i Poslanika budu vrijedjali Allah ce ih na ovom i na onom svijetu prokleti isramnu im patnju pripremiti.A oni koji vjernike i vjernice vrijedjaju,a oni to ne zasluzuju,tovare na sebe kletvu i pravi grijeh"(Al-Ahzab 57-58)

 

Nas Allahu sacuvaj nas licemjera i ojacaj nas cvrstim imanom na nacin kako si Ti zadovoljan.Oprosti nama i nasim roditeljima grijehe i svim muslimanima o Gospodaru svijetova AMIN.

01.10.2008.

Dzehenem

Braco i sestre!

Allah dz.s. nas je u Svojoj knjizi upozorio na Dzehenem i obavjestio nas o svim vrstama kazni od kojih se cijepa ljudska unutrica i srce:

Upozorio nas je na strahote Dzehenema i vrstama kazni.a sve zbog milosti Svoje prema nama da bi dobra djela cinili,poslusni bili prema onome sto je dosl u Kur'anu i sunnetu,da bi pouku primili,kao sto se kaze u Kur'anu:

"I povratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se prije nego sto vam kazna dodje,a poslije vam niko upomoc nece priskociti(Ez-Zumer 54)

Osim ovoga Allah dz.s. u Kur'anu kaze:

"Bojte se vatre koja je pripremljena za nevjernike".(Al-Imran 131)

"Ti neces imati nikakve vlasti nad robovima Mojim,osim nad onima koji te budu slijedili,od ovih zalutalih,za sve njih mjesto sastanka je Dzehenem ce biti,on ce sedam kapija imati i kroz svaku ce odredjen broj njih proci".(Al-Hidzr 42-44)

"I reci:"Istina dolazi od Gospodara vaseg,pa ko hoce-neka vjeruje,a ko hoce neka ne vjeruje!i smo nevjernicima pripremili vatru,ciji ce ih dim sa svih strana obuhvatiti".(El-Kehf 29)

"Oni koji nisu vjerovali u gomilama ce biti tjerani u Dzehenem i kad do njega dodju,kapije njegove ce se pootvarati"/(Az-Zumer 71)

A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Dzehenem a uzasno je on boraviste!Kad budu u njega baceni,pucketanje njegovo ce cuti i on ce kljucati,gotovo da se od bijesa raspadne,kad god koja gomila u njega baci,strazari u njemu se je upiratit:"Zar nije niko dolazio da vas opominje:

"Mi smo za nevjernike okove i sindzire i oganj razbuktali pripremili".(Ad-Dahr 4)

"Na dan kad ih patnja i odozdo i odozgo obuzme,a melek rekne:"Ispastajte za ono sto ste radili"(Ankebut 55)

"Nad njima ce biti nasloge vatre,a ispod njih naslage;time Allah strasi svoje robove."O robovi Moji,bojte se mene".(Az-Zumer 16)

 "A oni nesrecni;Ko su nesrecni?Oni ce biti u vatri uzarenoj i vodi kljucaloj i u sjeni dima cadjavo u kojoj nece biti svjezine ni ikakve dobrine".(Al-Vakiah 41-43)

"Ne krecite u boj po vrucini.Recite:Dzehenemska vatra je jos vruca!Kada bi oni znali!".(El-Tevba 81)

"A znas li ti sta ce to biti?Vatra uzarena"?(El-Kariah 10-11)

"Grijesnici ce sigurno stradati i u ognju biti,na dan kada budu u vatru odvuceni,s liciima dolje okrenutim.Iskusite vatru Dzehenemsku"!(El-Kamer 47-48)

"A znas li ti sta je sekar?Nista on nece postediti".(El-Mudessir 47-48)

"O vi koji vjerujete;sebe i porodice svoje cuvajte od vatre cije ce gorivo ljudi i kamenje biti i o kojoj ce meleki strogi i snazni brinuti,koji se onome sto im Allah zapovjedi nece opirati i koji ce ono sto im naredi izvrsiti".(At-Tahrim 6)

"Oni ce kako kule bacti iskre,kao da su kamile ridje".(El-Murselat 32-33)

"Tog dana ces vidjeti grijesnike povezane u zajednicke okove;kosulje ce im od katrana biti,a vatra ce lica njihova obavijati".(Ibrahim 49-50)

"Kada se okovima o vratu  i sindzirima budu vuceni".(Al Mu'min 71)

"Onima koji ne budu vjerovali bice odijela od vatre skrojena,a kljucala voda bice na glave njihove ljevana,a gvozdenim maljevima bit ce mlaceni.Kad god pokusaju da zbog teskog jada iz njega izadju bice u nju vraceni;iskusite patnju u uzasnoj vatri(Al-Hadz 19-22)

"One koji ne vjeruju u dokaze nase Mi cemo sigurno u vatru baciti.Kad im se koze ispeku zamjenit cemo ih drugim kozama,da osjete pravu patnju.Allah je zaista silan i mudar".(Al-Nisa 56)

"Drvo zekkum,bice hrana grijesniku,u trbuhu ce kao rastopljena kovina vrijeti,kao sto voda kada kljuca vri".(Ad-Duhan 43-46)

"To je drvo koje ce usred Dzehenema rasti;plod ce mu poput glava sejtanski biti".(As-Safat 64-65)

"I tada cete vi,o zabludjeli,koji poricete ozivljenje,sigurno s drveta zekkum jesti i njime cete trbuhe puniti,pa zatim na vodu kljucalu piti,poput kamila koje ne mogu zed ugasit.(El-Vakiah 51-55)

"Ako zamole pomoc,pomoce im se tekucinom poput rastovljene kovine,koja ce lica ispeci.Uzasna li pica i grozna boravista".(El-Kehf 29)

"Koji ce se uzavrelom vodom pojiti,koja ce im crijeva kidati".(Muhammed 15)

"Pred njim ce Dzehenem biti-i on ce biti pojen ovratnom kapljevinom,mucit ce se da je proguta,ali je nikako nece moci prozdrjeti i smrt ce mu sa svih strana prilaziti,ali on nece umrijeti.Njega ce teska patnja cekati".(Ibrahim 16-17)

"A nevjernici ce u patnji Dzehenemskoj vjecno ostati,ona im se nece ublaziti i nikakve nade u spas nece imati.Nismo im Mi nepravedni bili,oni su sami sebi nepravdu nanijeli".(Az-Zuhruf 74-77)

"Boraviste njihovo bice Dzehenem;kad god mu plamen jenja,pojacacemo im oganj".(Isra 97)

"Onima koji nece da vjeruju i koji cine nepravdu,Allah doista nece oprostiti  neceim put pokazati,osim puta u Dzehenem;u kome ce vjecno i zauvjek ostati;to je Allahu lahko".(En-Nisa 168-169)

"Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali pripremio,u njemu ce vjecno i zauvjek boraviti ni zastitnika ni pomagaca nece naci".(Al-Ahzab 64-65)

"A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslusan sigurno ceka vatra Dzehenemska;u kojoj ce vjecno i zauvjek ostati".(El-Dzinn 23)

"A znas li ti sta je Dzehenem?vatra razbuktala koja ce do srca dopirati,ona ce iznad njih biti zatvorena,plamenim stubovima zasvodjena".(Al-Hmaza 5-9)

Mnogo Ajeta u Kur'anu koji govore o Dzehenemu i trajnim patnjama oje ce biti u njemu.Od hadisa Alejhiselamovih koji govore o ovome navest cemo sljedece:

"Na Sudnjem danu ce biti 70 hiljada vatrenih uzeta koje ce drzati i vuci po 70 hiljada meleka"(Muslim).

U 2 sahiha zabiljezen je hadis od Ebu Hurejre gdje Poslanik a.s. kaze:

"Vatra na dunjaluku koju koriste sinovi Ademovi je samo 1 stepen od mogucih 70 stepeni Dzehenemske vatre.Prisutni su rekli:"Pa i ova je dovoljna o Allahov Poslanice!A on je rekao:"Dzehenemska vatra je od 69 stepeni a svaki od njih je zesci od ove dunjalucke vatre".

Od njega se takodjer prenosi da je rekao:

"Bili smo kod Poslanika a.s. pa smo culi neki udarac,a Poslanik a.s. je upitao:"Znate li sta je ovo"?Rekli smo:"Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju".A on je rekao:"sto ste culi je pad kamena kojeg je Allah poslao u Dzehenem prije 70 godina i sad je pao na svoje odrediste"(Muslim)

"Kada bi samo jedna iskra Dzehenemske vatre dosla na dunjaluk sve bi sagrjelo na njemu".(Neai,Tirmizi,Ibn Madze)

"Najblaza vatra u Dzehenemu bit ce kao vatra koja obuhvata lonac sa njegovih strana(dok se u njemu nesto kuha)a i oni ce misliti da je njihova kazna najteza,a u stvari ona je najblaza".(Muslim,Buharija)

"Najbogatiji ljudi na zemlji kada budu baceni u Dzehenem  skupinama,reci ce im se:"O covjece!Dali si ikada uradio dobro djelo,dali si vidio blagodati?A on ce reci:"Ne,o moj Gospodaru",a doci ce siromasan covjek na Sudnjem danu pa ce biti uveden u Dzenet i postavit ce mu se pitanja:"O covjece,dali si ti vidio simorastvo i da li si pored njega prolazio?A on ce reci:"Ne,moj Gospodaru,niti sam ga vidio niti sam pored njega prolazio".(Muslim)

To vjerovatno znaci da ce stanovnici Dzehenema zaboraviti ve ljepote i blagodati ovog svijeta,a stanovnici Dzeneta ce zaboraviti sve poteskoce ovog svijeta.

"Reci ce se stanovnicima Dzehenema na Sudnjem danu:"Sta mislis,da je bilo sve tvoje na zemlji,dali bi ti to koristilo sada?On ce reci:"Da" a njemu ce se reci:"Mi smo ti omogucili lakse i jednostavnije od toga,a to je da ne obozavas nikoga drugog osim Allaha,pa si odbio".(Ahmed,Buharija i Muslim)

 Prenosi Ibn Merdevejh od J'ala b. Muneja da je on rekao:"iznad stanovnika Dzehenema naicice ce oblak pun kise,pa ce im se reci:"O stanovnici Dzehenema,sta bi vi sada trazili i zeleli?"A oni ce reci""O Gospodaru,vode daj nam da ugasimo zedj,ali ce se njima povecati zedj,okovi ce se stegnuti jos vise,a vatra ce ih obuhvatiti".

Ebu Musa r.a. prenoi od Poslanika a.s.:"Tri kategorije ljudi nece uci u Dzenet,covjek koji uvijek pije alkohol,koji ne odrzava rodbinske veze i onaj sto vjeruje ljudima koji se bavi sihrima.Ko umre kao pijanica u Dzehenem ce za pice imati iz rjeke koja se zove "Gauta".Neko je upitao:"A sta je to gauta"?A on je rekao:"To je rijeka od kanalizacija koja ce svojim smradom uznemirti druge stanovnike Dzehenema".

"Allah je obecao za onoga koji pije alkohol da ce ga napojiti iz "Tintul Habal",a sta je to upitali u prisutni?A on je reao"To je znoj ili sok od stanovnika Dzehenema".(Muslim-sahih)

A u dva saiha se biljezi da ce se reci Jevrejima i Kriscanima na Sudnjem danu;"A sta vi trazite?A oni ce reci:'Zedni smo nas Gospodaru,pa nas napoji,a njima ce se reci:"Zar to zelite?"Zatim ce biti upuceni u vatru koj ce se medjusobno jesti,oni ce u nju padati kao da cu tecnost koja plovi".

Hasan El-Basri kaze:

"Sta mislis o narodu koji prozivi 50 000 godina,nista ne jedu od hrane niti popiju nesto od vode.Njihovi vratovi kao da su prekinuti,dzigerice isprekidane,a zatim ce se baciti u vatru i pit ce vodu uzavrelu koja ce proizvesti kljucanje i znojenje veliko".

Ibn Dzevzi,kada je opisivao Dzehenem,rekao je:"To je kuca za koju su pripremljeni stanovnici oni sto su daleko od Allahove milosti,bice uskraceni slasti i uzitka dzenetskog.Njihova lica bice zamjenjena crnilom,udarani stapom koji ce biti jaci od brda.Nad njima ce biti jaki i mocni cuvari-meleki.Vatra ih ne przi,a i velika hladnoca ne skodi,uvijek su tuzni nikad radosni,nepomicno stoje i ne okrecu se,trajno su u toj sluzbi.Njihov prijekor je gori od kaznjavanja,a promasaj tezi od pogodka,plazu zbog gubljenja rumena kod omladine.Svako njihovo pojavljivanje povecava plac.To su meleki snazni cuvari.Tesko nevjernicima kada se Stvoritelj najuti.Tesko njima pred teskim iskusenjima i ispitu,kada budu osramoceni pred teskim iskusenjem i ispitu,kada budu osramoceni pred drugim stvorenjima,pred ocima svjedoka,gdje oni zaradise Dzehenem?Gdje njihovo ustrajavanje u grijehu?Sve ce biti pobrkano,ispreturano,a zatim ce se u vatri prziti njihova tijela.Kada izgore njihova koza ce se obnoviti,prziti njihova tijela.Kada izgore njihova koza ce se obnoviti.To su meleki-cuvari snazni.

 

 

 

AlHaqqa
<< 10/2008 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Islamske stranice

OUSehara-Audio predavanja

Abdul Aziz Bin Baz vrline i odlike
Tajna života
Odgoj duše
Halali svome bratu
Bračna intima-Kako savladati bračne probleme
Odgojni karakter
facebook propis
Dan koji će trajati 50 000 godina
I svi se čvrsto Allahovog užeta držite
Islamski brak
Kako biti uzorit supružnik
Kako do primljenog ibadeta
Kako je dovio Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem
Ko su alevije
Kur'an i razmišljanje o Kur'anu
Kur'anske staze sreće
O Klonulosti 1
O Klonulosti 2
O Klonulosti 3
Karakteristike prve skupine muslimana
Nabil el Awadi-Sestro muslimanko!
Nagradna igra-smješno
Najbolji primjer ljubavi u ime Allaha
O mjesecu Ramazanu
Obraćanje Jusufa el Kardavija
Omladina u hladu Allaha dželešanuhu na Sudnjem danu
Osobenosti ljudi koji nose aqidu Ehli sunnet vel džemat
Očuvanje prirodne fitre čovjeka
Propisi vezani za namaz
Ramazan nova stranica mog života
Ljubav prema ashabim
Savremena pitanja o Islamu-Islam i žena-1
Savremena pitanja o Islamu-Islam i žena-2
Hurije Džennetske ljepotice
Allahova veličina
Snagom vjere protiv fašizma na putu do Dženneta
Sura Jusuf-Sura sabura (Bosanski)
Sura Jusuf-Sura sabura
Tefsir sure Hudžurat
Veličanje Allaha subhanehu ve te'ala
Zavist i njene posljedice
Životopis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem
Životopis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem-1
I nemojte nikako da vas prevari,obmane i zaokupi dunjalučki život
Ko su alevije
Uvod u metn-Tri osnovna načela
Zavist - gutac dobrih djela
Put upute-Put svijetla
Ispravno određivanje Ramazana propisi objašnjenje i savjet
Višeženstvo-Poligamija
Druženje sa Sa'd ibn Muazom radijAllahu anhu.mp3
Razumjevanje prioriteta u Islamu
Itikaf 2013-1 dan
Itikaf 2013-2 dan
Itikaf 2013-3 dan
Itikaf 2013-4 dan
Itikaf 2013-5 dan
Itikaf 2013-6 dan
Itikaf 2013-7 dan
Itikaf 2013-8 dan
Itikaf 2013-9 dan
Itikaf 2013-10 dan
Uticaj šiizma u BiH
Pokoravanje Allahu u svjetlu Kitaba i sunneta
Egipat_Sirija poruke i pouke
Džibrilov hadis
Džibrilov hadis 1
Spoznaja Allaha
Greške u Ibadetima 1
Greške u Ibadetima
Nijjet
Sira-Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor
Život Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem
Greške žena-Talak
Osobina Poslanika sallallahu alejhi ve sellem-Milost
Zaista su vjernici braća pa popravite medjusobne razmirnice
Predznaci Sudnjeg dana-Pojava dedžala
Osvrt na bitnost emaneta
Lažno Božanstvo
Hajrudin Ahmetović-Stanje popuštanja i slabljenja u vjeri
Životopis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem-Djetinjstvo Poslanika
Širk je najveći zulum
Kada čovjek umre prate ga do kabura tri stvari
Govor o šejhul-Islamu ibn Tejmijji rahimehullah
Obaveznost održavanja rodbinskih veza-Naši Roditelji-
Put propasti
Čuvaj Allaha pa će i On čuvati tebe
Ispravnost postupanja Selmana el Farisija radijAllahu anhu
Poglavlje-Izvršavanje šerijatskih kazni
Petak-odlike petka
O fudbalu sportu
Poglavlje Izvršavanje šerijatskih kazni-2
Snagom Kur'ana do savršenstva duše

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
925964

Powered by Blogger.ba