AlHaqqa

Cas neizbjezni,sta je cas neizbjezni,i otkud ti znas sta je cas neizbjezni?(Al-Haqqa 1-3)

31.05.2009.

Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi-Druga stvar

Priblizavanje Allahu nafilama(dobrovoljnim ibadetom) nakon farzova,jer to covjeka dovodi na stepen da bude voljen(od Allaha) nakon ljubavi (prema Allahu od covjeka)

Poznato je da je obavljanje farzova jedno od najboljih djela kojima se priblizava Allahu.Onaj ko ih u potpunosti obavlja dovoljno mu je dobra to sto je obecano da se uspjeti steci veliku nagradu-Dzennet i spasiti od Vatre.
Na to upucuje hadis Talhe ibn Ubejdullaha r.a. u kojem se kaze da je dosao neki covjek iz Nedzda Allahovom Poslaniku s.a.v.s razbarusene kose.Culo se kako nesto govori,ali se nije moglo razumjeti sve dok se nije priblizio.On je pitao o Islamu pa mu je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao:
Pet namaza u toku dana i noci.Da li sam duzan i neke druge(klanjati) upita on?Ne,osim ako hoces dobrovoljno,odgovori Allahov Poslanik s.a.v.s. i dodade:I posta ramazana.Da li sam duzan jos nesto mimo toga(postiti) upita on.Ne,osim ako hoces dobrovoljno,odgovori on.Zatim mu je Allahov Poslanik s.a.v.s. spomenuo zekat.Da li sam duzan mimo toga(da izdvajam) upita on.Ne,osim ako hoces dobrovoljno,odgovori on.Zatim je covjek krenuo nazad i rekao:Tako mi Allaha,niti cu na ovo sta dodati niti od toga sta odbaciti!Pa je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Uspio je ako je rekao istinu.(Buhari i Muslim)


Uspjet ce onaj ko,poput tog covjeka,izvrsava obaveze(klanja farzove)ali onaj ko uz to klanja i dobrovoljne namaze(nafile) uspjet ce vise od njega,imat ce veci stepen i biti blizi Allahu.
Kako je to moguce kad rijetko kad covjek obavi farzove bez ikakve manjkavosti i necega sto ih narusava.Onaj ko klanja farzove voli Allaha.Na to ukazuje hadis koji prenosi Allahov Poslanik s.a.v.s. od Gospodara Subhanehu ve te'ala u kojem se kaze: ...nece mi se Moj rob pribliziti s necim Meni drazim od onog sto sam mu obaveznim propisao.Moj ce mi se rob priblizavati dobrovoljnim namazom sve dok ga ne zavolim,a kada ga zovolim,onda budem njegov sluh kojim slusa,njegovim vid kojim gleda,njegova ruka kojom radi,njegova noga kojom kroci.Ako Me zamoli,dat cu mu ako od Mene zatrazi zastitu.Ja cu ga zastiti.(Buhari)

Dakle,onaj ko se zeli Allahu pribliziti dobrovoljnim namazima ima poseban status i odlike koje ga uzdizu na visi stepen od onoga koji ima onaj koji izvrsava samo farzove.
To je zbog toga jer se,u osnovi od covjeka trazi da obavlja farzove i to mu je duznost.Ako ih ostavi ili zanemari,onda je pocinio grijeh.
Ibn Hadzer rahimehullah naveo je primjer koji ce to najbolje pojasniti i pribliziti shvatanju.On kaze: Preslo je u obicaj da priblizavanje(nekome) biva uglavnom cinjenjem onoga sto nije duznost onome koji se zeli pribliziti(nekome) kao npr davanje poklona i darova,za razliku od izdvajanja onoga sto je duzan poput haradza ili vracanja duga koji je imao.
Zatim je on dodao pojasnjenje jos jedne koristi od nafila i rekao:
Takodjer,jedan od mnogih razlika zbog kojeg su propisane nafile jeste da se isprave farzovi,kao sto se vjerodostojno navodi u hadisu:
Pogledajte da li Moj rob ima nafila kako bi se njima nadopunili farzovi...(Hadis je hasen-garib Tirmizi,dok ga je Albani ocjenio vjerodostojnim)

Na osnovu toga jasno je da se pod priblizavanjem(Allahu) putem nafila podrazumjeva da ih cini onaj koji je obavio farzove,a ne onaj ko ih je ostavio.To su dvije vrste koji ce biti spasene i koje ce uspjeti:prva je grupa ona koja voli Allaha s.w.t. i izvrsava farzove radi Allaha s.w.t. zastaje kod Njegovih granica i druga grupa je ona koju Allah voli,koja se nakon farzova trudi pribliziti Allahu objavljenjem nafila.
To je ono sto je Ibnul Qajjim rahimehullah htio kazati rjecima:...jer to covjeka dovodi na stepen da bude voljen(od Allaha) nakon ljubavi(prema Allahu od covjeka).
Oni koji vole Allaha i priblizavaju Mu se cineci farzove i one koje Allah voli,koji Mu se nakon farzova pokusavaju pribliziti nafilama jesu Allahovi sticenici(evlije) i izabranici medju ljudima.I o jednim i o drugima objavljeni su ajeti o cemu se govori u hadisima.

 
Ibn Qajjim El Dzevzijje-Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi
 
31.05.2009.

O muzici-nastavak

http://www.blogger.ba/photos/223931.jpg


Priredio: Sead ef. Jasavić

Muzika i muzički instrumenti su jedni od harama za koje se slabo zna među ljudima da su islamom strogo zabranjeni i da su to jedni od haram postupaka i djela! Da je to tako, možemo shvatiti i vidjeti iz sljedećih šerijatskih tekstova, kako ajeta tako i sahih i pritvrđenih hadisa, kao i iz stavova brojnih islamskih učenjaka po ovom pitanju. Pogledajmo šta se sve o tome kaže:

Kur'an:

Allah dž.š., kaže: "Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu (lehvul-hadis), da bi, ne znajući koliki je to grijeh, s Allahova puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih čeka sramna kazna." (Lukman, 6.)

Imam Taberi rhm., u komentaru dijela ajeta: "Koji kupuju priče za razonodu (lehvul-hadis)" – navodi sljedeće predaje:

Se'id b. Džubejr rhm., prenosi od Ibnu Abbasa r.a., da je u komentaru dijela ajeta: "Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu (lehvul-hadis)" – rekao: Pjesma i tome slično.

Ebul-Sahba' je upitao Ibnu Mes'uda r.a., o značenju ajeta: "Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu (lehvul-hadis)" – pa je rekao: Muzika.

Ebu Zabjan prenosi od svoga oca a on od Džabira r.a., da je u komentaru dijela ajeta: "Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu (lehvul-hadis)" – rekao: Muzika i njeno slušanje.

Sunnet:

Abdurrahman b. Ganem el-Eš'ari kaže: Pričao mi je Ebu 'Amir el-Eš'ari r.a. – a nije me slagao: Čuo sam Allahovog Poslanika s.a.w.s., kako kaže: "U mom ummetu biće ljudi koji će dozvoljavati blud, svilu, alkohol i me'azif - muzičke instrumente..." (Sahihul-Buhari, br.5268.; Sahih Ibnu Hibban, br.6754.)

Hafiz Ibnul-Hadžer el-Askelani rhm., kaže: "Me'azif su instrumenti, dok Kurtubi prenosi od Dževherija da je me'azif – pjesma (el-gina'), dok u njegovom Sahihu stoji da je me'azif – sredstva za razonodu. Neki kažu da je me'azif – zvukovi instrumenata, a u Dimjatijevoj Havašiji stoji: me'azif su defovi i ostali udarački instrumenti." (Pogledaj: Fethul-Bari, 10/55.)

Muhammed Šemsul-Hakk el-Azim Abadi Ebul-Tajjib rhm., kaže: "Imam Ebu Hanife je jedan od najstrožijih imama što se muzike tiče i njegov mezheb je jedan od najstrožijih mezheba po ovom pitanju. Hanefijski učenjaci su na bezbroj mjesta izjavljivali da je zabranjeno slušati muziku kako frule tako i defove, i da je to grijeh u rangu fiska zbog kojeg se odbija svjedočenje na sudu od strane osobe koja se time bavi, a neki su dodali i to da je naslađivanje muzikom nevjerstvo! Dodaju: Čovjek se mora potruditi da ne sluša muziku ako pored nje prolazi ili mu je u susjedstvu." (Pogledaj: 'Avnul-Ma'abud, 13/186.)

Imam Ebul-'Ala el-Mubarekfuri rhm., kaže: "Me'azif su defovi i ostali udarački instrumenti, kako nam to opisuje djelo el-Nihaja, dok u djelu el-Kamus stoji da su me'azif – instrumenti poput 'uda i tanbura." (Pogledaj: Tuhfetul-Ahvezi, 6/378.)

Imam Abdur-Re'uf el-Menavi rhm., kaže: "Me'azif su defovi." (Pogledaj: Fejdul-Kadir, br.774., 1/409.)

Ostale predaje:

Ali b. Ebi Talib r.a., kaže: Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Kada se moj ummet počne baviti sa sljedećih 15 stvari zapašće u belaje i iskušenja. Bi rečeno, koje su to stvari o Allahov Poslaniče? On reče: Kad se monopol uspostavi nad ratnim plijenom, i kada emanet i povjereništvo postane ratnim plijenom, i kada davanje zekata bude muka, i kada čovjek bude pokoran svojoj ženi a nepokoran svojoj majci, dobar prema svome prijatelju a loš prema svome ocu, i kada se glasovi počnu dizati u džamijama, i kada vođa jednog naroda bude najgori od njih, i kada neki čovjek bude čašćavan zbog straha od njegova šerra, i kada se počne piti alkohol i oblačiti svila, i kada se budu nabavljale pjevačice i me'azif/muzika, i kada zadnje generacije muslimana budu proklinjale prve generacije muslimana – neka tada iščekuju užareni vjetar ili propadanje u zemlju ili deformaciju (tijela i duše)!" (Sunen Tirmizi, br.2210.)

Ebu Hurejre r.a., kaže: Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Kada se nad ratnim plijenom uspostavi monopol, i kada emaneti i povjereništva postanu ratnim plijenom, a zekat mukom, i bude se učilo a ne radi vjere, i kada čovjek bude pokoran prema svojoj ženi a nepokoran prema svojoj majci, i približi sebi svoga druga a udalji svoga oca, i kada se glasovi budu podizali u džamijama, i kada pleme bude predvodio najgriješniji od njih, i kada vođa jednog naroda bude najgori od njih, i kada čovjek bude čašćavan iz straha od njegova šerra, i kada se pojave pjevačice i me'azif/muzika, i kada se počne ispijati alkohol, i kada zadnje generacije muslimana počnu proklinjati prve generacije muslimana – neka tada iščekuju užareni vjetar i zemljotres i propadanje u zemlju i gađanje iz vazduha i razna čuda, koja će nailaziti jedno za drugim, poput ogrlice koja pukne pa zrna, sve jedno za drugim, počnu ispadati!" (Sunen Tirmizi, br.2211.)

Ebu Malik el-Eš'ari r.a., kaže: Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Ljudi iz mog ummeta će ispijati alkohol i nazivaće ga drugim imenima; iznad glava će im biti muzika/me'azif, i pjevačice – Allah će ih u zemlju utjerati! Od njih će praviti majmune i svinje!" (Sunen Ibnu Madždže, br.4020.)

Ebu Umame r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "Allah dž.š., me je poslao kao milost i uputu svim svjetovima, i naredio mi je da unišćavam frule i muzičke instrumente (berabit i me'azif), i kipove koji su se obožavali u džahilijjetu! I kunem se Allahovom veličinom neć Njegov rob popiti čašu alkohola a da neće biti, istom takom, napojen iz džehenemskih vrela, ne bitno jeli jedan od kažnjenih ili onih kojima je oprošteno; i čovjek neće dati jednu čašu alkohola djetetu a da neće biti, istom takvom, napojen iz džehenemskog vrela ne bitno jeli jedan od kažnjenih ili onih kojima je oprošteno. Neće čovjek ostaviti čašu alkohola iz straha od Mene a da ga neću napojiti sa džennetskog vrela." (Musned Ahmed b. Hanbel, br.22272.)

Ebu Umame r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "Allah dž.š., me je poslao kao milost i uputu svim svjetovima, i naredio mi je moj Gospodar da uništavam muzičke instrumente (me'azif), i frule (mezamir), i kipove (evsan), i krst (sulb), i džahilijetske stvari..." (Musned Ahmed b. Hanbel, br.22361.)

Omer b. el-Hattab r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "Zarada od pjevačice je suht/haram, i njeno pjevanje je haram, i gledanje u nju je haram, i zarada od nje je poput zarade od pseta, a zarada stečena od prodaje pseta je haram. Meso koje je odgojeno na haramu džehennemska vatra ga je najpreča!" (Taberani, el-Mu'udžem el-Kebir, br.87.)

Sehl b. Sa'ad r.a., kaže: Rekao je Allahov Poslanik s.a.w.s.: "Pred smak svijeta pojaviće se propadanje u zemlju, gađanje iz nebesa i deformacija. Bi rečeno: Kada će se to pojaviti, o Allahov Poslaniče? Reče: Kada se pojavi muzika (me'azif), pjevačice i kada se ohalali alkohol!" (Taberani, el-Mu'udžem el-Kebir, br.5810.)

Ebu Umame r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "Čovjek neće podići glas svoj pjevajući a da mu Allah dž.š., ne pošalje dva šejtana koji će mu sjesti na ramena, i cupkati svojim petama po njegovim prsima sve dok ne prestane pjevati!" (Taberani, el-Mu'udžem el-Kebir, br.7825.)

Abdullah b. Mes'ud r.a., kaže da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "Od predznaka Sudnjeg Dana jeste pojava muzike i pijenje alkohola!" (Taberani, el-Mu'udžem el-Kebir, br.10556.)

Abdullah b. Abbas r.a., kaže: "Allahov Poslanik s.a.w.s., je oharamio šest stvari: alkohol, kocku i muzičke instrumente (me'azif, mezamir, defovi i kuba)." (Taberani, el-Mu'udžem el-Evset, br.7388.)

Ibnu Sabit r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "U mom ummetu će biti propadanja u zemlju, deformacije i gađanja iz nebesa! Rekoše: O, Allahov Poslaniče, hoće li oni svjedočiti šehadet: da nema drugog boga osim Allaha (la ilahe illalah)? Reče: Da, ali će me'azif/muzika, alkohol i svila uzeti maha!" (Musannef Ibnu Ebi Šejbeh, 37545.)

Nafi' kaže: "Abdullah ibnu Omer r.a., je čuo jednog čovjeka kako svira frulu, pa začepi svoje uši prstima, i malo se udalji s puta. Reče mi: O Nafi', čuješ li ti šta? Rekoh: Ne. On izvadi prste iz svojih ušiju, pa reče: Bio sam jedne prilike sa Poslanikom s.a.w.s., i kada je čuo frulu i on je začepio svoje uši!" (Sunen Ebi Davud, br.4924.; Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.20786.)

Ebu Hašim el-Kufi prenosi da je Ibnu Abbas r.a., rekao: "Deff je haram, me'azif/instrumenti su haram, kuba/instrument, je haram, i frula je haram!" (Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.20789.)

Abdurrahman b. Jezid prenosi da je Abdullah b. Mes'ud r.a., rekao: "Pjesma urađa licemjerstvom u ljudskom srcu isto kao što voda urađa plodom, a zikr urađa imanom u srcu isto kao što voda urađa plodom." (Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.20796.)

Abdulah b. Dinar rhm., kaže: "Abdullah b. Omer r.a., je prosao pored jedne omanje robinje koja je pjevala, pa reče: Da je šejtan ikoga ostavio ostavio bi nju!" (Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.20798.)

Ubejdullah b. Omer r.a., kaže: Jedan čovjek je upitao Kasim b. Muhammeda o pjesmi, pa mu on reče: Zabranjujem ti to, i mrsko mi je. Ovaj čovjek reče: Jel' to pjesma haram? Kasim b. Muhammed reče: Bratiću moj, ako je Alah dž.š., odvojio istinu od neistine – u koju skupinu bi onda spadala pjesma? (Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.20800.)

Ebu Osman el-Lejsi prenosi da je Jezid b. el-Velid el-Nakid rekao: "O Emevije, dobro se čuvajte pjesme i muzike jer ona umanjuje stid, pojačava strasti, obara ljudskost, zamjenjuje alkohol i proizvodi isto što proizvodi i alkohol. Ako se baš morate baviti pjesmom i muzikom onda je udaljite od vaših žena jer pjesma i muzika pozivaju na zinaluk/blud!" (Šu'abul-Iman, br.5180.)

Imam, mufessir el-Alusi rhm., kaže:

"Pjevanje je uhoda srca, kradljivac ljudskosti i razuma, kruži tminama srca i razotkriva njegove tajne. Čovjeka čini zamišljenim i rasplamsava pri njemu pohote, strasti, prostakluk i grubost. Vidjećeš nekog mirnog čovjeka, smirenog i razumnog, na kome se vide znaci imana i znanja, čiji je govor mudrost, a ćutnja ibret i pouka – kada počne slušati muziku razum i stid mu oslabe, ljudskotina i svjetlo mu ponestaje, odaje tajne koje je u sebi krio, i iz svjetla ćutnje i smirenosti prelazi u stanje galame, nesvijesti i tresanja kao da je džin postao. Možda će početi da pljeska rukama i da cupka po zemlji svojim nogama. Isto ovo i još više izaziva i alkohol! Islamska ulema se razilazi po pitanju šeri'atskog statusa pjesme (el-gina').

Imam Ebu Hanife rhm., je bio stava da je muzika haram, a taj njegov stav nam prenose: imam Kadi Ebul-Tajjib, imam Kurtubi, imam Maverdi i imam Kadi Ijad. U djelu el-Tatar-hanijja stoji: Znaj da je pjevanje haram i to po svim religijama! U djelu el-Zijadat stoji: Vasijjet i oporučivanje imetka pjevačima i pjevačicama je haram, kako kod nas tako i kod jevreja i hrišćana! Autori djela el-Hidaja i el-Zehira pjesmu smatraju velikim grijehom. Ovo je njihov stav po pitanju pjevanja mimo dana bajrama i mimo svadbi, a u ovo će spadati i pjevanje savremenih sufija po džamijama kao i dove i zikrovi u stihovima uz mješanje sa novotarima i golobradima. Ovo je čak i gore od običnog pjevanja zbog toga što mu se daje prizvuk ibadeta. Što se tiče samostalnog pjevušenja određenih stihova radi odagnavanja samoće ili na bajramima i svadbama, islamska ulema se razilazi po tom pitanju ali je ispravno da je i to zabranjeno u današnjem vremenu! (kraj) U djelu el-Durr el-Muhtar stoji: "Pjevanje za svoju dušu, radi odagnavanja samoće i usamljenosti je dozvoljeno kod sve uleme kako to stoji u djelu el-'Inaja, što imam el-'Ajni i ostali smatraju sahihom i ispravnim. On kaže: Ako bi u tim stihovima bilo va'aza i mudrosti to je dozvoljeno uz opštu saglasnost svih. Neki od učenjaka su to dozvoljavali samo na svadbama kao i udaranje defa. Neki od učenjaka su dali opštu dozvolu za to, a neki od njih su dali opštu zabranu. (kraj) U djelu el-Bahr i u djelu el-Mezheb stoji općenita zabrana pjevanju što kida svako razilaženje. Spoljašnje razumjevanje traktata iz djela el-Hidaja nas upućuje na to da je pjevanje veliki grijeh (kebira), pa makar to pjevanje bilo lično za svoju dušu, što je i autor djela potvrdio! On kaže: Ne prima se svjedočenje na sudu onome ko sluša muziku ili prisustvuje muzici. (kraj iz djela: el-Durr el-Muhtar)

Imam Ebu Bekr el-Tarsusi rhm., spominje u svome djelu "Tahrimul-Sima'i", sljedeće: Imam Ebu Hanife mrzi pjevanje (el-gina'), i smatra ga grijehom. Ovog su stava kufljani: Sufjan, Hammad, Ibrahim, Ša'abi i ostali. Među njima nema razilaženja po ovom pitanju. Također nema razilaženja ni među basrijama po ovom pitanju tj. da je pjevanje zabranjeno. (kraj)

Imam 'Alejhir-rahmet prenosi od imama Malika rhm., da je i on smatrao pjevanje zabranjenim kao i slušanje pjesama. On je bio stava da ako neki čovjek kupi robinju pa se ispostavi da je ona pjevačica ima obavezu da je vrati prvom vlasniku pošto je kupljena robinja sa mahanom. Kada je imam Malik rhm., bio upitan o pjevanju kojeg neke medinelije praktikuju, rekao je: Time se kod nas bave samo griješnici-fussak!

Da je pjevanje haram – to se bilježi i od velikog broja hanbelija kako nam to spominje komentator djela el-Mukni'a kao i ostali.

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže da je većina hanbelijske uleme na stanovištu da je pjevanje haram.

Od Abdullaha sina imama Ahmeda rhm., se bilježi da je rekao: Pitao sam svoga oca o pjevanju pa mi je rekao: Pjevanje izaziva licemjerstvo u srcu, i ne sviđa mi se! Potom je naveo riječi imama Malika rhm., koji kaže: "Time se kod nas u Medini bave samo griješnici-fussak."

El-Muhasibi, u djelu el-Inša', kaže: Pjevanje je haram poput mrcine.

Imam el-Tarsusi bilježi isto u djelu Edebul-Kada': Imam Šafija rhm., kaže: "Pjevanje je zabranjeno gubljenje vremena koje sliči stvarima koje su batil i neispravne. Ko se bude mnogo bavio pjevanjem ta osoba nije normalna i svjedočenje joj se odbija."

U istom djelu stoji da su dobri poznavaoci mezheba imama Šafije rhm., na stavu da je on smatrao pjevanje haramom, i smatraju neispravnim pripisivanje dozvole pjevanja imamu Šafiji rhm., poput imama Kadi Ebul-Tajjiba, Taberija, šejha Ebu Ishaka, i to u djelu el-Tenbih.

Neki od učenika imama el-Begavija rhm., spominju, u njegovoj knjizi el-Takrib, da je pjevanje haram kao i njegovo slušanje.

Imam Ibnu Salah rhm., kaže u svojim fetvama, nakon poduže priče: "Stoga, slušanje pjesama je haram po idžma'u i konsenzusu sve islamske uleme."

Ono što sam vidio u djelu el-Šerh el-Kebir lil-Džami' el-Sagir od imama Fadila el-Menavija je to da je mezheb imama Šafije po pitanju pjevanja da je ono mekruh-tenzih ako se je sigurno od fitni i smutnji.

U djelu el-Minhadž stoji: "Mekruh je pjevanje bez muzike!"

Imam Zerkeši rhm., kaže: "Instrumenti su svakako haram, a pjevanje ostaje na mekruhu."

Razilaženje uleme po pitanju slušanja muzike je isto poput njihova razilaženja po pitanju pjevanja. Neki su dozvolili slušanje muzike kao i pjevanje, potkrijepljujući svoje mišljenje hadisom kojeg bilježi imam Buharija od Ajše r.a., kada je Poslanik s.a.w.s., slušao pjevanje i sviranje od strane dvije robinje na dan Bajrama.

Dokaz im je u tome što je tu bilo i slušanja i pjevanja i poslanikovog s.a.w.s., negiranja Ebu Bekru r.a., koji je htio sve to da zabrani. U toj predaji je i dokaz tome da je muškarcu dozvoljeno da sluša ženski glas pa makar i ne bila u pitanju lična robinja jer Poslanik s.a.w.s., nije zabranio Ebu Bekru r.a., da sluša njihovo pjevanje. Poslanik je negirao Ebu Bekrovo r.a., negiranje! Robinje su nastavile pjevati sve dok im Ajša r.a., nije rekla da izađu.

Ebu Bekr r.a., je htio zabraniti svojoj ćerki Ajši r.a., takvo postupanje zbog toga što je mislio da se to radi bez znanja Poslanika s.a.w.s., jer ga je našao kako leži pokriven pa je mislio da on spava.

U djelu Fethul-Bari stoji: Neke sufije su na osnovu ovoga hadisa zauzele stav da je pjevanje i slušanje pjesama dozvoljeno bilo ono s muzikom ili bez nje!?

Za obaranje ovakvog stava dovoljan je Ajšin r.a., hadis koji slijedi u narednom poglavlju, kada je rekla Ebu Bekru r.a.: "Nisu to pjevačice!" Imam Kurtubi rhm., kaže: "Nisu one pjevačice" tj. nisu one jedne od onih koje znaju i koje se bave pjevanjem kao profesionalne pjevačice koje su poznate po tome.

Pjevanje ima svoj šeri'atski okvir tj. da je na dan bajrama i svadbenih veselja, jer je Ebu Bekr r.a., mislio da je zabrana pjevanja općenita što je shvatio tek nakon što mu je Poslanik s.a.w.s., na to ukazao. Poslanikovo s.a.w.s., pokrivanje i okretanje glave u stranu nam ukazuje na to da je nebaviti se time bolje i preče. Poslanikova s.a.w.s., praksa nam ukazuje na to da je slušanje pjevanja od strane robinje koja nije naše vlasništvo dozvoljeno ako se je sigurno od zapadanja u fitnu, tako da nam ovaj hadis može poslužiti kao dokaz ovom stavu. (Pogledaj: Tefsir Ruhul-Me'ani, 21/71.)

Burejde r.a., kaže: "Allahov Poslanik s.a.w.s., je pošao u jedan od svojih pohoda, pa, kada se vratio s tog pohoda, jedna crna robinja mu priđe i reče: O Allahov Poslaniče, ja sam se bila zavjetovala – ako te Allah dž.š., vrati iz pohoda živa i zdrava – da ispred tebe udarim u deff i da zapjevam. Poslanik s.a.w.s., joj je reče: Ako si se na to zavjetovala onda udri u deff, a ako nisi onda nemoj. Počela je da udara u deff, nakon čega uđe Ebu Bekr r.a., a ona i dalje udaraše u deff. Zatim uđe Alija r.a., a ona i dalje udaraše u deff. Potom uđe Osman r.a., ona i dalje udaraše u deff. Zatim uđe Omer r.a., kad crnkinja odmah stavi deff pod sobom i sjede na njega. Poslanik s.a.w.s., reče: Šejtan te se plaši o Omere. Dok sam ja sjedio ona je svirala; Ebu Bekr uđe ona udaraše u def, zatim uđe Alija ona i dalje udaraše u deff, a zatim uđe Osman r.a., ona i dalje udaraše u deff. Kada si ti ušao ona je bacila deff!" (Sunen Tirmizi, br.3690.)

Imam el-Halimi rhm., kaže: "Drugačije se udara u deff radi pjevanja a drugačije radi svadbi, a isti je slučaj i sa dobošem, drugačije se udara u doboš radi pjevanja a drugačije radi pokreta vojske ili hadžija ili njihovog stajanja ili radi bajrama što sve nije radi razonode i zabave (lehv). Ono što je namjenjeno razonodi to je zabranjeno, a Allah najbolje zna! Dalje navodi: Ako je udaranje u doboš dozvoljeno onda je dozvoljeno muškarcima, a udaranje u deff je dozvoljeno samo ženama, jer je to njihova praksa, a znamo da je Poslanik s.a.w.s., prokleo muškarce koji oponašaju žene!" (Pogledaj: Šu'abul-Iman, br.5121.)

Enes b. Malik r.a., kaže: Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Dva glasa su prokleta na dunjaluku i na ahiretu: frula pri ni'imetu i kuknjava pri musibetu!" (Imam Hejsemi, Medžme'ul-Zeva'id, br.4017.; Bezzar)

Hafiz Ibnul-Kajjim rhm., je rekao: "Alkohol opija krv i tijelo a muzika i pjesma opijaju srce i dušu!" (Pogledaj: Medaridžul-Salikin, 1/493.)

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha Ostavim komentar kod osobe na ovom linku  http://www.blogger.ba/komentari/108273/2194752#8875981
A komentar glas:EsSelamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu...
Da te Allah dz.s uputi i istjera muziku iz srca a pohrani Kur'an u srce,jer se u srcu to dvoje nemoze sastati rekao je Ibnul Qajjim.Ili ce muzika istjerat Kur'an ili ce Kur'an istjerati muziku,bolje ovo drugo Elhamdullilah nebil vulkan strasti za muziukom bio ugasen prije polaganja racuna Amin....

Nazvao mu selam,kazao svoje misljenje i uputio iskrenu dovu da mu se Kur'an nastani u srcu a on uzvrati ovim komentarom:

Nemam sada vremena, ali neka si dosao i postavio ovaj talibanski, primitivni i bezobrazni post. Ovo ce mi biti prilika da posaljem poruku vehabijama i ostalim idiotima koji o Islamu i Kur'anu ne znaju nista, a prave se da znaju sve i svasta. I ovo ce ti sigurno biti zadnji post ovde.

Pa opet kazem da ti se Allah dz.s smiluje i poboljsa tvoje stanje u nadi Insa Allah,da sa takvim odgovorima nebude odgajatelj,niti primjer drugim muslimanima u Ahlaku.A ujedno sve ovi gore navedeni ljudi kroz hadise,kroz fikh i ostali po njegovom stavu ispadaju talibanci i vehabije.Zalosno,ko propovjeda Islam,da Allah dz.s sacuva Amin

 
 
 
 
 
Da mu se Allah dz.s smiluje Amin
31.05.2009.

Ahlak prvih generacija

Primjer Ibn Bazz Allah mu se smilovao,on je spavao maksimalno 3-4 sata,imao je drzavne funkcije a nikad nije ostavio ders posle sabaha,imao je Dzamiju i drzao ders posle sabaha pred 3-5 hiljada ljudi,a svaka 4 dana je zavrsavao hatmu na 10 kiraeta.A stizao je na pitanja,na presude na drzavne funkcije,na odgovore pa su ga pitali(govori njegov sin posle kad je umro)kaze babo kako stignes sve to?Kaze ma nista pusti to.Nece da prica o tome uopste.A sin navalio pa pita jos jednom,jos jednom,onda se on okrenu i kaze:Sinko kad se radi dusom srcem iskreno,onda se uradi nesto sto ljudskom umu nije pojmljivo.Zato se tamo kaze:kada su duse te koje pokrecu onda  tijela se umore da bi ispunile zahtjeve duse.A obrnuto,danas vecina ljudi danas namuci dusu zbog zahtjeva svog tijela.

Primjer:Jednom prilikom je naisao Ibn Usejmin rahimehullah putem,i oko njega bili ljudi i ovaj jedan covjek prica.Bila je moja majka stara zena i pitala ko je ovo?A on bio mal sitan,nema ga nista.Ali kad naidje licnost da vidis dosta ti.A majka kaze to je Muhamed Ibn Salih Usejmin.Kaze covjek da je zena do kuce govorila SubhanAllah,stara zena koja osjeca svojim fitretom svojom ljudskom prirodom takve neke stvari,a to je upravo ta iskrenost.Pa kada je umiro Muhamed ibn Salih Usejmin Allah mu se smilovao,zadnji je ramazan bio i iz bolnice (bolovao je od raka i morao je na stalne hemoterapije da dragi Allah nas sacuva, a bio je usao u fazu kada mu na te bolove morfijum vise nije djelovao) medjutim on je instistiro da ga dovedu kod Kabe,i da njegov ders koji je godinama drzo,jer je imao svoju stolici kod Kabe gdje je drzao dersove jutrom i vecerom,da ih ponovo drzi.I stavili su mu jednu sobu u haremu tamo,cijelu bolnicu instalirali uz bolnicko osobolje prvu pomoc itd itd i zadnji ders koji je odrzo,vec poceo gubiti slova,tesko izgovara o ustrajnosti na Allahovom dz.s. putu,pa su ga pitali sto to sejh radis?A on kaze moja najveca zelja je da umrem gledajuci u Kabi i sireci Allavu dz.s. vjeru.

Kaze Sabi takodjer jedan od uleme:Obicaj uleme je bio,da kada nauce znanje rade po njemu.A kada podju raditi po znanju nemaju vremena za ljude.(nemaju se oni kad toliko druziti sijeliti i slicno).Pa kad ljudi vide da ih nema,onda ih podju traziti.Pa kad ih podju traziti,onda oni pocnu bjezat od ljudi(u smislu da ljudima daju sebe samo onoliko koliko misle da je ljudima potrebno,netreba shvatiti ovo da ulema bjezi od ljudi,ne ulema je uvijek bila medju ljudima,medju narodu,ali ne stalno da u prazne pricama provode vrijeme i slicno,nego s vremena na vrijeme).

Kaze El Fudajl ibn Ijad:Kada vidite ucenjaka ili poboznjaka da mu je drago kada ga spominju pod dobru kod vladara ili dunjalucara znajte da taj covjek nije iskren.Znaci bjezali su od toga u svakom pogledi i svakom smislu.


hfz Elvedin Huseinbasic

 
31.05.2009.

Neki od zanimljivih videa

Evo nekih videa na koje naletih pa da podjelim sa vama,nezna se koji veci trag ostavlja a pogotovo o malisanu koji ima 5 godina,prica 5 jezika,i sa godinu poceo Kur'an uciti pa bujrum...
http://www.vimeo.com/3206907
http://www.youtube.com/watch?v=qofGS4UhjAI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=icdoCR8eDIM&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=-1OEEtHB0NI&feature=related (5 god momcicu  Elhamdullilah,5 jezika prica i sa godinu svoje starosti ucio Kur'an)

 
31.05.2009.

I tako smo od vas stvorili središnju zajednicu

"I tako smo od vas stvorili središnju zajednicu"

E-mail Ispis PDF
Priredio: Mithad R. Ćeman,
Tribina – Medina, 15. 5. 1430. / 10. 5. 2009.Učesnik:Uvaženi šejh 'Aid b. Abdullah el-Karni,cijenjeni alim, poznati daija, autor mnogih djela. Na tribini održanoj na Islamskom univeritetu u Medini, uvaženi šejh 'Aid b. Abdullah el-Karni govorio je na temu "I tako smo od vas stvorili središnju zajednicu", rekavši pritom da se sredina ummeta ogleda u mnogim stvarima od kojih su:

- Sredina po pitanju vjerovjesnika
Po ovom pitanju postoje dvije kategorije ljudi:
Skupina koja je pretjerala u veličanju vjerovjesnika do te mjere da im pripisuju božanstvenost: "Nevjernici su oni koji govore: 'Allah je jedan od trojice!'" (El-Maide, 73.). U našem ummetu dešavat će se stvari koje su se dešavale u ranijim narodima, kao što nas je o tome obavijestio Mustafa, sallallahu alejhi ve sellem: "Zaista ćete slijediti običaje onih koji su bili prije vas, sve pedalj po pedalj, lakat po lakat, pa čak kad bi se oni zavukli u gušterovu rupu, vi biste ušli za njima." (Bilježe Buharija i Muslim) I skupina koja ima omalovažavajući stav prema vjerovjesnicima te su ih ubijali, odbili su njihov poziv, nanosili im neprijatnosti i odvojili se od njih: "...i što su, ni krive ni dužne, vjerovjesnike ubijali..." (Ali Imran, 112.) Nama islam nalaže da vjerujemo u sve vjerovjesnike, da ih uvažavamo, poštujemo i da ne izdvajamo nijednog od njih: "Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih." (El-Bekare, 285.)
Po pitanju našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, postoji ljudi koji su u tome pretjerali i oni koji su stvar olahko shvatili, tako da ima onih koji su uzdigli njegov položaj, te takvi smatraju da on ima božanstvenosti pa traže pomoć od njega, dok drugi nisu ispunili svoju obavezu prema Poslaniku, tako da u sporovima ne uzimaju njegovu presudu pa čak ne donose ni salavat kada se Poslanik spomene. A istina po kojoj je obaveza vladati se jeste da ga moramo voljeti i da ga uzimamo za sudiju u svim našim stvarima te da ne dajemo prednost ničijem govoru nad Allahovim govorom niti govorom Njegovog Poslanika. Kao što je rekao imam Malik, rhm.: "Govor svih nas se prihvata i odbija izuzev govora stanovnika ovog kabura."

- Sredina po pitanju obećanja i prijetnje
Ehlis-sunnet je sredina po ovom pitanju između haridžija koji su tekfirili počinioca velikog grijeha i koji su zatvorili vrata pokajanja, i murdžija koji su otvorili vrata griješenja pa su rekli da je iman sastavljen iz jednog dijela i nije ga moguće podijeliti, ne povećava se niti se smanjuje, već je iman bilo koga od nas poput imana Džibrila i ne postoji razlika. Ehlis-sunnet je sredina sa svojim djelima i time što je spojio tekstove obećanja i prijetnje.

- Sredina po pitanju kadera / odredbe
Stav ehlis-sunneta po pitanju kadera je središnji između džibrija i kaderija. Kaderije su oni koji su zanegirali određenje i pripisali su stvorenost djela robovima pa su rekli: "Innel-emre enefun" u značenju da su i Allahu nepoznate stvari sve dok se ne dese. Džibrije su oni koji su zanegirali htijenje kod čovjeka pa su rekli: "Htijenje u odnosu na određenje je poput pera u vrtlogu vjetra." Ehlis-sunnet je sredina jer su prihvatili Allahovo stvaranje, Njegovo htijenje i određenje, i da je On Svojim robovima ostavio htijenje i volju, ali njihovo htijenje i volja slijede Allahovo htijenje i volju.

- Sredina po pitanju ehli-bejta / Poslanikove porodice
Ispoljavamo ljubav prema njima, uvažavamo ih i poštujemo zbog ljubavi prema najboljem stvorenju, kao što je to naredio Allah: "Reci: 'Ne tražim za ovo nikakvu drugu nagradu od vas, osim pažnje rodbinske'" (Eš-Šura, 23.), i naredbom njihova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Podsjećam vas na Allaha u pogledu moje porodice!" (Bilježi Muslim, 2408), postavivši ih na mjesto koje im priliči. Po ovom pitanju ljudi imaju različite stavove. Ima onih koji su pretjerali i pristrasno pozivaju njima spominjući neke članove Poslanikove porodice više nego što spominju samog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nasuprot njima su oni koji su ih uzeli za svoje neprijatelje, omalovažavajući ih sa svojih minbera i na svojim sijelima poput skupine nazvane en-nasibije.

- Sredina po pitanju ashaba
Ima onih koji su pretjerali pa zagovaraju njihovu bezgrješnost dok su drugi uzeli njihovo pravo pa ih psuju, omalovažavaju, pišu knjige protiv njih... Međutim, učenjaci su im odgovorili i objasnili ispravno stajalište po pitanju ashaba. Oni su članovi Poslanikove vlade i nosioci islama, i na mnogim mjestima su pohvaljeni u Allahovoj Knjizi i On je zadovoljan njima. Eventualne greške koje su se desile beznačajne su u odnosu na mnoštvo dobra koje su uradili.

- Sredina po pitanju ibadeta
Allah kaže: "Zato se Allaha bojte koliko god možete." (Et-Tegabun, 16.), i kaže: "...i u vjeri vam nije ništa teško propisao." (Hadždž, 78.) Ima onih koji su sami sebe otežali obavezujući sebe onim što ne mogu izdržati.

- Sredina po pitanju straha i nade
Oni koji nisu ispravno razumjeli ajete straha, odvojili su ljude od Allahove milosti, poput haridžija. A oni koji su prihvatili samo ajete nade otvorili su na taj način vrata griješenju. Istina je spoj između straha i nade.

- Sredina po pitanju lijepih stvari
Dvije su skupine po ovom pitanju: oni kojima je glavna stvar šminkanje, ukrašavanje, kićenje i gizdanje kako kuća tako i odjeće i prijevoznih sredstava postajući na taj način robovi imetka. Među njima ima onih koje je to skupljanje imetka navelo da zaborave smrt i da se pripreme za ahiret. Nasuprot njih su oni koji su zabranili lijepe stvari poistovjećujući se sa asketizmom hindusa smatrajući da je dosljedno držanje islamskih propisa u izbjegavanju oblačenja lijepog. Islam je sredina između židovske ljubavi prema dunjaluku sve dok "su i oni dobar dio onoga čime su bili opominjani izostavili" (El-Ma'ide, 14.) i kršćanskog monaštva koje su "oni sami, kao novotariju, uveli – Mi im ga nismo propisali" (El-Hadid, 27.).

- Sredina po pitanju slijeđenja i idžtihada
Ima ljudi koji su pretjerali po pitanju imama pa su ih postavili da se na osnovu njih procjenjuju tekstovi. Ako bi se desilo da se tekst suprotstavlja mišljenju njegovog imama, onda on ili izmijeni značenje samog teksta ili smatra da je derogiran. Ima onih koji nisu vični donošenju zaključaka i sve posmatraju bukvalno, negirajući kijas, poput zahirija. Ispravno je da treba slijediti dokaz proširujući svoje znanje o značenju tih dokaza govorom učenjaka, fakiha jer su oni poput zvijezda kojima se upravljamo da bismo saznali istinu.

- Sredina po pitanju džihada
Među ljudima ima onih koji su prihvatili džihad na način koji nije šerijatski pa ubijaju nevine, prolijevaju krv, suprotstavljaju se ulemi, dižu se protiv vladara prouzrokujući cijeli lanac nereda i nepravde, a sve to nazivajući džihadom. A ima onih koji su zanegirali džihad čak mijenjajući osnovna terminološka značenja koja su šerijatska i kur'anska. Stvar je došla do tog stepena da su spremni mijenjati izraz nevjernik ili grješnik i svim tim suprotstavljajući se džihadu parolama o suživotu. Istina je da je džihad propisan i da njegov propis važi do Sudnjega dana, ali uz šerijatske uslove koje sprovodi šerijatski vladar...

- Sredina po pitanju ljubavi i mržnje
Po ovom pitanju postoje oni koji su prisni sa Allahovim neprijateljima i svoje države učinili su im dostupnim, a nasuprot njih su oni koji su poništili prava onih koji borave pod garancijom / ehliz-zimeh, pa su prolili njihovu krv. Sredina ehlis-sunneta je u tome što sljedbenicima Knjige garantuju njihova prava onako kako je to Allah objasnio u Svojoj Knjizi: "I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najljepši način" (El-Ankebut, 46.); "Reci: 'O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo...'" (Ali Imran, 64.). Kod našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dolazio je židov, i on je odlazio kod židova i odazivao se njihovom pozivu, obilazeći ih u slučaju bolesti, najljepše se ophodeći prema njima.

- Sredina po pitanju bontona i normi ponašanja
Lijepa narav je talenat odabranih sa kojom je Allah opisao Svoga Poslanika: "Jer ti si, zaista naljepše ćudi" (El-Kalem, 4.); "Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima" (Ali Imran, 159.). Naša je obaveza da privučemo ljude u našu vjeru lijepom naravi i adekvatnim ophođenjem, jer ima onih koji odbijaju ljude od vjere svojim lošim postupcima. U globalu, po pitanju naravi dvije su vrste ljudi: oni koji sve svoje vrijeme provode u smijehu, zabavi, igri, šali...: "jer, zaista, pretjerani smijeh umrtvljuje srce." (Tirmizijin sunnen, 4/551). Nasuprot njih su oni koji su namrgođeni, surovi, grubi i osorni, dok je istina sredina između spomenutih. Osmjehnuti se bratu muslimanu je sadaka, izazvati radosti u srcu brata muslimana je sadaka.

Priredio:
Mithad R. Ćeman,
Fakultet da've i usuli-dina,
Islamski univerzitet u Medini

Preuzeto sa stranice www.minber.ba
 
 
 
 
30.05.2009.

O muzici u globalu

Za muziku i pjesmu u Kur'anu i Sunnetu postoji vise naziva.Ako pogledamo muziku i nazive imena,koji se koriste za muziku i pjesmu,slikovitije cemo
to pokazati na sledecim primjerima.Ukoliko otvorimo suru Lukman vidjet cemo da Allah Uzviseni porucuje u ajetu:Ima ljudi koji kupuju pricu za razonodu,da bi neznajuci koliki  je to grijeh sa Allahovog puta odvodili i da bi ga  predmetom za ismijavanjem
uzeli,njih ceka sramna kazna.


Ovom ajetu prema vecini mufesira,Allah s.w.t. muziku i pjevanje naziva pricama za razonodu.
Slijedici naziv je laz i besposlica.Jer Uzviseni kaze: I oni koji ne prisustvuju lazi i
oni koji prolazeci pored onoga sto ih se
netice,prolaze dostojanstveno.


Muhamed ibn Hanefije kaze:Laz se ovde odnosi upravo na pjesmu odnosno na muziku.Sto se tice
besposlice,to je siri pojam i obuhvata razlicite aktivnosti a jedna od njih jeste i pjesma.Pitao je Ubejdullah El-Kasim ibn Muhameda:Sta ti mislis o muzici.To je neistina odgovori el Kasim,znam da je to neistina.Pa sta mislis ti o tom?Pa sta mislis
ti gdje zavrsava neistina odnosno batil?U Dzehenemu odgovori on.Tako je potvrdi Kasim.

Sledeci naziv je zvizdanje i pljeskanje rukama.Jer Uzviseni kaze: "Molitva njegova
pored hrama svodi se samo na zvizdanje ili
pljeskanje rukama,zato kaznu iskusite jer
nevjerujete.
"Ibnul Qajjim rahimehullah kaze:Oni koji zvizde i pljescu rukama prilikom
sviranja frule,svirala i slicno,nalikuju onima koji su spomenuti u ajetu,makar se
radilo samo o vanjskoj slicnosti odnosno poistovjecivanju.I oni zasluzuju dio pokude
radi toga sto im slice,mada ih oni neoponosaju u svemu prilikom zvidanja i pljeskanja.


Ibn Mesud r.a. kaze:Pjesma onodsno muzika uzrok je nastanka nifaka u srcu kao sto je voda uzrok nastanka plodova.

Katada kaze:Kada je Iblis sisao na zemlju kazao je:O Gospodaru moj prokleo si me,pa koji je moj posao?Sihr odgovori Allah dz.s. a sta je moj Kur'an upita,poezija odgovori Allah s.w.t.

Muhammed s.a.v.s. je rekao u jednom hadisu:
Zabranjeno mi je da slusam 2 glupa i gresna
zvuka,zvuk muzickih instrumenata prilikom blagodatati i zvuk naricanja prilikom nesrece
odnosno smrti.
Uzviseni Allah kaze dalje u Kur'anu:Odlazi rece On,onima koji se za tobom
budu poveli i tebi kazna Dzehenemska bit ce potpuna kazna,i zavodi glasom svojim koga mozes i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pjesadiju i budi im ortak u imetcima i djeci i daji im obecanje,a sejtan ih samo obmanjuje,ali ti doista neces imati nikakve vlasti nad robovma Mojim,a Gospodar tvoj dovoljan je kao zastitnik.


Mudzahid kaze da se pod sejtanskim glasom misli na muziku i na laz.
Ibn Ijad rekao je,muzika je podsticaj na blud.

Ima i onih koji,zele da ubace drugi pojam u muziku kako bi je ublazili odnosno ohalali pa su je nazvali duhovna muzika,A pod pojmom duhovna muzika obicno se podrazumjeva,slusanje klasicne muzike ali u nas taj pojman odnosno kod bosnjaka poprima
sasvim drugo znacenje.I njemu se pokusava barem prirodati to znacenje,a to je da se pod
"Duhovnim" upravo misli na ono sto je vjersko.Tako se pojam duhovna muzika pokusava izmjeniti da se odnosni na vjersku muziku.A ljudi koji predstavljaju vjeru organizuju razne muzicke koncerte,i opravdavaju to time da se radi o
duhovnoj muzici a ne o obicnoj,jer obrazlazu to time da obicna muzika nije dozavoljena a da je tu duhovna muzika koja ce je nadomjestiti.Pa se onda namece pitanje dali je takva muzika
dozvoljena ili ne? i kakav je stav islama o toj duhovnoj muzici.

Jedna od bitnih karakteristika Islama i islamskog prava,jeste da ne pridaje vaznost nazivu nego sustini.Tako je i ovde,bez obzira na to sto se ta muzika naziva duhovnom,ona je u biti "Muzika"
i radi toga nije dozvoljena u Islamu.I tu treba da se osvrnemo na jedno vazno Fikhsko pravilo koje glasi: Da mjenjanjem imena pojma,nemjenja se njegova bit.
Primjer Alkohol:Manje vise je poznato da ga ima vise vrsta i da tog alkohola ima vise naziva,da nose razlicite nazive,vino,brandi,sljivovica viski itd I one su bez iznimke sve zabranjene,pa dali je onda takav alkhol halal ako mu dadnemo epitet duhovnog pica?Da ga nazovemo duhovni brendi ili duhovno vino i slicno?Naravno da nece jer se i
dalje radi o istom Alkoholu.

Primjer kamata:Mozemo vidjeti u nekim zemljama neke banke,ili  vecina radi na kamatnom sistemu a poznato da je kamata u Islamu haram.Ali zato su te banke pribjegle jednom lukavstvu,oni su umjesto naziva kamata poceli da upotrebljavaju drugi termin koji su nazvali"Koristi".I to lukavstvo sa namjerom da se prevari korisnik bankovnog racuna,kojem se kaze da banka neradi sa kamatama.Nego da ce korisnik umjesto kamate uzimati korist.I koristnik usluga doticne banke zadovljan je,jer je izbjegao kamatu koja je po islamu zabranjena,a sa druge strane ima i koristi.ALi ipak kada su ljudi
kojima je stalo do toga da se sacuvaju od harama poceli pitati dali je ta fajda dozvoljena,sjeli su i pomno razmotrili taj problem i dosli su do zakljucka da se radi o kamati i da ona nije dozvoljena bez obzira sto se naziva drugim imenom jer je u biti kamata.
Takav je slucaj i duhovne muzike,nije vazno dali ce se ona zvati duhovnom ili islamskom ili ce joj se dati neko drugo ime ona ce se uvijek biti i zvati se muzika.
I samim tim potpada pod propis koji se odnosi na muziku.

Sirom Islamskog svijeta muzika zauzima sve znacajnije mjesto kod muslimana i uvlaci se u njihov zivot.Tako se svadbe prave uz muziku,rodjenje djete se slavi uz muziku,ramazan docekujemo uz muziku i slicno.Nazalost muzika pronalazi svoje mjesto i uz ilahije,tako da se i ilahije pocinju izvoditi uz muziku.Ilahije sa muzikom nisu postojale prije,nego su produkt novog doba kao odstupanje muslimana od svoje
vjere,njihovog sve manje klanjanja,i neizvrsavanje
onoga sto nam je Gospodar naredio.I same ilahije nisu zabranjene ukoliko nesadrze nesto
sto se kosi sa islamom i ako se neizvode uz muziku,ali onog momenta kad se uz ilahiju
pridruze muzicki intrumenti,slusanje ilahija je haram kao i boravka na onome mjestu gdje se one uce.


Pa kako pravi i iskreni vjernik moze biti zadovoljan da cuje spomen Allahovog imena ili
imena nekog od njegovih poslanika uz zvukove gitare,flaute ili nekog drugog muzickog
instrumenta?
Kada Allahov Poslanik s.a.v.s. muziku naziva glupim gresnim zvukom?
Kako pravi vjernik moze slusati izgovaranje Allahovog imena uz gresan zvuk?
Kako pravi vjernik moze slusati  ime nekog od Allahovih poslanika uz  tupi i glupi zvuk?
Pa zar nemamo nimalo stida od Allaha Azze we Dzelle?


Neki se slazu sa tim da su ilahije sa muzikom haram ali se "izvode" sa tim,kako bi rekli da obicne muslimane privukli u islam?
Ali kako nesmjemo i nemozemo da razmislimo,jer namece se pitanje,dali cinjeci grijeh mozemo imati nagradu ili ne?I sta ako se organizuju koncerti ilahija sa muzikom?,dali ce ljudi koji dodju na taj
koncert promjeniti svoj odnos prema Allahu Azze we Dzelle?Da se pokaju i da postanu pravi vjernici koji ce se kloniti svih grijeha pa i slusanja
muzike?


Nemoze se grijesima pozvat u islam,kao sto se prljavstina nemoze oprati u prljavoj vodi.Jer u osnovi mi Allahovi dz.s. robovi  zelimo da covjeka koji je gresnik i slabo se pridrzava islama,ne nagovaramo da  slusa ilahije sa muzikom i da samim tim stekne jos vise grijeha.Dok "oni" kazu da to cine kako bi ga privukli u islam i naveli da se
strogo pridrzava islamskih propisa a to je ociti apsurd.


I onda ljudi u onome koji ih poziva na slusanje ilahija sa muzikom,vide uzor,pa kakav je uzor onog koji svjesno grijeh cini a poziva i druge?


Uzviseni nam porucuje: O vi koji vjerujete,bojte se Allaha istinskom bogobojaznoscu,i umirite samo kao muslimani.

 
30.05.2009.

Ahlak prvih generacija

Nema nikakve sumnje,da se covjek cesto zapita,zasto se ljudi ponasaju tako kako se ponasaju,govorimo o ljudima  koji su u vjeri koji su usli u vjeru i  smatraju sebe a i drugi ih smatraju vjernicima.I to ponasanje jako je bitna stvar,ulazi u temelje same vjere,znaci ponasanje, nacin ponasanja,metod ponasanja,je dio temeljni dio vjere.Ja sam zato odlucio da ova nasa druzenja ako nas Allah dz.s pozivi i nastave se da budu u tom duhu i udlucio sam navesti kako je bilo ponasanje prvih generacija,pohvaljenih generacija od strane Poslanika s.a.v.s. a to je prvo,drugo i trece stoljece odnosno generacija Muslimana.Sta cemo raditi,AKo Bog Da radit cemo i vidjet cemo kako su se ponasali ashabi Allahovog Poslanika s.a.v.s.Koji su to bili temelji i pricnipi pomocu kojih su se medjusobno zblizavali druzili i radili itd.Prvo sto je karakteristicno za njih,znaci karakteristika prva.Karakteristika prva,Ihlas u svakoj rijeci i u svakom djelu i nevjerovatan strah od neiskrenosti u rjecima i djelima.To je karakteristika koju cete naci u biografiji svakog ashaba,svakog tabina koji je poznat i svakog alima iz tog vremena koji je bio tu.Svaki od njih.Tako da se prenosi da su za nekim krenuli ucenici,onako bili ljudi na dersu i hoce da ga pitaju u putu.A on se okrene i kaze:Sta hocete vi?Hocemo da iskoristimo vrijeme da te pitamo.On Kaze:Nemojte to raditi.To je ponizenje za vas a iskusenja za mene.Iskusenje.Jer kad vide ljude oko sebe pomisli da je nesto veliko.A zapamtite pravilo.Kad god covjek misli da je velik kod Allaha dz.s i da je ko kozna kakav vjernik.Neka zna dobro da  bas u tom trenutku na niskim granama.Jer osobina vjernika je da stalno svoj trud koji radi smatra malim.A to cemo vidjeti u sledecim osobinama.Kaze Uzviseni Allah dz.s.Duznost je Allahu,iskreno ispovjedati vjeru.E-Din u arapskom rjecniku podrazumjeva rijeci i djela.Sto znaci kao da kaze: Svaku rjec koju kazes,svako djelo koje uradis,duznost je da bude iskreno samo radi Allaha dz.s.

Jednom prilikom tako citajuci biografiju Ibn Redzeba.Ibn Redzeb alim koji je bio ucenik Ibn Qajjima,i poznat po svojim komentarima hadisa,skoro svaki vazniji hadis on je prokomentarisao u posebnoj knjizi.Bio je kadija u svoje vrijeme i veliki alim.I jednom prilikom zapocela se rasprava po nekom pitanju i onda Ibn Redzeb,a inace nije mu bio to obicaj,nikada taj covjek nije raspravljao,on kaze sta ima rekao je Allah rekao je Poslanik hoces prifatiti neces gotovo,zavrsena je prica.Jer vjera je da se radi a ne da se raspravlja o njoj.Medjutim tom prilikom dogodilo se da jeto kod njega malo izazvalo rekaciju kod i on je poceo raspravljat pricat,i iznio je misljenja neka,svi su ostali zapanjeni i nije imo niko nista dodat.Kad je to se zavrsilo on se vraca sav u brigama,kazu mu sta ti je Allah ti se smilovao.Kaze vaAllahi ovo maloprije sve sto sam pricao,ja neznam dali to bilo samo radi Allaha dz.s. ili zato sto se rasprava povela.Pa otvorio se.Znaci svaka rjec.To su krupne stvari zaista.Koliko je to krupno,najbolje govori podatak da je Abdullah ibn Omer r.a.,a Abdullah Ibn Omer  znamo na kakvom je rangu medju Ashabima r.a.Njemu su jednom prilikom tako poceli govoriti,razbolio se pred smrt,kako je dobar,vaki naki,bio sa Poslanikom s.a.v.s.Kaze slusajte me ljudi va Allahi ja kad bi znao da sam samo jednu sedzdu iskreno radi Allaha dz.s obavio,ja bi pozelio da umrem.Kad bi znao tacno.Ali hajde znaj brate,to je problem.Kaze Poslanik  s.a.v.s u hadisu kod Nesaija,ciji je lanac prenosilaca dobar,rekao: Allah neprima nijedno dobro djelo,nijednu rjec,znaci:zikr,davu,narjedjivanje na dobro,odvracanje od zla,nista,osim sto je iskreno zbog Njega uradjeno i zbog Njegovog lica Savrsenog.Znaci svako djelo,svaka rjec,nema od toga covjek nikakve koristi,ako mu nije cilj sa tim djelom,Uzviseni Allah dz.s.

Jednom Prilikom imam Buhari,sjedio je u dzemiji,a dzamije nisu bile prostre jos uvijek,i vidio je da je neki covjek bacio neki otpadak u dzamiju.Kaze jedan njegov ucenik,koji je bio uz njega tu,kaze primjetio sam da je sejh pogledao to krajickom oka i nije mu se to svidilo ali nije nista rekao.Kad se sjelo zavrsio pustio je ljude da izadju.I onda je stao okreno se i vidio da niko negleda,uzeo to,ponio i nije znao da ga ovaj gleda i nakon toga kad je izasao ponovo se okreno vidio imali ikoga i onda tek bacio taj papir.Znaci i najmanji dio da ukloni nesto,iz dzamije i slicno,sto smeta,gledali su da to bude iskreno i da niko nezna za to.Ali gledajte druge Allahove dz.s. mudrosti.Da covjek kad zeli da bude iskren zaista,Allah dz.s. da,pa da bilo ko na neki nacin to opet pokaze ljudima,i to mozda u jos ljepsom obliku nego sto je taj covjek htio,a sa druge strane oni koji zele da se prikazu lijepim i dobrim,koji zele da se svide ljudima itd,vidimo da kasnije opet budu u nekom ruznom obliku u ruznoj slici pred tim ljudima.Znaci onaj ko zeli samo Allahovo dz.s. lice sa svojim djelima sa svojim rjecima,dobit ce to sto zeli Ins Allah a dobit ce i lijep spomen na ovom svijetu,nemoj se sikirat.Imami,ulema,ashabi umrli su prije 1400 i nesto godina.Znaci prije 14 vijekova se umrli preselili na ahiret,a lijep spomen je o njima ostao do dana danasnjeg i ostace do kijametskog dana Insa Allah.

Primjer Imam Nevevi.Koji je umro prije skoro 1000 god.A mi smo bosanci nismo arapi uopste.A znamo za Rijadus-salihin,a znate imama Nevevija i znamo da postoje milioni muhadisa koji su veci i uceniji od imama Nevevija a tako znamo da postoje milioni hadiskih zbirki knjiga,vecih manji srednji,ali eto Rijadus-salihin,to zna svak,kaze ulema da je to jedan od  znakova da je taj covjek bio iskren kad je pisao to djelo i da je zaista zelio sa time Allahovo dz.s. zadovoljstvo i da prosiri Sunnet Allahovog Poslanika s.a.v.s.

Kaze Ibrahim Et-Tejmije:Iskren je onaj covjek,koji krije svoja dobra djela kao sto krije svoje grijehe.Covjek se obicno sakrije kad radi nesto sto nevalja,a pravi muhlis pravi covjek koji je iskren,koji radi dobro djelo sakrije se.Zato niz uleme,tabina i ostali koji su recimo postili Davuda a.s. post,a da to ponekad ni zene ni djeca njihove nisu znale.Nego kad krenu na poso na pijacu ili trogovinu,ponesu kao dorucak i udjele siromahu.Obicno se vracali u aksam,dodju kuci i veceraju i niko nezna da je to iftar.

hfz Elvedin Huseinbasic

Insa Allah nastavi ce se...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.05.2009.

Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi-Prva stvar

Odabrano misljenje,a njega zastupa vecina poznatih alima,jeste takvo da se to razlikuje od osobe do osobe u skladu s njenim clanom,slaboscu,razmisljanjem i nemarom,jer se prenopsi da je Osman r.a. zavrsavao hatmu za jedan dan.Pokudjeno je zavrsiti hatmu za period veci od cetrdeset dana.

Medjutim,ponekad covjek nije u stanju raznih okolnosti zabrsiti Kur'an jedanput mjesecno zbog bolesti,zauzetosti,dzihada i sl onda je najmanje sto moze da prouci hatmu svakih sest mjeseci tj dvaput u godini.

Na to ukazuju i Ez-Zerkesi citirajuci Ebu Lejsa koji kaze:Treba da prouci hatmu 2 puta godisnje,ako nije u stanju vise.El-Hasen ibn Zijad prenosi od Ebu Hanifa da je rekao:Onaj ko prouci godisnje dvije hatme ispunio je duznost prema Kur'anu,jer je Vjerovjesnik s.a.v.s ucio Kur'an Dzibrilu dvaput one godine u kojoj je umro.

Zavrsio bih govor o ovome uzroku koji vodi ka Allahovoj ljubavi s jednim vaznom napomenom,a to je da sve ono sto je receno o ucenju Kur'ana onom koji uci Kur'an vazi i za slusanje Kur'ana onome ko ne zna da ga uci.

Allah Subhanehu obecao je svakome nome koji slusa Kur'an uz sutnju i skrusenost Svoju milost.Uzviseni kaze: A kad se uci Kur'an vi ga slusajte i sutite da bi vam se smilovao.(Kur'an 7:204)

Tj pomno ga slusajte kako biste razumjeli njegova znacenja i razmisljanje o njegovim poukama,sutite kada se on uci sve ok se ne zavrsi s njegovim ucenjem kako biste zasluzili Allahovu milost,koja je najveci plod toga.

Allahova milost uistinu najveci plod.Medjutim,unutar te milosti nalaze se druge milosti,pored toga ploga imaju i drugi plodovi koje spominje Ibnul-Qajjim rahimehullah i navodi da su najpreci da postignu oni koji su odabrali slusanje Kur'ana nad slusanjem sejtanovih muzickih instrumenata,koji su dali prednost sutnji kad se uci Kur'anski ajeti nad slusanjem poenzije i slusanju govora Gospodara zemlje i neba nad slusanjem pripovjedaca i pjesnika.

Onaj ko izabere to slusanje nece ostati bez upute,niti bez shvatanja pouke,niti bez opomene vodica ka uputi,niti bez onoga sto ce ga odvracati od zablude,niti bez vodica koji covjeka sprecava da krene krivim putem,niti bez vida od sljepila,niti bez onoga sto ce ga uputiti na dobro i odvratiti od onoga sto mu steti i skodi,niti bez upute na svijetlo,niti bez izlaza iz tmine,niti bez onoga sto ce odvracati od strasti,niti bez onoga sto ce odvracati od strasti,niti bez onoga sto ce podsticati na bogobojanost,niti bez jasnoce vida,niti bez zivota za srce,niti bez utjehe i lijeka,niti bez zastite i spasa,niti bez otklanjanja nedoumice,niti bez pojasnjenja dokaza,niti bez onoga sto potvrdjuje istinu,a opovrgava laz.

Sve ovo i drugo spada u milosti koje postize covjek kada postupa po ovom savjetu.Kome se bude ucio Kur'an,neka zamisli kao da ga slusa Allaha kako mu On pomocu njega govori.

Ibn Qajjim El-Dzevzijje-Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi

 
30.05.2009.

Pitanja i odgovori-Bilal Assad

Pitanje:
Ako osoba propusti neki namaz,svjesno iz lijenosti,ali se boji Allaha,da li ce ona biti stanovnik Dzenneta?

Odgovor:
Znate ako se boji Allaha insa Allah uci ce u Dzennet.Ali ako propustis namaz ili dva,nece te Insa Allah uciniti vjecnim stanovnikom vatre.Mozes biti kaznjen!Svjesno to je grijeh.Ali uvijek ima pokajanje.Procitaj knjigu o Ahmedovom pokajniku i znat ces sta mislim sa tim.

Pitanje:
Da li smo duzni da slijedimo neki mezheb?Ili moramo svojim razumom slijediti Kur'an i Sunnet?

Odgovor:
Ali u osnovi,da mozes slijediti mezheb.Ko kaze da nemozes?Ljudi koji su studirali u Medini ili neku drugu serijatsku skolu,oni prihvate odredjeni mezheb i poducavaju njemu.Na primjer u Medini proucavaju Hanbelijski mezheb.Ibn Tejjmije rahmetullahi alejh je bio Malikijskog mezheba.Da bio je Malikija.Ali tu postoje male razlike,ali znajte da niko,nijedan covjek bez obzira koliko je ucen se nesmje slijepo slijediti.Bez ikakve istrage.Recimo da si starica koja nezna ni citati ni pisati,koja ne razumije nista osim koza i ovaca,jer je tako odgojena,onda ce slijediti ucenjaka u kojeg ima povjerenja i koji izgleda iskren.I mozes da vidis znakove na njemu,a on konstantno spominje Kur'an i Sunnet,hadise.Ona treba samo da kaze,sejh je li ovo dozvoljeno i to je dovoljno od nje.Ali evo mogu navesti svoj primjer,koji ucim znanje i znam arapski,i mogu da istrazujem o nekom pitanju,mogu da citam sta su ucenjaci rekli o nekom hadisu.Moram dakle ici tim putem.Na posljetku se odlucim.Ali ako neko pitanje nije jasno,ako tu postoje razlicita misljenja,onda slijedi ono sto ti je u srcu najdraze.Ili se mozes vratiti na mezheb,dok ne nadjes nesto sto je veci dokaz za tebe.Ako ti ja sad na primjer citiram hadis,a taj hadis je u Buhariji i veoma jasan i ti si ga razumio,a ti meni onda kazes,znas moj mezheb drugacije kaze,izvini ne mogu to slijediti.Onda moja draga braco i sestre,nazalost,time biste ucinili osnivaca mezheba svojim poslanikom.Ucinili biste dakle Malika,Ahmeda ili Ebu Hanifu svojim poslanicima.Oni su cisti od toga.Oni su govorili:nemojte nas slijediti slijepo,Ako je hadis vjerodostojan pa to je nas mezheb.To znaci da su oni zasnovani na znanju.Ponekad neki hadisi im nisu uopste bili dostupni.Imma Buhari npr on je dosao nakon Ebu Hanife,bilo je hadisa koje je on tek tada otkrio.Tako da to nije uslov moje drage sestre i braco.

Pitanje:
Sta nam preporucujes kako bismo mi muslimani se trudili da obnovimo svoje vjerovanje?

Odgovor:
Stalno ucite Kur'an i pokusajte ga razumjeti.Svaki dan imajte odredjeni vird tj zikr kojeg stalno ucite.Ili uzimite 10 min ili pola sata za ucenje Kur'ana svaki dan.I pokustajte ga razumjeti.Odvoji vremena da se sjecas Allaha,ako ne odvojis vremena za Allaha onda ces zaboraviti Allaha s.w.t.A tada ce tvoj iman i trud se smanjiti pa cak i ako si u namazu.Namaz moze vremenom postati samo mehanicki i onda neznas zasto klanjas,ili koliko si rekata klanjao.Moras se stalno truditi da naucis nove stvari.Citaj,pitaj,budi u drustvu Allahu pokornih koliko mozes.Upucuj Allahu s.w.t. dove,i ako sve to ne bude uspjelo,onda se vrati na osnovu.Sta je to sto cini covjeka muslimanom?A to je dakle Allahovo stvaranje.Koliko nas uzima vremena u toku dana ili noci da razmislja o Allahovom s.w.t. stvaranju?Da razmislimo o zvjezdama ili kako se Zemlja pokrece,ili da gledas video o pticama i slicnim stvarima i da se prisjetis Allahovog stvaranja.Dakle,Allahovo stvaranje,razmisli o tome,to ce ti ucvrstiti vjerovanje.Tako mi Allaha,to ce uciniti nesto sa tvojim srcem.Osjetices slast u svom srcu cim to budes uradio.Trudi se nastoj u tome,a iman se povecava i smanjuje,ne brini se.Sve dok budes izvrsavao obaveze.

Pitanje:
Kako moze musliman pokazati nevjerniku,da je Islam potpun nacin zivota u svim pogledima

Odgovor:Insa Allah sjest cemo pa cemo o tome diskutovati,sve ima svoje,ali uvijek nastojim spominjati to.Koncetrisi se na Tewhid,kada budes razgovarao sa njima,Allahovoj jednoci a pokazi im lijpim primjerom.Ostalo sve zavisi o tome sta oni kazu,o cemu pricaju.


P.S.Ova pitanja i odgovore kao i one prethodne sto sam postirao mozete sve naci na jednom videu,na engleskom je ali naravno sa nasim prevodom..Pa bujrum na : http://www.n-um.com/?q=node/2346/play

 
 
 
 
29.05.2009.

Istina o ubistvu Poslanikovog s.a.v.s. unuka Huseina r.a. (2 dio)

Istina o ubistvu Poslanikovog s.a.v.s. unuka Huseina r.a. (2 dio)

E-mail Ispis PDF
Preveo: Haris Hećimović, ASUQ (Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka)
Kada su doputovali u mjesto zvano Kerbela, presreo ih je ostatak vojske Ubejdullaha ibn Zijada. Brojali su 4.000 vojnika, a na njihovom čelu bio je Omer ibn S’ad. Husein je upitao: “Koje je ovo mjesto?” Odgovoriše: “Ovo je Kerbela.” Husein reče: “Kerb (žalost, tuga) i bela (belaj, problem).”   
Kada je Husein vidio veličinu i snagu vojske i shvatio da on nema snage sa svojom grupom ljudi da im se suprotstavi, reče: “Predlažem vam jednu od ove dvije stvari: da se vratim nazad ili da me pustite da odem Jezidu u Šam.”
Omer ibn S’ad mu reče: “Ti pošalji izaslanika Jezidu, a ja ću poslati svog izaslanika Ubejdullahu.” Husein je odbio da pošalje izaslanika Jezidu, a Omer je poslao Ubejdullahu, koji je odbio sve mogućnosti osim hapšenja Huseina. Obavijestili su Huseina o Ubejdullahovoj naredbi da ga uhapse, što je on to kategorički odbio. Jedino je ostalo da se bore. U toj bitki sudjelovale su 73 Huseinove pristalice protiv 5.000 vojnika. Huseinu se priključilo još 30 vojnika iz El-Hurrove grupe s njim na čelu. Zbog ove odluke, neki od njegovih ljudi su mu prigovorili, na šta im je on odgovorio riječima: “Tako mi Allaha, ja sam, između Dženneta i Vatre, za sebe odabrao Džennet.”
Nema sumnje da je ova bitka bila neravnopravna po broju vojnika i na jednoj i na drugoj strani. U bitki su poginuli svi Huseinovi drugovi, Allah bio zadovoljan njime i njima, braneći ga. Husein je jedini ostao živ boreći se poput lava, ali broj ove vojske bio je ogroman. Svi vojnici su izbjegavali da ubiju Huseina bojeći se da budu iskušani njegovom krvlju. On je bio krv Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem!!! Dolazili bi do Huseina, pa bi se okretali se od njega, sve dok nije došao čovjek pokvarenjak koji se zvao Šemr ibn Zil-Džušen. Bacio je koplje prema Huseinu koje ga je oborilo na zemlju. Tada su se vojnici okupili oko Huseina i ubili su ga. Preselio je plemeniti Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, unuk kao šehid.
Jedni kažu da je Šemr ibn Zil-Džušen odsjekao Huseinovu glavu, a drugi da je to uradio Sinan ibn Enes el-Nah’i, a Allah najbolje zna!
Što se tiče priče da Huseinu nisu dali vode, te da je preselio žedan i sl., to su pretjerivanja koja žele još više podstaći osjećaje i tugu, a te priče nigdje nisu potvrđene niti su tačne. Nema sumnje da je ova priča tužna i bolna za svakog muslimana. Izgubljen je onaj koji je učestvovao u ubistvu Huseina i pao je pod Allahovu srdžbu. S druge strane, Allah se smilovao i zadovoljan je Huseinom i onima koji su bili s njim.
Ko je sve poginuo sa Huseinom
- Od sinova Alije ibn Ebi Taliba: Ebu Bekr, Muhammed, Osman, Džafer, El-Abbas,
- od Huseinovih sinova: Alij el-Ekber i Abdullah,
- od Hasanovih sinova: Ebi Bekr, Abdullah i El-Kasim,
- od Akilovih sinova: Džafer, Abdullah, Abdurrahman, Abdullah ibn Muslim ibn Akil,
- od sinova Abdullaha ibn Džafera: Avn i Muhammed.
Uz njih su, dakle, poginuli Husein i Muslim ibn Akil, radijallahu anhuma džemian.
Od Ummu Seleme prenosi se da je kazala: “Džibril je bio kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, a ja sam čuvala Huseina koji je počeo da plače, pa sam ga pustila, a on je ušao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i približio mu se. Džibril tada reče: ‘Voliš li ga, o Muhammede?’  Poslanik odgovori:  ‘Da.’ Džibril reče: ‘Zaista će ga ljudi iz tvog ummeta ubiti, i ako želiš, pokazat ću ti mjesto na kome će biti ubijen.’ Pa mu je pokazao mjesto koje se zove Kerbela.’’  (zabilježio ga je Ahmed u svom djelu Fadailu el-Sahabe, sa dobrim lancem prenosilaca)
Postoje predaje koje kažu da je počela padati kiša od krvi, ili da se nije mogao naći kamen ispod kojeg se nalazila krv zbog ubistva Huseina. Ovo su priče koje su proizašle iz osjećaja i tuge ljudi, a one neistinite i njihovi lanci prenosilaca su neispravni.
Propis izlaska Huseina prema Kufi
U Huseinovom pohodu prema Kufi nije bilo nikakve koristi, niti vjerske, niti dunjalučke. Zato su ga mnogi ashabi pokušavali zaustaviti. On sam je htio da se vrati kada mu je stiglo drugo pismo u kojem su opisane prave osobine Kufljana, ali je nastavio put zbog Muslimovih sinova. Pored svega, zločinci su ih sve pobili, pa i njega, Poslanikovog unuka. Taj pohod bio je uzrok mnogih nereda koji se ne bi desili da Husein nije krenuo ka Kufi. Ali što Allah, tebareke ve te’ala, odredi, to se mora desiti, pa makar ljudi ne bili zadovoljni time.
Ako pogledamo unazad, vidjet ćemo da Husein nije najveći čovjek koji je ubijen. Ubijani su i bolji od njega, kao što su vjerovjesnici. Zar nije mučki ubijen Jahja, alejhis-selam? Zar nije ubijen Zekerijja, alejhis-selam? Zar nisu mnogi vjerovjesnici ubijeni, kao što kaže Allah Uzvišeni: “...reci: ‘I prije mene su vam poslanici jasne dokaze donosili, a i taj o kome govorite, pa zašto ste ih, ako istinu govorite, ubijali?”’  Isto tako su ubijeni i Omer i Osman, Allah bio zadovoljan njima.

Kako se postaviti prema ovom događaju?
Nije dozvoljeno, onome koji se boji Allaha, kada se sjeti ubistva Huseina i onih koji su bili s njim, da se udara po licu i tijelu, da čupa kosu, cijepa odjeću, nariče i radi stvari slične tome! Preneseno je od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je kazao: “Nije od nas onaj koji se udara po licu i cijepa svoju odjeću” (Buharija);  “Ja se odričem onoga koji podiže svoj glas (nariče), brije svoju glavu (radi musibeta) i cijepa svoju odjeću” (Muslim).
Svakom pametnom muslimanu vadžib je, ako se sjeti nečeg poput ovog događaja, da kaže ono što nam je naredio Uzvišeni Allah: “One koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: ‘Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!’”
A znamo da Alija, Huseinov sin, ili njegov sin Muhammed, ili njegov sin Džafer, ili Musa, sin Džaferov, Allah bio zadovoljan svima njima, ili neko drugi od islamskih prvaka, nije naricao, niti cijepao odjeću, niti se udarao po licu, a svi oni su naši uzori.

Jezidov stav prema ubistvu Huseina
Jezidove ruke nisu uprljane krvlju Huseina, radijallahu anhu, i ovom konstatacijom ne želimo braniti Jezida, nego istinu, a Jezid nas uopće ne zanima po ovom pitanju. Rekao je šejhul-islam Ibn Tejmijje: “Jezid nije naredio ubistvo Huseina prema konsenzusu prenosilaca priče o ovom događaju. Ono što je uradio jeste da je obavijestio Ubejdullaha ibn Zijada da mu zabrani da zavlada Irakom. Kada je Jezid stigao, Husein je već bio ubijen. Čak se zatvorio u svoju kuću i plakao zbog njegovog ubistva, i nije ružno govorio o ženama iz njegove porodice, kao što mu se želi podmetnuti. Naprotiv, bio je plemenit prema njima. Ovo podupiru dokazi da su članovi Jezidove familije poštovali pleme Benu Hašim, iz kojeg je Poslanik, alejhis-selam, te su se ženili od njih.

Huseinova glava
Nije potvrđeno, niti ima ikakvih dokaza da je Huseinova glava poslana Jezidu u Šam. Istina je da je Husein ubijen u Kerbeli, a da mu je glava odnesena Ubejdullahu ibn Zijadu u Kufu. Ne zna se mjesto kabura, niti mjesto gdje je zakopana Huseinova glava, radijallahu anhu.
A, Allah Uzvišeni najbolje zna, i neka je Allahov salavat na našeg vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu i ashabe!Autor: Šejh Osman el-Hamis

Preuzeto sa www.minber.ba
 
 
 
 
 
 
29.05.2009.

Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi-Prva stvar

Opasnost zapostavljanja Kur'ana

Ako su ljubav prema Kur'anu i druzenje s Kur'anom jedan od razloga koji vode ka Allahovoj ljubavi,onda je zapostavljanje Kur'ana i los odnos prema njemu jedan od uzroka koji vode Allahovoj subhanehu ve teala srdzbi.
Isto kao sto su ljudi zbog svoga lijepoga odnose prema Kur'anu na razlicitim(visokim) stepenima i nivoima,neki od njih zapadaju zbog njegovog zapostavljanja na jako niske stepenice.
Vjerovjesnik s.a.v.s. pozalio se na one koji glave okrecu od Kur'ana i koji ga izbjegavaju svome Gospodaru Azze we Dzelle:Poslanik je rekao:Gospodaru moj,narod moj ovaj Kur'an izbjegava.(Kur'an 25:30)
Oni bi,kada bi im se ucio Kur'an poceli galamiti i govoriti o necemu drugom kako ga ne bi culi.To je izbjegavanje (Kur'ana).
Nevjerovanje u njega jeste njegovo izbjegavanje.Nerazmisljanje o njemu i nerazumjevanje njega takodjer spada u njegovo izbjegavanje.Pribjegavanje necemu drugom,npr poenziji,prozi,pjesmi,govoru ili slijedjenju nekog drugog puta mimo njegovog spada u njegovo izbjegavanje.
Dakle oni koji izbjegavaju Allahovu knjigu mogu se podjeliti na kategorije i vrste.Vjernik se treba cuvati od toga da zapadne u bilo koju kategoriju od nevedenih cineci bilo koju vrstu izbjegavanja Kur'ana.Ibnul Qajjim rahimehullah veli: Izbjegavanje Kur'ana moze se podjeliti na vise vrsta:
-jedna je od njih izbjegavanje njegovog slusanja,vjerovanja u njega i pomnog pracenja njegovog ucenja;
-druga je izbjegavanje postupanja po njemu i zastajanja kod onoga sto je on dozvolio i zabranio,makar ga ucio i vjerovao po njemu;
-treca je izbjegavanje sudjenja po njemu i izbjegavanje uzimanja za sudiju u temeljnim stvarima vjere i njemim ograncima
-cetvrta je izbjegavanje razmisljanja o njemu i njegovog razumjevanja i spoznaje sta zeli Onaj Koji govori;
-peta je izbjegavanje lijecenja njima svih bolesti srca i trazenja lijeka za bolest u necem drugom.
Sve to obuhvataju rijeci Uzvisenog: Poslanik je rekao:Gospodaru moj,narod moj ovaj Kur'an izbjegava!A uz sve to moze se dodati izbjegavanje njegovog ucenja.
Postoji jos jedna vrsta njegovog izbjegavanja koja se rasirila u danasnje vrijeme,a koja se ogleda u tome sto se mushaf ostavi na odredjeno mjesto samo radi bereketa,kao npr da se stavi na policu u kuci ili auto pozadini ili naprijed,te se na njemu skuplja prasina sto upucuje da se on izbjegava.
To je los odnos prema Allahovoj knjizi.
Ibnul Dzevzi rahimehullah kaze:
Onaj ko bude posjedovao mushaf,svakog dana treba uciti bar nekolio ajeta,kako ga nebi zapostavio.

Kao sto je Ibnul Dzevzi rahimehullah opisao lijek za tu posljednju vrstu zapostavljanja izbjegavanja Kur'ana,na drugom mjestu je spomenuo lijek za stvari koje covjeka navode da izbjegava njegovo razumjevanje i razmisljanje o njemu pa kaze:
Onaj ko uci Kur'an treba odbaciti sve ono sto ga sprecava od razumjevanja,kao npr da ga sejtan navede na pomisao da nije pravilno izgovorio neki harf,da ga nije izgovorio kako treba,pa ga onda ponavlja i time mu odvrati paznju od razumjevanja znacenja.U to spada i to da onaj ko uci Kur'an uporno cini neki grijeh,ili pak da bude ohol ili se odaje strastima.To se desava zbog tmine srca i hrdje.To je popu prljavstine na ogledalu koja sprecava da se vidi istina.
Srce je poput ogledala,strasti poput hrdje,a znacenja Kur'ana poput slike koje se ogledaju u ogledalu.Uvjezbavanje srca uklanjanjem strasti jeste poput cistoce za ogledalo.

To je sto se tice onih koji izbjegavaju i zapostavljaju Kur'an.Medjutim,sto se tice onih koji su u stalnoj vezi s njim,oni se prema svojoj vezi za Kur'an mogu podjeliti na stepene i kategorije shodno Allahovoj blagodati koju im je dao,a to je slobodno vrijeme i zelja(ambicija).
Prijasnje su generacije svoje srce danonocno ozivljavale Kur'anom.Navikli su svoja srca stalno iznova pojiti na osnovu cega su ona ostala ziva i budna.Ibnul Dzevzi veli:
Sto se tice toga koliko su ucili,tu su njihovi obicaji bili razliciti.Neki bi od njih zavrsavali svakog dana po jednu hatmu,neki bi za jedan dan zavrsavali i vise od jedne hatme,neki bi zavrsavali hatmu svaka tri dana,neki svake sedmice,neki bi zavrsavali hatmu mjesecno zbog preokupiranosti razmisljanjem,sirenjem znanja i poducavanjem,ili zbog preokupiranosti nekim drugim ibadetom mimo kiraeta ili zbog preokupiranosti stjecanjem opskrbe.A zatim je rekao:A najprece je ono sto ne sprecava covjeka od njegovih vaznih obaveza,niti mu fizicki steti,niti cini da zbog toga izgubi pazljivo ucenje Kur'ana i razmisljanje o njemu.
Vecina islamskih ucenjaka smatra da je lijepo ucenje i razumjevanje bolje nego da(covjek)puno uci bez razumjevanja.Tumac Kur'ana Ibn Abbas r.a. kaze:
Da pravilno i lijepo proucim suru El-Bekare i Alu Imran s razumjevanjem,draze mi je nego da proucim citav Kur'an na brzinu.Zbog toga je Ez-Zerkesi rahimehullah rekao: Neki Islamski ucenjaci smatraju pokudjenim da se Kur'an prouci za menje od tri dana,a kao dokaz su naveli hadis:Ne razumije onaj ko uci Kur'an za manje od tri dana.(Ebu Davud,Tirmizi,Ibn Madze)

 
Ibn Qajjim el Dzevzijje-Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi
 
 
 
28.05.2009.

Kajsar čestitao Kisri praznik Nevruz (Vatro poklonicki praznik)

Kajsar čestitao Kisri praznik Nevruz

E-mail Ispis PDF
Piše: Dr. Muhammed el-Hudajf
Američki predsjednik čestitao je iranskom narodu i predsjedniku (Islamske) Republike Iran praznik Nevroz - vatropoklonički praznik koji Perzijanci slave još od prije tri hiljade godina. U jednom historijskom periodu Perzijanci i Bizantinci bili su u sukobu i smjenjivali su se u dominaciji nad arapskim plemenima. Historija se nije mnogo promijenila. Arapska ''velika plemena'' ostala su u svojoj pristrasnosti, rascjepkanosti, borbi oko vlasti, lojalnosti drugima, te spletkarenju jednih protiv drugih u svim historijskim periodima. Stanje se vratilo na ono kako je i prije bilo. Arapskim ''velikim plemenima'' djelimično dominiraju Bizantinci, a nad ostalima vraća se prevlast Perzijanaca. Ono što se promijenilo kod savremenih arapskih ''velikih plemena'' u odnosu na prijašnja plemena jeste da nisu ni u čemu uspjeli, pa čak ni okupiti se u Zu-Karu po drugi put. I ne samo to, Bizantinci i Perzijanci usaglasili su se da će raspodijeliti svoju dominaciju nad Arapima umjesto da se međusobno oko nje bore.

Na licu američkog predsjednika prilikom izražavanja čestitke pokazivali su se znakovi poraza, jer se ponizio javno pružajući ruku saradnje Kisri i Perzijancima. Čestitao mu je jedan vatropoklonički praznik tražeći pomoć u Iraku i Afganistanu – kako bi dobio prevlast nad arapskim sunnijama i Afganistancima koji su porazili američku imperiju, a time i Bizantince, a već su te iste ''sunnije'' davno prije uništile Perzijsku imperiju i zabranile idolopokloničke praznike i obrede.

Američka ekonomija svjedoči veliki pad, tako da sama Amerika nije više u mogućnosti da finansira rat i predvodi vojne pohode na islamski svijet. Evropski saveznici shvatili su da su američke vojne pustolovine doživjele potpuni kolaps. Došla je svjetska ekonomska kriza koju su posebno osjetile američke finansijske institucije. Njihova ekonomija je posrnula, a iste ekonomske institucije, koje su bile vezane za američku ekonomiju, bankrotirale su i zapale u ogromnu krizu koja ih je odvela u nezaobilazni tjesnac recesije i enormne nezaposlenosti.
Amerika ne može više nositi breme finansiranja svojih ratova, a kamoli da konkurentno ponovno uđe u novi rat. Njihovi saveznici u NATO-u shvatili su dubinu krize i vlastitu nemoć da, bez imalo mudrosti i prisebnosti, plaćaju fakture skupih kolonizatorskih pohoda od Bagdada do Kabula. Oni su ortaci u zločinima koji se čine od Gaze do doline Suvata. To je rat sa visokom cijenom, i u ljudskom i u materijalnom smislu, jer u odbranu ustaju ljudi koji su sa svojim imanom, elanom i duhom nepokolebljivi.

Amerika, koja je doživjela kolaps u Iraku, te istrošila i ljudske i materijalne potencijale, također, obilno krvari i u Afganistanu zbog nepokolebljivosti časnih ljudi koji su stali u odbranu vlastitog praga. Potom, na kraju ne nalazi boljeg saveznika od starog saveznika Irana koji će je iščupati iz krize nakon što mu uruči finansijsku pomoć preko kolonizatorskih admirala.
Ovaj Obamin jasni poziv Iranu na saradnju predstavlja samo produžetak već starih veza, ali ne i u javnosti, jer sve je to kamuflirano medijskom hajkom i sloganima, poput ''Veliki šejtan'' i ''Osovina zla'', od kojih obje strane vide korist.

Veza između ove dvije države traje još od Homeinijeve (islamske) revolucije – od isporuke izraelskog oružja Iranu u aferi Iran – Contra do prelaska američkih aviona  B-52 preko iranske teritorije radi bombardovanja Kabula s ciljem obaranja islamske vlasti talibana. Saradnja se završava na okupaciji Iraka, kontroli i sprečavanju skupina i šiitskih milicija da se ne usprotive osvajačkim snagama, kako bi im olakšali prevlast u Iraku. Ovaj prizor se čini historijski i izaziva osjećaj gorčine, ali i podsmijeha. Međutim, u stvarnosti se očituje još veći kolaps: arapske države protežu se od Atlantskog okeana do Zaljeva sa ukupnim brojem stanovnika od tri stotine miliona, a ponašaju se poput ''plemena'' u prihvatanju dominacije Amerike i Irana.
Šta se ustvari dešava? Perzijanci, još od poražavajuće bitke na Kadisiji i svrgavanja Kisre, sanjaju o vraćanju svoje dominacije nad arapskim državama. Kako je Iran dobio svu snagu i utjecaj, a njegova ekonomija je slabija od ekonomije samo jednog Dubaija? Zašto Iran ima tako jaku i utjecajnu ulogu u tom području, a istu nema jedna velika država poput Egipta koji je na koljenima pred Izraelom? Zašto nas sada Amerika želi dijeliti sa Iranom, a njeni krucijalni strateški interesi vezani su za naša područja?

Zašto arapske vođe sami sebi ne postave ova pitanja kako bi shvatili zašto Iran širi svoj utjecaj, umjesto njihovog ispraznog medijskog graktanja o isfabriciranim pričama o ćelijama Hezbollaha?!
Da li imaju imalo stida, ne kažem imalo strateških pogleda (!), pred svojim narodima? Neka upitaju Ameriku zašto su nesposobni! Neka je upitaju kako pregovara sa Iranom o konačnom rješenju za naša područja!

Izvor: islamtoday.net   
Za minber.ba preveo E.U.
 
 
 
 
 
28.05.2009.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori-Bilal Assad

Pitanje:
Jeli dozvoljeno dotjerivati obrve?Samo da ih cistimo a ne da ih uklonimo?

Odgovor:
Meni kao muskarcu,nije dozvoljeno da ih dotjerujem.A zene?Poslanik s.a.v.s. je rekao:
Allah je prokleo zenu koja cupa obrve i ona kojoj se to radi,i onu koja tetovira,i onu kojoj se totovira,i zenu koja dotjeruje zube kako bi izgledala ljepse.I ona je prokletena.Prvo si rekla da ih cupam a zatim samo da ih ocistim a ne da uklonim.Pa ciscenje podrazumjeva cupanje.Tako da ako ciscenje podrazumjeva cupanje,onda je to ista stvar sestro,zar ne,ili brate?Ali zelim da vam kazem jos jedno.U slucaju ekstremne gustoce dozvoljeno ti je da cupas obrve,kao npr ako je zensko u pitanju,koja ima nenormalne obrve,onda te Allah ne tereti.Dozvoljeno ti je da cupas onoliko koliko treba da izgledaju normalno.A ne da ih cupas kako bi izgledala kao kod modela.A isto je dozvoljeno cupati ono sto je izmedju dvije obrve.U Arapskom jeziku obrve su ono sto je direktno iznad ociju,Tako da mozes ocistiti ono sto je iznad tvog nosa.A ovo sto je iznad ociju,to je ono sto Allah s.w.t. zeli da sacuva,jer bi inace mjenjao Allahovo stvaranje,mjenjao Allahovo kreiranje.Pa budimo pazljivi s time.

Pitanje:
Mnogo brace odlazi na utakmice da gledaju fudbal,savjetujem svog muza da ne ide ali on ne slusa.Mislim da to nije mjesto za muslimane.Muzika je glasna,navijacice koje su lahko obucene,a ja sam ekstremno ljubomorna zena.Vjerujem da sam u pravu.Molim te posavjetuj mog muza i ostalu bracu.Molim Allaha da vam podari Dzennet.

Odgovor:
Ima ovde stvari u kojima se slazem u nekima ne.Mnogo brace odlazi da gledaju utakmice,ja nevjerujem da ih mnogo ide InsaAllah,barem koliko znam,da ipak ih mnogo odlazi tamo.Oni koji nisu u vjeri.Ali ako idete da gledate fudbal prvo,braco i sestre.Ocigledno to je okruzenje ispunjeno haramima,jer ima muzike,navijacica,bas kao i na televiziji ili pijaci.Jedina razlika je kada ides sa nekom potrebom,a tu ima muzike a to nemozes izbjeci,to je druga stvar,nego kad ides direktno na fudbal,a znas da okolina nije dobra.Mozda osoba pored tebe pije alkohol,zene sjede pored tebe i vriste,a mnogi muskarci vole da to gledaju.Mnogi kojima su srca bolesna odlaze tamo samo radi toga.Kada ih pitas,zasto to ne mozes gledati na televiziji,oni kazu da moraju ici tamo da se uzive,da vriste,to mi je rekla jedna osoba.Brate,zasto mislis da ja idem tamo?Ne cujem nista,ne mogu da vidim nista sta se desava,ali volim da vristim i da psujem tog igraca ili tog igraca.Bas kao i svi ostali.Tamo psovka,vamo psovka.To se desava.To je mjesto razvrata,zato izbjegavaj takva mjesta,draga braco.Ovde takodjer pise,ja sam ekstremno ljubomorna zena.Imam komentar na to,draga sestro,jer jedan od problema koji moze ispasti medju supruznicima je to,da je neko od njih dvoje previse ljubomoran.Znate,bespotrebno.Jer ipak mora tu postojati medjusobno povjerenje .Ako nema povjerenja,onda nema ni dobrih odnosa.A to je opce poznato.Mora biti povjerenja.Ako muz ode negdje,to ne znaci da je on uzeo tvoje pravo.On zapravo oduzima svoje pravo.Time sto dolazi na mjesta koje Allah mrzi.Nemoj biti ekstremno ljubomorna,stisaj je malo.Jer ako budes ekstremno ljubomorna,onda ce stvari biti samo gore,a zatim jos gore i gore.Ima slucajeva,muzevi mogu biti potpuno neduzni.Pa ga mozda optuzujes za stvari gdje je on neduzan,a na Sudnjem danu on te moze tuziti pred Allahom s.w.t.Da li zelis to riskirati?Dakle.Reci mu da znas sta je halal i sta je haram i da Allah najbolje zna.Ako me ne zelis kao zenu,onda postoje i drugi nacini,ali ako me hoces kao zenu,onda Elhamdullilah,cuvat cu te od vatre.Ispricat cu vam pricu o Omer ibn Hattabu r.a.Jedan covjek je bio u kuci a njegova zena je pocela da galami.Znate,bez postovanja prema muzu a to nije bas dobro od jedne zene,to je nesto sto Allah mrzi.Ali ipak ona je galamila,jer je slaba,pa je on otisao kod Omera r.a. ali cim je prisao blizu Omerove kuce,cuo je kako Omerova zena galami.Onda je on htio da ode,ali Omer ga zaustavi i rece zvao si me.On rece,ma nije nista.Omer ponovo rece,da dosao si i pomocu ti.Pa takvo je bilo i moje stanje u kuci kad sam vidio da je i kod tebe tako,onda ko sam ja.Pa mu Omer ibn Hattab r.a. rekao:Ona je moja zena.Ona pere moju odjecu.Pazi moju djecu,sprema mi hranu,ne otkriva moje tajne,i cuva me od vatre.Dakle,moje strasti me ne odvode na haram mjesta.Znaci:ako znas na neku losu stvar o njoj,sjeti se svih dobrih stvari koje je uradila!Ali ljubomora moje drage sestre i braco,tako mi Allaha vecina ljubomore vode ka razvodu.Ako ne razvod,imat ces veoma ruzan zivot.Smanji ljubomoru.Da,nudi ljubomoran,ali ne toliko

Pitanje:Covjek ce dobiti hurije.Zene ce dobiti nesto slicno?I da li ce moci promjeniti misljenje o ljudima sa kojima zive?Da li one imaju vise izbora,molim za odgovor.

Odgovor:Vjerujem da je sestra pitala iz iskrene paznje insaAllah.Jer mi smatramo kada sestra pita pitanje,jer mi smo jos uvijek na ovom svijetu,nismo u Dzennetu,a vec zelis vise izbora,znate sta mislim.Pa budite pazljive s tim.Pitala si da li cete dobiti muskarce u Dzennetu.Da mislim da hocete.Jer Ibn Qajim je komentarisao o tome,jer Allah kaze u Kur'anu:Imat ce sto im duse zazele.I Allah nije postavljao uvjete.Tako da insaAllah mozete dobiti muskarce u Dzennetu.Ako ne zelim covjeka s kojim zivim?Ne,znam.Allah zna.Ali ono sto ti mogu reci je sledece:u Dzennetu ce Allah svima udovoljiti.Zadovoljstvo,sta se vise od toga moze pozeljeti?Potpuno zadovoljstvo.Zeljet ces,i zeljet i zeljet dok ti na kraju nestane zelja.I bit ce potpuno zadovoljna.Allah ce ti cak dati novih ideja,i na kraju ce nam se Allah pokazati.Tako da InsaAllah ces biti zadovoljna,ne brini!

 
 
28.05.2009.

Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi-Prva stvar

Adabi prilikom ucenja Kur'ana

Imam En=Nevevi rahimehullah spomenuo je vise tih adaba i propisa u svojoj knjizi El-Tibijan.Mi cemo ovdje ukratko navesti najvaznije:

1.Ihlas-iskrenost prilikom ucenja Kur'ana,pri cemu onaj koji uci Kur'an treba imati na umu da priziva Uzvisenog Allaha.
2.Da svoja usta ocisti mistvakom ili necim drugim cime se usta ciste
3.Da uci Kur'an pod abdestom;dozvoljeno mu je da uci bez abdesta(stim da nije dzunup) ako zna napamet,bez dodirivanja mushafa,a mustehadi je to dozvoljeno sve dok se smatra cistom.
4.Haram je osobi koja je dzunup i onoj koja ima hajz da uci citav Kur'an ili dio Kur'ana,osim ako se ne radi o djelovima Kur'ana koji spadaju u okvir jutarnjeg i vecernjeg zikra,ali im je dozvoljeno da Kur'an u srcu ponavljaju bez izgovaranja rjeci,a isto tako dozvoljeno im je da gledaju u musaf,s tim da ga direktno ne dodiruju.
5.Ako osoba koja je dzunup ili osoba koja ima hajz hoce da se ocisti)kupa) i ne mogne naci vode,ona ce uzeti tejemum,te mu samim tim postaje dozvoljeno ucenje Kur'ana i obavljanje namaza i sl,sve dok ne ucini nesto sto kvari tejemum ili ne nadje vodu;
6.Pozeljno je da ucenje Kur'ana bude na cistom mjestu,a takodjer bi pozeljno bilo da to bude u dzamiji,jer ona uglavnom predstavlja cisto i casno mjesto,a uz to boravak u dzamiji uz nijet moze biti itikaf,takodjer ne treba uciti Kur'an osim na lijepom i cistom mjestu;
7.Pozeljno je da se onaj koji uci Kur'an okrene prema kibli prilikom ucenja,da skruseno sjedi uz smirenost i dostojanstveno,oborene glave.Ako bi Kur'an ucio stojeci ili naslonjen i sl,to je dozvoljeno i ima nagradu za svoje ucenje,ali se nemoze porediti sa prvim slucajem;
8.Kada zazeli poceti s ucenjem Kur'ana,pozeljno je da zatrazi utociste kod Allaha i kaze Euzu billahi mines-sejtanir-radzim(Trazim utociste kod Allaha od prokletog sejtana).To je misljenje vecine alima.Takodjer treba da prouci Bismilahir-rahman-rahim(U ime Allaha,Milostivog,Samilosnog) na pocetku svake sure,osim sure Et-Tevba(El-Bera'e)
9.Kada pocne uciti,onda se treba skoncetrisati na skrusenost i razmisljanje;
10.Kada uci Kur'an treba da osjeti bogobojaznost i strah od Allaha zbog toga sto je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao:Ucite Kur'an i placite,a ako ne budete mogli plakati,onda se pravite da placete.(Ibn Madza 1886-Albani ga je ocjenio slabim)To je zato jer kada razmislja o onome sto se u Kur'anu navodi od prijetnji,obecanja sto se u Kur'anu navodi od prijetnji,obecanja i ugovora,a zatim sagleda svoj nemas u vezi s time,onda ako ga ne obuzme tuga i ne pocne plakati(zbog toga)neka place zbog skamenjenosti svoga srca,jer je to jedna od najvecih nevolja.
11.Treba Kur'an uciti pazljivo;islamski ucenjaci su slozni da je mustehab da se Kur'an uci pazljivo,zbog rijeci Uzvisenog Allaha:...i izgovaraj Kur'an pazljivo..(Kur'an 73:4) kao i zato sto je pazljivo ucenje blize postivanju Kur'ana i ostavlja veci trag na srce,za razliku od zbog ucenja.
12.Lijepo je da,kada prouci ajet koji govori o Allahovoj milosti,zamoli Uzvisenog Allaha da mu udijeli(dobra) iz Svog obilja,a kada prouci ajet koji govori o kazni,da zatrazi utociste kod Allaha od zla i kazne;kada prouci ajet koji govori o tome da je Uzviseni Allah daleko od nesavrsenstva,onda treba reci:Subhanehu ve te'ala(Neka je slavljen i uzvisen) ili dzellet azametuhu(neka je sveta Njegova uzvisenost) ili nesto slicno tome;
13.Treba posvetiti paznju postivanju Kur'ana i izbjegavati da ga nesto tokom ucenja navede na smijeh,galamu,raspravu ili igru,zbog rijeci Uzvisenog Allaha:A kada se uci Kur'an,vi ga pazljivo slusajte i sutite da bi vam se smilovalo,(Kur'an 7:204)

14.Nije dozvoljeno ucenje Kur'ana na nekom drugom jeziku osim na arapskom,bez obzira da li je ucac dobro znao arapski ili ne,bez obzira da li se radilo o ucenju Kur'ana na namazu ili nekim drugim povodom.
15.Nije dozvoljeno uciti Kur'an,osim na jednom od 7 priznati kiraeta(Vedzhova).Zabranjeno je uciti Kur'an na nekom kiraetu koji nije priznat(saz).Kada onaj koji uci Kur'an uci po jednom od priznatih kiraeta,onda treba zavsiti ucenje po tom kiraetu,sve dok se radi o povezanom govoru(misaonoj cjelini) i ne smije mjesati kiraete na jednom mjestu.
16.Islamski ucenjaci smatraju da se Kur'an treba uciti po redoslijedu,bez obzira da li se radilo o ucenju u namazu ili nekom drugommjer je takav raspored,kakav jeste,odredjen radi neke mudrosti.
17.Ucenje Kur'ana gledajuci u mushaf je vrjednije nego ucenje Kur'ana napamet van namaza,jer gledanje u mushat je ibadet,pa stoga treba da se objedini ucenje i gledanje,osim u slucaju da ucac Kur'ana osjeti vecu skrusenost kad ga uci napamet.
18.Mustehab je da se formiraju halke ucenja i proucavanja Kur'ana shodno hadisu Allahovog Poslanika s.a.v.s: Nece se okupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuca da uce Kur'an i medjusobno ga proucavaju,a da se na njih nece spustiti smirenost,obuhvatiti ih milost,natkriti ih meleci i Allah ih spomenuti kod onih,koji su kod Njega.(Ebu Davud,Tirmizi,Ibn Madze,Ahmed)
19.Mustehab je da se glasnije uci,ako se neboji rijja ili da ucenje ometa druge,jer glasnije ucenje drzi srce budnim i pomaze koncetraciju,a samim tim sluh vodi navodi na razmisljanje prilikom ucenja.U hadisu se navodi: Allah ne slusa nista kao sto slusa Poslanika lijepog glasa koji glasno uci Kur'an.(Buhari)
20.Mustehab je da se uljepsa glas prilikom ucenja Kur'ana na osnovu hadisa Allahovog Poslanika s.a.v.s:Ukrasite Kur'an svojim glasovima.(Buhari,Nesai,Davud,,Ibn Madze)
21.Mustehab je traziti da Kur'an uci onaj ko ima lijep glas;to je bio sunnet Allahovog Poslanika s.a.v.s. jer ibn Mesud kaze:Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao mi je:Uci mi(Kur'an).Da ti ga ucim,a tebi je objavljen?upitao sam.Zelim da ga cujem od nekog drugog,odgovori on,pa sam ucio suru En-Nisa sve dok nisam stigao do ajeta:A sta ce tek biti kada dovedemo svjedoka iz svakog naroda,a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih?(Kur'an 4:41)
22.Veliki dio uleme smatra pozeljnim da se naucna sijela otvaraju(zapocinju) ucenjem Kur'ana koji ce uciti osoba koja ima lijep glas.
23.Ucac Kur'ana prilikom pocinjanja i zavrsavanja ucenja ne treba se pridrzavati znakova  u Kur'anu koji oznacavaju cetvrtinu(rub'u) asere i dzuzeve,ako smisao nece biti potpun,jer bi u tom slucaju nastala pometnja
24.Pokudjeno je ucenje Kur'ana na nekim mjestima i u nekim situacijama medju koje spada;kad se covjek nalazi na rukku,sedzdi,teshuddu(ucenju et-tehijjatu) i drugim stanjima u namazu,osim na kijamu;pokudjeno je ucenje Kur'ana mimo Fatihe onome koji klanja za imamom i cuva njegovo ucenje;pokudjeno je uciti Kur'an prilikom pospanosti,kao i prilikom hutbe za onoga ko cuje hatiba sa minbera.
25.Ne treba izdvajati neke prilike tokom kojih se uce odredjene sure,bez vjerodostojnog dokaza,kao sto neki uce petkom na sabahu sure u kojima se nalazi ajet sedze osim sure Es-Sedzda,ili ako na teravija-namazu uci suru El-En'am na posljednjem rekatu sedme noci smatrajuci to lijepim(mustehabom)
26.Ako mu neko nazove selam,a on uci Kur'an onda treba zastati s ucenjem odgovoriti mu na selam,a ako neko kihne dok on uci,mimo namaza i kaze El-hamdulillah,onda je lijepo da mu se onaj ko uci Kur'an kaze:Rahimekullah(Allah ti se smilovao) a ako cuje mujezine,onda treba prekinuti ucenje i odazvati se na poziv (ezana).
27.Kada prouci ajet sedze,onda trba uciniti sedzetut-tilavu.

 
 
 
 
27.05.2009.

Pitanja i Odgovori

Pitanja i odgovori-Bilal Assad

Pitanje:
Slusam te i razumijem te,truditi se da se postigne Dzennet,ali me zabrinjava.Kako se mozes truditi i imati osjecaj siromastva i truditi se ako imas porodicu koji su muslimani ali vole banku i suprostavljaju se svemu sto radis po vjeri,a toliko si mlad?

Odogvor:
Ovo pitanje dolazi od sestre.Molim Allaha da te nagradi za tvoju zabrinutost.Kao prvo ne moras imati ovaj osjecaj siromastva,ne.Ne moras osjecati siromastvo,ne!Ne to nije poruka.Osjecati siromastvo je jedna stvar,ali kada siromastvo ne utjece na tebe,je druga stvar.Na muslimana,siromastvo ne utjece negativno.A u islamu,slusajte sad.Imate ljude koji imaju prava nad vama i za koje ste odgovorni da ih opskrbite.Na primjer,covjek ima obavezu prema svojoj zeni i djeci i roditeljima.Tvoja sadaka,treba da ide njima prvo.I ako nemas vise novca onda samo za njih.Nek ti je to na umu.Osoba koja osjeca siromastvo je osoba koja se bojis siromastva.Sta sa tim mislim?Osoba koja osjeca siromastvo u smislu da se nje boji,ne osjeca dobro.Jer Allah kaze u Kur'anu: "Sejtan vas plasi neimastinom...(El-Bekara 268)Ovo se cesto desava ljudima koji idu u banke koje posluju s kamatom.Zasto oni idu tamo?Kada nam oni kazu:To je neophodno..znate sta je neophodnost?Ne,oni nisu zavrsili na ulici,ne..oni imaju mjesto zivljenja,mozda iznajmljuju stan i sl,ali ono o cemu oni govore jeste buducnost.Jednog dana mozemo zavrsiti na ulici.Oni ne znaju kako izgleda buducnost,ali ono sto im sejtan obecava jeste siromastvo.Ovakav osjecaj nije dobar osjecaj.Ali ako osjecaj da si malo siromasan pa uputis Allahu dovu da ti da vise,nema u tome nista lose.Ko zeli da bude bogat nema u tome nista lose,ali bojati se siromastva,bojati se buducnosti,biti spreman ciniti harame,to je ono o cemu mi govorimo.Mnogi ashabi su se trudili za Dzennet i volili ga,ali su bili bogati.Pa su djelili od svog imetka.Pitala si,tvoja porodica odlazi u banke i da si mlada,a ja na to dodajem da si sestra,dakle zensko.Zensko ima manje efekata na svog oca ili bracu npr..jer muskarci u danasnje vrijeme su puni ponosa.Nemogu da prihvate savjet od djeteta ili zene.A to je suprotno sa islamom.Sestro,ti uradi ono sto moras da uradis.Svojim jezikom,prvo svojim rukama,ako si u mogucnosti da promjenis nesto svojim rukama,promjeni to.Ako nemoze,promjeni to svojim jezikom,govoreci mudre rijeci.Bas kao sto su i poslanici obicavali da govore.Ako nemozes da govoris svojim jezikom,sta mislim sa tim?Ne da ti govoris a oni te ne poslusaju ne.Kazem ako ne mozes,u smislu nesto te sprijecava da govoris,tada je Poslanik s.a.v.s rekao:Onda to preziri srcem.I pazi na sebe,Allah dz.s. kaze:O vjernici,brinite se o sebi ako ste na pravom putu,nece vam nauditi onaj ko je zaluta...(Al-Maideh 105).Tako i uradi sestro.Ti si mlada,mladost nije nesta negativno.Ali ucini najbolje od sebe i zaradjuj svoju nagradu.Budi iskrena prema Allahu u svom trudu za Dzennet.Da neko krene pravim putem,to je u Allahovim rukama ne u tvojim.To nije moja stvar da li ce neko prihvatiti ili odbiti.Moja obeveza je da ja ispunim svoju obavezu i to je sve sto Allah trazi od tebe.Nemoj se naprezati,nemoj sebe kriviti ni za sta u tom pogledu,Obozavaj Allah ispravno,ispunjavaj svoje obaveze koliko mozes,ali spasi sebe prvo!Veoma jednostavno.

Neko je ovde iznio svoj stav jedne sestre..Zelim dati savjet svojoj braci..Kao uciteljiva znam da se ponekad djecaci i djevojcice osjecaju(optereceni) od strane starijih,vjerskih,psihicki i fizicki.Trazim uslugu da nasi mladji cuju i da se ne osjecaju postidjeni,i da ne izostaju od trazenja znanja.Zelim da se ugledaju u najmladjeg halifu u Islamu,Muhamed el-Fatih-a,i da ga uzmu za uzor.On je osvojio Konstantilipol nakon sto su ga krscani oduzeli a imao je samo 17 god,a bio je glava islamskog ummeta.Trazim od vas da nadjete pricu i da potrazite vise slicnih primjera a mozda i jednog dana i postanete kao on InsaAllah.Molim Allaha s.w.t. da ucini ummet Muhammeda s.a.v.s. sloznim i da volimo jedni druge.Neko me je jednom upitao,sta mislis kakvi ce muslimani biti?Ja sam odgovorila,pogledajte njihove mlade.Nek vas Allah nagradi.Ova osoba kao da je uzela rijeci iz mojih usta.

Pitanje:
Praktikovala sam Islam vec tri godine i bila sam pokrivena.Ali sam skinula svoj hidzab prije 8 mjeseci jer ne mogu da to podnesem.Hocu li uci u Dzennet?

Odgovor:Osoba koja je postavila ovo pitanje je,kako se da zakljuciti,zabrinuta sta Allah misli o tome.Ovo je prvi korak i za pokrivanje,ne samo pokrivanje,vec prvi korak i za namaz i za post i za sadaku,dakle da upoznamo Allaha s.w.t.Kada pitas na ovaj nacin,to znaci da te interesuje sta Allah misli o tome.Tako da je i to dobro Elhamdullilah.Samo zbog toga,a ja ne mogu odgovoriti da li ces uci u Dzennet.Ne mogu reci ni da li cu ja uci u Dzennet.Poslanik s.a.v.s. je sam rekao:Tako mi Allaha niko nece uci u Dzennet bez Allahove milosti.Rekose mu:Zar ni ti Allahov Poslanice?On rece:Ne,osim ako mi se Allah smiluje.Tako da niko ne moze garantovati Dzennet.I ja ne mogu suditi ko ce uci u Dzennet a ko u vatru.Cak i ako nemas hidzaba.Ali ono sto mogu reci je slijedece:Neka ti je Allah na umu i drzi se tewhida.Jer kada pitas da li ce me Allah kazniti ili nece,to znaci da vjerujes u Allaha.A to znaci da ces insaAllah uci u Dzennet,InsaAllah.Svaki Musliman ce uci u Dzennet.Svaki musliman koji nije umro sa sirkom ce uci u Dzennet.Ali moram reci ono sto je Poslanik s.a.v.s rekao u globalu:a ne da odgovorim na pitanje.Allah s.w.t. kaze:Ako se budete klonili velikih grijehova,oni koji su vam zabranjeni,Mi cemo presi preko manjih ispada vasih i uvest cemo vas u divno mjesto.Poslanik s.a.v.s. kaze:Svako ko bude umro ne sa velikim grijehom,njegov slucaj je prepusten Allahu.A zatim je rekao:Svaki veliki grijeh ima svoju kaznu.Uvijek kada Poslanik s.a.v.s govori o kazni od Allaha,onda znaj da je rijec o velikom grijehu.Posto si me pitala o hidzabu,onda cu ti reci kroz hadise i dokaze.Hidzab je farz.To je stroga obaveza,jer je naredjen u Kur'anu a i jezikom Poslanika s.a.v.s. u Buhariji,Muslimu,Tirmiziji,Ebu Davud,Nesaiju,El-Bejhekiju i drugim knjigama.Hidzab je farz,bas kao sto je i namaz farz.A onaj ko ostavi farz,naravno hidzab je manji od namaza,ali je ipak farz,onaj ko ostavi farz kojeg je Allah naredio,onda postoji kazna za to.Da li ce Allah kazniti zenu koja skine hidzab ili nece,to je Njegovo pravo.Prostitutka,kako nas obavjestava Poslanik s.a.v.s ce uci u Dzennet jer je dala psu vode.Ali je vjerovala u Allaha.Pa ko sam onda ja da kazem da zena koja nema hidzaba ce uci u vatru.Ali cu reci ono sto je Poslanik s.a.v.s rekao:Vidio sam u Dzehennemu narod kojeg nikad prije nisam vidio.Zene obucene,odjevene imaju odjecu ali su ipak gole.Pomjeraju se tamo-vamo zavodeci muskarce,pokazuju svoja tijela,njihove glave su oblikovane i dotjerane,kao palmino drvo.Nece uci u Dzennet i nece osjetiti njegov miris.A miris Dzenneta se toliko daleko osjeti.Ovo znaci da zena koja nije pokrivena,a Allah samo zna,opet u globalu,Allah jedino zna njeno stanje,ali nece uci u Dzennet u pocetku kada Allah bude rekao: Udjite u Dzennet!Ali ce biti ispitivana,ili ce biti kaznjena,na naqcin koji je samo Allahu poznat u Dzehenemskoj vatri.A nakon toga ce biti spasena zauzimanjem Poslanika s.a.v.s.Ovo je dakle u globalu,to je zbog propusta.Ali opet ne mozemo reci ko ce uci a ko nece uci.Znate bila je jedna stara zena,koja je bila jako losa prema svojim komsijama i ashabi su upitali:O Allahov Poslanice,ona velica Allaha,posti,udjeljuje sadaku,cak i po noci klanja.Ali je vrlo loseg ponasanja prema komsijama.Poslanik rece,nema dobra u njoj,ona je u vatri.Spomenuli su zatim drugu zenu koja ne klanja toliko i ne udjeljuje toliko ali je dobra prema komsijama i prema ostalom narodu.On rece,ona je u Dzennetu.Jedna druga zena je usla u vatru jer je zatvorila macku.Nije je hranila niti ju je pustila napolje,kako bi se sama snalazila.Samo Allah tacno zna ko ce u Dzennet a ko nece ali u opcenitom smislu,ti se nalazis u opasnosti.Opcenito i braca,zao mi je sto to moram da kazem,koja briju bradu,su takodjer u opasnosti.Ti si u riziku.Riskiras.To je kao kada vozac prodje kroz crveno svijetlo,i ti si u tom riziku.Ili se tu nalazi kamera,ili te policija vidi,ili ces biti prijavljen,a mozda i neces.Mozda se izvuces iz toga.Osobe koje briju bradu,a to je farz,i zene koje ne nose hidzab a i to je farz,Vi ste sebe doveli u rizik.Moja draga braco i sestre,nemojte sebe dovoditi u rizike.

 
 
 
27.05.2009.

Pitanja i Odgovori

Pitanja i odgovori-Bilal Assad


Pitanje :
Es-Selamu alejkum!We alejkumu sselam!
Receno je da necemo uci u Dzennet,dok ne prodje Sudnji dan,to je poznata cinjenica.Mene sad interesuje,zasto postoje toliki hadisi koji govore da ce toliko ashaba uci u Dzennet i jedan drugog sresti tamo itd itd...

Odgovor:
Brate ili sestro u Islamu,kao prvo,nece svi uci u Dzennet,pod uslovom,nakon Sudnjeg dana.Ima ljudi koji ce uci u Dzennet prije drugih.Ima ljudi koji ce uci u Dzennet bez prethodnog sudjenja.Kao npr sehidi.Postoji hadis Poslanika s.a.v.s. u kojem se kaze da ce 70 000 od mog ummeta uci u Dzennet bez polaganja racuna,patnje,sudjenja ili bilo koje vrste mucenja.Tako da nije uslovno da Sudnji dan mora proci kako bi ljudi usli u Dzennet.Ali ce ljudi biti u grupama ali ce morati cekati ispred Dzennetski vrata da prvo udje u Dzennet Poslanik s.a.v.s. to je jedina razlika.Tako da ovaj prvi dio,nemora biti bas tako,da ce ljudi uci u Dzennet tek nakon Sudnjeg dana.Ali cim Uzviseni Allah dozvoli pocetak sudjenja,tada ce ljudi poceti ulaziti u skupinama.Ne odmah nakon sto budu prozivljeni,ali kada Poslanik Muhammed s.a.v.s. bude ucinio sedzdu Allahu.I kada se Allahova srdzba smanji i kada Allah bude rekao Poslaniku s.a.v.s: O Muhammede,podigni glavu zauzimaj se,bit ce ti primljeno.Tada ce Poslanik s.a.v.s reci:Gospodaru moj,moj ummet,moj ummet.A tada ce Allah obavijestiti,uvedite ove u Dzennet,uvedite one u Dzennet,zatim presuda ovde,presuda tamo..

Pitanje:
Drugo,zasto neki hadisi spominju da su neki ashabi prolazili kroz Dzennet?To je receno u sadasnjem vremenu?

Odgovor:
Braco i sestre,ovo je nacin na koji Allah s.w.t. govori.Jer,za Allaha,vrijeme je vec proslo.Jeste li culi za ajet u Kur'anu gdje Allah kaze:..a samo jedan dan u Gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina,po vasem racunanju.A to je samo jedan dan kod Allaha.
Za Allaha,sve se vec dogodilo.Drugo,Allahovo znanje o svemu je vec postojalo,prije nego sto je stvorio sve.Prije stvaranja pera,prije vremena.Allah je to znao i govori kao da je to sada,nama...Jer On je treba da kaze "u buducnosti".Jer buducnost se moze promjeniti ali Allah vec zna kakva je buducnost,tako da nema potrebe da se kaze "u buducnosti".

 
 
26.05.2009.

Suretu-l Kijame

Suretu-l-Kijame

Bismillahi-rrahmani-rrahim

1.La uksimu bi jevmi-l'kijameh
2.Ve la uksimu bi-nnefsi-llevvameh
3.E jahsebu-l'insanu e len nedzeme'a izameh
4.Bela kadirine ala en nusevvije benaneh
5.Beljuridu-l'insanu lijefdzure emameh
6.Jes'elu ejjane jevmu-l'kijameh
7.Fe iza berika-l'besar
8.Ve hasefe-l'kamer
9.Ve dzumi'a-ŠŠemsu ve-l'kamer
10.Jekulu-l'insanu jevmeizin ejne-l'meferr
11.Kella la vezer
12.Ila rabbike jevmeizinil'mustekarr
13.Junebbeu-l'insanu jevmeizin bima kaddeme ve ehhar
14.Beli-l'insanu ala nefsihi besireh
15.Velev elka me'azireh
16.La tuharrik bihi lisaneke lita'dzele bih
17.Inne alejna dzem'ahu ve kur'aneh
18.Fe iza kare'nahu fe-ttebi kur'aneh
19.Summe inne alejna bejaneh
20.Kella vel tuhibbune-l'adzileh
21.Ve tezerune-l'ahireh
22.Vudzuhun jevmeizin nadireh
23.Ila rabbiha nazireh
24.Ve vudzuhun jevmeizin basireh
25.Tezunnu en juf'ale biha fakireh
26.Kella iza belegati-tterakij
27.Ve kile men rak
28.Ve zanne ennehu-l'firak
29.Ve-l'teffeti-ssaku bi-ssak
30.Ila rabbike jevmeizini-l'mesak
31.Fe la saddeka ve la salla
32.Velakin kezzebe ve tevella
33.Summe zehebe ila ehlihi jetemetta
34.Evla leke fe evla
35.Summe evla leke fe evla
36.E jahsebu-l'insanu en jutreke suda
37.Elem jeku nutfeten min menijjin jumna
38.Summe kane alekaten fe haleka fe sevva
39.Fe dze'ale minhu-zzevdzejni-zzekere vel'unsa
40.E lejse zalike bikadirin ala en juhjije-l'mevta

 
 
26.05.2009.

Ustrajnost u dovi

Ustrajnost u dovi

Sjecajte se vi Mene i Ja cu se vas sjetiti i zahvaljujte Mi i na blagodatima Mojim nemojte neblagodareni biti!(El-Beqara 152)

Bilal Assad:

Braco i sestre,Poslanik s.a.w.s. nam je takodjer objasnio...Da covjekova dova ovisi o tome koliko se covjek umiljava Allahu s.w.t.(dovom)
Jesam li rekao umiljava?
Da
Koliko Mu se umiljavas!
U ovom slucaju stalno moliti Allaha dz.s. za neku korisnu stvar dok ti ne bude uslisano.
SubhanAllah!Neka je slavljen Allah!
Kada se umiljavate ljudima kako oni postupe tada?
Kako oni odgovaraju?
Budu razocarani u vas.
Budu uznemireni time.
Ne zele vise ni da vas vide.
Toliko se uznemire da se cak i naljute na vas.
Govore vam rijeci koje vam nisu drage.
Nesto poput:Boze dragi,koliko si dosadan.
Ali sto vise budes Allahu s.w.t. umiljavao,Allah sve vise i vise voli tvoje umiljavanje.
Potpuno suprotno.
Zbog ovoga je Poslanik s.a.v.s. rekao:
"Ljudi dodju i kazu:molio sam Allaha i molio pa mi nije udovoljeno,pa izgube nadu".
..pa prestanu moliti Allaha.
A Allah im je umalo molbu uslisio.
Vidite li?
Nemoj nikad gubiti nadu u dove!
Budi uporan(dovom) Allahu s.w.t.
Poslanik s.a.v.s. je rekao:Molite Allaha i budite uporno u svojim dovama(umiljavajte se)
Allah s.w.t. voli roba koji ga uporno doziva.
U jednom drugom hadisu,Poslanik s.a.v.s. objasnjava da Allah s.w.t. voli da odgodi uslisenje dove kada Ga rob Njegov moli i doziva,zato sto Allah voli da Ga Njegovi robovi slave i spominju jezicima,jer ih voli toliko,da zeli da Ga oni spominju svojim jezicima vise i vise.
I ponekad Allah odgadja uslisenje dove jer ako zna,da ce kroz to odgadjanje tvoj stepen kod Njega se samo povecati,pa time Allah s.w.t. zeli da te Sebi priblizi.
U Dzennetu imaju stepeni,i sto veci stepen dobijes,blizi ces biti Allahu s.w.t.
Pa Allah s.w.t. ponekad moze da odgodi uslisenje tvojoj dovi jer zeli da cuje da spominjes Njegovo ime jer te voli.
I jos,On tebi time povecava stepen u Dzennetu tako da na Sudnjem danu budes Njemu blizi.
Tako,ako zeli,On ponekad moze da odgodi uslisenje dove jet te toliko voli.
I ne postoji ni jedna dova vjernika da nece biti uslisana.
Ako ne bude na ovom svijetu onda ce biti na onom InsaAllah
Neki ljudi misle da ih je Allah s.w.t. iznevjerio po pitanju dove iako su Mu pokorni.
Nikad nemisli tako!
Jer,zapamti ovo:
Ako se Allah s.w.t. brine o tebi a brine,ako zna da ce ono sto trazis donijeti tebi vise stete nego koristi,nece ti udovoljiti a odgodit ce je za onaj svijet.
Jer Allah s.w.t. kaze u Kur'anu:
"Ne volite nesto,a ono moze biti dobro za vas;nesto volite,a ono ispadne zlo po vas".
Allah s.w.t. ce ti dati ono sto je dobro za tebe,ti treba da se oslonis na Allaha s.w.t.
To je iskusenje,da li se oslanjas na Allaha s.w.t?
Onda se uzdaj u Njega i ne tuguj!
Allah s.w.t. cuje tvoju dovu u svako doba.
Allah s.w.t. je pun milosti i toliko je milostiv da ce se odazvati cak i "slusajte pazljivo" cak ce se odazvati i kafiru!
Tako mi Allaha s.w.t. odazvat ce se i kafiru nevjerniku ako kafir bude dozivao jedino Uzvisenog Allaha!
Jesam li rekao da ce se i dova nevjernika primiti?Da!
Pod uslovom,ako nude dozivamo samo Allaha i ne bude mu pripisivao druga.
Ako ne bude isao kod popa i molio Allaha preko njega,ako ne bude dozivao Isa a.s
Ne,ako bude dozivao samo Allaha-Jedinog.
DOkazi za ovo se nalaze u Kur'anu.
U ajetu gdje Allah s.w.t. kaze: A kada su na moru u ladjama i tezak vjetar ih pogodi i trebaju da potonu i umru,tada dozivaju Allaha iskreno Mu ispovjedajuci vjeru,pa ih Allah spasi,a kada dodju na kopno,tada se vrate u mnogobostvo,vrate se u sirk.
Poenta iz ovog ajeta je da su oni musrici da pripisuju Allahu druga,inace Allah nebi rekao da se ponovo vrate u mnogobostvo.Pa kada Ga iskreno zamole,Allah ih spasi,ali kada dodju na kopno,vrate se u sirk.
Zasto zloupotrebljavamo Allahovo ime braco i sestre?
Allah dakle se odaziva i kafiru kad Ga doziva.
Drugi dokaz,Dzibril a.s. je jedanput kada je dostavljao objavu Poslaniku s.a.v.s. se nasmijao.
Poslanik s.a.v.s ga upita,zasto se smijes o Dzibrile?
A on rece,da si me samo vidio sta sam uradio faraonu,dok je tonuo u more.
Sta si mu uradio o Dzibrile?
On rece:Dosao sam na dno mora i kupio pjesak a zatim ga trpao u usta faraona,jer sam se bojao da ce izmucati rijec kojima ce dozivati Allaha da ga spasi a On bi to i ucinio.
Bojao sam se da ce ga stici Allahova milost.
AKo bude izmucao rijeci dozivajuci Allaha moleci Ga za milost.
Toliko je Allah milostiv.

Poslanik s.a.v.s. je rekao:Kada god muslima moli Allaha za svog brata muslimana u njegovom odsustvu,melek mu odgovori-I tebi isto!
Poslanik s.a.v.s. je rekao: Kada god musliman uputi dovu Allah mu je primi ili ga u velicini
dove zastiti zla,ukoliko ne moli grijehom,ili prekidanjem rodbinskih veza.
Znaci da ucimo dove sto vise!Rece neko o prisutnih.
Allah jos vise dovu prima,odgovori mu Poslanik s.a.v.s.

Kada spomenes Uzvisenog Allaha tri puta,Njegovim imenom On ti se odaziva!
Jesil rekao Allahu Allahu Allahu,tri puta Allah ti se odaziva.
Uzviseni Allah nam kaze:Molite me ja cu vam se odazvati.
I zato medju najvecim grijesima,jeste izgubiti nadu u Allahovu Milost!
Izgubiti nadu u Allahovu Milost to je medju najvecim grijesima.
I stroga je zabrana u Kur'anu spomenuta povodom toga.
I Uzviseni Allah kaze:O mojim robovi vi koji ste se ogrjesili,prema kome?prema samim sebi.Negubite nadu u Allahovu Milost!!!!

 
 
 
26.05.2009.

Neke bitnosti o zenama


Razumni neka se paze poslusnosti zenama u tome.
U oba sahiha se od Usame ibn Zejda prenosi da je rekao:Allahov Poslanik s.a.v.s. kaze:Nisam ostavio stetniju smutnju mom ummetu,poslije mene,od zena muskarcima.(Buharija 5096 i Muslim 2740.
Ono sto najvise unistava drzave i kraljevine jesu zene.U Buharijinom Sahihu se od Ebu-Bekra r.a. prenosi da je rekao: Allahov Poslanik s.a.v.s. kaze:Nece uspjeti narod koji je svoju vlast prepustio zeni.(Buhari 7099)
Takodjer se prenosi da je rekao: Ljudi su unisteni onda kada su se pokorili zenama.(Biljezi ga Hakim,Ahmed i dr)Hakim kaze:Lanac mu je vjerodostojan.S njime se slozio Zehebi,dok Albani kaze da je daif)
Allahov Poslanik s.a.v.s. je jednoj od majki pravovjernih-kada ga je upitala zato sto je prepustio Ebu-Bekru mihrab-rekao:Vi ste prijateljica od Jusufa.(ovo je potvrdjeno u hadisu koji bikljezi Buharija u sahihu br 33884)
Zeli ukazati na to da zene provjeravaju postupke cak i razboritih ljudi,kao sto je u drugom hadisu:"Nisam vidio nikoga sa manjkom razuma i vjere da ima veci utjecaj nad razboritoscu razboritog covjeka od jedne od vas".(Buharija 304 i Muslim 79)
Kada mu se Easi obratio u kasidi-Easi Bahile-u stihovima u kojima kaze: "One su zlo pobjednika kojeg pobjede" Pa je Poslanik s.a.v.s. ponavljao ove stihove:One su najgori pobjednik koga pobjede.(Ahmed)
Zbog toga je Allah s.w.t. ukazao na blagodat koju je darovao Zekerijahu a.s. pa kaze:"Pa smo mu njegovu zenu ucinili dobrom:.(El-Enbija 90)
Neki ucenjaci kazu da se covjek treba truditi u trazenju od Allaha da mu zenu ucini dobrom.

Ibn Usejmin-rahimehullah-Komentar:(Razumni neka se paze poslusnosti zenama u tome)
Poslusnot zenama nekada biva pokornost(Allahu) i blagoslov.Zato je o tome rekao:Ali ih u haramu nece poslusati.A to je zato sto je smutnja od zena gora od bilo koje smutnje osim Dedzalove smutnje.Zatim kaze:Ono sto najvise unistava drzavu i vlast jeste poslusnost zenama.SubhanAllah,pojedinim ljudima danas je glavna preokupacija poslusnost zenama,ili davanje prednosti da su zene u pravu dok zapostavlja muskarce.Npr,reci cemo da zene nazivaju gospodjama,da li je ovo ispravno?Nije,jer je gospodin muskarac. I zetekose njenog gospodina pred vratima(Jusuf 25).Ali sto se tice zene,ona nije gospodja.Ako kazemo da smo joj ovaj naziv dali radi cascenja to jeste tako ali samo pripisati ga.Kao npr,da kazemo da je ona gospodja u odnosu na zenu koja je manje vrijedna od nje,ali da ona bude gospodja u odnosu na muskarca ne.Neka se tome ne nada.

Ibn Usejmin-rahimehullah-Komentar:(Zbog toga je Allah s.w.t.)
Ibn Usejmin rahimehullah-kaze: Narodna izreka kaze:Zene pobjede ugledna a i njih pobjede nemarni.Zato sto je nemaran onaj ko im nedaje paznje,niti je uzima za rijec,niti ga se tice u cemu pa ih pobjedi.Ali sto se tice uglednog kod njega je situacija izokrenuta jer one njega pobjedjuju.Ali covjek ne treba da bude ovakav ni onakav.


P.S.Gornji dio je iz knjige: Slijedjenje pravog puta u suprostavljanju stanovnicima vatre: Sejhul Islam Ibn Tejjmije


Od predznaka Sudnjeg dana jeste izlazak zena iz serijatskih okvira, oblacenjem odjece koja ne pokriva njihova stidna mjesta, njihovo pokazivanje svojih ukrasa, kosa i svega sto je obavezno da se pokrije. U hadisu Abdullaha b. Amra, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Pred kraj mog ummeta ce se pojaviti ljudi koji ce jahati u sedlima (na svojim jahalicama), slicni devinim sedlima, silazit ce pred dzamijskim vratima. Njihove zene ce biti veoma izazovno obucene, njihove kose ce biti kao grbe vitkih, odvaznih horosanskih deva. One su proklete, iza vas ce doci narodi, kod kojih ce vase zene sluziti njihove, kao sto vas sluze zene prijasnjih naroda.” (Musned Ahmed, 12/36)
U Hakimovoj zbirci stoji: “Pred kraj ovog ummeta ce ljudi jahati na svojim jahalicama u mekanim sedlima. Pred vrata njihovih dzamija ce dolaziti njihove zene, veoma izazovno obucene (tj. bit }e obucene - odnosno gole).
Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Dvije vrste dzehenemlija necu nikako vidjeti: Narod koji ce imati biceve kao kravlje repove, kojima ce udarati svijet, i zene prozirne odjece, koje odstupaju od pokornosti Uzvisenom Allahu i cuvanju polnog organa, a na taj posao navracaju i druge osobe. Njihove glave su kao grbe kod deva (svezivanjem kose na vrh glave). Takve osobe nece uci u dzennet, a niti ce osjetiti njegov miris, koji se siri na udaljenost toliku i toliku.” (Muslim, 17/190)
Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana:...da pokazuju odjecu koju ce nositi zene sto ce ih ciniti veoma izazovnim.”
Ovi hadisi spadaju u mudzize Poslanika, s.a.v.s., koje se obistinise onako kako nam je i predocio s.a.v.s., prije ovoga naseg vremena, sto se to danas uveliko ocituje.
Allahov Poslanik, s.a.v.s., ovu vrstu ljudi nazva (izazovnim - obucene a gole); zbog njihova oblacenja, sto ih cini golim, jer njihova odjeca ne pokriva ono sto bi trebala, zbog svoje tankoce i providnosti. Ovakvu odjecu koristi velika vecina zena. (Halal i haram u islamu, str. 83)
Kaze se: Znaci (izazovno obucene) ; tj. pokrivenih tijela, stegnutih pokrivaca, tjesne odjece, koja ce ocrtavati njeno tijelo, isticati njene grudi i zadnjicu; ili ce otkrivati pojedine dijelove tijela, zbog kojih ce biti kaznjena na Ahiretu.
Poslanik, s.a.v.s., sabra sve ove opise u jedno: “Izazovno i napasno obucene”, i isto tako: “Koje odstupaju od pokornosti Uzvisenom Allahu i cuvanju polnog organa, a na taj posao navracaju i druge osobe. Njihove glave su kao grbe kod horosanskih deva (svezivanjem kose na vrh glave).” Ova pojava je veoma primjetna u ovom nasem vremenu, kao da je Poslanik, s.a.v.s., navodeci hadis, gledao stanja u ovom nasem vremenu, i opisivao nam ga. U ovom nasem podneblju nailazimo na veliki broj frizerskih radnji samo za zene, radnje za sve pedikerske usluge. Vecina radnika u tim radnjama su muskarci koji za svoje usluge uzimaju povelike naknade; ali to nije sve, velika vecina zena se ne zadovoljava samo onim sto im je odredio Uzviseni Stvoritelj, od prirodnih kosa, vec kupuje i presadjuje sebi umjetnu kosu, kako bi izgledala sto privlacnije, njeznije, blistavije i ljepse, sto ce joj pomoci da privuce paznju ljudi.

 
 
26.05.2009.

Iskustvo jednog astronauta

Allah me počastio da prvi postim i klanjam u svemiru

Allah me počastio  da prvi postim i klanjam u svemiru

Sheikh Muszaphar Shukor, malezijski astronaut: Dok sam postio i klanjao u svemiru doživio sam najmagičnije trenutke u svom životu

Nakon nekoliko bezuspješnih pokušaja, a zbog prevelike zauzetosti Sheikha Muszaphara, ovih dana smo konačno uspjeli napraviti intervju sa njim. U ekskluzivnom razgovoru za naš magazin, Sheikh Muszaphar govori kako je postio u svemiru, odnosno na koji način je uspio uskladiti islamske obaveze dok je kružio oko Zemlje

Razgovarao: Ezher Beganović

Istraživanje i putovanje u svemir san je svakog čovjeka. Nakon 1961. godine kada je ruski astronaut Yuri Gagarin poduzeo historijsko putovanje u svemir, ljudska znatiželja za svemirskim prostranstvima u potpunosti je rasplamsana. Do danas su u svemir putovali astronauti iz čak 39 zemalja. U sklopu ovih misija putovalo je i devet muslimanskih astronauta. Posljednji musliman koji je imao čast da putuje u svemir je malezijski astronaut Sheikh Muszaphar Shukor. Sheikh Muszaphar je prvi musliman koji je proveo dio ramazana u svemiru. Bio je član Bio je clan medjunarodne posade na ruskoj svemirskoj letjelici Soyuz TMA-11 koja je poletjela u svemir 10. oktobra 2007. godine iz baze Bajkonur u Kazahstanu.

Sheikh Muszaphar i ostatak njegove ekspedicije zadržali su se na Medjunarodnoj svemirskoj stanici (ISS) do 21. oktobra 2007. godine. Nakon nekoliko bezuspješnih pokušaja, a zbog prevelike zauzetosti Sheikha Muszaphara, ovih dana smo konacno uspjeli napraviti intervju sa njim. U ekskluzivnom razgovoru za naš magazin, Sheikh Muszaphar govori kako je postio u svemiru, odnosno na koji nacin je uspio uskladiti islamske obaveze dok je kružio oko Zemlje. Sheikh Muszaphar Shukor al-Masrie bin
Sheikh Mustapha rodjen je 27. jula 1972. godine u Kuala Lumpuru. Po struci je ortopedski hirurg.

Poštovani doktore Muszaphar, Vi ste deveti musliman koji je imao cast da putuje u svemir. Meudjtim, prvi ste musliman koji je okusio slast posta u svemiru. Osim što ste pocastvovani da putujete u svemir, doživjeli ste da Vas Allah, dželle šanuhu, pocasti da budete prvi Njegov rob koji je ibadetio na tako jedinstven nacin. Možete li nam reci nešto više o tom jedinstvenom iskustvu?

Muszaphar: Kao za muslimana, za mene je bilo važno da pokažem cijelom svijetu da je islam nacin života bez obzira gdje se nalazili, na Zemlji ili u svemiru. Musliman mora obavljati svoje dužnosti. Moj boravak u svemiru i sve što se dogadjalo gore, ukljucujuci post i obavljanje namaza, je nešto najmagicnije i najspektakularnije što mi se moglo dogoditi u životu. Ta magija i ljepota ne mogu se opisati rijecima. Želim da sa cijelim svijetom podijelim to magicno iskustvo. Dok sam bio na Medjunarodnoj svemirskoj stanici postio sam dva dana ramazana. Postiti u svemiru je izvan ovodunjalucko iskustvo, to iskustvo i ta magija ne mogu se opisati nikakvim rijecima.

Prvi musliman koji je putovao u svemir bio je princ Sultan bin Selman Abdul- Aziz al-Saud iz Saudijske Arabije. Po povratku iz svemira on se požalio da nije znao kako odrediti kiblu za klanjanje namaza. Kako ste Vi odredjivali kiblu kada ste bili na Medjunarodnoj svemirskoj stanici, kako ste odreivali namaska vremena i vrijeme kada ste trebali zapostiti i iftariti se, te jeste li mogli uzimati abdest?

Muszaphar: Prije mog polaska u misiju, Malezija, odnosno malezijski Odjel za islamske poslove objavio je prvi vodic za astronaute kako izvršavati islamske vjerske dužnosti u svemiru. Zbog brzine od 27.000 km na sat, koliko ide Medjunarodna svemirska stanica, Sunce izlazi i zalazi svakih 45 minuta što predstavlja pravo iskušenje za bilo koga ko se odluci postiti ili obavljati molitvu. Za vrijeme mog boravka na Medjunarodnoj svemirskoj stanici klanjao sam svih pet namaza, postio sam dva dana ramazana i sa kolegama obilježio Bajram. Vrijeme namaza, pocetak i kraj posta
odredjivao sam prema vremenskim odrednicama koje važe za Kazahstan odakle sam poletio u svemirsku misiju. Što se tice abdesta, zbog ogranicenih kolicina vode morao sam uzimati tejemmum za svaki namaz. Kiblu sam odredjivao na jednostavan nacin, samo se okrenem prema Zemlji i to mi je bila kibla.

Svemir je jedan od najvelicanstvenijih znakova Allahove moci. Kada gledamo sa Zemlje u nepregledni nebeski svod ostanemo zapanjeni tom Allahovom ljepotom i skladom. Kako to izgleda kada “udjete’’ u svemir, u to Allahovo prostranstvo ljepote i moci?

Muszaphar: Moje putovanje i boravak u svemiru, gledanje u to velicanstvo ljepote i moci definitivno je promijenilo moj pogled na život. Kada ste gore, na neki nacin osjetite da ste bliže Allahu, to je bio nezaboravan magicni trenutak približavanja Allahu Svevišnjem. Pogled na sicušnu Zemlju okruženu hiljadama zvijezda izaziva stanje velikog strahopoštovanja prema moci Stvoritelja.

Kao što smo vec rekli, Vi ste tek deveti musliman koji je obavio svemirsku misiju. Nažalost, još nijedna muslimanska zemlja nije poduzela samostalnu svemirsku misiju. Kako komentirate da muslimanske zemlje, osim Malezije, uopce ne rade ništa na razvoju i progresu naucnih programa kao što je svemirski program?

Muszaphar: Ja vjerujem da ko god osvoji svemir, osvojit ce cijeli svijet. Stoga smatram da je od izuzetnog znacaja za sve muslimane da se ujedine kako bi vratili slavu islama u nauci i astronomiji kao što su muslimani nekada to cinili. Svaka muslimanska zemlja koja želi da postigne uspjeh morala bi se fokusirati na razvoj nauke i tehnologije. Muslimanski studenti moraju biti odlucni da se u svojim studentskim opredjeljenjima fokusiraju na ova podrucja.

Uvaženi dr. Muszaphar, oni Bosanci i Hercegovci koji Vas poznaju kažu da ste dobro upuceni u naše bosanskohercegovacke prilike i da volite našu zemlju?

Muszaphar: Narod Bosne i Hercegovine uvijek je bio u našim srcima i mi Malezijci uvijek smo pomagali i uvijek cemo pomagati Bosnu i Hercegovinu. Ja izuzetno volim narod Bosne i Hercegovine.

Na kraju, dozvolite da ovaj razgovor završimo Vašom porukom muslimanima u svijetu?

Muszaphar: Moja poruka muslimanima u svijetu je da se ujedinimo i da se više fokusiramo na razvoj nauke i tehnologije. Moramo vratiti slavu islamu. Trebalo bi što više muslimana da putuje u svemir kako bi dostigli visoke stepene tehnoloških i naucnih znanja. Muslimanske zemlje moraju pristupiti razvoju svemirskih programa. I ono što je najvažnije, moramo se ujediniti kako bismo se dostojnije i spremnije natjecali sa ostatkom svijeta u naucnim i tehnološkim dostignucima.

Izvor: Casopis "SAFF" 8. maj - 13. džumade-l-ula
 
25.05.2009.

Istina o ubistvu Poslanikovog s.a.v.s. unuk Husejna r.a.(prvi dio)

Istina o ubistvu Poslanikovog s.a.v.s. unuka Husejna r.a. (1 dio)

E-mail Ispis PDF
Preveo: Haris Hećimović, ASUQ (Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka)  

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, i neka je salavat i selam na najboljeg roba, poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegove ashabe i sve one koji ga slijede.
S obzirom da se mnogo govori o ubistvu velikana, šehida, Poslanikovog, alejhis-selam, unuka, Huseina ibn Alije, radijallahu anhuma, odlučio sam iznijeti na vidjelo istinu o tom događaju, koju su potvrdili povjerljivi islamski učenjaci u svojim knjigama, te su prenijeli ovo što ću navesti u narednim redovima.
Prenosi se od stanovnika Iraka da je Husein, radijallahu anhu, 60. godine po Hidžri, odbio dati prisegu Jezidu ibn Muaviji (tadašnjem halifi, op. prev.). Stanovnici Iraka tada su poslali Huseinu mnoge izaslanike i pisma u kojima ga pozivaju da mu daju prisegu, te ga obavještavaju da ne žele Jezida za halifu, niti njegovog oca, niti Osmana, niti Omera, niti Ebu Bekra, niti bilo koga drugog osim Alije i njegovih potomaka. Preneseno je da je tih pisama, koja su stigla Huseinu, bilo više od pet stotina.
 
Zbog toga, Husein odluči da pošalje svoga amidžića Muslima ibn Akila u Irak, kako bi istražio o čemu se radi i da ispita stvarno stanje i namjere tih ljudi po pitanju prisege koju žele da mu daju. Kad je Muslim stigao u Kufu (grad u Iraku, op. prev.), uvjerio se da narod zaista želi dati prisegu Huseinu, te su dali prisegu Muslimu kao njegovom opunomoćeniku. Ovaj događaj (prisega) desio se u kući Hanija ibn Urve.
Kada je vijest o tome stigla do Jezida ibn Muavije u Šam, on posla Ubejdullaha ibn Zijada (valiju Basre) da popravi novonastalu situaciju u Kufi, te da zabrani njenim stanovnicima pobunu protiv halife sa Huseinom, radijallahu anhu.
 
Ubejdullah ibn Zijad je došao u Kufu i počeo da istražuje slučaj, sve dok nije saznao da je kuća Hanija ibn Urve centar i okupljalište Muslim ibn Akila, i da su stanovnici Kufe u njoj dali prisegu. Naredio je da mu dovedu Hanija. Kada su ga doveli, Ubejdullah ga je ispitivao o Muslimu, sve dok nije shvatio da je on, ustvari, o svemu obaviješten. Tada je Hani izrekao svoje poznate riječi koje ukazuju na njegovu hrabrost: “Tako mi Allaha, da se Muslim nalazi ispod ove moje dvije stope, ne bih ih podigao (ne bih ga otkrio).” Na te njegove riječi Ubejdullah ga udari i naredi da ga zatvore.
Vijest o Hanijevom hapšenju uskoro je došla do Muslima, te on podiže vojsku Kufljana, njih 4.000, i opkoli dvorac Ubejdullaha ibn Zijada.
 
Ubejdullah je izašao pred njih i obratio im se govorom koji je zastrašio Kufljane. Zastrašio ih je vojskom koja će doći iz Šama da im se suprotstavi, te ih podsticao da se raziđu. Tada počeše da bježe, sve dok Muslim nije ostao sa samo 30 vojnika. Kada je zašlo sunce, Muslim je stajao potpuno sam ispred dvorca. Niti jedan od Kufljana nije ostao uz njega! (Iako su mu dali prisegu kao Huseinovom opunomoćeniku kratko vrijeme prije toga, da bi ga na ovaj dan izdali i napustili svi do jednog). Tada ga uhapsiše, a Ubejdullah naredi da ga ubiju. Muslim zamoli Ubejdullaha da mu dozvoli, prije nego ga ubiju, da pošalje Huseinu pismo, što mu ovaj i dozvoli. Tekst pisma glasi: “Vrati se sa svojom porodicom i ne dozvoli da te Kufljani zavaraju. Zaista su Kufljani slagali i tebi i meni, a lažovu se ne može vjerovati.”
Zatim, Ubejdullah naredi da ubiju Muslima. Ovo se desilo na dan Arefata.  
 
Treba napomenuti da je Muslim, kada je po dolasku u Kufu vidio da Kufljani žele Huseina, poslao mu pismo da dođe, da bi se poslije pokajao, o čemu je i obavijestio Huseina u gore navedenom pismu prije njegovog ubistva. Kada je Husein dobio to prvo pismo, krenuo je prema Kufi napuštajući Mekku na dan oblačenja ihrama za početak obreda hadža (8.dan mjeseca zul-hidždže, op.prev.). Kada je Husein odlučio da napusti Mekku i zaputi se prema Kufi, mnogi od ashaba savjetovali su ga da odustane od svoje namjere, a neki od tih ashaba su: Ibn Abbas, Ibn Omer, Ibn Zubejr, Ebu Seid el-Hudri, Ibn Amr i njegov brat Muhammed ibn Hanefije i drugi. Ebu Seid el-Hudri mu je tada rekao: “O Ebu Abdullah, ja sam ti, zaista, iskren savjetnik i suosjećam sa vama (ehlul-bejtom). Ja sam, uistinu čuo da su ti pisma pisali ljudi iz vaše stranke (koji su bili na strani Alije u njegovom sporu sa Muavijom, op.prev.) iz Kufe i da te pozivaju da im odeš (budeš im halifa), pa te ja savjetujem da ne ideš. Zaista sam čuo tvoga oca (Aliju, radijallahu anhu) da je u Kufi rekao za njene stanovnike: “Tako mi Allaha, dosadili su mi i omrzli, a i ja sam njima dosadio i omrznuo sam im. Nikada od njih nisam osjetio nimalo vjernosti niti pouzdanosti. Ko se bori uz njih, izdaju ga. Tako mi Allaha, oni niti imaju namjere niti odlučnosti da poštuju naredbe, niti su strpljivi na sablji.’”   
 
A ovo je Huseinu rekao Ibn Omer: “Kazat ću ti jedan hadis: ‘Zaista je Džibril došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa mu je ponudio da bira između dunjaluka i ahireta, pa je odabrao ahiret ne želeći dunjaluk.’  Ti si, zaista, dio njega (dio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem). I, tako mi Allaha, nikad  niko od vas dunjaluku nije davao prednost a Allah ga nije udaljio od vas, osim onome za koga je to bilo bolje.”  I nakon ovoga, Husein je odbio da se vrati i da ne ide, pa ga je Ibn Omer zagrlio i rekao: “Opraštam se Allahovim imenom od tebe, prije nego te ubiju.”
 
Stiglo je Huseinu pismo od Muslima koje mu je poslao prije smrti, a on je već bio u putu prema Kufi. Kada ga je pročitao, počeo je da razmišlja o povratku u Mekku, ali sinovi Muslima ibn Akila koji su bili sa Huseinom pobuniše se i rekoše: “Ne vraćaj se sve dok ne osvetimo našeg oca.” Čuvši to, Husein je odlučio da bude kako oni žele, kao što su oni stali uz njega kada je krenuo prema Kufi.
 
U isto vrijeme, Ubejdullah ibn Zijad poslao je brigadu od 1.000 vojnika na čijem je čelu bio El-Hurr ibn Jezid el-Temimi, kako bi zaustavili Huseinovo napredovanje prema Kufi. El-Hurrova vojska srela se sa Huseinom u mjestu El-Kadisija, i pokušali su da mu zabrane da nastavi put prema Kufi. Husein se obratio El-Hurru riječima: “Odmakni se od mene, izgubila te majka”, na šta je El-Hurr odgovorio: “Tako mi Allaha, da mi je to rekao bilo ko drugi od Arapa, osvetio bih mu se, a majka bi mu plakala jer bi ga izgubila, ali šta da kažem tebi, a majka ti je gospođa svih žena, Allah bio zadovoljan njome.” Poslije ovog, El-Hurr je nastavio put sa Huseinom.
 
Kraj prvog dijela...

Autor: Šejh Osman el-Hamis
Preuzeto sa stranice www.minber.ba
25.05.2009.

Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi-Prva stvar

Ez-Zerkesi rahimehullah,veli:Znaj da treba ukazivati na blagodat onaj koga je Uzviseni Allah poucio velicanstvenom Kur'anu ili jednom njegovom dijelu,zbog toga sto je on najveca mudziza(cudo) zato sto njevim trajanjem traje islamski poziv,a i zato sto je Poslanik s.a.v.s. pecat vjerovjesnika i poslanika.

Dokaz putem velicanstvenog Kur'ana traje sve dok je vremena,jer je to govor Gospodara svjetova,Allahova dzelle ve ala,najcasnija knjiga.Zato neka onaj koji zna napamet Kur'an da mu je Allah dao veliku blagodat.Neka to ima na umu kod svojih dijela kako bi Kur'an bio dokaz njemu,a ne protiv njega.

Isto tako,oni kojima je data blagodat objavljivanjem Kur'ana,a to su svi pojedinci cjelokupnog ummeta,treba da se na najbolji nacin okoriste tom blagodati i sakupe u sebi ono cime ce omoguciti zivot srca.Mozda ces,citaoce,upitati koji je najbolji nacin(sredstvo)da se u potpunosti covjek okoristi Kur'anom?

Odgovor se nalazi u jednom velicnstvenom pravili koje je postavio Ibnul Qajjim rahimehullah,prije svih koristi koje je naveo u svome djelu Fevai(u prevodu Koristi).On kaze: Ako se zelis okoristiti Kur'anom,onda neka ti srce u potpunosti bude prisutno kod njegovog ucenja i slusanja.Pazljivo slusaj.Budi prisutan kao da se Allah tebi obraca,jer je to govor od Njega tebi putem Allahovog Poslanika s.a.v.s..Uzviseni je rekao: U tome je,zaista pouka za onoga ko razum ima ili ko slusa,a priseban je.(Kur'an 50:37)

To je zbog toga jer je potpuni efekat vezan za cinilac,mjesto koje ga prima(na koje djeluje) uvjet za prestizanje efekta,kao i za nestanak zapreke koja sprecava da se on desi.Ajet o svemu tome govori na jedan jako kratak i jasan nacin koji najbolje upucuje na ono sto se njime zeli reci.Rijeci Uzvisenog: U tome je,zaista pouka...upucuju na ono sto se spominje od pocetka sure pa do sad.To je cinilac koji izaziva efekat.Njegove rijeci: ..za onoga ko srce ima...predstavlja mjesto koje ga prima(na koje djeluje).Time se misli na zivo srce koje poima Allaha,kao sto Uzviseni Allah kaze:Ovo je samo pouka-Kur'an jasni,da opominje onoga ko je ziv(Kur'an 36:69-70) tj cije je srce zivo.

Rijeci Uzvisenog:...ili ko slusa...tj koji je napregnuo sluh i pazljivo culom sluga slusa sta mu se govori predstavlja uvjet da bi govor na nekoga ostavio efekat.

Rjeci Uzvisenog: ...a priseban je..znace:Prisutan srcem,prisutan,ne odsutan.

Ibn Kutejba kaze:Koji slusa Allahovu knjigu,dok su njegovo srce i razum prisutni,nije nemaran niti rasijan.To je isaret na zapreku koja sprecava da na covjeka ostavi utisak,a ona je nemar srca i njegova odsutnost od razumjevanja onoga sto mu se govori i posmatranja i razmisljanja o tome.Kada postoji cinilac,a to je Kur'an,mjesto koje ga prima(na koje djeluje)a to je srce,kada se ispuni uvijet,a to je pazlivo slusanje i ne postoji zapreka,a to je preokupiranost srca njegova rasijanost prilikom onoga o cemu se govori i njegovo interesovanje za nesto drugo,onda je postignut efekat,a to je korist i opomena.

Neka se covjek nakon toga pripremi za rad i pokornost,nakon sto se dobro poducio,jer znanje trazi djelo,pa ili ce mu se ono pridruziti ili ce i njega nestati.

Ibnul-Qajjim rahimehullah u svome djelu Zadul-mead(Opskrba za povratak) kaze:Neki od prijasnji generacija(selefa) rekli su: Kur'an je objavljen da se po njemu radi,pa uzmite njegovo ucenje da postupate po njemu.Zbog toga su oni koji uce Kur'an bili oni koji su ga poznavali i postupali po njemu,makar ga i ne znali napamet.Sto se tice onih koji su ga napamet naucili a ne razumiju ga,niti postupaju po njemu,oni nisu oni koji spadaju u ehlul-Kur'an pa makar svaki njegov harf ucili i ispravno poput strele.Trebamo ici ka Allahovoj ljubavi tako sto cemo prici Allahovoj knjizi s razumjevanjem i znanjem,s pokorovanjem i postupanjem po njoj,tako sto cemo je napamet uciti i u sebi nositi.Brate moj,ako si odlucio krenuti ka Allahovoj ljubavi tako sto ces prici Allahovoj knjizi,onda se okiti lijepim adabima prilikom ucenja Kur'ana.

Ibn Qajjim el Dzevzije-Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi

24.05.2009.

Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi-Prva stvar

Druzenje s Kur'anom onome ko se bude lijepo s njim druzio predstavlja cast i to kakvu cast!Onaj ko se druzi s Kur'anom i zna ga napamet nosilac je barjaka Islama,kao sto kaze Fudajl ibn Ijad,Allah mu se smilovao: Hafiz Kur'ana nosilac je bajraka Islama.Ne treba beskorisno pricati s onim ko beskorisno prica,niti da bude nemaran zajedno s onim koji je nemaran zajedno s onim koji je nemaran,niti da se zabavlja sa onim ko se zabavlja iz postovanje prema Uzvisenom Allahu.
On zasluzuje tu cast da nosi taj bajrak koji predstavlja najcacniji bajrak.Uzviseni Allah kaze:
Mi vam knjigu objavljujemo u kojoj je slava vasa,pa zasto se neopametite?(Kur'an 27:10)

Ibn Abbas r.a. kaze: U njemu je vasa cast.Uzviseni kaze: Kur'an je zaista cast tebi i narodu tvome;odgovarat cete vi(Kur'an 43:44) tj cast tebi i njima ako nudu postupali po njemu.
Vjerovjesnik s.a.v.s. obavjestio je da se podize stepen ucaca Kur'ana putem Kur'ana pa kaze: Zaista Allah ovim Kur'anom uzdize jedne narode i ponizava druge.(Muslim)

Onaj ko nosi taj bajrak casti mora se razlikovati od ostalih ljudi.Ibn Mesud r.a. veli: Hafiz Kur'ana treba se poznavati po svojoj noci,kada ljudi spavaju;po svome danu,kada su ljudi nemarni;po svojoj tuzi kad se ljudi raduju;po svome placu,kada se ljudi smiju,po svojoj sutnji,kada se ljudi raspravljaju.po svojoj skrusenosti,kad se ljudi obmanjuju.
To je namet(porez) na cast koji treba ponijeti hafiz Kur'ana.Hafiz Kur'ana ne treba biti samozadivljen ili zaveden ili ohol prema ljudima zbog toga sto ga je Allah pocastio time.Allah Uzviseni je rekao: Reci:Blagodat je samo u Allahovoj ruci.On daruje kome hoce,a Allah je neizmjerno dobar i zna sve.

On svojom miloscu narocito raduje onoga koga on hoce-A Allahova je blagodat velika.(Kur'an 3:73-74)
Ibnul-Dzevzi rahimehullah veli: On treba da se odrekne svoje snage i moci.Ne treba da na sebe gleda sa zadovoljstvom i smatre sebe necim visim.Onaj ko sebe vidi kao onoga koji malo cini,to je razlog njegove blizine Allahu.
Osjecaj da malo cini ne treba sprecavati covjeka od osjecanja blagodati i njenog spominjanja,jer je to vid zahvale na njoj.Ucac Kur'ana je u blagodati kojoj nema ravne,ako postupa po Kur'anu.
Omer ibn el-Hattab r.a. veli:O skupino ucaca,podignite svoje glave!Put vam je jasan,pa natjecite se u dobrim djelima i ne budite zavisni od ljudi.
Uzviseni Allah kaze:Reci:Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju to je bolje od onoga sto gomilaju.(Kur'an 10:58)
A koja je to milost veca od Kur'ana?!!
Uzviseni Kaze:MI objavljujemo u Kur'anu ono sto je lijek i milost vjernicima.(Kur'an 17:82)
Onome kome je dat Kur'an data mu je blagodat i milost.

Ibn Qajjim el Dzevzijje-Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi

 
23.05.2009.

Hadisi

Ebu Musa r.a. kaze:
-Dosao jedan covjek Vjerovjesniku s.a.v.s. i rekao:
-Neko se bori radi ratnog plijena,neko radi "popularnosti",a neko opet da bi pokazao svoje junastvo.Koji je od njih na Allahovom putu?
"Ko se bori da Allahova rijec bude gornja,on je na Allahovom putu",odgovori Allahov Poslanik s.a.v.s.
(Buhari 1218)

 
Huzejfe je rekao: Bili smo kod Omera r.a. pa je upitao: Ko je od vas cuo Allahovog Poslanika s.a.v.s. kad je pricao o smutnjama?Ljudi su rekli:Mi smo culi.
Rekao je:Mozda vi mislite na covjekova iskusenja u porodici,imetku i komsiji?Rekli su:Da.Rekao je:Te smutnje otkupljuju namaz,post i zekat.Medjutim,ko je od vas cuo Allahovog Poslanika s.a.v.s. o smutnjama koje ce se siriti poput morskih talasa?Ljudi su zasutjeli.Rekao sam:Ja sam cuo.Rekao je:Zar ti,divan ti je otac covjek!Huzejfe je rekao:Cuo sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. kada je rekao: Iskusenja ce dolaziti na srce jedna za drugim kao sto je satkana hasura,prut po prut.Pa koje srce ih prihvati ostavit ce na njemu crnu tacku a koje ih odbije na njemu ce ostaviti bijelu.Tako da ce postojati dvije vrste srca:cisto kao bijeli glatki kamen kome smutnja nece moci nastetiti sve dok postoje nebesa i Zemlja i crno srce kao murbad i kuz mudzehhij,koje nece prepoznati dobro niti ce odbijati zlo.Poznavat ce samo strasti koje su usle u njega.
Rekao sam mu i da izmedju njega i smutnji postoje zakljucana vrata(tj izmedju tog vremena i vremena smutnji je tvoj zivot.A vrata se odnosi na Omera r.a. kako se navodi u Buharijevom rivajetu) koja ce ubrzo biti razbijena.Omer je upitao:Da li ce biti razbijena,oca ne imao,jer ako ce otvore mozda ce se moci zatvoriti?Rekao sam:Ne,nego ce biti razbijena.I citirao sam mu Poslanikov s.a.v.s. hadis da su ta vrata,ustvari,covjek koji ce biti ubijen ili ce umrijeti.Ebu Halid je rekao:Upitao sam Se'ida: Ebu Malik sta je to esvedun murbaddun?Pa je rekao:Izrazita bjelina u crnini.Upitao sam: A sta je el-kuz el-mudzehhi?Rekao je:Prevrnuti vrc.(Muslim 1990)

Ebu Se'id el-Hudri r.a. veli da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Sigurno cete slijediti one koji su bili prije vas,sve pedalj po pedalj,lakat po lakat.Cak kada bi oni usli u gusterovu rupu i u tome bi ih slijedili.Upitali smo:Allahov Poslanice,da to nisu zidovi i krscani?Rekao je:Pa ko drugi?!(Muslim 2002)

Ebu Hurejre r..a veli da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Tako mi Onoga u cijoj ruci je moja dusa,dunjaluka nece nestati sve dok covjek ne dodje do necijeg mezara,provalja se po njemu i rekne:Kamo srece da sam ja na mjestu vlasnika ovog kabura.Njega nece muciti dug,nego iskusenja.(Muslim 2008)

Enes B. Malik r.a. je rekao:Hocete li da vam ispricam hadis koji sam cuo od Allahovog Poslanika s.a.v.s. jer vam drugi,koji ga je cuo od njega,poslije mene nece ispricati?
Jedan od predznaka Sudnjeg dana je da ce se podignuti znanje a pojaviti neznanje,da ce se rasiriti blud,piti alkohol,umanjiti broj muskaraca a povecati broj zena,tako da ce se jedan skrbnik starati za pedeset zena.(Muslim 1856)


Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Vrijeme ce se skratiti,znanje biti uzeto,pojavit ce se smutnja,skrtost ce zavladati srcima i povecat ce se heredz.Upitali su sta je to heredz?Rekao je:Ubistvo.(Muslim 1857)

Abdullah b Amr b. el-As prenosi da je cuo Allahovog Poslanika s.a.v.s. da je rekao: Allah nece uzeti znanje tako sto ce ga istrgnuti od ljudi nego ce ga uzeti s uzimanjem uleme.Kad ne ostavi nikog od uleme,ljudi ce za svoje vodje uzeti neznalice,pitat ce ih,pa ce im davati fetve bez znanja i tako ce zalutati i druge odvesti u zabludu.(Muslim 1858)

Abdullah b Amr b el-As r.a. prenosi da je cuo Allahovog Poslanika s.a.v.s. da je rekao: Allah nece uzeti znanje tako sto ce ga istrgnuti od ljudi nego ce ga uzeti s uzimanjem uleme.Kad ne ostavi nikog od uleme,ljudi ce za svoje vodje uzimati neznalice,pitati ce ih,pa ce im davati fetve bez znanja i tako ce zalutati i druge odvesti u zabludu.(Muslim 1858)


Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao: Ko bude pozivao na pravi put,imat ce nagradu svih onih koji ga budu slijedili a njihova se nagrada nimalo nece umanjiti.A ko bude pozivao na stranputicu,imat ce za to grijehe koliko svih oni koji ga budu slijedili a da se njihovi grijesi nimalo nece umanjiti.(Muslim 1860)
 
 
 
 
23.05.2009.

Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi-Prva stvar

Ebu Zerr r.a. prenosi da je Vjerovjesnik s.a.v.s proveo noc u namazu ponavljajuci ajet.Ako ih kaznis robovi su Tvoji,a ako im oprostis silan i mudar ti si.(Kur'an 5:118)

Temimud-Dari r.a. anhu,proveo je noc u namazu uceci jedan ajet,a to su rijeci Uzvisenog: Misle li oni koji cine zla djela da cemo s njima postupiti jednako kao prema onima koji vjeruju i dobra djela cine,da ce im zivot i smrt biti isti?Kako lose rasudjuju!(Kur'an 45:21)

Isto tako ga je na nocnom namazu ucio Er-Rebii ibn Husejm rahimehullah.Onaj koji uci Kur'an treba radi sebe potraziti odgovarajuce pojasnjenje svakog ajeta,da to razumije,pa kada bude ucio rijeci Uzvisenog: On je nebo i Zemlju stvorio(Kur'an 16:3),treba spoznati Njegovu velicinu i posmatrati Njegovu moc u svemu sto vidi.

Kada bude ucio: Kazite vi Meni:da li sjemenu(misli se na spermu) koje ubacujete...(Kur'an 56:58) neka razmisli o zametku,ciji su dijelovi slicni kako se dijeli na meso i kosti,vene i nerve,na razne oblike poput glave,ruku i nogu,zatim one osobine koje se u njemu pojave,poput sluha,vida,razuma i dr.Neka dobro pogleda i razmisli o ovim neobicnim stvarima.Kada uci ajete o stanju onih koji su(poslanika) u laz utjerivali,neka osjeti strah od(Allahove) sile,ako je nemaran prema pokornosti(Allahovim)naredbama.
Zastajanje na ajetu i ponovo razmisljanje o tom ajetu,kao i razmisljanje o njegovim znacenjima je stvar pomocu koje covjek osjeti slast ucenja Kur'ana.
Bisr ibnus-Sura kaze: Ajet je poput hurme.Svaki put kad je zvaces,osjecas njenu slast.To je preneseno Ebu Sulejmanu,pa je rekao: Istinu je rekao.Zaista kada neko od vas (samo sto) pocne (uciti) suru,zeli da je zavrsi.Tj on je istinu rekao,ali vi ne nalazite tu slast o kojoj on govori zato sto kada ucite Kur'an,cim pocnete,zelite da zavrsite.

Ibn Redzeb rahimehullah veli: Neki je ucenjak upitao svoga ucenika.Znas li Kur'an napamet?Ne odgovori on.O Allahu pomozi!Ucenik ne zna Kur'an napamet!U cemu onda uziva?Sta onda melodicno uci?Cime onda doziva svoga Gospodara Azze ve Dzelle?

Kur'an posjeduje prijateljstvo,pa ko se bude lijepo druzio s Kur'anom,Kur'an ce mu biti lijep drug,a onaj ko napusti Kur'an i Kur'an  ce njega napustiti,tako da se kod njega ne moze vidjeti ceznja za ucenjem Allahove Knjige,kao kod onoga koji je uvijek u stalnom drustvu s Kur'anom.Druzenje s Kur'anom prati covjeka sve dok ga ne uvede u Dzennet na najvece stepene.Allahov Poslanik s.a.v.s. veli: Reci ce se onome koji je Kur'an znao napamet: Uci i penji se.Uci kao sto si na dunjaluku ucio.Tvoj stepen je kod posljednjeg ajeta kojeg proucis.(Ebu Davud,Tirmizi,Ahmed,El-Hakim)

Kur'an uzdize onoga koji se s njim druzi do najvecih visina,tako da mu postaje poput iskrenog prijatelja,koji je stalno uz njega i koji nastoji udovoljiti svome prijatelju.Ovo znacenje pojasnjavaju jasne rijeci u hadisu Allahovog Poslanika s.a.v.s. koji prenosi Burejda r.a.U njemu Allahov Poslanik s.a.v.s. kaze: Kur'an ce sresti onoga koji ga je znao na pamet na Sudnjem danu kad mu se rastvori kabur u liku iscrpljenog covjeka,pa ce ga upitati:Poznajes li me?A on ce odgovoriti:Ne poznajem te.On ce reci:Ja sam tvoj prijatelj Kur'an koji sam te ostavio zednog u popodnevnoj zegi i nisam ti dao da spavas.Svaki trgovac stoji iza svoje robe.Ja ti danas stojim iza svake trgovine.Potom ce mu se dati vlast u desnu ruku,vjecnost u lijevu,a na glavu ce mu se staviti kruna dostojanstva.Njegovih ce se roditelji obuci u dva ukrasa kakvih nema na dunjaluku,pa ce upitati:Zabog cega smo ovim obuceni?Odgovorit ce im se: Zbog toga sto je vase djete uzelo(napamet naucilo) Kur'an.Zatim ce mu biti receno: Uci (Kur'an) i penji ce na Dzennetske stepene i njegove odaje.On ce se penjati sve dok bude ucio brzo ili lijepo i pravilno(Ibn Madze,Ahmed,Ed-Darimi)

AKo ce na takav nacin hafiz Kur'ana biti pocascen na ahiretu,onda treba biti ukazana njemu neka pocast i na dunjaluku.Allahov Poslanik s.a.v.s. kaze: Uistinu je od iskazivanja postovanja od Uzvisenog Allaha ukazivanje plemenitosti:
-sijedom muslimanu
-hafizu Kur'ana,koji ne pretjeruje u njemu i nije ravnodusan prema njemu
-pravednom vladaru(Ebu Davud)


Druzenje s Kur'anom onome ko se bude lijepo s njim druzio predstavlja vast i to kakvu cast!!!

Ibn Qajjim el Dzevzijje-Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi

 
 
 
 
23.05.2009.

Sjeti se smrti

U ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sjeti se smrti.
Gdje doktor,gdje doktor?
Nema boga sem Allaha,nema boga sem Allaha...
O Allahu smiluj mu se,o Allahu Smiluj mu se,o Allahu smiluj mu se...
Kuda,kuda.
Toga dana povratak je tvome Gospodaru...
Stvarnost...
Ma koliko covjeka zanemarivao,posljednji cas,odlazak,stvarnost ciju su casu ispili svi poslanici i vjerovjesnici...
Njenu gorcinu su okusili i malumnici i grijesnici...
Svako zivo bice ce smrt okusiti i nagrade ce te samo dobiti na Sudnjem danu.
Ko bude od vatre udaljen i u Dzennet uveden taj je postigao sta je zelio.
A zivot na ovom svijetu je samo varljivo nasljedjivanje.
Smrt...
Sta je to smrt?
Jedna velika stvar.
Casa koja kruzi i iz koje cemo svi piti...
Onima kojima se strastima svojim odaju ona je uvijek gorka...
Onima koji pameti imaju ona je opomena.
A onima cija srca samo za  Allahom zude,ona je prepreka koja ih odvraca od ceznje za drugima.
Sta je sa onim koga ceka tamni kabur i obracun kod njegovog Gospodara,kada ce bit pitan i kada ce morati odgovor dati na dan kada ce i pametni biti zaprepasteni.
Pazi!!
Kada dusa dopre do kljucni kosti i vikne se: "imali vidara" i on se uvjeri da je to cas rastanka i noga se uz nogu savije.
Toga dana ce Gospodaru tvome priveden biti...
To je smrt...
Od nje te vojska nemoze zastiti...
Niti se od nje moze naci neko utvrdjenje...
Gdje god bili smrt ce vas stici makar vi bili u utvrdjenjim gradovima...
Ona je opominjac koji negovori...
Kupi sve redom i bogate i siromasne i zdrave i bolesne i ugledne i odrasle...
sve sto je na Zemlji prolazno je ostaje samo Gospodar tvoj Velicanstven i Plemeniti...
Onome ko ostavlja namaz i slijedi svoje strasti,licemjerima i bludnicama,nasilnicima i tlaciteljima,onim koji ogovaraju i prenose tudje rijeci,zavidnicima i lihvarima...
Onima koji gledaju i citaju ono sto neprilici...
Onima cije su usi zaglusene pjesmama i muzikom...
Onima koje zaokupilo sakupljanje haram imetka i njihove firme...
Onima koji daju mito i onima koji ga primaju...
Alkoholicarima i drogerasima,onima koje se razglocivajavu oblaceci kratku i prozirnu odjecu...
Svim grijesnicima...
Gdje je izlaz gdje ce pobjeci od smrti,kabura i obracuna na Sudnjem danu?


P.S.Ima i audio verzija u sekciji razno pa bujrum

 
 
 
 
 
 
 
22.05.2009.

Poklon prijatelju

http://www.blogger.ba/photos/159612.jpgDragi moj brate,Postovana sestro,pisemo ti ovo pismo jer te smatramo djelom nas,jer te volimo i srca su nam bolna i tuzna sto te nevidimo kako robujes svome Stvoritelju a u isto vrijeme okrenuo si odnosno okrenula si svoju mladost i svoj kratki svjetski zivot u igru i zabavu kao da sve  ovo nikada nece proci i kao da melek smrti nikada, nikada nece doci.

Upucujemo ti ove rijeci,sa nadom u Allahovu milost i dobrotu da ce doprijeti do tebe i naci mjesta u tvome srcu i da ce i tvoj zivot dobiti novi smisao i cilj i da ces i ti biti od onih koji ce osjetiti ljubavi i toplinu  zivota u islamu.Sve ovo ti pisemo jer te stvarno volim kao i sve muslimane citavog svijeta.Jer smo saznali za rjeci Uzvisenog Gospodara koji kaze: "Zaista su vjernici braca".

Cesto puta bespomocno gledamo te kako prolazis pored dzamije neosvrcuci se na nju i kako rijeci ezana u kojima te mujezin 5 puta na dan poziva na namaz i na spas neostavljaju traga na tvoje srce.Gledamo te moleci Allaha duboko u sebi da te uputi na put sretni i da budes i ti jedan od upuceni.A kako li je samo divan put upuceni.

A sada budi jak,budi jak dragi nas brate postovana sestro da primis ove nase rijeci bez imalo oholosti i da na krajnje ozbiljan nacin razmislis o njima pa ako ih shvatis kao istinu,i okrenes se prostranstvu islama dobro i jeste a ako ih shvatis kao nesto  sto je laz ili izmisljotina onda znaj da  na Sudnjem danu ce to dovoljan  dokaz protiv tebe biti.

Kao prvo, usmjeri sada na trenutak svoj pogled ka nebesima i upitaj se,ko li ih je stvorio bez stubova postavio?
Pogledaj zatim u Sunce koje svakog dana kao najtacniji sat izlazi i na taj nacin se svome gosapodaru Allahu pokorova a ne kao ti,koji deset,dvadeset ili trideset godina na svoj namaz kasnis jos za njega nemaris.

Pogledaj zemlju po kojoj gazis,kako li je u odnosu na sunce tako mala i sicusna ali se i ona bez imalo oholosti i samoljublja svome Gospodaru pokorova.Njemu,Uzvisenom ibadet cini.A gdje li si sada ti o covjece u odnosu na zemlju,a gdje je zemlja u odnosu na sunce  gdje je sunce u odnosu na svemir jer su to sve Allahova stvorenja kao sto si i ti.Gdje li si i kolika je tvoja velicina sada o Covjece?

Dali si ikada razmisljao o blagodatima koje su vezani prvenstveno za tvoje tijelo,kao sto su sluh,vid, moc govora i ostale blagodati koje, ako bi smo ih brojali nebi smo ih mogli nabrojati.

Pa zasto onda dragi nas brate, postovana sestro,zasto je tvoj zivot jos uvjek daleko od namaza,daleko od sedzde Uzvisenom Allahu,daleko od razmisljanja  o danu povratka svome Gospodaru, polaganju racuna za svaki proveden trenutak u svome kratkom zivotu.

Nemoj da te zavarava to, ako ti je Allah dao lijepo auto,mnogo para u mladosti lijep izgled i ostale blagodati za koje nemamo vremena da ih nabrajamo a koje su ti date da bi s njima bio iskusan dali ces se okrenuti daleko od pokornosti svome gospodaru ili ces ostati postojan i cvrst u svojoj pkemenitoj vjeri islamu.

Bojimo se za tebe da si ubjedjen da gore navedeno nikada nece proci i da dan obracuna pred Allahom Velikim nikada nece doci.

Znaj da sve te blagodati su samo uslovno receno tvoje ali znaj da cak i  tvoje tijelo kroz pedeset ili sezdeset godina vraca se u zemlju, mracni kabur pa ces cak i za njega polagati racun dali si ga umarao u pokornosti ili nepokornosti Allahu i znaj dragi nas brate postovana sestro da postoji jedna istina u koju svi ljudi vjeruju,i muslimani i krscani i zidovi i ateisti ali se vecina od gore spomenuti prema njoj odnosi kao da je najveca laz,zaista je ta istina gorka smrt,koja ce i bogatasu i siromahu i vladaru i robu i tebi i meni bez imalo sumnje doci.

Zaista je smrt gorko napunjena casa iz koje ce svi ljudi piti a koja nece nikoga zivog do Sudnjeg dana  mimioci.Smrt je ta koja rastavlja covjeka od njegovog voljenog,od njegove djece prijatelja i imetka,i kada covjek nakon sto je imao veliko drustvo ostaje sam u toj mracnoj rupi koja se zove kabur u koju ce te spustiti tako da cak ni odjece neces imati bas onako kao u trenutku kada te je majka rodila.

Toga trenutka ce ti samo tvoja dobra djela od koristi biti,mnogi ce toga dana pozeliti da nikada uopste ni postojali nisu jer ce se uvjeriti u istinu o kojoj im je mozda neko nekada kazivao i na nju ih upucivao.

Ali,tada je vec kasno,dunjaluk je vec prosao povratka vise nema i tada ce ti sve kao dan biti jasno.

Znaj da si covjek koji spava odnosno sanja i mrtvac u kaburu kao dva brata jer se obojica nalaze u lezecem polozaju,i kao sto covjek u ruznom snu osjeca za strah da ga neko progranja muci i bol mu nanosi,a mi koji ga posmatramo  neprimjecujemo nikakve znakove patnje na njemu tako i mrtvac koji se nalazi u kaburu u lezecem polozaju kao i covjek koji spava i sanja osjeca sve gore navedeno,ovisno opet da li je cinio dobro ili zlo dok je  boravio na zemlji.

Nakon dugog boravka u kaburu doci ce Sudnji dan.Dan u kojem ce covjek djela ruku svojih vidjeti a nevjernik uzviknuti " Da sam bogdo zemlja ostao"

To je dan u kojem cemo ti i ja kao i svi ostali ljudi prozivljeni biti.

Zbog polaganja racuna svom Gospodaru, toga dana nista neces moci sakriti ruke ce govoriti sta su radile,noge kuda su hodile,oci sta su gledale dok ces ti ukoliko si bio od onih koji nisu vjerovali niti molitvu obavljali sve to bespomocno posmatrati.

Toga dana ce svaki covjek  pozeliti da se vrati na dunjaluk kako bi bio od onih koji su namaz obavljali,i Allaha se Velikog bojali,ali tada vjeruj,tada ce vec biti kasno.

Dali zelis biti od onih koji zeli provesti svoj kratki ovosvjetski zivot neznajuci za Allaha?Dali zelis biti od onih koji ce biti spusteni u mracni kabur bez dobrih djela a znaj da Allah ne prima nijedno dobro  djelo bez namaza koji je potvrda i pecat svim dobrim djelima.

Dali zelis biti od onih koji ce doci na Sudnji dan i stati pred svog Uzvisenog Gospodara bez namaza,ako si od takavih onda znaj da si slab trgovac i da ce te tvoja trgovina skupo kostati.

Mi se ipak nadamo da ti nisi,da nisi od onih koji nisu svoj razum iskoristili,i uz pomoc njega shvatili da ih je morao neko stvoriti da nisu bez razloga stvoreni da ce se svome Stvoritelju vratiti pred njim racun polagati.

Razmisli!!!

I za kraj.

Rekao je nas Uzviseni Stvoritelj Allah dz.s.
Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?

Zar su oni nebesa i Zemlju stvorili,ne,nego oni nece da vjeruju.

Zar covjek misli da ce sam sebi prepusten biti,da nece odgovarati?

Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci zatim ugrusak kome On onda razmjer odredi i skladan mu lik  ucini i od njega onda dvije vrste muskarca i zenu stvori i zar Taj nije kadar da mrtve ozivi?

Na dan kada bude nepodnosljiv,i kada budu pozvani da licem na tle padnu pa nebudu mogli,oboreni pogleda i sasvim ponizeni bit ce nevjernici,a bili su pozivani da licem na tle padaju dok su zivi i zdravi bili,zato ostavi Mene i one koji ovaj govor poricu,Mi cemo ih postepeno odakle se i ne nadaju patnji priblizavati i vremena im davati jer je obmana Moja zaista jaka!

P.S.Imate ovo i u audioverziji u mojoj arhivi pod razno pa bujrum i ujedno insaAllah,neznamo kome mozemo biti seveb da se okrene ka Islamu Allahovom Azze we Dzelle uputom ,pa posaljimo u ime Allaha dz.s. ovaj tekst braci/sestrama..

 
 
 
22.05.2009.

Javna kupalista

Javna kupalista

Javna kupalista

Zamislite ovakvu situaciju: dolazite kod jednog svog prijatelja na sijelo, tako sijedite i pricate i ti onda predlozis svom domacinu : "De, bolan, reci svojoj zeni da se skine i da sjedi s nama u donjem vesu !?" Pitanje bili covjek zivu glavu odatle izvukao, a najmanje sto bi se desilo, zavrsio bi napolju, direkt. Ali pazite sad,...

nevjernici nadjose mjesta gdje je tako nesto sasvim "normalno", pa se i mnogi muslimani povedose za njima. A to su javna kupalista: plaze, bazeni, u zimskim danima zatvoreni bazeni itd. E sad tamo, ne samo da ce taj vas prijatelj skinuti svoju zenu, nego i svoje kcerke i sinove, i sve to smatrati normalim.

Na takvim mjestima kceri se skidaju pred svojim ocevima, ocevi pred svojim kcerkama, sinovi pred svojim majkama, majke pred svojim sinovima, i svi tako obuceni tj. ne obuceni izlaze na plaze na kojima su na stotine, mozda na hiljade ljudi. Svi ti ljudi su, u tim trenucima, u mogucnosti da gledaju u ta skoro gola tijela, a Allah zna, koliko i kakvih ljudi, sa svojim bolesnim srcima, dolaze na takva mjesta.

Kako se blizi ljeto i ljetni odmori, mnogi se spremaju i planiraju da koju sedmicu odu na razna ljetovalista kako bi se odmorili i kako bi im tijela dobila ljepu, crnu boju. Dragi brate i postovana sestro, prije nego se odlucite i odete na ovakva mjesta, upitajte se da li su takva mjesta draga Uzvisenom Allahu. Zaista, da li su? Sami ce te zakljuciti da su morske i ine plaze, gdje se muskarci i zene ovako skidaju jedni pred drugim, sejtanska mjesta, i da je nad takvim mjestima ,zasigurno, Allahova srdzba.

Plemenita sestro, Allah, svt, ti naredio da se pokrijes, da na sebe oblacis siroku i neprozirnu odjecu i da tako obucena izlazis medju strance, a ti se, na ovakvim mjestima, skoro potpuno skidas pred drugim ljudima!!?

Brate, sigurno znas za slucaj kada je jedna zena u prisustvu Allahovog Poslanika saws dobila napad padavice, a Poslanik, saws, okrenu glavu na drugu stranu u strahu da se toj zeni nebi ukazala stidna mjesta prilikom pada. A ti brate, ides tamo tamo gdje su zene skoro gole!!? Brate, nemoj zaboraviti da je i tebi zabranjeno da ti neko drugi, osim tvoje zene, vidi dio tvog tijela od pupka pa do koljena, jer taj dio tijela kod muskaraca se tretira kao arva (stidni dio), dok je kod zena skoro cijelo tijelo arva.

Istina je da tijela pocrne i dobiju lijepu boju na ovakvim mjestima, ali je, isto tako, istina da ljudske duse i njihova srca potamne od grijeha, koje zadobiju kao bonus na ovim sejtanskim sakupljalistima. Pa zato, dragi brate i cjenjena sestro, prije nego se odlucite i krenete na odmor, potrudite se da nadjete mjesta, koja su draga i privlacna ljudskoj dusi, a koja nisu mrska Uzvisenom Allahu, i sa kojih se necete vratiti sa kamarom grijeha.

P.S. Preuzeto za http://www.n-um.com/
 
 
21.05.2009.

Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi-Prva stvar

Kurtubi kaze: Ovaj ajet i rijeci Uzvisenog: Kako oni ne razmisle o Kur'anu ili su im na srcima katanci!(Kur'an 24:47) upucuju na obaveznost razmisljanja o Kur'anu kako bi se spoznalo njegovo znacenje.

Obavezna spoznaja znacenja Kur'ana putem razmisljanja i upoznavanja napora onih koji su o njemu razmisljali i poucili se propisima koji su suzdrzani u njemu,te su napisali razne vrste tefsira,ta spoznaja olaksava upoznavanje(drugih) s njim,nakon sto se on licno upozna s njim,poucavanje drugih njemu,nakon sto ga on nauci.To je drugi visok stepen za one koji vole Kur'an i razmisljaju o njemu.Oni su postali najbolji u najboljem narodu.

Ako je Muhammedov s.a.v.s. ummet,najbolji ummet kao sto Allah subhanehu,kaze: Vi ste narod najbolji od svih koji se ikad pojavio(Kur'an 3:110) onda su najbolji u tom ummetu,najbolji medju najboljim,oni koji znaju Kur'an i razmisljaju o njegovim znacenjima.Allahov Poslanik s.a.v.s. potvrdio je da su oni najbolji u hadisu,koji je jasan,a ciji je lanac prenosilaca pozudan.Od njega prenosi Zun-Nurejn,Osman bin Affan r.a. koji kaze: Allahov Poslanik s.a.v.s. veli: Najbolji su od vas oni koji nauce Kur'an i druge njemu poucavaju.(Buhari)

Oni su najbolji medju najboljim,posebni medju posebnim,kao sto Allahov Poslanik s.a.v.s. u jednom drugom hadisu kaze: Allah Azze we Dzelle ima dvije vrste sljedbnenika medju ljudima,ko su oni Allahov Poslanice? To su sljedbenici(ucaci) Kur'ana.Oni su Allahovi sljedbenici i Njegovi odabranici odgovori on.(Ibn Madze,Ahmed)

Ta prednost nad ostalim ljudima i posebnost ucaca Kur'ana jeste ono na cemu im se zavidi i to zbog toga jer onaj kome Allah dadne Kur'an i ucini da ga zavoli,on ce se njime uspeti na visoke stepene u ibadetu kad ga bude ucio i postupao po njemu.
Allahov Poslanik s.a.v.s. kaze: Nema zavisti osim prema dvojici:prema covjeku kome je Allah dao Kur'an,pa ga on uci u nocnim i jutarnjim casovima i prema covjeku kome je Allah dao imetak,koji on dijeli u nocnim i jutarnjim satima.(Buhari i Muslim)
Oni kojima se na tome zavidi jesu oni koji ga uce i cuvaju njegove propise.Sto se tice onih koji ga uce,ali se ne pridrzavaju njegovih propisa Kur'an je dokaz protiv njih,a ne njima.Molimo Allaha da nam oprosti.Oni nisu daleko od kazne ako se ne pokaju.Sto se tice onih koji napamet znaju Kur'an i koji ga cuvaju,uceci ga i postupajuci po njegovim propisima,na njih se odnosi sledeci eser(eser je ono sto se prenosi od ashaba i tabiina od govora ili djela) Allah nece kazniti srce koje napamet zna Kur'an.(Darimi)

Kako bi pamcenje Kur'ana bilo sto potpunije,neophodno je razmisljanje o njemu.Bereket je ove knjige pohranjen u njemu poput zakopanog blaga,koje mogu izvaditi samo oni koji razmisljaju.Uzviseni Allah kaze: ..Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je,da bi oni o rijecima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.(Kur'an 38:29)

Imam El-Bikai,prilikom tumacenja ovog ajeta veli: Neka pogledaju u svrsetak svakog ajeta i cemu on vodi.Neka pogledaju skrivena znacenja na koja upucuje cjelokupno razmisljanje o njihovom vanjskom znacenju.Onaj ko bude zadovoljan da se ogranici samo na ucenje napamet njegovih slova jeste poput onoga koji ima kamilu koja daje puno mljeka,a ne muze je,poput onoga koji ima plodnu kobilu,a ne koristi je za rasploda.Onda i prilici da on bude onaj koji ce zapostaviti njegove granice(propise) i tako ocigledno propast dozivjeti.

Ako hoce dozivjeti veliki uspjeh,onda neka bude od onih koji ga istinski uce.Uzviseni kaze: Oni koji Allahovu knjigu citaju,i molitvu obavljaju i od noga cime ih Mi opskrbljujemo,udjeljuju i tajno i javno mogu da se nadaju nagradi koja nece nestati da ih On prema onome sto su radili nagradi i jos im iz obilja Svoga da,jer On mnogo prasta i blagodaran je.(Kur'an 35:29-30)Trgovina koja nece propasti jeste nagrada koju mora postici.(Tefsir Ibn Kesir)

Nista od toga ne moze biti osim uz razmisljanje.Ibnul Dzevzi rahimehulah kaze: Razmisljanje je cilj koji se zeli postici ucenjem Kur'ana.Ako ne moze doci do razmisljanja osim ponavjaljuci ajet,onda neka ga ponavlja.

 
20.05.2009.

Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi-Prva stvar

                  Prva stvar

Ucenje Kur'ana s razmisljanjem i razumjevanjem njegovih znacenja,sta se njima zeli reci,poput knjige koju covjek nauci napamet i tumaci je kako bi shvatio sta je njen autor htio reci.

Od stvari koje vode ka Allahovoj Azze we Dzelle ljubavi jeste i skruseno ucenje Kur'ana uz razmisljanje i razumjevanje(njegovih ajeta).
Nije cudno da blizina s Allahovom knjigom bude jedno od najvecih dobrih djela koja vode ka Allahovoj ljubavi.

Mada je Uzviseni Allah Svojom mudroscu htio da nase vjerovanje u Njega bude vjerovanje u ono sto se ne vidi.On,Subhanehu isto je tako htio da Njegovo obracanje nama i Njegov govor nama bude pojavna(vidljiva) stvar.Tako mi vidimo Njegov govor napisan u niscima redaka,cujemo ga kad se uci i utjecaj Njegovih rijeci na srca uvijek se obnavlja.

Prijasnje dobre generacije su to osjecale kada bi ucile Kur'an.One su ga primale poput onoga,koji je odsutan u tudjini,pa primi pismo od voljene osobe,koje je s ceznjom iscekivao.
Hasan Ibn Alij r.a. kaze: Oni prije vas smatrali su Kur'an pismima od njihovog Gospodara.Zbog toga su o njima razmisljali nocu a nedostajala su im danju.

To je,ako malo bolje pogledamo,jedna velika i divna stvar,a to je da se Allah,Veliki,Uzviseni,Vlasnik moci,slavljen neka je,posebno obratio ovom slabom i malom covjeku Svojim pismom,Svojim govorom i ukazao mu cast da se obraca i da doziva.

Ibnul Dzevzi rahimehullah kaze:
Onaj koji uci velicanstveni Kur'an treba gledati kako je Uzviseni Allah bio milostiv prema Svojim robovima tako sto je znacenja Svoga govora prilagodio njihovom nivou razumjevanja.Treba znati da ono sto cita nije ljudski govor.Treba da se prisjeti velicine Onoga Koji govori,slavljen neka je On i razmislja o Njegovom govoru.

To je davanje pocasti covjeku.Bilo koja pocast prema ovom stvorenju nije joj ravna.Ibnus-Salah rahimehullah veli: Ucenje je Kur'ana pocast,koju je Allah dao ljudskom rodu.Prenosi se da melecima to nije dato i da se oni trude da cuju njegovo ucenje od ljudi.

Ta pocast ucenje Kur'ana postaje potpunija kada je ono iskreno,jer je iskrenost,kao sto kaze imam En=Nevevi rahimehullah prva stvar koju mora posjedovati ucac Kur'ana,pa se treba u sebi prisjetiti da on doziva Uzvisenog Allaha.Pogledaj brate muslimane,kako ti je Allah neka je Uzvisen i svet,dao pravo da Ga dozivas.Znaj da ti je time dao tajnu Svoje ljubavi.Kur'an je dokaz Njegove ljubavi.

Posto Kur'an upucuje na Allaha i na ono sto Allah voli,onda je svakako,Njegova ljunbav poput pomocu koje srce i razum stizu do spoznaje Allaha i onoga sto On voli.Time se dolazi do spoznaje Allahovih svojstava i imena,onoga do Njemu prilici i onoga od cega je On cist,onoga sta je naredio i onoga sta je zabranio od detaljno pojasnjenih propisa koji vode Njegovoj ljubavi i Njegovom zadovoljstvu.

Jedan od ashaba Allahovog Poslanika s.a.v.s. zavrijedio je Allahovu ljubav uceci jednu suru s razmisljanjem i ljubavlju prema njoj.To je sura El-Ihlas u kojoj se opisuje Milostivi dzelle ve ala.On ju je stalno ucio u svome namazu pa kad je upitan o tome,rekao je: Ona predstavlja opis Milostivog i ja volim da je ucim.Tada je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Obavijestite ga da ga Allah voli.(Buhari i Muslim)

Onaj ko zavoli Kur'an mora zavoljeti i Allaha,jer se Njegov opis nalazi u njemu,a i Allahovog Poslanika s.a.v.s.  jer ga je dostavio.Abdullah ibn Mesud veli: Onaj ko voli Kur'an voli Allaha i Njegovog Poslanika s.a.v.s.

Nema sumnje da je jedan od najvecih pokazatelja ljubavi prema Kur'anu trud da se on shvati,da se o njemu i njegovim znacenjima razmislja,kao sto je dokaz slabosti te ljubavi ili njenog nepostojanja okretanja od razmisljanja o njemu i njegovim znacenjima.

Uzviseni Allah koreci munafike(licemjere) zato sto ne razmisljaju o Kur'anu kaze: A zasto oni ne razmisle o Kur'anu?Da je on od nekog drugog,a ne od Allaha,sigurno bi u njemu nasli mnoge protivrjecnosti.(Kur'an 4:82)

Razmisljanje o Kur'anu lijeci bolesti srca.On prodire u srca i lijeci ih od njegovih bolesti,cisti ih od njegovih mrlja(prljavstine) i odgovara od sumnji i navracanja na zlo koje u njih ubacuju sejtani u vidu ljudi i dzina.
Sto se munafikluka,zbog toga sto se oni okrecu od razmisljanja o njemu i od trazenja upute iz njega,njihova su srca bolesna od sumnji i strasti,kao sto Allah subhanehu kaze: Njihova srca su bolesna,a Allah njihovu bolest jos povecava;njih ceka bolna patnja zato sto lazu'(Kur'an 2:10) dok u jednom drugom ajetu stoji: ...zato sto to lazju smatraju.

Kada je Uzviseni Allah pozvao njih i sve ostale ljude da razmisle o Kur'anu,pozvao ih je lijeku za njihova srca od tih upropastavajucih bolesti. A zasto oni ne razmisle o Kur'anu.(Kur'an 4:82)
Kurtubi kaze: Kori munafike zato sto ostavljaju razmisljanje o Kur'anu i njegovim znacenjima.Nedostatak razmisljanje smatra se pokudjenim,jer onaj ko ne razmislja o Kur'anu kao da ne vodi brigu o stanju svog srca,ne interesuje ga njegova ispravnost i cistota,niti razmislja o posljedicama toga i blizoj i daljnoj buducnosti,dok onaj koji razmislja o Allahovoj knjizi misli na sve to i sagledava posljedice toga.To je,u osnovi,cilj razmisljanja.

Imam Er-Razi kaze: Razmatranje i razmisljanje predstavljaju sagledavanje posljedica i onoga cemu one vode.Razmisljanje o Kur'anu jeste put do spoznaje njegovih znacenja i razumjevanja njegovih ciljeva koji predstavljaju osnovu vjerskih obaveza.Spoznaja vjerskih obaveza(duznosti) jeste vadzib.Vadzib je i raditi po toj spoznaji.Zbog toga je i razmisljanje o Kur'anu jedna od vjerski duznosti(obaveza)

Ibn Qajjim El Dzevzijje-Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi

P.S.Nastavit ce se insaAllah

 
 
20.05.2009.

Suretun Abese

Suretun Abese

1.Abese ve tevella
2.En dzaehu-l'a ma
3.Vema judrike le'allehu jezzekka
4.Ev jezzekkeru fe tenfe'uhu-zzikra
5.Emma meni-stagna
6.Fe ente lehu tesadda
7.Vema alejke ella jezzekka
8.Ve emma men dzaeke jes'a
9.Vehuve jahŠa
10.Fe ente anhu telehha
11.Kella inneha tezkireh
12.Femen Šae zekereh
13.Fi suhufin mukerremeh
14.Merfu'atin mutahhereh
15.Biejdi sefereh
16.Kiramin berereh
17.Kutile-l'insanu ma ekfereh
18.Min ejji Šej'in halekah
19.Min nutfetin halekahu fe kaddereh
20.Summe-ssebile jessereh
21.Summe ematehu fe akbereh
22.Summe iza Šae enŠereh
23.Kella lemma jakdi ma emereh
24.Fe-l'jenzuri-l'insanu ila ta'amih
25.Enna sabebne-l'mae sabba
26.Summe Šekakne-l'erda Šekka
27.Fe enbetna fiha habba
28.Ve ineben ve kadba
29.Ve zejtunen ve nahla
30.Ve hadaika gulba
31.Ve fakiheten ve ebba
32.Meta'an lekum ve lien'amikum
33.Fe iza dzaeti-ssahhah
34.Jevme jefirru-l'mer'u min ehih
35.Ve ummihi ve ebih
36.Ve sahibetihi ve benih
37.Likulli-mri'in minhum jevmeizin Še'nun jugnih
38.Vudzuhun jevmeizin musfireh
39.Dahiketun mustebŠiret
40.Ve vudzuhun jevmeizin alejha gabereh
41.Terhekuha katereh
42.Ulaike humu-l'keferetu-l'fedzereh

 
19.05.2009.

Sura En-Nebe

Da se zahvalim osobi koja je trazila transkripciju sure En-Nebe,insaAllah da mi Allah dz..s upise dobro djelo Amin a i osobi koja mi je omogucila da zaradim InsaAllah sevap na njoj trazecu ovu suru Amin...Drugu suru danas InsaAllah po mom vremenu napisem,a ako preselim na Ahiret u medjuvremenu a neuradim obecano dovi Allahu s.w.t. za mene insaAllah...

Suretu-NNEBE

Bismillahi-rrahmani-rahim

1.Amme jetesaelun
2.Ani-nnebei-l'azim
3.Ellezi hum fihi muhtelifun
4.Kella seja'lemun
5.Summe kella seja'lemun
6.Elem nedz'ali-l'erda mihada
7.Ve-l'dzibale evtada
8.Ve haleknakum ezvadza
9.Ve dze'alna nevmekum subata
10.Ve dze'alne-llejle libasa
11.Ve dze'alne-nnehare me'aŠa
12.Ve benejna fevkakum seb'an Šidada
13.Ve dze'alna siradzen vehhadza
14.Ve enzelna mine-l'mu'sirati maen sedzdzadza
15.Linuhridze bihi habben ve nebata
16.Ve dzennatin elfafa
17.Inne jevme-l'fasli kane mikata
18.Jevme junfehu fi-ssuri fe te'tune efvadza
19.Ve futihati-ssemau fe kanet abvaba
20.Ve sujjireti-l'dzibalu fe kanet seraba
21.Inne dzehenneme kanet mirsada
22.Li-ttagine meaba
23.Labisine fiha ahkaba
24.La jezukune fiha berden ve la Šeraba
25.Illa hamimen ve gassaka
26.Dzezaen vifaka
27.Innehum kanu la jerdzune hisaba
28.Ve kezzebu biajatina kizzaba
29.Ve kulle sej'in ahsajnahu kitaba
30.Fe zuku felen nezidekum illa azaba
31.Inne li-muttekine mefaza
32.Hadaika ve enaba
33.Ve keva'ibe etraba
34.Ve ke'sen dihaka
35.La jesme'une fiha lagven ve la kizzaba
36.Dzezaen min rabbike ataen hisaba
37.Rabbi-ssemavati ve-l'erdi vema bejnehume-rrahmani la jemlikune minhu hitaba
38.Jevme jekumu-rruhu ve-l'melaiketu saffen la jetekellemune illa men ezine lehu-rrahmanu ve kale sevaba
39.Zalike-l'jevmul'hakku femen Šae-ttehaze ila rabbihi meaba
40.Inna enzernakum azaben kariben jevme jenzuru-l'mer'u ma kaddemet jedahu ve jekulu-l'kafiru ja lejteni kuntu turaba


 
19.05.2009.

Uvod u knjigu -Deset stvari koje vode Allahovoj dz.s ljubavi

Hvala Allahu,Njemu zahvalu donosimo,od Njega pomoc i oprost trazimo.Allahu se utjecemo od zla u nama samima i nasih losih djela.Koga Allah na Pravi put uputi,niko ga u zabludu ne moze odvesti,a koga On u zabludi ostavi,niko ga na Pravi put ne moze uputiti.
Svjedocim da nema boga osim Allaha Jedinog kojem nista nije ravno.Svjedocim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik.Neka je salavata i selam na njega,njegovu porodicu i njegove vjerne i casne ashabe.
Nadam se da te je postovani citaoce,obuzela sreca i da si bio ispunjen radoscu poput one kojom su bili obuzeti ashabi Allahovog Poslanika s.a.v.s nakon sto mu je neki covjek postavio pitanje,i on mu odgovorio na njega,tako da su im se prsa razvedrila,a duse zasijale(zbog odgovora).
Znas li o kojem se pitanju i odgovoru radi?Poslusaj!
Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze da je Enes ibn Malik r.a. rekao:Dok smo ja i Allahov Poslanik s.a.v.s. izlazili iz mesdzida,sreo nas je neki covjek na vratima mesdzida i upitao:O Allahov Poslanice,kada ce nastupiti Sudnji dan?A sta si pripremio za njega?upita ga Allahov Poslanik s.a.v.s. (Enes kaze:)Kao da je covjek htio odustati,ali rece:Nisam pripremio za njega puno namaza,ni posta,ni sadake,ali ja volim Allaha i Njegovog Poslanika.Ti si sa onim koga si zavolio,rece Allahov Poslanik s.a.v.s.(Buhari i Muslim)
U jednom drugom predanju Enes r.a. kaze:Nakon islama nismo se nicemu vise obradovali kao Vjerovjesnikovim s.a.v.s. rijecima:Ti si sa onim koga si zavolio.(Muslim)

Zasto su se ashabi Allahovog Poslanika s.a.v.s. toliko obradovali ovom hadisu?Oni se cak nicemu vise,nakon islama nisu obradovali kao tome!Znas li brate zasto?

Oni su se obradovali,jer su znali da iskrenom ljubavlju prema Uzivsenom Allahu i Njegovom Poslaniku s.a.v.s. covjek dostize stepen koji rjetko dostigne djelima.
Covjekova djela cesto prate poteskoce,propusti i manjakovsti.Ali ako covjek u svome srcu uvijek bude imao iskrenu ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku s.a.v.s. onda mu to nadoknadjuje manjkavosti njegovih djela i uzdise ga na visoke stepene koje mozda,ne bi dosegao svojom ambicijom ili bio bi nemaran prema tome da zavrijedi te stepene.
Ljubav unaprijedjuje malo djelo.Daje beretek u malom naporu.Stoga ni onaj koji ce svojim dobrim djelima druge nadmasiti ni onaj cija ce dobra i lose djela podjednako teska biti,ni onaj ko je nemaran ne moze uspjeti bez nje.

Stoga prenosilac hadisa Enes ibn Malik kaze: Ja volim Allaha,Njegovog Poslanika s.a.v.s.,Ebu Bekra i Omera.Nadam se da cu biti sa njima,mada nisam radio koliko oni.(Muslim)

Ljubav je dakle jedna velika i dragocjena stvar.Ona je jos nesto.Ona je kao sto Ibn Qajjim rahimehullah kaze: ...stepen za koji su se natjecali oni koji su zeljni natjecanja,ka kojem su se usmjerili trudbenici,cijoj su spoznaji hitali oni koji su u svemu htjeli biti prvi,zbog kojeg su izgarali oni koji vole Allaha.
Na povjetarcu njenog duha plove poboznjaci.Ona je neophodna hrana srcu i dusi.Radost ocima.Ona je zivot,pa ko nema ljubavi,on spada u grupu mrtvaca.Ona je svijetlo koje ako neko izgubi,onda luta u moru tmina.Ona je lijek koji ako neko ne bude imao,onda njegovo srce napadaju sve bolesti.Ona je slast koju ako neko ne postigne,onda cjelokupan njegov zivot predstavlja brige i bolove...
Tako mi Allaha otisli su oni koji su je imali zasluzivsi pocasti i ovog i onog svijeta,jer su oni uvijek imali veliku srecu uz Onoga koga su voljeli.
Allah je odredio onog dana kada je odredio sudbine stvorenja Svojom voljom i krajnjom mudroscu,da je covjek s onim koga voli.O,kako je samo velika blagodat onima koji vole Allaha!
Tako mi Allaha,neki su ljudi pretekli one koji zurno idu dok su na postelji spavali.Oni su daleko pretekli konjanike dok su na svome putu stajali!

Ko ce mi za putovanje poput tvoga vodic biti,polagahno ides,a prvi stignes!(Ibn Qajjim Mederidzus-salikin bejne menazili ijjake na'budu ve ijjake nestein)

Medjutim to ne znaci da je ljubav odvojena od djela ili da onaj koji voli ne treba biti pokoran onome koga voli.
Ne!Svako djelo koje se uradi bez ljubavi nema duha,tako i u svakoj ljubavi na koju se poziva bez rada,nema iskrenosti.Cak i svaki iman bez ljubavi i djela nema sustine.
Ibn Tejjmije rahimehullah veli:
Ljubav prema Allahu,ne nego ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku s.a.v.s. predstavlja jednu od najvecih duznosti vjerovanja,njegov osnovni temelj,najznacajnije pravilo,pa i temelj svakog djela koje spada u domen vjere i vjerovanja,isto kao sto je vjerovanje osnov svakog govora koji spada u domen vjere i vjerovanja.
Svaki pokret u svijetu koji postoji proizlazi iz ljubavi,bilo da se radi o pohvalnoj ljubavi ili pak o pokudjenoj.
Sva imanska vjerska djela proistjecu iz pohvalne ljubavi.Temelj pohvalne ljubavi jeste ljubav prema Allahu Subhanehu ve te'ala.Tako svako djelo koje proizlazi iz pokudjenne ljubavi kod Allaha se ne smatra dobrim.Sva imanska vjerska djela proistjecu samo iz ljubavi prema Allahu.Allah ne prima nikakvo djelo osim onog kojim se zeli Njegovo lice.(Ibn Tejjmije)
Ljubav prema Uzvisenom Allahu u vjerovanju i njegovim stepenima jeste poput stabljike koja veze plodove pa nakon spoznaje ljubavi nema stepena.a da nije njen plod pratilac poput ceznje,druzenja,zadovoljstva,niit ima stepena prije ljubavi,a da nije njen uvod poput tevbe,sabura,zuhda i dr.

Ne moze se dostici stepen ljubavi ljestvama imana ako se prije toga covjek ne popne ljestvicama,niti se uzdignuti iznad nje osim nakon sto se dodje do nje.
Ako neko od nas hoce dokazati iskrenost svoje ljubavi i dostici njegovu srz te ljubavi ili se zeli uzdici na njenim ljestvicama,onda moze raditi.
Ako hoce da se uspne sa stepena Allahove ljubavi na stepen onoga koga Allah voli,to ce postici radom.
Pred sobom dragi citaoce imas studiju koja se bavi komentatom deset stvari koje je naveo Imam Semsudin ibnul-Kajjim el Dzevzijj rahimehullah u svojoj vrijednoj knjizi Medaridzus-salikin.On navodi da oni vode tome da Allah zavoli svoga roba.
Sebe i tebe vidim kao osobe koje su krajnje potrebne da zastanu kod njih i dobro ih promotre kako bi iz njih mogli uzeti opskrbu za put i za ono sto slijedi nakon puta-za vjecnu kucu.
Smatram,dragi citaoce da si zeljan da tamo sebi izgradis buducnost.
Da buducnost tamo.Prava buducnost je tamo,dok je ovde imaginarna i zagonetna.
Pocnod od sad da je gradis,bez obzira bio mladis ili starac,musko ili zensko.
Zaposni graditi ili iznova pocni graditi za tu buducnost.Budi marljiv u trazenju raznih nacina da pripremis zalihe za tamo.Dan i noc su dvije riznice koje su ovde pune,a tamo otvaraju.
Budi marljiv prilikom punjenja tih riznica dokazima ljubavi,iskrenosti i pokornosti.
Ne zaboravi prilikom toga traziti pomoc od Allaha.Neka ti stalno na umu budu rjeci Allahovog Poslanika s.a.v.s: Dosao mi je moj Gosapodar(tj u snu) i rekao mi: Muhammeda,reci: O Allahu molim Te za Tvoju ljubav i ljubav onoga koji te voli i za djelo koje ce me odvesti do Tvoje ljubavi.

Ibn Qajjim el Dzevzijje-Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi

 
18.05.2009.

Nazivanje Selama

Uzviseni je rekao:A kada ulazite u kuce,vi ukucane njene pozdravite pozdravo od Allaha propisanim,blagoslovljenim i uljudnim.(En-Nur 61)
I rekao je:Kada pozdravom pozdravljeni budete,ljepsim od njega otpozdravite,ili ga uzvratite,jer ce Allah dz.s. za sve obracun traziti.(En-Nisa 86) I rekao je: O vjernici,u tudje kuce ne ulazite dok dopustenje ne dobijete i dok ukucane ne pozdravite...(En-Nur 27).I rekao je Uzviseni: A kada djeca vasa dostignu spolnu zrelost,neka onda uvijek traze dopustenje za ulazak,kao sto su trazili dopustenje oni starijih od njih..(En-Nur 59).I rekao je Uzviseni:Da li je do tebe doprla vijest o uvezanim gostima Ibrahimovim,kad mu oni udjose i rekose:Mir vama! i on rece:Mir vama,ljudi neznani(Ez-Zarijat 24-5)

Naredba nazivanje selama dosla je u Kur'anu,sunnetu i svi su ucenjaci suglasni u tome da je nazivanje selama propisano.Pitanje u vezi s nazivanjem selama mnogobrojna su i gotovo ih je nemoguce sva nabrojati.Ja cu na ovom mjestu InsaAllah,ukratko spomenuti osnovne stvari u vezi s ovim pitanjem,a Allah dz.s. pomoc,uputu,ipsravnost i zastitu daje.

   Vrijednost selama i naredba da se on siri

Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predavanje Abdullaha bin Amra bin el-Asa r.a. koji prenosi da je neki covjek upitao Allahovog Poslanika s.a.v.s: Koji je islam najbolji?Allahov Poslanik s.a.v.s. odgovorio mu je: Da hranis gladne i nazivas selam onome koga poznajes i koga ne poznajes.(Buhari)

U istim djelima biljezi se predavanje Ebu Hurejre r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Allah dz.s. stvorio je Adema a.s. u njegovom izvornom obliku i bio je visok sezdeset lakata.Kada mu je udahnuo dusu rekao mu je:Idi i nazovi selam ovoj skupini meleka koja sjedi u tvojoj blizini i poslusaj kako ce ti odgovoriti,jer ce to biti tvoj pozdrav i pozdrav tvojih potomaka.Adem a.s. pozdravi meleke rekavsi:EsSelamu alejkum,a oni mu odgovorise :Es-selamu alejke we rahmetullahi,dodavsi rijeci ve rahmetullahi.(Buhari)

U istim djelima biljezi se predanje Beraa bin Aziba r.a. koji je rekao:Allahov Poslanik s.a.v.s. naredio nam je sedam stvari:obilazak bolesnika,pracenje dzenaze,nazdravljanje onome ko kihne,pomaganje nemocnog,pomaganje onoga kome je nepravda ucinjena,nazivanje selama i ispunjavanje zakletvi.(Buhari)Ovo je jedno od predanja koja biljezi Buhari.

Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Ebu Hurejre r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Necete uci u Dzennet sve dok ne budete vjerovali,a necete vjerovati sve dok se nebudete medjusobno voljeli.Hocete li da vas uputim na nesto zbog cega cete se zavoljeti?Nazivajte selam jedni drugima.(Muslim)

Darimi u svom Musnedu,Tirmizi i Ibn Madza u svojim Sunenima biljeze predanje s dobrim lancima prenosilaca od Abdullaha bin Selama r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: O ljudi sirite selam,hranite gladne,odrzavajte rodbinske veze i obavljajte namaz dok drugi ljudi spavaju,uci cete u Dzennet u miru spaseni.Tirmizi veli: Ovaj je hadis hasenun-sahih

Buhari u svom Sahihu biljezi da je Ammar r.a. rekao: Ko kod sebe objedini tri stvari,njegov se iman upotpunio:umjerenost,nazivanje selama ljudima i dijelje imetka shodno mogucnosti.(Buhari)

U drugim se djelima ovo predanje biljezi kao rijeci ALlahovog Poslanika s.a.v.s.U ovim se rjecima objedinjuju sva dunjalucka i ahiretska dobra jer umjerenost podrazumjeva da covjek izvrsi sve ono sto mu je Allah dz.s. naredio da se kloni svega sto mu je Allah dz.s. zabranio i da ljudima da sva njihova prava i da ne trazi ono sto mu ne pripada,te da bude toliko umjeren u svojim postupcima da nikada neuradi ono sto je ruzno.Sto se tice nazivanja selama,nazivat ce ga svim ljudima,sto znaci da se ni nad kim nece oholiti i uzdizati,te da izmedju njega i njegovog brata muslimana nece biti netrpeljivosti koja ce ga odvratiti od nazivanaj selama.Udjeljivanje milostinje iz imetka znaci cvrsto pouzdanje u Allaha dz.s. oslanjanje samo na Njega te samilost prema ostalim muslimanima.Molim Allaha dz.s. da nam omoguci da cinimo sva ova nabrojana djela.


              Nacin nazivanja selama

Prilikom nazivanja selama najbolje je reci: Es-Selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu(Neka je na vas Allahov spas,milost i bereket) izgovarajuci ga u mnozini,a ne u jednini,pa makar onaj kome nazivamo bio sam.Onaj ko odgovara na selam takodjer ce reci: We alejkumus-selam we rahmetullahi we berekatuhu(Neka je i na vas Allahov spas,milost i bereket)dodajuci veznik "i" tj "we".

Dokaz za navedeno jeste predanje koje biljezi Darimi u Musnedu,Ebu Davud i Tirmizi u svojim Sunenima.
Prenosi se od Imrana bin Husajna r.a. koji pripovjeda sljedeci dogadjaj:Neki je covjek dosao kod Allahovog Poslanika s.a.v.s. i nazvao mu selam rekavsi: Es-selamu alejkum.Allahov Poslanik s.a.v.s. na selam i rece:Deset.Zatim je dosao drugi covjek i rekao:Es-selamu alejkum we rahmetullahi.Allahov Poslanik s.a.v.s. odgovori mu na selam i rece:Dvadeset.Zatim je dosao treci covjek koji rece:Es-selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu.Allahov Poslanik s.a.v.s. odgovori mu na selam i rece:Trideset.Tirmizi veli:Ovaj hadis je hasen,dobar.

En-Nevevi-Zbirka Vjerovjesnikovih dova i zikrova

18.05.2009.

O naredbi iskrenosti i lijepih namjera

Uzviseni je rekao: "A naredjeno im je da se samo Allahu klanjaju,da Mu iskreno vjeru ispovjedaju,kao pravovjerni...(El-Bejina 5)
Rekao je Uzviseni: Do Allaha nece doprijeti meso njihovo i krv njihova,ali ce Mu stici iskreno ucinjena dobra djela vasa...(El-Hadzadz 37)

Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s:
Djela se vrednuju prema namjerama i svakom covjeku pripada ono sto je nanijetio.Ko ucini hidzru biti radi Allaha i Njegovog Poslanika.Ako ucini hidzru radi neke dunjalucke koristi ili radi zene kojom se zeli ozeniti,njegova hidzra bit ce radi onoga radi cega ju je ucinio.(Buharija)

Prenosi se od Es-Sejida el-Dzelila Ebu Alije Fudajla bin Ijada,Allah mu se smilovao da je rekao: Ostavljanje djela radi ljudi jeste licemjerstvo,a cinjenje djela radi ljudi jeste mnogobostvo,a iskrenost je da budes sacuvan i od jedno i od drugog.

Imam El-Haris el Muhasibi Allah mu se smilovao,rekao je: Iskren je onaj koga ne zanima da li ga ljudi postuju zbog njegovih djela,bitno mu je samo da je njegovo srce zdravo.On ne voli da ga ostali ljudi gledaju kada cini i najmanje dobro niti mrzi da ljudi saznaju za njegova losa djela.

Huzejfa el-Mer'asi,Allah  mu se smilovao rekao je: Iskrenost je da covjek cini podjednako dobra djela i kada je medju ljudima i kada je sam.

Ebul-Kasim el-Kusejrija Allah mu se smilovao je rekao: Iskrenost je da cinjenjem djela koje nam je Uzviseni naredio zelimo postici samo Njegovo zadovoljstvo,a to je da Mu se cinjenjem tih djela nastojimo pribliziti ne osvrcuci se na nesto drugo:na naklonost ljudi ili da bi smo stekli ugled ili da bi nas neko pohvalio,ili bilo sta drugo osim zelje da se cinjenjem tog djela priblizimo Allahu dz.s.

Es-Sejjid el-Dzelili Ebu Muhammed Sehl bin Abdullah et-Susteri Allah mu se smilovao rekao je: Mudraci su razmislili o iskrenosti pa su zakljucili da to nije nista drugo do sledece: da pokreti i mirovanje covjekovo koje ucini u javnosti i tajnosti budu iskljucivo radi Allaqha dz.s. bez primjese strasti,prohtjeva ili zelje za nekom ovosvjetskom koristi.

Ebu Alija ed-Dikaka Allah mu se smilovao rekao je: Iskrenost je da prilikom cinjenja dobrih djela nastojis da te ljudi ne vide,a istinoljubljivost je ciscenje duse od njenih niskih prohtjeva.Iskren covjek nema u sebi licemjerstva,a istinoljubljiv nije samodopadljiv.

Zun-Nun el Misri Allah mu se smilovao rekao je: Tri su znaka iskrenosti:podjednako prihvacenje i kvale i kudjenja od ljudi,zaboravljanje dobrih djela koja su ucinjena i ocekivanje nagrade za ucinjena djela na onom svijetu.

El-Kusejrija Allah mu se smilovao rekao je: Najmanji vid iskrenosti jeste da javna i tajna djela budu podjednaka.

Sehl et-Tusteri rekao je:Nece osjetiti dasak iskrenosti covjek koji vara sebe ili druge.

Znaj da je onaj do koga je doprla vijest o vrijednosti nekog djela duzan ciniti ga,pa makar jednom u zivotu kako bi se upisao medju one koji su to djelo cinili.Ne smije to djelo u potpunosti zanemariti nego ga treba ciniti onoliko koliko je u mogucnosti a to na osnovu rijeci Allahovog Poslanika s.a.v.s koji je rekao: Kada vam nesto naredim,cinite to onoliko koliko ste u mogucnosti.(Buharija)

U Muslimovom Sahihu biljezi se hadis koji prenosi Muavija r.a. koji kaze: Jednom prilikom Allahov Poslanik s.a.v.s. zatekao je svoje Ashabe u halki pa ih je upitao:Sta vas je okupilo?Oni mu odgovorise:Okupili smo se da spominjemo Allaha,da Mu se zahvaljujemo sto nas je uputio Islamu i sto nam ga je dao kao blagodat.Allahov Poslanik s.a.v.s. upita ih:Tako vam Allaha,zar se ni radi cega drugog niste okupili?Nisam vas zakleo Allahom dz.s. zbog toga sto sam sumnjao u vas,nego sto mi je dosao Dzibril a.s. i rekao mi da se Allah dz.s. ponosi vama pred melekima.(Muslim)

U Buharijevom i Muslimovom Sahihu biljezi se hadis koji prenosi Aisa r.a. koja kaze da se ajet: Ne izgovaraj na sav glas molitvu kada je obavljas,a i ne progusuj je.(El-Isra 11o) odnosi na dovu.

U Muslimovom Sahihu biljezi se hadis koji prenosi Ebu Hurejra r.a. u kojem stoji da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao: Pretekli su vas oni usamljeni(el-muferridun).Ashabi upitase:A ko su usamljeni?Allahov Poslanik s.a.v.s. odgovori:To su vjernici i vjernice koji mnogo Allaha dz.s. spominju.
Znaj da onaj ko bude citao ovu knjigu mora poznavati znacenje ovog hadisa.Ucenjasi se o njegovom tumacenju razilaze.Imam Ebul-Hasan el vahidi prenosi da je Ibn Abbas r.a. rekao:To su oni koji poslije obavljenih namaza spominju Allaha dz.s. jutrom i navecer,kada lijezu u postelju,kad god se prenu iz sna,kad god izadju iz kuce ili otputuju,spomenu Allaha dz.s.Mudzahid veli:Vjernik i vjernica nece biti od onih koji mnogo spominju Allaha dz.s. sve dok Ga ne budu spominjali,stojeci,sjedeci i lezeci.Ata veli:Ko bude u potpunosti obavljao 5 dnevnih namaza,on je od onih na koje se odnose rijeci Allaha dz.s: Vjernici koji mnogo Allaha spominju i vjernice..Ova misljenja prenosi El-Vahidi

Kada covjek u noci probu

di svoju zenu i klanjaju zajedno 2 rekata nocnog namaza,bit ce upisani medju one koji mnogo Allaha dz.s. spominju.
Ovo je poznat hadis koji biljezi Ebu Davud,Nesai i Ibn Madza u svojim Sunenima,hadis je vjedostostojan)

ZNaj da je cinjenje ZIkra pohvalno u svim situacijama osim u onim koje su izuzete naredbom Allaha dz.s i Njegovog Poslanika s.a.v.s..Jedna od tih situacija jeste prilikom obavljanja fizicke potrebe,prilikom spolnog opcenja,prilikom slusanja hutbe onome ko cuje glas imama.Na kijamu u namazu,tada je dozvoljeno uciti samo Kur'an u stanju velike pospanosti.

Pod istinskim zikrom misli se na prisustvo srca i to je ono cemu treba teziti svako onaj ko zeli spominjati Allaha dz.s.On treba razmisljati o onome sto izgovara,shvatiti njegovo sustinsko znacenje.

En Nevevi-Zbirka Vjerovjesnikovih dova i zikrova

17.05.2009.

Neukost

Neukost i netraganje za istinom odvest ce nas u propast pa uzmimo Kur'an i Sunnet Bozijeg Poslanika s.a.v.s. Allah dz.s. nam se smilovao.Primjetio sam toga masu i iskreno ruku pruzam nekim da neupadnu u provaliju isaretom postovima ali to nedopire nerazumiju.Najvise mi je zao,ovih mladjih,sto se vode i povode za nekim,a necitaju istoriju tih osoba,negledaju misljenje Islamskih ucenjaka o njima,negledaju,necitaju i neizucavaju sta kazu 4 imama,Ahmed,Safija,Malik i Hanefi Allah dz.s. im se smilovao,ne uce Serijatsko pravo i vjerovanje i postupanje po njemu,pa iznose neke stvari neznajuci korjen zablude a i sami neznajuci upadaju u to i pozivaju ka istom.Pa Allah dz.s. da nam se smiluje zar je tesko provjeriti nesto,obratiti se ulemi,procitati,a prije toga sam razluciti uz Allahovu dz.s. pomoc i milost istinu od zablude.Pa zasto da idemo krivim tokom i nekakvim sektama,rafidijama,sufijama,dok postojim insaAllah upozoravat cu na to insaAllah,dok postojim dok neispustim svoju dusu u ime Allaha dz.s.Mnogi pisu o tom Arabiju,uzimaju neke neke njegove slatkorjecive rjeci(pa svi smo mi sletkorjecivi,i ubica i lopov u svom zivotu zna izustiti nesto da bi pokupio nekog,neku lijepu rjec) ali gledalimo njegov hal stanje,prije i posle,negledamo nego nas recenice cesto slatkorjecive prestizu i kupuju i odvajaju od istine...Zar je tesko jednom insanu,provjerit,pitat ulemu,procitat sta Islamske ulema kaze,sta kazu ljudi koji su godinama ispred nas??
Evo neki stavki o ovom Arabiju i ovim sto pozivaju u vatru a i sami neznaju da pozivaju i pisu hvalospjeve a niti citaju literaturu,nitgi tragaju za istinom nego udare po onome sto im srcu odgovora...
Evo nekoliko primjera iz knjige "Ibn Arabi vodja nevjerstva i zablude" a i samu tu knjigu imate kod mene u sekciji da skinete..

Primjeri tj navodi iz knjige:

Tako mi Allaha kada čitam njegovu knjigu i to uporredim sa onim što je rekao Iblis kada mu je bila naređeno da učini sedždu Ademu, alejhi selam, pa je on to odbio i uzoholio se, te kada mu je rečeno: “I neka je na tebe Moje proklestvo do Sudnjeg dana.”. Kada to uporedim sa ovim lažljivcem koji je o Allahu izrekao ono što nisu rekli ni kršćani ni židovi, ni mušrici od arapa i nearapa, mislim da je Iblis u momentu kad ga je Allah prokleo bio manji grješšnik i zločinac od njega. Iako je Iblis poslije toga postao pokretač i misionar cjelokupnog širka.
Iako su ibn Arabi i njemu slični produkti prokletog Iblisa oni su u svom nevjerstvu i svojim teškim riječima o Allahu, Azze ve Dželle, izrekli ono što ni sam Iblis nije izrekao.
Sam Iblis je pravio razliku između Stvoritelja i stvorrenja, između Gospodara Jakog i Moćnog, i između slabaššnih stvorenja koji trebaju Allaha i zaštitnika.

A što se tiče ibn Arabija i njemu sličnih oni su Iblisa, Džibrila, poslanike, nevjernike, nesretnike i sva stvorenja učinili Stvoriteljem lično. Te po njima ne postoji ništa druggo osim On.

Islamska ulema je u svakom vremenu odgovarala na laži ovih zločinaca.
Odgovor Ibn Tejmijje na laži Ibn Arabija u
pogledu akide ‘vahdetul-vudžud’
Šejhul-islam Ibn Tejmijje kaže: „Neki od njih su otišlo tako daleko da kada susretnu golobradog mladića naklone mu se misleći kako se Gospodar pokazao u liku nekog od njih i kažu: “On je pobožnjak u svojoj isposničkoj kućici a ovo su otkrovenja ljepote.” Neki od njih prime gollobrada mladića a zatim kažu: “Ti si Allah.” Spominje se da je neki čovjek došao kod svog sina i ustvrdio kako je on Allah Gospodar svjetova ili da je stvorio nebesa i zemlju.Ili nekada neko od njih rekne svome ortaku u sijelu: “Ti si stvorio ovo”, ili ti si On i druge slične izraze.
Neka Allah, Azze ve Dželle, osramoti one koji su za boga uzeli mjesto po kojem gaze. Neka je na njih proklesstvo, Allaha, meleka i svih ljudi. Allah od njih neće primiti ni farza ni nafile.

što se tiče govora: „Njihove riječi sadrže skrivennu tajnu i unutrašnju istinu koju ne poznaju osim posebna stvorenja.”. Ta tajna predstavlja goru vrstu nevjerstva i bezbožništva nego da to to pokazuju javno. Njihov pravvac ima preciznosti a ima i nejasnoća i skrivenog koje ne razumiju mnogi ljudi.”
(Šejhul-islam Ibn Tejmijje, Fetava, 2/378-379)
Također šejhul-islam Ibn Tejmijje kaže: „U govoru ovih je više zla nego u govoru kršćana i židova. U poggledu ‘vrste’ kod njih je više kontradiktornosti nego što je kod kršćana. Nekada se pozivaju na ‘hulul’, a to je ubjeđennje kako je Allah, Azze ve Dželle, fizički utopljen u stvorenja a nekada se pozivaju na ‘ittihad’, a to je, da je On spojen sa stvorenjima a ponekad se pozivaju na ‘vahdetul-vuddžud’, a to je da a ne postoji ništa drugo osim On, i da su stvorenja ustvari On, neuzubillah.


Onaj ko sumnja u nevjerstvo ovih nakon što spozzna i prouči njihov govor, i nakon što spozna vjeru islam i on postaje kafir kao što postaje kafirom onaj ko sumnja u nevjerstvo kršćana i židova.“
(Šejhul-islam Ibn Tejmijje, Fetava, 2/367)


..
Također je rekao šejhul-islam Ibn Tejmijje: „Ne moguće je pojmiti da bi neko iznio pohvalu na ove, osim kafira bezbožnika ili zalutalog džahila.“
(Šejhul-islam Ibn Tejmijje, Fetava, 2/367)
Kada je šejhul-islam Ibn Tejmijje upitan o knjizi ‘Fususul-hikem’, odgovorio je:
„Ono što sadrži knjiga ‘Fususul-hikem’, i druge knjige koje se povode za pomenutim učenjem predstavvlja nevjerstvo vanjštinom i unutrinom (zahiren ve battinen). A unutarnja značenja tog govora su prljavija od onoga što se može zaključiti iz vanjštine.
Ovaj pravac se naziva: ‘pravac sljedbenika vahdeta’, ‘sljedbenika hulula’, i ‘sljedbenika ittihada’. Oni sebe nazivvaju verifikatorima (muhakkikin) i dijele se na dvije vrste:
Oni koji to učenje pripovjedaju uopšteno kao što je slučaj sa autorom ‘Fususul-hikema’, Ibn Arabijem i njemmu sličnim, kao što je Ibn Seb’in, Ibn Farid, Kavnevi, Šusteri, Tilmisani, i drugi koji govore: “Sve što postoji predstavlja jedno.”. I još kažu: “Postojanje stvorenja je postojanje Stvoritelja.”. Ne potvrđuju da jedno postoji odvojeno od drugog, već kažu: “Stvoritelj to su stvorenja a stvorenja su Stvoritelj.”.


..

Šejhul-islam Ibn Tejmijje se opravdava što je morrao podrobno objašnjavati i upozoravati na ovakve stvari pa kaže:
„Da se nisu sljedbenici ovog učenja povećali i proširili, a oni su kod velikog broja ljudi prvaci među njima i učitelji islama, te nosioci tevhida i tahkika, i najvrjedniji ljudi među njima, tako da ih uzdižu iznad poslanika i najvećih učenjaka od ove vjere, da nije svegga spomenutog ne bih ni imao potrebe da objašnjavam neispravnost ovakvog učenja uz sve vulgarnosti i pojaššnjavam zablude u koje su upali.


Ovo je problem koji obavezuje vođenje džihada protiv pomenutih bezbožnika, onih koji upropaštavaju i dunjaluk i vjeru (din). “
(Šejhul-islam Ibn Tejmijje, Fetava, 2/357-358
)

Ovo zlo koje je zastupljeno među mnogim muslimmanima obaveznije je negirati nego što je negiranje akaiida i vjere kršćana i židova jer zbog nje muslimani neće pasti u zabludu a zbog akide ovih hoće. A pogotovo ako se još zna da je govor ovih opasniji i nosi veće zlo nego što je akaid kršćana, židova i faraona.

...

Obaveza je razotkriti ove ideje kao i one koji se pohvalno izražavaju o ovakvom učenju, kako muslimani ne bi zalutali ili počeli pozitivno gledati na takvo nešto.

A što se tiče ovih, oni ljude poje pićem nevjerstva i bezbožništva iz ‘posude poslanika i evlija’, još se kite odjećom mudžahida na Allahovom putu a svojom unuttrinom oni se ustvari bore protiv Allaha, Azze ve Dželle, i Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a vanjštinom govore jezikom munafika i nevjernika.”
(Šejhul-islam Ibn Tejmijje, Fetava, 2/359)

Deklarišu se kao evlije i muhakkikin tako da se čovvjek povede za njima u nadi da postane mumin i Allahov evlija - štićenik, a on i neznajući postane munafik i Allahov neprijatelj.“
(Šejhul-islam Ibn Tejmijje, Fetava, 2/359)
ZAKLJUČAK
Ovo što smo spomenuli, hvala Allahu, Azze ve Dželle, je dovoljno kako bi se spoznala ova nevjernička akida (vjerovanje).
Širenje znanja i vijesti o ovoj akidi spada u velikke obaveze. Nadam se da je u ovome pouka i upozorennje vjernicima da ne nasjednu na govor ovih heretika munafika.


Iz knjige Ibn Arabi Vodja nevjerstva i Zablude koju mozete skinuti kod mene,na mnogim stranicama...

Molim Allaha dz.s. da oprosti svima koji ne nenamjerno upadaju u zabludu iz neznanja,molim ga Svim svojim imenima vidiljivim i nevidljim znanim i neznanim samo Njemu,smiluje se i oprosti svim Muslimanima,koji znaju i koji neznaju,koji su spoznali tvoju vjeru i oni koji nisu Amin...

17.05.2009.

Neke od naredbi i razlikovanje od mnogobozaca

Naredba razlikovanje od nevjernika jeste naredba razlikovanja od sejtana,kao sto Muslim biljezi u svom Sahihu od Ibn Omera r.a. da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: Neka niko od vas ne jede lijevom rukom i neka ne pije sa lijevom rukom,jer sejtan jede sa lijevom rukom i pije sa lijevom rukom.

U drugoj verziji: Ako neko od vas bude jeo neka jede desnom rukom,a ako bude pio neka pije desnom rukom.A sejtan,uistinu,jede i pije lijevom rukom.(Muslim 2019)

Biljezi ga Muslim takodjer od Lejsa a on od Ebu Zubejra Dzabira r.a. da je rekao Vjerovjesnik s.a.v.s: Nemojte jesti sa lijevom rukom,jer sejtan jede sa lijevom rukom.(Muslim 2020)

Zabranu jedenja i pijenja lijevom rukom je obrazlozio time sto to cini sejtan,tako da je postalo znanim da je razlikovanje od sejtana naredjena stvar,o cemu ima mnogo primjera.

Allah s.w.t. je naredio mu'minima da se zajedno drze uz Allahovo uze,sa druge strane im je zabranio razilazenje i razdvajanje.Naredio je da se izmiruju.Allahov Poslanik s.a.w.s. kaze:

Primjer mumina u njihovoj medjusobnoj ljubavi,milosti i saosjecanju je kao primjer jednog tijela.Ako jedan njegov organ oboli citavo tijelo to osjeti sa groznicom i nesanicom.(Buhari i Muslim)

Allahov Poslanik s.a.v.s. kaze: Nemojte kidati veze,nemojte jedni protiv drugih spletkariti,nemojte se mrziti,nemojte jedni drugima zavidjeti,nego budite Allahovi robovi i medjusobna braca,kao sto vam je Allah naredio.(Muslim)
Ova dva hadisa su vjerostojni a u ovom poglavlju u Kur'anu i Sunnetu ima toliko dokaza da ih je tesko nabrojati.

Hvalisavac sa onim sto ne posjeduje je kao i onaj koji odjene odjecu lazi.(Mutefekun alejhi)

Sejhul Islam Ibn Tejjmije-Slijedjenje pravog puta u suprostavljanju stanovnicima vatre-knjiga 1

16.05.2009.

Ogovaranje koje se dogadja u srcu

Lose misljenje o bratu muslimanu zabranjeno je isto kao sto je zabranjeno i ogovaranje.Kao sto je zabranjeno rijecima prenositi necije ruzne osobine,isto tako zabranjeno imati lose misljenje o nekome i u to vjerovati.Uzviseni je rekao: Klonite se mnogih sumnjicenja.(El-Hudzurat 12)

Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje Ka'ba bin Malika r.a. koje govori o njegovom pokajanju.Kada je Allahov Poslanika s.a.v.s. bio s vojskom na Tebuku,upitao je: Zasto Ka'b bin Malik nije krenuo sa nama?Neki covjek iz plemena Benu Selema rece: Allahov Poslanice,sprijecili su ga njegova oholost i samodopadanje.Muaz bin Dzebel r.a. rece:Ruzno je to sto si rekao!Allahov Poslanice,tako mi Allaha dz.s. mi o Ka'bu znamo samo ono sto je dobro".Allahov Poslanik s.a.v.s. na te je rjeci samo sutio.(Buhari i Muslim)

Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje Dzbira bin Abdullaha i Ebu Talhe r.a. koji prenose da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Koji god covjek ponizi muslimana tako sto ce oskrnavit njegovu svetost i okaljati njegovu cast,Allah dz.s. njega ce poniziti onda kada mu Allahova dz.s. pomoc bude najdraza.Koji god covjek pomogne muslimana kada mu drugi okaljaju cast i oskrnave njegovu svetost,Allah dz.s. pomoci ce ga kada mu Njegova pomoc bude najdraza.(Ebu Davud-Taberani kaze da je hasen)

U istom djelu biljezi se predanje Muaza bin Enesa r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Ka zastiti vjerniki od napada licemjera,Allah dz.s. poslat ce na Sudnjem danu meleka da ga zastiti od dzehenemske vatre.Ko potvori vjernika zeleci ga time osramotiti,Allah dz.s. zadrzat ce ga na mostu iznad Dzehennema sve dok ne porekne ono sto je rekao.(Ebu Davud)

Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje Ebu Hurejre r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao: Cuvajte se sumnji jer su sumnje najlazniji govor".(Buhari i Muslim) Hadisi koji govore o ovoj temi su mnogobrojni.U ovom se hadisu misli na to da se ne smije o nekome donositi sud samo na osnovu pretpostavke.Sto se tice ruznih misli koje se odjednom javljaju u covjekovoj dusi o nekome,a koje sam on ne potvrdjuje i ne smatra istinitim,on za njih nece imati grijeha,i prema konsenzusu ucenjaka,to ce mu biti oprosteno jer se te misli nisu javile zbog njegove zelje,a niti ih se on moze sacuvati i sprijeciti ih.

Buhari u svom Sahihu biljezi predanje u kojem stoji da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Allah dz.s. oprostio je u mom umetu ono sto im se mimo njihove volje javi u dusama ukoliko to ne izgovore ili ne postupe po tome".Ucenjaci kazu: Pod ovim se podrazumjevaju misli koje ni sam covjek,kod koga su se javile,ne prihvati,bez obzira da li te misli budu ogovaranje nekoga ili budu uzrok izlaska iz vjere i slicno,jer kod koga se u dusi odjednom jave misli koje pozivaju da uradi nesto sto je nevjerstvo,a on to odvije i nepostupi po tome,on u tom slucaju ne postaje nevjernik i nema nikakvog grijeha.

U poglavlju o sejtanskim dosaptavanjem spominjali smo vjerodostojno predanje u kojem su neki ashabi rekli: Allahov Poslanice ponekad nam se u dusama javi nesto sto smatramo tako golemim da to ne bismo smjeli ni izgovoriti.ALlahov Poslanik s.a.v.s. rece im: To je znak istinskog imana.(Muslim)U tom poglavlju spominjali smo i druga predanja koja imaju slicno znacenje.Razlog zbog kojeg ce Allah dz.s. oprostiti ove misli jeste,kako smo spomenuli,to sto niko nije u stanju sacuvati se od njih.U ovom slucaju moguce je jedino kloniti se prihvacanja takvih mislih i ustrajavanja na njima,i to je ono sto je strogo zabranjeno.

Kad god ti se u dusi jave misli slicne ovim,trebas da ih odbaciti od sebe i sjetiti se onoga sto ce ti pomoci da ne postupas po njima.Ni u kom slucaju nije dozvoljeno vjerovati Iblisu,pa ako i postoji nesto na osnovu cega bi se moglo posumnjati na nekoga,treba ipak postupiti suprotno onome na sto sejtan navraca i kloniti se ruznog misljenja o bratu muslimanu.Jedan od znakova ruznog misljenja o nekome jeste to da se tvoj odnos prema bratu muslimanu promjeni,pa ga pocnes izbjegavati,njegovo drustvo ti pocne smetati,a ne zelis da se lijepo sa njim ophodis,ne zelis ga pocastiti i ne oprastas mu pogreske.Ponekad sejtan ukaze na najmanje uocljivu gresku nekog covjeka,a tebi dodje s mislju da si ostrouman i mudar kad si tako brzo otkrio tu njegovu osobinu.Vjernik uvijek gleda pomocu Allahovog dz.s. svijetla.Ukoliko ti neko dodje i odmanut sejtanskim dosaptavanjima,obavijesti te o nekome nesto ruzno,nemoj mu ni vjerovati niti to potvrdjivati kako ne bi o jednom od njih dvojice nesto ruzno pomislio.Kada pomislis nesto ruzno o muslimanu,odmah povecaj lijep odnos prema njemu i ukazi mu pocasti,jer ce to rasrditi sejtana i vise ti se nece moci pribliziti i vise te nece nikada nagovarati na nesto slicno,jer ce se bojati da ces cim to osjetis upucivati dove za svog brata muslimana.Ako nekada i saznas za neku mahanu tvog brata muslimana i za to budes imao nepobitan dokaz,savjetuj ga nasamo.Ne dozvoli sejtanu da te navrati da ga pocnes ogovarati.Kada ga savjetujes,nemoj to ciniti sretan sto si otkrio njego nedostatak,pa te on mora ubuduce gledati s postovanjem,a ti njega s omalovazavanjem.Neka ti bude cilj da se on oslobodi grijeha,a ti budi tuzan kao sto bi bio tuzan da si ti taj koji je ucinio taj grijeh.Trebalo bi biti draze da je on ostavio taj grijeh i prije nego sto si ga savjetovao.

En-Nevevi-Zbirka vjerovjesnikovih dova i zikrova

15.05.2009.

Kako postupiti pri ogovaranju

-Onaj ko cuje nekoga da ogovara vjernika duzan je opomenuti ga.Ako opomena rijecima ne bude koristila,onda ce ga sprijeciti rukom,pa ako i to ne pomogne,napustit ce to mjesto.Ukoliko cuje da se ogovara,njegov sejh,ili neko drugi koga treba posebno postovati,ili neko ko je poznat po svojoj dobroti i cestitosti,onda ce se jos zesce usprostaviti ogovaranju.
Tirmizi u svom Sunenu biljezi predanje Ebu Derdaa r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao: Ko zastiti cast muslimana,Allah dz.s. odvratit ce na Sudnjem danu vatru od njegovog lica(Tirmizi-hasen)
Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje Itbana r.a. koji pripovjeda: Allahov Poslanik s.a.v.s. ustade da klanja,a ljudi upitase: Gdje je Malik bin Duhsum?Neki covjek rece: On je licemjer koji ne voli Allaha dz.s. i Njegovog Poslanika s.a.v.s. Allahov Poslanik s.a.v.s. rece mu: Ne govori tako,zar nisi cuo da je on izgovorio rijeci: Nema boga osim Allaha dz.s. zeleci time postici Allahovo dz.s. zadovoljstva.(Buhari i Muslim)
Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Hasana el Basrija,Allah mu se smilovao,koji prenosi da je Aiz bin Amr r.a. jedan od drugova Allahovog Poslanika s.a.v.s. usao kod Ubejdullaha bin Zejda,pa mu je rekao: Sincicu,cuo sam Allahovog Poslanika s.a.v.s kako kaze: Najgori su ljudi oni koji ruse jedinstvo muslimana,pa se cuvaj da ne budes jedan od njih.On mu rece:Sjedi ti si od neuglednika drugova Allahovog Poslanika s.a.v.s. Aiz r.a. rece mu: A zar je medju drugovima Allahovog Poslanika s.a.v.s. bilo neuglednika?Neuglednici su se pojavili poslije njih i medju drugima.(Muslim)


En-Nevevi-Zbirka vjerovjesnikovih dova i zikrova

15.05.2009.

Pitanje i Odgovor-Drzanje psa u kuci

Zanimljiva je situacija oko kucnih ljubimica i njihovog drzanja u kuci,pa evo par korisnih stvari da obnovimo sjecanje ako ga imamo ili da naucimo nesto sto neznamo,a podsticaj je bila sestra Ammara i cukica...

Pitanje:

Eseelamu alejkum!

Da li je dozvoljeno drzati u kuci, psa, macku, ribice i sl. kao kucne ljubimce?

Odgovor:

We alejkumusSelam,

Sto se tice psa on nije dozvoljen da se drzi u kuci kao kucni ljubimac. Poslanik a.s. je rekao u hadisu da meleki ne ulaze u kucu u kojoj prebiva pas ili ima objesena slika (nekog od zivih bica ili necega sto ima dusu). Pas se moze cuvati za lov ili za cuvanje imetka ali izvan kuce. Sama cinjenica da posudu koju pas lizne treba oprati sedam puta( kombinacija zemlje I vode),dovoljno nam govori o zabrani cuvanja psa unutar kuce.

Za macke je Poslanik a.s. rekao da su one od onih koje nas posjecuju i da ih netrebamo tjerati sa kucnog praga. One su umiljate i serijatski ciste sto je najvazniji uslov da se ocuva zdravlje tako da nema serijatske zapreke za njih.

Ribice drzati u akvarijumu je takodjer dozvoljeno imati ali trebamo imati na umu da cemo za brigu o tim zivotinjama imati sevap i nagradu i da nije dozvoljeno da ih mucimo tako sto im necemo cistit staniste ili mjenjat vodu ili zabranjivat hranu i pice i sl.Ako se insane navedenog ne boji za sebe onda, inshaallah, nema smetnje da ima tu vrstu kucnih ljubimaca. A Allah najbolje zna!

Na pitanje odgovorio prof. Jasmin Djanan!

http://www.n-um.com/?q=node/508


PITANJA:

Da li je dozvoljeno drzati kucnog ljubimca u kuci ?

ODGOVOR:

Nema prepreke da se drži kućni ljubimac poput mačke ili nekih vrsta ukrasnih životinja. Ali nije dozvoljeno držati psa jer o tome postoji jasna zabrana izrečena od Allahova Poslanika alejihs-selam u kojoj se spominje da onaj koji drži kod sebe psa bez opravdanog razloga svaki dan gubi dobrih djela veličine brda Uhud. Ali ne treba zaboraviti za prava tog ljubimca kod nas, tj. Da ga hranimo i da se ne desi da se ta životinja pati u našem stanu ili kući što nije dozvoljeno.

A ALLAH NAJBOLJE ZNA !

http://www.studio-din.com/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=3&categories=#31

PITANJE:

Kakav je stav islama o drzanju i uzgajanju pasa ?

ODGOVOR:

Nema sumnje da je covjeku zabranjeno drzati psa, izuzev u slucajevma u kojima mu to Serijat dozvoljava. Onome koji drzi psa ( osim lovackog i psa cuvara stoke i usjeva ) se svakodnevno umanjuju dobra djela za jedan kirat. ( U nekim hadisima se spominje da je jedan kirat kao brdo Uhud ). Ako mu se dobra djela umanjuju za kirat, time biva grijesan, jer je gubljenje dobrih djela kao i grijesenje. Oboje ukazuju na zabranu, odnosno na ono sto proistice iz tog cina.

Savjetujem sve one koji su zaslijepljenim onim sto cine nevjernici, kao sto je drzanje pasa koji su najnecistije zivotinje. Pseca necistoca se moze ocistiti samo sa sedam pranja, pri cemu jedno pranje mora biti zemljom. Cak ni necistoca svinje, za koju Allah, dzelle sanuhu, u Kur'anu kaze da je haram ( zabranjena ) i da spada u necist, ne dostize tu granicu. Zato pas spada u necistocu i prljavstinu. I pored toga, nazalost, vidimo neke ljude, obmanjene nevjernicima koji ne drze do cistoce i imaju pse kao kucne ljubimce. Poklanjanju im posebnu paznju odgajajuci i cisteci ih, iako se psi ne mogu ocistiti, makar se i u moru prali, jer je pas sam po sebi necist.

Zapitajmo se koliko li samo novca tako upropaste, troseci ga na besmislice ?! Vjerovjesnik Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, je zabranio upropastavanje imetka.

Savjetujem sve one koji su time obmanuti da se pokaju Allahu, dzelle sanuhu, i da ociste svoje kuce od pasa. Onaj koji bude imao potrebu za psom radi lova, cuvanja stoke ili usjeva nije grijesan, jer je to Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve selle, dopustio.

Sejh Ibn Usejmin ( rahimehullah )


PITANJE: U kući držimo ženku psa koju smo sebi nabavili, a nismo znali šerijatski propis o držanju psa bez potrebe. Nakon što smo to saznali, izbacili smo je iz kuće, ali nije htjela otići jer se navikla, a ja ne želim da je ubijem. Kakvo je rješenje ove situacije?

ODGOVOR: Nema sumnje da je zabranjeno (haram) držanje pasa, osim za one potrebe za koje je Šerijat dopustio. Jer, držanje psa, osim lovačkog, psa za čuvanje stoke ili usjeva, svaki dan čovjeku umanjuje njegovu nagradu u visini jednog kirata(karata). Ako se čovjeku umanjuje nagrada za kirat, on je grješan jer gubljenje nagrade jeste poput griješenja i oboje ukazuju na zabranu, odnosno na ono što proizlazi iz toga.
Ovom prilikom savjetujem sve one koji su zavedeni onim što rade nevjernici, tj. držanjem pasa i kažem da su psi prljavština i njihova nečist najveća je od svih životinja. Ona se može očistiti tek nakon sedam pranja, od kojih jedno mora biti obavljeno prašinom. Čak i svinja, koja je kur‘anskim tekstom zabranjena i okvalifikovana kao pogana, nije nečista u onoj mjeri u kojoj je to pas. I pored toga što je pas nečist i ogavan, vidimo da su neki ljudi, na veliku žalost, zavedeni onim što rade nevjernici, koji imaju afiniteta ka prljavštinama i koji drže pse bez ikakve potrebe i nužde. Oni ih drže i odgajaju, čiste i kupaju, ali i pored toga oni se ne mogu očistiti pa makar bili kupani vodom cijelog jednog mora, jer je njihova nečistoća supstancijalna. Oni koji to rade troše puno novca i tako rasipaju svoju imovinu, a to je Vjerovjesnik, s.a.v.s., zabranio.
Savjetujem ove zavedene ljude da se pokaju Uzvišenom Allahu i da iz svojih kuća odstrane pse. Nema smetnje da posjeduje psa onaj kome on treba za lov ili čuvanje usjeva ili stoke, jer je to Vjerovjesnik, s.a.v.s., dozvolio. Ostaje nam da odgovorimo ovom bratu na njegovo pitanje. Njemu kažemo: ako odstraniš ovu kuju iz kuće i otjeraš je, ti nisi više odgovoran za nju. Nemoj je zadržavati kod sebe i davati joj utočište, a možda će ona sama otići nakon nekog vremena izvan grada i hranit će se onime čime je Uzvišeni Allah opskrbi, kao što je slučaj sa drugim psima.

Šejh Ibn-’Usejmin

Fetve o ženskim pitanjima- sakupio Muhammed el-Musnid 166 str.


http://fetve.org/index.php?option=com_content&task=view&id=405&Itemid=6015.05.2009.

O ogovaranju

U prethodnom poglavlju spomenuli smo da je ogovaranje spominjanje covjeka po onome sto on ne voli,bez obzira da li se to desilo rjecima,pisanjem,znakom,namigivanjem,pokazivanjem rukom,glavom i sl.Primjeti su ogovaranja:spominjanje bilo kojeg nedostatka muslimana nekom drugom,i to je ono sto je strogo zabranjeno.Primjet tome jeste to da nekome preneses da taj i taj musliman sepa kada hoda,da hoda pognut i sl. zeleci time prenijeti tu mahanu.Sve je ovo,bez sumnje,zabranjeno.U to spada i kada autor neke knjige prenese necije rijeci,spominjuci njegovo ime,zeleci omalovaziti njegovo misljenje.Medjutim,ukoliko zeli ukazati da je to sto je on rekao pogresno kako se nebi neko poveo za njegovom greskom,to ne spada u ogovaranje,nego je to savjet koji treba obavezno uputiti i zbog kojeg ce imati nagradu ukoliko bude imao ispravan nijet.Primjer tome jeste to da autor knjige kaze to i to je pogresno.Uradili su to iz neznanja ili greskom  iz nemara i sl i ovo ne spada u ogovaranje.Ogovaranje je spominjanje covjeka po njegovom imenu ili spominjanje neke odredjene skupine ljudi.
Ogovaranje je i da kazemo: Ma i on je iskusan grijesima ko i mi svi: ili:On nije imao izlaza,morao je to uciniti,svi mi to radimo i sl.Prethodno smo spomenuli da je ogovaranje spominjanje bilo kojeg nedostatka muslimana nekom drugom.Sve ovo sto smo spomenuli moze se razumjeti iz hadisa koji smo spomenuli u prethodnom poglavlju,koji govori o tome sta je to ogovaranje,a biljezi ga Muslim u svom Sahihu.A Allah dz.s. najbolje zna..
Kao sto je ogovaranje zabranjeno onome ko ogovara,isto je tako zabranjeno i onome ko to ogovaranje slusa,i na taj nacin potvrdjuje ono ko govori.Onaj ko cuje nekog drugog covjeka da je zapoceo s ogovaranjem koje je zabranjeno duzan je odvratiti ga od toga ukoliko to nece donijeti neku vecu stetu.Ukoliko postoji takva bojazan,onda je duzan da to ogovaranje prezre u srci i da napusti taj skup,ukoliko je u stanju to uciniti.Ako je u mogucnosti treba rijecima prekinuti ogovaranje ili zapoceti neku drugu temu,duzan je to uciniti,jer ako to ne uradi,bit ce gresan pa makar jezikom rekao:"Prestani sa ogovaranjem" a u srcu bude zelio da onaj ko ogovara nastavi.Uzviseni je rekao: "Kada vidis one koji se rijecima nasim rugaju,neka si daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne predju.A ako te sejtan navede da zaboravis,onda ne sjedi vise s nevjernicima kad se opomene sjetis.(El-En'am 68)
Prenosi se da je Ibrahim bin Edhem Allah mu se smilovao,pozvan na neku gozbu,pa se odazvao.Pristuni spomenuse nekog covjeka koji se nije odazvao na poziv i rekose:On je tezak covjek,a Ibrahim bin Edhem,Allah mu se smilovao rece:Sam sam kriv sto sam dosao na mjesto gdje se ogovaraju ljudi.

Na koji se nacin treba sacuvati od ogovaranja

Ovo poglavlje ima svoje utemeljenje u Kur'anu i Sunnetu ali cu ja spomenuti samo neke od tih dokaza jer ce to biti dovoljno onome ko se zeli rijesiti ogovaranja.A onome ko se ne zeli osloboditi ogovaranja nisu dovoljni ni tomovi dokaza i upozorenja.

Osnova u ovoj stvari jeste da se sjeti ajeta i hadisa koje smo spominjali kao dokaze da je ogovaranje zabranjeno,a zatim neka razmisli o rjecima Uzvisenog: On ne izusti ni jednu rijec,a da pored njega nije prisutan Onaj Koji bdije"(Kaf 18),kao i rijeci Uzvisenog:Kad ste to jezicima svojim prepricavati stali i kad ste na sva usta govorili o onome o cemu niste nista znali,vi ste to sitnicom smatrali,ali je to ono Allahu krupno.(En-Nur 18)Treba se sjetiti i vjerodostojno prenesenog hadisa u kojem Allahov Poslanik s.a.v.s. kaze:Covjek ponekad izgovori rijec kojoj ne prida nikakvu vaznost,ali kojom Allah dz.s. nije zadovolkjan,pa ga zbog nje baci u Dzehennem,kao i drugih hadisa koje smo spominjali u poglavlju cuvanja jezika i u poglavlju o ogovaranju.Pored toga,treba sam sebi reci.Allah dz.s. kontrolira me sta radim;Allah dz.s. me vidi;Allah dz.s. me gleda i slicno.

Prenosi se da je neki covjek rekao Hasanu el-basriju: Ti me ogovaras,a Hasan mu odgovori:Jos mi nisi postao tako drag,pa da ti poklanjam svoja dobra djela.
Prenosi se da je Abdullah bin Mubarek rekao: Kad bih ikoga ogovarao,to bi ucinio samo svojim roditeljima,jer su oni najpreci da im poklanjam svoja dobra djela.


             Koje je ogovaranje dozvoljeno

Ogovaranje,iako je zabranjeno u specificnim situacijama kada donosi vecu korist nego stetu postaje dozvoljeno.Razlog zbog kojeg ogovaranje postaje dozvoljeno mora iti ispravan i vjerom opravdan kada taj cilj zbog kojeg je postalo dozvoljeno nije moguce ispuniti osim ogovaranjem.To moze biti jedan od 6 razloga.

1) Ucinjena nepravda.Onome kome je ucinjena nepravda dozvoljeno je otici kod predstavnika vlasti i spomenuti mu osobu koja je ucinila nasilje i nanijela nepravdu.

2)
Kao pripomoc za otklanjanje nekog ruznog djela i podsticaj da se grijesnik popravi.Dozvoljeno je onome ko je u stanju sprijeciti cinjenje ruznih djela reci:Taj i taj cini to i to,pa ga opomeni da prestane sa tim".Njegov cilj mora biti popravljanje stanja,a ako to nije,onda je ogovaranje zabranjeno.

3)
Prilikom pitanja o propisu za neku stvar.Dozvoljeno je kazati mufriji: "Moj otac,brat ili neko drugi,ucinili su mi nepravdu.Interesira me da li su imali pravo na to?Sta ja trebam uraditi kako bih vratio svoje pravo i otklonio nepravdu od sebe?Takodjer je dozvoljeno reci:"Moja zena postupa samnom tako i tako" ili Moj muz mi cini to i to".Ovo je dozvoljeno u slucaju potrebe,ali je ipak bolje reci:"Kakav je propis za onoga ko radi to i to",jer ce na taj nacin postici cilj,a da nece nikoga imenovati.I povrh toga,imenovanje je dozvoljeno,a dokaz za to jeste hadis koji prenosi Hinda u kome ona kaze: Allahov Poslanice Ebu Sufjan skrt je covjedk..."a Allahov Poslanik s.a.v.s. nije ukorio zbog toga sto je imenovala svoga muza.

4)
Upozorenje muslimanima da se sacuvaju od zla nekog covjeka,a to se sastoji iz vise stvari;kriticko ocjenjivanje nosilaca hadisa i svjedoka,i to je prema konsenzusu isamskih ucenjaka,dozvoljeno cak i obavezno.Onome ko se odlucio zeniti dozvoljeno je da se raspita o buducoj zeni,ili onome ko zeli stupiti u zajednicki posao s nekim,ili zeli njemu povjeriti svoj imetak na cuvanje.U tom je slucaju obavezno spomenuti sve osobine osobe o kojoj se neko raspituje,ali s ciljem pruzanja savjeta.Ukoliko se taj cilj postigne rijecima:On ti nije bas najbolji partner..bracni drug ili nemoj s njima raditi to i to,onda nije dozvoljeno govoriti vise od toga.Medjutim,ukoliko se cilj ne moze ispuniti osim detaljnim opisivanjem osobina osobe o kojoj se raspituje,onda ce spomenuti i detalje.U toi spada ako vidimo nekoga da zeli kupiti roba koji ne poznat kao kradljivac,bludnik ili pijanica i sl onda smo duzni o tome obavjestiti kupca ukoliko on to vec ne zna.Ovo se odnosi i na svaku trgovacku robu,pa ukoliko neko bude znao da neka roba ima mahanu,duzan je to saopciti musteriji.Isti je slusaj i s ucenikom koji je u nedoumici da li da uci pred onim koji uvodi novotarije u vjeri i gresnikom.Onaj ko poznaje te ucenjake duzan je posavjetovati ga,ali njegov cilj treba biti savjet,a ne puko ogovaranje jer u tome vecina ljudi pravi gresku.Ponekad,uzrok ogovaranja bude zavist,ili sejtanska spletka koju on predstavi kao savjetovanje i prisnost s onim kome se savjet pruza.Zbog toga vjernik treba biti oprezan.U to spada i ogovaranje onoga ko je na nekom nivou predstavnik vlasti ili nemaran.Takvog je dozvoljeno tuziti pred nekim ko je iznad njega kako bi ga smjenio i umjesto njega postavio nekoga ko je bolji i sposobniji,ili ga posavjetovati da se popravi.

5) Dozvoljeno je ogovarati onoga ko javno cini grijehe ili prakticira neku novotariju u vjeri,npr onoga ko javno pije alkohol,napada ljude,nespravno uzima njihove imetka i sl ali je zabranjeno spominjati njegove druge mahane ukoliko za to ne postoji neki opravdan razlog i dozvoljeno je spominjati samo one njegove grijehe koje javno cini.

6)Dozvoljeno je spomenuti neciju osobinu zbog necijeg raspoznavanja npr ako je covjek poznat po nadimku Razroki,Hromi,Nijemi,Slijepi i sl,dozvljeno je spomenuti tu njegovu osobinu s ciljem njegovog raspoznavanja,ali je zabranjeno to ciniti sa namjerom da se ukaze na njegovu mahanu.Ukoliko postoji mogucnost da se na njega ukaze nekim drugim imenom ili nacinom,onda to treba uciniti.Ovo je sest razloga.Dokazi za ovo nalaze se u vjerodostojnim i poznatim hadisima,i ucenjaci se slazu u vecini ovih situacija da je ogovaranje zbog njih dozvoljeno.

Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje Aise r.a. koja prenosi da je neki covjek zatrazio od Allahovog Poslanika s.a.v.s dozvolu da udje,pa je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Pustiga da udje,ruzno li je on drustvo.Buhari ovaj hadis navodi kao dokaz da je dozvoljeno ogovarati one koji sire smutnju i nered na zemlji.

Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje Ibn Mesuda r.a. koji kaze:Nakon jedne od bitaka Allahov Poslanik s.a.v.s. podjelio je ratni plijen,pa neki ensarija rece: Tako mi Allaha dz.s. ovom podjelom se nije thelo postici Allahovo dz.s. zadovoljstvo.Ja sam o tome obavijestio Allahovog Poslanika s.a.v.s. njegovo lice se od ljutnje promjeni,pa rece:Da se Allah dz.s. smiluje Musau a.a. bio je uznemiravan i vise od ovoga pa se strpio.U jednom od ovih predanja stoji da je Ibn Mesud r.a. nakon toga rekao: Nakon ovoga vise mu necu prenijeti nicije rijeci.Buhari ovaj hadis navodi kao dokaz da je covjeku dozvoljeno obavijetiti svoga brata o tome sta se prica o njemu.

Buhari u svom Sahihu biljezi predanje Aise r.a. koja prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Ne mislim da ta dvojica ljudi ista znaju o nasoj vjeri:.Lejs bin Sa'd jedan od prenosilaca hadisa veli:Ta dvoica ljudi bili su licemjeri.

Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje Zejda bin Erkama r.a. koji pripovjeda:Jednom prilikom izasli smo s Allahovim Poslanikom s.a.v.s. na neko putovanje,pa ljude zadesi oskudica.Abdullah bin Ubejj rece:Nemojte davati svoje imetka onima koji su uz Allahovog Poslanika s.a.v.s. nebi li ga napustili.I rece:Ako se vratimo u Medinu,sigurno ce jaci istjerati iz nje slabijeg.Ja o njegovim rjecima obavjestih Allahovog Poslanika s.a.v.s. a on pozva Abdullaha bin Ubejja.Pa je spomenuo ostatak hadisa.Nekon toga Allah dz.s. objavio je ajete u kojima je potvrdio rijeci Zejda bin Erkama r.a.(El-Munafikun 1)

En-Nevevi-Zbirka vjerovjesnikovih dova i zikrova

P.S.Nastavit ce se insaAllah

14.05.2009.

Poglavlje o cuvanju jezika

O ovoj temi prenesene su mnogobrojne izreke prijasnjih ucenjaka i nema potreben da ih spominjemo nakon hadisa Allahovog Poslanika s.a.v.s ali cemo spomenuti one izreke koje govore o ljudskim manama.Cuo sam da su se Kajs bin Sa'ida i Eksem bin Safi sastali,pa jedan od njih upita:Jesi li uspio pobrojati ljudske mahane?,a drugi rece: Njih je nemoguce pobrojati,ali sam nabrojao do 8 hiljada mahana i otkrio sam jednu osobinu-ko se njome okiti sakrit ce sve mane koje ima.On upita:Koja je to osobina?a on odgovori:Cuvanje jezika!

Prenosi se od Ebu Alije Fudajla bin Ijada,Allah mu se smilovao,da je rekao::Ko svoj govor bude ubrajao u djela za koja ce biti pitan malo ce pricati o onome sto ga se ne tice.Imam Safi,Allah mu se smilovao,rekao je svome prijatelju Rebiu:Rebi,nemoj pricati o onome sto te se ne tice,jer kada izgovoris rjec,ona posjeduje tebe,a ne ti nju.

Prenosi se da je Abdullah bin Mesud r.a. rekao: Najvise ko zasluzuje da bude u zatvoru jeste jezik.Neko je drugi rekao:Jezik je poput zvijeri(tj ZVIRI kako kaze jedan vlasnik bloga)ako je ne svezes,napast ce te.

Prenosi se da je Ebu Kasim el-Kusejri,Allah mu se smilovao,u svojoj poznatoj rekao:Sutnja je spas i osnova je da covjek suti.Sutnja u vrijeme kada treba sutjeti osobina je pravih muskaraca,kao sto je dobar govor kada to situaciju iziskuje najcasnija osobina.On dalje kaze:Cuo sam Aliju ed Dakkaka,Allah mu se smilovao kako kaze:Ko presuti istinu nijemi je sejtan.Odlucni su se vjernici odlucili sutjeti kada su vidjeli koje sve opasnosti govor u sebi nosi,kao i srecu,pozitivne osobine i odlikovanost onih koji su poznati po sutnji.To je osobina odgojenih vjernika,to je jedan od stupova njihove poniznosti i popravljanja njihovih moralnih osobina.

Zabrana ogovaranja i prenosenja tudjih rijeci

Ove dvije osobine najgore su osobine koje covjek moze posjedovati,ali su i pored toga najrasirenije medju ljudima,i od njih je sacuvan veoma mali broj ljudi.Zbog toga sam prvo i spomenuo ove dvije osobine jer su one najrasirenije medju ljudima.
Ogovoranje je da covjeka spomenes po onome sto on mrzi da se spomnje,bez obzira da li se radi o njegovoj tjelesnoj osobini,o njegovom praktiricanju vjere,nekoj ovodunjaluckoj osobini,dusevnom svojstvu,moralu,imetku,djeci,roditeljima,supruzi,
slugi,robu,kapi koju nosi na glavi,odjeci,nacinu hoda,specificnim pokretima,karakteristinom osmjehu,namrgodjenom licu i drugim osobinama bez obzira da li to spominjes rjecima,pisanjem,oponasanjem,namigivanjem,pokazivanjem rukom,glavom i slicno,U ogovaranje spada sve sto slici navedenom,a pravilo je:ogovoranje je spominjanje covjeka po bilo cemu sto on ne voli.

Prenosenje tudjih rijeci jeste prenosenje rijeci s ciljem sijanja smutnje i nereda medju ljudima.I ogovoranje i prenosenje tudjih rijeci je strogo zabranjeno,haram,a dokazi za to nalaze se u Kur'anu,Sunnetu i konsenzusu islamskim ucenjaka.Uzviseni je rekao: I ne ogovarajte jedni druge.(El-Hudzuret 12).I rekao je Uzviseni: Tesko svakom klevetniku podrugljivcu (El-Humeze 1).I rekao je Uzviseni:..klevetnika,onoga koji tudje rijeci prenosi.(El-Kalem 11)

Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje Huzejfe r.a. koji prenopsi da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao: U Dzennet nece uci onaj ko prenosi tudje rijeci.(Buhari i Muslim)

U istim djelima biljezi se predanje od Ibn Abbasa r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. prosao pored kabura pa je rekao:Njih dvojica kaznjavaju se,a ne kaznjavaju se zbog neceg velikog kako oni misle.U predanju koje biljezi Buhari stoji:Svakako da je to zbog cega se kaznjavaju veliko.Jedan od njih prenosio je tudje rijeci,a drugi se nije cuvao mokrace.(Buhari i Muslim)

Muslim u svom Sahihu,Ebu Davud,Tirmizi i Nesai u svojim Sunenima biljeze predanje Ebu Hurejre r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Znate li sta je ogovaranje?Ashabi odgovorise:Allah dz.s i Njegov Poslanik s.a.v.s. najbolje znaju:Allahov Poslanik s.a.v.s. rece: Ogovoranje je da spomenes svoga brata po onome sto on ne voli.Neko upita:A sta ako kod njega stvarno bude ono po cemu ga spominjem?Allahov Poslanik s.a.v.s. odgovori:Ako to bude stvarno kod njega,onda si ga ogovorio,a ako nebude onda si ga potvorio.

Ebu Davud i Tirmizi i svojim Sunenima biljeze predanje Aise r.a. koja je rekla Allahovom Poslaniku s.a.v.s: Dovoljno ti je sto je Safija takva i takva(u nekim predanjima stoji da je rekla:Niska)Allahov Poslanik s.a.v.s rece joj:Izgovorila si takvu rijec da kada bi se stavila u more,opoganila bi ga.(Tirmizi-vjerodostojan)

Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje Enesa r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Kada sam bio uzdignut na nebo u noci Miradza,prosao sam pored ljudi koju su imali bakarne nokte kojima su grebali svoja lica i prsa.Upitao sam:Dzibrile,ko su ovi?On odgovori:Ovo su oni koji su jeli meso drugih(ogovarali ih) i koji su kaljali njihovu cast.(Ebu Davud-vjerodostojan)

Tirmizi u svom Sunenu biljezi predanje Ebu Hurejre r.a. koji prenosi da je Allahov Poslamik s.a.v.s. rekao: Musliman je brat muslimanu;ne vara ga,ne laze niti ga ponizava.Svakom je muslimanu zabranjena cast drugog muslimana,njegov imetak i krv.Bogobojaznost je ovde(u prsima).Dovoljno je grijeha muslimanu da ponizi drugog muslimana.(Tirmizi veli:ovaj je hadis hasen,Koristi od ovoga hadisa su zaista veoma mnogobrojne.A Allah dz.s. pomoc daje!

En-Nevevi-Zbirka vjerovjesnikovih zikrova i dova

P.S.Nastavit ce se InsaAllah

13.05.2009.

Poglavlje o cuvanju jezika

Uzviseni je rekao "On ne izusti ni jednu rijec,a da pored njega nije prisutan Onaj Koji bdije".(Kaf 18).
I rekao je Uzviseni: ..jer,Gospodar je tvoj,zaista u zasjedi".(El-Fedzr 14).Prethodno sam spominjao zikrove i dove koje je preporucljivo izgovarati,pa sad zelim spomenuti koje je to rijeci pokudjeno ili zabranjeno izgovarati kako bi knjiga obuhvatila sve propise koji se odnose na govor,a takodjer zelim ukazati i na vrste govora.Ovdje cu spomenuti stvari koje treba poznavati svako ko se zeli pridrzavati vjere,a vecina onoga sto cu spomenuti poznato je,tako da u vecem broju slucajeva necu spominjati dokaze.A Allah dz.s. uspjeh daje.

Svaki punoljetan musliman duzan je cuvati svoj jezik od bilo kakvog govora koji mu nece donijeti korist.Kada govor bude beskoristan,sunnet ga je kloniti se,jer ponekad i dozvoljen govor vodi u ono sto je zabranjeno ili pokudjeno,a to se uglavnom,desava u vecini slucajeva.A cuvanje od grijeha jeste najvaznija stvar u zivotu.

Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predavanje Ebu Hurejre r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Ko vjeruje u Allaha dz.s. i onaj svijet neka kaze ono sto je dobro ili neka suti.(Buhari i Muslim)
Ucenjaci se slazu da je ovaj hadis vjerodostojan a u njemu nedvosmisleno stoji da je covjek duzan sutiti osim ukoliko ce govoriti ono sto je dobro,a to je govor koji je koristan.Ukoliko je govor beskoristan,covjek ne treba govoriti,treba dobro razmisliti prije nego sto to izgovori.Ako je to sto je htio reci korisno,neka govori,a ako je beskorisno bolje mu je sutjeti...

U istim djelima biljezi se predanje Ebu Musaa El-Es'arija r.a. koji je upitao Allahovog Poslanika s.a.v.s: Koji je vjernik najbolji?,a Allahov Poslanik s.a.v.s. odgovorio mu je: Onaj od cijeg su jezika i ruku mirni drugi muslimani.(Buhari i Muslim)

Buhari u svom Sahihu biljezi predanje Sehla bin Sa'da r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Ko mi bude garantirao za ono sto mu je izmedju vilica i izmedju nogu,ja mu garantiram Dzennet.(Buhari)

Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje Ebu Hurejre r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s.s rekao: Covjek nekada izgovori rijec kojoj ne prida nikakvu vaznost ali ce zbog nje padati u vatri toliko duboko kolika je razdaljina izmedju istoka i zapada.(Buhari i Muslim)

Buhari u svom Sahihu biljezi predanje Ebu Hurejre r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Covjek nekada izgovori rijec kojom je zadovoljan Allah dz.s.,a kojoj on ne prida vaznost,a Allah dz.s. mu zbog te rijeci poveca stepene.A ponekad izgovori rijec kojoj ne prida vaznost,a kojom nije zadovoljan Allah dz.s. pa ga zbog nje baci u Dzehennem.(Buhari)

Malik u svom Muvettau,Tirmizi i Ibn Madza u svojim Sunenima,biljeze predanje Bilala bin Harisa el-Muzenija r.a.,koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Covjek ponekad izgovori rijec kojom je zadovoljan Allah dz.s. a za koju on misli da uopce nije vazna,ali mu Allah dz.s. zbog nje zapise da ce biti zadovoljan njime sve dok ga nesretne.A ponekad covjek izgovori rijec kojom nije zadovoljan Allah dz.s. a za koju misli da uopce nije vazna,a Allah dz.s. zapise mu zbog te rijeci da ce biti srdit na njega sve dok ga ne sretne.Tirmizi veli:Ovaj je hadis hasenun-sahih.

Tirmizi,Nesai ibn Madza u svojim Sunenima biljeze predanje Sufjana bin Abdullaha r.a. koji je rekao Allahovom Poslaniku s.a.v.s:Allahov Poslanice,reci mi nesto cega cu se pridrzavati.Allahov Poslanik s.a.v.s. rece mu: Vjerujem u Allaha dz.s. i na tome ustraj.On ponovo upita:Allahov Poslanica,cega se najvise trebam plasiti?Allahov Poslanik s.a.v.s. pokaza mu na jezik i rece:Ovoga.Tirmizi veli: Ovaj je hadis hasenun-sahih.

Tirmizi u svom Sunenu biljezi predanje Ibn Omera r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao: "Nemojte mnogo govoriti,osim kada spominjete Allaha dz.s. jer mnogo govora bez spominjanja Allaha dz.s cini srce grubim i okorjelim,a od Allaha dz.s. najdalji su oni Njegovi robovi cija su srca gruba.(Hasenun-garibun-dobar hadis koji je iz jedne generacije prenio samo jedan prenosioc.

U istom djelu biljezi se predanje Ebu Hurejre r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:
Koga Allah dz.s. sacuva zla onoga sto mu je izmedju vilica i onoga sto mu je medju nogama,uci ce u Dzennet.
(Hasenun-garibun-dobar hadis koji je iz jedne generacije prenio samo jedan prenosioc)

U istom djelu biljezi se predanje Ebu Seida el-Hudrija r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao: Kada covjek osvane svi organi njegova tijela savjetuju njegov jezik: Boj se Allaha kada smo mi u pitanju jer mi zavisimo od tebe,ako ti budes ispravan,bit cemo i mi ispravni,a ako ti pogrjesis,i mi cemo u zabludu otici.
Hasenun-garibun-dobar hadis koji je iz jedne generacije prenio samo jedan prenosioc)

Tirmizi i Ibn Madza u svojim Sunenima biljeze predanje Ummu Habibe r.a. koja prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Svaka covjekova rijec moze biti dokaz protiv njega osim naredjivanje dobra,odvracanja od zla i spominjanje Allaha dz.s.
(Hasenun-garibun-dobar hadis koji je iz jedne generacije prenio samo jedan prenosioc)

Tirmizi u svom Sunenu biljezi predanje Muaza r.a. koji je rekao: Allahov Poslanice,obavijesti me o djelu koje ce me uvesti u Dzennet i udaljiti me od vatre.Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao mu je: Pitao si o velikoj stvari,ona je lahka onome kome je Allah dz.s. ucini lahkom;obozavaj Allaha dz.s. i nemoj Mu nikoga pripisivati za druga,obavljaj namaz,udjeljuj zekat,posti ramazan i obavi hadzdz.Zatim je rekao:Hoces li da te uputim na ono sto ce ti otvoriti vrata svakog dobra?Post je stit,a sadaka ponistava grijehe kao sto voda gasi vatru,kao i namaz u dubini noci.Zatim je proucio 16 i 17 ajet sure Es-Sedzda a zatim je rekao:Hoces li da te obavijestim o glavnoj stvari,njenom pristupu i vrhuncu?On je odgovorio:Svakako Allahov Poslanice.Allahov Poslanik s.a.v.s rece: Glavna je stvar Islam,njegov stup je namaz,a vrhunac dzihad.Zatim je rekao:Hoces li da te obavijestim o onome sto ce ti sacuvati ovo sto sam spomenuo?Muaz r.a. odgovori:Svakako da hocu.Allahov Poslanik s.a.v.s. pokaza na svoj jezik i rece:Cuvaj se svoga zla.Muaz r.a. upita:A zar cemo odgovarati za ono sto smo govorili?Allahov Poslanik s.a.v.s rece:Tesko tebi,a zar ljudi nece biti bacani u vatru upravo zbog svojih jezika?(Tirmizi)Tirmizi veli:Ovaj je hadis hasenun-sahih.

Nevevi-Zbirka vjerovjesnikovih dova i zikrova

P.S. Nastavit ce se insaAllah

13.05.2009.

Dzinska padavica,sustina i lijek za nju

Sta je padavica?

Padavica je mozdani poremecaj.Rezultat tog poremecaja je nekontrolisan govor,nepovezanost recenica,gubitak pamcenja i kao posljedica poremecaja mozdanih zivaca dolazi do poremecaja u pokretima i postupcima te oboljela osoba nije u stanju kontrolisati hod,ponekad,sposobnost odredjivanja odmjerenog koracanja ili umjerenog razmaka izmedju stopala.Manifestuje se poremecajem u govoru,postupcima i razmisljanju(Alemu el-dzinni fi davi el-Kitabi ve es-Sunne str 252 i Alemu el-dzinni ve el-melaike str 76)

Ibn Hadzerova rahimehullah definicija

Padavica je bolest koja djelimicno sprjecava pokrete glavnih djelova tijela.Uzrokuje je zacepljenje mozdanih otvora gustim gasovima,ili izlucivanje necistih gasova iz nekih djelova tijela u mozak.Ponekad,popratne pojave napada budu kocenje,padanje i izlazak pjene na usta zbog gustoce tjelesne vlaznosti.U nekim slucajevima,padavicu uzrokuju dzini.To rade samo losi i necisti dzini zbog privlacnosti covjeka ili zbog zelje da mu nanesu stetu.Prvu vrstu mnogi ljekari negiraju,samo neki od njih je potvrdjuju ali ne znaju lijek za nju.Jedino sto cine je suprostavljanje dobrih nadahnutih dusa zlim niskim dusama kako bi otklonili i neutralisali njihov utjecaj.(Fethu-l-Bari 10/114)

Dokazi postojanja dzinske padavice

Dzinska padavica je podjednako potvrdjena i razumskim i tradicionalnim dokazima.O njenom postojanju raspravljaju samo inadzije ili oholi.

Kur'anski dokazi

Uzviseni Allah je rekao:
Oni koji se kamatom hrane nece se dici osim kao oni koje je sejtan dodirom izbezumio...(El-bekare 275)

Rekao je Imam Kurtubi rahimehullah:Ajet je dokaz neispravnosti misljenja onih koji negiraju dzinsko uzrokovanje padavice tvrdeci da to uzrokuju prirode bica,negiraju ulazak dzina u covjeka i dzinski dodir.(Tefsiru el-Kurtubi 3/355)
Komentirajuci navedeni ajet imam Taberi rahimehullah je rekao:Pricao mi je Bisr rahimehullah:Rekao nam je Jezid rahimehullah:Rekao nam je Sei'd rahimehullah:Od Katade rahimehullah:Dzehilijetska kamata bila je takva da su davali pozajmice do odredjenog roka,kada bi istekao a duznik nije mogao vratiti pozajmnicu odlagali bi vracanje i povecavali iznos.Allah Azze we Dzelle,je rekao za one koji uzimaju kamatu na dunjaluku onako kako smo opisali da ce izaci iz kaburova kao oni koje je sejtan dodirom izbezumio,na ahiretu,to jest kao da ga je izbezumio dodirom,znaci ludilom na dunjaluku.Tefsiru et-Taberi 3/101)

Rekao je Ibn-Kesir rahimehullah:Oni koji se kamatom hrane...,to jest dici ce se kao sejtanom opsjednuti koji ih izbezumljuje zbog toga sto ce njegovo ustajanje iz kabura biti veoma ruzno.(Tefsiru Ibn-Kesir 1/326)

Rekao je Alusi rahimehullah:Oni koji se budu hranili kamatom ustat ce iz kaburova poput,na dunjaluku,opsjednutih dzinom.Izraz tehabbut upotrebljen u ajetu oznacava uzastopne udarce na razlicite strane...Dodir spomenut u ajetu znaci ludilo,jer za covjeka koji poludi koristi upravo taj izraz,kaze se musse er-redzulu kada poludi.Izraz je,u osnovi uzet od dodira rukom.Dzinsko izbezumljenje nazvano je tako jer sejtan mozda dodirne covjeka i izlucevine u njemu sklone negativnom djelovanju,te ih pokrene i dogodi se ludilo.(Alemu el-dzinni fi davi el-Kitabi ve es-Sunne str 263)

P.S.Nastavit ce se insaAllah

Vehid Abduselam Bali-Zastita od dzina i sejtana u svjetlu Kur'ana i Sunneta

12.05.2009.

Poslusajte insaAllah

EsSelamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu...Evo poslusah jedan ders od Izudina Alajbegovica pod nazivom "Poziv u namaz" ...vrlo vrlo dirljiv ders pa da ga podjelim sa vama,ko ga poslusa nece ostati ravnodusan 100% ovo se odnosi na one sa mekim srcem i okom na suzi,a tesko tvrdom oku teskom na suzi kao sto je rekao Muhammed s.a.v.s....Pa bujrum insaAllah u  sekciju audio Izudin Alajbegovic "Poziv u namaz"...

12.05.2009.

Da li dzini uznemiruju ljude?

-Rekao je sejh Ebu Bekr el-Dzezairi hafizahullah:Uznemiravanje ljudi od strane dzina je potvrdjeno je tekstualnim dokazom i culom.(pod tekstualnim dokazom misli se na Kur'an i Sunnetma od culom na vid,sluh,dodir).Takodjer,razumski nine nemoguce,stavise,razum dozvoljava i potvrdjuje tu pojavu.Da nije meleka zaduzenih za cuvanje ljudi niko se ne bi spasio dzinskog uznemiravanja.Zbog toga sto ih ljudi ne vide,sto brzo mjenjaju oblike i sto su im tijela takva da ih i ne osjetimo.Zbog svega toga,nema sumnje da je moguce uznemiravanje ljudi od strane nekih dzina.POnekad to uznemiravanje biva izazvano ljudskim nesvjesnim nanosenjem nepravde njima,poput posipanja vrele vode po njima,mokrenja na njih,sjedanja na njihovu nastambu.Oni se tada osvete i uznemiravaju ljude.Ponekad,bez ikakvog povoda nasilnicki se ponasaju prema ljudima.Isto kao kod ljudi koji jedni drugima nasilje cine nekada s povodom i bez posebnog povoda,sto mozemo vidjeti i kod ljudi iskvarene prirode,slabog imana,zlonamjernih i maloumnih.Vec smo naveli potvrdjen hadis u kome stoji da je jedan mladic ensarija kopljem ubo dzina pretvorenog u veliku ogromnu zmiju,i prije smrti zmije dzini su mu se osvetili zbog toga i ubili na licu mjesta.Ebu Seid el-Hudri r.a. je rekao:Ne se ko je prije umro,mladic ili zmija?!..Zbog opcepoznatosti i neprotivljenja ljudi toj istini zadovoljit cemo se s hadisom o ensarijskom mladicu navedenom u Muslimovom rahimehullah Sahihu i necu navoditi druge dokaze...Navest cu dogadjaj koji se desio u mojoj kuci,cije smo boli i posljedice svi podnosili i osjetili.Imao sam stariju sestru zvala se Sadijje rahimehullah.Jednog dana jos dok smo bili mali dizali smo grozdove hurmi sa dna kuce na kroz pomocu konopca.Mi smo bili na krovu,a privezane grozdove hurmi dizali smo na konopcu.Moja sestra Sa'dijje jedan groz nije mogla podici i povukao ju je dole,pala je s krova na jednog dzina.Padom na njega kao da ga je puno uznemirila,jer joj se zbog toga svetio.Sedmicno je dolazio u snu dva,tri,ili vise puta i davio je.Jadnica se koprcala i udarala nogama kao zaklana ovca.Nije je pustao dok ne bi bila polumrtva.Jednom prilikom je progovorio iz nje i jasno rekao da to radi zbog toga sto ga je uznemirila tog i tog dana na tom i tom mjestu.Dolazio je tako muciti je u snu dok je nakon 10 godina nepodnosljive patnje nije ubio!Jedna noci ju je davio,ona se vrtila i udarala nogama dok nije umrla!Neka joj Allah Subhanehu ve te'ala oprosti i smiluje joj se!Amin!To sam dozivio svojim ocima i gledao.A,nije isto vidjeti i cuti(Akidetu-l-mu'mini str 230)
To ulema naziva saru'n-dzinska padavica.O njoj i lijeku za nju govorit cemo,ako Bog da u sledecem poglavlju.

Vehid Abuselam Bali-Zastita od dzina i sejtana u svjetlu Kur'ana i Sunneta

P.S.Nastavit ce se insaAllah

12.05.2009.

O sudjenju


Ebu Davud spominje da je Muaz r.a. upitao Allahovog Poslanika s.a.v.s.: Po cemu cu suditi.Allahov Poslanik s.a.v.s. rece:Po Allahovoj Knjizi.Upitao ga je.A ako u njoj nenadjem rjesenje?Rekao mu je:Onda po Sunnetu Allahovog Poslanika.Upitao ga je:A ako i tu ne nadjem rjesenje?Rekao mu je:Neka ti Dunjaluk bude prezren,a neka ti bude u ocima veliko ono sto je kod Allaha,i sudi prema svom misljenju,uz ulaganje truda(idztihad).A Allah ce te pomoci istinom.(Ebu Davud i Tirmizi)

Ibn Qajjim El Dzevzijje-Poslanikove fetve


11.05.2009.

Neke poslanikove fetve o Dzihadu

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. o potrebi borbe protiv nepravednih vladata,pa je odgovorio:Ne,sve dok obavljaju nanmaz:Rekao je:Najbolje su vam vodje koje volite i koji vas vole,koji vam dovu uce i za koje vi dovu ucite.A najgori su oni vladari koje mrzite i koji vas mrze,koje proklinjete i koji vas proklinju.Upitase ga:Zar se necemo boriti protiv njih?Odgovorio je:Ne,sve dok medju vama obavljaju namaz.Kome bude postavljen namjesnik i on vidi da je taj nepokoran Allahu,neka prezre ono u cemu je vladar nepokoran Allahu,ali neka nikako ne bude nepokoran namjesniku.(Muslim)

-Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s:Vama ce biti postavljeni vladari,pa cete neka njihova djela poznavati kao dobra,a neka negirati.Ko tada bude da djela prezirao,bit ce oslobodjen grijeha.Ko uh bude pokusao sprijeciti bit ce spasen.Ali,tesko onome ko bude zadovoljan njima i bude ih slijedio.Rekose:Zar se necemo boriti protiv njih:Rekao je:Ne,sve dok klanjaju.(Muslim)

-Neki covjek je upitao Allahovog Poslanika s.a.v.s:Sta mislis o tome ako nam vladari budu sprijecavali nase pravo a trazili svoje pravo?Sta nam tada preporucujes?Rekao je:Slusajte i pokoravajte im se.Njima ce pripasti ono sto su zasluzili,a i vama pripada ono sto ste zasluzili.(Muslim i Tirmizi)

-Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s:Vama ce poslije mene doci teska vremena.Vasa prava ce biti oduzimana i bit cete svjedoci onoga sto cete prezirati.Reko:Ako neki od nas dozivi to vrijeme,sta nam naredjujes.A on odgovori:Ispunjavajte svoje obaveze koje ste duzni i od Allaha trazite ono sto vam pripada.(Mutefekun Alejhi)

-Neki covjek je upitao Allahovog Poslanika s.a.v.s:Uputi me na neki posao koji bi bio ravan borbi nad Allahovom putu:Allahov Poslanik s.a.v.s odgovorio je:Ne vidim da ima takvo nesto,a potom ga upitao:Bi li ti bio u stanju da kad mudzahid izadje u borbu,otici u dzamiju i u njoj non stop klanjati a da se ne odmaras,i postiti a da nikako ne prekidas post?Covjek je upitao:A ko bi to mogao u stanju uraditi?Allahov Poslanik s.a.v.s. rece: Primjer mudzahida na Allahovom Putu je kao primjer onoga koji posti i nocu i klanja,uci Kur'anske ajete,ne prekida ni post,ni namaz sve dok se mudzahid ne vrati kuci.(Muslim)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s.:Ko je najbolji covjek?Rekao je:Vjernik koji se bori na Allahovom putu svojim zivotom i imetkom.-Ko zatim?Rekao je:Covjek koji obozava Allaha ziveci u nekom usamljenom mjestu i ne uznemirava ljude.(Mutefekun alejhi)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s:Zasto ce osim sehida,svi vjernici biti iskusavani u svojim kaburovima?Njima je dovoljno iskusenje sijevanje sablji iznad njihovih glava,rece Poslanik s.a.v.s..(Nesai)

-Allahov Poslanik s.a.v.s. upitan je o onome koji se bori zbog hrabrosti,o onome koji se bori iz plemenskog zanosa i onome koji se bori da ga drugi vide;ko je od njih(borac) na Allahovom putu?Rekao je:Onaj ko se bude borio da Allahova rijec bude gornja-on se bori na Allahovom putu.(Buhari,Muslim,Tirmizi)

-Ebu Davud biljezi da je neki beduin dosao Poslaniku s.a.v.s. i upitao:Covjek se bori radi spomena,drugi radi pohvale,treci radi plijena,cetvrti radi polozaja,pa ko se od njih bori na Allahovom putu?Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao:Ko se bori Allahova rijec bude gornja,on se bori na Allahovom putu.(Ebu Davud,Nesai)

-Neki covjek je upitao Allahovog Poslanika s.a.v.s:Allahov Poslanice,sta je sa onim koji zele da ide u dzihad na Allahovom putu,a time zeli postici i ovozemaljsku korist?Allahov Poslanik s.a.v.s je rekao:Taj nema nagrade.Ljudima se ucini krupnim to sto je rekao Poslanik,pa predlozise covjeku:Vrati se,pa ga ponovo upitaj;mozda nisi dobro razumio.Nakon sto se vratio upitao je:Allahov Poslanice,sta je sa onim koji zeli ici u Dzihad na Allahovom putu,a time zeli postici ovozemaljsku korist?Allahov Poslanik s.a.v.s. ponovi:Taj nema nagrade.Ponovo mu rekose:Vrati se i opet upitaj Poslanika s.a.v.s. o tome:Vracao se tri puta,a on mu je odgovarao svaku put isto.Taj nema nagrade.

-Biljezi Nesaija:Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. o covjeku koji se bori radi nagrade i spomena medju ljudima;sta mu pripada?Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao:Njemu nista nepripada.Nakon sto je ponovio pitanje,Allahov Poslanik s.a.v.s. rece:Njemu nista ne pripada.Zatim je rekao:Doista,Allah nece primiti nijedno djelo osim ako to bude u Njegovo ime i ono kojim se zeli postici Njegovo zadovoljstvo.(Nesai)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. o sehidima,pa je rekao:Ko pogine na Allahovom putu,on je sehid.Ko umre na Allahovom putu,on je sehid.Ko umre od kuge,on je sehid.Ko umre od neke stomacne bolesti,on je sehid.(Muslim)

11.05.2009.

Ibn Arabi(Sufija)vodja nevjerstva i zablude

Ibn Arabi, autor knjige ‘Fususul-hikem’,
vođa nevjerstva i zablude
UVOD

Hvala Allahu Gospodaru svjetova, Milostivom Sa-milosnom, vladaru Sudnjeg dana i neka je salavat i selam na Njegova roba i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a zattim:
Na jednom javnom kongresu jedan doktor Šerijata je o ibn Arabiju, piscu djela ‘Fususul-hikem’, rekao kako je on veliki alim te da je otkrio kako se ono što je o njemu čuo u mladosti na početku traženja znanja razlikuje od onoga što je zaključio nakon što je lično pročitao njegove knjige. S obzirom da je to izrečeno na javnom skupu i da niko nije odgovorio na ovu veliku grešku, ili bolje rečeno na ovu veliku laž, zbog koje bi neko ko ne poznaje učenje ibn Arabija mogao zalutati, naumio sam da obznanim, suštinu ove stvari i da upozorim na ovu veliku opasnost.
Molim Uzvišenog Allaha, Tebareke ve Te’ala, da nam Istinu pokaže Istinom i da nas opskrbi sljeđenjem iste, i da nam zabludu pokaže zabludom, i da nam pomogne da je se klonimo. On je taj koji sve čuje i sve zna.
Abdur-Rahman Abdul-Halik
Kuvajt, ševal, 1422 h.g. / 15. 1. 2002. g
.


Ibn Arabi i njegova knjiga ‘Fususul –hikem’
Ibn Arabija zovu “Najveći šejh” (šejhul ekber).
Nosi nadimak Muhjidin, umro je 638 h.g. autor je knjige ‘Fususul-hikem’ u kojoj je objelodanio svoju akidu ‘vahdetul-vudžuda’ ili akidu jedinstva (neki to prevode jeddinstvo bića).
Ibn Arabi u ovoj knjizi tvrdi da mu je Poslanik, salllallahu alejhi ve sellem, napisao tu knjigu u riječ, i da mu je predao iz ruke u ruku a zatim mu rekao: „Iziđi sa njom među svijet.”
Ibn Arabi kaže: „Vidio sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u snu i to u zadnjoj trećini muharrema 627 h.g. u Damasku. U svojoj ruci, sallallahu alejhi ve sellem, je držao knjigu pa mi reče: „Ovo je knjiga, Fususul-hikem, uzmi je i iziđi među ljude kako bi se njome okoristili.” -’Slušam i pokoravam se Allahovom Poslaniku i našim predpostavvljenima kao što nam je naređeno’, rekoh.
Pa sam očistio nijet i uložio veliki trud i napaor da dostavim ovu knjigu svijetu kako mi je to naredio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i to bez dodavanja i oduzimanja”

U ovoj knjizi ibn Arabi je sabrao stvari od najveććeg kufra za koji je čovječanstvo ikada čulo i znalo za svog postojanja. Čak je kufr židova, kršćana i ostalih mušrika manji od toga.
U toj knjizi on je obznanio svoju prljavu akidu vahdetul-vudžuda po kojoj je sve što postoji: nebesa, zemmlja, ljudi, džini, stoka, bilje, čisto i nečisto, svo to nije ništa drugo do Allah, Azze ve Dželle.


Sve što postoji to je samo po sebi zapravo postoja-nje Njega (Allaha). Ne postoji Stvoritelj i stvorenje, Gospoddar i rob, već po njemu Stvoritelj je u stvari stvorenje lično a rob je u stvari lično sam Gospodar a Gospodar je lično rob, Meleki i šejtani, Džennet i Džehennem, čisto i nečisto, i sve druge međusobno suprotne stvari su jedno oko koje opisuju osobine svega što postoji. To je jedno Allahovo oko pored kojeg nema drugo. Neka je Allah visoko iznad onoga kako ga opisuje ovaj zlikovac i njemu slični.
Ovaj pokvarenjak je sebe odlikovao nad svim ljudimma, poslanicima, umišljajući kako je on pečat evlija - Allahhovih štićenika, kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pečat svih poslanika i vjerovjesnika, alejhim selam.
Velij ili evlija je po njemu bolji od poslanika jer evlija uzima znanjen i objavu direktno od ‘hakka -istine’, a poslannik uz posredstvo meleka. Tako da onaj ko prima objavu bez posrednika je bolji od onoga ko je prima uz posredništtvo. Iako su na kraju svi po njemu dio ‘jednog oka’ ali se razlikuju po stepenima i deredžama.


Detaljnije ko voli da cita i spoznaje istinu,knjiga se moze skinuti,procitati pod ISLAMSKE KNJIGE

Molim Allaha dz.s. da nas sacuva od smutnje,sufizma,rafidizma i svega onoga sto nije doslo sa Islamom i sto se suprostavlja Sunnetu Allahovog dz.s. poslanika Muhammeda s.a.v.s. i da Allah dz.s. uputi pravedno onoga ko uputu zasluzuje kako u stvarnom svijetu tako i na bloggeru Amin...

10.05.2009.

O dzinima

Zabranjeno je traziti pomoc dzina


U principu to je osnovni nacin djelovanja sihirbaza i gatara.To je sirk jer je trazenje pomoci od nekog drugog osim Allaha Subhanehu ve te'ala.Gore od toga je i cinjenica da sejtani nikog nesluze dok ne ucini kufr rijecila ili djelima,i sve sto je sihirbaz nepokorniji Allahu Azze we Dzelle,sejtani su mu blizi i pokorniji.Kao mali slusali smo o jednom poznatom sihirbazu da kada hoce napraviti sihr i stupiti u kontakt sa sejtanima,Kur'an stavi na noge kao cipele i tako udje u toale!Tek kada to uradi sejtani ga sluze i donose stvari u kucu.Taj postupak je jasno,nevjerstvo,jasno i za samog sihirbaza.
Zalosno je da neki sihirbazi ne znajuci uznevjeruju u Allaha Azze we Dzelle.Neke rijeci koje uce,talismani koje pisu,uglavnom,stavise uvijek sadrze u sebi jasan sirk i kufr,samo u vidu nerazumljivih slova,a da bi zavarali neznalice ubace ponekad Kur'anske ajete kako bi mislili da koriste samo Kur'an!Vidio sam mnogo tih zapisa,jos nijedan nisam nasao cist od Sirka.Ono sto zelimo reci jeste da onaj ko to izgovara cini Kufr,iako to ne zna.Klanja i posti a cini sirk,Uzviseni Allahu sacuvaj nas!Takvi su izgubili i vjeru i dunjaluk,a to je jasan gubitak.

Stanuju li dzini u kucama ljudi?

Cesto se procuje da na nekom mjestu ili u nekoj kuci borave dzini.Dali je to tacno?U tome ima i istine i lazi.Istina u tome je da je to moguce,ljudi su to dozvijeli i Serijat je rekao da je to moguce.Vec smo naveli hadis o ensarijskom mladicu koji je zatekao dzina u obliku zmije u svojoj kuci.Hadis se u cjelosti nalazi u Muslimovom rahimehullah Sahihu.

Prenio je Abdullah ibn Muhammed ibn el Kurasi rahimehullah od Sa'da ibn Ebi Vekkasa r.a.: Bio sam daleko od kuce kad mi je dosao izaslanik moje supruge i rekao da joj se odazovem.Nije mi se to svidjelo,usao sam u kucu i rekao:Sta je?Rekla je:Ovu zmiju-pokazala je rukom-vidjala sam je u pustinji kada se osamim,potom je jedno vrijeme nisam vidjela sve dosad,a to je ta ista zmija,poznajem je.Sa'd je odrzao govor,zahvalio se Allahu,pohvalio Ga i rekao.Uznemirio si me.Kunem ti se Allahom ako te jos jednom vidim ubit cu te.Zmija je izasla iz kuce,iz dvorista kroz vrata.(Akamu el-merdzan str 75)

Ibn Akil rahimehullah u svom djelu El-Funun je rekao:Kod nas u Bagdadu bila je jedna kuca ko god je u njoj stanovao,osvanuo je mrtav.Jednom prilikom,dosao je hafiz Kur'ana i iznajmio tu kucu.Svi smo cekali sta ce se dogoditi.Osvanuo je potpuno zdrav sto je zaducilo komsije pa su ga pitali o tome,rekao je:Kada sam zanocio klanjao sam jaciju i proucio nesto Kur'ana.Odjednom,iz bunara izadje mladic i nazva selam.Prepao sam se,a on rece:Ne boj se,poduci me necemu iz Kur'ana.Nakon toga,nestalo je straha.Pitao sam ga da mi prica o toj kuci.Rekao je:Mi smo dzini muslimani,klanjamo i ucimo Kur'an,a ovu kucu iznajmljuju samo gresnici,sakupljaju se na pijankama,pa ih podavimo.Rekao sam mu:Bojim te se kad mi dodjes nocu.Dolazi mi po danu!Rekao je:Dobro.Izlazio je iz bunara danju i zblizio sam se s njim.(Akamu el-merdzan str 99)

Mnogo je ovakvih predaja,neke smo vec spomenuli.Sto se tice neistine u vezi s ovim ona se ogleda u sirenju lazi o tome zbog licnih dunjaluckih interesa nekih ljudi.

Kako otjerati dzine iz kuce?

U slucaju da se uvjeris u boravak dzina u tvojoj kuci istjerat ces ih na sledeci nacin:

Prvo:Otidji u tu kucu sa jos dvojicom i reci:Trazim od vas ugovorom koji ste dali Sulejmanu da izadjete iz ove kuce.Izadjite zbog Allaha Azze we Dzelle,nikog neuznemirujuci.To ponovi tri dana.

Drugo: Ukoliko nakon toga ponovo osjetis nesto u kuci nalij vode u posudu i stavi u nju prst priblizi je usnama i prouci: Bismillah,emsejna billahi el lezi n lejse minhu Šejun mumteni,ve bi i'zzetillahi elleti la turamu ve la tudamu,ve sultanillahi el-meni' nehtedzibu ve bi emsaihi el-husna kulliha,a'izun min el-ebaliseti ve min Šerri Šejatini-l-insi ve el-dzinni,ve min Šeeri kulli mu'linin ev musirrin,ve min Šerri ma jehrudzu bil-lejli ve jekmunu bin-nehar,ve jekmunu bil-lejli ve jehrudzu bin-nehar,ve Šerri ma haleka ve zere ve berae ve min Šerri iblis ve dzunudihi,ve min Šerri kulli dabbetin Ente ahizun bi nasijetiha inne Rabbi a'la siratin mustekimin.Euzu bi ma isteaze bihi Ibrahimu,ve Musa,ve Isa,ve Muhammed min Šerri ma haleka ve zerae ve berae,ve min Šerri iblis ve dzunudihi ve min Šerri ma jebgi.Euzu billahi es-Semi'el-Alimi mine-Šejtani erradzimi,bismillahi er-Rahmani er-Rahimi,Ves-saffati saffa,fez-zaridzati zedzra,fet-talijati zikra,inne Ilahekum le vehid,Rabus-semavati vel-erdi ve ma bejnehuma ve Rebul-mesariki.Inna zejjenna es-semae bi zinetenil-kevakibi ve hifzan min kulli sejtanin maridin,la jessemeu'ne ilel-meleil-e'ala ve jukzefune min kulli dzanib,duhuran,ve lehum azabun vasib,illa men hatifel-hatfete fe etbea'hu Šihabun sakib.( U ime Allaha,Omrkli smo s Allahom koji sve moze,s Njegovom snagom kojoj se niko ne moze suprostaviti niti je nadvladati,i s Allahovom neprikosnovenom vlasti.Molimo za zastitu svim Allahovim imenima od zlih osoba,dzinskih i ljudskih sejtana,od zla onih koji ga javno iznose ili kriju,onoga sto izlazi nocu a krije se danju,onoga sto se krije nocu a izlazi danju,od zla svega stvorenog i po Zemlji rasirenog!Utjecemo se od zla iblisa i njegove vojske,zla svakog stvorenja koje Ti drzis za kike,moj Gospodar je na pravom putu.Utjecem se od onoga od cega se utjecao Ibrahim,Musa,Isa i Muhammed,od zla svega stvorenog,po Zemlji rasirenog,od zla iblisa,njegove vojske i svega sto zlo nanosi!Utjecem se Allahu od prokletog Šejtana,u ime Allaha Milostivog Samilosnog,Tako mi onih u redove poredanih,i onih koji usmjeravaju,i onih koji Opomenu citaju,vas Bog je,uistinu jedan,Gospodar nebesa i Zemlje i onoga sto je izmedju njih,i Gospodar istoka.Mi smo nebo najblize vama sjajnim zvijezdama okitili,i cuvamo ga od svakog Šejtana prkosnog da ne prisluskuju meleke-skup najvisi,a sa svih strana bivaju gadjani,da bi bili otjerani:njih ceka patnja ne prekidna,a onoga koji sto ugrabi-stigne svjetlica plamteca.(Es-Saffat 1-10)

Nekon toga,po cijeloj kuci prolij malo te vode i s Allahovom Subhanehu ve te'ala dozvolom ce izaci(El-Vebilu es-sajjibu)

Eto,lijek je pred tobom,na tebi je da budes iskren prilikom ucenja dove i zamolim za pomoc Gospodara nebesa i Zemlje.Niposto ne ostavljaj ovu uputu i ne trazi lijek u zabludama sihirbaza i gatara!U tome je nesreca i belaj.Molim Allaha Azze we Dzelle da budemo od onih koji Njega za pomoc mole,na Njega se oslanjaju i Njegove se vlasti cvrsto drze!Amin!

Vehid Abduselam Bali-Zastita od dzina i sejtana u svijetlu Kur'ana i Sunneta


10.05.2009.

Kazivanja koja omeksavaju srca

10.Umjerenost i ustrajnost u radu

-Ebu Hurejre r.a. kaze:Allahov Poslanik s.a.v.s je rekao: Nikoga od vas nece spasiti od vatre njegovo djelo.Cak ni tebe,Allahov Poslanice?-rekli su.Ne,ni mene,ukoliko me Allah ne obaspe miloscu.Postupajte pravedno;budite ljubazni;velicajte Allaha jutrom i navece i dijelom noci.Pazite na umjerenost!Pazite na umjerenost pa cete postici ono sto zelite.

-Aisa r.a. kaze: Neko je upitao Allahova Poslanika s.a.v.s:Koja su djela najdraza?On je odgovorio:Ona na kojima se istrajava pa makar ih bilo malo.

11.Izmedju nade i straha

Ebu Hurejre r.a. kaze:Cuo sam Allahova Poslanika s.a.v.s. da kazuje:Kad bi nevjernik znao kolika je milost u Allaha,ne bi gubio nadu u Dzennet,a kad bi vjernik znao kolika je kazna u Allaha,ne bi nikad bio siguran od Dzehenema.

12.Cuvanje jezika.Onaj koji vjeruje u Allaha i u Sudnji dan neka govori ono sto je dobro ili neka suti

Sehl Ibn Sa'd r.a. prica da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Onome ko mi garantira(da ce sacuvati) ono sto je izmedju njegovih vilica i ono sto je izmedju nogu ja gaantiram Dzennet.

Ebu Hurejre r.a. kaze da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao:Zaista covjek moze izgovoriti rijec kojom je Allah zadovoljan,ne pridajuci joj znacaj,pa da ga Allah njom uzdigne nekoliko stupnjeva.I zaista covjek moze izgovoriti rijec koja izaziva ljutnju Allaha,ne pridajuci joj znacaj,pa da se s njom strovali u Dzehennem.

13.Napustanje grijeha


Ebu Musa r.a. kaze:ALlahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Slucaj mene i ovoga s cime me Allah poslao slican je slucaju covjeka koji je dosao nekom narodu i rekao:Vidio sam vojsku(neprijatelja)svojim ocima i ja sam vam uistinu samo opominjac!Stoga spasavajte se!spasavajte se!Jedna grupa njih ga je poslusala i oni su nocu tiho izasli i tako se spasili.Ostali mu nisu povjerovali pa ih je vojska zorom napala i unistila.

14.Dzehennem je okruzen strastima

-Ebu Hurejre r.a. kaze da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Dzehennem je okruzen strastima dok je Dzennet okruzen neugodnostima.

15.Dzennet je svakom od vas blizi od kozne sveze njegovih sandala takodjer i Dzehenem


-Abdullah r.a. kaze da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao:Dzennet je svakom od vas blizi od kozne sveze njegovih sandala,takodjer i Dzehenemm.

16.Treba gledati i onog ko je u goroj situaciji a ne samo onog ko je u boljoj!


-Ebu Hurejre r.a. kaze da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Ako neko od vas gleda u onog ko je iznad njega po imetku i spoljasnosti,neka gleda i u onog ko je ispod njega u tome!

17.O namjeri cinjenja dobrog djela i loseg djela

-Ibn Abbas r.a. prica da je Vjerovjesnik s.a.v.s prenoseci od Gospodara svoga,kazao:Zaista,Allah je odredio da se upisuju dobra i losa djela i objasnio je to:ako neko naumi uraditi dobro djelo pa ga ne uradi,Allah ce mu upisati kod Sebe kao da ga je u cijelosti uradio,a ako naumi uciniti dobro djelo i ucini ga,Allah ce mu upisati kod Sebe kao da je uradio od 10 do 700 i mnogo vise dobrih dijela.Ako neko naumi uraditi lose djelo pa ne uradi,Allah ce mu upisati kod Sebe kao da je uradio potpuno dobro djelo,a ako naumi uraditi lose djelo i uradi ga,Allah ce mu ga upisati kao jedno lose djelo.

18.Povlacenje emaneta

Huzejfe r.a. prica:Allahov Poslanik s.a.v.s. nam je ispricao dva kazivanja;jedno od njih sam vec vidio,dok drugo ocekujem.On nam je kazivao da je emanet spusten u korijen ljudskih srca,a zatim su ga oni upoznali i iz Kur'ana pa onda i iz Sunneta.On nam je kazivao i povlacenju emaneta rekavsi:Covjek ce nakratko zaspatipa ce emanet biti dignut iz srca njegova tako da ce samo trag njegov ostati.On ce ponovo nakratko zaspati,pa ce biti dignut i ostatak njegov,tako da ce od njega ostati samo trag poput plika koji skoci kada zeravica dotakne stopalo;vidis ga samo napuhanog,jer u njemu,uistinu,nema nicega.Ljudi ce tada poslovati medjusobno a da medju njima nece biti skoro nijednog koji ce emanet vrsiti.Govorit ce se da medju potomcima toga i toga ima povjerljiva osoba.Govorit ce se za nekoga:Sto je pametan!Sto je vjest!Sto je izdrzljiv!mada u njegovom srcu nece biti imana ni koliko je zrno goruscice.Upamtio sam vrijeme kada nisam brinuo skim cu poslovati,jer ako je bio musliman,njegov islam(predanost Allahu)odvracao ga je od varanja,a ako je bio krscanin,njegov nadzornik ga je sprecavao u tome.Medjutim,danas ne mogu poslovati,osim s tim i tim i tim.

-Ibn Omer r.a. kaze da je cuo Allahova Poslanika s.a.v.s. kada je rekao:Ljudi su kao kamile,od stotinu tesko da mozes naci jednu pogodnu za jahanje.

19.Licemjerstvo i razglasavanje


Dzundeb r.a. kaze da je cuo Vjerovjesnik s.a.v.s. da je kazao:Ko razglasava svoja dobra djela(da bi stekao ugled medju ljudima).Allah ce razglasiti njegovu pravu namjeru(na Sudnjem danu);ko se pokazuje pred ljudima kako bi zadobio njihove pohvale Allah ce pokazati njegovu pravu namjeru(na Sudnjem danu)

P.S.Nastavit ce se insaAllah

Buharija zbirka hadisa-sazetak


09.05.2009.

Kazivanja koja omeksavaju srca

1.Zdravlje i slobodno vrijeme;zivot na ahiretu je istinski zivot

-Ibn Abbas r.a. kaze da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: :Dvije su blagodati u kojima se mnogi ljudi prevare:zdravlje i slobodno vrijeme.

2.Vjerovjesnikove s.a.v.s. rijeci: Budi na ovom svijetu kao da si stranac

-Abdullah ibn Omer r.a. kaze: Allahov  Poslanik s.a.v.s. uhvatio me za rame i rekao: Budi na ovom svijetu kao da si stranac ili prolaznik.

-Ibn Omer r.a. je obicavao reci:Ako omrknes,ne ocekuj da ces osvanuti,a ako osvanes ne ocekuj da ces omrknuti,Iskoristi zdravlje(za cinjenje dobrih djela) prije nego sto obolis,i zivot da bi zaradio ahiret.


3.Dokle seze nada-Abdulla
h r.a. prica:Vjerovjesnik s.a.v.s. je nacrtao kvadrat i iz njegove sredine povukao liniju do izvan njega.Onda je na nju od sredine dodao nekoliko manjih linija pa rekao: Ovo je covjek;ovo sto da okruzuje je njegov zivotni vijek;ova linija izvan kvadrata su njegova nadanja,a ove male linije su nedace;ako ga jedne mimoidje,scepat ce ga druga,a ako ga druga mimoidje,scepat ce ga treca.

-Enes ibn Malik kaze:Vjerovjesnik s.a.v.s. je povukao nekoliko linija i rekao:Ovo je(covjekova) nada a ovo je njegova smrt i dok je on takav(u nadi) bliza linija(smrt) ga stigne.

4.Ljudima preko 60 godina zivota Allah je ostavio mogucnost isprike

-Ebu Hurejre r.a. prica da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao:Covjeku ciju je smrt odgodio do 60 godine zivota Allah je ostavio mogucnost isprike.

-Ebu Hurejre r.a. kaze da je cuo Allahovog Poslanika s.a.v.s. kada je rekao: Srce stare osobe ostaje mlado u dvome,ljubavi za ovim zivotom i dugoj nadi.

5.Djelo koje se cini u ime Allaha


-Itban ibn Malik el-Ensari r.a. kaze: Allahov Poslanik s.a.v.s.je rekao:Niko ko iskreno u ime Allaha govori:La ilahe illallah(Nema boga osim Allaha),nece doci na Sudnji a da ga Allah nece spasiti Vatre(Dzehenema)

-Ebu Hurejre r.a. prica da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Allah Uzviseni kaze:Za Moga roba vjernika,kome sam uzeo njegove najdraze od stanovnika ovog svijeta pa se on strpio,nema kod Mene druge nagrade osim Dzenneta

6.Odlazak dobrih


-Mirdas es-Selemi r.a. kazuje:Vjerovjesnik s.a.v.s. je rekao:Dobri ce odlaziti jedan za drugim,tako ce na kraju ostati samo otpad poput otpada od jecma ili datula,i Allah njima nece pridavati nikakav znacaj.

7.Cuvanje od iskusenja imetka

-Cuo sam Vjerovjesnika s.a.v.s. kada je rekao:Kada bi sin Ademov(covjek)imao dvije doline blaga,zazelio bi i trecu:njegov trbuh nece moci napuniti nista drugo osim zemlja,a Allah ce oprostiti onom ko se pokaje.

8.Covjekovo je ono sto podijeli od imetka


Abdullah r.a. kaze da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao:Ko medju vama voli vise imetak svojih nasljednika od svog imetka?Allahov Poslanice,nema medju nama nijednog kome njegov imetak nije drazi-odgovorili su.Na to je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao:Zaista,njegov imetak je ono sto je utrosio (na Allahovom putu)a imetak njegovog nasljednika je ono sto je ostavio.

9.Kakav je bio zivot Vjerovjesnika s.a.v.s. i njegovih drugova;kako su se oni odricali ovog svijeta


-Ebu Hurejre r.a. prica:Tako mi Allaha,osim Kojeg nema drugog boga,lijegao sam na stomak i stavljao kamen na njega uslijed gladi.Jednoga dana sjeo sam pokraj puta kojim su prolazili.Naisao je Ebu Bekr pa sam ga upitao o jednom ajetu u Allahovoj Knjizi,a to sam ga upitao samo ne bi li mi glad utolio,ali on je prosao ne razumjevsi moju namjeru.Zatim je naisao Omer pa sam i njega pitao o jednom ajetu u Allahovoj Knjizi,a to sam ga upitao samo ne bi li mi glad utolio,ali i on je prosao ne razumjevsi moju namjeru.A onda je naisao Ebu-l-Kasim(Allahov Poslanik s.a.v.s.)i nasmjesio se kad me je ugledao.Odmah je znao sta je u mom srcu i na mome licu pa rekao:O Ebu Hirr(Hurejre)!Odazivam ti se,Allahov Poslanice s.a.v.s.-rekao sam.Podji (samnom) rekao je:On je krenuo i ja sam krenuo za njim.Usao je u kucu i zatrazio dozvolu da i ja udjem pa mi je dozvoljeno.Nasao je mlijeka u jednoj posudi i upitao:Odakle je ovo mlijeko?Poklonio ti taj i taj ili ta i ta-receno mu je.Tada je on rekao:O Ebu Hirr!Odazivam ti se,Allahov Poslanice rekao sam.Idi i pozovi mi nasu nezbrinutu bracu koji borave uz dzamiju(ehl Suffe) rekao je:Ehl Suffe su bili gosti islama,bez porodice i imetka i bez igdje ikoga na koga bi mogli racunati.Kada bi kakva sadaka dosla Allahovom Poslaniku s.a.v.s. on bi je poslao njima i ne bi nista od toga uzimao sebi.A kad bi mu bio dat neki poklon,on bi slao po njih pa dio zadrzao za sebe a dio dao njima.
Ova naredba Allahovog Poslanika s.a.v.s. me oneraspolozila.Rekao sam sebi:Kako ovo mlijeka moze biti dovoljno za sve nezbrinute?!Ja imam vise prava popiti ovo mlijeko kako bih povratio snagu.Kada oni dodju,Allahov Poslanik s.a.v.s. ce mi narediti da to mlijeko njima dadnem i sta ce meni ostati.Ali,Allahu i Allahovom Poslaniku s.a.v.s. mora se poslusan biti.Zato sam otisao do dzamije i pozvao ih.Oni su dosli i zatrazili dozvolu Allahovog Poslanika s.a.v.s. da udju.Usli su i sjeli.Tada je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:O Ebu Hirr!Rekao sam.Odazivam ti se o Allahov Poslanice!Uzmi i daj im rekao je.Uzeo sam posudu(sa mlijekom) i dao je covjeku koji je pio sve dok se nije napio i onda mi je vratio.Onda sam dao drugom covjeku,koji je pio sve dok se nije napio pa mi je i on vratio.Onda sam je dao sledecem covjeku,koji je pio sve dok se nije napio a potom mi je i on vratio.Na kraju,kad su se svi ovi ljudi napili dosao sam do samog Vjerovjesnika s.a.v.s.On je uzeo posudu,stavio je na svoju ruku,pogledao me,nasmijesio se i rekao:O Ebu Hirr!Odazivam ti se Allahov Poslanice s.a.v.s.-rekao sam.Ostali smo samo ti i ja,rekao je.Rekao si istinu Allahov Poslanice s.a.v.s.-rekao sam.Sjedi i pij,rekao je.Sjeo sam i poceo piti.Pij,govorio mi je on ponavljajuci to vise puta,sve dok nisam rekao:Ne tako mi Onoga Koji te je poslao sa istinom,nema vise mjesta(u stomaku).On je tada rekao:Dodaj i meni!Dao sam mu canak.On je zahvalio Allahu,izgovorio ime Njegovo i popio ostatak(mlijeka)

P.S.Nastavit ce se insaAllah

Buharijina zbirka hadisa(sazetak)

09.05.2009.

O zalosti za umrlim

-Neka zena je upitala Allahovog Poslanika s.a.v.s:
Allahov Poslanice,kojoj kcerki je umro muz.Zaboljelo ju je oko,pa moze li staviti na njega surmu?Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao je: Ne moze.Ponovio je to dva ili tri puta.(Mutefekun alejh)

-Allahov Poslanik s.a.v.s. zabranio je zeni da zali za umrlim duze od 3 dana,osim za svojim muzem.Za njim ce zaliti 4 mjeseca i deset dana.Zabranjeno joj je stavljati surmu,mirisati se,oblaciti obojenu odjecu,u malim kolicinama prilikom kupanja dozvolio joj je upotrebu kusta ili azfera(Vrsta mirisa) radi uklanjanja neugodnog mirisa menstrualne krvi.(Mutefekun alejhi)

-Ahmed: Ne smije oblaciti zutu ili crvenu odjecu,neka izbjegava nosenje nakita,neka se ne knije i neka ne koristi surmu.(Ebu Davud,Nesai)

-Kad je Ebu Seleme umro,Ummu Seleme r.a. stavila je na oci gorak biljni sok.Allahov Poslanik s.a.v.s.,upita je: "Ummu Selema,sta ti je to?"Ona je odgovorila: Biljni sok bez mirisa.Allahov Poslanik s.a.v.s. rece: On podmladjuje lice i stavljaj ga samo navece.Prilikom cesljanja ne stavljaj miris i ne stavljaj knu,jer je bojenje(ukrasavanje).Upitala je:Allahov Posanice,cime cu se cesljati?Allahov Poslanik s.a.v.s. rece: Umotaj svoju kosu u lotosovo lisce.(Nesai)U Ebu Davuduvoj predaji se biljezi: Navecer ga stavi,a po danu odstrani.(Ebu Davud,Nesai)

-Tetka Dzabirova,koja je bila razvedena,upitala je Allahovog Poslanika s.a.v.s. hoce li izici da obere plodove sa svojih palmi.Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao je: Oberi svoje palme,jer ces ih mozda udijeliti kao sadaku ili ces sa njima uraditi neko dobro djelo.(Muslim)

Ibn Qajjim El Dzevzijje-Poslanikove fetve

08.05.2009.

Poslanikove fetve o braku

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s,koja je zena najbolja,pa je odgovorio:Najbolje zena je ona koja te,kada u nju pogledas obraduje,koja te,kada joj nesto naredis poslusa i koja ti se ne suprostavlja u onome sto prezires u pogledu nje i tvog imetka.(Ahmed)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s:Sta je najvrijednije,pa je rekao: Srce zahvalno,jezik koji Allahu zikr cini i zena vjernica koja jednog od vas pomaze na putu za Ahiret.(Ahmed,Hejsami)

-Neki covjek je upitao Allahovog Poslanika s.a.v.s: Nasao sam udavanu zenu dobroga roda,uglednu i bogatu,ali je nerotkinja,pa hocu li se ozeniti?-Neces,rece mu Poslanik s.a.v.s.
Nakon toga mu je dosao i drugi put,ali mu je Poslanik s.a.v.s. isto rekao.Kad je dosao treci put Allahov Poslanik s.a.v.s rece:Zenite se ljuplim zenama i rotkinjama,jer cu se ja ponositi vasom brojnoscu pred drugim narodima.(Ebu Davud,Nesai)

-Ebu Hurejra r.a. upitao je Allahovog Poslanika s.a.v.s: Ja sam mlad i bojim se smutnje,a nemam mogucnosti da se ozenim;hocu li se kastrirati?Poslanik s.a.v.s. mu nista ne rece.Ebu Hurejra r.a. ponovio je to tri puta,a zatim rece: Ebu Hurejre,tinta se osusila,vec je zapisano sa cim ces se susresti u zivotu;kastriraj se ili se ostavi toga.(Buhari)

-Neki covjek je upitao Allahovog Poslanika s.a.v.s: Allahov Poslanice,dozvoli mi da se kastriram!-Kastriranje mog ummeta je u postu"(moj ummet se od takve potrebe cuva postom) (Ahmed,Hejsami)

-Neki od ashaba upitase Allahovog Poslanika s.a.v.s:Bogatasi uzese sve nagrade,a klanjaju kao sto mi klanjamo,poste kao sto mi postimo i daju milostinju od viska svog imetka.Allahov Poslanik rece:Zar i vama Allah nije dao nesto sa cime cete sadaku udjeljivati!?Zaista je svaki tesbih sadaka,svaki tekbir i svaki tahmid su sadaka,a i intimni odnos sa svojom zenom je sadaka.Ashabi upitase:Allahov poslanice,zar i za to kada neko od nas upraznjava strast ima nagrada?-Sta mislite,kada bi neko od vas svoju strast zadovoljavao na aharam nacin,zar to nebi bio grijeh?Isto tako,ako bude zadovoljavao na halal nacin,imat ce za to nagradu.(Muslim)

-Allahov Poslanik s.av.s. dozvolio je onome ko se zeli ozeniti da prvo vidi svoju izabranicu.(Muslim)

-Mugire Ibn Su'be zatrazio je od Allahovog Poslanika s.a.v.s. misljenje o zeni sa kojom se imao namjeru vjeriti,pa mu je Poslanik s.a.v.s. rekao: Vidi je,jer ce te se tako najbolje zbliziti.Mugire je otisao do njenih roditelja i obavijestio ih o Poslanikovoj poruci,a njima kao da ne bi bi drago.Cuvsi to,djevojka koja je bila u sobi,rece:Ako ti je Allahov Poslanik s.a.v.s. naredio da me vidis,onda me vidi,u suprotnom kunem te Allahom da me ne gledas.Ona je taj njegov postupak smatraka isuvise krupnim.Mugire joj je rekao: Vidio sam je,pa smo se nakon toga i vjencali.(Ahmed,Tirmizi,Nesai)

-Dzerir r.a. upitao je Allahovog Poslanika s.a.v.s za misljenje o iznenadnom pogledu(u zenu koja mu nije dozvoljena blizim rodbinskim odnosima-mahrem)!Zakreni svog pogled,rece Poslanik s.a.v.s.(Muslim)

-Neki covjek je zatrazio od Allahovog Poslanika s.a.v.s. da ga ozeni,a on mu naredi da za vjencani dar nesto pripremi,makar to bio i prsten od zeljeza.Posto ni to nije imao kod sebe,rece mu Poslanik s.a.v.s: Znas li ista iz Kur'ana?Odgovorio je Znam te i te sure.Poslanik s.a.v.s. rece:Znas li ih napamet?Rekao je:Znam.Poslanik s.a.v.s. rece: Idi,ja te zenim njome sa onim sto znas napamet iz Kur'ana.(Muttefekun alejhi)

-Ummu Seleme r.a. zatrazila je dozvolu od Allahovog Poslanika s.a.v.s da uradi hidzamu(vadjenje krvi pomocu krupice,upotrebljavao kao lijek)pa je Poslanik s.a.v.s. naredio Ebu Tajjibu da joj to uradi.Rekao je: Mislim da joj je bio brat po mlijeku(ili je bio djecak koji nije dostigao punoljetsvo).(Muslim)

-Allahov Poslanik s.a.v.s. naredio je Ummu Selemi i Mejmuni da se pokriju pred Ibn ebi-Muktumom.Neka od njih rece: Allahov Poslanice,zar on nije slijep?Niti nas vidi,niti nas raspoznaje.Rekao im je:Zar ste vas dvije slijepe,zar vi njega ne vidite?(Sakupljaci Sunena,Tirmizi kaze da je hadis sahih)

Jedan dio uleme smatra da je zenama zabranjeno gledanje u strance i nepoznate ljude,dok drugi to dozvoljavaju,ali bez ikakve strasti i pohote.Argumentiraju to hadisom kojeg prenosi Aisa r.a. kada je gledala Abesince koji su se igrali svojim kopljima u dzamiji.Ova naizgled kontradiktornost je diskutabilna,posebno zato sto se to Abesincima dogodila prije dolaska naredbe o nosenju Hidzaba.Treci smatraju da je to specifino samo za Poslanikove s.a.v.s. zene.

P.S. Nastavit ce se insaAllah...

Ibn Qajjim El-Dzevzijje-Poslanikove fetve

07.05.2009.

O vrijednostit nekih djela

-Upitase Poslanika s.a.v.s. ko je najblizi Allahu pa on odgovori: To su oni koji uce Kur'an,oni su Allahovi miljenici i elita.(Ahmed,Ibn Madze)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. o najboljem i navise rangiranom dijelu kod Allaha,pa je odgovorio:Spominjanje Allaha.(Ahmed,Hakim,Ibn Madze,Ebu Derda)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. o dzenetskim bascama,pa je rekao:To su halke u kojim se Allah spominje.(Tirmizi)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. o brzom ocekivanju odgovora na dovu,sto ustvari,sprjecava primanje dove.Poslanik s.a.v.s. objasnjava razlog neprimanja dove,pa kaze: Covjek obicno kaze:Molio sam,molio,ali mi nije primljena dova,pa se zbog toga razocara i prestane dovit.(Muslim)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. o Dzennetski bascama,pa je rekao da su one dzamije.Potom je upitan o uzivanju i nasladama u dzamiji,pa je rekao:Uzivanje u dzamiji je izgovaranje rjeci:SubhanALlah.Vel-hamdullilah,ve la ilahe illallah valahu ekber:.(Tirmizi)

-Upitase Allahovog Poslanika s.a.v.s: Kako moze neko od nas zaraditi svaki dan hiljadu sevapa?-Neka prouci stotinu puta subhanAllah,upisat ce mu se hiljadu sevapa ili pobrisati hiljadu grijeha(malih),odgovori Poslanik s.a.v.s.(Muslim)

-Muaz ibn Dzebel se obratio Allahovom Poslaniku s.a.v.s:Obavjesti me o djelu koje ce me uvesti u Dzennet i udaljiti od vatre!Allahov Poslanik s.a.v.s. odgovori:Upitao si o necemu sto je veliko,ali je ipak lahko onome kome ga Allah lahkim ucini:-Robuj Allahu i nista Mu ne pridruzuj i namaz obavljaj,zekat daji i ramanaz posti i Kucu hodocasti.Zatim je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao: Hoces li da te uputim vratima svakog dobra?-Dakako,Allahov Poslanice,uzvrati Muaz.Posti jer je post zastita od vatre;daj sadaku,jer sadaka gasi grijehe kao sto voda gasi vatru i obavljaj namaz u gluho doba noci:.
Zatim je rekao:Hoces li da te obavijestim o okosnici vjere i vrhunca svega?Islam je okosnica svega,stub islama je namaz njegov vrhunac je dzihad na Allahovom putu.Potom nastavi:Hoces li da te obavijestim o temelju svega nabrojanog?Dobro pazi na ovo(pokazao je na svoj jezik)!!!Muaz je upitao:Allahov Poslanice,zar cemo odgovorati i za ono cime govorimo?Poslanik mu odgovori:Jadna ti majka,Muaze,a sta drugo ljude u vatru baca do ono sto su njihovi jezici zaradili?(Tirmizi,Ahmed,Ibn Madze)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s: Koje je djelo najbolje,pa je odgovorio:Vjera u Allaha,potom dzihad,zatim hadzdz bez grijeha,vrijednost ovih djela nad drugima je kao razdaljina izmedju izlaska i zalaska Sunca.(Ahmed,Taberani)

Ibn Qajjim El Dzevzijje-Poslanikove fetve

07.05.2009.

O bolesnicima

-Ebu Seid el-Hudri i ebu Hurejre r.a. kazu da je Vjerovjesnik s.a.v.s.rekao:" Muslimana nece pogoditi ni zamor ni bolest,ni briga,ni zalost ni uznemiravanje,ni tuga,pa cak ni ubod trna a da mu za to Allah nece pokriti oprostiti neke od njegovih grijeha.(Buhari )

-Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Vjernik je poput tek zasadjene biljke,s koje god strane vjetar puse,savija se,a kad utihne,ona se opet uspravi.Slicno tome vjernika pogadjaju iskusenja.A razvratnik je poput cedra koji ostaje gluh i uspravan sve dok ga Allah,kada odluci,potpuno skrsi.(Buhari 1950)

-Ebu Hurejre r.a. kaze da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Kome Allah hoce dobro,stavi ga na iskusenja.(Buhari )

-Abdulllah r.a. kaze: Dosao sam Vjerovjesniku s.a.v.s. u vrijeme njegove bolesti kada je imao jaku groznicu i obratio mu se:Imas,zaista jaku groznicu,i jos sam upitao:Da li je to stoga sto ces imati dvostruku nagradu za to?!On je rekao: "Da jer nema muslimana kojeg pogodi neka bol a da Allah od njega ne otkloni njegove grijehe onako kao kad s drveca opada lisce".(Buhari)

-Prenosi se da je Abbas r.a. rekao jednom od svojih drugova;Zelis li da ti pokazem zenu koja ce biti medju stanovnicima Dzenneta?Naravno-odgovorio je.Evo ova crna zena-rece on.Dosla je Vjerovjesniku s.a.v.s. i rekla:Pri napadu padavice padam na zemlju i otkrivam se pa moli Allaha za mene!Na to je on odgovorio:Ako se strpis,imat ces Dzennet a ako hoces,molit cu Allaha da te izlijeci.Tada je rekla.Zaista strpit cu se.Jos je rekla.Uistinu ja se otkrivam(za vrijeme epilepsije) pa zamoli Allaha da se ne otkrivam!I on je molio za nju.

-Enes ibn Malik r.a. kaze:Cuo sam Vjerovjesnika s.a.v.s. kada je rekao: Allah Uzviseni je rekao:Onome Svome robu kojeg stavim na kusnju sa njegove dvije drage(tj dva oka) pa se strpi,nadoknadit cu mu ih Dzennetom".(Buhari)

-Enes ibn Malik r.a. kaze da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao:Neka niko od vas ne prizeljkuje niposto smrt usljed nevolje koja ga zadesi.A ako bude nuzno da to cini neka kaze:Moj Boze,pozivi me sve dok mi bude zivot bolji od smrti,a usmrti me kad mi smrt bude bolja od zivota!(Buhari)

-Aisa r.a. kaze da bi Allahov Poslanik s.a.v.s. kada bio dosao bolesniku ili mu on bio doveden,govorio:Odstrani nevolju,o Gospodaru ljudi!Podari ozdravljenje,jer ti si Onaj koji daje ozdravljenje.Nema lijeka,osim Tvoga lijeka.Tvoj lijek ne ostavlja bolest.(Buhari)

-Ebu Hurejre r.a. kaze da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: Allah nije spustio nijednu bolest,a da za nju nije spustio lijek!(Buhari)

-Ibn Abbas r.a. kaze da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Lijek je u trome:medovini,hidzami(pustanje krvi)i kauterizaciji(spaljivanju rana).A ja svojim sljedbenicima zabranjujem przenje(spaljivanje).(Buhari)

-Ebu Seid r.a. kaze da je jedan covjek dosao Vjerovjesniku s.a.v.s. i rekao:Moj brat se tuzi na stomak.Napoji ga medom!-rekao je on.Ovaj mu je dosao drugi put pa mu je ponovio:Napoji ga medom!Dosao mu je treci put,pa mu je ponovio:Napoji ga medom.Zatim mu je ponovo dosao i rekao:Ucinio sam to.Tada je Poslanik rekao:Istina je sto je Allah rekao,a stomak tvoga brata je slagao.Napoji ga medom!I on ga je napojio pa je ovaj ozdravio.(Buhari)

-Aisa r.a. kaze: Cula sam Vjerovjesnika s.a.v.s. kada je rekao:Ovo crno zeno je lijek od svake bolesti osim od sama.A sta je sam-upitala je?Smrt rekao je on.(Buhari)

-Ibn Abbas r.a. prica da je Allahov Poslanik s.a.v.s kazao: Meni su predstavljeni narodi,pa su prolazili jedan i(li) dva vjerovjesnika sa svojom skupinom,a bilo je vjerovjesnika s kojima nije bilo nikoga.Kada sam vidio jednu veliku skupinu,upitao sam.Ko je ovo?Jesu ovo moji sljedbenici?Ovo je Musaa i njegov narod-receno mi je.Pogledaj prema horizontu!-receno je zatim.Kada sam pogledao,vidio sam mnostvo ljudi koje je prekrivalo horizont.Ovo su tvoju sljedbenici i od njih ce 70 000 uci u Dzennet bez polaganja racuna-bi receno.Poslanik s.a.v.s. je potom usao u kucu ne objasnivsi im(ko su ti) pa je narod poceo to tumaciti ovako.S obzirom da smo mi provjeravali u Allaha i slijedili Njegova Poslanika,mi smo ti ljudi ili su to nasa djeca koja su rodjena u islamu,mi smo rodjeni u predislamskom periodu.Kada je to doprlo do Vjerovjesnika s.a.v.s. izasao je i rekao:To su oni koji nisu bajali,nisu zloslutili(po pticama) i nisu spaljivali(svoje rane),nego su se na svoga Gospodara Uzdrzatelja oslanjali.Tada je Ukasa ibn Mihsan rekao:Jesam li ja od njih,Allahov Poslanice?Da,odgovorio je.A onda je ustao jos neko i rekao:A jesam li i ja od njih?Pretekao te Ukasa u tome(svojim pitanjem) odgovorio je on.(Buhari)

-Ebu Hurejre r.a. kaze da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Nema adve(prelaska zarazne bolesti bez Allahova dopustenja) i nema zlosutnje(po letu ptica) i nema hame i name safera(safer nije nesretni mjesec)!I bjezi od zarazenog kugom kao sto bjezis od lava!(Buhari)

-Prenosi Esma,kcerka Ebu Bekra r.a. kada su joj doveli zenu koja je imala groznicu da ucini dovu Allahu za njeno ozdravljenje,uzela je vode i salila je na njeno tijelo u predjelu prsa.Allahov Poslanik s.a.v.s. je trazio od nas da groznicu rashladjujemo vodom,rekla je pri tome.(Buhari)

-Enes ibn Malik r.a. kaze da je Allahov Poslanik rekao: Od kuge(umrijeti) je sehidska smrt za svakog muslimana.(Buharija)

-Umm Seleme r.a. kaze da joj je Vjerovjesnik s.a.v.s vidio u njezinoj sobi djevojku sa smedjom mrljom na licu pa je rekao: Potrazite da joj se obaje(oduci) jer je urecena zlim pogledom.(Buharija)

-Ebu Hurejre r.a. kaze: Cuo sam Allahova Poslanika s.a.v.s. kako govori: Nema zlosutnje(po nacinu leta ptica) a najbolji predznak je fe'l.Sta je to fe'l,Allahov Poslanice?-upitao je neko.Dobra rijec,koju neko od vas cuje i uzme je kao dobar predznam,odgovorio je.(Buharija)

-Ebu Hurejre r.a kaze da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: Neka zarazena ili osoba koja je u doticaju sa zarazom niposto zdrave ne izlaze opasnosti od zaraze.(Buharija)

Buharijina Zbirka hadisa

06.05.2009.

O sprjecavanju zaceca

-Upitan o cuvanju zaceca,Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: Ima li to smisla ciniti?Ponovio je to tri puta,a zatim rekao: Nista ne moze sprijeciti postojanje bica kome je Allah odredio da se rodi do Sudnjeg dana.(Mutefekun alejhi)

-U Muslimovoj predaji stoji: Slobodno to radite nema nijedne duse kojoj je propisano da bude stvorena do Sudnjeg dana a da nece postojati(na dunjaluku)(Buhari,Muslim,Ebu Davud,Tirmizi,Nesai)

-Upitan o sprijecavanju zececa,Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: Ne biva od svake vode zacece.Ne zelim da zatrudnim,a zelim s njom imati spolne odnose.Jevreji misle da je to jedan vid ubijanja zivog djeteta.A on rece:Jevreji neistinu govore.Jer,ukoliko ga Allah zeli stvoriti,to Ga nece sprjeciti.(Ahmed,Ebu Davud)

-Neko se obratio Allahovom Poslaniku s.a.v.s: Ja imam robinju i koristim prirodno cuvanje-azl(prirodno cuvanje od trudnoce).Allahov Poslanika s.a.v.s. kaza: To nimalo nece sprijeciti ono sto Allah hoce.Potom je taj covjek opet dosao i rekao:Allahov Poslanice,robinja o kojoj sam ti pricao je zatrudnijela.A Poslanik s.a.v.s. rece: Ja sam Allahov rob i Njegov Poslanik.(Muslim)

-U Muslimovoj predaji se,takodjer spominje: Ja imam robinju koja nas sluzi,imam odnose sa njom,ali ne zelim da zatrudni.Allahov Poslanik s.a.v.s. rece:Ako hoces,koristi prirodan nacin cuvanja,ali bit ce onako kako Allah odredi.Potom je taj covjek dosao i rekao:Robinja o kojoj sam ti govorio je zatrudnjela.A Poslanik s.a.v.s. rece: Ja sam Allahov rob i Njegov Poslanik.(Muslim)

-Neko drugi ga je o tome upitao,a Poslanik s.a.v.s. je rekao: Kada bi ti po hridini prosuo spermu od koje je odredjeno da se zacne dijete,Allah ce iz nje izvesti dijete i stvoriti ga,Allah ce stvoriti ono sto zeli da stvori(Ahmed u Musnedu)

-U drugoj predaji: Imam zenu,ali izbjegavam da zatrudni.Poslanik ga upita:Zasto to cinis?Covjek rece:Ja se bojim za njeno dijete.Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao je:Da je to stetno,stetilo bi potomstvu Perzijanaca i Rimljana.(Muslim)

Ibn Qajjim el-Dzevzijje-Poslanikove fetve

06.05.2009.

Dove i Zikrovi koji se uce prilikom bolesti

-Tirmizi,Nesai i Ibn Madze u svojim zbirkama bilje predanje od Ebu Hurejre r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:

Cesto se sjecajte onog sto kvari uzitke(tj smrti).

-Buhari u svom Sahihu biljezi predanje Ibn Abbasa r.a. koji prenosi da je Alija r.a. izasao od Allahov Poslanika s.a.v.s. kad ga je posjetio za vrijeme njegove bolesti od koje je umro,pa su ga ljudi upitali: Ebu Hasane,kako je osvanuo Allahov Poslanik s.a.v.s. a on im je odgovorio: Hvala Allahu izlijecen je.

-Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje od Aise r.a. koja prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. reka bi legao spavati,skupljao sake,a zatim bi u njih proucio sure: El-Ihlas,El-Felek i En-Nas a zatim bi sakama potirao glavu i lice i prednji dio tijela,i to bi ucinio tri puta.Aisa r.a dalje veli: Kada se razbolio,naredio mi je da mu ja to umjesto njega radim.

-U drugom predanju stoji da je Allahov Poslanik s.a.v.s. u bolesti od koje je umro,sebi ucio sure El-Felek i En-Nas i da je pljuckao po tijelu radi bereketa tih sura.(Buhari)

-Buhari i Muslim u svojim Sahihima i Ebu Davud u svom Sunenu,biljeze predanje Aise r.a. koja prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. kada bi mu se neko pozalio na bol ili imao neku ranu,stavljao kaziprst na zemlju,pa je sufjan bin Ujejna jedan od prenosilaca hadisa,pokazao kako bi to ucinio zatim bi ga podigao i rekao:

"S imenom Allaha,zemlja iz podrucja Medine,pomijesana s pljuvackom nekog od nas lijeci nase bolesne s dozvolom naseg Gospodara".

-Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje Aise r.a. koja prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. trazio utociste za clanove svoje porodice potiruci ih desnom rukom i govoreci:

Allahume Rabben-nasi ezhebil-be'se iŠfi EnteŠ-Šafi la Šifae illa Šifaen la jugadiru sekama
(Allahu moj.Gospodaru svih ljudi,otkloni bol,izlijeci,Ti jedini lijecis.Ne postoji lijek osim Tvog lijeka,lijekom poslije kojeg bolesti nece biti.

U drugoj predanju stoji:Kada bi ucio rukju govorio bi: Imsehil-base Rabben-nasi bijedike Šifaun la kaŠife lehu illa Ent. (Izbrisi bol,Gospodaru svih ljudi,u Tvojoj je ruci lijek,jedino Ti mozes bolest otkloniti.(Muslim)

-Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Osmana bin Ebul-Asa r.a. koji ce pozalio Allahovom Poslaniku s.a.v.s. na bol koju je osjecao u tijelu,pa mu je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Stavi ruku na mjesto gdje osjetis bol,a zatim tri puta reci: S imenom Allaha,a poslije toga sedam puta reci: Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min serri ma edzidu ve uhazir.(Utjecem se pomocu Allahove snage i moci od zla onoga sto osjecam i sto me muci".

-Ebu Davud i Tirmizi u svojim Sunnenima biljeze predanje s vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ibn Abbasa r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Ko posjeti bolesnika kome jos nije propisano da umre i kod njega 7 puta kaze:
Es elullahel-azime Rabbel-arŠil-azimi en jeŠfijek
(Molim Allaha Uzvisenog,Gospodara Arsa velicanstvenog da te izlijeci) Allah dz.s. ce tog bolesnika izlijeciti.

-Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje s vjerodostojnim lancem prenosilaca od Abdullaha Ibn Amra bin el-Asa r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Kada neko posjeti bolesnika neka kaze:
AllahumeŠfi abdeke jenkeu leke aduvven ev jemŠi leke ila salatin. (Allahu moj,izlijeci Svoga roba,neka se moze boriti protiv Tvojih neprijatelja,ili neka moze obavljati namaz.

-Tirmizi i Ibn Madze u svojim Sunenima biljeze predanje Ebu Seida el-Hudrija r.a. i Ebu Hurejre r.a. koji su bili prisutni kada je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao: Ko kaze: (La ilahe illallau vallahu ekber)Nema boga osim Allaha,ALlah je najveci,njegov Gospodar mu to potvrdi i kaze:Nema boga osim Mene i Ja sam najveci.Kada kaze: (La ilahe illallahu vahdehu la serike leh) Nema boga osim Allaha,Jedinog,Koji nema druga,Allah dz.s. kaze:Nema boga osim Mene,Jedinog,Koji nemam druga.Kada kaze: (La ilahe illallahu lehul mulku ve lehul-hamd) Nema boga osim Mene,Njemu pripada vlast i zahvala,kaze:Nema boga osim Mene,Meni pripada vlast i zahvala.Kada kaze:(La ilahe illallau ve la havle ve la kuvete illa billahi) Nema boga osim Allaha i nema snage niti moci osim Allahove moci i snage,Allah dz.s. kaze: Nema boga osim Mene,i nema snage niti moci osim Moje snage i moci.Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao je: Ko ove rijeci izgovori u bolesti i zatim umre,vatra ga nece prziti.

-Muslim u svom Sahihu,Tirmizi,Nesai i Ibn Madza u svojim Sunenima biljeze predaje s vjerodostojnim lancima prenosilaca od Ebu Seida el Hudrija r.a. koji prenosi da je Dzibril a.s. dosao Muhammedu s.a.v.s. i upitao ga: Muhammede zalis li se na to sto si bolestan?Allahov Poslanik s.a.v.s. odgovori mu: Da.Dzibril a.s. rece:
Bismillahi erkike min kulli Šej'in ju'zike min serri kulli nefsin ev ajnin hasidin,Allahu jeŠfike bismillahi erkik.(S imenom Allahovim lijecim te od svega sto te uznemirava i od zla svake duse i od oka urokljivog.Allah ce te izlijeciti.S Allahovim imenom te lijecim)

-Buhari u svom Sahihu biljezi predanje od Ibn Abbasa r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. posjetio nekog beduina koji se bio razbolio,a Allahov Poslanik s.a.v.s. u tim situacijama govorio bi: La be'se tahurun insŠallah.(Ne bilo opasno.Da ti Allah dz.s. ako htjedne,zbog ovoga grijehe ocisti".

En-Nevevi-Zbirka Vjerovjesnikovi dova i zikrova

06.05.2009.

Deset savjeta zenama

Deset savjeta ženama

E-mail Ispis PDF
Preveo: Damir Muratović

Esminim unukama koje je slijede u čednosti, čistoti i neporočnosti... onima koje kroče putem Aiše, Hafse i Sumejje, radijallahu anhunne... čistim, neporočnim, bogobojaznim i čednim... Onima koje je zaveo i obmanuo lažni ovodunjalučki sjaj i ukras... koje civilizacija zaostalih zadivljuje i bez daha ostavlja... onoj koja je zgriješila prema svome Gospodaru, pocijepala zastore svoje čednosti pa iz svoga doma izašla obučena a gola, da, i sama zavedena, skreće pažnju na sebe i zavodi druge... svima njima želim uputiti savjet, upozoriti ih i opomenuti...
 
SAVJET PRVI:
Sestro vjernico, ti kojoj je Allah podario blagodat zdravlja, blagodat vjere islama, zahvaljuj Uzvišenom Allahu, nastoj Mu se približiti i biti Mu pokorna... jer je u pokornosti Njemu sreća i ovoga i onoga svijeta, a bliskost sa Njim Uzvišenim je veličina i ponos i na dunjaluku i na ahiretu. Kaže Uzvišeni: ''A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio.''  (El-Ahzab, 71.)
 
SAVJET DRUGI:
Čuvaj svoj hidžab, svoju čednost i poštenje. Hidžab je čistota, krepost, čestitost i neporočnost. Kaže Uzvišeni: “O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti.’’ (El-Ahzab, 59.)
Da, baš tako, on je ukras i obilježje čiste, plemenite i časne žene. Hidžab je dokaz njenog stida, pokazatelj čistote i neporočnosti, i njena zaštita od šejtana među ljudima i džinnima. Zato dobro čuvaj svoj hidžab, Allah ti se smilovao, jer je on tajna tvoje sreće.
 
SAVJET TREĆI:
Čuvaj se onih koji zagovaraju otkrivanje i razgolićavanje, jer oni ti samo zlo žele. Budi poput čvrste brane pred njihovim idejama i zamislima, neprobojna tvrđava pred njihovim strastima i prohtjevima. Da, tako je, sestro moja, tvoj stid i čednost im ne da mira, ne da im zaspati, pa bi htjeli da te pridruže povorci grješnica sa Zapada, samo da bi zadovoljili svoje strasti i prohtjeve i želje svoje ostvarili. Čuvaj se takvih, ja te iskreno savjetujem i želim ti samo dobro.
 
SAVJET ČETVRTI:
Svoj jezik čuvaj od ogovaranja (gibeta) i prenošenja tuđih riječi (nemimeta). Ova dva grijeha uništavaju dobra djela i proždiru nagradu pokornosti. Kaže Uzvišeni: “...i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga – a vama je to odvratno.”  (El-Hudžurat, 49.)
Izbjegavaj sijela i skupove u kojima se čine ovi grijesi, i mnogo Allaha spominji i Kur’an uči, tako ćeš se sačuvati i zaštititi od tih stvari.

SAVJET PETI:

Svim srcem nastoj, Allah te čuvao, da se podučiš propisima svoje vjere i temeljima vjerovanja. Savjetujem ti da čitaš korisne knjige, savjete i poslanice naših učenjaka i daija, da posjećuješ predavanja i korisne skupove, jer ćeš na taj način postići gore navedeno.
Sjeti se riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko bude krenuo putem traženja znanja, Allah će mu time olakšati put do Dženneta.”
 
SAVJET ŠESTI:
Sestro u vjeri, historija nam neprestano priča o životima velikih žena, žena koje su se žrtvovale i uložile svoje vrijeme i trud, odgajajući tako velikane i heroje, svijetle primjere o kojima čitav svijet govori, a historija uvažava. Još davno je rečeno: “Iza svakog veličanstvenog odgoja stoji veličanstvena žena.”
Pa hoćeš li ti biti jedna od onih koje su svoje ime uklesale u stablo vremena, i trag svojih djela ostavile na stranicama historije, podižući jedinstvenu i izvanrednu generaciju, usađujući joj ljubav prema vjeri i zajednici muslimana (ummetu) i spremnost na žrtvu, dobivši na kraju, kao plod, čvrstu vjeru uz zalaganje i žrtvovanje za nju?!
Zato samo naprijed, sestro… trud neće propasti, a rad i zalaganje neće biti uzaludni i beskorisni.
“I reci: ‘Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici.’” (Et-Tevbe, 105.)
 
SAVJET SEDMI:
Plemenita sestro, nastoj obavljati što više dobrovoljnih djela (nafila), ustraj u dijeljenju imetka, i budi od onih koje hrle i žure ka Džennetu, prostranom poput nebesa i Zemlje. Kaže Uzvišeni: “Nadmećite se da u Gospodara svoga zaslužite oprost”  (El-Hadid, 21.); “…i neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu!”   (El-Mutaffifūn, 26.).
Zato, sestro, hajde, požuri… megdan je prostran, a put dalek. Opskrbi se imanom i naoružaj se pokornošću… Džennet je posljednja stanica.
 
SAVJET OSMI:
Cijenjena sestro, jesi li čula priču o Ummu Salih (majci Salihovoj)?
Bila je to jedna starija žena. Čula je o vrijednosti pozivanja u Allahovu vjeru i velikoj nagradi za to, pa je, zajedno sa svojom djecom, odselila u jedno mjesto da bi podučavala i savjetovala žene, stanovnice tog mjesta... pa ima li danas žena koje bi se povele za ovako divnim primjerom?
Kaže Uzvišeni: “I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati.”  (Ali Imran, 104.)  Pa hoćeš li se pokoriti i predati ovom veličanstvenom pozivu Božijem? Nadam se da hoćeš...
 
SAVJET DEVETI:
Sestro vjernice, još uvijek ima puno žena koje žarko žele da svoje brige podijele sa nekim, da svoju tugu i bol iznesu onome ko će saosjećati sa njima. One su u potrebi za dobrim i pobožnim ženama poput tebe, zato pohitaj, Allah te čuvao, budi im pri ruci i pomozi ih u pokornosti Stvoritelju, usmjeri ih na put dobra i spasa. Ti to, ako Bog da, možeš. I sjeti se riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Da Allah preko tebe uputi samo jednog čovjeka, bolje ti je od blaga crvenih deva.”  
 
SAVJET DESETI:
Savjetujem ti da čitaš o životima dobrih i pobožnih žena iz prijašnjih generacija, žena čiji su životi veličanstveni uzori, jedinstveni primjeri i neponovljive priče. Uistinu su u tome važne životne lekcije i neprocjenjive pouke i poruke.
Allah neka te čuva i učini sretnom!

Autor: Abdurrahman bin Muhammed es-Sejjid
Izvor: www.emanway.com

P.S.preuzeto sa www.minber.ba
05.05.2009.

O sejtanima

Moze li sejtan pratilac karin postati musliman?


Rekao je dr El-Eskar,hafizahulah: Moze se dogoditi da covjek u tolikoj mjeri utjece na svog stalnog pratioca od sejtana da ovaj primi islam.Prenijeli su Ahmed rahimehullah u Musnedu i Muslim rahimehullah u Sahihu od Abdullaha ibn Mesuda r.a. da je rekao: Rekao je Poslanik s.a.v.s: Svakom je odredjen stalni pratilac od dzina i meleka.Ashabi rekose:Zar i tebi,Allahov Poslanice?!Rekao je: I meni.Medjutim,Allah mi je pomogao u borbi sa njim,pa je primio Islam i naredjuje mi samo dobro.

Smatram da tvrdnja dr El-Eskara hafizahullah nije ispravna.Njegovor govor ukazuje,on je to jasno rekao,da svaki musliman moze imati utjecaj na svog pratioca i da ovaj primi islam.Medjutim,to nije tacno!Iz hadisa se jasno vidi da je to specificno za Poslanika s.a.v.s. a oni koji tvrde da nuije i da se odnosi na sve mora to potkrijepiti dokazom,a dokaza za to,koliko ja znam,nema.Vidimo Omera r.a. koga se sejtan bojao zbog snage njegovog imana,dubine njegove akide i zestine u vjeri,medjutim i pored toga nije mogao toliko utjecati na njega da primi Islam.Osim toga,kada bi musliman,osim Poslanika s.a.v.s. mogao utjecati na sejtana da primi islam izgubila bi se mudrost iskusenja i ispita.Slazem se da vjernik moze oslabiti svog sejtana cestim spominjanjem Allaha Subhanehu ve te'ala,pokornostima i ucenjem Kur'ana.Na to.s jedne strane ukazuje hadis koji je Ebu Hurejre r.a. pripisao Poslaniku s.a.v.s.: Vjernik iscrpi svog sejtana kao sto jedan od vas iscrpi svoju devu na putovanju.Hejsemi rahimehullah je rekao: Prenio ga je Ahmed rahimehullah.U lancu prenosilaca nalaze se Ibn Lehia.(slab-hadis)

Okivanje sejtana u ramazanu

Preneseno je od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: Rekao je Poslanik s.a.v.s: Kad nastupi ramazan otvore se vrata milosti,zatvore vrata dzehenema i okuju se sejtani.(Mutefekun alejhi)

Od njega se takodjer,prenosi da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: Kada nastupi prva ramazanska noc okuju se sejtani i neposlusni dzini...(Tirmizi,Nesai,Ibn Madze,Ahmed)

Rekao je veliki ucenjak Muhamed ibn Muflih rahimehullah: Sejtani bivaju baceni u lance i okove u ramazanu prema vanjstini ovog hadisa,ili neposlusni dzini kako precizira ovaj rivajet.To nepobitno smatraju Ebu Hatim,Ibn Hibban i drugi ucenjaci rahimehullah.To ne znaci da zla nestaje u potpunosti nego se smanjuje,jer oni slabe.Imam Ahmed rahimehullah ovaj hadis je prihvatio kako je i dosao.Rekao je Abdullah Ahmedov sin rahimehullah:Rekao sam svom ocu da vidimo ludjake da ih pogadja dzinska padavica u ramazanu?Rekao je:Hadis je dosao tako i negovori o tome!Imam Ahmed rahimehullah se drzao principa od prvih generacija-selefa,a ako oni to nisu uradili nije ni on.

Preneseno je od Ebu Hurejre r.a. da je vjerovjesnik s.a.v.s. rekao:Samo je mom ummetu dato petero:
-zadah iz usta postaca ljepse ce kod Allaha mirisati od mosusa.
-meleci traze oprost za njih sve dok se neiftare
-svaki dan Allah ukrasava Svoj Dzennet i govori:Uskoro ce Moji dobri robgovi ukloniti sa sebe teskoce i neprijatnosti i uci u tebe
-okivaju se sejtanu u ramazanu,pa nemogu raditi sta inace rade van ramazana
-oprasta im se u poslednjoj noci


Upitali su:U noci lejletu-l-kadra?Rekao je: Ne,radniku se plata daje kad zavrsi posao.(Ahmed)

Vehid Abduselam Bali-Zastita od dzina i sejtana u svjetlu Kur'ana i Sunneta

P.S.Nastavit ce se insaAllah

05.05.2009.

Poslanikove Fetve po pitanju Akaida(Islamskog vjerovanja)

http://www.blogger.ba/photos/219010.jpg-Rekoh mu(Ummu Seleme): Protumaci mi Allahove rijeci: Slicne biseru u skoljkama skrivenom(El-Vakia 23),a on rece: Njihova cistoca je poput bisera u skoljkama koje ruke nisu dotakle.

-Zatim ga upita:Protumaci mi Allahove rijeci: U njima ce biti ljepotica naravnih divnih.(Er-Rahman 70) a on joj odgovori: Divnih naravi i prelijepi lica.

-Obavijesti me o rijecima Uzvisenog Allaha: Kao da su one jaja pokrivena (Es-Saffat 49) a on joj rece: Njihova njeznost je poput njeznosti opne unutar jajeta ispod ljusture.

-Obavijesti me o rijecima Uzvisenog Allaha: Milim muzevima njihovim i godina istih(El-Vakia 37) a on odgovori: To su one koje su umrle na dunjaluku kao sijede i slabe starice,a koje ce Allah prozivjeti i uciniti ih mladim i nevinim,milim i dragim u istoj dobi.

-Onda sam upitala:Allahov Poslanice,jesu li bolje dunjalucke zene ili dzennetske hurije?On odgovori:Dunjalucke su zene bolje od hurija onoliko koliko je bolja vanjska odjeca od unutrasnje.

-Ja sam upitala: Allahov Poslanice,zbog cega je tako?On odgovori:Zbog njihovog namaza,posta i drugih ibadeta Uzvisenom Allahu.Allah ce im podariti svjetlo na licima,obuci ih u svilu,bit ce svijetlog tena,zelene odjece,zutog nakita.Biserne mangale i cesljevi su im zlatni.Reci ce one:Mi smo vjecne i nikad necemo umrijeti,bit cemo ugodne i nikad necemo poruzniti.Mi smo stalno naseljene,nikad necemo napustiti mjesto boravka.Mi smo zadovoljne i nikad se necemo naljutiti-blago li onima kojima pripadnemo i blago onome ko bude nas!

-Upitala sam: Allahov Poslanice,ima zena koje budu dva,tri,pa i cetiri puta udavane,pa umru,udju u Dzennet,a za njima udju i njihovi muzevi,pa kojem ce muzu pripasti?On rece: O Ummi Selemo,ona ce birati i izabrati onoga koji bude najboljeg morala i reci ce: O Gospodaru,ovaj se najbolje odnosio prema meni,pa mi ga opet podari.O Ummi Selemo,lijep moral je pobjednik i ovog i onog svijeta.(Hejsemi,Taberani,El-Esvat i El-Kebir)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. o Allahovim rijecima: A citava Zemlje ce na Sudnjem danu u vlasti Njegovoj biti,a nebesa ce u desnici Njegovoj smotana ostati(Ez-Zumer 67)-Gdje ce tada biti ljudi?Rece: Na mostu pruzenom iznad Dzehennema.(Tirmizi 3298 hasen-sahih,garib)

-Upitan je o imanu.Ako se radujes dobrim djelima a tugujes zbog losih djela,ti si vjernik.(Hakim,Ahmed,Tirmizi,Ibn Hibban)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. o grijehu,pa je rekao: AKo osjetis da ti neko djelo unosi nemir u srce,kloni ga se.(Hakim,Ahmed)

-Omer r.a. upitao je Allahov Poslanika s.a.v.s.: Cinimo li mi djela ili radimo nesto sto je vec predodredjeno,a on mu rece: Nesto sto je vec odredjeno.-Cemu onda djelo?,upita Omer.Omere ne mozes dostici sta ti je odredjeno osim djelom-Onda cemo se trudit i raditi,Allahov Poslanice!(Tirmizi)

-Suraka ibn Malik(Sakitatu mine-l-Asli-ovo je ime izostavljeno u njegovom orginalnom tekstu) je upitao: Boziji Poslanice,obavijesti nas o nasoj sudbini jasno,kao da je gledamo svojim ocima,idemo li mi putem vec ispisanim i sa vec odredjenom sudbinom,ili mi to donosimo od sebe?Rece: Ne,nego je to propisano i sudbinom odredjeno.-Cemu ondsa djelo?-Radite,svakom je olaksano ono za sta je stvoren.Suraka rece:Od sada cu uloziti svoj najveci moguci trud u cinjenju dobih djela.(Malik,Ebu Davud,Tirmizi,Nesai)

Ibn Qajjim El Dzevzijje-Poslanikove fetve

05.05.2009.

Kazna za potvoru-Serijatski

 Uvijeti koji se odnose na osobu koje je potvorena


1.Zdrava pamet
Kazna za potvoru propisana je kako bi sprijecila stetu koja moze zadesiti osobu koja je potvorena.Ta steta ne moze zadesiti osobu koja je izgubila pamet.

2.Punoljetnost

Isto tako,kada je u pitanju osoba koja je potvorena,uvjetuje se da bude punoljetna.Ako bi neko djecaka ili djevojcicu,nece biti kaznjen zbog toga.Ako bi neko potvorio djevojcicu koja nije punoljetna,ali je u stanju imati spolni odnos,prema misljenju vecine ucenjaka,to se nebi smatralo potvorom,jer se to ne smatra bludom zbog toga sto ona ne moze biti serijatski kaznjena jer nije punoljetna,a onaj ko ju je potvorio dobio bi primjerenu kaznu.

Malik veli: Ovo bi se smatralo potvorom i onaj ko je potvorio treba biti kaznjen.
Ibn el Arebi: Kada je ovo u pitanju,postoji sumnja.Medjutim Malik smatra da je prece zastiti cast osobe koja je potvorena nego cast osobe koja je potvorila.Onaj ko je potvorio sam se izlozio opasnosti,pa treba biti kaznjen.
Ibn Munzir veli: Ahmed smatra da ako bi neko potvorio djevojcicu od 9 god,bio bi kaznjen zbog toga.Isto tako,ako bi neko potvorio punoljetnog djecaka,bio bi kaznjen zbog potvore.
Ishak veli: Ako bi djecak koji je u dobi u kojoj djecaci mogu imati spolni odnost potvorio nekoga,bio bi kaznjen radi toga.Isti je slucaj i s djevojcicom starijom od 9 godina.
Ibn El-Munzir: Ako bi neko potvorio maloljetnika,ne bi bio kaznjen zbog toga jer je to ocita laz.Medjutim,dobit ce primjernu kaznu zbog vrijedjanja.

3.Islam

Pripadnost islamu jeste takodjer jedan od uvjeta kada je u pitanju potvorena osoba.Ako bi osoba koja nije musliman bila potvorena za blud,onaj ko ju je potvorio ne bi bio kaznjen.Ovo misljenje zastupa vecina ucenjaka.Ako bi se desilo suprotno tj da npr krscanin ili jevrej potvori slobodnog muslimana,bio bi kaznjen kaznom koja je predvidjena i za muslimana koji je potvorio:bicevanje s 80 udaraca bicem.

4.Sloboda
Ako bi rob potvorio slobodnog covjeka,ne bi bio kaznjen zbog toga bez obzira da li je rob u njegovom vlasnistvu ili u vlasnistvu nekog drugog.To je zbog toga sto rob nije na istom stupnju kao i slobodan covjek.Medjutim strogo je zabranjeno da slobodan covjek potvori roba.

Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao je: Ko potvori roba za blud nad njim,ce na Sudnjem danu biti izvrsena kazna,osim ako bude govorio istinu.(El-Buhari i Muslim)
Ucenjaci kazu: Kazna ce biti izvrsena na Sudnjem danu zbog toga sto ce tada prestati vlasnistvo bilo koga nad bilo kime i sto ce biti izjednaceni oni koji su se na ovom svijetu razlikovali po polozajima,slobodan covjek i rob postat ce ravnopravni.Ljudi ce se tada razlikovati samo po bogobojaznosti.Zbog toga,medju ljudima ce biti izmireni nerijeseni racuni tako sto ce biti ucinjena odmazda,osim ako onaj kome je ucinjeno nasilje ne halali nasilniku.Kazna nije izvrsena na ovom svijetu kako se ne bi poremetili odnosi medju robovima i njihovim vlasnicima i kako se oni ne bi izravnali po polozaju na ovom svijetu.Ako bi neko potvorio osobu za koju je mislio da je rob,pa se ispostavi da se radi o slobodnom covjeku,bit ce kaznjen zbog toga.Ovo je misljenje koje preferira Ibn el Munzir.Hasan el Basri rekao je: U tom slucaju ne treba biti kaznjen.Ibn Hazm zastupa razlicito misljenje od misljenja vecine ucenjaka pa smatra da i osobu koja potvori roba treba kazniti zbog toga roba.On veli: Sto se tice njhovog misljenja da cast roba i robkinje nisu zasticene,to je apsurdno.Cast svakog muslimana jeste zasticena.Koliko li je samo robova koji su iza sebe ostavili hajra od kurejsijskog halife?Ovo je njegovo misljenje ispravno i dobro iako je donekle u oprecnosti sa hadisom.

5.Potvoreni covjek treba biti poznat po svojoj cestitosti

On treba biti poznat po svojoj cednosti i daleko od bluda za koji je optuzen,bez obzira da li je poznat po nekim drugim grijesima.Ako bi neko u svojoj mladosti ucinio blud,a nakon toga se pokajao i cijeli zivot zivio cedno,pa ga nakon toga neko potvori za blud,nece biti kaznjen zbog toga,iako zasluzuje neku vrstu kazne,jer je objelodanio ono sto je bilo bolje sakriti.

Sejjid Sabik-Fikhus Sunne Knjiga 4

04.05.2009.

Poslanikove Fetve po pitanju Akaida(Islamskog vjerovanja)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. o rijecima Uzvisenog: "Za njih su dobre vijesti i na ovom i na buducem svijetu" (Junus 64) pa je rekao: To su dobri snovi koje vjernik vidi ili mu se ispricaju.(Tirmizi,Ebu Derda)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s: Koja je najbolja sadaka.Odgovorio je: Da djelis sadaku kad si zdrav i skrt,kad se bojis siromastva,a nada se bogatstvu.(Buhari 5.279,Muslim 1032,Ebu Davud 2865)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s: Koje su najbolje i izgovorene rijeci,pa je odgovorio: One koje je Allah odabrao melekima: Neka je slavljen Allah i neka je svaka hvala Allahu.(Muslim 2731,Tirmizi 3587)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s: Kad ti je propisano poslanstvi a on odgovori: Dok je Adem bio izmedju duse i tijela".
Ova verzija je ispravna,a vecina obicnog svijeta smatra da to znaci: dok je Adem a.s. bio izmedju vode i ilovace,sto Ibn Qajjim smatra netacnim,jer izmedju vode i ilovace nepostoji nikakav znacajan stepen.

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s: Hocemo li prilazini nasim zenama u Dzennetu?Pa je odgovorio: Da tako mi Onoga u Cijoj ruci je moja dusa,covjek ce odjednom prici stotini djevica.
Hafiz Ebu Abdullah el Makdisi kaze: Prenosioci u senedu ovog hadisa su po mom misljenju,pouzdani i ispunjavaju uslove vjerostostojnosti. ( Taberani)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s:Hocemo li spolno opciti u Dzennetu,pa je odgovorio: Da,tako mi Onoga u Cijoj je ruci moja dusa,imat cete intimni odnos neizmjenicno,sa uzitkom to cineci.A kad se od nje odvojite,ponovo ce biti cista i nevina.(Ibn Madza 7402)

U senedu ovog hadisa,prema uslovima Ibn Hibbana,svi prenosioci su pouzdani.A u Taberanijevom Musnedu zabiljezeno je da je upitan Poslanik s.a.v.s.: Hoce li stanovnici Dzenneta tjelesno uzivati(spolno opciti) pa je odgovorio.Da,sa splovilom koje nece mlohaviti i sa neprekidnom strascu,neizmjenicno sa uzitkom to cineci.(Taberani i Bezzar)

-U tom smislu spominje da je Poslanik s.a.v.s. upitan: Hoce li stanovnici Dzenneta spolno opciti?pa je odgovorio: Da,naizmjenicno sa uzitkom,ali bez sperme.(Taberani)

-Upitan je Poslanik s.a.v.s.,hoceli stanovnici Dzenneta spavati,pa je odgovorio: San je brat smrti.Stanovnici Dzenneta ne spavaju.(Taberani u El-Evsetu)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. imali u Dzennetu konja.Odgovorio je:Kad udjes u Dzennet,dat ce ti se vranac od sefira sa dva krila.Jahat ces ga po Dzennetu i ici gdje ti dusa pozeli.(Tirmizi)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s: Ima li u Dzennetu deva,ali nije odgovorio kao sto je odgovorio prvom,vec je rekao: Ako te Allah uvede u Dzennet,imat ces sve sto ti dusa pozeli i sto te raduje.(Tirmizi 2546)

-U Taberanijevom Mu'dzemu se spominje da je Ummu Selleme upitala: Boziji Poslanice,objasni mi Allahove rijeci: "Krupnooke zene" Rekao joj je: Hurije bijelog tena,krupnih ociju.Njihova kosa im pristaje uz tijelo kao orlu krila.(Sa ovim opisom hurije se spominju na 4 mjesta u Kur'anu i to u suri Ed-Duhan,Et-Tur,Er-Rahman i El-Vakia)

Ibn Qajjim El Dzevzijje-Poslanikove Fetve


P.S.Nastavit ce se InsaAllah...

04.05.2009.

Kazna za potvoru-Serijatski

                Definicija potvore


Osnovno znacenje rijeci "el-kazf"(potvora) u arapskom jeziku jeste bacanje kamena i sl.Ta rijec je upotrebljena u slijedecem ajetu:

"metni ga u sanduk i u rijeku baci" (Ta-Ha 39)


Kada se radi o potvori za blud,upotrebljena je ova rijec i ona se upotrebljava u serijatskoj terminologiji.


              Zabrana potvaranja

Cilj islama jeste ocuvanje casti ljudi,briga o njihovom ugledu i polozaju.Zbog toga,Islam nastoji prekinuti svako klevetanje i sprijeciti one koji nastoje okaljati nevine osobe.Vjernicima koji su slabi zabranjuje se da vrijedjaju osjecaje drugih ljudi i da im kaljaju cast.Najstrozije zabranjuje da se o vjernicima sire glasine koje su netacne,i na taj nacin cini da covjekov zivot bude cist i oslobodjen ovog zla.

Islam je potvoru definitivno zabranio i svrstao ju je medju najvece grijehe.Kazna za onog ko potvori vjernika jeste 80 udaraca bicem bez obzira da li se radilo o muskarcu ili zeni.Nakon toga,svjedocenje takve osobe vise se neprima,takva osoba proglasava se gresnikom,prokletom i udaljenom od Allahove dz.s. milosti.Takav zasluzuje da bude kaznjen i na ovom i na onom svijetu,osim u slucaju da se ispostavi da je govorio istinu pomocu dokaza koji ne ostavljaju prostora nikakvoj sumnji,a to je svjedocenje cetvorice ljudi koji ce potvrditi da je optuzeni usitinio ucinio blud.Uzviseni je rekao:


"One koje okrive postene zene,a ne dokazu to s cetiri svjedoka,s osamdeset udaraca bicem izbicujte i nikada vise svjedocenje njihovo ne primajte;to su necasni ljudi,osim onih koji se poslije toga pokaju i poprave,jer i Allah prasta i samilostana je!(En-Nur 4-5)"

I rekao je Uzviseni:

"Oni koji obijede cestite,bezazlene vjernice neka nudu prokleti i na ovom i na onom svijetu;njih ceka patnja nesnosna,na Dan kada protiv njih budu svjedocili jezici njihovi,i ruke njihove,i noge njihove za ono sto su radili.Toga Dana ce ih Allah kazniti kaznom koju su zasluzili,i oni ce saznati da je Allah,doista,olicena Istina".(En-Nur 23-25)

I rekao je Uzviseni:

"One koji vole da o vjernicima sire bestidne glasine ceka teska kazna i na ovom i na onom svijetu;Allah sve zna,a vi ne znate".(En-Nur 18)

Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao je:
Klonite se sedam pogubnih grijeha.Ashabi upitase: A koji su to grijesi?Allahov Poslanik s.a.v.s. rece: Pripisivanje Allahu druga,bavljenje sihrom,ubijanje nevinih osoba,poslovanje s kamatom,jedenje imetka siroceta,bjezanje sa bojnog polja i potvaranje nevidnih i cestitih vjernica".(Buhari i Muslim)

Zabrana potvaranja,a o cemu su objavljeni ajeti,desila se zbog potvore Aise r.a.Ona veli: Kada je Allah dz.s objavio ajet da sam nevina,Allahov Poslanik s.a.v.s. popeo se na minber,objasnio ljudima da sam neduzna i proucio ajete koju su objavljeni povodom mene.Kada je sisao,naredio je d se kazni troje ljudi: Hasan,Mistah i zena po imenu Himna.(Ebu Davud)

Uvjeti koji se postavljaju kada je u pitanju potvora

Da bi se potvora smatrala prijestupom zbog kojeg njegov pocinilac treba biti kaznjen,potrebno je da se ispune odredjeni uvijeti.Neki od ovih uvijeta obavezni su,a neki su pozeljni.

Uvijeti koji treba da se ispne kada je u pitanju osoba koja je potvorila

1.Zdrava pamet
2.Punoljetnost
3.Da to ucini slobodnom voljom

Ovo su uvijeti cije je ispunjenje osnova da bi covjek bio zaduzen vjerskim naredbama i zabranama.Ako bi se desilo da osoba koja je nenormalna,dijete ili covjek pod prisilom potvori nekoga,ni jedno od njih nece biti kaznjeno.

Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao je:
Tri osobe nisu odgovorne za svoje postupke:covjek koji spava,sve dok se ne probodi,dijete,sve dok ne postane punoljetno i nenormalna osoba,sve dok joj se ne vrati pamet.I rekao je: Mome umetu oprosteno je ono sto greskom ucini,ono sto ucini iz zaborava i ono na sto je prisiljen
Ako se radi o djetetu koje je u pubertetu tako da njegova optuzba djeluje uznemirujuce,bit ce kaznjen primjetnom kaznom.

Sejjid Sabik-Fikhus Sunne: knjiga 4

P.S.Nastavit ce se insaAllah

03.05.2009.

Poslanikove Fetve po pitanju Akaida(Islamskog vjerovanja)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s.: Kako ce to nevjernik biti ozivljen nasadjen na svoje lice?On odgovori: Zar nije u stanju Onaj Koji je ucinio da se na dunjaluku krece na nogama,da ga na Sudnjem danu prozivi nasadjenog na lice?


-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s: Sta ce biti kad jedan covjek voli drugoga a njihova djela nisu jednaka,a on mu odgovori: Covjek ce na onom svijetu biti sa onim koga voli. (Buharija i Muslim)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s: Sta ce ljude najvise odvesti u vatru?On je odgovorio: Dva otvora:usta i spolni organ.A sta ce ih najvise odvesti u Dzennet?Bogobojaznost i lijepa narav,odgovori Poslanik. (Ahmed)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s.,koji grijeh je najveci.Pa on rece: Da Allahu dz.s. pripisujes sudruga,a Allah te je stvorio.-Koji zatim?Da ubijes svoje dijete iz straha da ga neces moci izdrzavati.-A koji zatim?-Da pocinis blud sa zenom svog komsije. (Buhari i Muslim)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s: Koja su djela najdraza Allahu?On odgovori: Namaz u njegovo vrijeme.A koji zatim?Borba na Allahovom putu,-A koje onda?Onda dobrocinstvo prema roditeljima. (Buhari i Muslim)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. o prvom velikom predznakom Sudnjeg dana,pa im on rece: Vatra koja ce potjerati ljude od Istoka prema Zapadu.
Ovo je jedno od tri pitanja Abdullaha Ibn Selama.
Drugo pitanje: Sta ce biti prva hrana dzenetlija?
I trece: Razlog slicnosti djeteta ocu ili majci
Lazovi su ta pitanja ucinili posebnom knjigom i nazvali je "Pitanja Abdullaha ibn Selama" a to su samo ova tri pitanja koja su spomenuta u Buharijinom Sahihu.


-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. o Islamu pa je odgovorio: Islam je svjedocenje da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik,klanjati propisane namaze,dijeliti zekat,postiti mjesec ramazan i obaviti hadz!

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. o imanu,pa je odgovorio: Da vjerujes u Allaha u Njegove meleke,knjige,Njegove poslanike i da vjerujes u prozivljenje nakon smrti.

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. o ihsanu,pa je odgovorio: Da obozavas Allaha kao da Ga vidis.Jer iako ti Njega nevidis,On tebe vidi. (Sahihul Muslim)

-Upitan je Allahov Poslanik o Kur'anskom ajetu: I oni koji od onoga sto im se daje udjeljuju,i cija su srca puna straha.(El-Mu'minun 60).Rekao je: To su oni koji poste i klanjaju i sadaku djele,a boje se da im to nece biti primljeno. (Ahmed,Tirmizi)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. o rijecima Uzvisenog Allaha: I kad je Gospodar tvoj iz kicmi Ademovih sinova izveo potomstvo.(El-A'raf 172) Rekao je: Uzviseni Allah je stvorio Adema,zatim je Svojom desnicom potrao njegovu kicmi i izveo je iz nje potomstvo,a zatim rekao: Stvorio sam ove za Dzennet,pa ce oni raditi djela Dzenetlija;zatim je potrao njegovu kicmu i izveo iz nje potomstvo,a potom rekao: Ove sam stvorio za Dzehennema,radit ce djela stanovnika Dzehennema.Neko upita: Allahov Poslanice,cemu onda djelo? a Poslanik mu odgovori: Ako je Allah stvorio roba za Dzennet,uputit ce ga da cini djela Dzennetlija-pa ce uci u Dzennet,a ako stvori roba za Dzehennem,uputi ga na djela stanovnika Dzehennema,sve dok mu njegov zavrsetak bude okoncan sa tim djelima-pa udje u Dzehennem. (Ebu Davud,Tirmizi)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. o rijecima Uzvisenog: O vjernici,brinite se o sebi ( El-Maida 105) pa je odgovorio: Vi medjusobno naredjujete dobro i pozitivno i medjusobno zabranjujete pokudjeno i zabranjeno sve dok ne vidite da se pokorno pohlepi,da se strast slijedi,da je data prednost dunjaluku i da se svako uznosi sa svojim misljenjima i stavom;onda se brini samo za sebe i kloni se svijetine. (Ebu Davud i Tirmizi)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. o lijekovima i rukji;mogu li promjeniti sudbini.Rekao je: To je dio sudbine.

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s o statusu djece musrika(nevjernika)koji su umrli,pa rece: Allah najbolje zna sta bi oni radili da su zivjeli.
Ove rijeci nisu izraz Poslanikove neopredjeljenosti,kao sto neki misle,niti se misli da bi ih Allah nagradio ili kaznio zato sto zna sta bi oni radili kada bi zivjeli,nego je ovo decidan odgovor.ALlah zna sta ce oni raditi i kaznit ce ih i nagraditi prema onome sto zna o njima i sto ce ih od njih proisteci na Sudnjem danu,a ne iskljucivo radi znanja o njima.To nam jasno predocavaju i ostali hadisi.Muhaddisi(ucenjaci hadisa) slozili su se da ce na Sudnjem danu biti stavljeni na ispit,pa ko se pokori-uci ce u Dzennet,a ko odbije pokornost-uci ce u Dzehennem. ( Fethu-l Bari od Hafiza Ibn Hadzera 3/195)

P.S.Nastavit ce se insaAllah

Ibn Qajjim El Dzevzijje-Poslanikove fetve

03.05.2009.

Poslanikove Fetve po pitanju Akaida(Islamskog vjerovanja)

-Allahov poslanik s.a.v.s. upitan je hoce li vjernici na Sudnjem danu vidjeti svog Gospodara.Pa je Allahov Poslanik s.a.v.s. upitao:"Ometa li vas ista da vidite Sunce kada nema oblaka?-Ne,Poslanice odgovorise.Ometa li vas ista da vidite Mjesec u noci ustapa?-Ne,Poslanice rekli su ashabi.Tako cete vidjeti Allaha na Sudnjem danu". (Buhari i Muslim)

-Allahov Poslanik s.a.v.s. upitan je o sudbini i o tome kakav udio ljudi imaju u njoj,da li je predodredjena ili nanovo nastaje?On rece: "To je vec presudjeno i okoncano?"A zatim ga upitase: "Cemu onda djelo?" Poslanik s.a.v.s. odgovori: "Radite,svakom je olaksano ono za sto je stvoren(predodredjen).Onaj ko je od sretnika,bit ce mu olaksano cinjenje dijela sretnika(dzenetlija).A ko bude od nesretnika,bit ce mu olaksano cinjenje djela nesretnika(dzehenemlija).Zatim je proucio Kur'anski ajet: "Onome ko udjeljuje i ne grijesi,i ono najljepse smatra istinitim...."pa do kraja drugog ajeta.(Muslim)

-Allahov Poslanik s.a.v.s. upitan je zna li Allah sta ljudi u sebi kriju."Da"odgovorio je Poslanik s.a.v.s.(Muslim)

-Prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.v.s. upitan: "Gdje se nalazio nas Gospodar prije nego sto su stvorena nebesa i Zemlja?" Nije odbio onoga ko pita i odgovorio je: "Nije uz Njega bilo nista" iznad Njega nije bilo nista i ispod Njega nije bilo nista.(Ahmed)

-Upitan o pocetku stvaranje ovog svijeta,Allahov Poslanik s.a.v.s.je odgovorio: Allah je postojao i nicega nije bilo osim Njega.Njegov Ars je bio iznad vode.Zatim je sve upisao u Lewhi Mahfuz,Knjigu Sudbine".(Buhari)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s: Gdje ce biti ljudi onog Dana kada se Zemlja zamijeni drugom zemljom?On im odgovori: Na sirat cupriji.U drugoj predaji se navodi: Oni ce biti u tami,ispred mosta (Sirata).Zatim ga upitase: Ko ce prvi preci?-Siromasi muhadziri. (Muslim)

Nema proturjecnosti izmedju ova dva odgovora.Tama je na pocetku Sirata i tu pocinje mijenjanje Zemljinog izgleda,a okoncava se dok ljudi budu na samom Siratu.

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. o rijecima Uzvisenog Allaha: Lahko ce racun poloziti (El-Insikak-Cijepanje 8) Misli se na period izglaganja djela,odgovorio je Poslanik.(Muslim)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. sta ce stanovnici Dzenneta prvo pojesti.Rece: Okrajke kitove dzigerice"A koja ce im hrana nakon toga biti?Bit ce zaklan bik iz Dzenneta koji je pasao po njegovim obroncima".Kakvo ce im pice biti nakon toga?Sa izvora zvanog Selsebil,odgovori im Poslanik s.a.v.s.. (Muslim)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. Jesi li vidio svog Gospodara?-Samo svjetlost.Kako da Ga vidim?!-odgovorio je Poslanik. (Muslim)

Spomenuo je blizinu i upozorio na ono sto spreceva vidjenje,a to je svjetlost,koja cini zastor Uzvisenog Allaha,a ako bi uklonio taj zastor,nista pred njim ne bi ustrajalo.

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. Sta ce sa nama uciniti nas Gospodar kada Ga sretnemo?-Izici cete pred Njega,a vasi listovi ce Mu biti izlozeni;nista Mu nece biti skriveno od vasih djela.Zatim ce Uzviseni Allah zagrabiti Svojom rukom pregrst vode i njome poprskati vasa srca.Tako mi tvoga Gospodara,nece promasiti nikog od vas nijedna kapljica vode.Sto se muslimana tice,njegovo lice ce uciniti bijelim plastom(vrsta tanke i mehke tkanine),dok ce nevjernika udarati po nosu,ostavljajuci na njegovom licu pecat ponizenosti crn poput ugljena.(Ahmed)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s: Kako cemo Ga vidjeti kad On ukloni Sunce i Mjesec?Odgovorio je: Kao sto vidis izlazak sunca iako izmedju tebe i sunca imaju brda.Zatim,ponovo bi upitan:Cime cemo biti nagradjeni za nasa dobra i losa djela?-Dobro djelo ce biti deseterostruko nagradjeno,a lose djelo shodno grijehu,ili ce biti oprosteno.-A sta cemo prvo ugledati u Dzennetu?-Rijeke od cistog meda i rijeke vina,od kojeg ne spopada glavobolja,niti kajanje,i rijeke od mlijeka nepromjenjenog ukusa i neustajale vode.Voce,koje je,tako mi vaseg Gospodara,vama poznato,a uz njega jos bolje.I ciste zene.-Pa upitase-Zar cemo i tamo imati zene?-Dobre zene dobrim muskarcima.Uzivat cete jedni u drugima kao sto uzivate na ovom svijetu,samo sto nece biti radjanja.(Ahmed)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. na koji mu nacin silazi Objava.Rekao je: Ponekad mi dolazi poput jakog zvona.To mi je najtezi nacin Objave.I kada se prekine zvonjenje,ja bih potpuno upamtio ono sto mi je Dzibril dostavio.Ponekad mi se melek ukaze u vidu covjeka.(Mutefekun Alejhi)

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s o tome zasto je dijete nekad slicno ocu a ponekad majci,pa je rekao: Ako muska sperma pretekne zensku budu slicno njemu,a ako zenska sperma pretekne musku-bude slicno njoj. (Buhari i Muslim)

-Muslim u svom Sahihu prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Ako muska sperma nadjaca zensku Allahovim davanjem,ucini dijete muskim.A ako zenska sperma nadjaca musku,Allahovim davanjem,ucini dijete zenskim.

U pogledu ispravnosti termina zadnjeg hadisa,Ibn Kajjim je suzdrzan.Termini prvog hadisa su ispravniji.Odredjivanje spola djeteta nema prirodni uzrok.Uzviseni Allah naredi meleku da ga stvori onako kako on hoce.Zbog toga se odredjivanje spola dogadjaja zajedno sa propisivanjem nafake,odredjivanjem smrtnog casa,hoce li biti sretnik ili nesretnik u pogledu vjere.

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. o porodicama mnogobozaca(musrika) koji budu napadnuti nocu i kad stradaju njihove zene i djeca.On im je rekao: Oni su od njih(ovaj hadis je sahih).
Poslanik s.a.v.s. zelio je reci: Oni ih slijede u pogledu propisa ovog svijeta i nemaju garancije,dok se to ne odnosi na slijedjenje u pogledu kazne na Ahiretu.Allah ne kaznjava nikoga prije nego sto se uspostavi dokaz protiv njega.

-Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s. o rijecima Uzvisenog Allaha: On ga je i po drugi put vidio(En-Nedzm 13)Poslanik je rekao: To je bio Dzibril a.s.Njega sam samo dva puta vidio u liku u kojem je stvoren. (Muslim)

-Kada je Uzviseni Allah objavio ajete: Ti ces zacijelo umrijeti,a i oni ce takodjer,pomrijeti.I poslije,na Sudnjem danu,pred Gospodarom svojim cete se jedan s drugim prepirati (Az-Zumer 30-31) upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s: Boziji Poslanice,zar ce Allah uciniti da se ponovo prepiremo cak i pored nasih licnih grijeha?-Da,ponovo cete biti vraceni,sve dok svaki od vas ne uzme svoje pravo.A Zubejr ce: Tako mi Allaha,uistinu ce to tesko biti.(Sujuti,Taberani)

P.S.Nastavit ce se insaAllah

Ibn Qajjim El Dzevzijje-Poslanikove fetve

02.05.2009.

Pogledajte ovo SubhanAllah!!!

EsSelamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu...Dobih ovaj link od brata u Islamu,na engleskom je ali ovaj video dize adrenalin,jezi tijelo pa pogledajmo insaAllah.!!!

http://www.vimeo.com/3206907

http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU

01.05.2009.

Ozivljavanje starih fitni i posticanje ljudi da se njima bave

Oživljavanje starih fitni i posticanje ljudi da se njima bave

E-mail Ispis PDF
Priredio: Sadik Turković.

Nema sumnje da se oživljavanje fitni iz prošlosti – koje dolaze od onih koji se pripisuju islamu, a koji ih predstavljaju u lažnom i iskrivljenom obliku, kako bi na taj način okupirali ljudska srca – kosi sa putem naših ispravnih prethodnika. Propagatori tih fitni nastoje svojim opasnim postupcima podijeliti ljude na dvije skupine tako da svaka skupina uzdiže svoju stranu i omalovažava onu drugu stranu, što dovodi do podjele islamskog ummeta, povećava se nered i smutnja, a ljudska srca se usmjeravaju protiv naših ispravnih prethodnika koji su čisti od svih potvora koje na njih iznose pojedini lašci. Da nije vjerovanja u Allahovo određenje i odredbu, čovjek se ne bi mogao načuditi ljudima koji naše ispravne prethodnike – muhadžire i ensarije i sve one koji ih slijede do Sudnjeg dana – uzimaju za predmet ismijavanja i omalovažavanja. Ne prođe nijedan skup niti ijedna ceremonija bez omalovažavanja naših prethodnika sa kojima je Uzvišeni Allah zadovoljan, a i oni su Njime zadovoljni, i kojima je obećan Džennet još za vrijeme dok su boravili i hodili zemaljskom kuglom. Čovjek se upita da li takvi pričaju protiv židova, kršćana i mušrika, kao što pričaju protiv naših ispravnih prethodnika, smatrajući to ujedno vjerskim činom?! Zar da se omalovažavaju i psuju oni koji su u najtežim trenucima pomogli Allahovog Poslanika i Allahovu vjeru, u bitki na Bedru, u bitki na Uhudu, u bitki na Tebuku, prilikom koje su ashabi izašli u bitku protiv Bizantijaca, tražeći Allahovo zadovoljstvo i zadovoljstvo Allahovog Poslanika, alejhis-selam, u vrijeme najvećih vrućina i u vrijeme kada su bili u velikoj potrebi za hranom i pićem. Kaže Allah: ''Allah je oprostio vjerovjesniku, i muhadžirima i ensarijama, koji su ga u teškom času slijedili, u vrijeme kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala; On je poslije i njima oprostio, jer je On prema njima blag i milostiv, a i onoj trojici koja su bila izostala, i to tek onda kad im je zemlja, koliko god da je bila prostrana, postala tijesna, i kad im se stisnulo u dušama njihovim i kad su uvidjeli da nema utočišta od Allaha nego samo u Njega. On je poslije i njima oprostio da bi se i ubuduće kajali, jer Allah, uistinu, prima pokajanje i milostiv je.'' (Et-Tevbe, 117-118.)
O vi koji ste razumom obdareni, na koga se odnose Allahove riječi iz ovih ajeta? Da li su to Rimljani ili Perzijanci, ili možda mušrici, koji u to vrijeme još nisu prihvatili islam? To su muhadžiri i ensarije kojima je Allah oprostio i sa kojima je zadovoljan, to je Allahov sud o njima, pa zar neko ko ima imana koliko zrno gorušice može odbiti Allahov sud? Savjet onima koji su iskušani mržnjom prema ashabima Allahovog Poslanika, alejhis-selam, na čijem se čelu nalaze Ebu Bekr, Omer, Osman, ِAlija, Aiša i ostali, zbog lažnih informacija koje su čuli ili pročitali o njima, ili zbog utjecaja okoline u kojoj borave i žive, neka se boje Allaha i neka znaju da su to drugovi Allahovog Poslanika, alejhis-selam, a neki od njih su njegova porodica, među njima su i Poslanikove supruge koje su Allahovom odredbom postale majke svih vjernika. Kaže Allah: ''Vjerovjesnik treba da bude preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su – kao majke njihove.'' (El-Ahzab, 6.) Zar je razumno da Allah bude njima zadovoljan, a da ti, čovječe, budeš njima nezadovoljan? Upitaj sebe da li si razuman ili ne? Da li vidiš ili si slijep? Da li čuješ ili si možda gluh? Ako ti ne koristi učenje Kur'ana, onda ti savjetujem da se okupaš i okreneš prema Kibli u zadnjoj trećini noći i zatim uputiš sljedeću dovu: ''Allahu, Gospodaru Džibraila, Mikaila i Israfila, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Poznavaoče tajnog i javnog, Ti ćeš presuditi između robova u onome u čemu su se razišli, uputi me na pravi put u onome u čemu se razilaze, Ti upućuješ na pravi put onoga koga Ti hoćeš!''
Mnoge skupine koje se pripisuju islamu veličaju i slave dane u kojima su ubijeni najodabraniji sinovi ovoga ummeta, poput Omera, radijallahu anhu, i drugih. Slijeđenje ovih paganskih običaja i njihovo slavljenje ostavilo je veliki trag na njihove sljedbenike, koji su zahvaljujući tome potpomagali Allahove neprijatelje, a prezirali i mrzili Allahove štićenike, pa su tako otišli u zabludu i druge odveli u nju. Time su se neredi povećali, raskol raširio, što je znatno uvećalo podvajanje među muslimanima. Da li takvi razmišljaju o iskrenom pokajanju?! Jedna od fitni koja se stalno oživljava i povodom koje se okupljaju ljudi, a koja se koristi za psovanje i omalovažavanje naših ispravnih prethodnika, jeste ceremonija koja se pravi povodom ubistva Husejna b. Alija, radijallahu anhuma, koji je bespravno ubijen, a kojeg su izdale šiije – djedovi i očevi onih koji ga danas oplakuju. Fatima, Husejnova kćerka, prenosi od svoga oca, a on prenosi da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: ''Nijednog čovjeka ne zadesi neka od nedaća, pa kad god se sjeti te nedaće kaže ina lillahi ve ina ilejhi radži'un (svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo), a da mu Allah neće dati nagradu kao i onog momenta kada ga je zadesila nedaća, pa se on zbog nje strpio.'' (Ahmed) Ovo je jedna od blagodati koje Uzvišeni daje vjernicima. Kada se vjernik nakon mnogo vremena sjeti Husejnove nevolje i nevolje mnogih drugih koji su bespravno ubijeni, na njemu je da kaže: ina lillahi ve ina ilejhi radži'un, zbog toga što nam to Allah i Njegov Poslanik, alejhis-selam, naređuju.
Ako čovjek dobro razmisli, spoznat će da postoji drugi događaj koji zaslužuje da mu se prida veća pažnja nego Husejnovom ubistvu, a to je ubistvo Alije, radijallahu anhu.
Međutim, oni se ne okupljaju i ne svetkuju ubistvo Alije, nego oplakuju Husejna zbog sljedećih stvari:
1- Iskazivanje iskupa pred običnim svijetom zbog toga što su prevarili Husejna, radijallahu anhu. Naime, oni su mu slali pisma da napusti Medinu i dođe kod njih u Irak. Kada je Husejn napustio Medinu i uputio se njima u Irak, oni su ga napustili i ostavili na cjedilu zajedno sa nekolicinom njegovih rođaka i pomagača, prilikom čega je Husejn bespravno ubijen. Svojim okupljanjem oni tobože iskazuju tugu i žaljenje i udaraju se po svojim glavama i prsima kako bi iskupili grijeh svojih očeva zbog toga što su podlo prevarili Husejna i Poslanikovu porodicu.
2- Svojim okupljanjem oni obnavljaju svoje neprijateljstvo prema sljedbenicima sunneta, zbog toga što su Husejnove ubice pripadale emevijskoj državi koja je bila sunnitska. Podsjećanje na taj događaj kod običnih ljudi rađa veliku mržnju prema sljedbenicima sunneta, zbog koje se od njih udaljavaju i odbijaju njihov poziv da slijede sunnitski pravac. Kada obični svijet osjeća mržnju prema sunnitima i njihovim vođama, tada ih je lahko iskoristiti u borbi protiv njih. Oni svoju omladinu podstiču na ustanke protiv sunnitskih vođa, kao što je to, po njihovoj pretpostavci, uradio Husejn, radijallahu anhu.
3- Ljudi imaju potrebu da se okupljaju, čime je odavanje pažnje ovoj novotariji umnogome olakšalo okupljanje ljudi. Kada oni ne bi posvećivali pažnju ovom događaju, ljudi bi se od njih razišli. Zbog toga je Homeini rekao: ''Oplakivanje Husejna i okupljanje ljudi povodom njegove smrti sačuvalo je islam unazad 14 stoljeća.''

Homeini islamom smatra svoju vjeru i vjeru svih rafidija koji oplakivanje Husejna smatraju osnovom svoje vjere.
O čovječe, budi oprezan kada je u pitanju ova smutnja i druge upozoravaj na nju! U vremenu fitne, ti slijedi put vjernika, kako bi bio spašen i kako bi sačuvao svoju vjeru i svoj dunjaluk! Nikada ne zaboravi da je Allah najbolji pomagač!

Kraj trećeg dijela serijala ''Karakteristike vremena fitne(smutnji i nereda)

P.S.Preuzeto sa www.minber.ba
01.05.2009.

Neki od hadisa o Ashabima


-Ebu Burde r.a. prenosi od svog oca da je rekao:Klanjali smo aksam s Allahovim Poslanikom s.a.v.s. a zatim smo rekli: Da smo sacekali pa da klanjamo s njim i jaciju.Sjeli smo.
Izisao je i upitao vas: Vi ste jos ovdje?
Rekli smo: Allahov Poslanice,klanjali smo s tobom aksam,a zatim smo rekli:sjedimo da klanjamo i jaciju s tobom.
Rekao je: Dobro ste postupili.(Ili je rekao: Pravilno ste postupili) Potom je digao glavu ka nebesima,a puno je dizao glavu ka nebesima i rekao: Zvijezde su jamci nebesima.Kada njih nestane nebesima ce se desiti ono sto im je obecano.Ja sam jamac svojim ashabima.Kada mene nestane desit ce im se ono sto im je obecano.Moji ashabi su jamci mom ummetu.Kada njih nestane njemu ce se desiti ono sto mu je obecano. (Muslim zbr hadisa 1741)


-Ebu Se'id el-Hudri r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Doci ce vrijeme kada ce iz naroda biti poslana vojska pa ce biti receno:Pogledajte da li medju vama ima ijedan Poslanikov s.a.v.s. ashab?
U toj vojsci bit ce jedan ashab,pa ce im pobjeda biti data zbog njega.
Potom ce biti poslana druga vojska,pa ce joj biti receno: Ima li iko medju vama ko je vidio Vjerovjesnika s.a.v.s. ashabe?Pa ce im,zbog onoga koji ih je vidio,biti data pobjeda.
Zatim ce biti poslana treca vojska,pa ce im biti receno:Vidite da li medju vama ima onih koji su vidjeli one koji su vidjeli Poslanikove s.a.v.s. ashabe?
Pa ce biti poslana cetvrta vojska pa ce joj biti receno:Vidite ima li ikoga medju vama ko je vidio makar jednog od onih koji su vidjeli one koji su vidjeli Poslanikove ashabe?
Naci ce se jedan takav covjek pa ce im zbog njega biti data pobjeda.(Muslim zbr hadisa 1742)


-Imran b. Husajn r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:
Najbolje je moje stoljece,zatim oni poslije njih,zatim poslije njih a zatim oni poslije njih.
Imran je rekao: Ne znam da li je Allahov Poslanik s.a.v.s ponovio poslije svog stoljeca dva ili tri puta.
Zatim ce poslije toga doci narod koji ce svjedociti a da se to i ne trazi od njega,koji ce pronevjeriti emanet a nece im biti ni povjeren,koji ce se zavjetovati a zavjete nece ispunjavati i pojavit ce se medju njima gojaznost.
(Muslim zbr hadisa 1743)

-Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao: Naci cete da su ljudi kaoa metal.Oni oni koji su bili najbolji u dzehalijjetu,oni su najbolji i u islamu,ako svate vjeru.Tako cete naci da su najbolji ljudi u Islamu oni koji su ga najvise mrzili dok ga nisu prihvatili.A takodjer cete naci da su najgori ljudi oni koji imaju dva lica: koji dolaze jednima s jednim,a drugima s drugim licem.(Muslim zbr hadisa 1744)

-Abdullah in Omer r.a. je rekao:
Na kraju svog zivota,jedne noci nam je Allahov Poslanik s.a.v.s klanjao jacija-namaz,pa nakon sto je predao selam,ustao je i rekao:Vidite li ovu vasu noc?Kada prodje stotinu godina od nje,na zemlji,od ovih sto su sada na njoj,niko nece ostati.
Ibn Omer je rekao: Ljudi su pogresno shvatili rijeci Allahovog Poslanika s.a.v.s. koje se odnose na stotinu godina.On je htio da kaze da niko od onih koji su danas zivi na Zemlji nece ostati ziv nakon sto prodje to stoljece.
(Muslim zbr hadisa 1745)

-Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Ne vrijedjajte moje ashabe,ne vrijedjajte moje ashabe!Tako mi Onoga u cijoj je ruci moja dusa,kada bi neko od vas udijelio koliko Uhud zlata ne bi dostigao vrijednost njihovog mudda(pregrst)biti pola njega.(Muslim zbr hadisi 1746)

-Enes ibn Malik r.a. kaze da se Vjerovjesnik s.a.v.s popeo na brdo Uhud sa Ebu Bekrom,Omerom i Osmanom,pa se ono pocelo tresti.
"Zaustavi se Uhude! Na tebi su uistinu Vjerovjesnik,iskreni i dva sehida!-rekao je on.
(Buharija sazetak 1527)

-Ibn Abbas r.a. kazuje:
Dok sam stajao medju ljudima koji su molili Allaha za Omera b Hattaba koji je lezao (mrtav) u krevetu,neko iza mene stavio mi je lakat na rame i rekao:
Allah ti se smilovao(Omere)! Ocekivao sam da ce te Allah pridruzi tvojoj dvojici drugova,jer sam cesto slusao Allahova Poslanika s.a.v.s. kako je govorio: Bio sam ja,Ebu Bekr i Omer!Krenuo sam ja,Ebu Bekr i Omer!Stoga sam ocekivao da ce te Allah pridruziti njima dvojici.Okrenuo sam se i ugledao Aliju ibn Ebu Taliba r.a.!
( Buharija sazetak 1528)

-Dzabir ibn Abdullah r.a. kaze da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao:

Sanjao sam kako sam usao u Dzennet i ugledao Rumejsu suprugu Ebu Talhe.I cuo sam nekakav topot,pa se upitao:Ko je ovaj? Ovo je Bilal-odgovorio je neko.Zatim sam ugledao palacu i u njezinom dvoristu djevojku,pa sam upitao: Za koga je ovo? Za Omera-odgovorili su.Htio sam uci i razgledati je,ali sam se onda sjetio tvoje ljubomore".Na to je Omer r.a. rekao: Zrtvovao bih za tebe i oca majku,Allahov Poslanice,pa zar na tebe da budem ljubomoran?! (Buharija sazetak 1529)

-Ebu Hurejre r.a. kaze da je Vjerovjesnik s.a.v.s rekao:
Prije vas medju Izraelicanima bilo je ljudi kojima je sapsavana(Objava) iako nisu bili vjerovjesnici,pa ako medju mojim sljedbenicima bude ijedan takav,bit ce to Omer".(Buharija sazetak 1531)

-Abdullah ibn Zubejr r.a. kaze:
U bici na Hendeku ja i Omer ibn Ebu Seleme r.a. bili smo postavljeni uz zene.Iz te pozicije vidio sam kako je (moj otac) Zubejr,jasuci na konju,dva ili tri puta odlazio prema Benu Kurejzi(nasim neprijateljima) i vracao se.Kada sam se vratio rekao sam: Oce vidio sam te kako odlazis i vracas se? Zar si me vidio sinak moj? Da-odgovorio sam.Tada je on rekao: Allahov Poslanik s.a.v.s. je upitao: Ko ce otici do Benu Kurejza i donijeti mi vijesti o njima?Ja sam otisao i kada sam se vratio,Allahov Poslanik s.a.v.s. je spomenuo oba svoje roditelja,rekavsi:Dao bih za tebe i oca i majku! (Buharija sazetak 1534)

-El-Bera r.a. kaze:
Vidio sam Vjerovjesnika s.a.v.s. dok mu Hasan,sin Alijin,bijase na ramenu kako govori: "Moj Boze zaista ga volim,pa Te molim da ga i Ti zavolis.(Buhari sazetak 1547)

-Dzabir r.a. kaze da je cuo Vjerovjesnika s.a.v.s. kada je rekao:
Ars se potresao kada je umro Sa'd ibn Muaz.(Buharija sazetak 1566)
01.05.2009.

40 savjeta za hairli brak

Kada se govori o bracnim obavezama i pravima ,uglavnom se misli na supruge i traži da one izvrše svoje obaveze, dok su rijetka obracanja muškarcima kako bismo saznali prava koja imaju njihove supruge.

Povodeci se za hadisom Allahova Poslanika s.a.v.s.:
”Najbolji medu vama su oni koji su najbolji prema svojoj porodici, a ja sam najbolji prema svojoj”, predocavamo bracnim drugovima muslimanima neke savjete koji ce im pomoci da ostvare ovo dobro i da se oživotvori Allahova naredba: ”Sa njima (ženama) lijepo postupajte (živite).”(Kur'an, sura: En-Nisa 19.)


1. Bogobojaznost u svakom pogledu, a posebno u ophodjenju sa porodicom.

2. Stalno podsjecanje na to da je lijepo ophodjenje sa porodicom nacin da se približiš Uzvišenom Allahu.

3.Medjusobno potpomaganje sa suprugom u pokornosti Allahu dž. š.; da muž podstice suprugu da ucestvuje sa njim u da’vi, kako bi na tom putu žrtvovala neka svoja prava

4. Okititi se nekim istinski dobrim svojstvima kao što su: istinoljubivost, povjerljivost, lijepo ophodjenje i podnošenje (prihvatanje) odgovornosti…

5.Istinsko razumijevanje skrbništva kroz lijepo ophodjenje, prihvatanje odgovornosti, pažnje, nježnosti, a ne kao vladavinu i totalnu dominaciju.

6.cuvanje suprugine tajne (bracne tajne).

7.Ljubomora je pohvalna bez lošeg mišljenja i istraživanja negativnosti.

8.Odvoji dio vremena da sjedneš sa svojom suprugom radi razgovora, razonode, šale, zabave, bez obzira koliko bio zaposlen.

9. Dozivaj je najdražim joj imenima, razgovaraj sa njom nježno i prijatno.

10.Otkrivaj joj ono što ti se kod nje svidja, hvali njenu ljepotu i skladnost prilikom spravljanja hrane kao i u svakoj drugoj prilici.

11.Ne propusti priliku da je ljupko pogledaš, osobito u nekim prilikama.

12.Postupaj sa njom uvijek blago i nježno, a svoje zahtjeve formuliši kao prijedloge, a ne kao naredbe.

13.Ne smatraj da je napuštanje dostojanstva jedna vrsta zabave jer ce to prouzrokovati formiranje ružnih osjecaja.

14.Razgovaraj sa suprugom o svojim željama i planovima, traži njeno mišljenje i prihvati ga, te saobracaj sa njom kao sa svojom životnom saputnicom.

15.Ukaži joj puno povjerenje i povjeri joj tajne.

16.Pohvali je i cijeni sve što ucini za tebe, bez obzira koliko malo bilo, pa iako si na to vec navikao.

17. Obrati posebnu pažnju na njen život, njenu licnost i daj joj do znanja da je ona u središtu tvoje pažnje, a ne na margini tvojih misli.

18. Ne propusti priliku da joj se pridružiš u šetnji ili izletu.

19. Izvini joj se kada budeš ubijedjen da si pogriješio, kako bi tvoje izvinjenje bilo u duhu razumijevanja a ne jadanja.

20. Uljepšaj se svojoj ženi kao što se ona uljepšava tebi.

21. Budi na njenoj strani sa naklonošcu i milošcu, pogotovu kada ima zdravstvenih problema.

22. Ne zaboravi ono što traži da doneseš iz grada, bez obzira koliko to bilo neznatno.

23. Budi blag u razgovoru i raspravi sa njom, prikloni se ispravnom mišljenju makar se sukobljavalo sa tvojim mišljenjem.

24. Stalno sa njom kontaktiraj (telefonom) kada si odsutan, na putu.

25. Uputi joj osmijeh pun ljubavi, osjecaj velikodušnosti prilikom susreta sa njom nakon odsustva.

26. Osmjehni se kada ulaziš u kucu, a ne mrgodi se, s tim što ceš svoj dolazak najaviti zvonom ili telefonom. Izlivom ljubavi i naklonosti i širi atmosferu ushicenja i radosti u kuci.

27. Voditi racuna o njenim duševnim i tjelesnim stanjima u vrijeme hajza, trudnoce, nakon porodjaja; prema njoj se odnositi blago i sa osjecanjem, uz strpljivost.

28. Nemoj zanemariti cinjenicu da je pokatkad spopadnu osjecaji bola i tjeskobe, nego nastoj da što prije saznaš uzroke i probaj da to prevladaš ljubavlju i iskrenim nijjetom.

29. Postupaj mudro i s umijecem u situacijama kada su žena i majka zajedno, tako da budeš faktor njihovog zbližavanja, a ne obrnuto.

30. Ne kritikuj ženu, osobito pred drugim, vec upotrijebi blagost da bi došao do onoga što želiš.

31. Ne kritikuj njen način pripremanja jela i uredjenja stana i nemoj je porediti sa nekom drugom (svojom majkom, svojom sestrom, suprugom prijatelja i ostalim ženama).

32. Poštuj punca i punicu i smatraj ih za svoje roditelje.

33. Obrati pažnju na njenu porodicu, njene prijateljice i svima im cast ukaži.

34. Proucavaj medjusobne probleme, ali razumno i mudro, oprezno i promišljeno.

35. Nastoj da se vaši problemi uvijek potražiš savjet,onda to cini u najvecoj nuždi. Ne žali se nikom na nju, pa ni njenoj porodici.

36. Nemoj uplitati roditelje, punca i punicu u bracne probleme, jer oni su neobicno pristrasni prema sinu ili kcerki i probaj da se medju vas ulazi sa ljubavlju i samilosno.´

37. Izbjegavaj emocije, srdžbu za najsitnije stvari, a emocije uskladi sa datom situacijom, tako da budu pomoc, a ne obrnuto.

38. Uvažavaj suprugin poredak stvari u kuci i uskladi prema tome svoje zahtjeve (da ne primaš goste kada ona cisti ili sredjuje kucu).

39. Traži da joj pomogneš u njenim obavezama ako ti to vrijeme dozvoljava, bez obzira o kakvoj se vrsti pomoci radilo: da sjedneš sa djecom, zabavljaš ih, ili joj pomogneš u teškim poslovima, kupovini, popravci, nošenju tereta, kao što je namještaj itd.

40. Kada dodju gosti tvojoj supruzi, nastoj, skladno svojim mogucnostima, da joj pomogneš u posluživanju, tako da joj daš više prilike da sjedne sa gostima.

01.05.2009.

Kako zadobiti ljubav supruge

Ljudi traže sreću u braku. Maštaju o sretnom i usklađenom braku prepunom sreće, zadovoljstva, harmonije, sklada, poštovanja, potpomaganja na putu istine... I onda se razočaraju kada se suoče sa stvarnošću. Velik je broj problema u braku. To je zasigurno dovoljan razlog da se govori o ovoj veoma bitnoj temi. Ako se tome pridoda činjenica da čovjek mnogo vremena provodi u kući, i ako nema usklađen bračni život, to biva razlogom da čovjek prezire boravak u kući koja bi trebala biti njegova oaza mira, mjesto gdje će se odmoriti od dnevnih obaveza i skloniti se od iskušenja koja su prisutna na svakom koraku...

Uloga porodice u ispravnom funkcioniranju jednog društva je velika. Ako porodica bude funkcionirala kako treba, za očekivati je dobre i kvalitetne plodove te bitne ćelije društva. Najveći plod koji se može očekivati od ispravnog funkcioniranja porodice su dobro odgojena djeca koji će sutra biti nosioci društva.

Cijeloga života na njima će se primjećivati tragovi kućnog odgoja, u pozitivnom ili negativnom smislu. Dobro odgojena djeca ne samo da koriste sebi i svojoj porodici nego plodove njihove dobrote osjeća cijelo društvo.Loše odgojena djeca ne samo da su problemi svojim roditeljima već su to problemi cijelom društvu. Za obje skupine postoji toliko mnogo primjera da ih ne treba spominjati.

Razuman insan neće sumnjati ni jednog momenta da je najveći izvor bračnih problema udaljenost supružnika od praktičnog provođenja principa islama u svakodnevnom životu, načela koja je propisao Mudri Zakonodavac.

Najbolji je onaj ko je najbolji prema svojoj ženi

Često ćemo naći ljude koji svojom vanjštinom pokazuju da prakticiraju vjeru u svakodnevnom životu, ali kada se sklone od očiju javnosti i uđu u kuće – žive drugim načinom od onoga kako ih poznaju prijatelji i kolege.

Najbolji svjedoci spomenutog su supruge tih osoba i njihove porodice. Interesantno je da takve osobe, koje vanjštinom pokazuju pridržavanje za načela vjere, kao da nisu čuli za riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: «Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.» (Hadis je zabilježio imam Et-Tirmizi od Aiše, r.a., a njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani.)

Mnogo je ljudi koji su prakticiranje vjere sveli na nekoliko propisa zaboravljajući da je islam širi i sveobuhvatniji od toga. Islam je cjelokupan sistem življenja. Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je devet supruga, ''devet skrivenih kamera'', koje su neprestano snimale njegovo ponašanje. Opisujući njegov svakodnevni život, znale su reći: ''Poslanikov ahlak (moral) – bio je Kur'an.''

Zamislite da mi dopustimo našoj supruzi da govori o našem moralu, edebu, ponašanju, ibadetu, ophođenju sa porodicom, čuli bismo ono što nam nikada nije palo na um. Koliko puta nam se dogodi da doživimo na ulici ili u društvu uvredu pa to oprostimo, pokazujući naše pridržavanje za vjeru, naš sabur, ahlak i moral. Da istu takvu uvredu ili mnogo manju doživimo od naše supruge, sigurno je ne bismo oprostili, ili ne bismo baš tako lahko i jednostavno prešli preko toga. Da li je osoba koju si slučajno sreo na ulici ili neki prijatelj kojeg vidiš jednom mjesečno preči da mu oprostiš od tvoje supruge?!

Da li je on učinio više dobra prema tebi od tvoje supruge pa da je time to zaslužio?! Brine li on o tebi kada si bolestan, saosjeća li s tobom kada si u problemima?! Najmanje što se može reći jeste da su oboje muslimani i da zaslužuju oprost i lijepo ophođenje prema njima, a najviše da je praštanje i lijepo ophođenje prema supruzi preče i prioritetnije. Tu se ogleda razlika između Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, i naše prakse.

Prije nego što počnemo sa spominjanjem konkretnih načina, treba spomenuti nekoliko bitnih činjenica koje je potrebno poznavati kako bismo ove načine i savjete ispravno shvatili. To što se ovom prilikom obraćamo muškarcima i kritiziramo njihov odnos naspram supruga ne znači da i odnos žena prema muževima ne zaslužuje kritiku, poslije ovoga teksta slijedi tekst o tome, jer nam je cilj uspostavljanje ravnoteže u odnosu među supružnicima.

Druga stvar, većina savjeta uzeta je iz životopisa Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a njegova uputa je najbolja uputa. Ovo ističem iz prostog razloga da neko ne bi pomislio da se bračnim partnerima daju veća prava od prava koja im islam garantira. I na kraju, savjeti koje ćemo spomenuti su mrtvo slovo na papiru, stvari koje smo mi dosta puta čuli, neće biti plodonosni osim ako ih jedan po jedan pokušamo sprovesti u svakodnevnom životu. Nakon toga možemo očekivati bračnu sreću, harmoniju, poštovanje, uzajamnu ljubav i povjerenje.

Dozivanje supruge najljepšim imenom


Razuman čovjek dobro zna kako na insana djeluje, u pozitivnom smislu, kada ga neko doziva najljepšim imenom. Svi mi volimo da nas drugi dozivaju najljepšim imenom, da nas persiraju, da nam se obraćaju sa «gospodine» ili da nas dozivaju po našem prezimenu. Iz spomenutog se ne izdvajaju supružnici, čak su oni najpreči da se dozivaju najljepšim imenima.

Stoga, ako muž želi pridobiti ljubav supruge, neka oproba ovaj način, neka suprugu doziva najljepšim imenom ili nadimkom koji ona voli. Pogledamo li u život Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vidjet ćemo da je koristio ovu metodu u ophođenju sa svojim suprugama, u ophođenju sa ashabima, u cilju da pridobije njihovu ljubav dozivao ih je najljepšim imenima. U vjerodostojnim predajama prenosi se da je dozivao Aišu, r.a.: «Ja Aiš»' ili: «Ja Humejra» (o crvenkastobijela).

Pa čak i kada se obraćao nevjernicima, koji su došli i tražili da ostavi ono na čemu je, nije zapostavljao ovu metodu: «Jesi li završio, o Ebu Velide?», govorio je Poslanik Ukbi ibn Er-Rabiji. Vidimo da spomenuti način nije neko mudro slovo, ali je sigurno da ostavlja velikog traga na osobu s kojom komuniciramo. Mi kao da znamo koliki trag na čovjeka ostavlja to kojim imenom ga dozivamo, pa to i koristimo, samo je problematično što to činimo u negativnom smislu, pa dozivamo naše supruge pogrdnim imenima i nadimcima koje one ne vole.

Tako, nažalost, imamo priliku čuti neke supruge kako se žale: «Kada smo se tek vjenčali, moj muž me dozivao imenima sitnih životinja: maco, ptičico, vrapčiću, tepao mi je, a kako je vrijeme prolazilo počeo je da me doziva imenima krupnijih životinja...» Kako čovjek da traži od supruge da ga voli a tako se ponaša prema njoj?

Ljubaznost i međusobna šala

Koliko je ljudi koji ne znaju šta je ljubaznost ili šala u svakodnevnom ophođenju sa suprugom. Ljudi misle da su obavezni samo da obezbijede materijalne potrepštine za porodicu, stvari neophodne za egzistenciju, zaboravljajući pritom na duhovnu stranu bračnog života.

Stranu, koja je možda i bitnija u održavanju ispravnog kursa kretanja bračnoga broda. Pogledamo li u život Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji se u mnogo čemu razlikuje od našeg, vidjet ćemo da je ljubaznosti i međusobnoj šali pridavao veliku pažnju. On, koji je bio predsjednik države, glavni vojskovođa, glavni kadija, otac, suprug, nalazio bi vremena da se našali sa svojom porodicom. Prenosi se od Aiše, r.a., da su jedne prilike bili sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na putovanju pa su se utrkivali Poslanik – onaj kojeg je Allah poslao kao milost svjetovima – i Aiša, r.a., pa je Aiša, r.a., pobijedila Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Kada se Aiša, r.a., udebljala – kako ona za sebe kaže – pozvao ju je Poslanik da se opet utrkuju, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pobijedio Aišu, r.a., a zatim joj se obratio riječima: «Ovo ti je za onu tvoju pobjedu.» (Hadis je zabilježio Ebu Davud, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani.) Gdje smo mi od ovog sunneta? Koliko je nas našlo vremena da se utrkuje sa svojom suprugom, želeći time pridobivanje njene ljubavi i pažnje? Dragi brate, slobodno daj malo oduška sebi u ophođenju sa suprugom. Kuća nije kasarna pa da mora sve da bude strogo ozbiljno i pod konac. Našali se malo sa suprugom pa ćeš vidjeti da će to povećati ljubav među vama i učvrstiti vaše bračne veze.

Korištenje metode ''poklon iznenađenja''

Općepoznato je da poklon ili hedija ostavlja veliki trag na učvršćivanju veza među ljudima, a naročito ako se radi o poklonu koji dolazi od supružnika. Poklanjanje poklona supruzi nije uvjetovano velikom vrijednošću, jer svrha poklona je da se pokaže supruzi da nije zaboravljena od strane muža, da on misli na nju, da se trudi da ispuni njene želje, i da dokaže na taj način svoju pažnju prema njoj.

Ako bi čovjek kupio supruzi nešto što ona voli, bez da to ona prethodno traži, inšallah, neminovno će taj čin voditi ka pridobivanju ljubavi supruge, voditi ka tome da supruga shvati da njen muž misli na nju, da razmišlja o njenim željama, što će onda i nju potaknuti da na to uzvrati pokornošću, poštovanjem, a sve to vodi ka obostranom povećanju ljubavi među supružnicima, što i jest postizanje željenih ciljeva. Zar nije kazao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: «Međusobno razmjenjujte poklone kako biste se zavoljeli!»


Da Allah dz.s. nagradi osobu koja mi je ovo poslana na PM,ujedno da je Allah dz.s. nagradi za ulozeni trud,a i od mene Jazak Allahu Khayren jer PM je pod katancem :)))

AlHaqqa
<< 05/2009 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Islamske stranice

OUSehara-Audio predavanja

Abdul Aziz Bin Baz vrline i odlike
Tajna života
Odgoj duše
Halali svome bratu
Bračna intima-Kako savladati bračne probleme
Odgojni karakter
facebook propis
Dan koji će trajati 50 000 godina
I svi se čvrsto Allahovog užeta držite
Islamski brak
Kako biti uzorit supružnik
Kako do primljenog ibadeta
Kako je dovio Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem
Ko su alevije
Kur'an i razmišljanje o Kur'anu
Kur'anske staze sreće
O Klonulosti 1
O Klonulosti 2
O Klonulosti 3
Karakteristike prve skupine muslimana
Nabil el Awadi-Sestro muslimanko!
Nagradna igra-smješno
Najbolji primjer ljubavi u ime Allaha
O mjesecu Ramazanu
Obraćanje Jusufa el Kardavija
Omladina u hladu Allaha dželešanuhu na Sudnjem danu
Osobenosti ljudi koji nose aqidu Ehli sunnet vel džemat
Očuvanje prirodne fitre čovjeka
Propisi vezani za namaz
Ramazan nova stranica mog života
Ljubav prema ashabim
Savremena pitanja o Islamu-Islam i žena-1
Savremena pitanja o Islamu-Islam i žena-2
Hurije Džennetske ljepotice
Allahova veličina
Snagom vjere protiv fašizma na putu do Dženneta
Sura Jusuf-Sura sabura (Bosanski)
Sura Jusuf-Sura sabura
Tefsir sure Hudžurat
Veličanje Allaha subhanehu ve te'ala
Zavist i njene posljedice
Životopis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem
Životopis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem-1
I nemojte nikako da vas prevari,obmane i zaokupi dunjalučki život
Ko su alevije
Uvod u metn-Tri osnovna načela
Zavist - gutac dobrih djela
Put upute-Put svijetla
Ispravno određivanje Ramazana propisi objašnjenje i savjet
Višeženstvo-Poligamija
Druženje sa Sa'd ibn Muazom radijAllahu anhu.mp3
Razumjevanje prioriteta u Islamu
Itikaf 2013-1 dan
Itikaf 2013-2 dan
Itikaf 2013-3 dan
Itikaf 2013-4 dan
Itikaf 2013-5 dan
Itikaf 2013-6 dan
Itikaf 2013-7 dan
Itikaf 2013-8 dan
Itikaf 2013-9 dan
Itikaf 2013-10 dan
Uticaj šiizma u BiH
Pokoravanje Allahu u svjetlu Kitaba i sunneta
Egipat_Sirija poruke i pouke
Džibrilov hadis
Džibrilov hadis 1
Spoznaja Allaha
Greške u Ibadetima 1
Greške u Ibadetima
Nijjet
Sira-Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor
Život Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem
Greške žena-Talak
Osobina Poslanika sallallahu alejhi ve sellem-Milost
Zaista su vjernici braća pa popravite medjusobne razmirnice
Predznaci Sudnjeg dana-Pojava dedžala
Osvrt na bitnost emaneta
Lažno Božanstvo
Hajrudin Ahmetović-Stanje popuštanja i slabljenja u vjeri
Životopis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem-Djetinjstvo Poslanika
Širk je najveći zulum
Kada čovjek umre prate ga do kabura tri stvari
Govor o šejhul-Islamu ibn Tejmijji rahimehullah
Obaveznost održavanja rodbinskih veza-Naši Roditelji-
Put propasti
Čuvaj Allaha pa će i On čuvati tebe
Ispravnost postupanja Selmana el Farisija radijAllahu anhu
Poglavlje-Izvršavanje šerijatskih kazni
Petak-odlike petka
O fudbalu sportu
Poglavlje Izvršavanje šerijatskih kazni-2
Snagom Kur'ana do savršenstva duše

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
1150789

Powered by Blogger.ba