AlHaqqa

Cas neizbjezni,sta je cas neizbjezni,i otkud ti znas sta je cas neizbjezni?(Al-Haqqa 1-3)

25.05.2009.

Istina o ubistvu Poslanikovog s.a.v.s. unuk Husejna r.a.(prvi dio)

Istina o ubistvu Poslanikovog s.a.v.s. unuka Husejna r.a. (1 dio)

E-mail Ispis PDF
Preveo: Haris Hećimović, ASUQ (Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka)  

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, i neka je salavat i selam na najboljeg roba, poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegove ashabe i sve one koji ga slijede.
S obzirom da se mnogo govori o ubistvu velikana, šehida, Poslanikovog, alejhis-selam, unuka, Huseina ibn Alije, radijallahu anhuma, odlučio sam iznijeti na vidjelo istinu o tom događaju, koju su potvrdili povjerljivi islamski učenjaci u svojim knjigama, te su prenijeli ovo što ću navesti u narednim redovima.
Prenosi se od stanovnika Iraka da je Husein, radijallahu anhu, 60. godine po Hidžri, odbio dati prisegu Jezidu ibn Muaviji (tadašnjem halifi, op. prev.). Stanovnici Iraka tada su poslali Huseinu mnoge izaslanike i pisma u kojima ga pozivaju da mu daju prisegu, te ga obavještavaju da ne žele Jezida za halifu, niti njegovog oca, niti Osmana, niti Omera, niti Ebu Bekra, niti bilo koga drugog osim Alije i njegovih potomaka. Preneseno je da je tih pisama, koja su stigla Huseinu, bilo više od pet stotina.
 
Zbog toga, Husein odluči da pošalje svoga amidžića Muslima ibn Akila u Irak, kako bi istražio o čemu se radi i da ispita stvarno stanje i namjere tih ljudi po pitanju prisege koju žele da mu daju. Kad je Muslim stigao u Kufu (grad u Iraku, op. prev.), uvjerio se da narod zaista želi dati prisegu Huseinu, te su dali prisegu Muslimu kao njegovom opunomoćeniku. Ovaj događaj (prisega) desio se u kući Hanija ibn Urve.
Kada je vijest o tome stigla do Jezida ibn Muavije u Šam, on posla Ubejdullaha ibn Zijada (valiju Basre) da popravi novonastalu situaciju u Kufi, te da zabrani njenim stanovnicima pobunu protiv halife sa Huseinom, radijallahu anhu.
 
Ubejdullah ibn Zijad je došao u Kufu i počeo da istražuje slučaj, sve dok nije saznao da je kuća Hanija ibn Urve centar i okupljalište Muslim ibn Akila, i da su stanovnici Kufe u njoj dali prisegu. Naredio je da mu dovedu Hanija. Kada su ga doveli, Ubejdullah ga je ispitivao o Muslimu, sve dok nije shvatio da je on, ustvari, o svemu obaviješten. Tada je Hani izrekao svoje poznate riječi koje ukazuju na njegovu hrabrost: “Tako mi Allaha, da se Muslim nalazi ispod ove moje dvije stope, ne bih ih podigao (ne bih ga otkrio).” Na te njegove riječi Ubejdullah ga udari i naredi da ga zatvore.
Vijest o Hanijevom hapšenju uskoro je došla do Muslima, te on podiže vojsku Kufljana, njih 4.000, i opkoli dvorac Ubejdullaha ibn Zijada.
 
Ubejdullah je izašao pred njih i obratio im se govorom koji je zastrašio Kufljane. Zastrašio ih je vojskom koja će doći iz Šama da im se suprotstavi, te ih podsticao da se raziđu. Tada počeše da bježe, sve dok Muslim nije ostao sa samo 30 vojnika. Kada je zašlo sunce, Muslim je stajao potpuno sam ispred dvorca. Niti jedan od Kufljana nije ostao uz njega! (Iako su mu dali prisegu kao Huseinovom opunomoćeniku kratko vrijeme prije toga, da bi ga na ovaj dan izdali i napustili svi do jednog). Tada ga uhapsiše, a Ubejdullah naredi da ga ubiju. Muslim zamoli Ubejdullaha da mu dozvoli, prije nego ga ubiju, da pošalje Huseinu pismo, što mu ovaj i dozvoli. Tekst pisma glasi: “Vrati se sa svojom porodicom i ne dozvoli da te Kufljani zavaraju. Zaista su Kufljani slagali i tebi i meni, a lažovu se ne može vjerovati.”
Zatim, Ubejdullah naredi da ubiju Muslima. Ovo se desilo na dan Arefata.  
 
Treba napomenuti da je Muslim, kada je po dolasku u Kufu vidio da Kufljani žele Huseina, poslao mu pismo da dođe, da bi se poslije pokajao, o čemu je i obavijestio Huseina u gore navedenom pismu prije njegovog ubistva. Kada je Husein dobio to prvo pismo, krenuo je prema Kufi napuštajući Mekku na dan oblačenja ihrama za početak obreda hadža (8.dan mjeseca zul-hidždže, op.prev.). Kada je Husein odlučio da napusti Mekku i zaputi se prema Kufi, mnogi od ashaba savjetovali su ga da odustane od svoje namjere, a neki od tih ashaba su: Ibn Abbas, Ibn Omer, Ibn Zubejr, Ebu Seid el-Hudri, Ibn Amr i njegov brat Muhammed ibn Hanefije i drugi. Ebu Seid el-Hudri mu je tada rekao: “O Ebu Abdullah, ja sam ti, zaista, iskren savjetnik i suosjećam sa vama (ehlul-bejtom). Ja sam, uistinu čuo da su ti pisma pisali ljudi iz vaše stranke (koji su bili na strani Alije u njegovom sporu sa Muavijom, op.prev.) iz Kufe i da te pozivaju da im odeš (budeš im halifa), pa te ja savjetujem da ne ideš. Zaista sam čuo tvoga oca (Aliju, radijallahu anhu) da je u Kufi rekao za njene stanovnike: “Tako mi Allaha, dosadili su mi i omrzli, a i ja sam njima dosadio i omrznuo sam im. Nikada od njih nisam osjetio nimalo vjernosti niti pouzdanosti. Ko se bori uz njih, izdaju ga. Tako mi Allaha, oni niti imaju namjere niti odlučnosti da poštuju naredbe, niti su strpljivi na sablji.’”   
 
A ovo je Huseinu rekao Ibn Omer: “Kazat ću ti jedan hadis: ‘Zaista je Džibril došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa mu je ponudio da bira između dunjaluka i ahireta, pa je odabrao ahiret ne želeći dunjaluk.’  Ti si, zaista, dio njega (dio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem). I, tako mi Allaha, nikad  niko od vas dunjaluku nije davao prednost a Allah ga nije udaljio od vas, osim onome za koga je to bilo bolje.”  I nakon ovoga, Husein je odbio da se vrati i da ne ide, pa ga je Ibn Omer zagrlio i rekao: “Opraštam se Allahovim imenom od tebe, prije nego te ubiju.”
 
Stiglo je Huseinu pismo od Muslima koje mu je poslao prije smrti, a on je već bio u putu prema Kufi. Kada ga je pročitao, počeo je da razmišlja o povratku u Mekku, ali sinovi Muslima ibn Akila koji su bili sa Huseinom pobuniše se i rekoše: “Ne vraćaj se sve dok ne osvetimo našeg oca.” Čuvši to, Husein je odlučio da bude kako oni žele, kao što su oni stali uz njega kada je krenuo prema Kufi.
 
U isto vrijeme, Ubejdullah ibn Zijad poslao je brigadu od 1.000 vojnika na čijem je čelu bio El-Hurr ibn Jezid el-Temimi, kako bi zaustavili Huseinovo napredovanje prema Kufi. El-Hurrova vojska srela se sa Huseinom u mjestu El-Kadisija, i pokušali su da mu zabrane da nastavi put prema Kufi. Husein se obratio El-Hurru riječima: “Odmakni se od mene, izgubila te majka”, na šta je El-Hurr odgovorio: “Tako mi Allaha, da mi je to rekao bilo ko drugi od Arapa, osvetio bih mu se, a majka bi mu plakala jer bi ga izgubila, ali šta da kažem tebi, a majka ti je gospođa svih žena, Allah bio zadovoljan njome.” Poslije ovog, El-Hurr je nastavio put sa Huseinom.
 
Kraj prvog dijela...

Autor: Šejh Osman el-Hamis
Preuzeto sa stranice www.minber.ba
25.05.2009.

Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi-Prva stvar

Ez-Zerkesi rahimehullah,veli:Znaj da treba ukazivati na blagodat onaj koga je Uzviseni Allah poucio velicanstvenom Kur'anu ili jednom njegovom dijelu,zbog toga sto je on najveca mudziza(cudo) zato sto njevim trajanjem traje islamski poziv,a i zato sto je Poslanik s.a.v.s. pecat vjerovjesnika i poslanika.

Dokaz putem velicanstvenog Kur'ana traje sve dok je vremena,jer je to govor Gospodara svjetova,Allahova dzelle ve ala,najcasnija knjiga.Zato neka onaj koji zna napamet Kur'an da mu je Allah dao veliku blagodat.Neka to ima na umu kod svojih dijela kako bi Kur'an bio dokaz njemu,a ne protiv njega.

Isto tako,oni kojima je data blagodat objavljivanjem Kur'ana,a to su svi pojedinci cjelokupnog ummeta,treba da se na najbolji nacin okoriste tom blagodati i sakupe u sebi ono cime ce omoguciti zivot srca.Mozda ces,citaoce,upitati koji je najbolji nacin(sredstvo)da se u potpunosti covjek okoristi Kur'anom?

Odgovor se nalazi u jednom velicnstvenom pravili koje je postavio Ibnul Qajjim rahimehullah,prije svih koristi koje je naveo u svome djelu Fevai(u prevodu Koristi).On kaze: Ako se zelis okoristiti Kur'anom,onda neka ti srce u potpunosti bude prisutno kod njegovog ucenja i slusanja.Pazljivo slusaj.Budi prisutan kao da se Allah tebi obraca,jer je to govor od Njega tebi putem Allahovog Poslanika s.a.v.s..Uzviseni je rekao: U tome je,zaista pouka za onoga ko razum ima ili ko slusa,a priseban je.(Kur'an 50:37)

To je zbog toga jer je potpuni efekat vezan za cinilac,mjesto koje ga prima(na koje djeluje) uvjet za prestizanje efekta,kao i za nestanak zapreke koja sprecava da se on desi.Ajet o svemu tome govori na jedan jako kratak i jasan nacin koji najbolje upucuje na ono sto se njime zeli reci.Rijeci Uzvisenog: U tome je,zaista pouka...upucuju na ono sto se spominje od pocetka sure pa do sad.To je cinilac koji izaziva efekat.Njegove rijeci: ..za onoga ko srce ima...predstavlja mjesto koje ga prima(na koje djeluje).Time se misli na zivo srce koje poima Allaha,kao sto Uzviseni Allah kaze:Ovo je samo pouka-Kur'an jasni,da opominje onoga ko je ziv(Kur'an 36:69-70) tj cije je srce zivo.

Rijeci Uzvisenog:...ili ko slusa...tj koji je napregnuo sluh i pazljivo culom sluga slusa sta mu se govori predstavlja uvjet da bi govor na nekoga ostavio efekat.

Rjeci Uzvisenog: ...a priseban je..znace:Prisutan srcem,prisutan,ne odsutan.

Ibn Kutejba kaze:Koji slusa Allahovu knjigu,dok su njegovo srce i razum prisutni,nije nemaran niti rasijan.To je isaret na zapreku koja sprecava da na covjeka ostavi utisak,a ona je nemar srca i njegova odsutnost od razumjevanja onoga sto mu se govori i posmatranja i razmisljanja o tome.Kada postoji cinilac,a to je Kur'an,mjesto koje ga prima(na koje djeluje)a to je srce,kada se ispuni uvijet,a to je pazlivo slusanje i ne postoji zapreka,a to je preokupiranost srca njegova rasijanost prilikom onoga o cemu se govori i njegovo interesovanje za nesto drugo,onda je postignut efekat,a to je korist i opomena.

Neka se covjek nakon toga pripremi za rad i pokornost,nakon sto se dobro poducio,jer znanje trazi djelo,pa ili ce mu se ono pridruziti ili ce i njega nestati.

Ibnul-Qajjim rahimehullah u svome djelu Zadul-mead(Opskrba za povratak) kaze:Neki od prijasnji generacija(selefa) rekli su: Kur'an je objavljen da se po njemu radi,pa uzmite njegovo ucenje da postupate po njemu.Zbog toga su oni koji uce Kur'an bili oni koji su ga poznavali i postupali po njemu,makar ga i ne znali napamet.Sto se tice onih koji su ga napamet naucili a ne razumiju ga,niti postupaju po njemu,oni nisu oni koji spadaju u ehlul-Kur'an pa makar svaki njegov harf ucili i ispravno poput strele.Trebamo ici ka Allahovoj ljubavi tako sto cemo prici Allahovoj knjizi s razumjevanjem i znanjem,s pokorovanjem i postupanjem po njoj,tako sto cemo je napamet uciti i u sebi nositi.Brate moj,ako si odlucio krenuti ka Allahovoj ljubavi tako sto ces prici Allahovoj knjizi,onda se okiti lijepim adabima prilikom ucenja Kur'ana.

Ibn Qajjim el Dzevzije-Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi

AlHaqqa
<< 05/2009 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Islamske stranice

OUSehara-Audio predavanja

Abdul Aziz Bin Baz vrline i odlike
Tajna života
Odgoj duše
Halali svome bratu
Bračna intima-Kako savladati bračne probleme
Odgojni karakter
facebook propis
Dan koji će trajati 50 000 godina
I svi se čvrsto Allahovog užeta držite
Islamski brak
Kako biti uzorit supružnik
Kako do primljenog ibadeta
Kako je dovio Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem
Ko su alevije
Kur'an i razmišljanje o Kur'anu
Kur'anske staze sreće
O Klonulosti 1
O Klonulosti 2
O Klonulosti 3
Karakteristike prve skupine muslimana
Nabil el Awadi-Sestro muslimanko!
Nagradna igra-smješno
Najbolji primjer ljubavi u ime Allaha
O mjesecu Ramazanu
Obraćanje Jusufa el Kardavija
Omladina u hladu Allaha dželešanuhu na Sudnjem danu
Osobenosti ljudi koji nose aqidu Ehli sunnet vel džemat
Očuvanje prirodne fitre čovjeka
Propisi vezani za namaz
Ramazan nova stranica mog života
Ljubav prema ashabim
Savremena pitanja o Islamu-Islam i žena-1
Savremena pitanja o Islamu-Islam i žena-2
Hurije Džennetske ljepotice
Allahova veličina
Snagom vjere protiv fašizma na putu do Dženneta
Sura Jusuf-Sura sabura (Bosanski)
Sura Jusuf-Sura sabura
Tefsir sure Hudžurat
Veličanje Allaha subhanehu ve te'ala
Zavist i njene posljedice
Životopis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem
Životopis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem-1
I nemojte nikako da vas prevari,obmane i zaokupi dunjalučki život
Ko su alevije
Uvod u metn-Tri osnovna načela
Zavist - gutac dobrih djela
Put upute-Put svijetla
Ispravno određivanje Ramazana propisi objašnjenje i savjet
Višeženstvo-Poligamija
Druženje sa Sa'd ibn Muazom radijAllahu anhu.mp3
Razumjevanje prioriteta u Islamu
Itikaf 2013-1 dan
Itikaf 2013-2 dan
Itikaf 2013-3 dan
Itikaf 2013-4 dan
Itikaf 2013-5 dan
Itikaf 2013-6 dan
Itikaf 2013-7 dan
Itikaf 2013-8 dan
Itikaf 2013-9 dan
Itikaf 2013-10 dan
Uticaj šiizma u BiH
Pokoravanje Allahu u svjetlu Kitaba i sunneta
Egipat_Sirija poruke i pouke
Džibrilov hadis
Džibrilov hadis 1
Spoznaja Allaha
Greške u Ibadetima 1
Greške u Ibadetima
Nijjet
Sira-Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor
Život Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem
Greške žena-Talak
Osobina Poslanika sallallahu alejhi ve sellem-Milost
Zaista su vjernici braća pa popravite medjusobne razmirnice
Predznaci Sudnjeg dana-Pojava dedžala
Osvrt na bitnost emaneta
Lažno Božanstvo
Hajrudin Ahmetović-Stanje popuštanja i slabljenja u vjeri
Životopis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem-Djetinjstvo Poslanika
Širk je najveći zulum
Kada čovjek umre prate ga do kabura tri stvari
Govor o šejhul-Islamu ibn Tejmijji rahimehullah
Obaveznost održavanja rodbinskih veza-Naši Roditelji-
Put propasti
Čuvaj Allaha pa će i On čuvati tebe
Ispravnost postupanja Selmana el Farisija radijAllahu anhu
Poglavlje-Izvršavanje šerijatskih kazni
Petak-odlike petka
O fudbalu sportu
Poglavlje Izvršavanje šerijatskih kazni-2
Snagom Kur'ana do savršenstva duše

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
1150789

Powered by Blogger.ba