AlHaqqa

Cas neizbjezni,sta je cas neizbjezni,i otkud ti znas sta je cas neizbjezni?(Al-Haqqa 1-3)

31.05.2009.

Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi-Druga stvar

Priblizavanje Allahu nafilama(dobrovoljnim ibadetom) nakon farzova,jer to covjeka dovodi na stepen da bude voljen(od Allaha) nakon ljubavi (prema Allahu od covjeka)

Poznato je da je obavljanje farzova jedno od najboljih djela kojima se priblizava Allahu.Onaj ko ih u potpunosti obavlja dovoljno mu je dobra to sto je obecano da se uspjeti steci veliku nagradu-Dzennet i spasiti od Vatre.
Na to upucuje hadis Talhe ibn Ubejdullaha r.a. u kojem se kaze da je dosao neki covjek iz Nedzda Allahovom Poslaniku s.a.v.s razbarusene kose.Culo se kako nesto govori,ali se nije moglo razumjeti sve dok se nije priblizio.On je pitao o Islamu pa mu je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao:
Pet namaza u toku dana i noci.Da li sam duzan i neke druge(klanjati) upita on?Ne,osim ako hoces dobrovoljno,odgovori Allahov Poslanik s.a.v.s. i dodade:I posta ramazana.Da li sam duzan jos nesto mimo toga(postiti) upita on.Ne,osim ako hoces dobrovoljno,odgovori on.Zatim mu je Allahov Poslanik s.a.v.s. spomenuo zekat.Da li sam duzan mimo toga(da izdvajam) upita on.Ne,osim ako hoces dobrovoljno,odgovori on.Zatim je covjek krenuo nazad i rekao:Tako mi Allaha,niti cu na ovo sta dodati niti od toga sta odbaciti!Pa je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Uspio je ako je rekao istinu.(Buhari i Muslim)


Uspjet ce onaj ko,poput tog covjeka,izvrsava obaveze(klanja farzove)ali onaj ko uz to klanja i dobrovoljne namaze(nafile) uspjet ce vise od njega,imat ce veci stepen i biti blizi Allahu.
Kako je to moguce kad rijetko kad covjek obavi farzove bez ikakve manjkavosti i necega sto ih narusava.Onaj ko klanja farzove voli Allaha.Na to ukazuje hadis koji prenosi Allahov Poslanik s.a.v.s. od Gospodara Subhanehu ve te'ala u kojem se kaze: ...nece mi se Moj rob pribliziti s necim Meni drazim od onog sto sam mu obaveznim propisao.Moj ce mi se rob priblizavati dobrovoljnim namazom sve dok ga ne zavolim,a kada ga zovolim,onda budem njegov sluh kojim slusa,njegovim vid kojim gleda,njegova ruka kojom radi,njegova noga kojom kroci.Ako Me zamoli,dat cu mu ako od Mene zatrazi zastitu.Ja cu ga zastiti.(Buhari)

Dakle,onaj ko se zeli Allahu pribliziti dobrovoljnim namazima ima poseban status i odlike koje ga uzdizu na visi stepen od onoga koji ima onaj koji izvrsava samo farzove.
To je zbog toga jer se,u osnovi od covjeka trazi da obavlja farzove i to mu je duznost.Ako ih ostavi ili zanemari,onda je pocinio grijeh.
Ibn Hadzer rahimehullah naveo je primjer koji ce to najbolje pojasniti i pribliziti shvatanju.On kaze: Preslo je u obicaj da priblizavanje(nekome) biva uglavnom cinjenjem onoga sto nije duznost onome koji se zeli pribliziti(nekome) kao npr davanje poklona i darova,za razliku od izdvajanja onoga sto je duzan poput haradza ili vracanja duga koji je imao.
Zatim je on dodao pojasnjenje jos jedne koristi od nafila i rekao:
Takodjer,jedan od mnogih razlika zbog kojeg su propisane nafile jeste da se isprave farzovi,kao sto se vjerodostojno navodi u hadisu:
Pogledajte da li Moj rob ima nafila kako bi se njima nadopunili farzovi...(Hadis je hasen-garib Tirmizi,dok ga je Albani ocjenio vjerodostojnim)

Na osnovu toga jasno je da se pod priblizavanjem(Allahu) putem nafila podrazumjeva da ih cini onaj koji je obavio farzove,a ne onaj ko ih je ostavio.To su dvije vrste koji ce biti spasene i koje ce uspjeti:prva je grupa ona koja voli Allaha s.w.t. i izvrsava farzove radi Allaha s.w.t. zastaje kod Njegovih granica i druga grupa je ona koju Allah voli,koja se nakon farzova trudi pribliziti Allahu objavljenjem nafila.
To je ono sto je Ibnul Qajjim rahimehullah htio kazati rjecima:...jer to covjeka dovodi na stepen da bude voljen(od Allaha) nakon ljubavi(prema Allahu od covjeka).
Oni koji vole Allaha i priblizavaju Mu se cineci farzove i one koje Allah voli,koji Mu se nakon farzova pokusavaju pribliziti nafilama jesu Allahovi sticenici(evlije) i izabranici medju ljudima.I o jednim i o drugima objavljeni su ajeti o cemu se govori u hadisima.

 
Ibn Qajjim El Dzevzijje-Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi
 
31.05.2009.

O muzici-nastavak

http://www.blogger.ba/photos/223931.jpg


Priredio: Sead ef. Jasavić

Muzika i muzički instrumenti su jedni od harama za koje se slabo zna među ljudima da su islamom strogo zabranjeni i da su to jedni od haram postupaka i djela! Da je to tako, možemo shvatiti i vidjeti iz sljedećih šerijatskih tekstova, kako ajeta tako i sahih i pritvrđenih hadisa, kao i iz stavova brojnih islamskih učenjaka po ovom pitanju. Pogledajmo šta se sve o tome kaže:

Kur'an:

Allah dž.š., kaže: "Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu (lehvul-hadis), da bi, ne znajući koliki je to grijeh, s Allahova puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih čeka sramna kazna." (Lukman, 6.)

Imam Taberi rhm., u komentaru dijela ajeta: "Koji kupuju priče za razonodu (lehvul-hadis)" – navodi sljedeće predaje:

Se'id b. Džubejr rhm., prenosi od Ibnu Abbasa r.a., da je u komentaru dijela ajeta: "Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu (lehvul-hadis)" – rekao: Pjesma i tome slično.

Ebul-Sahba' je upitao Ibnu Mes'uda r.a., o značenju ajeta: "Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu (lehvul-hadis)" – pa je rekao: Muzika.

Ebu Zabjan prenosi od svoga oca a on od Džabira r.a., da je u komentaru dijela ajeta: "Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu (lehvul-hadis)" – rekao: Muzika i njeno slušanje.

Sunnet:

Abdurrahman b. Ganem el-Eš'ari kaže: Pričao mi je Ebu 'Amir el-Eš'ari r.a. – a nije me slagao: Čuo sam Allahovog Poslanika s.a.w.s., kako kaže: "U mom ummetu biće ljudi koji će dozvoljavati blud, svilu, alkohol i me'azif - muzičke instrumente..." (Sahihul-Buhari, br.5268.; Sahih Ibnu Hibban, br.6754.)

Hafiz Ibnul-Hadžer el-Askelani rhm., kaže: "Me'azif su instrumenti, dok Kurtubi prenosi od Dževherija da je me'azif – pjesma (el-gina'), dok u njegovom Sahihu stoji da je me'azif – sredstva za razonodu. Neki kažu da je me'azif – zvukovi instrumenata, a u Dimjatijevoj Havašiji stoji: me'azif su defovi i ostali udarački instrumenti." (Pogledaj: Fethul-Bari, 10/55.)

Muhammed Šemsul-Hakk el-Azim Abadi Ebul-Tajjib rhm., kaže: "Imam Ebu Hanife je jedan od najstrožijih imama što se muzike tiče i njegov mezheb je jedan od najstrožijih mezheba po ovom pitanju. Hanefijski učenjaci su na bezbroj mjesta izjavljivali da je zabranjeno slušati muziku kako frule tako i defove, i da je to grijeh u rangu fiska zbog kojeg se odbija svjedočenje na sudu od strane osobe koja se time bavi, a neki su dodali i to da je naslađivanje muzikom nevjerstvo! Dodaju: Čovjek se mora potruditi da ne sluša muziku ako pored nje prolazi ili mu je u susjedstvu." (Pogledaj: 'Avnul-Ma'abud, 13/186.)

Imam Ebul-'Ala el-Mubarekfuri rhm., kaže: "Me'azif su defovi i ostali udarački instrumenti, kako nam to opisuje djelo el-Nihaja, dok u djelu el-Kamus stoji da su me'azif – instrumenti poput 'uda i tanbura." (Pogledaj: Tuhfetul-Ahvezi, 6/378.)

Imam Abdur-Re'uf el-Menavi rhm., kaže: "Me'azif su defovi." (Pogledaj: Fejdul-Kadir, br.774., 1/409.)

Ostale predaje:

Ali b. Ebi Talib r.a., kaže: Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Kada se moj ummet počne baviti sa sljedećih 15 stvari zapašće u belaje i iskušenja. Bi rečeno, koje su to stvari o Allahov Poslaniče? On reče: Kad se monopol uspostavi nad ratnim plijenom, i kada emanet i povjereništvo postane ratnim plijenom, i kada davanje zekata bude muka, i kada čovjek bude pokoran svojoj ženi a nepokoran svojoj majci, dobar prema svome prijatelju a loš prema svome ocu, i kada se glasovi počnu dizati u džamijama, i kada vođa jednog naroda bude najgori od njih, i kada neki čovjek bude čašćavan zbog straha od njegova šerra, i kada se počne piti alkohol i oblačiti svila, i kada se budu nabavljale pjevačice i me'azif/muzika, i kada zadnje generacije muslimana budu proklinjale prve generacije muslimana – neka tada iščekuju užareni vjetar ili propadanje u zemlju ili deformaciju (tijela i duše)!" (Sunen Tirmizi, br.2210.)

Ebu Hurejre r.a., kaže: Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Kada se nad ratnim plijenom uspostavi monopol, i kada emaneti i povjereništva postanu ratnim plijenom, a zekat mukom, i bude se učilo a ne radi vjere, i kada čovjek bude pokoran prema svojoj ženi a nepokoran prema svojoj majci, i približi sebi svoga druga a udalji svoga oca, i kada se glasovi budu podizali u džamijama, i kada pleme bude predvodio najgriješniji od njih, i kada vođa jednog naroda bude najgori od njih, i kada čovjek bude čašćavan iz straha od njegova šerra, i kada se pojave pjevačice i me'azif/muzika, i kada se počne ispijati alkohol, i kada zadnje generacije muslimana počnu proklinjati prve generacije muslimana – neka tada iščekuju užareni vjetar i zemljotres i propadanje u zemlju i gađanje iz vazduha i razna čuda, koja će nailaziti jedno za drugim, poput ogrlice koja pukne pa zrna, sve jedno za drugim, počnu ispadati!" (Sunen Tirmizi, br.2211.)

Ebu Malik el-Eš'ari r.a., kaže: Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Ljudi iz mog ummeta će ispijati alkohol i nazivaće ga drugim imenima; iznad glava će im biti muzika/me'azif, i pjevačice – Allah će ih u zemlju utjerati! Od njih će praviti majmune i svinje!" (Sunen Ibnu Madždže, br.4020.)

Ebu Umame r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "Allah dž.š., me je poslao kao milost i uputu svim svjetovima, i naredio mi je da unišćavam frule i muzičke instrumente (berabit i me'azif), i kipove koji su se obožavali u džahilijjetu! I kunem se Allahovom veličinom neć Njegov rob popiti čašu alkohola a da neće biti, istom takom, napojen iz džehenemskih vrela, ne bitno jeli jedan od kažnjenih ili onih kojima je oprošteno; i čovjek neće dati jednu čašu alkohola djetetu a da neće biti, istom takvom, napojen iz džehenemskog vrela ne bitno jeli jedan od kažnjenih ili onih kojima je oprošteno. Neće čovjek ostaviti čašu alkohola iz straha od Mene a da ga neću napojiti sa džennetskog vrela." (Musned Ahmed b. Hanbel, br.22272.)

Ebu Umame r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "Allah dž.š., me je poslao kao milost i uputu svim svjetovima, i naredio mi je moj Gospodar da uništavam muzičke instrumente (me'azif), i frule (mezamir), i kipove (evsan), i krst (sulb), i džahilijetske stvari..." (Musned Ahmed b. Hanbel, br.22361.)

Omer b. el-Hattab r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "Zarada od pjevačice je suht/haram, i njeno pjevanje je haram, i gledanje u nju je haram, i zarada od nje je poput zarade od pseta, a zarada stečena od prodaje pseta je haram. Meso koje je odgojeno na haramu džehennemska vatra ga je najpreča!" (Taberani, el-Mu'udžem el-Kebir, br.87.)

Sehl b. Sa'ad r.a., kaže: Rekao je Allahov Poslanik s.a.w.s.: "Pred smak svijeta pojaviće se propadanje u zemlju, gađanje iz nebesa i deformacija. Bi rečeno: Kada će se to pojaviti, o Allahov Poslaniče? Reče: Kada se pojavi muzika (me'azif), pjevačice i kada se ohalali alkohol!" (Taberani, el-Mu'udžem el-Kebir, br.5810.)

Ebu Umame r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "Čovjek neće podići glas svoj pjevajući a da mu Allah dž.š., ne pošalje dva šejtana koji će mu sjesti na ramena, i cupkati svojim petama po njegovim prsima sve dok ne prestane pjevati!" (Taberani, el-Mu'udžem el-Kebir, br.7825.)

Abdullah b. Mes'ud r.a., kaže da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "Od predznaka Sudnjeg Dana jeste pojava muzike i pijenje alkohola!" (Taberani, el-Mu'udžem el-Kebir, br.10556.)

Abdullah b. Abbas r.a., kaže: "Allahov Poslanik s.a.w.s., je oharamio šest stvari: alkohol, kocku i muzičke instrumente (me'azif, mezamir, defovi i kuba)." (Taberani, el-Mu'udžem el-Evset, br.7388.)

Ibnu Sabit r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "U mom ummetu će biti propadanja u zemlju, deformacije i gađanja iz nebesa! Rekoše: O, Allahov Poslaniče, hoće li oni svjedočiti šehadet: da nema drugog boga osim Allaha (la ilahe illalah)? Reče: Da, ali će me'azif/muzika, alkohol i svila uzeti maha!" (Musannef Ibnu Ebi Šejbeh, 37545.)

Nafi' kaže: "Abdullah ibnu Omer r.a., je čuo jednog čovjeka kako svira frulu, pa začepi svoje uši prstima, i malo se udalji s puta. Reče mi: O Nafi', čuješ li ti šta? Rekoh: Ne. On izvadi prste iz svojih ušiju, pa reče: Bio sam jedne prilike sa Poslanikom s.a.w.s., i kada je čuo frulu i on je začepio svoje uši!" (Sunen Ebi Davud, br.4924.; Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.20786.)

Ebu Hašim el-Kufi prenosi da je Ibnu Abbas r.a., rekao: "Deff je haram, me'azif/instrumenti su haram, kuba/instrument, je haram, i frula je haram!" (Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.20789.)

Abdurrahman b. Jezid prenosi da je Abdullah b. Mes'ud r.a., rekao: "Pjesma urađa licemjerstvom u ljudskom srcu isto kao što voda urađa plodom, a zikr urađa imanom u srcu isto kao što voda urađa plodom." (Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.20796.)

Abdulah b. Dinar rhm., kaže: "Abdullah b. Omer r.a., je prosao pored jedne omanje robinje koja je pjevala, pa reče: Da je šejtan ikoga ostavio ostavio bi nju!" (Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.20798.)

Ubejdullah b. Omer r.a., kaže: Jedan čovjek je upitao Kasim b. Muhammeda o pjesmi, pa mu on reče: Zabranjujem ti to, i mrsko mi je. Ovaj čovjek reče: Jel' to pjesma haram? Kasim b. Muhammed reče: Bratiću moj, ako je Alah dž.š., odvojio istinu od neistine – u koju skupinu bi onda spadala pjesma? (Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.20800.)

Ebu Osman el-Lejsi prenosi da je Jezid b. el-Velid el-Nakid rekao: "O Emevije, dobro se čuvajte pjesme i muzike jer ona umanjuje stid, pojačava strasti, obara ljudskost, zamjenjuje alkohol i proizvodi isto što proizvodi i alkohol. Ako se baš morate baviti pjesmom i muzikom onda je udaljite od vaših žena jer pjesma i muzika pozivaju na zinaluk/blud!" (Šu'abul-Iman, br.5180.)

Imam, mufessir el-Alusi rhm., kaže:

"Pjevanje je uhoda srca, kradljivac ljudskosti i razuma, kruži tminama srca i razotkriva njegove tajne. Čovjeka čini zamišljenim i rasplamsava pri njemu pohote, strasti, prostakluk i grubost. Vidjećeš nekog mirnog čovjeka, smirenog i razumnog, na kome se vide znaci imana i znanja, čiji je govor mudrost, a ćutnja ibret i pouka – kada počne slušati muziku razum i stid mu oslabe, ljudskotina i svjetlo mu ponestaje, odaje tajne koje je u sebi krio, i iz svjetla ćutnje i smirenosti prelazi u stanje galame, nesvijesti i tresanja kao da je džin postao. Možda će početi da pljeska rukama i da cupka po zemlji svojim nogama. Isto ovo i još više izaziva i alkohol! Islamska ulema se razilazi po pitanju šeri'atskog statusa pjesme (el-gina').

Imam Ebu Hanife rhm., je bio stava da je muzika haram, a taj njegov stav nam prenose: imam Kadi Ebul-Tajjib, imam Kurtubi, imam Maverdi i imam Kadi Ijad. U djelu el-Tatar-hanijja stoji: Znaj da je pjevanje haram i to po svim religijama! U djelu el-Zijadat stoji: Vasijjet i oporučivanje imetka pjevačima i pjevačicama je haram, kako kod nas tako i kod jevreja i hrišćana! Autori djela el-Hidaja i el-Zehira pjesmu smatraju velikim grijehom. Ovo je njihov stav po pitanju pjevanja mimo dana bajrama i mimo svadbi, a u ovo će spadati i pjevanje savremenih sufija po džamijama kao i dove i zikrovi u stihovima uz mješanje sa novotarima i golobradima. Ovo je čak i gore od običnog pjevanja zbog toga što mu se daje prizvuk ibadeta. Što se tiče samostalnog pjevušenja određenih stihova radi odagnavanja samoće ili na bajramima i svadbama, islamska ulema se razilazi po tom pitanju ali je ispravno da je i to zabranjeno u današnjem vremenu! (kraj) U djelu el-Durr el-Muhtar stoji: "Pjevanje za svoju dušu, radi odagnavanja samoće i usamljenosti je dozvoljeno kod sve uleme kako to stoji u djelu el-'Inaja, što imam el-'Ajni i ostali smatraju sahihom i ispravnim. On kaže: Ako bi u tim stihovima bilo va'aza i mudrosti to je dozvoljeno uz opštu saglasnost svih. Neki od učenjaka su to dozvoljavali samo na svadbama kao i udaranje defa. Neki od učenjaka su dali opštu dozvolu za to, a neki od njih su dali opštu zabranu. (kraj) U djelu el-Bahr i u djelu el-Mezheb stoji općenita zabrana pjevanju što kida svako razilaženje. Spoljašnje razumjevanje traktata iz djela el-Hidaja nas upućuje na to da je pjevanje veliki grijeh (kebira), pa makar to pjevanje bilo lično za svoju dušu, što je i autor djela potvrdio! On kaže: Ne prima se svjedočenje na sudu onome ko sluša muziku ili prisustvuje muzici. (kraj iz djela: el-Durr el-Muhtar)

Imam Ebu Bekr el-Tarsusi rhm., spominje u svome djelu "Tahrimul-Sima'i", sljedeće: Imam Ebu Hanife mrzi pjevanje (el-gina'), i smatra ga grijehom. Ovog su stava kufljani: Sufjan, Hammad, Ibrahim, Ša'abi i ostali. Među njima nema razilaženja po ovom pitanju. Također nema razilaženja ni među basrijama po ovom pitanju tj. da je pjevanje zabranjeno. (kraj)

Imam 'Alejhir-rahmet prenosi od imama Malika rhm., da je i on smatrao pjevanje zabranjenim kao i slušanje pjesama. On je bio stava da ako neki čovjek kupi robinju pa se ispostavi da je ona pjevačica ima obavezu da je vrati prvom vlasniku pošto je kupljena robinja sa mahanom. Kada je imam Malik rhm., bio upitan o pjevanju kojeg neke medinelije praktikuju, rekao je: Time se kod nas bave samo griješnici-fussak!

Da je pjevanje haram – to se bilježi i od velikog broja hanbelija kako nam to spominje komentator djela el-Mukni'a kao i ostali.

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže da je većina hanbelijske uleme na stanovištu da je pjevanje haram.

Od Abdullaha sina imama Ahmeda rhm., se bilježi da je rekao: Pitao sam svoga oca o pjevanju pa mi je rekao: Pjevanje izaziva licemjerstvo u srcu, i ne sviđa mi se! Potom je naveo riječi imama Malika rhm., koji kaže: "Time se kod nas u Medini bave samo griješnici-fussak."

El-Muhasibi, u djelu el-Inša', kaže: Pjevanje je haram poput mrcine.

Imam el-Tarsusi bilježi isto u djelu Edebul-Kada': Imam Šafija rhm., kaže: "Pjevanje je zabranjeno gubljenje vremena koje sliči stvarima koje su batil i neispravne. Ko se bude mnogo bavio pjevanjem ta osoba nije normalna i svjedočenje joj se odbija."

U istom djelu stoji da su dobri poznavaoci mezheba imama Šafije rhm., na stavu da je on smatrao pjevanje haramom, i smatraju neispravnim pripisivanje dozvole pjevanja imamu Šafiji rhm., poput imama Kadi Ebul-Tajjiba, Taberija, šejha Ebu Ishaka, i to u djelu el-Tenbih.

Neki od učenika imama el-Begavija rhm., spominju, u njegovoj knjizi el-Takrib, da je pjevanje haram kao i njegovo slušanje.

Imam Ibnu Salah rhm., kaže u svojim fetvama, nakon poduže priče: "Stoga, slušanje pjesama je haram po idžma'u i konsenzusu sve islamske uleme."

Ono što sam vidio u djelu el-Šerh el-Kebir lil-Džami' el-Sagir od imama Fadila el-Menavija je to da je mezheb imama Šafije po pitanju pjevanja da je ono mekruh-tenzih ako se je sigurno od fitni i smutnji.

U djelu el-Minhadž stoji: "Mekruh je pjevanje bez muzike!"

Imam Zerkeši rhm., kaže: "Instrumenti su svakako haram, a pjevanje ostaje na mekruhu."

Razilaženje uleme po pitanju slušanja muzike je isto poput njihova razilaženja po pitanju pjevanja. Neki su dozvolili slušanje muzike kao i pjevanje, potkrijepljujući svoje mišljenje hadisom kojeg bilježi imam Buharija od Ajše r.a., kada je Poslanik s.a.w.s., slušao pjevanje i sviranje od strane dvije robinje na dan Bajrama.

Dokaz im je u tome što je tu bilo i slušanja i pjevanja i poslanikovog s.a.w.s., negiranja Ebu Bekru r.a., koji je htio sve to da zabrani. U toj predaji je i dokaz tome da je muškarcu dozvoljeno da sluša ženski glas pa makar i ne bila u pitanju lična robinja jer Poslanik s.a.w.s., nije zabranio Ebu Bekru r.a., da sluša njihovo pjevanje. Poslanik je negirao Ebu Bekrovo r.a., negiranje! Robinje su nastavile pjevati sve dok im Ajša r.a., nije rekla da izađu.

Ebu Bekr r.a., je htio zabraniti svojoj ćerki Ajši r.a., takvo postupanje zbog toga što je mislio da se to radi bez znanja Poslanika s.a.w.s., jer ga je našao kako leži pokriven pa je mislio da on spava.

U djelu Fethul-Bari stoji: Neke sufije su na osnovu ovoga hadisa zauzele stav da je pjevanje i slušanje pjesama dozvoljeno bilo ono s muzikom ili bez nje!?

Za obaranje ovakvog stava dovoljan je Ajšin r.a., hadis koji slijedi u narednom poglavlju, kada je rekla Ebu Bekru r.a.: "Nisu to pjevačice!" Imam Kurtubi rhm., kaže: "Nisu one pjevačice" tj. nisu one jedne od onih koje znaju i koje se bave pjevanjem kao profesionalne pjevačice koje su poznate po tome.

Pjevanje ima svoj šeri'atski okvir tj. da je na dan bajrama i svadbenih veselja, jer je Ebu Bekr r.a., mislio da je zabrana pjevanja općenita što je shvatio tek nakon što mu je Poslanik s.a.w.s., na to ukazao. Poslanikovo s.a.w.s., pokrivanje i okretanje glave u stranu nam ukazuje na to da je nebaviti se time bolje i preče. Poslanikova s.a.w.s., praksa nam ukazuje na to da je slušanje pjevanja od strane robinje koja nije naše vlasništvo dozvoljeno ako se je sigurno od zapadanja u fitnu, tako da nam ovaj hadis može poslužiti kao dokaz ovom stavu. (Pogledaj: Tefsir Ruhul-Me'ani, 21/71.)

Burejde r.a., kaže: "Allahov Poslanik s.a.w.s., je pošao u jedan od svojih pohoda, pa, kada se vratio s tog pohoda, jedna crna robinja mu priđe i reče: O Allahov Poslaniče, ja sam se bila zavjetovala – ako te Allah dž.š., vrati iz pohoda živa i zdrava – da ispred tebe udarim u deff i da zapjevam. Poslanik s.a.w.s., joj je reče: Ako si se na to zavjetovala onda udri u deff, a ako nisi onda nemoj. Počela je da udara u deff, nakon čega uđe Ebu Bekr r.a., a ona i dalje udaraše u deff. Zatim uđe Alija r.a., a ona i dalje udaraše u deff. Potom uđe Osman r.a., ona i dalje udaraše u deff. Zatim uđe Omer r.a., kad crnkinja odmah stavi deff pod sobom i sjede na njega. Poslanik s.a.w.s., reče: Šejtan te se plaši o Omere. Dok sam ja sjedio ona je svirala; Ebu Bekr uđe ona udaraše u def, zatim uđe Alija ona i dalje udaraše u deff, a zatim uđe Osman r.a., ona i dalje udaraše u deff. Kada si ti ušao ona je bacila deff!" (Sunen Tirmizi, br.3690.)

Imam el-Halimi rhm., kaže: "Drugačije se udara u deff radi pjevanja a drugačije radi svadbi, a isti je slučaj i sa dobošem, drugačije se udara u doboš radi pjevanja a drugačije radi pokreta vojske ili hadžija ili njihovog stajanja ili radi bajrama što sve nije radi razonode i zabave (lehv). Ono što je namjenjeno razonodi to je zabranjeno, a Allah najbolje zna! Dalje navodi: Ako je udaranje u doboš dozvoljeno onda je dozvoljeno muškarcima, a udaranje u deff je dozvoljeno samo ženama, jer je to njihova praksa, a znamo da je Poslanik s.a.w.s., prokleo muškarce koji oponašaju žene!" (Pogledaj: Šu'abul-Iman, br.5121.)

Enes b. Malik r.a., kaže: Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Dva glasa su prokleta na dunjaluku i na ahiretu: frula pri ni'imetu i kuknjava pri musibetu!" (Imam Hejsemi, Medžme'ul-Zeva'id, br.4017.; Bezzar)

Hafiz Ibnul-Kajjim rhm., je rekao: "Alkohol opija krv i tijelo a muzika i pjesma opijaju srce i dušu!" (Pogledaj: Medaridžul-Salikin, 1/493.)

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha Ostavim komentar kod osobe na ovom linku  http://www.blogger.ba/komentari/108273/2194752#8875981
A komentar glas:EsSelamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu...
Da te Allah dz.s uputi i istjera muziku iz srca a pohrani Kur'an u srce,jer se u srcu to dvoje nemoze sastati rekao je Ibnul Qajjim.Ili ce muzika istjerat Kur'an ili ce Kur'an istjerati muziku,bolje ovo drugo Elhamdullilah nebil vulkan strasti za muziukom bio ugasen prije polaganja racuna Amin....

Nazvao mu selam,kazao svoje misljenje i uputio iskrenu dovu da mu se Kur'an nastani u srcu a on uzvrati ovim komentarom:

Nemam sada vremena, ali neka si dosao i postavio ovaj talibanski, primitivni i bezobrazni post. Ovo ce mi biti prilika da posaljem poruku vehabijama i ostalim idiotima koji o Islamu i Kur'anu ne znaju nista, a prave se da znaju sve i svasta. I ovo ce ti sigurno biti zadnji post ovde.

Pa opet kazem da ti se Allah dz.s smiluje i poboljsa tvoje stanje u nadi Insa Allah,da sa takvim odgovorima nebude odgajatelj,niti primjer drugim muslimanima u Ahlaku.A ujedno sve ovi gore navedeni ljudi kroz hadise,kroz fikh i ostali po njegovom stavu ispadaju talibanci i vehabije.Zalosno,ko propovjeda Islam,da Allah dz.s sacuva Amin

 
 
 
 
 
Da mu se Allah dz.s smiluje Amin
31.05.2009.

Ahlak prvih generacija

Primjer Ibn Bazz Allah mu se smilovao,on je spavao maksimalno 3-4 sata,imao je drzavne funkcije a nikad nije ostavio ders posle sabaha,imao je Dzamiju i drzao ders posle sabaha pred 3-5 hiljada ljudi,a svaka 4 dana je zavrsavao hatmu na 10 kiraeta.A stizao je na pitanja,na presude na drzavne funkcije,na odgovore pa su ga pitali(govori njegov sin posle kad je umro)kaze babo kako stignes sve to?Kaze ma nista pusti to.Nece da prica o tome uopste.A sin navalio pa pita jos jednom,jos jednom,onda se on okrenu i kaze:Sinko kad se radi dusom srcem iskreno,onda se uradi nesto sto ljudskom umu nije pojmljivo.Zato se tamo kaze:kada su duse te koje pokrecu onda  tijela se umore da bi ispunile zahtjeve duse.A obrnuto,danas vecina ljudi danas namuci dusu zbog zahtjeva svog tijela.

Primjer:Jednom prilikom je naisao Ibn Usejmin rahimehullah putem,i oko njega bili ljudi i ovaj jedan covjek prica.Bila je moja majka stara zena i pitala ko je ovo?A on bio mal sitan,nema ga nista.Ali kad naidje licnost da vidis dosta ti.A majka kaze to je Muhamed Ibn Salih Usejmin.Kaze covjek da je zena do kuce govorila SubhanAllah,stara zena koja osjeca svojim fitretom svojom ljudskom prirodom takve neke stvari,a to je upravo ta iskrenost.Pa kada je umiro Muhamed ibn Salih Usejmin Allah mu se smilovao,zadnji je ramazan bio i iz bolnice (bolovao je od raka i morao je na stalne hemoterapije da dragi Allah nas sacuva, a bio je usao u fazu kada mu na te bolove morfijum vise nije djelovao) medjutim on je instistiro da ga dovedu kod Kabe,i da njegov ders koji je godinama drzo,jer je imao svoju stolici kod Kabe gdje je drzao dersove jutrom i vecerom,da ih ponovo drzi.I stavili su mu jednu sobu u haremu tamo,cijelu bolnicu instalirali uz bolnicko osobolje prvu pomoc itd itd i zadnji ders koji je odrzo,vec poceo gubiti slova,tesko izgovara o ustrajnosti na Allahovom dz.s. putu,pa su ga pitali sto to sejh radis?A on kaze moja najveca zelja je da umrem gledajuci u Kabi i sireci Allavu dz.s. vjeru.

Kaze Sabi takodjer jedan od uleme:Obicaj uleme je bio,da kada nauce znanje rade po njemu.A kada podju raditi po znanju nemaju vremena za ljude.(nemaju se oni kad toliko druziti sijeliti i slicno).Pa kad ljudi vide da ih nema,onda ih podju traziti.Pa kad ih podju traziti,onda oni pocnu bjezat od ljudi(u smislu da ljudima daju sebe samo onoliko koliko misle da je ljudima potrebno,netreba shvatiti ovo da ulema bjezi od ljudi,ne ulema je uvijek bila medju ljudima,medju narodu,ali ne stalno da u prazne pricama provode vrijeme i slicno,nego s vremena na vrijeme).

Kaze El Fudajl ibn Ijad:Kada vidite ucenjaka ili poboznjaka da mu je drago kada ga spominju pod dobru kod vladara ili dunjalucara znajte da taj covjek nije iskren.Znaci bjezali su od toga u svakom pogledi i svakom smislu.


hfz Elvedin Huseinbasic

 
31.05.2009.

Neki od zanimljivih videa

Evo nekih videa na koje naletih pa da podjelim sa vama,nezna se koji veci trag ostavlja a pogotovo o malisanu koji ima 5 godina,prica 5 jezika,i sa godinu poceo Kur'an uciti pa bujrum...
http://www.vimeo.com/3206907
http://www.youtube.com/watch?v=qofGS4UhjAI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=icdoCR8eDIM&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=-1OEEtHB0NI&feature=related (5 god momcicu  Elhamdullilah,5 jezika prica i sa godinu svoje starosti ucio Kur'an)

 
31.05.2009.

I tako smo od vas stvorili središnju zajednicu

"I tako smo od vas stvorili središnju zajednicu"

E-mail Ispis PDF
Priredio: Mithad R. Ćeman,
Tribina – Medina, 15. 5. 1430. / 10. 5. 2009.Učesnik:Uvaženi šejh 'Aid b. Abdullah el-Karni,cijenjeni alim, poznati daija, autor mnogih djela. Na tribini održanoj na Islamskom univeritetu u Medini, uvaženi šejh 'Aid b. Abdullah el-Karni govorio je na temu "I tako smo od vas stvorili središnju zajednicu", rekavši pritom da se sredina ummeta ogleda u mnogim stvarima od kojih su:

- Sredina po pitanju vjerovjesnika
Po ovom pitanju postoje dvije kategorije ljudi:
Skupina koja je pretjerala u veličanju vjerovjesnika do te mjere da im pripisuju božanstvenost: "Nevjernici su oni koji govore: 'Allah je jedan od trojice!'" (El-Maide, 73.). U našem ummetu dešavat će se stvari koje su se dešavale u ranijim narodima, kao što nas je o tome obavijestio Mustafa, sallallahu alejhi ve sellem: "Zaista ćete slijediti običaje onih koji su bili prije vas, sve pedalj po pedalj, lakat po lakat, pa čak kad bi se oni zavukli u gušterovu rupu, vi biste ušli za njima." (Bilježe Buharija i Muslim) I skupina koja ima omalovažavajući stav prema vjerovjesnicima te su ih ubijali, odbili su njihov poziv, nanosili im neprijatnosti i odvojili se od njih: "...i što su, ni krive ni dužne, vjerovjesnike ubijali..." (Ali Imran, 112.) Nama islam nalaže da vjerujemo u sve vjerovjesnike, da ih uvažavamo, poštujemo i da ne izdvajamo nijednog od njih: "Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih." (El-Bekare, 285.)
Po pitanju našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, postoji ljudi koji su u tome pretjerali i oni koji su stvar olahko shvatili, tako da ima onih koji su uzdigli njegov položaj, te takvi smatraju da on ima božanstvenosti pa traže pomoć od njega, dok drugi nisu ispunili svoju obavezu prema Poslaniku, tako da u sporovima ne uzimaju njegovu presudu pa čak ne donose ni salavat kada se Poslanik spomene. A istina po kojoj je obaveza vladati se jeste da ga moramo voljeti i da ga uzimamo za sudiju u svim našim stvarima te da ne dajemo prednost ničijem govoru nad Allahovim govorom niti govorom Njegovog Poslanika. Kao što je rekao imam Malik, rhm.: "Govor svih nas se prihvata i odbija izuzev govora stanovnika ovog kabura."

- Sredina po pitanju obećanja i prijetnje
Ehlis-sunnet je sredina po ovom pitanju između haridžija koji su tekfirili počinioca velikog grijeha i koji su zatvorili vrata pokajanja, i murdžija koji su otvorili vrata griješenja pa su rekli da je iman sastavljen iz jednog dijela i nije ga moguće podijeliti, ne povećava se niti se smanjuje, već je iman bilo koga od nas poput imana Džibrila i ne postoji razlika. Ehlis-sunnet je sredina sa svojim djelima i time što je spojio tekstove obećanja i prijetnje.

- Sredina po pitanju kadera / odredbe
Stav ehlis-sunneta po pitanju kadera je središnji između džibrija i kaderija. Kaderije su oni koji su zanegirali određenje i pripisali su stvorenost djela robovima pa su rekli: "Innel-emre enefun" u značenju da su i Allahu nepoznate stvari sve dok se ne dese. Džibrije su oni koji su zanegirali htijenje kod čovjeka pa su rekli: "Htijenje u odnosu na određenje je poput pera u vrtlogu vjetra." Ehlis-sunnet je sredina jer su prihvatili Allahovo stvaranje, Njegovo htijenje i određenje, i da je On Svojim robovima ostavio htijenje i volju, ali njihovo htijenje i volja slijede Allahovo htijenje i volju.

- Sredina po pitanju ehli-bejta / Poslanikove porodice
Ispoljavamo ljubav prema njima, uvažavamo ih i poštujemo zbog ljubavi prema najboljem stvorenju, kao što je to naredio Allah: "Reci: 'Ne tražim za ovo nikakvu drugu nagradu od vas, osim pažnje rodbinske'" (Eš-Šura, 23.), i naredbom njihova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Podsjećam vas na Allaha u pogledu moje porodice!" (Bilježi Muslim, 2408), postavivši ih na mjesto koje im priliči. Po ovom pitanju ljudi imaju različite stavove. Ima onih koji su pretjerali i pristrasno pozivaju njima spominjući neke članove Poslanikove porodice više nego što spominju samog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nasuprot njima su oni koji su ih uzeli za svoje neprijatelje, omalovažavajući ih sa svojih minbera i na svojim sijelima poput skupine nazvane en-nasibije.

- Sredina po pitanju ashaba
Ima onih koji su pretjerali pa zagovaraju njihovu bezgrješnost dok su drugi uzeli njihovo pravo pa ih psuju, omalovažavaju, pišu knjige protiv njih... Međutim, učenjaci su im odgovorili i objasnili ispravno stajalište po pitanju ashaba. Oni su članovi Poslanikove vlade i nosioci islama, i na mnogim mjestima su pohvaljeni u Allahovoj Knjizi i On je zadovoljan njima. Eventualne greške koje su se desile beznačajne su u odnosu na mnoštvo dobra koje su uradili.

- Sredina po pitanju ibadeta
Allah kaže: "Zato se Allaha bojte koliko god možete." (Et-Tegabun, 16.), i kaže: "...i u vjeri vam nije ništa teško propisao." (Hadždž, 78.) Ima onih koji su sami sebe otežali obavezujući sebe onim što ne mogu izdržati.

- Sredina po pitanju straha i nade
Oni koji nisu ispravno razumjeli ajete straha, odvojili su ljude od Allahove milosti, poput haridžija. A oni koji su prihvatili samo ajete nade otvorili su na taj način vrata griješenju. Istina je spoj između straha i nade.

- Sredina po pitanju lijepih stvari
Dvije su skupine po ovom pitanju: oni kojima je glavna stvar šminkanje, ukrašavanje, kićenje i gizdanje kako kuća tako i odjeće i prijevoznih sredstava postajući na taj način robovi imetka. Među njima ima onih koje je to skupljanje imetka navelo da zaborave smrt i da se pripreme za ahiret. Nasuprot njih su oni koji su zabranili lijepe stvari poistovjećujući se sa asketizmom hindusa smatrajući da je dosljedno držanje islamskih propisa u izbjegavanju oblačenja lijepog. Islam je sredina između židovske ljubavi prema dunjaluku sve dok "su i oni dobar dio onoga čime su bili opominjani izostavili" (El-Ma'ide, 14.) i kršćanskog monaštva koje su "oni sami, kao novotariju, uveli – Mi im ga nismo propisali" (El-Hadid, 27.).

- Sredina po pitanju slijeđenja i idžtihada
Ima ljudi koji su pretjerali po pitanju imama pa su ih postavili da se na osnovu njih procjenjuju tekstovi. Ako bi se desilo da se tekst suprotstavlja mišljenju njegovog imama, onda on ili izmijeni značenje samog teksta ili smatra da je derogiran. Ima onih koji nisu vični donošenju zaključaka i sve posmatraju bukvalno, negirajući kijas, poput zahirija. Ispravno je da treba slijediti dokaz proširujući svoje znanje o značenju tih dokaza govorom učenjaka, fakiha jer su oni poput zvijezda kojima se upravljamo da bismo saznali istinu.

- Sredina po pitanju džihada
Među ljudima ima onih koji su prihvatili džihad na način koji nije šerijatski pa ubijaju nevine, prolijevaju krv, suprotstavljaju se ulemi, dižu se protiv vladara prouzrokujući cijeli lanac nereda i nepravde, a sve to nazivajući džihadom. A ima onih koji su zanegirali džihad čak mijenjajući osnovna terminološka značenja koja su šerijatska i kur'anska. Stvar je došla do tog stepena da su spremni mijenjati izraz nevjernik ili grješnik i svim tim suprotstavljajući se džihadu parolama o suživotu. Istina je da je džihad propisan i da njegov propis važi do Sudnjega dana, ali uz šerijatske uslove koje sprovodi šerijatski vladar...

- Sredina po pitanju ljubavi i mržnje
Po ovom pitanju postoje oni koji su prisni sa Allahovim neprijateljima i svoje države učinili su im dostupnim, a nasuprot njih su oni koji su poništili prava onih koji borave pod garancijom / ehliz-zimeh, pa su prolili njihovu krv. Sredina ehlis-sunneta je u tome što sljedbenicima Knjige garantuju njihova prava onako kako je to Allah objasnio u Svojoj Knjizi: "I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najljepši način" (El-Ankebut, 46.); "Reci: 'O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo...'" (Ali Imran, 64.). Kod našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dolazio je židov, i on je odlazio kod židova i odazivao se njihovom pozivu, obilazeći ih u slučaju bolesti, najljepše se ophodeći prema njima.

- Sredina po pitanju bontona i normi ponašanja
Lijepa narav je talenat odabranih sa kojom je Allah opisao Svoga Poslanika: "Jer ti si, zaista naljepše ćudi" (El-Kalem, 4.); "Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima" (Ali Imran, 159.). Naša je obaveza da privučemo ljude u našu vjeru lijepom naravi i adekvatnim ophođenjem, jer ima onih koji odbijaju ljude od vjere svojim lošim postupcima. U globalu, po pitanju naravi dvije su vrste ljudi: oni koji sve svoje vrijeme provode u smijehu, zabavi, igri, šali...: "jer, zaista, pretjerani smijeh umrtvljuje srce." (Tirmizijin sunnen, 4/551). Nasuprot njih su oni koji su namrgođeni, surovi, grubi i osorni, dok je istina sredina između spomenutih. Osmjehnuti se bratu muslimanu je sadaka, izazvati radosti u srcu brata muslimana je sadaka.

Priredio:
Mithad R. Ćeman,
Fakultet da've i usuli-dina,
Islamski univerzitet u Medini

Preuzeto sa stranice www.minber.ba
 
 
 
 
AlHaqqa
<< 05/2009 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Islamske stranice

OUSehara-Audio predavanja

Abdul Aziz Bin Baz vrline i odlike
Tajna života
Odgoj duše
Halali svome bratu
Bračna intima-Kako savladati bračne probleme
Odgojni karakter
facebook propis
Dan koji će trajati 50 000 godina
I svi se čvrsto Allahovog užeta držite
Islamski brak
Kako biti uzorit supružnik
Kako do primljenog ibadeta
Kako je dovio Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem
Ko su alevije
Kur'an i razmišljanje o Kur'anu
Kur'anske staze sreće
O Klonulosti 1
O Klonulosti 2
O Klonulosti 3
Karakteristike prve skupine muslimana
Nabil el Awadi-Sestro muslimanko!
Nagradna igra-smješno
Najbolji primjer ljubavi u ime Allaha
O mjesecu Ramazanu
Obraćanje Jusufa el Kardavija
Omladina u hladu Allaha dželešanuhu na Sudnjem danu
Osobenosti ljudi koji nose aqidu Ehli sunnet vel džemat
Očuvanje prirodne fitre čovjeka
Propisi vezani za namaz
Ramazan nova stranica mog života
Ljubav prema ashabim
Savremena pitanja o Islamu-Islam i žena-1
Savremena pitanja o Islamu-Islam i žena-2
Hurije Džennetske ljepotice
Allahova veličina
Snagom vjere protiv fašizma na putu do Dženneta
Sura Jusuf-Sura sabura (Bosanski)
Sura Jusuf-Sura sabura
Tefsir sure Hudžurat
Veličanje Allaha subhanehu ve te'ala
Zavist i njene posljedice
Životopis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem
Životopis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem-1
I nemojte nikako da vas prevari,obmane i zaokupi dunjalučki život
Ko su alevije
Uvod u metn-Tri osnovna načela
Zavist - gutac dobrih djela
Put upute-Put svijetla
Ispravno određivanje Ramazana propisi objašnjenje i savjet
Višeženstvo-Poligamija
Druženje sa Sa'd ibn Muazom radijAllahu anhu.mp3
Razumjevanje prioriteta u Islamu
Itikaf 2013-1 dan
Itikaf 2013-2 dan
Itikaf 2013-3 dan
Itikaf 2013-4 dan
Itikaf 2013-5 dan
Itikaf 2013-6 dan
Itikaf 2013-7 dan
Itikaf 2013-8 dan
Itikaf 2013-9 dan
Itikaf 2013-10 dan
Uticaj šiizma u BiH
Pokoravanje Allahu u svjetlu Kitaba i sunneta
Egipat_Sirija poruke i pouke
Džibrilov hadis
Džibrilov hadis 1
Spoznaja Allaha
Greške u Ibadetima 1
Greške u Ibadetima
Nijjet
Sira-Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor
Život Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem
Greške žena-Talak
Osobina Poslanika sallallahu alejhi ve sellem-Milost
Zaista su vjernici braća pa popravite medjusobne razmirnice
Predznaci Sudnjeg dana-Pojava dedžala
Osvrt na bitnost emaneta
Lažno Božanstvo
Hajrudin Ahmetović-Stanje popuštanja i slabljenja u vjeri
Životopis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem-Djetinjstvo Poslanika
Širk je najveći zulum
Kada čovjek umre prate ga do kabura tri stvari
Govor o šejhul-Islamu ibn Tejmijji rahimehullah
Obaveznost održavanja rodbinskih veza-Naši Roditelji-
Put propasti
Čuvaj Allaha pa će i On čuvati tebe
Ispravnost postupanja Selmana el Farisija radijAllahu anhu
Poglavlje-Izvršavanje šerijatskih kazni
Petak-odlike petka
O fudbalu sportu
Poglavlje Izvršavanje šerijatskih kazni-2
Snagom Kur'ana do savršenstva duše

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
1144098

Powered by Blogger.ba