AlHaqqa

Cas neizbjezni,sta je cas neizbjezni,i otkud ti znas sta je cas neizbjezni?(Al-Haqqa 1-3)

30.06.2009.

Kur'an o jevrejima

                                       U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Omer Ibn Hattab r.a. kaze:-Cuo sam Allahova Poslanika s.a.v.s. da je rekao:
Djela se vrednuju prema namjerama i svakom covjeku pripada ono sto je naumio,pa ko bude ucinio Hidzru s namjerom da ostavi dobro ovog svijeta ili radi zene kojom bi se ozenio njegova hidzra bit ce ono radi cega je i ucinio.(Buharija hadis broj 1)


                  
Sura 2 : El-Bekare-Krava(Medina 286 ajeta)

U 6 ajeta su spomenuti u suri El-Bekare po Korkutovom prevodu:

Efe tatme-une en ju'minu lekum  ve kad kane ferikun minhum jesme'une kelame-llahi summe juharrifunehu min ba'di ma akaluhu ve hum ja'lemun(El-Bekare 75)
Zar se vi nadate da ce vam se Jevreji odazvati i vama za ljubav vjernici postati,a neki medju njima su Allahove rijeci slusali pa su ih,posto su shvatili svjesno izvrnuli.


Uzvišeni Allah kaže: "O vjernici, zar se vi nadate da će vam oni povjerovati", tj. za vama pokorno krenuti..? Ne!.. Jer, doista, ove zabludjele skupine židova čiji su preci bili svjedoci jasnih Allahovih znakova, a potom im srca otvrdnula, tako da su neki od njih i Allahov govor slušali i zatim ga izvrtali, tj. tumačili ga na neprimjeren način nakon što bi ga shvatili i razumjeli izvorno, to svjesno krše znajući da su grješni zato što ga iskrivljavaju i tumače po svom nahođenju. Ovo je pozicija slična onoj naznačenoj u riječima: Ali zato sto su zavjet svoj prekrsili,Mi smo ih prokleli i srca njihova okrutnim(tvrdim) ucinili,pa su rjeci sa mjesta njihova uklanjali(iskrivljivali)(5:13)

 

Es-Suddi kaže: "Jedna grupa između njih slušala bi Allahov govor, a zatim ga iskrivljavala!", a potom dodaje: "To je bio Tevrat, koji su iskrivljavali.Uz rijec:"Da bi nakon sto su svatili,svjesno ga iskrivili"Katade kaze:To su bili zidovi koji su slusali Allahov dz.s govor,a potom ga iskrivljavali,nakon sto bi ga razumjeli i upamtili,dozvoljavajuci haram(zabranjeno)zabranjujuci dozvoljeno(halal) proturaju neistinu i negirajuci istinu.

Ve kalu len jedhulel'dzennete illa men kane huden ev nesara tilke emanijjuhum kul hatu burhanekum in kuntum sadikin.(El-Bekare 111) Oni govore da ce u Dzennet uci samo Jevreji,odnosno samo Hriscani-To su puste zelje njihove!-Ti reci:Dokaze svoje dajte ako je istina to sto govorite! 

Allah Uzviseni objasnjava oholost zidova i krscana,jer i jedni i drugi samo za sebe tvrde da niko osim njihovih pripadnika nece uci u Dzennet.U suri El-Maida(Trpeza) On saopcava kako oni govore: Mi smo djeca Allahova i miljenici njegovi.(ibid:5-18) Allah Uzviseni pokazuje da je to lazna tvrdnja,navodeci da ce ih kazniti za grijehe njihove a da je istina to sto tvrde,On ih ne bi kaznio!Zato ovde kaze: "To su samo njihove zelje puste".Ebul-Alije u vezi sa tim kaze:To su zelje koje su ocekivali od Allaha bez osnova.


Ve kalet-l'jehudu lejseti-nnesara ala Šej'in ve kaleti-nnesara lejseti-l'jehudu ala Šej'in ve hum jetlune-l'kitabe kezalike kale-llezine la ja'lemune misle kavlihim fallahu jahkumu bejnehum jevme-l'kijameti fi kanu fihi jahtelifun.(El-Belare 113) Jevreji govore: Hriscani nisu na pravom putu! a Hriscani vele:Jevreji nisu na pravom putu!-a oni citaju Knjigu.Tako,slicno kao oni govore i oni koji ne znaju.Allah ce im na Sudnjem danu presuditi u onome u cemu se oni ne slazu.

Jevreji govore: Hriscani nisu na pravom putu! a Hriscani vele:Jevreji nisu na pravom putu!-a oni citaju Knjigu.Allah Uzviseni objasnjavanja medjusobnu suprostavljenost,mrznju,neprijateljstvo i tvrdokornost zidova i krscana.U tome smislu i Ibn Ishak prenosi od Ibn Abbasa r.a. da je rekao: Kada su krscani iz plemena Nedzran dosli kod Allahovog Poslanika s.a.v.s. tu su dosli i zidovski rabini koji su s njima polemizirali pred Allahovim Poslanikom s.a.v.s.Rafi ibn Harmele je rekao: Vi niste na pravom putu,a zatim je negirao Isaa a.s. i Indzil.Jedan od Nedzranskih krscana rekao je zidovima: Vi niste na pravom putu,a zatim je negirao vjerovjesnistvo Musaa a.s. i Tevrat.U vezi s tim,Allah je objavio rijeci: Allah je objavio rijeci: Jevreji govore: Hriscani nisu na pravom putu! a Hriscani vele:Jevreji nisu na pravom putu!-a oni citaju Knjigu.Tj navodi da svaki od njih u svojoj Knjizi citaju potvrdu onoga sto su negirali.Tako,slicno kao oni govore i oni koji ne znaju.U vezi s rjecima: "oni koji neznaju"postoje medju ucenjacima  razilazenja.Ata kaze: To su narodi koji su zivjeli prije zidova,dok Es-Sudi istice da su to Arapi koji su govorili:Muhammed nije na Pravom putu!Ibn Dzerir se medjutim opredjelio za misljenje da je to opci pojam koji se moze odnositi na sve,buduci da ne postoji cvrst argument koji bi potvrdio samo jedno od navedenih misljenja.Allah ce im na Sudnjem danu presuditi u onom o cemu se oni ne slazu" tj On ce medju njima presuditi Svojom pravednom presudom.


Ve len terda anke-l'jehudu ve le-nnesara hatta tettebi'a milletehum kul inne hudallahi
huve-l'huda ve le ini-tteba'te ehhvanehum ba de-llezi dzaeke mine-l'ilmi ma leke
mine-llahi min velijjin ve la nesir.(El-Bekare 120)
Ni Jevreji ni Hriscani nece biti
tobom zadovoljni sve dok ne prihvatis vjeru njihovu.Reci:Allahov put je jedini pravi
put!A ako bi se ti poveo sa zeljama njihovim,nakon Objave koja ti dolazi,od Allaha te
niko ne bi mogao zastiti niti odbraniti.Ibn Dzerir kaze: Rijeci Uzvisenog:Ni Jevreji ni Hriscani nece biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatis vjeru njihovu.Znace:Muhammede!Ni zidovi ni hriscani s tobom nikada nece biti zadovoljni,sve dok ne budes slijedio ono sto njih zadovoljava i sto im
odgovara!Zato trazi da Allah bude zadovoljan sa istinom s kojom te je
poslao.Reci:Allahov put je jedini pravi put! tj reci Muhammede doista je Allahova uputa s kojom me poslao prava uputa tj to je prava vjera.Zatim:A ako bi se ti poveo sa
zeljama njihovim,nakon Objave koja ti dolazi,od Allaha te niko ne bi mogao zastiti niti
odbraniti.
U ovim je rijecima prijetnja i ukazivanje na veliku opasnost za ummet od
slijedjenja puta zidova i krscana,nakon spoznaje dobivene iz Kur'ana i Sunneta.


Ve kalu kanu huden ev nesara tehtedu kul bel millete ibrahime hanifen ve ma kane
mine-l'muŠrikin.(El-Bekare 135)
Oni govore:Budite Jevreji,odnosno Hriscani i bicete na pravom putu!Ti reci:Ne,mi smo vjere Ibrahimove,koji je ispravno vjerovao;on nije nikoga Allahu ravnim smatrao.


Muhammed ibn Ishak s lancem prenosilaca od Ibn Abbasa r.a. prenosi: Abdullah Surija el-E'ver je rekao Allahovom Poslaniku s.a.v.s: Pravi put je samo ono sto mi
lijedimo,pa nas i ti slijedi Muhammede i bit ce na pravom putu.Slicno su govorili i
kriscani pa je nakon toga Allah objavio rijeci: Oni govore:Budite Jevreji,odnosno
Hriscani i bicete na pravom putu!
Zatim: Ti reci:Ne,mi smo vjere Ibrahimove tj mi ne
zelimo slijediti ni zidovsku ni hriscansku vjeru,cemu nas vi pozivate nego mi slijedimo
Ibrahimovu pravu vjeru tj ispravnu vjeru.Ebu Kilabe kaze: Pravi vjernik onaj je koji
vjeruje u sve poslanike od prvog do posljednjeg.


Em tekulune inne Ibrahime ve Isma'ile ve Ishaka ve Ja'kube ve-l'esbata kanu huden ev nesara kul e entum alemu emi-llahu ve men azlemu mimmen keteme Šehadeten indehu mine-llahi ve ma-llahu bi gafilin amma ta'melun.(El-Bekare 140) Kako govorite:Ibrahim i Ismail i Ishak i Jakub i unuci su bili Jevreji odnosno Hriscani?Reci:Znate li bolje vi ili Allah?Zar je iko gori od onoga koji skriva istinu znajuci da je od Allaha?-A Allah motri na ono sto radite.


Allah Uzviseni negira njihove tvrdnje da su Ibrahim i vjerovjesnici poslije njega
pripadali zidovskoj odnosno hriscanskoj vjeri pa kaze: Reci:Znate li bolje vi ili
Allah?
Sto znaci: Allah to svakako najbolje zna! a On saopcava da oni nisu bili ni
zidovi ni kriscani.Zar je iko gori od onoga koji skriva istinu znajuci da je od Allaha? U vezi s ovim rjecima Hasan el Basri kaze: Oni su u Bozijoj Knjizi koja im je dana
citali je vjera islam da je Muhammed Allahov Poslanik te da su Ibrahim,Ismail,Ishak,Jakub i unuci bili daleko od zidovstva i hriscanstva oni su to
posvjedocili pred Allahom i intimno to priznali ali su potom prikrili to
svjedocanstvo.A Allah motri na ono sto radite.Ove rijeci sadrze zestoku prijetnju i
opomenu ukazujuci da Njegovo znanje obuhvaca vase znanje,odnosno da cete biti
nagradjeni u skladu s tim.

P.S. Ibn Kesirov tefsir koristen

Nastavit ce se Insa Allah

 

 
29.06.2009.

Zabranjene stvari zeni muslimanki

Zabranjene stvari Ženi muslimanki


Neka je sva hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Koji nas uputi na Pravi put i poduči nas onome što nismo znali, a On je Sveznajući, Stvoritelj nebesa i Zemlje, Najmilostiviji. Neka je salavat i selam na Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, koji je poslan kao milost svim svjetovima, na njegovu porodicu i sve ashabe.


Cijenjena sestro, sretna sam što mi je Uzvišeni Allah omogućio da se ponovo čujem s tobom i da ponovo uputimo jedna drugoj nekoliko riječi. Pokoravajući se Njemu Uzvišenom, ovom prilikom htjela sam da porazgovaram s tobom o nekim zabranjenim stvarima koje su se uveliko uvriježile među ženama muslimankama, postale su sastavni dio njihova života, običaji u kojima one ništa loše ne primjećuju, a Uzvišeni Allah i Njegov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, izriču velike prijetnje za iste postupke ukazujući na njihovu strogu zabranjenost. Allaha, subhanehu ve te'ala, molim da nas učini od onih koje slušaju i pokoravaju se Njegovim naredbama i naredbama Njegova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, onih koje kada budu pozvane Allahu i Njegovu poslaniku samo kažu: "Slušamo i pokoravamo se": "Kad se vjernici Allahu i Poslaniku Njegovu pozovu, da im on presudi, samo reknu: 'Slušamo i pokoravamo se!' - Oni će uspjeti. Oni koji se Allahu i Poslaniku Njegovu budu pokoravali, koji se Allaha budu bojali i koji od Njega budu strahovali - oni će postići ono što budu ž‍eljeli." (Prijevod značenja En-Nur, 51-52) Molim Ga, subhanehu ve te'ala, da nas sačuva svakog vida okretanja i udaljavanja od Njegove riječi, da nas sačuva osobina onih o kojima On Svevišnji kaže: "Teško svakom lašcu, velikom griješniku! On čuje Allahove riječi kada mu se kazuju, pa opet ostaje ohol kao da ih čuo nije, - njemu patnju neizdr‍živu navijesti. A kad sazna za neke Naše ajete, on im se ruga. Takve poni‍žavajuća patnja čeka." (Prijevod značenja El-Džasija, 7-9)

Allaha Uzvišenog molim da primi od nas ovo djelo, da nas nagradi za njega ukoliko pogodimo, a oprosti ukoliko u njemu nešto pogriješimo, doista je On najbolji zaštitnik i pomagač!

Prva od zabranjenih stvari koja je danas mnogo proširena i koja nosi sa sobom veliku opasnost jeste poistovjećivanje s muškarcima u odijevanju i nošnji. Pantalone poput muških pantalona. Frizure poput muških frizura. Cijenjena sestro! Plemenita i čedna muslimanko! Znaš li da je ovaj običaj, ovo poistovjećivanje s muškarcima, strogo zabranjeno?! Nije ti dozvoljeno ni u kakvoj situaciji, ni pod kakvim izgovorom da obučeš nešto čime ćeš se poistovjetiti s muškarcem. Žena je žena, a muškarac je muškarac. Svako od njih ima svoje sklonosti i ima svoju građu. Hadisi Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, o zabranjenosti poistovjećivanja žene s muškarcem vjerodostojno su preneseni:

    *

      Ibn Abbas, radijallahu 'anhuma, je rekao: "Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je prokleo ljude koji si poistovjećuju sa ženama i žene koje se poistovjećuju s muškarcima." (Tirmizi i Buharija u Edebul-mufredu)
    *

      Ammar b. Jasir, radijallahu 'anh, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Troje neće ući u Džennet: onaj koji nije ljubomoran, muškobanjasta žena i notorni alkoholičar." Upitali su: "Allahov poslaniče! Za notornog alkoholičara znamo, ali ne znamo o onom koji nije ljubomoran! Ko je on?" Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je odgovorio: "Onaj koji se ne brine ko mu sve ulazi kod njegove žene." - "A muškobanjasta žena?" - upitali su. Odgovorio je: "Ona koja se poistovjećuje s muškarcima." (Taberani)
    *

      Ebu-Umame, radijallahu 'anh, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Četvero je prokleto i na Dunjaluku i na Ahiretu pri čijem su proklinjanju meleki izgovarali: 'Amin': čovjek kojeg je Allah stvorio muškarcem, pa se on promijeni u žensko i poistovjeti se sa ženama; žena koju je Allah stvorio kao žensko, pa se ona promijeni u muškarca i poistovjeti s njima ..." (Taberani)
    *

      Abdullah b. Amr b. El-As, radijallahu 'anh, je vidio neku ženu kako hoda muškim hodom, pa je upitao: "Ko je ova žena?" Rekli su mu: "To je Ummu-Se'id kćerka Ebu-Džehla." Abdullah je rekao: "Čuo sam Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da kaže: 'Nije od nas ona žena koja se poistovjećuje s muškarcima, niti onaj čovjek koji se poistovjećuje sa ženama.'" (Ahmed)

Zato, plemenita sestro muslimanko, vodi računa o spomenutom i budi oprezna.

Druga od zabranjenih stvari, koje su se uvriježile među ženama muslimankama jeste spajanje kose s drugom, tuđom kosom ili oblačenje perike. Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio je spomenuto u mnogim hadisima:

    *

      Ebu-Se'id el-Makburi prenosi od svoga oca da je rekao: "Čuo sam Muaviju b. Ebi-Sufjana, radijallahu 'anhuma, kako na mimberu, držeći u ruci pramičak kose, kaže: 'Šta je vašim ženama pa stavljaju u svoje kose nešto slično ovom?! Čuo sam Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako kaže: - Nema nijedne žene koja u svoju kosu stavi kosu druge žene, a da time nije počinila krivotvorenje.-'" (Buharija i Muslim) U predanju kod Buharije, rahmetullahi 'alejh, stoji da je Muavija, radijallahu 'anh, rekao: "Gdje su vaši učeni?! Čuo sam Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako zabranjuje slično i
govori: 'Uistinu su Israelićani uništeni onda kada su im žene stale činiti ovo.'" Dok u predanju kod Se'id b. El-Musejjeba, rahmetullahi 'alejh, stoji da je Muavija rekao: "Nisam znao da ovo čini neko drugi pored židova."

#

Esma bint Ebi-Bekr, radijallahu 'anhuma, prenosi da je neka žena upitala Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: "O Allahov poslaniče! Moja kćerka je dobila ospice od kojih joj je kosa na glavi opala, a udala sam je. Pa, da li da spojim i nametnem joj kosu?" Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: "Allah je prokleo onu koja spaja svoju kosu s kosom druge žene i onu ženu koja to radi." (Buharija i Muslim)

Takođe od zabranjenih stvari jeste uklanjanje obrva, potpuno ili djelimično.

    *

      Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je prokleo onu ženu koja potpuno ili djelimično uklanja obrve radi ukrasa i ženu koja to radi. (Buharija i Muslim)
    *

      Abdullah b. Mes'ud, radijallahu 'anh, je rekao: "Allah je prokleo žene koje tetoviraju i koje traže od drugih da ih tetoviraju, žene koje čupaju obrve i one koje im to rade, žene koje rastavljaju zube radi ukrasa i mijenjaju Allahovo stvaranje!" Neka od žena mu se suprostavila, pa je rekao: "Zašto da ne proklinjem onoga koga je prokleo Allah i Njegov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, a u Allahovoj, subhanehu ve te'ala, knjizi stoji: 'Ono što vam Poslanik da uzmite, a ono što vam zabrani ostavite.'" (Buharija i Muslim)

Pohvalno je da žene uklone dlake sa brade i brkove jer se one smatraju neprirodnim kod žene. Ženi nije dozvoljeno da uklanja dlake sa obrva ako to od nje traži njen muž, jer nema pokornosti stvorenju u nepokornosti prema Stvoritelju, Allahu, subhanehu ve te'ala.

Takođe od zabranjenih stvari jeste i tetoviranje, kao što si mogla primjetiti iz riječi Ibn-Mes'uda, radijallahu 'anh, i kao što stoji u hadisu Ibn-Abbasa, radijallahu 'anhuma, da je rekao: "Proklete su one koje svoju kosu spajaju s tuđom kosom i koje to čine, žene koje čupaju svoje obrve i one koje im to čine i žene koje tetoviraju i traže od drugih da ih tetoviraju."

I kao što je spomenuto u hadisu Ibn-Mes'uda, radijallahu 'anh, a slično se spominje i u hadisu Alkame, radijallahu 'anh,da od zabranjenih stvari jeste i pravljenje razmaka među zubima, rastavljanje zuba radi ukrasa, jer se time mijenja Allahovo, subhanehu ve te'ala, stvaranje.

Sve ove radnje su prezrene, pogrdni adeti, veliki grijesi, pa čuvaj ih se, plemenita sestro, budi na oprezu. Znaj da podsticaji na sve ove radnje dolaze od samog šejtana. On ti došaptava kako da se uljepšaš. Govori ti kako tvoj suprug neće gledati u tebe ako ne učiniš ove stvari,ako mu se ne uljepšaš na takav način. Govori ti kako one nisu zabranjene kada je u pitanju sređivanje i uljepšavanje za svoga supruga. Laže, tako mi Gospodara Ka'be! Da bismo shvatile suštinu stvari, pravu istinu otvorimo Allahovu, subhanehu ve te'ala, Knjigu. Otvorimo suru En-Nisa. Pročitajmo riječi Uzvišenog, kao što stoji u prijevodu značenja: "Oni se mimo Allaha ‍ženskim kumirima klanjaju, a ne klanjaju se drugom do šejtanu-prkosniku, prokleo ga Allah! A on je rekao: 'Ja ću se sigurno potruditi da preotmem za sebe određen broj Tvojih robova, i navodit ću ih, sigurno, na stranputice, i primamljivaću ih, sigurno, la‍žnim nadama, i sigurno ću im zapovjediti pa će stoci uši rezati, i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!' A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti! On im obećava i primamljuje ih la‍žnim nadama, a ono što im šejtan obeća samo je obmana. Njihovo prebivalište bit će Dž‍ehennem i oni iz njega neće naći spasa!" (En-Nisa, 117-121)

Jesi li sada shvatila, plemenita sestro, da su ove radnje samo šejtanska obmanjivanja, zato budi na oprezu, čuvaj se ljudskih i džinskih šejtana. Nikako se ne povodi za ovim lažnim parolama. Ako je nekih radnji već i bilo pri tebi, vrati se Allahu, subhanehu ve te'ala, On je Onaj Koji neizmjerno prašta.

Allaha Svevišnjeg molim da nam istinu učini jasnom i olakša nam njeno slijeđenje i da nam laž, obmanu učini jasnom i pomogne nam da se iste klonimo. On, Uzvišeni najbolji je zaštitnik i divan li je pomagač! Do našeg sljedećeg susreta pozdravljam te najljepšim pozdravom, pozdravom stanovnika Dženneta: Es-Selamu 'alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

 piše: Ummu Muhammed

Preuzeto sa http://www.amber.ba
 
 
 
28.06.2009.

Kako postici Iskrenost-Ihlas


U srcu se ne moze spojiti iskrenost s ljubavlju za pohvalama i zahvalama i ceznjom za onim sto je u posjedu ljudi,osim u onolikoj mjeri koliko se mogu spojiti voda i vatre ili susresti kit i pustinjski guster.

Zato,kada te dusa pocne nagovarati na uzgajanje iskrenost u srcu,prvo uzmi noz beznadja pa zakolji svoju pohlepu.

Potom se okreni pohvalama i zahvalama i pokazi svoj zuhd,odricanje,bas kao sto se dunjalucari zaljubljenici u ovoj svijet,odricu ahireta.Kada unistit ceznju i pohlepu i odricanjem savladas ljubav prema pohvalama i zahvalama,onda ces lako pronaci iskrenost u svom srcu.

Ibn Qajjim El Dzevzijje-Riznica znanja

 
 
28.06.2009.

Mudre pouke i poruke

-Ademe da nije tvoga spustanja na Zemlju,ne bi bilo onih koji se duboko uzdizu ka nebu! niti bi se poruke Bozanske spustale:Ima li onoga koji nesto trazi?!Ne bi se najljepsi mirisi sirili: Zadah iz usta postaca kod Allaha ljepse mirise od mirisa miska!
-O Ademe tvoja radost u Dzennetu bit ce samo tvoja,ali tvoje plakanje na dunjaluku i nama je koristilo!
-Koga slomi Moja snaga,nece mu skoditi ako ga popravi Moja dobrota!
-Plast moci najbolje dolikuje skrusenom tijelu!
-Ja sam s onima cija su se srca slomila radi Mene!
-Gubitnik je onaj ko unisti snagu,a ne sacuva je,onaj ko u bolesti svojoj dobro i lose pomijesa a ne zastiti se,ko strpljivo podnosi gorcinu povracanja;jer takav kao da porice blizinu unistenja,a bolest je korak do propasti!
-Ako bi te sudbina potpomogla pa da lijecniku kroz zastitu od strasti pruzis podrsku u iscjeljenju svoje duse,zaista bi ti raznovrsni uzici i slasti bili dati.Medjutim,magla strasti prekrila je oci razuma,pa si pomislio da je mudro prodati Bozije obecanje za novac.
-O kako je dusa slijepa;izgubila je nadu da izdrzi jedan cas,a onda se obremenila vjecnom ponizenoscu,podigla se stjecati dunjaluk a s njega zasigurno odlazi i prekinula je put ka ahiretu a njemu doista u susret ide!
-Kada vidis covjeka da skupo placa bezvrijedno i prodaje vrijedno za nistavno,znaj da je to bezumnik!
-Da nije odredjen grijeh,covjeka bi unistilo samodivljenje!
-Grijeh koji covjeka ucini poniznim,Allahu je drazi od pokornosti koja na kraju odvede u grijeh!
-Svijeca Allahove pomoci zasvijetlit ce u svijecnjaku poniznosti!
-Covjek doista ne oplemenjuje svoju dusu onoliko koliko je moze poniziti,ne uzdize je onoliko koliko je moze baciti u nizine,ne daje joj odmora koliko je moze umoriti!
-Pice je strasti slatko,ali se njime lahko davi!
-O zapleteni u mrezu strasti,brzo se odlucujes na nove korake,eto poderao si mrezu!
-Allahu pripada vlast nebesa i Zemlje.Od tebe u zajam trazi samo jedno zrno,a ti si Mu ga uskratio.On je stvorio sedam mora,od tebe trazi jednu suzu,no tvoje oci su ostale suhe!
-Bezobzirno i slobodno gledanje u srce urezuje sliku vidjenoga.Srce je,ustvari,kao Kaba,a Onaj Kome se treba robovati ne dopusta da oko Kabe budu poredani kipovi i kumiri!
-Dunjalucki uzici poput su crnila koje je preovladalo u tijelu,a dzenetske hurije cude se covjeku kako je prihvatio losiji izbor!
-Vihor strasti kad puhne u oci razuma,nabaca pijeska i slika Pravog puta izgubi se!
-Ljubav je izvor u pustinji do kojeg nema puta,zbog toga malo ko s izvora pije!
-Zaljubljenik se povlaci u osamu da bi se predao voljenome;o njemu mislio i njega spominjao,bas kao sto dijete zuri majci ili riba vodi!
-Predaj se Allahu Uzvisenom u zivotu,On ce uz tebe biti poslije smrti!
-Tako mi Allaha Svemocnog neprijatelj te nece napasti dok te ne napusti Zastitnik.I nemoj misliti da te sejtan savladao!Ne,nego se Zastitnik od tebe okrenuo!

-Dunjalucke strasti i izazovi jesu poput opustanja u mastarenju.Pogled neznalice zadrzava se na vanjstini i izgledu,dok razuman rob vidi i sta se skriva iza zastora!
-Bile su im predocene strasti,pa kada su pruzili ruke da ih kusaju,oci razuma zapalile su zamku,pa su na krilima opreza poletjeli u drugu stranu i popravili cilj svog putovanja:"Kamo sreca da narod moj zna!"(Ja-sin 26)
-Dvije se lisice uhvatile u lovcevu zamku,pa jedna pita drugu:Gdje cemo se sresti poslije ovoga?!A ova joj odgovara:Za dva dana u kozari!
-Tako mi Allaha,dani su za njih bili samo san,a kada su se probudili docekao ih je uspjeh!
-Ono sto je proteklo od zivota,postalo je samo san,a ono sto se iscekuje jeste ustvari nada.A izmedju toga dvoga covjek trosi ili gubi svoje vrijeme!
-Kome se ukaze slast ugodnog zivota lakse podnosi gorcinu strpljivosti!
-Cilj je prva stvar kod procjenjivanja ali se posljednji pojavljuje.Cilj je prva stvar i u covjekovom razmisljanju,ali zadnje faza u ostvarivanju!
-Ljudi se razlikuju po svojim ambicijama i zeljama,a ne po likovima i izgledima!
-Slaba ambicija spusta smetljara i u jarak s ljudskim necistima!
-Izmedju tebe i onih koji su uspjeli nalazi se brdo strasti.Oni su odsjeli ispred brda,a ti iza njega.Napusti svoj polozaj i stignut ces karavan uspjelih!
-Dunjaluk je sedlo za trkacu zivotinju.Od mnostva natjecatelja podigla se prasina i jos se ne vidi pobjednik,mada ima ljudi koji jasu na konjima,a neki na magarcima,dok su neki ostali i bez svojih jahalica pa idu pjeske!
-U naravi covjeka zivi osobina pohlepnosti,ali suzdrzljivost vodi ka boljem skoncanju.
-Lopov pohlepe hodi kroz tamu strasti!
-Skrtac je siromah koji nece imati nagradu za svoje siromastvo!
-Treba se strpiti na zedzi za nanosenjem stene i ne piti sa strehe prigovaranja!
-Cestita zena bit ce i gladna,ali nece prodavati svoje tijelo!
-Mladice samoce daju plodove dobrog drustva!
-Udalji se od onoga sto nece vjecno potrajati,a potrazi drustvo u onome sto se od tebe nece nikada odvojiti!
-Osamljivanje neznalice jeste propast,a kad se ucenjak osami,pa on ima svoju spremu i moze se braniti!
-Ako iz usta tvog neprijatelja izadje nepromisljenja rijec,nemoj na nju istom rjecju uzvracati da se ne bi razmnozila,jer potomstvo rasprave i svaje jeste pogrdno potomstvo!
-Tvoja strastvena odbrana i privrzenost dusi odraz je tvog neznanja o njoj,jer da svoju dusu istinski poznajes druzio bi se sa svojim protivnikom protiv duse svoje!
-Kada se vatra osvete raspali iz vatre srdzbe,prvo izgori onaj koji na taj nacin vatru raspiruje!
-Privezi svoju srdzbu u okove mudrosti i blagosti,jer je srdzba kao lav,ako se otrgne sve unisti!
-Kome sreca bude predodredjena,on ce na dobro upucivati makar to od njega i ne trazili!
-Kada se zvjezda ambicije pojavi u tminama noci nemarnosti a zatim se pojavi i mjesec odlucnosti,tada zemlja srca zablista svijetlom Gospodara svoga!
-Kada bi rob udovoljio uvjetima bogobojaznosti,nijedna mu dunjalucka zelja ne bi bila uskracena!
-Duse su smjestene u likove kao sto su ptice smjesene u tvrdjave,al onaj ko je namijenjen da se gnijezdi,nije kao onaj koji je namijenjen da se u dobro natjece!
-Ko od posluge zeli znati polozaj kod vladara neka pogleda poslove koje mu vladat provjerava i zbog kojih ga drzi!
-Budi sin ahireta,a ne sin dunjaluka,jer dijete svoje porijeklo vezuje za majku!
-Dunjaluk nije vrijedan ni jednog tvog koraka,pa kako onda moze ici iza njega?
-Dunjaluj je poput lesine,a i lav se susteze da jede tako nesto!
-Dunjaluk je prolaz,a ahiret je stvarna domovina i boraviste,pa kako onda svoje potrebe da trazis negdje drugdje osim u domovini!


 Ibn Qajjim El-Dzevzijje-Riznica znanja
 
 
 
 
 
28.06.2009.

Postojanost vjernika u smrtnom casu

Izgovaranje sehadeta : La ilahe illallah (Nema boga osim Allaha) u smrtnom casu ima velicanstven utjecaj na brisanje i prastanje grijeha;jer je to svjedocenje roba koji je uvjeren u sehadet i koji poznajte sta on znaci i podrazumjeva.Zbog sehadeta je umrla njegova strast i smeksala njegova jogunasta i buntovna dusa:pa se povela za dobrom nakon odbijanja,privila se nakon odmetanja,pokorila se nakon gordosti,nestalo je njene teznje za dunjalukom i njegovim bezvrijednim ukrasima,najskrusenije se ponizila pred Gospodarom,Stvaraocem i Istinskim Vladarem svojim vapeci za oprost,milost i prelakaza preko hrdjavi djela.

Iz te duse izvilo se svjedocenje Allahoce jednoce koje odbacuje uzroke sirka uz znanje da je sirk najveca potvora i laz.Kada se dusa ocistila od tih zabuna kojima je bila zaokupljena a potom svezala svoje misli za Onoga Kome se,bez sumnje
,vraca kada je rob okrenuo svoje lice Allahu Uzvisenom,predajuci Mu svoje srce dusu i misli;kada se formalno i sustinski predao Allahu,pa njegova java i osama postala izjednacene izgovarajuci: La ilahe illallah,iskreno iz srca koje se ni za koga drugog,pored Allaha ne vezuje i ne pouzdaje,tada je sav dunjaluk izasao iz srca roba,a srce se ispelo gledajuci na put povratka Allahu,ugasio se plamen strasti,a dusa se ispunila sirinom ahireta gledajuci samo u njega,dok je dunjaluk bacila na ledja.

Tada je iskreni sehadet bio zavrsnica dobrih djela koji ga je ocistio od grijeha i izveo pred Gospodara njegova,jer je to i iskreni i predani sehadet,cija se sustina ne razlikuje od forme i tajna manifestacija od javne.

Kada bi ovakav sehadet rob dozivio u periodu zdravlja i snage,doista  bi se na dunjaluku i medju njegovim stanovnicima osjecao usamljeno.Pobjegao bi od ljudi Allahu Uzvisenom,osjecajuci smiraj samo za Njega.Medjutim rob izgovara sehadet,a srce mu je ispunjeno strastima ljubavlju prema ovodunjaluckom zivotu i onome sto ga ukrasava,dok dusa vrvi od stjecanja dunjaluckih uspjeha i zagledanja u ono sto je stvoreno zaboravljajuci na Stvoritelja.

Da se srce i dusa oslobode svojih tereta kao u casovima pred smrt,doista bi imali drugu zbilju i zivot drugaciji od ovog zivotinjskog!Neka nam Allah bude na pomoci!


Ibn Qajjim El Dzevzijje-Riznica znanja
 
 
 
 
27.06.2009.

Pronicljivost

"basira" je svjetlost koju Allah ubacuje u srce,svjetlost pomocu koje se vidi sustina onoga s cime su dosli poslanici bas kao da se gleda golim okom.Basira je ocevidnost koristi i stete necega.Neki od njih kazu:Basira je ono sto te rjesava nedoumice ili uvjerenjem ili jasnim vidjenjem.

Ljudi u basiri razlikuju se shodno njihovoj razlici i spoznaji vjerovjesnikovih tekstova i njihova razumjevanja te poznavanja pokvarenosti smutnji koje su proturjecne njihovim istinitostima.

Nacices da su ljudi cija je "basira" najlasbija sljedbenici laznog i prezrenog govora,prezrenog od ucenjaka iz prethodnih generacija zbog njihovog nepoznavanja vjerski tekstova i njihovogo znacenja,te postojanosti kvarnih sumnji u njihovim srcima.

Da "basira" u dnu srca radja istinitu pronicljivost,odnosno svjetlost koju Allah dz.s. ubacuje u srce,cime raspoznaje istinu od lazi i iskrenost od prevare.Allah dz.s. kaze: "...to su zaista pouke za one koji posmatraju"..(El-Hidzr 75) Mudzahid kaze:za one pronicljive. U Tirmizijevoj zbirci se nalazi hadis koji prenosi Ebu Seid el Hudri r.a. od Allahovog Poslanika s.a.v.s. koji je rekao: "Cuvajte se pronicljivosti vjernika,jer on gleda Allahovom dz.s. svjetloscu a zatim je proucio ?To su zaista pouke za one koji posmatraju".

Pronicljivost zavisi od snage "basire" odnosno njene slabosti.Dijeli se na dvije vrste:Visa casna pronicljivost kojom se odlikuju samo vjernici i niza prosta pronicljost koja je zadjenica i vjerniku i nevjerniku.

Medjutim pronicljivost iskrenih,onih koji su spoznali Allaha dz.s. i Njegovu vjeru-njihovo polje interesiranje jeste ono sto je vezano za Allahovu ljubav,spoznaju i obozavanje te pozivati svorenje Stvoritelju putem "basire".Njihova pronicljivost je spojena s Allahom i povezana sa svjetloscu objave i vjerovanja.Razlikuje poglede,rijeci i djela koja Allah dz.s. voli od onih koji izazivaju Njegovu srdzbu.Razlikuje pogano od lijepog,istinu od neistine,iskreno od neiskrenog.Poznaje koliko su spremno oni koji Allahu dz.s. hode,te svakog covjeka obavezuje onoliko koliko je spreman,znanjem,voljom i radom.

Njihova pronicljivost uvijek tezi otkrivanju i upoznavanju Poslanikovog s.a.v.s. puta odabiranju njega izmedju svih puteva,pojasnjava otkrivanje covjekovih nedostataka i neispravnosti dijela koja nisu u skladu s poslanickim putem.Ovo je najcasnija vrsta "basire" i pronicljivosti i najkoristnijiha robu na ovome i onome svijetu,

Ibn Qajjim El Dzevzijje-Na putu ka Allahu

 
 
 
 
 
 
 
 
27.06.2009.

Sirenje Islamskog pozdrava

Jedan od jedistvenih aspekata socijalnog ponasanja muslimanke je i njeno insistiranje na islamskom pozdravu,kojeg upucuje svakom muslimanu i muslimanki koju susretne,u skladu s islamskim propisima o nazivanju selama,kojeg nam je u brojnim ajetima i hadisima naredjeno da sirimo.
Pozdravljanje selamom u islamu jasno je definirano obiljezje koje je Svemoguci Uzviseni Allah naredio u Svojoj Knjizi,a propisi i pravila koji se ticu pozdravljanja pojasnjeni su u brojnim hadisima kojima su hadiski ucenjaci posvetili cijela poglavlja pod nazivom Kitabu-s-selam ili Babu-s-selam(Knjiga o selamu ili Poglavlje o selamu)

Uzviseni Allah je naredio muslimanima da pozdravljaju jedni druge selamom jasnim,kategoricnim rijecima u Kur'anu: O vjernici,u tudje kuce ne ulazite dok dopustenje ne dobijete i dok ukucane ne pozdravite,to vam je bolje,poucite se!(En-Nur 27)

Uviseni Allah je naredio muslimanima da odvrate na selam slicnim ili boljim.Otuda i obaveza onome ko cuje pozdrav da odvrati,a ne da ga ignorise: Kada pozdravom,pozdravljeni budete,ljepsim od njega otpozdravite,ili ga uzvratite,jer ce Allah za sve obracun traziti.(En-Nisa 86)

Poslanik s.a.v.s. je jasno naglasavao muslimanima da sire selam i da pozdravljaju one koje poznaju i one koje ne poznaju.Abdullah ibn Amr ibn El-As r.a. je rekao: Neki covjek je upitao Poslanika s.a.v.s: Koji je islam najbolji?On je odgovorio:Nahraniti ljude,nazivati selma onima koje poznajes i onima koje ne poznajes.(Buhari i Muslim)

Pozdravljanje selamom je jedna od 7 stvari koje je Poslanik s.a.v.s. naredio svojim ashabima i muslimanskom ummetu nakon njih,da ih pridrzavaju.Nabrajao ih je El-Berra ibn Azib r.a: Allahov Poslanik s.a.v.s. nam je naredio da radimo 7 stvari:da obidjemo bolesnog,prisustvujemo dzenazama,nazdravimo onome ko kihne,pomognemo slabima,pomognemo potlacenima,sirimo selam i pomazemo ljudima da ispune svoje zavjete.(Buhari i Muslim)

Poslanik s.a.v.s. je u brojnim hadisima puno naglasavao selam i podsticao muslimane da ga koriste,jer je znao njegove efekte na sirenje bratke ljubavi,jacanje veza ljubavi,bliskosti i prijateljstva medju pojedincima i skupinama.On ga je opisao kao nesto sto vodi ka ljubavi,ljubav vodi ka vjeri,a vjera ka Dzennetu.Dzerir r.a. prenosi prema predanju A'mesa da je Allahov Poslanik s.a.v.s. primjetio: Tako mi Onoga u Cijoj Ruci je moja dusa,necete uci u Dzennet dok ne budete vjerovali a necete vjerovati dok se ne budete voljeli.Hocete li da vam kazem nestp,ako to budete radili,voljet cete se?Sirite selam medju sobom.(Muslim)

On s.a.v.s. je takodjer rekao da je onaj,koji prvi nazove selam,blizi Uzvisenom Allahu i vise zasluzuje Njegovo zadovoljstvo i blagoslov: Allahu najblizi ljudi su oni koji prvi nazivaju selam.(Ebu Davud)

Abdullah Omer r.a. je imao obicaj ici na pijacu ujutro i ne bi prosao nijednu osobu,a da joj nije nazvao selam.Jednog dana je upitan.Sta vi radite na pijaci,kada nista ne prodajete,ne rasitujete se za cijene,ne cjenkate se i ne prisustvujete okupljanjima?On je odgovorio: Mi idemo tamo ujutro da bismo nazvali selam svakome koga sretnemo.(Buhari)

U Islamu pozdravljanje selamom se ne smatra necim sto je drustveni obicaj kojeg su odredili ljudi i koji moze biti promijenjen i prilagodjen u skladu sa okolnostima.Pozdravljanje selamom je jasno definirano u obiljezje koje je naredjo od strane Svemoguceg Allaha u Njegovoj Knjizi kao i pravila i propisu koje je On odredio,a koji su naprijed navedeni.

Postoji samo jedan oblik pozdravljanja i muslimanke smatraju islamskim manirom i kojeg se nastoje pridrzavati praktikujuci tako islamsko ucenja.On glasi: Es-Selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu(Neka je na vas spas Allahova milost i Njegov blagoslov)Muskarac ili zena kojem se obratilo ce odgovoriti:Ve alejkumu-s-selam ve rahmetullahi ve berekatuh.

Muslimanka koja nastoji da bude prepoznatljiva po svome islamskom identitetu pridrzava se ove blagoslovljene forme pozdravljanja koji je orginalni islamski pozdrav i ne zamjenjuje ga drugom vrstom pozdrava.
Ovaj islamski pozdrav je pozdrav kojega je Uzviseni Allah odabrao za Svoja stvorenja od vremena Adema a.s. kojega je poducio njemu i naredio mu da meleke pozdravlja njima.On je zelio da Ademovi a.s. nasljednici u svakom vremenu,koriste ovaj pozdrav,zbog njegovog znacenja "mira" sto je nesto sto covjek najvise voli,bez obzira na to gdje zivio.Bozanski odredjen pozdrav je odbacen svugdje,izuzev kod islamskog ummeta koji ga se istinski pridrazva i nije ga zamjenio niti odstupio od njega.Poslanik s.a.v.s je rekao: Kada je Allah svotio Adema rekao mu je: Idi i pozdravi one-skupinu meleka koji su sjedili-i poslusaj kako ce oni pozdravi tebe,jer ce to biti tvoj pozdrav i pozdrav tvojih nasljednika.Onda je on rekao: Es-Selamu alejkum a oni su odvratili:Ve alejke-s-selamu ve rahmetullahi,Oni su dodali rahmetullahi.(Buhari i Muslim)

Nije ni cudno da je ova forma tako blagoslovljen pozdrav,jer dolazi od Uzvisenog Allaha,Koji nam je naredio da ga prihvatimo kao svoj pozdrav i da ga nikada ne zamjenimo necim drugim: "..A kada ulazite u kuce,vi ukucane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim,blagoslovljenim i uljudnim.Tako vam Allah objasnjava propise,da biste se opametili!(En-Nur 61)

Zato je Dzibril a.s. koristio ovaj oblik pozdravljanja kada je pozdravljao Aisu r.a.Ona je koristila isti oblik kada bi odvracala pozdrav.Ovo se prenosi u hadisu od Aise r.a:
Allahov Poslanik s.a.v.s. mi je rekao: Ovo je Dzibril koji ti upucuje selam.Ona je rekla:Rekla sam: Ve alejhi-s-selamu ve rahmetullahi ve berekatuh(Neka je i na njega spas i Allahova milost i Njegov blagoslov) (Buhari i Muslim)


Dr Muhammed Ali el-Hasimi-Zelis li biti idealna muslimanka

 
 
 
26.06.2009.

Ko ti je neprijatelj?

Podaci o tvom zakletom neprijatelju Iblisu Allah dz.s. ga prokleo:

Ime: Iblis
Mjesto boravka:Nemarna srca
Rodbina: Taguti
Stalno mjesto boravka:Dzehennem,uzasno mjesto
Profesija: Prvoklasni gresnik
Kretanje: Svugdje gdje se nespominje Allah Azze we Dzelle
Trasa putovanja: Krivudava
Glavnica imetka: Lazne nade
Mjesta izlaska: Pijace
Neprijatelj na putu: Muslimani
Dokazi: Fatamorgana
Radna parola: Licemjerstvo-najbolji ahlak.
Radno odijelo: Raznobojno,za svaku priliku-drugacija boja.
Dunjalucka zena: Obucena a naga
Voli: One koji ne spominju Allaha Azze we Dzelle
Smeta mu: Trazenje oprosta
Pismo: Tetovaza
Kuca: Nuznici i kupatila
Karakterne osobine: Prevrljiv u skladu s interesom
Kada se pojavio: Na dan kad je sedzdu Ademu a.s. odbio
Kolege:Munafici
Izvor zarade: Zabranjen imetak
Labaratorij: Necista mjesta i mjesta grijeha
Usluge: Podstice na zlo i naredjuje ga
Naredbe:Naredjuje nemoral i ruzna dijela
Vjera: Kufr
Funkcija: Glavni direktor onih na koje se srdzba izlila i zalutalih
Trajanje usluge: Do Sudnjeg dana
Pravac putovanja: Put za Dzehennem
Trgovacke zarade: Veliko nista!
Saputnici: Dzinski i ljudski sejtani
Saradnici: Oni sto sute o Istini
Prevodno sredstvo: Laz
Placanje: Grijeh i njemu i njegovim sljedbenicima.
Komunikacije: Gibet,nemimet i uhodjenje
Omiljena hrana: Meso umrlih-ogovaranje
Boji se: Bogobojazni vjernika
Mrzi: Muskarce i zene koji mnogo spominju Allaha Azze we Dzelle
Kako ga odbiti: Uistinu je sejtanska spletka dlaba
Zamke: Zene
Hobi: Odvodjenje u zabludu
Zelja: Zeli da svi ljudi budu nevjernici
Kraj:Vec odredjenog dana
Njegova najbolja djela: Homoseksualizam i lezbejstvo
Lozinka za sljedbenika: Ja!rijec oholih
Njegovu uveseljivaci: Umjetnici i umjetnice
Obecanja: Obecava siromastvo
Sta ga rasplace: Brojne sedzde


Vehid Abduselam Bali-Zastita od dzina i sejtana u svjetlu Kur'ana i Sunneta

 
 
 
 
26.06.2009.

Musa a.s i Hidr

Uzviseni Allah kaze: A kada Musa reče momku svome: "Sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora, ili ću dugo, dugo ići."I kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaju, zaboraviše na ribu svoju, pa ona u more kliznu.A kada se udaljiše, Musa reče momku svome: "Daj nam užinu našu, jer smo se od ovog našeg putovanja umorili."Vidi!" - reče on - "kad smo se kod one stijene svratili, ja sam zaboravio onu ribu - sam šejtan je učinio da je zaboravim, da ti je ne spomenem - mora da je ona skliznula u more; baš čudnovato!"E, to je ono što tražimo!" - reče Musa, i njih dvojica se vratiše putem kojim su bili došli, i nađoše jednog Našeg roba kome smo milost Našu darovali i onome što samo Mi znamo naučili. Mogu li da te pratim" - upita ga Musa - "ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen?Ti sigurno nećeš moći sa mnom izdržati" - reče onaj -"a i kako bi izdržao ono o čemu ništa ne znaš?"Vidjećeš da ću strpljiv biti, ako Bog da" - reče Musa - "i da ti se neću ni u čemu protiviti."Ako ćeš me već pratiti" - reče onaj - "onda me ni o čemu ne pitaj dok ti ja o tome prvi ne kažem!I njih dvojica krenuše. I kad se u lađu ukrcaše, onaj je probuši. "Zar je probuši da potopiš one koji na njoj plove? Učinio si, doista, nešto vrlo krupno!"Ne rekoh li ja" - reče onaj - "da ti, doista, nećeš moći izdržati sa mnom?"Ne karaj me što sam zaboravio" - reče - "i ne čini mi poteškoće u ovome poslu mome!"I njih dvojica krenuše. I kad sretoše jednog dječaka pa ga onaj ubi, Musa reče: "Što ubi dijete bezgrješno, koje nije nikoga ubilo! Učinio si, zaista, nešto vrlo ružno!Ne rekoh li ja tebi" - reče onaj - da ti, doista, nećeš moći izdržati sa mnom?"Ako te i poslije ovoga za bilo šta upitam" - reče - "onda se nemoj sa mnom družiti. Eto sam ti se opravdao!I njih dvojica krenuše; i kad dođoše do jednog grada, zamoliše stanovnike njegove da ih nahrane, ali oni odbiše da ih ugoste. U gradu njih dvojica naiđoše na jedan zid koji tek što se nije srušio, pa ga onaj prezida i ispravi. "Mogao si" - reče Musa - "uzeti za to nagradu."Sada se rastajemo ja i ti!" - reče onaj - "pa da ti objasnim zbog čega se nisi mogao strpiti."Što se one lađe tiče - ona je vlasništvo siromaha koji rade na moru, i ja sam je oštetio jer je pred njima bio jedan vladar koji je svaku ispravnu lađu otimao, što se onoga dječaka tiče - roditelji njegovi su vjernici, pa smo se pobojali da ih on neće na nasilje i nevjerovanje navratiti,a mi želimo da im Gospodar njihov, mjesto njega, da boljeg i čestitijeg od njega, i milostivijeg; a što se onoga zida tiče - on je dvojice dječaka, siročadi iz grada, a pod njim je zakopano njihovo blago. Otac njihov je bio dobar čovjek i Gospodar tvoj želi, iz milosti Svoje, da oni odrastu i izvade blago svoje. Sve to ja nisam uradio po svome rasuđivanju. Eto to je objašnjenje za tvoje nestrpljenje!"(El-Kehf 60-82)

Neki od sljedbenika Knjige kazu: Onaj koji je susreo Hidra je bio Musa ibn Misa Jusuf ibn Ja'kub ibn Ishak ibn Ibrahim.Ali,najvjeredostojnije je misljenje da je to bio Musa ibn Imran a.s. poslan poslanik od Allaha Izraelcanima.

Prenosi Imam El-Buhari: Rekao mi je El-Hamidi od SUfjana od Amra ibn Dinara od Se'ida ibn Dzubejra koji kaze:Rekao sam Ibn-Abbasu:Nevf Bikalija smatra da gore spomenuti Musa(drug Hidrov) nije Musa Izraelcanin(nego da je to drugi Musa).Slagao je neprijatelj Boziji,rekao je Ibn-Abbas,jer je nama pricao Ubejj ibn Ka'b da je Poslanik s.a.v.s. rekao:Dok je Vjerovjesnik Musa drzao govor Izraelcanima upitali su ga:Ko je najznaniji?Ja sam najznaniji-odgovorio je,pa ga je Allah dz.s. ukorio sto znanje nije pripisao Allahu dz.s. Objavio mu je:Ima jedan Moj rob na sastavu dva mora i on je znaniji od tebe.Boze!Rece Musa,Kako da se sa njim sastanem?Stavi ribu u torbu,bi mu receno i gdje je izgubis tu je on.I on krenu na put.Sa njim je krenulo i njegovo momce Jusu'a ibn Nun,nosio je ribu u torbi i kada su stigli do jedne stijene,naslonili su na nju svoje glave i zaspali.Riba se necujno izvukla iz torbe i zasjekla sebi put u moru.Allah je zaustavio vodenu struju putem kojim je plivala riba,pa je voda bila poput obruca oko ribe.Kada su se probudili momak je zaboravio obavjestiti Musaa o tome.Nastavili su da putuju preostali dio dana i noci i kad je svanula,Musa rece svom pratiocu:Daj nam nas dorucak!Zaista nas je ovog naseg putovanja spopao umor.Musa nije osjetio umor dok nije presao naredjeno mu podrucje.Tada mu rece momce:Vidi!Kad smo se kod one stijene svratili,ja sam zaboravio onu ribu.Poslanik doda:To je ribi bio put,a Musau i djecaku zacudjenje.E to je ono sto trazimo!-rece Musa.Potom su se povratili slijedom svojih tragova.Kada su dosli do one stijene,kad tu covjek pokriven odijelom.Musa nazva selam a Hidr rece:Odakle u tvojoj zemlji selam?Ja sam Musa rece on.Musa Izraelcanin?upita.Da odgovori Musa.Mogli li da te pratim,upita Musa da me poucis svome znanju kojem si ti poucen?Hidr odgovori:Musa ti se neces moci kod mene strpiti!Ja imam znanje od Allaha kojem me On poucio,koje ti nepoznajes a ti imas jednu vrstu znanja kojem te Allah poucio,koju ja nepoznajem.Musa rece:Naci ces me da sam AKo Bog Da strpljiv i necu ti se ni u cemu suprostavljati.Krenuli su na put i isli morskom obalom.Svoje ladje nisu imali.Tada pokraj njih naidje jedna ladja i oni zamolise da i njih povezu.Oni koji su bili na ladji prepoznaze Hidra,pa ih besplatno povezose.Nisu dugo plovili a Hidr nogama izbi jednu dasku.Musa mu rece:Besplatno su nas povezli,a ti si probio ladju kako bi potpio njene putnike?Doista si golemu stvar ucinio!Zar ti nisam rekao da se ti sa mnom neces moci strpiti!Kaza on.Negrdi me za ono sto zaboravim,rece Musa,i ne cini da me u stvari ovoj mojoj teskoca snalazi!Poslanik a.s. rece:To je bio prvi Musaov zaborav.Prenosilac dalje kazuje:I doletje vrabac na pramac ladje i jednom ili dvaput zahvati kljunom vode,a Hidr rece:Moje i tvoje znanje u odnosu na Allahovo je koliko je ovaj vrabac umanjio vode iz mora.Potom su izasli iz ladje i krenuli dalje i naisli na djecaka koji se igrao sa djecom.Hidr ga zgrabi za glavu odozgo i otkide mu glavu.Musa rece:Sto ubi dijete bezgrjesno,koje nije nikoga ubilo?Ucio doista nesto vrlo ruzno!Nisam li ti rekao rece Hidr da ti doista neces moci izdrzati sa mnom?Poslanik rece:Ovaj dogadjaj je bio tezi od onog prvoga.Ako te i poslije ovoga za bilo sta upitam,rece,onda se nemoj sa mnom druziti.Eto sam ti se opravdao.Krenuli su dalje i kad dodjose do jednog grada,zamolise stanovnike njegove da ih nahrane,ali oni odbise da ugoste.U naselju naidjose na jedan zid koji tek sto se nije srusio,pa ga ovaj prezida i ispravi.Mogao si rece Musa uzeti za to nagradu.Ovo je rastanak izmedju mene i tebe rece Hidr.Sada cu te obavjestiti zbog cega nisi mogao da se strpis.Poslanik s.a.v.s. zatim je rekao:Bilo bi nam drago da se Musa strpio,Allah mu se smilovao,pa da nam ALlah objavi kazivanje o tome sta se sve izmedju njih dvojice dogodilo.(Buhari)

Uzviseni Allah kaze:A sto se onog zida tice-on je dvojice djecaka,sirocadi iz grada.Es Suhejl je kazao:Oni su bili Esram i Sarim sinovi Kasiha.A pod njim je zakopano njihovo blago. tj blago  je bilo zlato ili neka vrsta znanja.Ukako bilo,navjerovatnije misljenje je da je to neka vrsta znanja ispisana na zlatnoj ploci.
Ez-Bezzar je rekao:Pricao mi je Ibrahim ibn Se'id El Dzevheri koji prenosi od Bisra ibn Munzira,od El Harisa ibn Abdullaha el Jahbesija od Ijada ibn Abbasa el Gassanija od Ibn Hudzejre od Ebu Zerra koji kaze:Blago spomenuto u Allahovoj Knjizi,Casnom Kur'anu bila je cvrsta zlatna ploca na kojoj je bilo zapisano:Cudim se onome koji potvrdi znanje vjerovanje u Allahovo odredjenje a potom se pretjerano trudi i cudim se onome koji se prisjeca Dzehennemska vatre,a postom se smije,cudm se onome koji se prisjeca smrti,a potom postaje nemaran o znacenje rijeci Nema boga osim Allaha.

Ovako se prenosi od Hasana el Basrija,Omera oslobodjenog Elfrehovog roba i Dza'fera Es-Sidika.
Uzviseni Allah kaze: Otac njih je bio dobar covjek, tj njihov sedmi ili deseti djed.Svakako ovo dokazuje da ocevo dobrocinstvo koristi njegovog djeci i njihovoj djeci.Uviseni Allah kaze: "..iz milosti Svoje", ovo je tekstualni dokaz da je Hidr bio poslanik i da nije nista cinio iz svoje vlastite zelje,vec mu je naredjeno od Svemoguceg Allaha. 
 
26.06.2009.

Kloni sumnjicenja

Jos jedna karakteristika prave muslimanke je i to sto ona ne formira neutemeljene sumnje ni prema kome.Ona izbjegava sumnjicenje koliko je to moguce,kako to Uzviseni Allah naredjuje u Kur'anu: O vjernici klonite se mnogih sumnjicenja,neka sumnjicenja su,zaista grijeh.I ne uhodite jedni druge i neogovarajte jedni druge!Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga-a vama je to odvratno-zato se bojte Allaha,Allah zaista prima pokajanje i samilostan je.(El-Hudzurat 12)

Ona shvata da sumnjicenjem drugih moze zapati u grijeh,posebno ako dozvoli svojoj masti da slobodno razvija razne mogucnosti iluzije i optuzi ljude za neke sramna djela s kojima oni nemaju veze.Ovo je zlobna sumnja koju islam zabranjuje.Poslanik s.a.v.s. je ostro upozoravao na sumnjicavost i spekulacije koje nemaju nikakva osnova u stvarnom zivotu.Rekao je: Cuvajte se sumnjicenja jer sumnjicenje je najlazniji govor"(Buhari i Muslim)

Poslanik s.a.v.s. je ubrojao sumnjicenje u najlazniji govor.Muslimanka koja je uistinu iskrena i koja uvijek nastoji govoriti istinu,nece nikada dozvolili da preko njenog jezika predju rijeci koje "mirisu" na neistinu,pa kako bi onda mogla sebi dopustiti da zapadne u zamku izgovaranja najlaznijeg govora?

Kada je Poslanik s.a.v.s. upozoravao na sumnjicenje i nazvao ga najlaznijim govorom,on se obracao muslimanima,kako muskarcima tako i zenama,da o ljudima govore dobro,izbjegavaju spekulacije i ne iznose sumnje o njima.Nije stav muslimana,niti ga se to tice,da otkriva tajne ljudi,da iznosi njihove privatne afere ili da ih klevece.Samo Uzviseni Allah zna sta je u srcima ljudi,On to moze objelodaniti ili ih pozvati da polazu racun,jer jedino On zna sve tajne i sve sto je skriveno.Covjek,s druge strane,ne zna nista o svome bratu,izuzev onoga sto vidi da on radi.Ovakav je bio stav ashaba i tabi'ina koji su dobili cast i nepatvorenu uputu islama.Abdurrezzak prenosi od Abdullaha ibn Utbe ibn Mes'uda.

Cuo sam Omera ibn el Hattaba r.a. da kaze: U vrijeme Poslanika s.a.v.s. ljudi su slijedili Objavu ali sada se Objava prekinula.Zato mi sada o ljudima mislimo dobro.Ako nam se neko ucini dobrim,vjerujemo mu i zblizavamo se s njima na temelju njegovih djela koja vidimo.Mi nemamo nista s njegovim unutrasnjim razmisljanjima o njima Allah sudi.A ako nam se neko ucini losim,nevjerujemo mu cak i ako kaze da su njegove namjere dobre.((Hajatu-s-sahabe 2/151)

Prava muslimanka koja se drzi onoga sto ce joj pomoci da se sjeti Uzvisenog Allaha i da cini dobra djela,vodi racuna da pazljivo odabere svaku rijec koja upucuje svojoj sestri,bilo direktno ili indirektno.Ona nastoji da bude sigurna u svaku sud koji donese o ljudima,sjecajuci se uvijek Allahovih rijeci: Ne povodi se za onim sto nezna!I sluh i vid i razum,za sve ce se,zaista odgovarati.(El-Isra 36)

Ona ne krsi ovu mudru i kategoricnu zabranu i ne donosi sudove ako nije sigurna.Prava muslimanka uvijek podsjeca samu sebe da je posmatra mele koji je zaduzen da zabiljezi svaku rijec koju ona izgovori i svaki sud koji iznese,sto pojacava njen strah od zapadanja u grijeh sumnjicenja. "On ne izusti ni jednu rijec,a da pored njega nije prisutan Onaj Koji bdije.(Kaf 18)

Oprezna muslimanka razumije odgovornost koju ima za svaku rijec koju izgovori,jer ona zna da je te rijeci mogu uzdici na stepen da Uzviseni Allah bude zadovoljan s njom,ali da moze zasluziti Njegovu kaznu.
Kako je samo velika nasa odgovornost za svaku rijec koju izgovorimo!Kako su samo ozbiljne posljedice rijeci i koje nasi brbljivi jezici tako neoprezeno izgovaraju!
Prava muslimanka koja je bogobojazna i inteligentna,ne slusa svacije traceve,ne pridaje vaznost glasinama i spekulacijama koje su danas rasirene u nasim drustvima,posebno na sijelima budalastih i nehajni zena.Na kraju krajeva,ona nikada ne dozvoljava sebii da prenosi sve sto cuje,a da nije sigurna da je to istina.Ona vjeruje da je tako raditi jedna vrsta zabranjene(haram) lazi koju je Poslanik s.a.v.s. jasno zabranio: Dovoljno je lazi covjeku da prenese sve sto cuje.(Muslim)

 Dr Muhamed-Ali Hasimi-Zelis li biti idealna muslimanka
 
 
 
26.06.2009.

Kazivanje o Hajferu


Uzviseni Allah kaze: A kada je Musa rekao narodu svome: "Allah vam naređuje da zakoljete kravu", - oni upitaše: "Zbijaš li ti to s nama šalu?" - "Ne dao mi Allah da budem neznalica!" - reče on.Zamoli Gospodara svoga, u naše ime", - rekoše - "da nam objasni kojih godina ona treba biti." - "On kaže" - odgovori on - "da ta krava ne smije biti ni stara ni mlada, nego između toga, srednje dobi, pa izvršite to što se od vas traži!Zamoli Gospodara svoga, u naše ime", - rekoše - "da nam objasni kakve boje treba biti." - "On poručuje" - odgovori on - "da ta krava treba biti jarkorumene boje, da se svidi onima koji je vide.Zamoli Gospodara svoga, u naše ime," - rekoše - "da nam objasni kakva još treba biti jer, nama krave izgledaju slične, a mi ćemo nju, ako Allah htjedne, sigurno pronaći.On poručuje" - reče on - "da ta krava ne smije biti istrošena oranjem zemlje i natapanjem usjeva; treba biti bez mahane i bez ikakva biljega." - "E sad si je opisao kako treba!" - rekoše, pa je zaklaše, i jedva to učiniše.I kada ste jednog čovjeka ubili, pa se oko njega prepirati počeli - Allah je dao da iziđe na vidjelo ono što ste bili sakrili Mi smo rekli: "Udarite ga jednim njezinim dijelom!" - i eto tako Allah vraća mrtve u život i pruža vam dokaze Svoje da biste shvatili.(El-bekare 67-73)

Abdullah ibn Abbas,El Ubejd Es-Selmani,Ebu El-Alije,Mudzahid,Es-Sadi i drugi rani ucenjaci kazu: Jedan stari covjek medju Izraelcanima je bio jako bogat i imao je nekoliko necaka koji su prizeljkivali njegovu skoru smrt da bi ga nasljedili.Jednog dana,jedan od njih izadje s namjerom da ga ubiju nocu,te ga ostavi na ulici,ili pred vratima jednog od njegova vlastite brace.Ujutro je narod nasao mrtvo tijelo i poceli su se raspravljati oko njega?Zasto ne idete Allahovom Poslaniku a.s.?Njegov necak je dosao i pozalio se Musau a.s.Musa a.s. je rekao: Tako mi Allaha!Ako neko zna bilo sta o ovom ubijenom covjeku,treba nam kazati.Ali niko nije znao nista o tome.Zbog toga,oni su trazili od Musaa a.s. da zamoli svoga Gospodara u pogledu tog slucaja.Musa a.s. je zamolio svoga Gospodara u pogledu tog slucaja.Musa a.s. je zamolio svoga Gospodara i da bi mu naredjeno da im zapovjedi da zakolju kravu." A kada je Musa rekao narodu svome:Allah vam naredjuje da zakoljete kravu-oni upitase:Zbijas li ti to s nama salu?tj mi te pitamo o ubijenom a ti nam tako kazes!Ne dao mi Allah da budem neznalica!-rece on. tj utjecem se Allahu da kazem ista,osim onoga sto mi je On objavio;a to je bio Njegov odgovor na ono sto ste zeljeli da Ga upitam.

Ibn Abbas Ubejde Mudzahid,Ikrime,Es-Sadi,Ebu el Alije i drugi kazu: Da su zaklali bilo koju kravu,ispunili bi svrhu toga.Ali,oni su to sebi otezali(postavljanjem previse pitanja o tome) zbog cega im je i Uzviseni Allah otezao(postavljanjem tako mnogo uvjeta za zeljenu kravu).Oni su upitali za njen opis,boju i starost,pa im je i odgovoreno da traze ono sto je bilo prava rijetkost i izazov(tj bilo je izuzetno tesko pronaci takvu kravu).Stvar je u tome,da im je naredjano da zakolju ni previse staru kravu,niti previse mladu,nego izmedju ovog dvoga.Ovo je misljenje Ibn-Abbasa Mudzahida Ebu el Alije,Ikrime,El-Hasan,Katade i drugih.Zatim su sebi otezali kroz pitanja o njenoj boji.Naredjeno im je "da ta krava treba biti jarkorumene boje,da se svidi onima koji je vide" sto je bilo jako tesko ispuniti.
Zatim su upitali: "
Zamoli Gospodara svoga, u naše ime," - rekoše - "da nam objasni kakva još treba biti jer, nama krave izgledaju slične, a mi ćemo nju, ako Allah htjedne, sigurno pronaći.On poručuje" - reče on - "da ta krava ne smije biti istrošena oranjem zemlje i natapanjem usjeva; treba biti bez mahane i bez ikakva biljega." - "E sad si je opisao kako treba!" - rekoše, pa je zaklaše, i jedva to učiniše." Kaze se da nisu mogli pronaci kravu sa svim tim karakteristima,osim kod covjeka koji je bio pravedan i dobar prema svome ocu.Oni su zatrazili da im je uruci,ali je on odbio.Pokusali su ga nagovoriti da im proda po odredjenoj cijeni,dok mu nisi punudili koliko vrijedi njena tezina u zlatu.Ali je on odbio.Zatim,oni su mu ponudili kolicinu zlatu.Ali,on je odbio.Zatim,oni su mu ponudili kolicinu zlata koliko je bilo njenih deset tezina.Konacno,on je prihvatio njihovu ponudi i urucio im je.Zatim Musa a.s. je naredio da je zakolju,"pa je zaklase i jedva to ucinise" tj bili su neodlucni.Zatim ih je Musa a.s. upoznao sa Allahovom naredbom da udare mrtvog covjeka sa jednim djelom krave.Ucenjaci kazu:Dijelom njene bedrenjace ili dijelom mesa sa podrucja izmedju ramena.Kada su ga udarili tim dijelom,on je bio ozivljen od strane Svemoguceg Allaha.Musa a.s. ga je upitao: Ko je tvoj ubica?On je kazao: To je moj necak,on me ubio.Zatim je ponovo umro.Uzvisenim Allah kaze: "..i eto tako Allah vraca mrtve u zivotu i pruza vam dokaze Svoje da biste shvatili". tj tako ste svjedocili prozivljenjenu toga mrtvog covjeka naredbom Svemoguceg Allaha.On moze da ucini isto sa svim umrlim ljudima kada to pozeli.On Uzvisen je kaze: "Stvorili sve vas i sve vas ozivjeti isto je kao stvoriti i ozivjeti jednoga covjeka;Allah zaista sve cuje i sve vidi.(Lukman 28)

Hafiz Ibn Kesir-Price iz Kur'ana


 
 
26.06.2009.

Ona je iskrena i ona ne svjedoci lazno

                                                    Ona je iskrena

Zena muslimanka je iskrena prema svim ljudima,jer je usvojila ucenja islama koji podstice na istinoljubljivost i smatra je vrhuncem vrijednosti,dok je laz zabranjena i smatra se izvorom svakog zla i losih djela.Muslimanka vjeruje da prirodno,istinoljubljivost vodi ka dobru koje ce onoga,koji ga ne praktikuje,uvesti u Dzennet,dok laz vodi ka razvratu i nepravdi i onoga,koji ih praktikuje salje u Dzehenem.Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Istinoljubljivost vodi ka dobrocinstvu,a dobrocinstvo vodi u Dzennet.Covjek neprestano govori istinu sve dok kod Allaha ne bude upisan kao istinoljubljiv (sidik).Laz ka razvratu,a razvrat vodu u Dzehennem.Covjek neprestano govori lazi sve dok kod Allaha ne bude upisan kao lazljivac.(Buhari i Muslim)

Stoga zena muslimanka tezi da bude istinoljubljiva(siddika) vodeci racuna da bude iskrena u svim rijecima i djelima.Ovo je visoki stepen koji moze da postigne samo bogobojazna zena muslimanka kroz istinoljubljivost,cistocu srca i dobra djela,zbog koji ce kod Allaha biti upisana kao istinoljubljiva.

                                    Ona ne svjedoci lazno

Istinska muslimanka,cija licnost je formirana na temelju ucenja i uputa islama,nikada ne daje lazje izjave jer je to zabranjeno: ...i izbjegavajte sto vise govor neistiniti.(El-Hadzadz 30)
Lazno svjedocenje se pored toga sto je strogo zabranjeno(haram) nikako ne uklapa u sliku zene muslimanke.Ono narusava njenu cast i kredibilitet i takvu osobu okarakteristise kao prevrtljivu,nepouzdanu i beznacajnu u ocima drugih.Stoga Kur'an  potpunosti zabranjuje ovo svojestvo Allahovim robovima i muskarcima i zenama,kao sto zabranjuje i druge velike grijehe:

"...i oni koji ne svjedoce lazno i koji proilazeci pored onoga sto ih se ne tice,prolaze dostojastveno.(El-Furkan 72)

Nista bolje ne odslikava tezinu ovoga grijeha od cinjenice da ga je Poslanik s.a.v.s. kada je spominjao velike grijehe,spomenuo odmah nakon dva najteza grijeha:pripisivanja Allahu druga i neposlusnost prema roditeljima.Potom je to ponavljao,vidno uzbudjen,kako bi upozorio muslimane na njegovu ozbiljnost i tezinu:

Hocete li da vam kazem koji su najtezi od velikih grijeha?Rekli smo:Da,Allahov Poslanice.On receLPripisivanje Allahu druga i neposlusnost roditeljima.Sjedio je nasloljen a onda se ispravi i rece:I lazno svjedocenje i toliko je to ponavljao da smo zazeljeli da usuti.(Buhari i Muslim)

Dr Muhamed-Ali Hasimi-Zelis li biti idealna muslimanka

 
 
 
25.06.2009.

Ona se ne oholi i ne hvalise

Muslimanka ne zapada u grijeh oholosti,hvalisanja i nadmenosti,jer je njeno poznavanje islama stiti od takvih grijeha.Ona razumije da je iskrenost prema Uzvisenom Allahu i rijecima i djelom,sama sustina ove vjere.Bilo kakav trag zelje za oholoscu unistit ce nagradu,ponistiti dobra djela i donijeti ponizenje na Sudnjem danu.

Obozavanje Uzvisenog Allaha je cilj stvaranja ljudi i dzina,kako to Kur'an kaze: Dzine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju.(Ez-Zarijat 56)

Ali ovo klanjanje(obozavanje) nece biti prihvaceno ako nebude iskreno u ime Allaha.

A naredjeno im je da se samo Allahu klanjaju,da Mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovjedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju a to je ispravna vjera.(El-Bejjine 5)

AKo su djela muslimanke uprljana zeljom da se hvalise ili oholi ako trazi slavu i reputaciju,dobra djela ce biti beskorisna.Njena nagrada ce biti unistena i ona ce biti na cistom gubitku.Kur'an upucuje jasno i ozbiljno upozorenje onima koji trose od svoga imetka,a zatim prigovaraju za dijeljenje svoje sadake ili davanje darova,na nacin da time povredjuju osjecanja i kaljaju dignitet(onih kojima su dali)

O vjernici ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama,kao sto to cine oni koji trose imetak svoj da bi se ljudima pokazali,a ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet;oni su slicni litici sa oskudnom zemljom kada se na nju sruci pljusak,pa je ogoli;oni nece dobiti nikakvu nagradu za ono sto su uradili.A onima koji nece da vjeruju Allah nece ukazati na Pravi put.(El-Bekare 264)

Prigovaranje siromasnim za svoju darezljivost ponistava nagradu za cin davanja,isto kao sto tekuca voda sapira svaki trag zemlje sa glatke stijene.Zadnji dio ajeta navodi zastrasujuce upozorenje onima koji se hvalisu,da oni i ne zasluzuju Allahovu uputu i da ce biti ubrojani medju nevjernike: "A onima koji nece da vjeruju Allah nece ukazati na Pravi put".
Glavna briga tih ljudi je da se ljudima prikazu kao oni koji rade dobra dijela a uopste ih nije briga da li ce zasluziti da Uzviseni Allah bude njima zadovoljan.Uzviseni Allah ih je opisao kao one koji samo naizgled cine dobra djela.

Licemjeri misle da ce Allaha prevariti i On ce ih za varanje njihovo kazniti.Kada ustaju da molitvu obave,lijeno se dizu i samo zato da bi se pokazali pred svijetom,a Allaha gotovo da i ne spomenu.(En-Nisa 142)

Zato ce im njihova djela biti bacena u lice,jer nesto drugo smatraju ravnim Uzvisenom Allahu,a Uzviseni Allah ne prima dobra djela koja nisu ucinjena samo radi Njega,kako se to navodi u hadisu od Ebu Hurejre r.a. u kojem on prenosi da je cuo Allahovog Poslanika s.a.v.s. da kaze:

Allah je rekao:Ja sam dovoljan Sam Sebi,Ja nemam potrebe za nekim Sebi ravnim.Zato,ako neko uradi nesto u ime nekoga drugog i Mene,ja cu to prepustiti onome koji Mi je pridruzen.(Muslim)

Prava muslimanka je oprezna i kada cini dobra djela,ona izbjegava padanje u opasnu zamku u koju mnoge zene koje nastoje ciniti dobro padaju,a da to i neprimjete,tako sto traze zahvalu za svoje napore i njihov spomen u posebnim prilikama.To je uistinu veliki pad!

Poslanik s.a.v.s. je jasno pojasnio ovo pitanje i osvrnuo se na uzasno ponasanje onih koji se ohole.Oni ce biti u patnji Teskoga dana: Na Dan kada nece nikakvo blago,a ni sinovi od koristi biti,samo ce onaj koji Allahu srca cista dodje spasen biti.(Es-Su'ara 88-89)

Inteligentna muslimanka,koja je istinski upucena Kur'anom i Sunnetom,oprezno izbjegava da zapadne u grijeh hvalisanja na bilo koji nacin i bilo kojoj od njegovoj mnogobrojni formi.Ona uvijek nastoji da sva svoja dijela posveti iskljucivo Uzvisenom Allahu,trazeci Njegovo zadovoljstvo,a kada god pred njom bljesne spektar oholosti i hvalisanja,prisjeti se i drzi upute Poslanika s.a.v.s.:

Ko god ukaze na svoja dobra djela kako bi ga ljudi postovali.Allah ce pokazati ono sto je stvarno u njegovom srcu.(Buhari i Muslim)

 Muslimanka ne zapada u grijeh oholosti,hvalisanja i nadmenosti,jer je njeno poznavanje islama stiti od takvih grijeha.Ona razumije da je iskrenost prema Uzvisenom Allahu i rijecima i djelom,sama sustina ove vjere.Bilo kakav trag zelje za oholoscu unistit ce nagradu,ponistiti dobra djela i donijeti ponizenje na Sudnjem danu.


Dr Muhamed-Ali Hasimi-Zelis li biti idealna muslimanka
 
 
 
 
 
25.06.2009.

Boj se munafikluka!-skenirajmo se,testirajmo se

Cijenjeni Dzemate u danasnjem vremenu iskusenja kada mnogi bivaju stavljani na ispite u svojoj vjeri pokazuje se jedna bolest koja iz dana u dan postaje sve vidljivijom i prosirenijom medju muslimanima.Ta bolest je bolest licemjerstva,nifaka ili munafikluka.
Uzviseni Allah tebereke ve te'ala na vise mjesta i u vise prilika u svojoj knjizi  Kur'anu kerimu je govorio o tome.Kao i Njegov resull Muhammed s.a.v.s.Duznost nam je da upoznamo svojstva licemjera kako bi smo ih se klonili.Omer r.a. a znamo ko je bio Omer r.a. i da mu je garantovan Dzennet jos za ovoga svijeta.Bojao se za sebe licemjerstva.Pa je jednom prilikom zakleo Uzvisenim Allahom tebareke ve te'ala Huzejfu ibn Jemana povjerenika tajne Allahovog Poslanika s.a.v.s. da mu kaze dali ga je spomenuo Muhammed s.a.v.s. medju munaficima.Pa mu Huzejfe r.a. kaze nije,a nakon tebe nikome garanciju necu dati.Dakle Ashabi resulla s.a.v.s. bojali su se za sebe licemjerstva cak i oni koji za koje znamo da su Dzenetlije i da su prvaci ovog umeta.A danas nekome od nas kad bi se reklo boj se Allaha i cuvaj se da  pri tebi nebude neko od svojstva licermjerstva naljutio bi se,i rekao bi cuvaj se ti i boj se ti Allaha i otkud ti znas sta je pri meni.

Gdje smo mi a gdje su prve generacije ovogo umeta.Ibn ebi Mulejke tabiin kaze da je zatekao 30 ashaba Allahovog Poslanika s.a.v.s. i svaki od njih bojao se za sebe licemjerstva,bojao se za sebe munafikluka i zaista je to jedna velika opasnost koje se svi moramo cuvati.Jer kod koga se nadju svojstva munafika to je cisti munafik makar klanajo postio i mislio da je musliman.Onaj koji govori neistinu govori,onaj koji obeca to ineizvrsi,kome se nesto povjeri to neispuni to ne ocuva, i koji kada se prepire prelazi granicu.

Hasan El Basri rahimehullahi te'ala govorio bi:Nece biti siguran od munafikluka od licemjerstva osim munafik a nece ga se bojati niko drugi osim mumin.Sto znaci da je od svojstava iskrenih mumina da se boji za sebe licemjerstva i da se preispituju.Da nebudu oni od onih koji je Allah tebareke ve te'ala osudio na jos ovom svijetu na propast i na buducem svijetu da im nema spasa.

Takvi su u stvari daleko od cinjenja dobrih djela.Tesko im je ciniti dobra djela,kao da ih neko silom nagoni na dobra djela cija se korist njima samim vraca.Hitaju da svoje strasti zaodovolje i da se vracaju na dzahalijet u kojem su prije bili kada god im se pruzi prilika.Njihova srca su kada im se istina spomene kruta a slusati batil(neispravno) i od onoga od cega nema koristi dobro slusaju i prate.

Od svojstava munafika je da ne zele dobro muminima,ocekuju nesrecu koja ce zadesiti mumine.Nepodnose to u cemu su mumini.Ako vas kakvo dobro zadesi krivo im je i tesko,a drago im je ako vas kakva nedaca zadesi.Zatim napustanje Kur'ana i ne ucenje Kur'ana.Jer Kur'an se moze  uciti i Kur'an moze uciti samo cisto srce.Srce u kojem ima bolesti nepodnosi Kur'an i nemoze da ga uci.Tezak mu je Kur'an i zato takav neuci Kur'an nikako ili ga uci vrlo vrlo malo.

Od svojstava munafika jeste ismijavanje i izigravanje sa muminima sa vjernicima koji dosljedno sprovode rijeci Uzvisenog Allaha dz.s. i Sunnet resulla s.a.v.s.I svako onaj ko se izigrava sa iskrenim muminima i ispravnim vjernicima takav izlazi iz vjere.
Zatim munafici su neodlucni,nezna kome ce pristupiti,cas tamo cas vamo.Neznaju dali tamo ili vamo,gdje da dodju neodlucni i neopredjeljeni,kolebaju se,ne ovima i ne onima.Sta je ustvari kod njih?Kod njih vlada jedan vrlo vazan princip u njihovom zivotu a to je princip licne koristi.Pa kada u vjeri vide svoju korist onda ce to i uraditi a kada nevide onda to i nece uraditi.

Zatim od svojstava licemjera jeste,potpomaganje sa nevjernicima.Vidis mnoge od njih kako im hitaju i govore im,bojimo se da nas nezadesi kakva nesreca.Saradjuju sa nevjernicima na racun mumina,dogovaraju se potpomazu savjetuju itd.A kada ih nevjernici upitaju o vjernicima odgovaraju nemamo mi sa takvim nista.

Zatim principi kod licemjera su skroz poremeceni.Oni vide da je ispravno ono sto oni rade ne uporedjujuci svoje postupke sa Kur'anom i Sunnetom resulla s.a.v.s. Pa kad im se kaze nemojte nered praviti po Zemlji,a nered je sve ono sto je u suprotnosti sa Kur'anom i Sunnetom,oni kazu mi hocemo samo da izmirimo hocemo samo da dobro ucinimo.Dakle po svojim strastima i pretpostavkama a ne po principima i temeljima ove vjere.

Od svojstava licemjera jeste da nepomazu mumine ostavljaju ih na cjedilu.Govore nemojte udjeljivati koji su oko Allahovog Poslanika nebil se od njega razbjezali.Dakle ne samo da nece pripomoc u dobru nego druge odvracaju od svake vrste dobra..

Zatim lijep govor koji takvim nastupaju.Kada ih pogledas zacudit ce te njihova pojava a ako govore ti slusas njihov govor kako je lijep kako ga ukrasavaju kako bi bio prihvacen medju ljudima.Jedni drugima govore ukrasen uljepsan govor.

Zatim od svojstava licemjera jeste da na svaki "povik" strocaju tj prepadaju se i misle  "sta se ovim misli reci,tj misle ko je ovim govorom ciljan".Zasto?
Ashabi Allahovog Poslanika s.a.v.s. kada im je govoreno Kur'anom i hadisima resulla s.a.v.s. nastojali su sebe da nadju tu.Ispitivali se jesam li ja od munafika jesam li ja od ovih docim je danas skroz suprotan princip kada se prosirilo licemjerstvo,sta god se progovori eh jeli pod ovim misli mene ili ovoga ili onoga da se izbjegne odgovornost jednostavno.

Kaze Uzviseni Allah:Misle da je svaki povik protiv njih.Od svojstava licemjera jeste i to da ce Uzviseni Allah tebereke ve te'ala obznaniti njihove tajne.I da hocemo mi bi smo ti ih pokazali pa bi ih poznavao po njihovim znakovima,ali ces ih poznati po ukrasenom govoru.Na nama je svima da se preispitamo dali kod nas ima neko od svojestava licemjerstva da se toga oslobodimo i ocistimo prije Sudnjeg dana.

Nemojmo da nas ponesu rodbinske veze,plemenske veze,nemoj da nas ponesu "poznanstva" pa da zanijecemo istinu a podrzimo neistinu.Radimo za ovu vjeru i pomazimo je.Jer ukoliko njoj pomazemo tj pomazemo samim sebi i dobro od rada za ovu vjeru ce se nama i samim vratiti.Preispitamo se prije nego sto budemo ispitivani i bojmo se Uzvisenog Allaha dz.s. i bojmo se casa kada nam dodje melek smrti tada ce se pokazati svacije tajne i tada ce covjek znati na cemu je kod Allaha tebareke ve te'ala.Prisjetimo se teskoce boravka u kaburu njegove tjeskobe i mraka.Prisjetimo se teskoce i musibeta podjele listova ljudskih djela na ahiretu kada ce Uzviseni Allah suditi ljudima i presuditi skupina u Dzennet skupina u Dzehenem.
Nemojmo da budemo od onih koji ce reci vjernicima i iskrenim muminima.Sacekajte nas na Sudnjem danu pa da i mi imadnemo koristi od vaseg svijetla.Reci ce im se"vratite se vi nazad" pa potrazite vi neko drugo svijetlo jer niste htjeli ono istinsko svijetlo pa da po njemu radite.

Dakle ovo su opomene i ovo su upute,ovo su upozorenja da se pazimo i cuvamo jer zivimo u vremenu velikih iskusenja kada covjek moze lahko svoju vjeru izgubiti,i da mu nedaj Boze propadne u jednome trenu sve ono sto je radio dugi niz godina.Zato bojmo se Allaha tebareke ve te'ala iskreno mu budimo predani,radimo za njegovu i po njegovoj vjeri i nastojmo da dobijemo Njegovo subhanehu ve te'ala zadovoljstvo


Hfz Muhammed Porca-cijeli ovaj ders tj audio predaju mozete naci u sekciji Audio pod nazivom"boj se munafikluka 1 i 2"-pa bujrum kroz ova 2 dersa mozemo vidjeti ko smo sta smo u kakvom se okruzenju nalazimo a i koga da se klonimo.Da Allah dz.s. nagradi hfz Muhammeda Porcu na ovom dobrom dersu Amin.

 
 
 
25.06.2009.

Harut i Marut

Uzviseni kaze:
Oni se povode se za onim što su šejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali. A Sulejman nije bio nevjernik* - šejtani su nevjernici: učili su ljude vradžbini i onome što je bilo nadahnuto dvojici meleka, Harutu i Marutu, u Babilonu. A njih dvojica nisu nikoga učili dok mu ne bi rekli: "Mi samo iskušavamo, i ti ne budi nevjernik!" I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti, ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi. Učili su ono što će im nauditi i od čega nikakve koristi neće imati iako su znali da onaj koji tom vještinom vlada neće nikakve sreće na onome svijetu imati. A doista je jadno ono za što su se prodali, kada bi samo znali!
(El-Bekare 102)

Prenosi El-Avfi u svome Tefsiru od Ibn-Abbasa r.a. vezano za  te  Allahove rijeci.Kada je Sulejman a.s. izgubio svoje kraljevstvo,kao veliki broj ljudi i dzima se odmetnuo i slijedio svoje strasti,ali kada je Allah povratio Sulejmanu a.s njegovo kraljevstvo a odmetnuti se ponovo vratili na Pravi put,Sulejman a.s. je pokupio njihove knjige i zakopao ispod svog prijestolja.Nedugo nakon toga,Sulejman a.s. je umro.Ne,cekajuci,ljudi i dzini su otkrili zakopane knjige i kazali:Ovo je knjiga od Allaha objavljena Sulejmanu a.s. koju je sakrio od nas!Uzeli su je kao svoju vjeru pa je Uzviseni objavio: A kada im je poslanik od Allaha dosao,potvrdjujuci da je istinito ono sto vec imaju,mnogi od onih kojima je Knjiga dana-za ledja svoja Allahovu Knjigu odbacuju,kao da neznaju.(El-Bekare 101)
Slijedili su ono sto su iznijeli sejtani tj muzicke instrumente,zabavu i sve ono sto odvodi od sjecanja na Svemoguceg Allaha.

Ibn Ebi Hatim je rekao:Pricao mi je Ebu Se'id El Esedzadz koji prenosi od Ebu-Usame on od El-A'mesa a on od El-Minhala on do Se'id Dzubejra on od Ibn Abbasa r.a. da je rekao: Asaf je bio Sulejmanov a.s. pisar.On je poznavao Najuzvisenije ime i napisao bi ono sto bi mu Sulejman a.s. naredio,a zatim bi to zakopao ispod prijestolja.Nakon Sulejmanove smrti,sejtani su to povadili i izmedju svaka dva reda napisali magijske i nevjernicke stvari.Kazali su:Ovo je sto je Sulejman primjenjivao i po cemu je djelovao.Neuki medju ljudima smatrali su Sulejmana a.s. nevjernikom i nastavili da ga vrijedjaju,dok nije poslan Muhammed s.a.v.s. sa Kur'anom  Uzvisenim koji kaze:
Oni se povode se za onim što su šejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali. A Sulejman nije bio nevjernik* - šejtani su nevjernici.

Ibn Dzerir kaze: Rekao im je Ebu Es-Sa'ib Seleme ibn Dzunade Es-Seva i koji prenosi od Ebu Muavije,on od El-A'mesa on od El-Minhala on od Se'id ibn Dzubejra a on od Ibn Abbasa r.a. da je rekao: Kada je Sulejman a.s. zelio da zadovolji prirodnu potrebu ili da se sastane sa nekom od svijih zena,davao je svoj prsten zeni koja se zvala El-Dzerada.Kada je Uzviseni Allah htio da iskusa Sulejmana a.s. on je bio dao svoj prsten toj zeni.Nakog toga,njoj je dosao Iblis u obliku Sulejmana a.s. i uzeo prsten.Kada je Iblis stavio prsten,cijeli ljudski rod,dzini i sejtani bili su mu pokorni.Zatim je Sulejman a.s. dosao traziti svoj prsten od nje,a ona je rekla:Ti lazes,ti nisi Sulejman! Tako je Sulejman a.s. znao da je to iskusenje od Svemoguceg Allaha.Zbog toga su sejtani bili slobodni da cine sta cu zeljeli,pa su zapisali knjige o vradzbinama i nevjerstvu koje su zakopali ispod Sulejmanovog a.s. prijestolja.Nakon Sulejmanove a.s. smrti ono su otkrili ove knjige i rekli narodu Uistinu Sulejman je gospodario pomovu ovih knjiga.Zbog toga se narod odrekao Sulejmana a.s. i smatrao ga nevjernikom,sve do dolaska Poslanika Muhammeda s.a.v.s. koji je dosao sa Kur'anskim ajetom koji kaze:A sulejman nije bio nevjernik,nego su nevjernici sejtani.

Es-Sadi navodi: Allah kaze:
Oni se povode se za onim što su šejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali. A Sulejman nije bio nevjernik* - šejtani su nevjernici:
tj sejtani su pazljivo slusali razgovore meleka,koji su razmatrali sta se dogadja stanovnicima na Zemlji: smrt stvari od gajba ili Allahove odredbe.Potom bi silazili da time nadahnu gatare,a ovi su te stvari govorili narodu.Narod bi im vjerovao i smatrao ih vjerodostojnim.Malo po malo,gatari su se pouzdavali u sejtane,koji su poslije dodavali svakoj rjeci po  stotinu svojih lazi.Narod je poceo da zapisuje ove stvari i medju Izraelcanima se pricalo da dzini poznaju gajb.Sulejman a.s. je ubrzo krenuo i pokupio sve ove knjige,stavio ih u kovceg i pokopao ispod svoga prijestolja.Svi sejtani koji su se htijeli primaci kovcegu bili su zivi spaljeni.Sulejman a.s. je proglasio da ce odrubiti glavu svakome koji tvrdi da sejtani znaju gajb.Nakon Sulejmanove a.s. smrti i smrti onih medju vjerskim ucenjacima koji su to dobro poznavali,sejtan je dosao narodu u ljudeskom obliku i kazao:Ja cu vad odvesti do vjecnoga blaga koje nikad nece nestati.Naredio je da kopaju ispod Sulejmanovog prijestolja i povukao se ustranu.Rekao im je:Ubijte me ako nista ne nadjete.Oni su ga iskopali i nasli ove zapise.Tada sejtan rece:Samo uz pomoc ove magije,Sulejman je mogao zagospodariti ljudskim rodom,dzinima i pticama.Zatim je otisao.Sirile su se glasine i kruzile price da je Sulejman a.s. bio carobnjak.

Izraelicani su cuvali ove knjige i raspravljali su sa Poslanikom Muhammedom s.a.v.s. o njima,Ali Uzviseni Allah mu je objavio Svoje rijeci: Oni se povode za onim sto su sejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali.A Sulejman nije bio nevjernik,nego su oni nevjernici sejtani.

Vazna napomena: Mnogi ucenjaci i preniosici navode razlicite price i predaje koja se odnose na kazivanje o Harutu i Marutu,ali svim pojedinostima koje su spomenuli mogu biti pronadjeni tragovi u pricama nacinjenim kod Izraelcana.Kako bilo,ne postoji nijedan hadis ili predaja koji vode do Poslanika Muhammeda s.a.v.s. koji nije nista kazao osim istine.Pored toga tekst Kur'ana Velicanstvenog ne donosi ovo kazivanje u detaljima,tako da mi vjerujemo u ono sto je spomenuto u Kur'anu Velicanstvenom,ne dodajuci i ne oduzimajuci od toga nista.Konacno Allah zna najbolje!

Hafiz Ibn Kesir-Price iz Kur'ana

 
 
 
 
25.06.2009.

Kako sejtan zavodi covjeka

Covjek bi nadalje trebao razmisliti i o onome ko ga nagovara da bude neposlusan,ko mu ruzna dijela cini lijepimi kome je duznost da samo to cini.To je upravo sejtan,koji je zaduzen za njega.Stoga treba dobro promisliti o njemu,smatrati ga svojim neprijateljem,biti potpuno obazriv prema njemu,cuvati ga se i biti uvijek priseban.Takodjer,treba dobro pripaziti i na ono sto mu sejtan pritajeno priprema,a da covjek  to i ne osjeti.Taj prokletnik zeli covjeka unesreciti jednom od sedam sljedecih stvari,odnosno prepreka koje mu postavlja na Pravome putu.Treba znati da postoje lakse i teze prepreke,no sejtan se nece odreci da ti postavi onu tezu i gurne te u nju.Dok ne bude potpuno nemocan da ti to uradi.

Prva prepreka:Jeste kufr,nevjerovanje u Allaha dz.s. Njegovu vjeru susret s Njime,Njegova savrsena svojstva i ono o cemu su govorili poslanici.Ako sejtan u ovome uspije,on ce biti veoma zadovoljan,njegov ce zar za tobom splasnuti,te ce moci odahnuti i odmoriti se.Ali ako ti predjes ovu prepreku uz svijetlo imana i cistotu upute,on prokletnik docice se sledecom.

Druga prepreka:Jeste novotarija,bid'at.To ce postici na nacin da te uvjeri i ulije ti vjeru koja je suprotna Istini,po kojoj je Allah dz.s. poslao Svoga Poslanika i po kojoj je objavio Svoju Knjigu,ili pak da cinis ibadet onome cemu ibadet Allah dz.s nije dozvolio,poput kipova i slika,koje su novotarija u vjeri,od kojih Bog nista nece primiti.Ove su dvije novotarije najcesce nerazdvojne i rijetko da se desavaju pojedinacno.Zato su odredjeni ucenjaci i kazali: "Novotarija rijeci i novotarija djela sklopile su brak kojem su "mladenci" posvetili,te su na svijet dosla bludna djeca koja pustose islamske zemlje.,zbog kojih se i robovi i gradovi mole Allahu dz.s. da ih sacuva.Ibn Tejmmija veli:Srz kufra svezala se(udala) za gresnu novoratiju,te su zajedno izrodile sve propasti ovog i onog svijeta."

Ako ovu prepreku prebrodis i rijesis je se svjetloscu sunneta,te se iskrenom pokornoscu i onim sto su slijedili pravednici i prvaci ashaba i tabiini,znaj da ce se u predstojecim vremenima tesko ko spasiti od njena udara.Pa,opet ako se spasis,tek ce se tada na te okomiti i napasti te sljedbenici novotarija,i to uzvikujuci da si ti onaj koji donosi i uvodi novoratiju.

No,ako te Allah dz.s. uputi,pa predjes ovu prepreku eto one trece.Treca prepreka jesu veliki grijesi,el-kebair.Sejtan velike grijehe lijepim pokaze,okiti ih,obmanjuje njima,pa ti potom otvara vrata nade i kaze ti:Vjerovanje je samo iskreno ocitovanje jezikom,njega ne mogu unistiti tvoja djela.(misli se na losa djela,grijehe i neposlusnost) i sve dok je covjek ziv,on mu sapce rijeci: Grijesi ne stete ako vjerujes,kao sto ni dobra djela ne vrijede ako si musrik.Ipak sejtanu je draza novotarija,i ona je nevolja i prepreka covjeku zbog njene stetnosti po vjeru i nijekanja onoga sto je Allah objavio Poslaniku s.a.v.s.Onaj ko cini novotariju ne kaje se zbog toga ne zeli je napustiti,pa cak i druge njoj poziva.Novotarija sadrzi govor o Allahu dz.s. bez znanja,izravno rusi sunnet,napada njegove pripadnike.Ona se trudi da utrne svjetlo  Allahovo,da prikaze dobrim one kojih se Uzviseni kloni,a da se kloni onih koji su u Allahovim ocima dobri.Novotarija prihvata ono sto su Allah dz.s. i Njegov Poslanik s.a.v.s. odbacili,a odbacuje ono sto je On prihvatio.Stite one sto se bore protiv Allaha dz.s. a napadaju one koje On stiti.U novotariji se prihvata ono sto je Allah dz.s. zabranio,a zabranjuje ono sto je On naredio,porice istina,a laz proglasava istinitom i bori se protiv istine.Tu se izvrcu istine,srce se zasljepljuje,porice se Allahova vjera.Traze se nedostaci Pravoga puta i polahko zeli u potpunosti promjeniti vjera.

Sve novotarije pocinju s manjim stvarima,da bi se kasnije postepeno uvukle i u velike stvari i tako sve,dok u potpunosti ne udalje iz vjere onoga ko ih cini.Prema tome njena glavna osobina jeste postepenost i stupljevitost.Ona ide od manjeg ka vecem,sve dok vjernika ne izvede s Pravog puta na nacin kako se dlaka vadi iz tijesta.Samo oni koje je Allah dz.s. odbario proniciljivoscu i razboritoscu uvidjaju pogubnost i zlo koje novotarija nosi sa sobom,dok slijepi lutaju najstrasnijim tminama.

A onaj kome Allah ne da svijetlo nece svijetla ni imati.(En-Nur 40)


Ibn Qajjim el-Dzevzijje-Na putu ka Allahu 
 
 
 
 
 
 
 
24.06.2009.

Ona ih neogovara-Zelis li biti idealna muslimanka

Oprezna muslimanka nece sebi nikada dozvoliti da je drugi navedu na to da nekoga ogovara,niti ce prisustvovati sijelima na kojima se ogovara.Ona svoj jezik cuva od ogovaranja opcenito,a narocito ogovaranja svojih prijateljica i sestara.Ona smatra svojom obavezom da sprijeci da se sijelo sroza u ponor ogovaranja,jer je ogovaranje haram,sto se jasno vidi iz Kur'anski rijeci: "... i ne ogovarajte jedni druge!Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga-a vama je to odvratno-,zato se bojte Allaha,Allah zaista prima pokajanje i samilostan je".(Ek-Hudzurat 12)

Zena muslimanka se uvijek cuva toga da bude uvucena u bilo kakav razgovor koji bi mogao voditi ka ogovaranju.Iz njenog razumjevanja islama,ona zna da je upravo jezik taj koji svoga vlasnika moze odvest u Dzehenem,kako se navodi u hadisu Poslanika s.a.v.s. kojeg prenosi Mu'az ibn Dzebel: Allahov Poslanik s.a.v.s. je uzeo rukom svoj jezik,a potom kazao:Cuvaj ovo.Mu'az rece: O Allahov Poslanice,zar cemo biti odgovorni i za ono sto kazemo?Poslanik s.a.v.s. odgovori:Jadna ti majka Mu'aze!Pa zar  ce ista vise ljude bacati na njihova lica u Dzehennem nego ono sto poberu svojim jezicima?(Ibn Madze-sahih hasen)

Ogovaranje je odvratna osobina koja se nikako ne uklapa u sliku zene muslimanke koja se rukovodi upustvima islama.Muslimanka odbija da bude dvolicna i nepovjerljiva,da govori ruzno o svojim prijateljicama i sestrama u njihovom odsustvu,a kada se susretne s njima,nasmijesi se i prikazuje se u svjetlu prijatelja.Ona zna da je ovakvo pretvaranje,prema islamu,haram,jer islam zasniva na otvorenosti,postenju i iskrenosti.Prirodno je da ove lijepe osobine krase vjernike i vjernice,jer islam je ucinio da oni odbace od sebe prevrtljivost,pretvaranje i licemjerstvo.Ove karakteristike su toliko odvratne i prezrene u islamu da je onaj,ko ih nosi opisan kao dvolicnjak.Takvi su kod Allaha dz.s. najgora vrsta ljudi,kao sto kaze Poslanik s.a.v.s:
Najgori ljudi kod Allaha na Sudnjem danu ce biti dvolicnjaci koji jednim ljudima prilaze na ovaj,a drugim na onaj nacin.(Fethul Bari 10/474 i Muslim 16/157)

Istinska muslimanka je otvorena i stabilna licnost,nikada dvolicna.Ona je uvijek razdragana i vesela,prema ljudima se jednako odnosi,na lijep plemenit nacin.Ona nikada ne zaboravlja da su zene koje su dvolice munafici:islam i dvolicnost ne mogu ici zajedno s drugim i zene koje su dvolice bit ce u najdubljim ponorima Dzehenema

Dr Muhamed-Ali Hasimi-Zelis li biti idealna muslimanka


P.S.Malo sam zapostavio ovu knjigu pa da je vratim u prvobitni polozaj i zadrzim otvorenu insa Allah :))

 
 
 
 
 
24.06.2009.

O iskupu pokajanja i ogovaranju

Ko god uradi neki grijeh duzan je pokajati se istog momenta.Pokajanje onoga ko se ogrijesio o Allahove dz.s. granice ima tri uvjeta.Da istog momenta prestane sa grijesenjem,da se pokaje za ono sto je uradio i da odluci da to vise nikada nece uciniti.

Pokajanje za onoga ko se ogrijesio o nekog covjeka ima ova tru uvjeta,a cetvrti je uvijet da otkloni nepravdu od covjeka kojem je nepravdu ucinio,ili da trazi od njega da mu halali i oprosti sto ga je ogovarao.Onaj ko je ogovarao duzan se pokajati s ove cetiri stvari,jer je ogovaranje ono cime krsimo pravo nekog covjeka,pa moramo od njega traziti halala.Da li je dovoljno samo reci:Ogovarao sam te,pa mi halali ili treba pojasniti u cemu ga je ogovarao?

Lijepo je da onaj ko je ogovaran halali,ali to nije obavezan uciniti,jer je to njegovo pravo i samo ako zeli,moze ga se odreci.Medjutim preporucljivo je da halali kako bi oslobodio brata muslimana od posljedica toga grijeha,a uz to ce i zasluziti nagradu Allahu dz.s .Njegov oprost i ljubav.Uzviseni je rekao:"...koji srdzbu savladjuju i ljudima prastaju,a Allah voli one koji dobra djela cine.(Alu Imran 134)Ono ce ga postaknuti da halali jeste da se sjeti da se ogovaranje vec dogodilo i da ga nikako vise ne moze sprijeciti,te ga to ne treba sprijeciti da zasluzi nagradu i oslobodi grijeha brata muslimana.Uzviseni je rekao: Strpljivo podnositi i prastati-tako treba svaki pametan postupiti (Es-Sura 43) I rekao je Uzviseni: I velikodusno oprosti...(El-E'raf 199)
U vjerodostojnom hadisu stoji da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Allah dz.s. pomaze Svome robu sve dok rob pomaze svome bratu muslimanu.
Tekstovi iz Kur'ana i Sunneta upucuju na to da je preporucljivo da covjek oprasta onome ko je oskrnavio njegovo pravo.

"Kad ste to jezicima svojim prepricavati stali i kad ste na sva usta govorili o onome o cemu niste nista znali,vi ste to sitnicom smatrali,ali je ono Allahu krupno.(En-Nur 18)

Trebamo se sjetiti vjerodostojnog prenesenog hadisa u kojem Allahov Poslanik s.a.v.s. kaze: Covjek ponekad izgovori rijec kojoj ne prida nikakvu vaznost,ali kojom Allah dz.s. nije zadovoljan pa ga zbog nje baci u Dzehennem.

Prenosi se da je neki covjek rekao Hasanu el Basriju:Ti me ogovaras,a Hasan mu odgovori:Jos mi nisi postao tako drag,da ti poklanjam svoja dobra djela.
Prenosi se da je Abdullab bin Mubarek rekao: Kad bih ikoga ogovarao,to bi ucinio svojim roditeljima,jer su oni najpreci da im poklanjam svoja dobra djela.
I ogovaranje i prenosenje tudjih rijeci strogo je zabranjeno,haram,a dokazi za to se nalaze u Kur'anu,sunnetu i konsenzusu ucenjaka.

Uzviseni je rekao: I ne ogovarajte jedni druge.(El-Hudzuret 12)

I rekao je Uzviseni:Tesko svakom klevetniku,podrugljivcu(El-Humeze 1)

I rekao je uzviseni:....klevetnika,onoga koji tudje rijeci prenosi(El-Kalem 11)

Muslim u svom Sahihu,Ebu Davud,Tirmizi i Nesai u svojim Sunnenima biljeze predanje Ebu Hurejre r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Znate li sta je ogovaranje?Ashabi upitase:Allah dz.s. i Njegov Poslanik s.a.v.s. najbolje znaju.Allahov Poslanik s.a.v.s. rece: Ogovaranje je da spomenes svoga brata po onom sto on ne voli.Neko upita:A sta ako kod njega stvarno bude ono po cemu ga spominjem?Allahov Poslanik s.a.v.s. odgovori:Ako to bude stvarno kod njega,onda si ga ogovorio,a ako ne bude,onda si ga potvorio.


Na Putu ka Allahu(Ibn Qajjim El Dzevzijje) i Fikhus Sunne

 
 
 
24.06.2009.

Islam je dovoljan da usreći muslimanku

Islam je dovoljan da usreći muslimanku

Nakon toga je Uzvišeni Allah objavio ajet: "Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha - Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio". (Prijevod značenja El-Ahzab, 35, Tefsir Ibnu-Kesir)

A garancija njenih prava je: „Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili." (Prijevod značenja En-Nahl, 97) i : „Oni koji obijede čestite, bezazlene vjernice, neka budu prokleti i na ovome i na onome svijetu; njih čeka patnja nesnosna." (Prijevod značenja Nur, 23)


Islam je dao i upotpunio sve što treba muslimanki

Zaista je islam dao i upotpunio sve što treba žena i to u vidu izričitog kur'anskog ili sunnetskog teksta, ili opšteg pravila pod koje ulazi sve što je novo od savremenih događaja. Tako ženi poslije ovoga, nije potreban niko ko će je podučiti kako da živi u doba opšte globalizacije. Uzvišeni Allah, a On je Najznaniji, je rekao: "Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera." (Prijevod značenja Al-Maida, 3) Ibnu-Abbas, Allah sa njim bio zadovoljan, je rekao: "Allah je obavjestio svoga Poslanika, neka je na njega Allahov mir i spas, i vjernike da im je upotpunio iman i da nemaju potrebe za uvećanjem nikada, i da ga je Allah upotpunio tako da im nikada neće ništa nedostajati i da je zadovoljan sa njim i da se neće na njega nikada rasrditi." (Tefsir Ibnu-Kesir)

A Poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, je rekao: "Ostavljam vas na jasnom putu, njegova noć je kao njegov dan i neće od njega odstupiti poslije mene osim onaj koji je propao." (Ibnu-Madže, Ahmed, Hakim hadis sahih Sahihu Džamia, 4369, Albani) Obavijestio nas je plemeniti ashab Ebu-Zerr, Allah sa njim bio zadovoljan: "Umro je Allahov poslanik, a nije ostala ptica u zraku koja maše svojim krilima u nebeskim prostranstvima, a da nas o njoj nije obavijestio." (Tabarani, hadis sahih, Silisetu Sahiha, 1803, Albani) Šta više, podučio ih je sve. Zbog toga svi muslimani i muslimanke trebaju da žive u ovome ubijeđenju i da im to bude čvrsta akida u njihovim srcima koju neće potresti glasine i tumačenja besposličara. Zaista je svako dobro u onome što je Allah propisao i postavio kao zakon za ženu, a ne ono čemu pozivaju neispravni zemaljski zakoni, s tim da ovo ne zabranjuje da se žena okoristi od onih programa koji pozivaju poštivanju njene ličnosti i čuvanju njene časti, te je čine korisnim elementom zajednice u okviru šerijatski dozvoljenog, a ne da to bude sredstvo za veće zlo koje će se vratiti na zajednicu sa nesrećom i propasti u bliže ili doglednije vrijeme.

Posebni propisi za ženu

Allah, subhanehu ve te`ala, je propisao neke propise koji se tiču žena i nije ni jednom biću, ma tko to bio, dozvoljeno da u njih sumnja ili da probava opovrgavati dokaze koji ukazuju na njih ili da ranjava osjećaje muslimana pozivajući onome što je tim propisima oprečno, kao što je zabrana šerijatskog pokrivanja muslimanke, pokazivanje njenih ukrasa i izlazak na ulicu bez šerijatski propisane odjeće. Allah je rekao za najčišće žene na dunjaluku - Poslanikove žene - majke svih pravovjernika: "A ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora. To je čistije i za vaša i za njihova srca." (Prijevod značenja Al-Ahzab, 53)

Ukoliko se ovo odnosi na najčistije i najčednije žene svijeta, pa šta da mislimo za one koje dođu poslije njih? Pokrivanje žene i razdvajanje između muškarca i žene je osnova vjere i nije dozvoljeno da se ne prakticira, jer bi se time desila pokvarenost i riječi Uzvišenog Allaha u pogledu ovoga su jasne: "O Vjerovjesniče, reci ženam svojim i kćerima svojim i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti." (Prijevod značenja Al-Ahzab, 59) Ibnu-Abbas, Allah sa njim bio zadovoljan, tumačeći ovaj ajet je rekao: "Allah je naredio ženama vjernika kada izlaze iz njihovih kuća radi neke njene potrebe da pokriju njihova lica iznad njihovih glava sa džilbabom i da otkriju jedno oko." (Tefsir Taberi ) Onda kada je žena postala nehajna prema njenom hidžabu, izložila je sebe uznemiravanju od strane maloumnih i to joj dođe kao kazna za njeno ostavljanje naredbe njenog Gospodara, jer je razlog njene sreće, njen hidžab.

Različitost muškarca i žene

Zaista je žena po svojoj prirodi, ponašanju i konstrukciji, drugačija od muškarca. Činjenica, kojoj nevjernici ne mogu da dokažu suprotno, a kamoli muslimani. Allah, subhanehu ve te'ala, je to pojasnio, a On je Taj Koji je stvorio i muškarca i ženu: "I nije muško kao žensko." (Prijevod značenja Ali-Imran, 36) Na osnovu ovoga, odgovornosti koje će se potraživati od žene treba da odgovaraju njenoj prirodi i konstrukciji i to je ono na šta se islam kao vjera obavezao u svojim zakonima i propisima. Nije joj naredio da ide da radi kako bi privrijedila opskrbu i da se miješa sa muškarcima i da preuzima naporne dužnosti, vodeći pažnju o njenoj prirodi jer je u tome napor za nju.

Mudrost je da se sve stvari stave na svoja mjesta dok je nepravda suprotno tome i nije od usrećivanja muslimanke da se miješa sa ostalima po tvornicama, što joj ustvari i ne priliči, ili da bude putujuća trgovkinja koja proputuje zemlju uzduž i poprijeko miješajući se sa muškarcima - strancima, sa slabašnom tvrdnjom - koja je slabija od paukove kuće - da je ona ‘gospođa biznismenka' zavaravajući je i uvlačeći je u polja koja nisu u skladu sa njenom prirodom. Islam je, kao potpuna vjera, zagarantovao ženi pravo trgovine i posjedovanja samo u vidu u kojem joj garantuje opskrbu sa čuvanjem njene časti i zadovoljstvom na dunjaluku i, sa Allahovim dopustom, na ahiretu.

Islamska zaštita od svega što vodi pokvarenosti

Islam je preduzeo sve mjere zaštite za sve ono što će biti uzrok za zapadanje u pokvarenost ili će biti uzrok izgubljenosti i propasti zajednice. Tako je zabranio prostituciju i bestidnost i sve što vodi tome. Primjer toga je osamljivanje sa ženom koja nije bliži rod, kako je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: "Zaista se neće čovjek osamiti sa ženom strankinjom, a da šejtan neće biti treći među njima." (Ahmed,Tirmizi, Hakim, hadis sahih, Sahihu Džamia, 2546, Albani) ili da se pokazuje ukrašena otkrivena: "U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte!" (Prijevod značenja Al-Ahzab, 33) ili uljepšavanje njenog glasa: "Na sebe pažnju govorom ne skrećite pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno i neusiljeno govorite!" (Prijevod značenja Al-Ahzab, 32)

Hafiz Ibn Kesir - Allah mu se smilovao, je rekao: "Ovo su adabi koje je Allah naredio Poslanikovim ženama, a i žene ummeta njih slijede u tome.", tj. da nema u njenom govoru umekšivanja kada ona priča sa strancima i da ne priča sa strancima onako kako priča sa svojim mužem. Pa gdje je ovaj plemeniti odgoj naspram onoga što se danas dešava od nježnosti i umekšavanja koji je prisutan u ženskom glasu?
 
Kao što se prethodna zabrana ne svodi samo na uglađenost u govoru, već obuhvata i govor koji ne priliči da se govori osim njenom mužu u njenoj kući, poput riječi udvaranja ili ljubavi, isto tako Allah, subhanehu ve te'ala, je naredio obaranje pogleda kako bi se izbjegla fitna: "Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim, to im je bolje" (Prijevod značenja An-Nur, 30), a rekao je ženama : "A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje i neka vela svoja spuste na grudi svoje." (Prijevod značenja An-Nur, 31) Ibnu-Kesir, Allah mu se smilovao, je rekao: "Da ne otkriju ništa od ukrasa strancima, osim ono što se ne može sakriti.", a Ibnu-Mes`ud, Allah njime bio zadovoljan, je rekao: "Kao što je ogrtač i odjeća." (Tefsir Ibnu-Kesir) Isto tako, islam je zabranio i druge stvari prisutne u današnje moderno doba koje dovode do pokvarenosti, iako nisu spomenute u prethodnom ajetu. S tim da se te stvari kao ogranak pridodaju šerijatskom propisu kao osnovi, tako da je propis jedan. Zato Allah,subhanehu ve te'ala, kada je zabranio prostituciju nije rekao ne činite prostituciju nego je rekao: "... i ne približavajte se zinaluku..." (Prijevod značenja El-Isra, 32), tj. ne činite ništa što će vas približiti i što bi vas moglo odvesti ka zinaluku.

Ženina prava u islamu

Islam je ženi zajamčio sva njena prava i zabranio je nepravdu i nasilje prema njoj i uzurpiranje njenih prava. Kao što je zabranio da se spriječi od udaje ili da joj se to pravo uskrati, tako je sa druge strane zajamčio da ona potražuje da se uda za čovjeka koji joj je ravan i koji joj priliči, ukoliko bi joj njen staratelj to zabranio ili eventualno se ispriječio između nje i njenog prava, kojoj je zagarantovao Allah i Poslanik, a ne neko drugi. Uzvišeni je rekao:"Ne smetajte im da se ponovo udaju za svoje muževe, kada se slože da lijepo žive." (Prijevod značenja El-Bakara, 232) Kao što je naredio da joj se daju sva njena prava kada je u pitanju prisnost, milost, nježnost, ljubav i dobročinstvo prema njoj, te zadovoljavanje njene strasti od strane njenog muža, a zabranio je njeno izbjegavanje bez ikakvog razloga. Zato je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, na Oprosnom hadždžu obznanio sva prava koja je islam dao ženi kada je rekao: "Primite moju oporuku da ženama činite dobro." (Buhari, 5186; Muslim, 1368-60) i " Najbolji od vas je onaj koji je nabolji prema njegovoj porodici, a ja sam najbolji od vas prema mojoj porodici." (Tirmizi, Ibnu-Madže, Tabarani, hadis sahih, Sahihu Džamia, 3314, Albani) Islam je naredio lijepo življenje sa ženama i nježnost prema njoj, a obavezao je ljude da troše na nju u svakom periodu njenog života, bila malena ili odrasla, udata ili neudata, a njoj nije naredio da ona radi i privređuje zato što je to u suprotnosti sa njenom prirodom osim u prijekoj nuždi.

Usmjeravanje žene ka njenom dobru

Zaista je islam usmjerio ženu ka onome što je za nju ispravno, pojasnio joj je ispravno od neispravnog i dobro od lošeg. Tako joj je naredio i podstakao je na ostajanje u kući, jer je to što je skladno sa njenom prirodom, sretnije po njen život i čistije za njenu ličnost: "U kućama svojim boravite i ljepotu svoju kao u davno pagansko doba ne pokazujte." (Prijevod značenja Al-Ahzab, 33) Ovo je osnova, jer je od najuzvišenijih funkcija i najčasnijih poslova, kojima je Allah, tebareke ve te'ala, zadužio ženu, odgajanje njene djece i usmjeravanje njene pažnje prema njima, jer je ona ta koja rađa ljude i odgaja heroje. Zato, svaki poziv koji ruši ovu osnovu i udaljava ženu od njega, mora se spriječiti i osuditi, jer se time želi uništiti ličnost žene muslimanke i samim tim temelj muslimanskog društva.
 
Piše: Ummu-Mu'az Smajlović

Preuzeto sa stranice: http://www.amber.ba/
 
24.06.2009.

Allah vam se smilovao procitajte

El-hamdu lillahi neste'inuhu ve nestagfiruhu ve neuzubillahi min Šururi enfusina ve min sejiati ea'malina.
Men jehdihillahu fela mudille lehu ve men judlil fela hadije leh.
EŠhedu en la ilahe illallahu vahdehu la serike leh ve eŠhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluh.
Ja ejjuhe-nnasu-tteku rabbekumu-llezi halekakum min nefsin vahidetin ve haleka minha zevdzeha ve besse minhuma ridzalen kesiren ve nisaen ve-tteku-llahe-llezi tesaelune bihi ve-lerhame inne-llahe-kane alejkum rekiba.
Ja ejjuhe-llezine amenu-tteku-llahe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun.
Ja ejjuhe-llezine amenu -tteku-llahe ve kulu kavlen sedida.
Juslih lekum a malekum ve jagfir lekum zunubekum ve men juti'i-lahe ve resulehu fe kad faze fevzen azima.

Ono sto me raduje sto me Allah dz.s iskusava sa pojedinim osobama,kako u stvarnom zivotu tako i na blogg.Drago mi je sto je to tako i insa Allah biti ce do zadnjeg mog daha i sehadeta Insa Allah,jer uvijek je vecina ljudi bila na stranputici od Adema a.s. pa do dana danasnjeg,uvijek su jaki bili protiv slabasni a ja sam slabasni Allahov dz.s. rob i nista vise.Ja znam,ko se prifati Islama da ce kroz mnoga iskusenja prolaziti,omalovazavanje,ismijavanja,potvaranje ali isto tako znam da su svi Poslanici a.s. i dobri ljudi prolazili kroz pomenuto tako da me to raduje i nadam se da cu biti dobar Allahov dz.s. rob i covjek.Ali ujedno me zalosti,sto mnogi nisu shvatili bit Islama,nisu shvatili da je duznost jednog muslimana podsticat na dobro a odvracat od loseg.Mnogi samo nose imena muslimanska i grade sebe neuvlaceci sebe u problem iako vide zulum i nepravdu i o tome sute.Mnogi su orjentisani samo na sebe,a nije jos Sudnji dan,jer ce tek tad"Svak o sebi brigu vodit".Mnogi koga za prijatelja uzmu da su uz njega,bez obzira dali radi dobro ili lose,kad radi dobro tu su a kad uradi nesto lose,nedaju mu se savjeti,nevuce se osoba za rukav.Jer Muhammed s.a.v.s. je rekao Upucivanje na dobro a odvracanje od zla.

Kakvi smo mi to ljudi i muslimani,ako vidimo brata/sestru u grijehu i neupozorimo ga/je na to,iz razloga da se ne naljuti na nas?Da nam nepropadne drugarstvo?Gdje je tu Allah dz.s.?? On nam je najpotrebniji,zar njega da neuzmemo za Gospodara i najboljeg prijatelja?Pa da li znate da ce covjek na covjeka skocit na Sudnjem danu,a ovaj kao da ga nezna,pa ce mu reci,zasto mi zlo cinis,a on ce mu reci "Vidio si me u mom grijesenju a nisi me upozoravao na njega"...Zar da ja citajuci ako neko pogrijesi dozvolim sebi da neko od vas skoci na mene,a nisam vas pokusao sprijeciti od grijeha,a mogao sam?jer se bojim Allaha dz.s. za sebe pa i za vas???

Kako se tada njega nestidimo a znamo da nas Allah gleda i cuje,a vidimo nekog u grijehu i ne obracamo paznju na njega,ne zovemo ga dobru i ne odvracamo od zla???
Da li cemo uci u Dzennet ako se neko naljuti na nas od drugova brace/sestara?Ne vaAllahi nego cemo uci Allahovom dz.s. milosti i oprostom.

Primjer ako sam prozvao nekog izmedju redova na farz,obavezu(grubo mozda jeste priznam) a nisam imenovao,zasto sam onda ja imenovan i "jos komentara i komentara na to doda od gibeta itd itd kamarano."Teme se otvorile 2,3,4???

Jeli palo na pamet toj osobi ako sam ja tebe prozvao da budes bolja od mene pa da ne uradis isto sto sam ja uradio????Ako sam te prozvao u vezi Hidzaba Allahove dz.s naredbe jesam li je ja propisao??Dali si sebi i sama rekla,pa ako me je on prozvao(a mozda je i nekog drugog) sto isto to da radim ja sa njim??Zasto spadam na njegov nivo,ja sam bolja od njega???Ne naprotiv teme su se otvorile,sejtan uljepsa a Allaha mi i meleci pribiljezili,Allahu Ekber!

Je li iko rekao,dvjema sestrama,ako je Rijad to i to napisao(a nije imenovao),zasto isto to pisete vecih razmjera i jos ga imenujete i dvije teme otvarate na njegov jedan komentar???I sjelite u ogovaranju,gibetu,a sejtan se smije????

Je li iko rekao tim dvjema sestrama,zasto se ipoistovjecujete se sa njim???Budite pametnije od njega i ne padajte na njegov nivo i slicno??Nije niko a desetine komentara,Allahu Ekber!Ponio sejtan,da Allah dz.s. sacuva..

Nije niko osim osobe koja mi je i javila da me ogovarate tracate i jos potvarate da pisem pod Quest SubhanAllah,ujedno i nju automatski budalom pravite..A toj sam osobi koja je pisala doticnoj sestri se obratio na slican nacin i grublji kad je tema bila Hidzab na paltalku vrseci Davu,jer znam nekad(ne uvijek) kad je u pitanju farz "treba zucnije reagovati" jer ima predaja najgore je covjeku da uvede u kucu zenu koja je razmazena.Znate li sta je osoba quest koja je pisala kod doticne uradila?ni priblizno ono sto su dvije sestre ove na bloggu uradile.Otisla je u suzama iz straha od Allaha dz.s.prenocila i ujutro se javila i rekla,uvijek sam razmisljala o Hidzabu,dugo vremena razmisljala i ti si Rijade seveb...Ja gledam a znam da je 1 april,mislim Dzehalijetski obicaj sala,laz, ne ona to potvrdjuje nekoliko puta da se pokrila i i izlazi u kostac sa vremenom i prostorom koji nosi naziv Hidzab  uz porkonost Njemu do Dzenneta insa Allah do dana Sudnjeg i kroz sta ce u zivotu prolaziti.I ono sto je Allah dz.s. htio to je i uradio iako NIKAD u zivotu nisam pomislio da ce me neko poslusati,tj da cu nekome biti seveb da se pokrije.Zato me i zove Omer obn Bilal,aludirajuci da je Omer r.a. kao sto i jeste bio zestok a Bilal(misleci na Bilala Bosnica) sto je saljiv:))

Ona nije otvorila temu,nije gibetila,nije grdila,nije "otvorila" vrata(komentare) da se drugi zalete i zarade velike grijehe preko mene.A znate li sto,sto je razumna i 2 puta mjeri pa tek treci put reze,a ja? ja nedozvoljavam komentare na blogg svoj,sto?eto uzmite za pouku iz teme o meni i komentara.Razlog sto brat/sestra moze nekog pogresno protumaciti,ogovorit,nenimetit i zaraditi grijeh i povuc druge.I sa tim sam zatvorio vrata sejtanu,sticeci sebe i vas.A tako mi se vrati Elhamdullilah neka je...

Jos nesto da vam kazem,a PM poruke sto sam sebi dao Fetvu da necu PM slati sestrama niti uzvracati,znate li sto?Sto pojma nemate kakve sam poruke dobijao ne lose na prvi pogled ne,nego sto otvaraju vrata sejtanu,sto moze doci do bludnih situacija,do razvaljivanja brakova,do gibeta,nemimeta,sto je nekim zasmetalo pa su pomislili da sam ih zamrzio,jer od pogleda pocinje,pa preko govora(slova),pa do detaljnijeg intimnijeg razgovora,pa do dogovora,pa do kafe/soka,pa do pracenja kuci i na kraju do onog najgoreg sto se rjetko koji muskarac/zena moze oduprijeti,da rizikujemo ili na vrijeme sprijecimo ili da lijecimo??

Sto sam konstantno govorio(Posle fetve)o ne-mjesanju muskih sa zenskim,na komentarima,iz ovog gore pomenutog,jer sam to upravo dozivio ne od jedne osobe na PM,nego od vise njih,da im se Allah dz.s. smiluje amin,medjutim to je izmedju mene i njih i nek se nepribojavaju jer ono sto zelim sebi to zelim i njima sigurne su...
Preko svoje koze i kroz zivot i kroz blogg svasta vidio i prosao u zivotu i to "prenosim" da vam se isto ne desi i opet ispadam,najgori,Elhamdullilah i to je od Allaha dz.s. iskusenje.

Jednom sam uradio uzeo sebi u ulogu serijatskog sudiju(smjeh) izmedju dvije sestre,bukvalno htio ukazati na ono sto nije ok,jedna je drugu,ogovorila pa ova druga sestra se bas ogrijesila od ovu prvu.I sa nijjetom u Ime Allaha dz.s. uzeo tj dao sebi funkciju(mozda nisam trebao) da presudim u onome u cemu se razilaze,jer sam vidio sebe ko pomiritelja,sako savjetnika a kako su shvatile neznam,Allah dz.s. zna,a znam i ja svoj nijjet kakav je bio,a djela se vrednuju prema namjeri i svako ce dobiti ono sto je nanijetio(kao sto stoji kad udjes na moj blog audio)...

Sto se tice muzike?SubhanAllah pa neznam da li je iko u Sarajevu vise je slusao od mene i da li je ijedan koncert prosao bez mene i dali me ijedna kamera mogla fuliti u gradu,hodajuci tj zatekvasi se tu od vatreni ulica pa nadalje.Neznam dali je iko vise uzivao u muzici od mene,nevjerujem,nevjerujem da je bilo veceg grijesnika od mene,da mi se Allah dz.s. smiluje,i sve sto sam prosao u zivotu odrekao sam se u ime Allaha dz.s. jer sam spoznao Istinu i nadam se u Njegov oprost i strahujem od Njegove kazne.Kako god Allah dz.s. mi propise ili Dzennet ili Vatra,on je pravedni sudac,a ja sam mala musica gresna,koja nezeli da bude-te kao sto sam ja bio.Muzika opija dusu,cini covjeka tuznim,podstice ga na sjecanja ruzna/losa(pa se i oplace) neka ga cini divljim(Rock&Roll) budi na razbijanje,lomljenje,jos ako Alkohol dodje u opticaj,pustanje krvi svakodnevnica.Da negovorim o spoju muzika,alkohol,zene.Ilahije sa muzikom?SubhanAllah zar piva ili konjak nisu Alkohol?Jeli to Alkohol ali druga imena artikla?Jeli muzika sa ilahijom muzika?
Uvijek mi rjeci Ibn Qajjima el Dzevzijja prolaze kroz glavu,da se muzika i Kur'an "ne mogu sastati u jednom srcu"ili ce muzika Kur'an-Allahov dz.s. govor istjerati ili ce Kur'an muziku istjerati.Sta je bolje od tog dvoje?

Komentare sam zatvorio i Sejtanu sam vrata zatvorio,a i sam sam komentarisao prije i nasihate primao i to najvise od sestara na pm(kojima nisam odgovorao posle fetve koju sam rekao)...Upozoravam 3 osobe,citao sam komentare ali ne i teme od njih koje su me potvorile da pisem pod Quest,tj osobu koju sam gore spomenuo koja mi je i javila i kopirala dio,da bi posle i sam pogledao komentare,jer sam fetvu sebi dao da pojedine osobe necu citati tj teme i sa tim niti ja mogu vasu velicinu dici na kojoj ste niti je mogu umanjiti,moj izbor i vas.Ali Pozivam Allaha dz.s. za svjedoka Onog iznad Arsa,onog sto je svakom covjeku odredio Kiramin Katibine,sa prijeda,iza ledja,sa desne i lijeve strane,Onoga koji je stvorio Nebesa i Zemlju i drzi ih u jednoj ruci,pozivam te Allahu dz.s. svim tvojim imenima znanim i poznatim covjeku za svjedoka da NISAM pisao pod quest On zna da nisam, pisala je osoba koju sam opisao "moja insa Allah Dzennetska i Dunjalucka hurija Amin".Uz to Pozivam Allaha dz.s. a i moderaciju ovog bloggera da provjere Ip adresu i moju i osobe quest,i gdje sam ja a gdje je ta adresa,jer mislim da nece biti dovoljna ni zakletva u Allaha dz.s. 3-jema sestrama,iako  je meni dovoljno.Pozivam Allaha dz.s. da im oprosti ako neustraju u podmetanju i gibetu i nemimetu mene,spominjanju mene po onome sto nisam,a ako ustraju i poslije ovog posta koji pisem ne iz razloga pravdanja,nego da bi spoznali bit mene i grijeha koji cine,da ih ponizi na (Dunjaluku) na isti nacin,na koje su one mene pokusale ponizit i potvorit Amin.A molim Allaha dz.s. da ih uvede u Dzennet,zajedno sa svim muslimanima/muslimanka i mene zajedno sa njima AMin.

Vjernici i vjernice koji vjeruju u Allaha dz.s. srcem i a to praktikuju djelima,moraju se sjetiti da je Allah dz.s jedini Pravi sudac i da ce svima presuditi Pravedno.Ako to imamo na umu,nikad za nikad,se nemojmo uzrujavati ako smo u ubjedjenju da smo na istini i prepustimo to Allahu dz.s.Naprotiv upravo onaj ko se usprotivi nije cvrstog ubjedjenje.Mene niste secunde nasikirali,dali ste mi mnoga dobra djela Elhamdullilah ali isto tako bojim se iskreno za vas,ako se nepokajete Allahu dz.s.

Par rjeci o par osoba muskih,koji duze vrijeme me ismijavaju,jedan od njih,koji je izokreno moje rjeci otprilike je rekao"da negovorim iz glave ili da nemam mozga" a ja pisem ajeteiz Kur'ana,Sunneta,Knjiga(koje on sa tim automatski ismijava) sa izvorom i naglasim posle posta da braca/sestre mogu znati odakle je izvor,da mogu provjerit ko je napisao i da bi mogli/mogle i same nabaviti tu knjigu.Ko jos uzima znanje od nekoga i zeli nesto nauciti i zapamtiti a da nezna iz koje knjige i kog pisca.Ko je jos to ucio od ucitelja u skoli znanje da mu nije znao ime?Jok doticni je to izvrno,jedva docekao da i izjavio "da nemam mozga".Da te Allah dz.s. nagradi na lijepim rjecima Amin.Dok druga osoba,kakvim me imenima naziva od haridzija a i nezna sta je haridzija,pa do lazova(iako rekoh sve sto napisem pisem iz pomenutih stvari) jer da zna cuvao bi jezik,jezik ce najvise odvest u Vatru.Da i njega Allah dz.s. nagradi najboljom nagradom,a ako nastave i daljim tokom kao do sad bojim se za vas,Allahove dz.s. srdzbe i kazne na oba svijeta,cekajte vi a cekat cu i ja a bojim se i za sebe a i za vas.

I za kraj ovaj post koji sam napisao nije iz pravdanja,nego da "zatvorim" vrata sejtanu,da vas zastitim daljeg ogovaranja bilo mene ili u buducnosti nekog drugog jer nebi volio da budem nekome seveb za Dzehenem kao sto nebi volio da bude i meni neko od vas Sebeb za Dzehennem.Imate svoj pravac svoju akidu vjerovanja,a ja svoj pravac ja  sam pripadnik Ehlu SUnnet wel Dzemmata,(80-85 %) muslimana Dunjaluka.Nisam vehabija niti vjerujem da ti ljudi postoje,jer da postoje makar bi jednog cuo da kaze ja sam Vehabija.Argument za to,musliman nesmje lagati.Jer je to dio nifaka licemjerstva a licemjeri idu na dno Dzehenema,a svi su se ashabi bojali istoga,pa bojimo se i mi insa Allah,strah dobro donosi a ubjedjenje da nismo udobnost i dunjalucku sigurnost.

Ja cu nastaviti pisati insa Allah sirit Allahovu dz.s. rjec i ono sto je argumentovano a ono sto je nije u tome cu sutit.Jer mnogi od vas pisu neke rjeci bez navoda(mislim na bracu) pa se uzrujaju kad ih pita insan,a gdje je izvor?

Divan je hadis a Prenosi se od EbuMusa El Esarija, kaze: "Dosao je neki beduin Resulullahu, s.a.v.s. i rekao: "Covjek se bori da se spomene, bori se radi plijena, i bori se da bi se istakao, pa ko je na Allahovu putu? " Rece:"Ko se bude borio da Allahova rijec bude gornja, on je na putu Allaha Uzvisenoga." (Buhari i Muslim)

Hadis u kojem se kaze,a prenosi ga Ebu Hurejra r.a:Ljudi su plemeniti poput plemenitosti srebra i zlata. Najbolji u džahilijjetu(neznanju) su najbolji i u islamu, ako vjeru razumiju. Duše su im mobilizirane vojske, one koje se prepoznaju – zbližavaju se, a one koje se ne prepoznaju – udaljavaju se!. (Muttefekun alejh, Muslim – El Bir br. 2638

Iskusenje vjernika priblizava Allahu, s.w.t., podsticu ga da stalno upucuje dove Svevisnjem, i otklanja od njega oholost, samodopadljivost i gordost.
Ne druzi se sa onima koji su puni prezira prema ljudima, ni sa cjepidlakama i zavidnicima, jer oni su teret za dusu i samo tugu donose.
Ne obracaj paznju na ruzne rijeci koje ti upucuju ljudi, jer one stetu donose onome ko ih govori, a ne tebi.

Znaj da mrznja vrijedjanje i zavidnost od strane pokvarenjaka samo povecaju tvoju vrijednost, jer to je dokaz da si postigao stepen koji je hvale vrijedan. I znaj da ti salje darove u obliku svojih dobrih djela onaj koji te ogovara, brise tvoje grijehe i cini da postanes poznata licnost, a to su sve same blagodati.Najbolji je onaj dan koji ti poveca blagost, podari novo znanje, sprijeci te od cinjenja grijeha, podari ti razumjevanje i pokloni odlucnost.Ne postoji neuspjesan covjek, vec postoji covjek koji je krenuo sa dna i tamo ostao.
Pametan i uspjesan je onaj covjek koji zatvori svoja usta prije nego sto ljudi zatvore svoje usi, i koji otvori svoje usi prije nego sto ljudi otvore svoja usta.
Ako nisi u stanju da gradis, pa nemoj barem rusiti.Pokusavamo se pribliziti onima koji su nam daleko, a toliko smo daleko od nasih najblizih.
Mnogo vremena trosimo raspravljajuci o sitnicama i manje bitnim stavrima, zbog toga sto vecina nas dobro poznaje nebitne stvari,a ne poznaje ono sto je bitno i vazno
Prije nego sto se odlucis govoriti izaberi rijeci koje mislis kazati, a onda nakon izbora ostavi dovoljno vremena da tvoj govor sazrije, jer rijeci su kao i plodovi kojima treba izvjesno vrijeme da sazriju. Bit ces srecan ako upoznas prijatelja kojem mozes vjerovati, a bit ces jos sretniji ako upoznas prijatelja koji tebi moze vjerovati.

Insa Allah ja cu nastaviti gdje sam stao,Kur'an i Sunnet i bez "popustanja",ono sto nije od Islama upozoravat cu,upozorite i mene kad grijesim,vise volim kritiku nego pohvalu,hvala vodi ka samodopadljivosti.Isto tako da nebude ovo preko tastature Allahov dz.s. rob dolazi u BiH insa Allah i spreman sam sa svima vama se pogledati u oci o Islamu pricati,ali pricat tad iz glave,a ne iz knjiga,kao sto izvrnu rjeci jedna osoba,nebil stekao Allahovo dz.s. zadovoljstvo ili grijeh.Uglavnom nemojte da bude za mjesec ipo insa Allah u BiH koliko cu biti,da nije niko smio izaci u susret rjecima,pricanju o Islamu,da se pogledamo ocima iskrama u njima,da se cujemo(tastatura je necujna:))jer uprotivnom smatrat cu vas,jakim na tastaturi ali ne i na djelu,uzivo face-to face.Tu mozda izmjenimo misljenje jedni o drugima ono sto znamo a mozda neko nekoga i zavoli u ime Allaha dz.s. a sve to u halki pod Allahovim dz.s. okom u njegovom kaderu.Tj bit ce kako mora biti.Vrijeme mjesto na vama je.Budimo od rjeci,tj od tastature,nadam se da ce biti voljni za druzenje ili Debatu na Islamskoj osnovi,face to face,sestre ovde nekontam,nema mjesanja,tjesto pa mjesajte(malo sale nije na odmet) ali nek vam oklagija bude mehr pa me udrite:)))
Salu nastranu.Sejtan nas je sviju odradio nekog manje nekog vise,pa ko pouku uzme uzme ko neuzme,ja svoje odradio.

Ujedno ovaj post ce biti dokaz i protiv mene ako sam sta slagao kod Allaha dz.s. i protiv onih,koji nastave gdje su stali i na onaj nacin kako su stali,a upozorio sam,uradio ono sto mi je u moci u pokusaju,da i sebe a i vas dozovem,(dodjimo sebi dok jos imamo kome:))za ubuduce...Nece me zabrinuti nastavak procedure,cenzure ogovaranja,nemimeta,potvaranja ako ko nastavi,jer ja sam Allahov dz.s. rob i on svoje robove iskusava shodno imanu pa Ga molim svim imenima,da uputi muslimane koji su za upute Amin.A ko zeli nastavit tracat onda Mevla,Devla i Sevla novine po mogucnosti pod ruku i opletite,dajite mi dobra djela:))


Ujedno evo koristnih stranica pa bujrum insa Allah..

http://www.studio-din.com/,
http://put-ka-allahu.com/
http://dzemat-sabah.com
http://sahwa.mp/
http://www.minber.ba
http://www.lijecenje-kuranom.com/
http://www.n-um.com/
http://putpravogmuslimana.net
http://www.upoznajislam.org/
http://www.bh-dawa.com/
http://www.el-ihlas.com/
http://www.islamika.net/
http://www.islamhouse.com/
http://www.amber.ba/
http://www.n-um.com/
http://www.nur-islam.com/
http://www.studio-tewhid.it.gg/
http://www.fetve.org/
http://www.okcsana.org/
http://www.putvjernika.com

 
 
 
 
 
 
23.06.2009.

Naredjivanje dobra odvracanje od zla

Od Ebu Seida, r.a, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
-„Ko od vas vidi kakvo loše djelo neka ga promijeni svojom rukom, ako ne može, onda svojim jezikom. Ako ni to ne može, onda svojim srcem, a to je najslabiji iman.“ (Muslim, Kitabi iman, 69/1, 49)

Ovaj hadis pojašnjava da je naredivanje dobra i odvracanje od zla obaveza svakoj osobi prema ovim nabrojanim stepenima.

Od Abdullaha ibn Mes’uda prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
-„Svaki vjerovjesnik kojeg je Allah slao odredenom ummetu prije mene imao je iz svoga ummeta pomagace i drugove koji su se pridržavali njegovog sunneta i slijedili njegovu naredbu. Zatim bi poslije njih došle generacije koje bi govorile ono što nisu radile. Radile bi ono što im nije bilo naredeno. Ko se protiv njih bude borio svojom rukom, on je vjernik. Ko se protiv njih bude borio svojim jezikom, on je vjernik. Ko se protiv njih bude borio svojim srcem, on je vjernik. Poslije toga nema imana ni koliko je zrno gorušice.“(Muslim, Kitabi iman, 70/1, 50)

Od Ebu Hurejre, r.a prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:„Ko bude upitan o nekom znanju koje poznaje, a onda ga prikrije, bit ce na Sudnjem danu zauzdan uzdama od vatre.“
(Tirmizi, Kitabu ilm, 29/5, 2649; Ebi Davud, Ilm, 321/3, 3658; Ibn Madže, Muqadimeh, 98/1, 266; Ahmed, Musned, 263/2, 305; Albani, Sahihu Sunnen)

 
23.06.2009.

Ibnul-Kajjimova kasida o obožavaocima Mesije (Isa a.s.)

Ibnul-Kajjimova kasida o obožavaocima Mesije (Isa a.s.)


Preveo i prepjevao: Emir Demir   
Obožavaoci Mesije,  postavljamo vam pitanje
želimo odgovor od onih koji imaju shvatanje:

Ako bog podlegne jer ga ubiju ljudi
kako, onda, da se o tom bogu sudi?
 
Jel' mu zlostavljanjem udovoljiše
i tako ga razveseliše jer njegovo zadovoljstvo postigoše?

Ako ga rasrdiše onim što su mu nanesoše,
onda njihova snaga božiju nadjačaše.

Da li, tada, svijet  bez Boga osta
Koji čuje i odaziva se onom ko Ga moli dosta?

Da li sâmo osta sedam nebesa
kad  Zemlja bijaše iznad njegova lijesa?

Da li svi svjetovi od tada Boga ne imadohu
koji njima upravlja dok mu ruke u okovima bijahu?

Kako ga anđeli napustiše i ne pritrčaše
dok boga u plaču slušaše?

Zar  drvene grede istinskog boga izdržaše
kojeg potiljkom za njih prikovaše?

Zar željezo može prići i u boga ući
veliku mu bol nanoseći?

Zar se ruke neprijatelja boga dočepaše
pa ga po zatiljku bičevaše?

Da li Mesija samog sebe oživi
ili ga neki drugi bog proživi?

Čuditi se grobu koji prihvati boga,
a još je čudnija majčina mu utroba

u kojoj je devet mjeseci proveo
i menstruacijom se u tminama hranio,

zatim se, malen i slabašan, na ženski otvor probi
otvarajući usta da majčine grudi doji.

Jeo je, pio, a onda morao i nuždu činiti
zar ćete njega za Boga uzeti?

Neka je Bog visoko iznad laži kršćana,
svi će biti pitani za svoja klevetanja!

Obožavaoci Mesije,  kakav onda smisao naći
njegovom poštivanju ili lažima koje iznose potvarači?

Zar um može pojmiti da bog tada krst ne slomi i ne spali,
i ne kazni one koji su ga zlostavljali

kada ga na njega prisilno staviše
i kada mu kroz dlanove čavle zakucaše?

Taj krst onda prokletstvo priziva
pa kad ga vidiš, zgazi ga, a ne ljubi ga,

Gospod se bespomoćno ponižava na njemu,
pa ako krst obožavaš, neprijatelj si Bogu,

i ako ga veličaš što je gospoda na sebi nosio
i što ga je krst nadvisio.

Taj krst je nestao, a kada njemu sličan vidimo,
njega se prisjetimo.

Zašto, onda, grobovima ponizno čelom na zemlju ne padaš
jer grob u sebi tvoga boga sadržava?

O robe Mesijin, sebi do znanja daj
ovo je početak i kraj!

 Preuzeto sa: http://www.minber.ba
 
 
23.06.2009.

Stepen upute snovidjenjem

Stepen upute jeste iskreno snovidjenje,sto jedan od djelova poslanstva,kako nam je potvrdjeno rijecima Vjerovjesnika s.a.v.s: Iskreno snovidjenje jeste jedan od cetredeset i sest dijelova vjerovjesnistva.(Buhari)

Snovidjenje iskrenih jeste jedan od cetrdeset sest,a iskreno snovidjenje "obicnih" vjernika je od sedamdeset dijelova.Allah najbolje zna.

Snovidjenje je znaci pocetak objave.Njegova iskrenost zavisi od iskrenosti onoga ko usnije.Najiskreniji ljudi u snovidjenju jesu oni koji najiskrenije govore.Kako vrijeme tece snovidjenje gotovo da ne grijesi,kao sto rece Boziji Poslanik s.a.v.s. a to je zato sto poslanstvo i njegovi utjecaji bivaju sve dalji,pa se onda vjernicima,kao naknada,ukazuje snovidjenje.Medjutim,u vrijeme snage svjetlosti poslanstva snovidjenja nije neophodno bas zbog te njegove snage.

Primjer za to jesu zacudjujuce pocasti koje su se pojavile nakon vremena ashaba,a njima se nisu ukazale,jer im nisu bile potrebne zbog jacine njihovog vjerovanja.Onima koji su dosli nakon njih snovidjenje je bilo potrebno zbog slabosti vjerovanja sto posebno naglasava Ahmed Ibn Hanbel.

Stanje Ashaba i tabiina razlikuje se od stanja onih koji su dosli nakon njih.Ashabi i tabiini su,drzeci se cvrsto Kur'ana i Sunneta,cistom svijescu koju su dobili iz ta dva izvora i cuvajuci ih,bili najiiskreniji vjernici,najprosvijetljeniji najpuceniji i najdaljeniji od zablude.Sejtan se njima nije mogao poigravati niti ih je mogao obmanjivati za razliku od onih nakon njih,posebno nakon ulaska jevreja,Perzijanaca,Grka i Indijaca sa svim svojim njihovim obicajima,strastima i misticizmima u okvire civilizacije.Istinu je rekao Boziji Poslanik s.a.v.s. u svome hadisu: Najbolji je vijek moj,zatim onaj koji slijedi,a zatim onaj koji slijedi,a posljednji do Sudnjeg dana najgori je.Koliko su kerameta imali sejh Ibn Tejmijja i njegova braca medju upucenom ulemom koja mu je prethodila i koja je nakon njega dolazila,kerameta kakve je Allah dz.s. podario iskrenim od sljedbenika Njegovih poslanika kakvi su ashabi r.a.

Snovidjenje pravovjernog jeste govor kojim mu se Allah dz.s. u snu obraca.Rekao je Poslanik s.a.v.s: Od vjerovjesnistva ostadose samo radosne vijesti.Neko upita a kakve su to vijesti,Allahov Poslanikce?Odgovori: Lijepo snovidjenje koje vjernik vidi,ili mu se pokaze(Malik-Muvetta)

Snovidjenje je kao i nadahnuce,moze biti od Milostivog dz.s.,od samog covjeka i sejtana.Boziji Poslanik s.a.v.s. veli: Tri su vrste snovidjenja:snovidjenje od Allaha,snovidjenje od sejtana koje rastuzuje,i snovidjenje koje proizlazi iz onoga sto covjek sebi namece na javi pa se ostvari u snu.(Buhari)

Medju uzroke upute spada samo snovidjenje koje dolazi od Allaha dz.s.Snovidjenje drugih ljudi izlaze se pred istinsku objavu.Ako se slaze,uredu,a ako ne,po njemu se nepostupa.

Ako neko upita kakvo je nase misljenje ako je u pitanju iskreno snovidjenje,ili ako se slaze sa ostalim,reci cu da,ako je tako,nece doci u suprotnost s Objavom,samo se moze podudarati,nagovjestavati je ili nagovjestavati da se odredjeno pitanje moze rijesiti na osnovu Objave,ako onaj ko dozivi snovidjenje nije znao za takvu mogucnost,pa mu je snovidjenje nagovijesti.Ko prizeljkuje da mu snovidjenje bude iskreni,neka tezi iskrenosti i dozvoljenoj ishrani,ocuvanju naredjivanja dobra i odvracanja od zla,neka spava potpuno cist okrecu ci se prema kibli i neka spominje Allaha sve dok mu se oci ne sklope.

Najiskrenije snovidjenje biva u posljednoj trecini noci,jer je to vrijeme Bozijeg spustanja,priblizavanja milosti i oprosta i primirenja sejtana.Nasuprot tome stoji snovidjenje u prvoj trecini noci,aksamskom vaktu,kada se sejtani i sejtanski dusi sire.

Ubada Ibn es-Semit r.a. kaze: Snovidjenja vjernika jeste govor kojim se Gospodar obraca Svome robu dok spava.

Za snovidjenja je zaduzen melek koji pokazuje poboznom robu primjere koji odgovaraju njegovom shvatanju i koji ga podsjecaju,tako da ih ukazuje svakom robu zavisno od njega samog.Imam Malik kaze: Snovidjenje je jedna vrsta objave,te ukorava tumacenje bez znanja.Kaze:Zar se poigravas sa Allahovom objavom.

Ibn Qajim el-Dzevzijje-Na putu ka Allahu


P.S. jeli ko sta od vas sanjao zadnju noc :)


 
 
 
23.06.2009.

Oponasanje nevjernika

Vecina ljudi iz reda muslimana oponašala nevjernike u djelima novotarija i širka, mnogoboštva, kao što su praznici i rodendani, novotarije na dženazama i zidanje turbeta. Nema sumnje da je slijedenje obicaja drugih jedno od poglavlja strasti i novotarija.(Tenbihu uli ebsari ila kemal el din ve ma fi el bid’a min ahtar, El šejh Salih Seid es-Suhejmi, 147; Kitabu tevhid, El šejh Salih el Fevzan, 87; Ehvae vel iftiraq vel bid’a ve mevqafus selefu minha, El šejh Nasir Abdulkerim Uqla, 170/2)

To je još jasnije iz hadisa Ebu Seida El-Hudrija u kojem kaže da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
-„Sigurno cete slijediti obicaje onih prije vas, pedalj po pedalj, lakat po lakat. Cak i kada bi ušli u gušterovu rupu, vi biste ih slijedili.“ Rekli smo: „Allahov Poslanice, jesu li to židovi i kršcani? Odgovorio je: „Ko bi drugi bio?“
(Buhari, El itisam bil kitabi ves sunneh,7320; Muslim, Kitabu ilm, 266 9)


Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio je na oponašanje sljedbenika drugih vjera, rekavši:
-„Poslan sam pred sami Sudnji dan sa sabljom, sve dok ne bude obožavan Allah Jedini Koji nema sudruga. Ucinio je moju opskrbu pod sjenom moga koplja, a poniženje je dao onome ko se suprostavlja mojoj naredbi. Ko se poistovijeti sa nekim narodom, on je od njih.“(Imam Ahmed ibn Hanbel, Musned, 50/2, 92. Hadis prenosi od Ibn Omera)

Oslanjanje na slabe i apokrifne hadise jedan je od uzro-ka koji vodi u novotarije i njihovo širenje. Mnogi sljedbenici novotarija oslonili su se na isprazne, slabe hadise koji su izmišljeni kao laž na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
Takve hadise, hadiski strucnjaci ne prihvataju za izgradnju šerijatskih pravila. Odbacili su ispravne hadise koji se suprostavljaju novotarijama kojih se oni pridržavaju. Time su zapali u propast i teškocu. Nema stanja, i nema snage osim uz pomoc Allaha.(Medžmu’u fetava Ibn Tejmijje,361-363/22; El Itisam, Imam Eš-Šatibi, 287/1)


Iskusenje sa Zidovima i Krscanima je isto kao i sa sijjama-radifijama:

Židovi su rekli: Kralj može biti samo iz Davudove porodice, a rafidije su rekle: Namjesnici mogu biti samo iz Alijine porodice.

Židovi su rekli: Nema džihada na Allahovom putu sve dok se ne pojavi Mesihi dedždžal ili ne siđe Isa sa neba.

Rafidije su rekle: Nema džihada sve dok se ne pojavi El-Mehdi i dok ne pozove pozivač sa neba.

Židovi spuštaju svoju odjeću ispod članaka, a isto i rafidije.

Židovi ne smatraju da ima priček nakon razvoda, a isto i šije.

Židovi preziru Džibrila, govoreći on je naš neprijatelj iz reda meleka, a također dio rafidija govori: ‘Pogriješio je donoseći Objavu Muhammedu’.

Židovi su iskrivili Tevrat, a i rafidije – šije Kur’an.

Židovi i kršćani su odlikovani nad rafidijima s dvije odlike.
Židovi su upitani ko su najbolji ljudi iz vaše vjere, pa su odgovorili Musaovi sljedbenici.

Rafidije su upitane: ko su najgori ljudi iz vaše vjere, pa su odgovorili: Muhammedovi sljedbenici.

Kršćani su upitani ko su najbolji ljudi iz vaše vjere, pa su odgovorili: Isaovi pomagači.

Rafidije su upitane: ko su najgori ljudi iz vaše vjere, pa su odgovorili Muhammedovi pomagači.

Iz knjige :SVJETLOST SUNNETA I TAMA BID’ATA  Dr. Seid El Kahtani

 
 
23.06.2009.

Uputa pravovjernih i zabluda nevjernika

Onaj ko trazi Pravi put,trazi nesto sto vecina ljudi izbjegava,jer dok bude prelazio taj put,pratit ce ga nekad krajnja oskudica,a nekad velika snaga.Posto duse po prirodi osjecaju nelagodnost u samoci i prizeljkuju drustvo prijatelja,Allah dz.s. ukazuje na saputnike na ovom putu rijecima:

"Oni koji su poslusni Allahu i Poslaniku bit ce u drustvu vjerovjesnika i pravednika i sehida,i dobrih ljudi,kojima je Allah milost Svoju darovao.A kako ce oni divni drugovi biti!(En-Nisa 69)

Time sljedbeniku ovog puta prirodaje drustvo koje ce ga pratiti,one kojima je Allah ukazao blagodati Svoje,kako bi nestalo usamljenosti onoga koji traga za uputom i hodi Pravim putem,kako bi nestalo zala za ljudima njegovog vremena i njegove vrste,te kako bi znao da ce mu na tom putu drustvo praviti blagodareni ljudi.Zato neka ne uzima za nesrecu rastanak od onih koji Pravi put odbijaju,jer su oni manjima po moci,iako su vecina po broju.O tome su ucenjaci iz prethodni generacija rekli: Ti si obavezan putem istine hoditi i neka ti ne briga mali broj sljedbenika.Kloni se puta lazi i ne budi ljubomoran na veliki broj onih koji u propast jure.Svaki put kad osjetis usamljenost,pogledaj drustvo koje je prije tebe tim putem hodilo i trudi se da ih sustignes,a na druge ne obracaj paznju,jer takvi ti kod Allaha nece biti od koristi.Dozivat ce te dok svojim putem budem hodio,ali im se ne okreci,jer cim se okrenes,hvatat ce te i zadrzavati.

Zbog toga su navedena dva primjera,neka ti budu na pameti:

Prvi primjer,neki je covjek izasao iz kuce i krenuo na namaz,nista drugo nije namjeravao uciniti.Na putu ga je presreo jedan sejtan u ljudskom obliku,te mu je poceo dobacivati rijeci koje su ga srdile.Zaustavio se i odgovorio mu,a zatim se uhvatise u kostac.Vjerovatno je taj sejtan ljudske vrste bio jaci,pa ga je savladao i sprijecio da ode u dzamiju,sve dok mu namaz ne prodje.A mozda je i covjek bio jaci od sejtana,ali se uzrujao zbog toga sto ce mu izmaci prvi saf i sto nece klanjati u dzematu,pa se zanio tucom.Ako se okrene za njim,ovaj ce izazvati zelju u njemu,a mozda ce mu i snaga duha oslabiti,jer sto vise bude gledao i znao,vise ce se uzbuditi i razdraziti.Ali ako ga zanemari,ako bude svoju brigu vodio,te se bojao da mu ne prodje namaz ili da ne potraci vrijeme,neprijatelj mu nece nauditi kako bi htio.

Drugi primjer:Muzjak gazele brzi je od psa,ali kad ga osjeti,okrece se prema njemu i gubi na brzini,tako da ga pas lahko sustize i hvata.

A sta se (bloggeri) namjerava kazati?Spominjanje prijatelja saputnika brise tugu zbog samoce i potice na odluku da se oni dostignu.
Ovo je jedna od koristi u skrusenoj molitvi: Boze moj uputi me medju one koje si uputio" odnosno ukljuci me u tu skupinu i ucini me njihovim prijateljom i saputnikom.

Druga je korist u tome sto je to nastojanje i molba da se dobiju dz.s. blagodati i Njegovo dobrocinstvo koje je On namijenio onima kojima je dao blagodati.Znaci,dao si blagodati u vidu upute onima koje si uputio,to je samo Tvoja blagodat.Podari i meni dio te blagodati i ucini me jednim od blagodarenih.To je nastojanje da se dobije Allahovo dz.s. dobrocinstvo.

Treca je korist u rijecima onoga koji moli Plemenitog: Udjeli i meni u skupini onih kojima si udjelio i poduci me u skupini onih koje si poducio,ucini mi dobrocinstvo u skupini onih koje si Svojim dobrocinstvom obuhvatio.

Ibn Qajjim El Dzevzijje-Na putu ka Allahu

 
 
 
23.06.2009.

Hvala na dobrim djelima

EsSelamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu.Dobih informaciju na paltalku,da mi daju neke osobe dobra djela,ogovaranjem,dio mi je i kopiran,a nevidjeh da sam imenovao nekoga,a imenovan sam.Pa da im se zahvalim u ime Allaha dz.s. na dobrim djelima koje mi dadose, i da nastave Insa Allah tako ako se neboje Allaha dz.s. a ako se boje da dignu ruke prema Stvoritelju ako su sigurni u svoj jekin(ubjedjenje) i vjerovanje da upute  iskrenu dovu Uzvisenom,tj prokletstvo na onoga ko poziva u zabludu,izmedju nas a blagoslov na onoga ko upucuje na dobro a odvraca od zla.

Preneseno je od Hasana El Basrija rahimehullah, da mu je neki covjek rekao:
Taj i taj te ogovara.Hasan rahimehullah je tom covjeku poslao tanjir svjezih hurmi i rekao: Cuo sam da si mi poklonio neka svoja dobra djela pa zelim da ti se oduzim,izvini sto se nemogu poptuno oduziti.

Iste rjeci saljem skupini toj tamo i nastavite,dok mi nenestane hurmi,kojim se redovno hranim :)

P.S.Da Allah dz.s. nagradi osobu koja mi javi na paltalku za dobru informaciju i podari mu/joj Dzennet Amin

 
22.06.2009.

O mut'a braku -rafidije sami sebe pobijaju

Prijevod: Tarik Beganović i hfz. Amir Smajić 
Islamski Univerzitet, Medina
-----------------------------------


Napisao: Ja'kub Bedr el-Kattami

1. Kaže Uzvišeni Allah: "A onome među vama koji nije dovoljno imućan da se oženi slobodnom vjernicom – eto mu one u vašem vlasništvu, robinje vaše, vjernice." (Prevod značenja En-Nisa’: 25) Onaj ko nije u mogućnosti da se ženi slobodnim ženama Allah ga je uputio da se ženi onima koje su u njegovom posjedu, robinjama, tako da je mut’a brak dozvoljen uputio bi ga Allah na njega, pa se iz ovga da zaključiti da nije dozvoljen.

2. Kaže Uzvišeni Allah: "i neka se suzdrže oni koji nemaju mogućnosti da se ožene, dok im Allah iz obilja svoga ne pomogne!" (Prevod značenja En-Nur: 33) Siromah, onaj kojinije u stanju da se oženi, Allah mu naređuje da se strpi i suzdrži, a da je mut’a brak dozvoljen rekao bi Allah: "neka se naslađuje", ali to nije rekao što upućuje da je zabranjen.

3. Dokazi o zabrani mut'a braka iz knjiga samih šija-rafiija:...


  1.) Od Alije ibnu Ebi Taliba, radijellahu 'anhu, se prenosi da je rekao: "Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, je na dan Hajbera zabranio meso domaćih magaraca i mut'a brak." (Predaja se spominje u sledećim djelima: 'El-Istibsar' 3/142 od Et-Tusija i 'Vesailuš-Šiati' 21/12 od El-Haraliamilija.)

  2.) Od Alije ibnu Jektina se prenosi da je rekao: Upitao sam Ebul-Hasana (Imama el-Kazima) o mut'a braku, pa je rekao: "Kakve ti imaš veze sa time, doista te je Allah počastio da toga nisi potreban."

  3.) Od Abdullaha ibnu Sinana se prenosi da je rekao: Upitao sam Ebu Abdullaha (Imama es-Sadika) o mut'a braku, pa je rekao: "Nemoj se prljati sa time." ('Mustedrekul-vesail' 14/455 od Et-Tibrisija)

  4.) Od Ebu Abdullaha (Imama es-Sadika) se prenosi da je rekao o mut'a braku: "Ostavite ga, zar se neko od vas ne stidi da se gleda u njegov avret, pa da se to pripisuje bogobojaznim od svoje braće i prijatelja" ('El-Kafi' 5/453 od El-Kulejnija).

  5.) Upitan je Džafer ibnu Muhammed (Imam es-Sadik) o mut'a braku, pa je rekao: "To kod nas ne rade osim razvratnici." ('Biharul-envar' 100/318 od El-Medžlisija).

I u tom kontekstu kaže dr. El-Musevi (šija): "Vremenski brak ili mut'a brak po običajima šija, i shodno onome što dozvoljavaju naši pravnici, nije ništa drugo do dozvoljavanje spolnog odnosa, pod samo jednim uslovom za to, a to je da žena ne bude od bliske rodbine čovjeku." ('Eš-Ši'atu we tashih' str.108-109 od El-Musevija)

4. Neki od izgovora i opravdanja sa kojima rafidije dozvoljavaju mut'a brak, i odgovor na iste:

  1.) Što se tiče njihovog dokazivanja na dozvoljenost mut'a braka sa dozvoljenošću braka misjar, to nije ništa drugo do igranje sa stvarnošću, njeno izvćanje i ismijavanje, samo da bi nekako uspostavili dokaz na dozvoljenost mut'a braka. Misjar brak je šerijatski ispravan brak bez imalo sumnje, i kod njega se ispunjavaju svi uslovi ispravnosti šerijatskog braka, od dozvole staratelja djevojke i dva svjedoka bez čega bračni ugovor ne biva važećim, i u tom braku su prisutni i drugi propisi vezani za šerijatski brak, od razvoda, čekanja, nasljedstva, i izdržavanja, ali se u njemu žena, samovoljno, odriče svog prava da muž boravi kod nje, nego joj dolazi kada to on hoće. A što se tiče mut'a braka, kod njega nisu ispunjeni uslovi šerijatski ispravnog braka, izato se smatra ništavnim. Rekao je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem: "Nema braka osim sa velijom (starateljem) i dva pravedna svjedoka." Hadis bilježi El-Bejheki a vjerodostojnim ga je ocjenio šejh el-Albani ('Sahihul-džami'i-sagir' 2/1254 od el-Albanija).

Kod mut'a braka nije takav slučaj, kod njih žena sama sebe udaje bez dozvole staratelja, a Allahov poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao: "Žena koja se uda bez dozvole svoga velije (staratelja) njen brak je ništavan, njen brak je ništavan, njen brak je ništavan." Hadis bilježi Ahmed a vjerodostojnim ga je ocjenio šejh el-Albani ('Sahihul-džami'i-sagir' 1/526 od el-Albanija). A kod šija ne postavljaju uslov za ispravnost mut'a braka ni dozvolu velija niti prisustvo svjedoka. Prenoi se od Ebu Abdullaha (Džafera es-Sadika) a je rekao: "Onaj ko ima četi žene neka ženi mut'a brakom koliko hoće od žena bez dozvole velija i bez svjedoka." ('Vesailuš-Šiati' 64/21 od El-Haraliamilija). Ovo je od onoga što pripisuju Imamu es-Sadiku da je rekao, a prehodno smo spomenuli iz njihovih izvora da je rekao o mut'a braku: "Nemoj se prljati sa time.", ali oni to rade, bez velija i bez svjedoka. Zatim, kako da mut'a brak bude šeriatski ispravan brak kad onaj ko ima četri žene može sa mut'a brakom da oženi petu ženu, a Allah, 'azze we dželle, je zabranio muškarcima da pojeduju više od četri žene. Kako da u jednom vremenu sakupi koliko želi od žena iz mut'a braka, tj. više od četri?! Kažem: Robinje, tako može čovjek da kupi koliko god hoće od njih!

  2.) Postoji jedna od šejtanskih spletki sa kojom pokušavaju da dokažu ispravnost mut'a braka, iskrivljavajući namjerno riječi Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, u hadisu kojeg prenosi plemeniti ashab Imran ibnu Husajn, radijellahu 'anhu, kojeg su mnogi pogršno razumjeli, kaže: "Ajet o mut'i je objavljen u Allahovoj knjizi pa smo radili po njemu sa Allahovim poslanikom, sallallahu 'alejhi we sellem, i nije u Kur'anu sišla njegova zabrana niti ga je zabranio Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, do smrti." Hadis bilježi imam el-Buhari. Rafidije sa ovim pokušajaju da prevare muslimane pa govore da se ovo onosi na mut'a brak. Kažem: Ovaj hadis ne govori uopšte o mut'a braku, nego o mut'a hadždžu (tj. hadždžu temetu), zato što ga je imam el-Buhari naveo u poglavlju "Onaj ko obavi umru do hadždža", a zatim je i sam ashab koji prenosi ovaj hadis Imran ibnu Husajn, radijellahu 'anhu, to naglasio u predaji kog imama Muslima da se radi o mut'a hadždžu. Kaže Imran ibnu Husajn, radijellahu 'anhu: ""Ajet o mut'i je objavljen u Allahovoj knjizi i to nam je naredio Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, i nakon toga nije spušten ajet koji derogira mut'a hadždž, niti ga je zabranio Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, sve do smrti." Hadis bilježi imam Muslim ('Šerh Sahihi Muslim' 8/433 hadis br. 2370 od En-Nevevija).

5. Govor nekih od islamskih učenjaka o zabrani mut'a braka:

  1.) Kaže imam Ebul-Abbas el-Kurtubi, rahimehullah: "Sve predaje se poklapaju i slažu da je period u kojem je bio dozvoljen mut'a brak bio kratak i da je nakon toga zabranjen, zatim su se složile i prve i potonje generacije na njegovoj zabranjenosti, osim oni na čije se razilaženje uopšte i ne osvrće od rafidija." ('Fethul-bari' 9/216). 

  2.) Kaže imam eš-Ševkani, rahimehullah: "Muslimani su ujedinjeni po pitanju njegove zabranjenosti, i to ne dozvoljavaju osim rafidije, a nema potrebe da odgovaramo na njihove stavove, niti su oni od onih koji poništavaju slaganje svih muslimana, zato što su oni u većini ubjeđenja na kojima su suprotni Kur'anu i sunnetu i svim muslimanima. Kaže Ibnul-Munzir: "Bilo je u prvim generacijama onih koji su olakšavali sa mut'a brakom, dok danas ne znam da to iko dozvoljava osim rafidija." Kaže Ibnu Bettal: "Složili su se da ako se sada desi – tj. mut'a btak – biva ništavnim, svejedno prije osamljivanja ili posle." Kaže el-Hattabi: "Zabrana mut'a braka je kao konsenzus, osim nekih od šija."." ('Sejlul-džerar' 2/267 od imama eš-Ševkanija.)

6. Rafidijsko pogrešno tumačenje 24. ajeta iz sure en-Nisa:

Kaže Uzvišeni Allah: "...a ostale su vam dozvoljene, ako želite da im vjenčane darove date i da se njima oženite, čedni i čestiti a ne da blud činite. A ženama vašim s kojima ste imali bračne odnose podajte vjenčane darove njihove kao što je propisano." (Prevod značenja En-Nisa’: 24).

Ovo je ajet sa kojim rafidije dokazuju dozvoljenost mut'a braka. Kaže velika većina učenjaka tefsira da se ovaj ajet ne odnosi na mut'a brak nego na šerijatsko ispravni brak, samo je veoma mali broj mufessira rakao da se ajet odnosi na mut'a brak, ali kažu da je tajpropis derogiran drugim vjerodostojnim hadisima u kojima je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, zabranio mut'a brak. Da se ajet odnosi na mut'a brak ne bi rekao Uzvišeni Allah: "...čedni i čestiti a ne da blud činite...", zato što mut’a brak ne čini čovjeka čednim čak i kod rafidija, nego ga čednim čini šerijatski brak koji je poznat i raširen. U knjigama rafidija se prenosi od Ishaka ibnu Ammara da je rekao: "Upitao sam Ebul-Hasana (Imama el-Kazima) o čovjeku koji počini zinaluk i ima kod sebe robinju sa kojom stupa u odnose da li ga to čini čednim? Kaže: Da! Upitao je: A ako kod sebe ima ženu iz mut'a braka dali ga to čini čednim? Odgovorio je: Ne, čednim ga čini ono što je kod njega trajno." ('Vesailuš-Šiati' 68/28 od El-Haraliamilija). Kaže Imam el-Kurtubi: "Kaže Ibnu Huvejz Mendad: I nije dozvoljeno da se ajet tumači kao dozvoljenost mut'a braka, zato što je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, zabranio mut'a brak, i zato što kaže Uzvišeni Allah: "I ženite se njima, s dopuštenjem vlasnika njihovih ", a poznato je da se misli pod brakom sa dozvolom vlasnika njihovih na šerijatski brak sa dozvolom velija i prisustvom dva svjedoka, dok to nije slučaj kod mut'a braka." ('Tefsirul-Kurtubi' 3/85).

Ovo je ono što sam naumio da pojasnim i na to ukažem svojoj braći muslimanima, radi pogrešnih i sramotnih shvatanja koja su se u zadnje vrijeme plasirala po pitanju dozvoljenosti mut'a braka, bez ikakvog šerijatskog i razumskog dokaza, a Allah je svjedok da je islam daleko od tih svih gadljivih pojava!!! (Obratite pažnju na vaše potomke koji studiraju po univerzitetima, zato što se tamo često govori o mut'a braku i djeli se literatura koja poziva u to.) We-Selamu 'alejkum we rahmetullahi we berekatuh!

Preuzeto sa www.studio-din.com

 
 
22.06.2009.

Prisjeti se moja sestro

Prisjeti se moja sestro!!!

Neka je sva hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Koji nas uputi na Pravi put i poduči nas onome što nismo znali, a On je Sveznajući, Stvoritelj nebesa i Zemlje, Najmilostiviji. Neka je salavat i selam na Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, koji je poslan kao milost svim svjetovima, na njegovu porodicu i sve ashabe.
Draga moja sestro! Svi smo mi skloni grijehu i pogrešci, i svi nekada budemo nepokorni Allahu, subhanehu ve te'ala. Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: "Svaki sin Ademov je griješan, a najbolji griješnici su oni koji se kaju." Čovjek je prirodno slabe volje i duša ga savlada, te biva slabić pred naletom požuda i slasti koje vode u grijeh. Ako primjetiš, draga sestro, od ovih slabosti i vidiš da duša teži grijehu, prisjeti se prije nego li se strovališ u grijeh da te Allah, subhanehu ve te'ala, vidi. Zaista je On Znani i o svemu dobro Obavješten, On sve čuje i sve vidi. Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: „Zna i ono što kriju i ono što pokazuju."„Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha ..." (Prijevod značenja En-Nisa', 108) Mišljenje stvorenja smatraju velikim, pored sve njihove malenkosti, a to što ih Allah vidi i pored Njegove uzvišenosti, smatraju beznačajnim. (Prijevod značenja El-Bekara, 77) Čuje tvoj govor, vidi te ma gdje bila, zna tvoje tajne i tvoju javu, jer je On s tobom Svojim znanjem i nadzorom. Zato pazi, da ti ne bude najmanje bitno to što te Allah, 'azze ve dželle, vidi i da ti ne bude beznačajno što te On nadzire. Pazi da ne budeš od onih koji se čuvaju ljudi šta će im reći, a zaboravljaju na Gospodara ljudi. Allah, subhanehu ve te'ala, kaže:

O ti, koja si Allahu nepokorna, čija te to zemlja nosi i čija te to nebesa pokrivaju, do Allahova. Na kom si mjestu sigurna da te Allah ne vidi i da na tebe ne motri, a On je Uzvišeni Koji sve vidi i sve čuje. Zato, ispuni svoje srce strahopoštovanjem prema Njemu, subhanehu ve te'ala, i kada te duša na zlo, ma kakvo bilo, nagovarati stane ti joj reci: „Zar on ne zna da Allah sve vidi." (Prijevod značenja El-Alek, 14)...


Draga sestro! Prisjeti se prije nego grijeh počiniš! Odkud ti 'hrabrost' da budeš nepokorna Onome Koga su obožavali narodi prijašnji i oni koji dođoše poslije njih, Gospodaru svih svjetova? Kolika je tvoja snaga kada ni sama sebi nikakvu korist pibaviti ne možeš niti od sebe štetu odagnati? U koga se uzdaš u momentu kada si Snažnom i Moćnom nepokorna? Onome Kome se svaka stvar ponizi, Čija vlast sve Sebi podredi i Čija moć sve obuhvati! Prisjeti se ko si ti, a ko je Veliki Gospodar! Kome si griješna i za kim si u najvećoj potrebi! Znaj,što Allah, 'azze ve dželle, bude vrijedniji kod tebe, u tvome životu, to ćeš i ti biti vrijednija kod Njega Svevišnjeg! Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: „A ko poštuje Allahove svetinje uživat će milost Gospodara svoga!" (Prijevod značenja Hadždž, 30)

Draga sestro! Prije nego počiniš grijeh prisjeti se mnogobrojnih Allahovih blagodati kojima te je obasuo. Rekao je: „O čovječe! Zašto te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit Koji te je stvorio -pa učinio da si skladan i da si uspravan, i kakav je htio lik ti dao?" (Prijevod značenja El-Infitar, 6-8) Od ničega te Allah stvorio! Kada si bolesna bila, On te izliječio! Neizmjernim blagodatima te okitio! Gladnu te zasitio i žednu napojio! On Uzvišeni je rekao: „I ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali." (Prijevod značenja Ibrahim, 34) Pa, kako ćeš na Njegovu, subhanehu ve te'ala, blagodat nevjerovanjem uzvratiti, na Njegovu dobrotu i darežljivost uzvratiti poricanjem?! Kako na dobročinstvo nezahvalnošću uzvraćaš i blagodati kojima te On obasipa grijesima popraćaš?! Kako možeš nepokorna biti dok se u blagostanju koje ti On, 'azze ve dželle, daje, naslađuješ?! Kako se misliš sa Allahom sresti - dao ti je nebrojene blagodati, a ti si Mu na to nepokornošću uzvratila?! Zar se Njegove kazne ne bojiš?! Zar od patnje koju je pripremio, za nepokorne, ne strepiš?! On je u stanju da ti sve te blagodati uskrati kako to On bude htio i kada bude htio. Koliko li je i onih prije tebe koje je Allah, subhanehu ve te'ala, obasuo Svojim nebrojenim blagodatima i Svojom neizmjernom milošću, a oni su na to uzvratili nevjerovanjem u Njega, 'azze ve dželle, pa im zbog toga kraj bî ... šta misliš kakav? Uzvišeni je rekao: „Kaznili smo ih tako zato što su bili nezahvalni, a da li Mi kažnjavamo koga drugog do nevjernika nezahvalnika?!" (Prijevod značenja Saba, 17)

Draga sestro! Ti koja si Allahu nepokorna, prisjeti se da Mu grijehe činiš u Njegovom vlasništvu, na zemlji koja Njemu pripada, na nebesima kojima On upravlja. A da li bi ti bila zadovoljna da ti neko bude nepokoran u tvojoj kući i na tvom posjedu?! Njemu Uzvišenom pripada najuzvišeniji primjer! Na bojiš li se da te Allah udalji od Svoje milosti i Svoj oprost ti zabrani, nakon što si Mu prkosila u onome što je Njegovo, neizvršavajući Njegove naredbe i kršeći Njegove zabrane!

Draga sestro! Prisjeti se koliko je Allahova kazna žestoka. Njegovu kaznu, kada se sruči na narod grješnički, ništa ne može zaustaviti i spriječiti. Uzrok bilo koje nedaće ili kazne koja snađe ljude, jesu njihovi grijesi. Kada bi Allah, subhanehu ve te'ala, kažnjavao za svaki grijeh: „Ništa živo na Zemlji ne bi ostavio." (Prijevod značenja En-Nahl, 61) Međutim, Allah, subhanehu ve te'ala, je Onaj Koji mnogo prašta i Koji je Milostiv. Ali isto tako, lijepo mišljenje o Njemu Uzvišenom i nada u Njegov oprost koristi samo onima koji se pokaju i grijeha klonu, onima koji loša djela zamjenu dobrim, dok nada u Allahovu milost uz istovremenu nepokornost, čist je gubitak i propast. Najveća samoobmana je grijesima tražiti Kuću pokornih, čekati nagradu za neučinjeno. Zar da Allah, 'azze ve dželle, izjednači pokornog s griješnim, dobrog s lošim?! Rekao je: „Misle li oni koji čine zla djela da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti? Kako loše rasuđuju!" (Prijevod značenja El-Džasija, 21) I rekao je: „Zar ćemo postupiti s onima koji se grijeha klone isto kao i sa griješnicima?!" (Prijevod značenja Sad, 28)

Draga sestro! Sjeti se Dana kada će mnogo svjedoka protiv tebe biti! Kada će tvoja koža i tvoji udovi protiv tebe govoriti. Kada će te oni osramotiti. Kuda misliš pobjeći? Gdje misliš utočište naći kada tvoja koža i tvoji udovi budu svjedočili protiv tebe? Njima i zbog njih, ti si nepokorna Allahu, njima udovoljavaš na Dunjaluku, a oni će na Sudnjem danu svjedočiti protiv tebe!!! Prisjeti se mjesta na kom si grijeh počinila, jer i ono će protiv tebe svjedočiti! Čak i vrijeme u kojem si grijeh počinila, svjedok će protiv tebe biti! Sjeti se meleka koji se od tebe ne odvajaju. Zapisuju sve što kažeš i uradiš: „Koji znaju ono što radite." (Prijevod značenja El-Infitar, 12) Na Sudnjem danu, svi će oni protiv tebe svjedočiti, pa kuda ćeš pobjeći od svih tih svjedoka?!

Draga sestro! Prisjeti se djêla koja si počinila, djêla koja će ti se na Sudnjem danu predočiti. Ti si ih možda i zaboravila, ali Onaj Koji će te obračunavati sve je potanko izbrojao i zapisao: „Alah je o tome račun sveo, a oni su to zaboravili." (Prijevod značenja El-Mudžadela, 6) Sva ta djela vidjet ćeš kada nastupi Čas kajanja, kada nestanu slasti i ostanu samo tuga i jad, kada iščeznu strasti, a ostanu samo njihove loše posljedice. Zato radi i govori samo ono što će te obradovati na Dan kada ćeš se sresti sa svojim Uzvišenim Gospodarom!

Znaj draga sestro da te je Allah, subhanehu ve te'ala, stvorio radi velikog cilja! Nije te uzalud stvorio i nije te samoj sebi prepustio: „Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da nam se neće vratiti?" (Prijevod značenja El-Mu'minu, 105) „Džinne i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju." (Prijevod značenja Ez-Zarijat, 56) Allah ti je dao vremena da se opskrbiš dobrim djelima zato se ostavi nepokornosti i griješenja. Ne dozvoli da ti se, kako dani prolaze, tvoji grijesi nagomilavaju i postaju brojniji. Onaj Koji će račun svesti ništa ne zaboravlja! Pazi sestro moja da ne ostaneš u svom nemaru sve dok dođe vakat preseljenja! Zar se nećeš osvijestiti sve dok ne čuješ krik smrti?! Tamo na mjestu kajanja, jada i bola, kada na onaj svijet kreneš i kada napokon shvatiš šta si propustila, poželjet ćeš da se vratiš ... ali povratka više neće biti: „Kada nekome od njih smrt dođe, on uzvikne: 'Gospodaru moj! Povrati me!'"(Prijevod značenja El-Mu'minun, 99)

Draga sestro! Kucnuo je čas! Došlo je vrijeme da ostaviš grijehe! Da se za ono što si počinila iskreno pokaješ! Došlo je vrijeme da se pokoriš Allahu, subhanehu ve te'ala, Onome Koji te je stvorio i nebrojene blagodati ti podario. Znaj da ključ tvoje sreće na ovom i onom svijetu jeste samo pokornost Njemu Uzvišenom. „Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i istina koju objavljuje spomene?!" (Prijevod značenja El-Hadid, 16) Tako mi Allaha, Silnog i Uzvišenog ...vrijeme je! Uistinu
 
Piše: Ummu-Muhammed

P.S.Preuzeto sa http://www.amber.ba/
 
22.06.2009.

Uzroci srece srca- :))

Najvelicanstveniji uzrok srece srca jeste monoteizam.Sukladno njegovu savrsenstvu,snazi i povecanju biva sreca onog ko ga nosi.
Uzviseni je rekao: Zar je isti onaj cije je srce Allah ucinio sklonim islamu,pa on slijedi svjetlo Gospodara svoga.(Ez-Zummer 22)

Onome koga Allah zeli uputi-On srce njegovo prema islamu oraspolozi,a onome koga zeli u zabludi ostaviti-On srce njegovo stegne i umornim ucini kao kad cini napor da na nebo uzleti.(El-En'am 125)

Uputa i monoteizam najveci su uzroci raspolozenja srca,a politeizam i zabluda najveci su uzroci tjeskobe srca i njegova neraspolozenja.Jedan od uzroka raspolozenja srce jeste i svjetlo koje Allah stavi u srce covjeka.To je svjetlo imana,jer imam je taj koji oraspolozi srce,prosiri ga i cini ga sretnim.Kada to svjetlo nestane iz covjekova srca on tada osjeca tjeskobu i neugodnosti kao da je u natjesnjem i narigoroznijem zatvoru.

Biljezi Tirmizi u svom Dzamiu da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada svjetlo udje u covjekovo srce,ono  se prosiri i oraspolozi.Upitali su:Koji je znak toga,Allahov Poslanice?Rekao je:Ceznja za vjecnim,a zanemarivanje varljivog boravista i pripremanje za smrt prije nego dodje.(Taberi,Sujuti,Ibn Ebu Sejbe,Ibn Ebu Dunja,Hakim,Bejheki-mursel)
Covjek osjeca prostranost svog srca sukladno obimu tog svijetla kojeg posjeduje,a ista je situacija i sa osjetilnim svjetlom i tamom.Ta svjetlost prosiruje srce,a tama ga steze.

Jedan od uzroka koji donose srecu jeste i znanje.Ono ga prosiruje toliko da postaje prostranijim od ovog svijeta.Neznanje mu pak donosi,skucenost i ogranicenost.Kad god se poveca znanje kod covjeka njegovo se srce obveseli i prosiri.Medjutim takve posljedice ne proizvodi svako znanje.Njih proizvodi znanje naslijedjeno od Poslanika s.a.v.s. To je korisna nauka a oni koji je posjeduju jesu najsirijih prsa,najspremijih srca,najljepseg morala i najsretnijeg zivota.

Pokornost Allahu osjecaj svim srcem ljubavi prema Uzvisenom,potpuno posvjecivanje i uzivanje u cinjenju obreda Njemu jesu stvari koje najvise prosiruju prsa covjeku.One ga toliko cine sretnim da ponekad kaze:Ako budem u Dzennetu u ovakvom stanju ja cu onda znaci lijepo zivjeti.Ljubav ima cudan utjecaj na razraganost srca,prijatnost duse i uzivanje srca koju moze spoznati i osjetiti samo asik(zaljubljeni).Sve sto je ljubav jaca i zesca srce je prostranije i veselije.Ono se tijesni samo onda kada vidi besposlicare i nezaljubljenje u spomenutu stvar,jer njihovo vidjenje ozlojedi njegovo oko,a druzenje s takvim usplahiri njegovu dusu.

Jedan od najveci uzroka tjeskobe srca jeste okretanje od Uzvisenog Allaha,vezivanje s nekim drugim,Njegovo nespominjanje i ljubav prema nekome drugome.Onaj ko zavoli nesto mimo Allaha ce biti kaznjen.Takav svoje srca ostavlja u okove ljubavi prema tom drugom.Na Zemlji potom nece biti nesretnijeg od njega,niti oneraspolozenijeg uma,niti tegobnijeg zivota,niti umornijeg srca.Postoje dvije vrste ljubavi.Prva je ona ljubav koja je Dzennet ovog svijeta,sreca duse,uzivanje srca,blagodat duse,njena hrana i lijek,pa cak se moze reci njen zivot i radost.To je jedinstvena ljubav prema Allahu i to svim srcem,usmjerenje snage naklonosti volje i sve ljubavi prema Njemu.

Druga ljubav jeste ona koja je kazna i tuga za dusu,zatvor za srce i tjeskoba za prsa.Ona je uzrok bola,tegobe i patnje.To je ljubav prema nekom drugom mimo Allaha.

Jedan od uzroka sirine prsa jeste i kontinuirano spominjanje Allaha u svakom stanju i mjestu.Zikr ima zapanjujuci utgjecaj na sirinu prsta i uzivanje srca,a nemarnost ima itekako bitan utjecan na njegovu tjeskobu,zatocenje i patnju.

Uzrok sirine prsta jeste i cinjenje dobra prema stvorenjima i pruzanje ljudima koristi materijalno,autoritativno,licno i drugim vidovima koristi.Jer vjernik je plemenit i darezljiv,najprostranijih prsa,najprijatnije duse i najsretnijeg srca,dok je skrtac koji ne cini dobrocinstvo natjesnjih ljudi,najtegobnijeg zivota i najvece brige i tuge.Allahov Poslanika s.a.v.s. naveo je primjer u Sahihu za skrticu i darezljivog pomocu dva covjeka koji zele na sebe obuci zeljezne stitove.Pa kad god darezljivi odluci dati sadaku stit mu se prosiri i opusti i takjo sve dok mu potpuno ne prekrije odjecu i potpuno ga prekrije,a kad skrtica odluci dati sadaku svaki dio stita ostaje na svom mjestu i ne prosiri se tako da ga nemoze obuci.(Buhari i Muslim)
To je primjer za sirenje prsa vjernikovih,kada daje sadaku i radosti njegova srca i primjer za tjeskobu prsa skrtice i skucenosti njegova srca.

Uzrok prosirenja prsa jeste i hrabrost.Hrabar je covjek prostranih prsa siroke nutrine i velika srca.Kukavica jeste covjek najtjesnjih grudi i najskucenijeg srca.On ne osjeca radost,srecu,slast,a niti uzivanja osim uzivanja koja osjeca stoka.Duhovna sreca,slast uzivanje i radovanje zabranjena su svakoj kukavici.Ona su takodjer zabranjena i svakoj skrtici i onome ko se okrene od Allaha zanemari sjecanje na Njega,onome koji ne poznaje Njegova imena,svojstva i vjeru i koji je svoje srca vezao za nekog drugog mimo Allaha.Ta sreca uzivanja u mezaru postaju jednom od Dzenetskih basci,a spomenuta tjeskoba i stijesnjenost transformisu se u mazaru u kaznu i zatvor.Covjekovo je stanje u kaburu kao stanje njegova srca u grudima sa stanovista uzivanja,kaznjavanja,sputanosti ili slobode.Tu se ne uzima u obzir radost ili tjeskoba srca zbog uzroka,nego se to mjeri s postojanim svojstvom kojim se odlikuje srce i koja ga nuzno cini prostranim ili skucenim.Ono je mjerilo.A od Allaha trazimo pomoc.

Jedan od najvecih uzroka srece srca jeste njegovo oslobadjanje od pokudjenih svojstava koja ga neminovno dovode u tjeskobu i patnju,sprecavaju ga da dozivi svoju cestitost i poboznost.Kada covjek uradi djela koja mu donose srecu i sire prsta,a ne ocisti pokudjena svojstva iz svog srca osjeti u njemu ocekivanu srecu.Najvise sto se tada moze desiti jeste da dodje do neprestanog sukoba izmedju dvije suprostavljenje strane radi prevlasti nad njegovim srcem koju ce na kraju ona strana koja bude dominantna nad njim.

Uzroci koji donose srecu jesu i ostavljanje nepotrebnog pogleda i slusanja,pretjeranog druzenja,jedenja i spavanja.Sve te nepotrebne i pretjerane stvari donose srcu bolove,patnje i briga.Stezu ga,zatvaraju,ogranicavaju i donose mu patnju.Cak su spomenute stvari uzrok vecine kazne i patnje na ovom i na onom svijetu.Jedini Boze,kako li je samo tijesno srce,tezak zivot i stanje kod onoga koji ima udjela u svim spomenutim bolestima.A kako li je samo lijep zivot onoga covjeka koji u svim pohvalnim svojestvima ima udjela,cija je jedina briga da ih primjeni i da se okiti sa njima.Na takvog se odnose sledece Allahove dz.s. rijeci:
A necisti ce sigurno u Dzehennem.(El-Infitar 14)

Izmedju spomenute dvije kategorije postoje razliciti stepeni koje zna samo Uzviseni Allah dz.s.Na osnovu spomenutog moze se reci da je Allahov Poslanik s.a.v.s. bio najsavrseniji covjek u svim svojstvima koja sire prsa,cine srce prostranim,donose srecu i zivot dusi.On je bio najsavrseniji covjek u tom srcanom prostranstvu i sreci srca i duse,a pored toga isticao se i osjetilnim bontonom kojim je odlikovan,jer je savrsen moral njegova neminovna posljedica.Onaj ko je najboljeg ponasanja on je i najveceg raspolozenja,slasti i srece.Sukladno obimu njegove primjene od strane covjeka postize se kod njega i tolika sirina prsa i dusevna sreca i slast.Poslanik s.a.v.s. dostigao je vrhunac savrsenstva u prostranstvu grudi,podizanju pomena i skidanju bremena.Njegovi sljedbenici ce postici od toga onoliko koliko ga budu u tome slijedili.A Allaha molimo za pomoc.U tolikoj mjeri njegovi ce sljedbenici imati zastitu,cuvanje odbranu,blizinu i pomoci kod Allaha.Ako ga budu potpuno slijedili imat ce potpunu Allahovu podrsku i obratno.Ko nadje dobro neka se zahvali Allahu,a ko nadje nesto drugo neka kori samo sebe.

Ibn Qajjim el Dzevzijje-Ahiretska opskrba

 
 
22.06.2009.

O Poslanikovoj s.a.v.s. djeci

Prvo dijete Poslanika s.a.v.s. bio je El-Kasim.Po njemu je i nazvan Ebu Kasim(Kasimov otac).Umro je jos dok je bio dijete.Neki kazu da je zivio do perioda kad je mogao uzjahati jalahicu.
Potom se rodila Zejneb.Postoji misljenje da je ona starija od Kasima.Poslije nje se rodila Rukajja zatim Ummu Kulsum,pa Fatima.Za svaku od njih je receno da je starija od druge dvije.Prenosi se od Ibn Abbasa da je Rukajja najstarija,a Ummu Kulsum najmladja.

Zatim mu se rodio Abdullah.Postoje razilazenje oko misljenja da li je rodjen prije ili poslije poslanstva.Vecina ucenjaka smatra tacnijim podatak da je rodjen poslije poslanstva.Vecina ucenjaka smatra tacnijim podatak da je rodjen poslije poslanstva.Takodjer je sporno da li su Et Tajjim i Et-Tahir njegova dva nadimka ili su to druga dva djeteta?Ispravno je da su to njegova dva nadimka,a Allah najbolje zna.Sva ova djeca su od Hatidze i nije imao djece sa drugim suprugama.

U Medini osme godine po hidzri priljeznica Marija Koptkinja mu je rodila sina Ibrahima.Na mustuluk mu je dosao njegov sticenik Rafi,a Poslanik s.a.v.s. mu je za nagradu poklonio roba.Dijete je umrlo jos kao dojence.Ucenjaci se razilaze oko toga da li mu je klanjao dzenazu ili ne.Sva njegova djeca su umrla prije njega,osim Fatime,koja je umrla sest mjeseci nakon njegove smrti.Allah ju je zbog njenog sabura i strpljivosti uzdigao na stepene kojim je nadmasila sve zene svijeta.Fatima se smatra njegovom najboljom kcerkom,a neki ucenjaci smatraju da je ona najbolja od svih zena,neki to kazu za njenu majku Hatidzu,a neki kazu za Aisu,medjutim,vecina smatra da se treba suzdrzati kod tog pitanja.


Ibn Qajjim el Dzevzijje-Ahiretska opskrba

 
 
22.06.2009.

O dvjema vrstama Bozijih stvorenja

Uzviseni i Slavljeni Allah je od svih vrsta Svojih stvorenja odabrano najbolje za Sebe i jedino je s tim zadovoljan,jer On je lijep i voli samo lijepo.On od postupaka,rijeci i sadake prihvata samo ono sto je lijepo i Njegov izbor obuhvata samo ono sto je najbolje od svih stvari.

Njegova stvorenja se opcenito mogu podijeliti u dvije katergorije ponocu kojih se raspoznajte covjekova sreca ili nesreca.Onome ko je dobar odgovara samo dobro i samo je s tim zadovoljan.Samo dobro ga cini odmornim i njegovo srce smirenim.U govoru koristi samo lijepu rijec,jer samo se ona uzdize Uzvisenom Allahu,a udaljava se od razvratnog govora,ruznih rijeci,lazi,ogovaranja,prenosenja tudjih rijeci,laznog govora i laznog svjedocenja.

On radi samo najbolja djela,odnosno postupke ciju su dobrotu potvdili vjerozakon(Serijat) razum i ljudska priroda.U ovu vrstu djela ubrajaju se obozavanje samo Allaha,bez cinjenja sirka,davanje prednosti Njegovom zadovoljstvu nad vlastitim zeljama(prohtjevima,strastima)trosenje truda i energije radi Njegove ljubavi,cinjenje sto vise dobrih djela Njegovim stvorenjima.Od dobrih djela je i postupanje prema ljudima onako kako samog sebe savjetuje,sudi im onako kako bi volio da se njemu sudi,podnosi od njih neprijatnosti,a ne cini je njima,susteze se od omalovazavanja njihove casti i ne uzvraca im istom mjerom,obznani njihovo dobro,a prekrije lose,opravdava ih,sto moze vise u onome sto je u okviru Serijata i ne krsi Allahovu naredbu niti zabranu.

Od moralnih osobina posjeduje najbolje i najcasnije kao sto su:blagost,stalozenost,smirenost,milost,strpljivost,pouzdanost,jednostavnost,
dobrocudnost,iskrenost,cistoca srca od zlobe,prevare,mrznje i zavisti,blagosti prema vjernicima,a ponos i grubost prema Allahovim neprijateljima,cuvanje ugleda(obraza) od poniznosti bilo kome drugom osim Allahu,cednost,hrabrost,velikodusnost i svaka moralna osobina oko koje su se suglasili vjerozakon,ljudska priroda i razum.
Isto tako,od hrane odabire samo najbolje,a to je halal ukusna i zdrava hrana,koja na najbolji nacin hrani tijelo i dusu,bez kasnijih posljedica za covjeka.

Kako bi zadovoljio svoga Gospodara,za upraznjavanje strasti odabrao je najbolji i najcisci nacin,od mirisa,najprijatnije,a za drugove i prijatelje samo dobre od Njegovih robova.Njegova dusa i tijelo su dobri,ponasanje(moral)dobro,djela i rijeci dobrote,hrana i pice dobri,odjeca dobra,brak dobar,ulazak i izlazak dobri,povratak dobar i opcenito,sav njegov zivot je dobar.

O takvim je Uzviseni rekao: One kojima ce meleki duse uzeti-a oni cisti i kojima ce govoriti:Mir vama!Udjite u Dzennet zbog onoga sto ste cinili!9En-Nahl 32)

Takvima ce cuvari Dzenneta reci: Mir vama,od grijeha ste cisti,zato udjite u njega,u njemu cete vjecno boraviti.(Ez-Zummer 73)

Uzviseni Allah kaze: Nevaljalice su za nevaljale,a nevaljali su ne za nevaljalice!Cedne su za cedne,a cedni su za cedne.(En-Nur 26)

Ajet obuhvata sva ova tumacenja ali i puno vise.Cedne rijeci djela i zene odgovaraju cednima,a nevaljale rijeci,djela i zene odgovaraju nevaljalim.Uzviseni i Slavljeni Allah je sve cedno odredio za Dzennet,a sve ruzno za Dzehennem.Stvorio je tri svijeta(mjesta):svijet(mjesto) samo za cedne i on je zabranjen drugima,a sve cedno je sabrao u Dzennetu,svijet koji je samo za nevaljale i nevaljalo i u njega ulaze samo nevaljali,a to je Dzehennem i svijet u kojem je pomijesano cedno i nevaljalo a to je ovaj svijet.

U skladu sa Allahovim mudroscu,a zbog ove izmijesanosti i isprepletenosti,dogadjaju se iskusenja i kusnje.Na dan povrata stvorenja Allah ce razdvojiti nevaljale od cednih.Cedno i njegove sljedbenike ce nastaniti u svijet u kojem ce samo oni biti,a nevaljalo i njegove pristalice ce nastaniti u svijet u kojem niko osim njih nece biti i tako ce biti samo dva svijeta:Dzennet,a to je svijet(mjesto) za cedne i Dzehennem,svijet za nevaljace.Uzviseni Allah je ovisno od djela ove dvije vrsta ljudi odredio njihovu nagradu odnosno kaznu.Cestite rijeci,djela i moralno ponasanje druge vrste ljudi,sustina su njihove kazne i patnje.Najvecu kaznu i patnju uspostavio im je u toj nevaljastini.Allah je kroz Svoju mudrost u pobjedniku snagu pokazao Svojim robovima savrsenstvo Svoje moci i mudrosti,znanja,pravde i milosti,a Svojim neprijateljima da su oni-a ne Njegove iskreni i nevidni poslanici-bili lazljivci!

Uzviseni Allah je rekao: Oni se zaklinju Allahom,najtezom zakletvom: Allah nece ozivjeti onoga koji umre!A hoce,To je Njegovo obecanje koje ce se doista ispuniti-samo sto vecina ljudi ne zna-da bi im objasnio ono oko cega su se razilazili i da bi saznali oni koji nisu vjerovali da su lasci bili.(En-Nahl 38-39)

Dakle,Uzviseni i Slabljeni je i za srecu i za nesrecu odredio znakove po kojima se one prepoznaju.Sretnom i cestitom prilici samo dobro,on radi samo dobro i od njega se cujemo samo dobro.Nesretniku i pokvarenjaku prilici samo lose.On radi samo lose i od njega dolazi samo ruzno.Iz njegovog srca izvire samo zloba koja se manifestuje na njegovom jeziku i drugim organima,a iz srca cestitog izvire dobrota koja se vidi i odrazava na njegovom jeziku i drugim organima.Neka u jednoj osobi postoje oba ova elementa,pa koji nadvlada on postaje njegov sljedbenik.Ako mu Allah zeli dobro,ocisti ga od elementa pokvarenosti prije smrti,pa ga na Sudnjem danu nagradi kao cestitog i nema potrebe da se cisti vatrom.Njegovo ciscenje na ovom svijetu biva iskrenim pokajanjem,dobrim dijelima koja brisu losa ili nedacama zbog kojih mu se oprastaju grijesi,tako da je prilikom susreta sa Allahom cist od grijeha.Nekome Allah uskrati ovo ciscenje pa na Sudnji dan dodje sa losim i dobrim dijelima.Mudrost Uzvisenog zahtjeva da u Njegovoj blizini budu samo cisti,stoga ce on takvog baciti u Dzehennem,da bi se ocistio.Kada se zavrsi odvajanje prljavstine od njegovog imana,tada on postaje podoban za Njegovu blizinu i druzenje s Njegovim cestitim robovima.Duzina boravka ove vrste ljudi u vatri zavisi od brzine ciscenja od prljavstine.Ko se prije rijesi i ocisti,on ce prije i izaci,a koga ciscenje bude teklo sporije,on ce kasnije izaci.Bit ce to pravedna kazna,a tvoj Gospodar nije nepravedan prema robovima Svojim.

S obzirom da je idolopoklonik(politeista) lose prirode,loseg bica,vatra ne cisti njegovu prljavstinu,stavise,kad bi izasao iz nje,ponovo bi bio los kakav je i bio,poput psa koji udje u more,a zatim izadje iz njega i zato je Uzviseni Allah zabranio Dzennet idolopokloniku(politeisti).

S druge strane s obzirom da je cestiti,procisceni vjernik ociscen od prljavstina,on je zabranjen vatri jer u njemu nema nista sto iziskuje sve pametne i umne.Cista ljudska priroda i razum Njegovih robova posvjedocili su da je On najprevedniji Sudija i Gospodar svih svjetova.Nema boga osim Njega.

Ibn Qajjim el Dzevzije-Ahiretska opskrba
 
 
 
 
 
21.06.2009.

Hadis za dusu

Preneseno je od Vabisa ibn Ma'beda r.a. da je rekao: Dosao sam Poslaniku s.a.v.s. s namjerom da ga pitam o svakom zlu i o svakom dobru.Poslanik s.a.v.s. mi je rekao: Priblizi se,vabise!Toliko sam mu se priblizio da su nam se koljena doticala.Rekao mi je: Vabise,hoces li da ti kazem zasto si dosao?Rekao sam:Reci mi Allahov Poslanice:Rekao je: Dosao si pitati o grijehu i dobrim djelu.Rekao sam:da.Potom je skupio tri prsta i kucnuo me u grudi rekavsi:Vabise,pitaj srce.Dobro je ono pri cemu su dusa i srce smireni a grijeh je ono sto unosi nemir u sve i kopka te u dusi pa makar ti ljudi rekli da je dozvoljeno.Munziri rahimehullah je rekao da ga je prenio Ahmed rahimehullah dobrim lancima prenosilaca,-Et-Tegrib ve et-terhib 4/27)

 
 
 
21.06.2009.

Cuvanje stomaka od konstantne sitosti

                              

Rekao je Poslanik s.a.v.s.: Vjernik jede u jedno crijevo a nevjernik u sedam..(Buhari i Muslim)

Rekao je Omer ibn el-Hattab r.a.: Cuvajte se velikih stomaka.Veliki stomak je teret u toku zivota a na kon smrti neugodan miris

Lukman a.s. je rekao svome sinu: Sinko,kada napunis stomak misao se uspava,mudrost usuti a tijelo bude lijeno za ibadet.

Rekao je Ebu Sulejman ed-Darani rahimehullah: Ko se najede pogodi ga sest nepozeljnosti: ne osjeti slast ibadeta,ne moze pamtiti mudrosti,izgubio je blagost prema ljudima jer kad je sir misli da su svi siti,ibadet mu bude tezak,podivljaju mu strasti i dok vjernici kruze oko dzamija on kruzi oko dunjaluckog smeca.

ZRekao je Muhammed ibn Vasi rahimehullah: Ko malo jede razumije i urazumi druge,ocisti se i bude blag.Obilna hrana ometa covjeka u mnogo cemu sto zeli.

Rekao je Ubejde el-Havas rahimehullah:U sitosti je tvoja smrt a sacuvanje u gladovanju.Kada se najedes budez tezak spavas,neprijatelj te savlada i navali na tebe.

Rekao je Amr ibn Kajs rahimehullah: Cuvajte se debljine,ona srce cini grubim.

Rekao je Hasan rahimehullah:Iskusenje vaseg oca Adema bila je u jelu i u jelu je i vase iskusenje do Sudnjeg dana.

Neko je rekao:Ako zeli manje spavati i biti zdraviji onda manje jedi.

Preneseno je da je Iblis Allah ga prokleo rekao Jajhau a.s.: Ponekad se najedes pa ti namaz ucinimo teskim.Jahja je rekao:Zavjetujem se Allahu da se vise necu najesti.Iblis je Allah ga prokleo rekao: I ja se zavjetujem Allahu da nikada vise necu posavjetovati muslimana.

Rekao je Safija rahimehullah:Sitost optereti tijelo,otupi ostroumnost,donosi san i covjeka sprjecava od ibadeta.

Ukratko sito covjeka savlada sejtan i sprijeci ga od svakog dobra i svako zlo mu uljepsa,a sve to Allah subhanehu ve te'ala je spojio u ajetu: Jedite i pijte,ali ne pretjerujte.(El-Ea'raf 31)


Vehid Abduselam Bali-Zastita od dzina i sejtana u svjetlu Kur'ana i Sunneta

 
21.06.2009.

Hutba Sejha Alija Huzejfija-prije 12 god sa minbera Poslanikove s.a.v.s. dzamije

Kako je moguće ostvariti približavanje između Ehli Sunneta i šija!!? Ehlu Sunnet su nosioci Kur’ana i hadisa Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Allah je preko njih sačuvao vjeru. Oni su se borili na Allahovu putu kako bi uzdigli simbole islama. Oni su ti koji su ispisali njegovu veličanstvenu istoriju.

S druge strane rafidije proklinju ashabe i ruše islam. A ashabi su nam dostavili vjeru pa ako neko nappadne na njih taj automatski ruši vjeru.
Kako je moguće približiti stavove između Ehli Sunnneta i rafidija kada oni psuju i vređaju trojicu prvih haliffa!? Da imaju pameti znali bi da psovati njih znači i nappad na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer su Ebu Bekr i Omer, radijallahu anhuma, Poslanikovi punčevi. Oni su bili njegovi veziri-ministri još za njegova života i zajedno su ukopani pored njega, sallallahu alejhi ve sellem.
Pa ko još može dostići ovakvu počast?
Sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, su se borili u svim bitkamma. Samo ovaj dokaz je dovoljan da se pobiju rafidije.A što se tiče Osmana, pa on je oženio dvije kćeri Posslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Allah, Azze ve Dželle, ne bi odabrao svom Poslaniku osim najboljeg čovjeka za zeta.Pa ako su trojica halifa zaista neprijatelji islama, kao što to tvrde rafidije, kako onda na to nije upozorio Poslannik, sallallahu alejhi ve sellem?
I ne samo to već se može reći da psovanje ove trojice predstavlja napad i na Aliju, radijallahu anhu, jer je on sa zadovoljstvom u mesdžidu dao bej’u Ebu Bekru a Omer je oženio njegovu kćer Ummu Kulsum.

Osmanu je po svom izboru također dao prisegu i svima njima je bio vezir i savjetnik, neka je Allah, Azze ve Dželle, zadovoljan sa svima njima.Pa zar bi Alija za zeta uzeo nevjernika i zar bi dao prisegu nevjerniku?
Subhanallahi, ovo je zaista velika potvora.
Proklinjanje Muavije predstavlja napad na Hasana. Jer se Hasan odrekao hilafeta i prepustio ga Muaviji nadajjući se Allahovoj nagradi kako bi izmirio dvije velike skuppine muslimana. Na tom putu je bio upućen i taj njegov čin je unaprijed pohvalio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Da li bi se Allahov miljenik povukao sa pozicije hilafeta i isti prepustio nevjerniku da upravlja nad muslimanima?
Slavljen neka si Ti ovo je zaista velika potvora.
Pa ako kažu da su njih dvojica na to bili prisiljeni onda zaista nemaju pameti jer taj iskaz negira ono što se dešavalo poslije.
Kako to da proklinju majku pravovjernih, Aišu, raddijellahu anha, za koju je Allah, Azze ve Dželle, u Svojoj Knjizi rekao da je ona majka vjernika. Uzvišeni u tom kontekstu kaže: “Poslanik je vjernicima preći od njih samih a njegove žene su njihove majke.” Nema sumnje da onaj ko proklinje Aišu, radijallahu anha, ona za njega nije majka, a onaj za koga je majka ne proklinje je već je voli.
Kako da se približe stavovi Ehli Sunneta i šija kada za Homeinija, imama zablude, kažu da je nepogrješiv i sačuvan od grješenja, i za njega tvrde da je zamjenik njihhovog Mehdije koji je na osnovu njihovih legendi ušao u pećinu. Kažu: “Zamjenik ima propis onog kojeg mjenja pa ako je Mehdija nepogrješiv onda je i zamjenik nepoggrješiv.” Kakve li samo kontradiktornosti!!?


Svojim govorom o ‘vilajetu fekiha’, šije su sami pobbili svoj mezheb a ono što je neispravno samo sebe ruši i sadrži međusobne kontradiktornosti koje same sebe pobbijaju. Ehlul-bejt je čist od onoga što oni tvrde. Šerijatski i razumski dokazi o neispravnosti mezheba rafidija se ne mogu ni nabrojati.
Zato neka uđu i prihvate čisti islam, a što se tiče nas sunija mi im se nečemo približiti niti za jednu dlakku niti manje od toga. Oni su za islam štetniji od židova i kršćana, i nikada im se ne može vjerovati.
Na muslimanima je obaveza da budu u predostrožžnosti u pogledu njih. Uzvišeni kaže: “Oni su neprijatelji zato ih se pričuvajte. Allah ih ubio kuda se odmeću.”
(Hutba šejha Alija Huzejfija sa minbera Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, džamije, 1418 h.g.)

 
 
 
 
21.06.2009.

Neke informacije o rafidijama

EsSelamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu...Citam na jednom od bloggera miskina koji uhodi i "kruzi oko mojih komentara na blogovima od brace i sestara, ko zuti mrav oko tus trake",koji prica o ubijanju i spominje rjec haridzije a miskin nezna ni sta znaci rijec haridzija.Dovoljno je ko cita blogg od pocetka do danas da utefteri Osim toga nick (cilemile) govori o ozbiljnosti osobe,o vjeri da nepricamo,pa ga promjeni insa Allah :))

Evo malo za miskina informacija koje on "guta" ili nezna,ili nezeli da zna...
Ali opet ce miskin reci iako se "oni tukkijom koriste sto javno priznaju" ma laz...

Šesnaestogodišnji Husein iz Basre prica: "Sjedio sam u svojoj kuci kad su upali pobunjenici. Silovali su moju sestru i majku, ubili su mi oca a onda i majku. Pokušao sam pobjeci, ali sam ustrijeljen u nogu.(Jordan Times" (april 1991.)
Zaklana sunijska tijela vješana su po sunijskim džamijama. On se uspio sakriti i sacuvati život, ali je kasnije pronadena masovna grobnica Egipcana koji su bili tu na radu, poklanih samo jer su Sunije.


Prica nam autor o djeci koja se šalju da gaze po minama kako bi ocistili put za tenkove, s kljucevima za Džennet obješenim oko vratova, (posudena ideja od Pape Gregora koji je slao krstaše u rat s muslimanima s kljucevima od raja oko vrata); o strahovladi njegovih "Cuvara revolucije" koji siluju zatvorenice prije pogubljenja kako ne bi otišle na onaj svijet kao djevice, pošto ih njihove hodže uce da djevice ne idu u vatru, a potom odu roditeljima streljanih djevojaka sa nešto para i saopce im razlog silovanja njihovih kcerki, nazivajuci novac mehrom "privremenog braka.(Ibid 195)

 O isporukama izraelskog oružja Iranu tokom rata s Irakom, što je Homeini neumorno poricao, dok bruka nije izbila na vidjelo, nakon cega je izjavio kako ce "uzeti oružje i od Šejtana ako bude prinuden(Ibid 122.); o ubijanju desetina hiljada Sunija u pobunjenim sunijskim pokrajinama Kurdistanu, Arabistanu i Balucistanu bez sudenja;(Ibid 136. 191) o molbi upucenoj Homeiniju da prekine streljanja pubertetlija i staraca po Iranu, na što ovaj odgovara: "Ubijajte vode kufra!";(Ibid 137.) o unošenju Homeinijevog imena po dolasku na vlast u ezan, pa se nakon "Allahu Ekber" spomene "Homeini Rehber" (Homeini je voda);(Ibid 162.)o donošenju trostrukog salavata nakon spominjanja Homeinijevog imena.(Ibid 163)

Spominje "cilemile" nick sve govori "nur" a Nur ko izdaje?Kaze poznata i priznata "Al-Azhara" gdje priznata ? :))


Nezna miskin da su 4 priznate mezhebske skole i ko moze donositi fetve u tom pogledu:Hanefiska,Safijska,Malikijska i Hanbelijska,pronadji gdje pripadaju  navedeni iz fetvih koje spomenuh insa Allah.

U Sarajevskom procesu 1983. godine, jedan dio optuženih je terecen za tajno putovanje u Iran gdje su pokušali tražiti pomoc. Dobili su samo prazna obecanja i hrpe Homeinijevih knjiga, kao što su mi licno pripovjedali neki od njih. Kad je izašla iz zatvora 1986. Melika Salihbegovic postaje glavni propagator šitske vjere okupljajuci omladinu u svom stanu u Sarajevu. Do rata u Bosni, samo su pojedinci primali šitsku vjeru.
Sjecam se Stjepana iz Tuzle koji je upoznavši se sa irackim Šijama studentima, primio šitsku vjeru. Postao je ogorceni protivnik sunizma. Sjecam se Dževada iz Zenice. Iracki studenti su ga izvukli iz kafane i napravili od njega "teškog" šiju. Klanjao je na kamenoj plocici i govorio za druga Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Muaviju, da je nevjernik!
U Prizrenu preko dvadeset novopecenih Šija traže svoju džamiju i posebnu 'Imamijsku" vjersku zajednicu. U vezi su s Iranskom ambasadom u Beogradu, i prevodili su sa bosanskog casopis "Nur" iza kojeg stoji Iranska ambasada, a koji je bio poceo izlaziti pred rat u Bosni, (urednik Nedžad Latic).
Pojedine bosanske muslimanke su imale gorka razocarenja udajuci se za iracke šitske studente. Ubrzo bi bježale od svojih muževa, pošto po njihovoj vjeri, bracni odnos sa suprugom na nacin kao što to rade homoseksualci nije zabranjen.

Malo slika nije na odmet,onima kojima nije potreban opticar:))

http://www.blogger.ba/photos/227781.jpg

Slika sve govori da Allah dz.s. sacuva ovakvih Amin

http://www.blogger.ba/photos/227782.jpg

Prica rafidija o ubistvima a ovi pa hop na Hadzdz,da Allah dz.s. sacuva od njih a njih i ovakve ponizi i osramoti na oba svijeta Amin

http://www.blogger.ba/photos/227778.jpg

Zar na hadz sa cakijama i kamenjem ?  SubhanAllah

http://www.blogger.ba/photos/227779.jpg

Ovde ovim Iranskim kamikazama samoubicama na celu pise "Ali je najveci"
Koji sirk Allah dz.s uh ubio kuda se odmecu


http://www.blogger.ba/photos/227785.jpg

Normalni muslimani oni razumni tavafe oko Kabe samo,ali rafidije na ovoj slici "tavafe" oko turbeta u Damasku a postoje 2 hrama Sit Zejneb i hram Sit Rukajja.Njima je Sirk haman poslastica
Da Allah dz.s. sacuva Amin


http://www.blogger.ba/photos/227788.jpg

Tijelo Homeinija je izloženo u mauzoleju, a prilikom njegova polaganja tamo tijelo se kotrljalo po zemlji u neopisivoj gužvi koja je ostavila desetine mrtvih, sve u pokušaju da se "svetac" dotakne! Homeinijev mauzolej

I za kraj zavrsiti sa rafidijom kao i sa prethodnim sektasima(da ih nespominjem) dati sebi Fetvu jos jednu Elhamdullulilah i naravno par ajeta iz Kur'ana direktno spomenut cilemiletu(posto me prozva na svom blogu) da razmisli,sto se rastajem u daljim buducim komentarima sa njim :)"Ti sigurno nećeš moći sa mnom izdržati" - reče onaj (Al Kahf 67)
Kale inneke len testeti'a me'ije sabra

"Ne rekoh li ja" - reče onaj - "da ti, doista, nećeš moći izdržati sa mnom?"(Al-Kahf 72)
Kale e lem ekul inneke len testeti'a me'ije sabra

"Ne rekoh li ja tebi" - reče onaj - da ti, doista, nećeš moći izdržati sa mnom?" (Al-Kahf  75)
Kale e lem ekul leke inneke len testeti'a me'ije sabr
a

"Sada se rastajemo ja i ti!" - reče onaj - "pa da ti objasnim zbog čega se nisi mogao strpiti.”(Al-Kahf 78)
Kale haza firaku bejni ve bejnike edzra


 
 
 
 
Cakije Celo Homeinijev sat Kuvajtske sije Tavaf oko turbeta Mauzolej
21.06.2009.

Islamske fetve(ne moje) o sijjama-argumentovano


Pitanje: Kakav je propis u pogledu običnih sljedbenikka rafidija imamija ‘isna ašerije’? Da li ima razlike između uleme neke sekte koja je izišla iz kruga Ummeta i između običnih sljedbenika te sekte kada je upitanju proglašavanje nevjernikom ili grešnikom (tekfir ve tefsik) nekog od njih?

Odgovor: Hvala Allahu i neka je salavat i selam na Njegova Poslanika, porodicu i ashabe, a zatim:Onaj ko slijedi nekog kolovođu nevjerstva i zabblude i pomaže njihove velikane i gospodu u njihovoj mržnji i neprijateljstvu spram muslimana na njih se donnosi propis koji važi i za njegove vođe u pogledu kufra i fiska.
Allah, Azze ve Dželle, u Kur’anu kaže: “I govore Gospoddaru naš mi smo se pokoravali našoj gospodi i našim velikanima pa su nas odvratili od pravog puta. Gospodaru naš daj im dvostruku patnju i prokuni ih velikim prokletstvom”


(Stalna komisija za izdavanje fetvi, ’El-akide’, 2/267. Abdullah ibn Gadjan, Abdullah ibn Ku’ud, Abdurrezak Afifi. Predsjednik komisijje: Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz)

Šejh Abdulaziz ibn Baz je rekao: “Ako ova skupina obožava pripadnike Ehlu bejta kao što su Alija, Fatima, Hasan i Husejn, radijallahu anhum, ili druge članove Ehli bejtta i preko njih dove i od njih traže spasa i pomoći i drugo ili ako vjeruju da oni poznaju nepoznato i nevidljivo ili neke druge stvari koje čovjeka izvode iz islama oni su u tom slučaju nevjernici. U tom slučaju sa njima nije dozvolljeno stupati u brak, nije dozvoljeno sa njima prijateljevati niti jesti ono što zakolju. Obaveza ih je mrziti i odreći ih se sve dok ne povjeruju u Jedinog Allah i ne budu samo njemu jedinom činili ibadet.
(El-edžvibe mufide ala b’adi mesailil-akide, 25, šejh Ibn Baz)Hafiz ibn Kesir je rekao:
“Onaj ko to misli za ashabe (da su se urotili protiv Alije, radijallahu anhu, i da su mu oduzeli pravo na hilafet) sve takve smatramo pokvarenjacima grješnicima i smatramo da su se takvi ujedinili u inatu spram Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te da su se ujedinili na putu suprostavljanja njegovom propisu i njegovoj riječi.
Onaj ko zapadne u takvo stanje izišao je iz kruga islama i postaje nevjernik po idžmau svih velikih imamma.”
(El-bidaje ven-nihaje, 5/264)Rekao je veliki alim hanefijskog mezheba Sarahsi: “Svako onaj ko napada na ashabe, radijallahu anhum, taj je bezbožnik (mulhid), izlazi iz islama, i za njega je lijek sablja ako se ne pokaje.”
(Akidetu ehli sunne vel džema’ah fi sahabeti kiram, dr. Nasira Eš-Šejh, 2/857)Šejh Muhammed ibn Abdul-Latif je rekao: “Sjediti i jesti sa šijom - rafidijom nije dozvoljeno kao ni poselamiti ga, jer to predstavlja prijateljevanje i poklanjanje mu ljubavi a Allah, Azze ve Dželle, je zabranio prijateljevannje i međusobnu ljubav između muslimana i mušrika.”
(Ed-Durerus-senijje fil-edžvibe en-nedždijje, šejh Adburrahman Kasim, 8/43 9)


I rekao je šejh Muhammed ibn Abdul-Latif,: “Pogledaj, Allah ti se smilovao, u govor dobrih prethodnika i njihovo upozorenje u pogledu novotara i poklanjanja pažnje istim. Oni su u tom pogleddu bili veoma strogi i zabranjivali su da se novotarima naziva selam. A šta tek reći za rafidije koje je Ehlu Sunnet ubrojao u sedamdeset i dvije zalutale grupacije i pored jassnog širka koji čine i dozivanja drugih mimo Allaha, Azze ve Dželle, kako u teškoćama tako i u rahatluku kao što je to poznato. Jesti zajedno sa njima i selamiti ih predstavlja jedan od najprljavijih munkera - zala. Obaveza je udaljiti se od njih i napustiti ih.”
(Ed-Durerus-senijje fil-edžvibe en-nedždijje, šejh Adburrahman Kasim, 8/44 0)I rekao je šejh Muhammed ibn Abdul-Latif: “Što se tiče formalnog selamljenja rafidija, i druženja sa njima uz ubjeđenje da su u zabludi i nevjerstvu, u tome je velika opasnost i grijeh za čijeg se počinitelja pribojavamo umrttvljenja srca.”
(Ed-Durerus-senijje fil-edžvibe en-nedždijje, šejh Adburrahman Kasim, 8/451 )


Rekao je Muhammed Sadik: “Ko god psuje ashabbe, psuje ih jer u srcu osjeća prema njima mržnju a mržžnja prema njima je dokaz nevjerstva. Nevjernikom je postao zbog otpadništva (riddeta) i zbog toga se ubija.Zar ima iko preči da se ubije zbog otpadništva od onoga tko psuje i vređa ashabe osim ako se pokaje.”
(Ed-Dinul-halis, 3/355)


Šejh Abdullah ibn Džibrin:
“Rafidije - šije su bez sumnje nevjernici i to potkrepljuju četiri dokaza.
Prvo. Njihov napad na Kur’an i tvrdnja da je iz Kurr’ana izbrisano dvije trećine kao što to stoji u njihovoj knjizi koju je napisao En-Nuri a koju je nazvao, ‘Faslul-hittab fi isbati tahrifil-kitab rabbil-erbab’, što u prevodu značči, ‘Objašnjenje i potvrda iskrivljenosti Knjige Gospodara gospodara’. Isto se nalazi u njihovoj poznatoj knjizi, ‘Kafi’, kao i u drugim šitskim djelima.
Onaj ko napada na Kur’an taj je nevjernik i niječe rijječi Uzvišenog: “Mi smo objavili Zikr (Kur’an) i Mi ćemo nad njim bdjeti.”
Drugo. Njihov napad na Sunnet i hadise koji se prenose u dvije najvjerodostojnije sahih zbirke (Buharija i Muslim). Oni ne rade po njima jer ih prenose ashabi koji su po njima kafiri.
Naime oni su ubjeđenja da su svi ashabi uznevjerrovali poslije smrti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, osim Alije i njegove porodice, Selmana i Amara i još nekolicine. A što se tiče trojice pravednih halifa-hulefai rašidina i velikke večine ashaba oni su po njima otpadnici kako to stoji u njihovim knjigama.
Treće. Ugonjenje u nevjerstvo sunija. Oni ne klannjaju za sunijama. Onaj ko klanja iza sunije ponovi svoj namaz. I ne samo to, vjeruju kako smo mi sunije nečist, pa kada se sa nama rukuju poslije toga peru svoje ruke.
Mi njih proglašavamo nevjernicima, kao što i oni nas tekfire, i još je preče da to učinimo.

Četvrto. Njihov širk u pogledu Alije i njegove porodice je jasan i nedvosmislen jer im upućuju dove pored Allaha, Azze ve Dželle. Sve to se jasno nalazi u njihhovim knjigama.
U svojim knjigama oni ga opisuju osobinama koje ne dolikuju osim Gospodaru svjetova. Ove stvari smo čuli sa njihovih kaseta. Zatim oni ne učestvuju na skupovima sunija niti udjeluju sirotinji od Ehli Sunneta. Ako to i učinne onda to urade s mržnjom i pri tom se služe tukijjom. Shodno tome onaj ko njima udjeli zekat dužan je ponovo podjeliti zekat jer je prvi dao onima koji se tim novcem pommažu na putu nevjerstva i borbe protiv Sunneta.
Ako onaj ko je zadužen za podjelu zekata dadne zekat rafidiji nije ispravno obavio svoju dužnost. Takav se kažnjava novčano jer nije ispoštovao povjereni mu emanet.
Onaj ko sumnja u to, nek pročita knjige u kojima je odgovor šijama, kao što je knjiga Kafarija u pobijanju mezhheba šija, zatim ‘Hututul-arida’ od Hatiba, ‘Ihsan ilahi zahhir’, i druge knjige, a Allah, Azze ve Dželle, upućuje na Pravi put.”
(Lu’lu’ul-mekin min fetava fedileti šejh Abdullah ibn Džibrin, 40-41 )Svaka aktivnost rafidija usmjerena je ka uništennju islama i njegovih temelja i postulata.(Muhtesar Minhadžu sunne, Ibn Tejmijje, 2/781)Rafidije su Allahovi neprijatelji i neprijatelji islama i muslimana.(Hakikatu rafida, Abdullah ibn Džibrin)


Znaj, neka Allah uputi i tebe i nas na ono što On voli i sa čim je zadovoljan, da rob neće učvrstiti i upotpuniti svoju vjeru sve dok ne pokaže neprijateljstvo spram Allahovih i Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, neprijatelja.
(Ed-Durar sunijje, 8/437, šejh Muhammed ibn Abdul-Latifa)


Ne može se sačuvati islam niti se može sprovodditi naređivanje dobra i odvraćati od zla, niti se može uzdići bajrak džihada osim uz prakticiranje akaidske tačke, ‘ljubav u ime Allaha, Azze ve Dželle, i mržnja u ime Allaha, Azze ve Dželle,’ te ljubav spram njegovih dobrih robova, i iskazivanje neprijateljstva prema Njegovim neprijateljima. Ajeti i hadisi na tu temu su zaista mnoggobrojni i nema potrebe da se ovdje navode.(Ed-Durar sunijje, 8/447, šejh Muhammed ibn Abdul-Latifa)

Onaj ko je u mogućnosti da se suprostavi rafidijjama i da negira njihovo učenje, a to ne uradi, takav je zadovoljan sa napadima na islamske svetinje i na čast muslimana. Njegov postupak se karakteriše kao prešuććivanje nevjerstva.(Dinul-halis, 3/277)


Ko šuti i ne negira kufr iako je to u mogućnosti taj je zapostavio ono što je Allah, Azze ve Dželle, naredio u Svojoj Knjizi od naređivanja na dobro i odvraćanja od zla i napustio je negiranja onoga što je jasno nevjerstvo. Takav je zapostavio jedan od najvažnijih postavki vjere a to je naređivanje dobra a odvraćanje od zla. Takav niti radi po Allahovoj, Azze ve Dželle, Knjizi niti slijedi Sunnet Poslanikka, sallallahu alejhi ve sellem.(Muhammed Sidik Kanudži, Dinul-halis, 3/277


Onaj ko ima najminimalnije znanje o vjeri islamu može uvidjeti da je pravac rafidija u suprotnosti sa njim.(Muhtesar Minhadžu sunne, Ibn Tejmijje, 2/908)

Ebu Bekr Bakalani je rekao: “Rafidije teže da u pottpunosti unište vjeru islam. (Dinul-halis, 3/31 0)

Nije dozvoljeno pripisati djela i riječi koja izvodde iz vjere ili druga koja ne izvode nekome od muslimmana samo na osnovu mišljenja, a zatim na osnovu toga donjeti propis. Osim ako se radi o sektama koje ispovjeddaju vjeru kroz, ‘prikrivanje istine’ i ‘tukijju’, kao što su batinije i rafidije. Pripadnik ovih grupacija povlači na sebe propis koji se odnosi na njih pa makar nam javno i ne pokazivao svoju akidu. Jer ovi inače vjeru ispovjeddaju putem nifaka - licemjerstva spram muslimana, a u svojoj unutrašnjosti su protiv vjerovanja Ehli Sunneta.(Mevkif ehli sunneti vel-džema’ati min ehli-lehvai vel-bide’i, dr. Ibrahima Ruhejlija, 1/42 6)
 
 
 
 
21.06.2009.

Preporuka

EsSelamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu...Jedna preporuka ko voli Istoriju Islama,ko voli citat knjige,isticatavat,trazit znanje,spoznaju i razlikovanje pravog puta od krivog puta,toplo preporucujem knjigu pod nazivom "Veliki sejtan" koja se nalazi u sekciji pod Knjige na bloggu.Pa bujrum sa hajjrom da se okoristimo insa Allah i osvijestimo..

O Piscu par stvari:

Halid Tulic je izdanak stare sarajevske ulemanske porodice s Bjelava. Na njihovim su imanjima sada studentski domovi, a porodicna im kuca sada stoji nasuprot Bjelavske
džamije. Halidov pra-pradjed Mehmed ef. Tulic bio je njen imam i vjeroucitelj. Poginuo je skupa sa dvojicom sinova predvodeci otpor na Bjelavama ulazecoj austrougarskoj vojsci. Mehmed ef. sin Ahmed je nastvaio tradiciju i prenio je na sina Mustafu ef. Tulica koji je bio upraviteljem Gazi Husrevbegovog hanikaha.Njegov sin profesor Muhamed –Hazim Tulic bio je jedan od potpisnika Sarajevske rezolucije 1941. i bio je direktor Gazi Husrevbegove medrese i inicijator povratka današnje zgrade Medrese i Fakulteta u vlasništvo Islamske zajednice. Njegov sin Halid, autor ovog djela, bio je idejni zacetnik zelenih beretki još davne 1979. god. Kada je sa skupinom prijatelja poceo nositi zelenu beretku s jednim ciljem – provocirati muslimanske mase i probuditi njihovu uspavanu samosvijest. 1980. god. sudeno mu je zbog „molitve na javnom mjestu“(u kancelariji kompjuterskog centra Socijalnog), a iste je godine morao zamijeniti toplu kancelariju hladnim jamama brezanskog rudnika zbog odbijanja potpisivanja knjige žalosti za Titom! Našavši mjesto nastavnika njemackog jezika na Ozrenu(!), preselio se u Zavidovice. Pred sarajevska hapšenja 1983. god. vratio se u Sarajevo i zaposlio u kompjuterskom centru ŽTP-a. Tu nije bilo potrebno klanjati u knacelariji, jer je Ali Pašina džamija preko puta. Na podne namazu jednog proljetnog dana 1983. god. obaviješten je da je SDB tog jutra kupila.... Tražili su ga u Zavidovicima neznajuci za njegovu nevdašnju selidbu. To mu je dalo priliku da nestane iz zemlje skupa sa svojom suprugom u sedmom mjesecu trudnoce i dvoje sitne djece.Skrasio se u arapskom svijetu i posvetio islamskim naukama. Do sad su mu štampana djela: „Kad borba postaje džihadom a borac mudžahidom?“, „Trgovina Kur'anom“, „Islam i druge vjere“,„Veliki šejtan (o šiizmu)“. U štampi je „Brat velikog šejtana“ (o sufizmu), „Stav islama o razbibrizi, svirci i pjesmi“, „Nove
misionarske grupe“, „Poziv kršcanima“.

 
20.06.2009.

Primjer istinskog pokajanja

Primjer istinskog pokajanja

Živjela sam životom, koji se nije posebno razlikovao od drugih, jer mnoge koje poznajem, živjeli su slično kao i ja. Imali smo slično društvo, slične roditelje, imali smo sličan odgoj. U toj kolotečini života, postoje mnogi propusti, kojih sam...

tek sada svjesna. Sami smo svjedoci toga, jer smo također svjedoci i stradanja onog najvrijednijeg u našem društvu, naše omladine, koja pijana i nadrogirana hoda ulicama naših gradova, ponoseći se time i misleći da su, kako to oni kažu ''COOL''. Da dragi moji, ali to nije sve! Svjedoci smo također i djevojčica koje povraćaju po školskim wc-ovima i ne znajući da su trudne. Eh, kako li su samo žalosne činjenice ove!

A šta im samo njihovi najmiliji, šta im njihovi roditelji nude?! Danonoćno su zauzeti, umorni, ili ukoliko i pronađu taj trenutak slobodnog vremena, preporučuju nam da hodamo i provodimo se dok smo mladi i tako izigravaju ''moderne roditelje'', preslikane iz nakakvih TV sapunica. Eh, i taj nemoralni zapad! Dokle tako? Gdje je izlaz, da li je to rješenje?!

U mome odgoju, često sam puta bila u prilici da čujem: ''A šta će narod reći''! I zaista, tako je i bilo. Stidjela sam se naroda, kao i onoga šta će roditelji reći, ali onda, kada bih uradila neki grijeh, tada tu ne bi bilo ni tog naroda ni mojih roditelja. Ipak, grizla me je savjest, jer sam osjećala da postoji Neko, Neko Ko me svakoga trenutka gleda i od Koga ne mogu, ama baš ništa skriti. Znala sam da je to ružno i da to nije u redu i potajno bih se u dubinama sebe kajala. Dugo vremena sam razmišljala o tome i pitala se: ''Kako da prestanem činiti grijeh, nakon kojeg sam se osjećala jadno?!''

Jedne prilike sam se sjetila efendijinih riječi, koje sam još kao mala slušala u mektebu: ''Allah sve vidi, Allah sve čuje''!!! I, tada bi me zaista bilo stid i strah, jeza bi prolazila kroz mene i jako sam se loše osjećala. Kako sam samo toliko dugo, mogla da zaboravljam na Uzvišenog Allaha, na moga Plemenitog Stvoritelja, na moga Rabba?! Kao da se nalazi stotinu godina između onog doba, kada sam kao namjanja u mektebu, sjedila u klupi i netremice slušala ono što efendija tako lijepo priča, i tog doba kada sam sjedila u klupi srednje škole i neprestano gledala na školski sat, nestrpljivo čekajući školsko zvono, jer život, tj. kafići, društvo i cigarete, sve je počinjalo tada.

Ne sjećam se kada sam definitivno odlučila prekinuti takvim načinom života, ali se sjećam da sam se dugo stidjela onoga što sam radila i da je iz tog stida proizilazio i strah. Jer, roditelji nisu vidjeli ono što sam radila i njima bih se mogla lahko opravdati, ali šta ja sa Velikim Allahom, Koji sve vidi, sve čuje i Koji sve zna?! Kako da se Njemu Uzvišenom i Mudrom opravdam?! Kako da se opravdam za sve, sve svoje javne i tajne grijehe? ESTAGFIRULLAH!

Jedino mogu da Mu se iskreno, od sva srca pokajem i da Mu zahvalim što me je izvukao iz tog nemilosrdnog vrtloga, te da se trudim da uradim što više dobrih djela, koja će inšaAllah pobrisati loša. Sada me često pitaju: "Ma ti si bila moderna djevojka, a vidi te sada, sva si se bolan umotala kao kakva nena…"

A moja mama, - da joj se dragi Allah smiluje! Moja mama mi je rekla, kada sam se pokrila, da skinem, kako već ona reče: ''TO'' sa glave, dok još narod nije vidio, miseći time na mahramu, koja je sada moj štit i moj ponos. Zaista, čudan smo mi narod, svoje nećemo, a tuđem hrlimo. Kada kćerka dođe kući trudna i ne znajući s kim, kažu joj da nije ni prva ni zadnja, a kada dođe sa mahramom?! - kao da je uradila nešto najnečuvenije i time osramotila svoje roditelje. A Boga mi, Boga mi nije tako!!!

 

Preuzeto sa http://www.amber.ba/

P.S. Da je Allah dz.s nagradi i uputi Amin,lijepo je cuti i vidjeti povratak ka Allahu dz.s. i Njegovoj uputi.


Sa druge strane imamo sestre kako u realnosti tako i na blogu  zensko koja na sva usta poziva na zabludu(rafidija)-(misleci da je na Istini)a ni pokrivena nije,(skinula je svoju sliku,koja je bila donedavno,posle kritike:) ) a Allah dz.s. zna dali klanja uopste ( namaz je Fard)a glavne rasprave vodi,da Allah dz.s. sacuva.Sta moze sve pod obraz stat...
 
 
 
20.06.2009.

Cuvanje stomaka od kamate

Od Ebu Hurejre r.a. je preneseno da je Poslanik s.a.v.s rekao: Klonite se sedam vrsta grijeha koji ce vas unistiti.Prisutni su upitali: Koji su to grijesi,Allahov Poslanice?Sirk,sihir,ubistvo osim kada pravda zahtjeva,kamata,trosenje sirocetovog imetka,bjezanje s bojnog polja i potvora cestitih nevinih vjernica.(Buhari mea el-Feth 5/393 i Muslim mea serhi en Nevevi 2/82)

Preneseno je Ibn Mesuda r.a. da je Poslanik s.a.v.s rekao: Allah je prokleo onoga koji daje i onoga koji uzima kamatu.(Muslim mea serhi en Nevevi 11/26)

Dzabir r.a. je rekao: Poslanik s.a.v.s. je prokleo onoga koji daje kamatu,ko uzima kamatu,ko svjedoci kamati i ko zapisuje kamatu.(Muslim mea serhi en Nevevi 11/26)

Ibn Mes'ud r.a. je prenio od Poslanika s.a.v.s. da je rekao: U kojem narodu se prosire blud i kamata navukli su na sebe Allahovu kaznu.Rekao je Munziri rahimehullah da ga je prenio Ebu Ja'la dobrim lancem prenosilaca)

Zabiljezio je imam Ahmed rahimehullah s dobrim lancima prneosilaca  od Ka'ba el-Ehbara rahimehullah da je rekao: Draze mi je trideset i tri puta pociniti blud nego pojesti jedan dirhem kamate,a Allah Azze we Dzelle,zna da kada sam ga pojeo da je od kamate.

Preneseno je od Semure ibn Dzundeba r.a. da je rekao: Poslanik s.a.v.s. je cesto govorio ashabima: Jeste li ista sanjali?Pa bi ashabi pricali svoje snove koliko bi Allah htio.Jednog jutra rekao je: Sinoc su mi dosli u snu dvojica,pogidle me i rekli:Kreni sa namata!I krenuo sam s njima.Naisli smo na covjeka koji je lezao a iznad njegove glave drugi covjek s kamenom i njime mu razbije glavu.Kamen se otkotrlja i dok on ode po njega vrati se,glava se vrati u isti polozaj.Ponovo mu pridje i sve isto ponovi.Rekao sam:SubhanAllah sta je to?Oni su mi rekli:Nastavi dalje,nastavi dalje.Dosli smo do covjeka koji je lezao na ledjima a iznad njega je stajao covjek sa zasiljenim kukastim zeljezom,tom kukom mu rasijece jednu stranu lica te jednu strani lica,nos i oko povuce na potiljak potom to isto uradi i sa drugom stranom lica.I ne zavrsi sa jednom stranom lica a druga se vrati u prvobitno stanje.A covjek se vrati i uradi sve isto kao i prvi puta.Rekao sam: SubhanAllah,sta je to?Oni su mi rekli:Nastavi dalje,nastavi dalje.Dosli smo do necega sto lici na pec.Mislim da je rekao:Iz nje su dopirali zvuci i vapaji.Pogledali smo u to mjesto i vidjeli razodjevene muskarce i zene ispod kojih je dolazila vatra i kada bi se zahuktala oni bi zapomagali.Rekao sam:KO su ovi?Rekli su mi nastavi dalje,nastavi dalje.Naisli smo na rijeku crvenu poput krvi,u njoj se kupao covjek,na obali je stajao drugi covjek pred kojim je bila gomila kamenja.Kada bi se covjek u rijeci okupao nakon nekog vremena bi dosao do tog covjeka i on bi mu otvorio usta i natrpao bi ih kamenjem i on se ponovo vracao u rijeku kupati se.I tako je stalno bilo,kada bi dolazio kod njega punio mu je usta kamenjem i on se kupao.Upitao sam:Sta je s ovom dvojicom?Rekli su:Nastavi dalje,nastavi dalje.Nastavili smo dalje i dosli do covjeka veoma ruznog izgleda,nisi mogao ruznijeg vidjeti.Trudio se oko vatre i potpaljivao je.Upitao sam:Ko je ovo?Rekli su:Nastavi dalje,nastavi dalje.Dosli smo do jedne basce veoma guste vegetacije u kojoj je bilo proljetnog cvijeca svake vrste.U sredini bio je visok covjek jedva sam mu vidio glavu od visine a oko njega mnogo djece,a najvise sto sam vidio.Upitao sam:Ko je ovo?Ko su ova djeca?Rekli su:Nastavi dalje nastavi dalje.Dosli smo do ogromnog stabla,nikada nisam vidio ni ljepse stablo.Rekli su mi:Popni se!Popeo sam se i ugledao gradjevinu izgradjenu od zlatnih i srebrenih cigli.Dosli smo do ulaznih vrata u gradjevinu i zatrazili dozvolu za ulazak pa su nam otvorili.Uslo smo i docekali su nas ljudi cija je jedna polovina tijela bila izrazito lijepaa druga izrazito ruzna.Rekli su im:Idite,skocite u onu rijeku!Rijeka je tekla svojom sirinom i bija je potpuno bijela.Otisli su,okupali se u njoj i kada su se vratili nestalo je ruznoce bili su ljepsi da ljepsi ne mogu biti.Tada su rekli:Ovo je vjecni Dzennet a ono je tvoje boraviste.Podigao sam pogled i ugledao dvorac koji je izgledao poput bijelog oblaka.Jos jednom su mi rekli:Ono je tvoje boraviste.Rekao sam:Allah neka vas blagoslovi,pustite me da udjem u njega?Rekli su:Sada ne mozes ali ces u njega uci.Tada sam im rekao:Nocas sam vidio mnogo cuda,sta oni znace?Rekli su mi:Obavijestit ce mo te.Prvi covjek kojeg si vidio,kome razbijaju glavu on je odbacio Kur'an i prespavljivao namaze.Covek kojem deru lice je covjek koji rano izadje iz kuce i raznosi lazi koje se rasire po svijetu.Oni koje si vidio razodjevene u pecnici oni su bludnici i bludnice.Covjek kojeg si vifio da se kupa u rijeci bacaju mu kamenje u usta je jeo kamatu.Onaj ruzni covjek koga si vidio da potpaljuje vatru je Malik,cuvar Dzehenema.Visoki covjek kojeg si vidio u basci sa djecom je Ibrahim a.s. a djecu su svako dijete koje je umrlo u svojoj prirodi.Neko od prisutnih mulimana rece:Allahov Poslanice,a sta je sa musrickom djecom?Rekao je:S njima su i musricka djeca.A ona cije je jedna polovica tijela bila lijepa a druga ruzna oni su radili i dobra i losa djela pa im je Allah dz.s. oprostio.(Buhari mea el Feth 3/252, Fethul Bari 12/439)

Vehid Abduselam Bali-Zastita od dzina i sejtana u svjetlu Kur'ana i Sunneta


 
 
20.06.2009.

Siitske zablude-tekstualno,slike,video...

Obožavanje kaburova i turbeta

Za vatropoklonika (međusiju) Ebu Lulua je čuo svaki iole pismen musliman. Ebu Lulu je ubica Omera r.a. No, za šijje je on mudžahid vrijedan svake hvale jer je ubio "kurejšiskog idola", kako šijje nazivaju Omera r.a. Za to svoje "junaštvo" Ebu Luluu su njegova braća šijje sagradile - turbe. Evo slika turbeta Ebu Lulua koje je za šijje jedno od najomiljenijih mjesta gdje oni čine širk Allahu:

 


graveofabululu5

graveofabululu

graveofabululu6

Obožavanje turbeta i kaburova je, inače, ustaljena praksa šijja širom svijeta. Činjenje sedžde umrlom i moljenje umrlog da se zauzima kod Allaha, za šijje je vid ibadeta Allahu, i pored toga što Allah kaže:\

"Oni pored Allaha, obozavaju one koji im ne mogu nauditi niti im mogu kakvu korist pribaviti, i govore: 'Ovo su naši zagovornici kod Allaha."' ( Junus, 18. );


"Čista vjera pripada samo Allahu! A onima koji pored Njega uzimaju zaštitnike: 'Mi ih obožavamo samo zato da bi nas što više Allahu približili’ – Allah će njima, zaista, presuditi o onome u čemu su se oni razilazili. Allah nikako neće uputiti na Pravi put onoga ko je lažljivac i nevjernik." ( Ez-Zumer, 3. ).

Evo i video zapisa na kome vrhovni šiitski duhovni lider Hamenei ljubi, grli i čini sedždu kaburu (najvjerovatnije Homeinijevom). Ono što je u islamu širk (djelo koje izvodi iz vjere) - za šijje je ibadet (Allahu drago djelo)

http://s7.photobucket.com/albums/y268/saycheeez/?action=view&current=KhameniatKhomenisgrave.flv

 

Slijedeći video snimci će možda nekoga začuditi. Na njima su šijje i njihovi vjekovni prijatelji i pomagači - židovi i kršćani. Od nastanka šijja, šiitska historija je puna primjera savezništva šijja sa krščanima, židovima, Tatarima, Mongolima u borbi protiv muslimana i hilafeta. Kad god bi neko htio napasti islamsku državu (hilafet) prvo bi se obratio šijjama za savjet i pomoć.

Danas je situacija ista - šijje su najveći saveznici Amerikanaca i ostalih krstaških okupatorskih trupa u Iraku i Afganistanu. Ovo, zato što šijje nas smatraju murtedima (otpadnicima od vjere), pa im je zbog toga preča borba protiv sunija od borbe protiv ostalih.

Evo video zapisa:

Šijje vole naciste:

http://s7.photobucket.com/albums/y268/saycheeez/?action=view&current=ShiaNazis.flv

Par slika sija gdje kopiraju naciste:


 

 http://www.blogger.ba/photos/227534.jpg

http://www.blogger.ba/photos/227539.jpg

 Sijje,zidovi i krscani:

http://s7.photobucket.com/albums/y268/saycheeez/?action=view&current=ShiawithBuddies.flv

http://www.blogger.ba/photos/227540.jpg

http://www.blogger.ba/photos/227541.jpg

Proklinjanje pravednih halifa Ebu Bekra i Omera, Allah bio njima zadovoljan

Pogledajte nevjerovatno proklinjanje pravednih halifa Ebu Bekra r.a. i Omera r.a. od strane šija:

http://www.blogger.ba/photos/227543.jpg

 

 http://www.blogger.ba/photos/227542.jpg

 

Ovaj dokument je poznat pod imenom "Proklinjanje kurejšijskih idola" (Ebu Bekra i Omera)

Prevod jednog djela dokumenta:

„O Allahu, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu i prokuni dva kurejšijska idola (Ebu Bekra i Omera), dva kurejšijska sihirbaza (mađioničara), dva tirana, dva lažova, i njihove dvije kćerke (Aišu i Hafsu), koji su se oglušili o tvoju zapovijest..."

Bez sumnje, konsenzus svih muslimana svijeta je da su Ebu Bekr i Omer, Allah bio njima zadovoljan, najbolji muslimani poslije Poslanika, sallallahu alejhi we sellem. Aiša r.a. i Hafsa r.a. su bile žene Poslanika, sallallahu alejhi we sellem. Šijje ih proklinju jer su one ćerke Ebu Bekra i Omera r.a., redom.

Još da napomenemo da je ovo proklinjanje odobreno od strane njihove uleme. Samo neka od imena njihovih učenjaka koji su dozvolili proklinjanje Ebu Bekra i Omera r.a. su: Al-Kaf'ami, Al-Kashani, Al-Nouri Al-Tubrisi, Asadallah Al-Haeiri, Murtada Hussain, Mandhoor Hussain, Al-Karkey, Al-damad Al-Hussaini, Al-Majlisi, Al-Tasaturi, Abu Al-Hassan Al-Amily, Abdullah Shubbar, Al-Haeiri, Mirza Habeeballah.


Njihov imam Homeini je također dozvolio ovo proklinjanje.


U knjizi Tuhfat Al-Owam Maqbool, navedena su imena sljedećih šiitskih vrhovnih učenjaka – ajatollaha, koji su dozvolili proklinjanje Ebu Bekra i Omera:1. Ayatulallah Sayyed Muhsin Hakeem Al-Tabtiba'ei

2. Ayatulallah Sayyed Abu Al-Qasim Al-Kho'ei

3. Ayatulallah Sayyed Rouhallah Khomenie

4. Ayatulallah Sayyed Mahmoud Al-Shamroudi

5. Ayatulallah Sayyed Muhamed Kazim Shari'atmdar

6. Ayatulallah Sayyed Ali Al-Naqi Al-Naqari

Umobolne fetve šiitskih učenjaka

Evo par bolesnih fetvi (od hiljade sličnih) od njihovih tzv. učenjaka:

Vjenčanje bez svjedoka

Autor: Abil Abbaas Al Himyary
Izdavač: Mu assasat Aalul Bayt

997: Šta misliš o čovjeku  koji "vjenča" djevojku bez svjedoka i bez ikakve verifikacije braka, pa sam rekao da je to pokuđeno (ne i haram, nap.prev.)?

On mi reče: Naprotiv, "vjenčaj" je ovdje ili bilo gdje bez svjedoka i bez ikakve verifikacije.

Knjiga i fetva:

http://www.blogger.ba/photos/227544.jpg

 

Fetva o incestu

Jedna žena piše šiitskom učenjaku o neprijatnostima koje doživljava sa svojim ocem: njen otac je uvijek dodiruje, ljubi među grudi i na usta. Ovaj tzv. učenjak kaže da je sve to u redu i da je činjenje toga dozvoljeno, uključujući i "sisanje njenog jezika"...

http://www.blogger.ba/photos/227546.jpg

Šijje dozvoljavaju analni odnos (odnos u ženin čmar)

Nije nikakva tajna da šijje praktikuju analni odnos sa svojim ženama, a sve po blagoslovu njihovih učenjaka. Jedan od najvećih šiitskih autoriteta današnjice ajatollah Sistani dao je fetvu o dozvoljenosti ovog gnusnog čina.

Prva fetva:

Pitanje: Kada je žena u svom periodu (hajza, menstrualnog ciklusa, nap.prev.) može li upražnjavati analni odnos?

Odgovor: Ako se žena sa tim složi, dozvoljeno je, ali je krajnje nepoželjno.

Druga fetva:

Pitanje: Da li je dozvoljen analni odnos?

Odgovor: Dozvoljenost ovoga ovisi o ženin pristanak, ali je krajnje nepoželjno.

Fetve su objavljene na sajtu www.sistani.org - zvaničnom sajtu ovog šiitskog autoriteta, ali su fetwe uklonjene nakon što su se kafiri širom svijeta ismijavali, pripisujući to muslimanima (za njih su i šijje muslimani). Evo jedne televizijske emisije u kojoj se kafiri ismijavaju sa ovim fetvama:

http://s7.photobucket.com/albums/y268/saycheeez/?action=view&current=TalkshowmakingfunofSistani.flv


A evo i screenshota (snimka) ovih fetvi sa sajta sistani.org:

http://www.blogger.ba/photos/227547.jpgP.S.Nastavit ce se Ins Allah govorit o din dusmanima sijama

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sijje Sijje 3 Sijje 4 Sijje 5 Sije proklinju Sije proklinju 1 Fetve Fetve 1 Fetve 3 Fetve 4
19.06.2009.

Cuvanje jezika


                                     Cuvanje jezika od dvolicnog govora


To je prenosenje govora na obje strane,gore je od nemimmeta jer nemimet je prenosenje govora sa jedne strane.Ammar ibn Jesir r.a. je prenio od Poslanika s.a.v.s: Ko bude dvolican na dunjaluku,bit ce kaznjen sa dva vatrena jezika na Sudnjem danu.(Buhari,Ebu Davud)

Ebu Hurejre r.a. je prenio od Poslanika s.a.v.s. da je rekao: Naci cete da su najgori dvolicni ljudi,koji jedni drugima govore jedno a drugima drugo.(Buhari mea el-Feth 10/475 i Muslim mea serhi en-Nevevi 16/156)


                               Cuvanje jezika od iznostenje bracnih tajnih

Preneseno je od Ebu Se'ida r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Najgori covjek kod Allaha na Sudnjem bit onaj ko ima intimne odnose sa suprugom ili ona s njim potim drugima prica o tome.

                                        Cuvanje jezika od pjevanja

Ima ljudi koji kupuju zaludan govor,da bi,bez znanja s Allahova puta odvodili...(Lukman 6)

Pa zar se ovom govoru iscudjujete i smijete se,a ne plasite vec pjevate?((En-Nedzm 59-61)

Rekao je Poslanik s.a.v.s.: U mom ummetu bit ce ljudi koji ce dozvoljavati blud,svilu,alkohol i muzicke instrumente.(Buhari mea el Feth 10/51)

Rekao je Uzviseni opisujuci svoga robove: I oni koji ne prisustvuju lazi i nevaljalstini i koji prolazeci pored besmislica,prolaze dostojanstveno.(El-Furkan 72)

Rekao je Ibn Mes'ud r.a.: Pjesma pospjesuje licemjerstvo u srcu kao sto voda pospjesuje rat bilja.

Rekao je Jezid ibn el- Velid rahimehullah: Klonite se pjesme!Ona umanjuje stid,raspiruje strasti,kosi se sa ljudskim dostojanstvom,zamjenjuje alkohol i utjeca na covjeka kao pijanstvo.

Neko je rekao:Pjesma je vodilja razvrata.
Svi cija se rijec uzima u obzir slizili su se da je pjesma haram.
Rekao je Ebu Hanife rahimehullah:Slusanje muzike je grijeh.
Rekao je Malik rahimehullah kada je upitan o pjesmi:To rade samo grijesnici.
Rekao je Safija rahimehullah:Pjesma je pokudjena,slici lazi i iluzijama.Ko cesto pjeva i slusa pjesme on je malouman i njegovo svjedocenje nije prihvatljivo.
Rekao je Ahmed rahimehullah: Pjesme mi se ne svidja,pospjesuje licemjerstvo u srcu.
Znaci sva 4 imam se slazu da je pjesma zabranjena,a to je dovoljno onome ko trazi i zeli istinu.


Rekao je Uzviseni sejtanu: I zavodi glasom svojim koga mozes.(El-Isra 64)
Rekao je Mudzahid rahimehullah:Sejtanov glas je pjesma.
Prenesenop je od Enesa r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: U ovom ummetu ce biti propadanje u zemlji,gadjanje s neba i izoblicavanje.To ce biti kada budu pili alkohol,slusali pjevacice i svirali muzicke instrumente.(Ibn edbi ed-Dunja-Albani vjerodostojan)

Preneseno je od Muavije r.a. da je rekao: Poslanik s.a.v.s. je zabranio naricanje,slikanje,zvjerske koze,javno otkrivanje zene,pjesme,zlato,tesku i obicni svilu.(Ahmed-vjerodostojan)

Zabiljezio je Ibn Madze rahimehullah od Ebu Malika el Esarija r.a. da je rekao:Rekao je Poslanik s.a.v.s.: Sigurno ce u mom ummetu biti ljudi koji ce piti alkohol a nazivat ce ga drugim imenima,nad glavama ce im pjevati pjevacice i svirati muzicki intrumenti.Allah ce ih protjerati u zemlju i pretvoriti ih u svinje i majmune.Ibn Madze 2/1333)

                         Cuvanje jezika od sasapravanja

Uzviseni je rekao: Sasaptavanje je sejtansko djelo.(El-Mudzadele 10)
Od Ibn Mes'uda r.a. je preneseno da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada vas je trojica neka se dvojica ne sasaptavaju dok se ne pomijesate sa ljudima,jet to zalosti trecu osobu.(Buhari,Muslim,Ebu Davud,Ibn Madze,Tirmizi)

Vehid Abduselam Bali-Zastita od dzina i sejtana u svjetlu Kur'ana i Sunneta

 
19.06.2009.

Cuvanje jezika

Nemimet je prenosenje tudjeg govora s namjerom unosenja razdora: Allah Azze we Dzelle nas je upozorio na one koji prenose tudji govor u ajetu: I ne slusaj nijednog krivokletnika,prezrena,klevetnika,onoga koji tudje rijeci prenosi.(El-Kalem 10-11)

Preneseno je od Huzejfe r.a. da je rekao: Rekao je Poslanik s.a.v.s.: Onaj ko prenosi tudje rijeci nece uci u Dzennet.(Buhari mea El-Feth 10/472 i Muslim mea serhi en-Nevevi 2/112)

Preneseno je od Ibn Abbasa r.a. da je Poslanik s.a.v.s. prosao pored dva groba u kojima su ukopani bili u patnji pa je rekao: Ova dvojica su u patnji zbog velikog grijeha koji nije tesko izbjeci:jedan je prenosio tudje rijeci nemimet,a drugi se nije cuvao od mokrace.(Buhari mea el Feth 10/472 Muslim mea serhi en-Nevevi 3/200)

Znaj osoba koja prenosi tudje rijeci otkiva tajne drugih,iznosi tudju intimu i razdvaja prijatelje,zato,kada si takva osoba nesto prenese od drugih uradi sestero:

Prvo:Nevjeruj u ono sto govori jer se od takve osobe ne prihvata svjedocenje i gresnikom se smatra.Rekao je Allah Azze we Dzelle: O vjernici,ako vam nekakav razvratnik donese kakvu vijest,dobro je provjerite,da u neznanju nekome zlo ne ucinite,pa da se zbog onoga sto ste ucinili nepokajte.(El-Hudzurat 6)

Drugo:Ukori a,posavjetuj ga i pojasni mu koliko je ruzno to sto radi:Uzviseni je rekao: Trazi da se rade dobra djela,a odvracaj od hrdjavih.(Lukman 17)

Trece: Mrzi ga u ime Allaha Azze we Dzelle,jer Allah Azze we Dzelle mrzi one koji tudje rjeci prenose.

Cetvrto:Ne misli o svome odsutnom bratu nisa lose:Rekao je Allah Azze we Dzelle: O vi koji vjerujete,klonite se mnogih sumnjicenja,neka su sumnjicenja,zaista grijeh.(El-Hudzurat 12)

Peto:Nemoj provjeravati istinitost onoga sto ti je rekao i ne uhodi ogovorenu osobu jer Allah Azze we Dzelle je rekao: I ne uhodite jedni druge(El-Hudzurat 12)

Sesto: ne govori nikome sta ti je rekao jer ces tada i ti biti od onih koji tudji govor prenose.

Preneseno je kod Omera ibn Abdulaziza rahimehullah usao neki covjek i rekao nesto o drugome covjeku.Omer r.a. mu je rekao: Ako hoces razmislit cemo o tome sta pricas?Ako si slagao na tebe se odnosi ovaj ajet: O vjernici,ako vam nekakav razvratnik donese kakvu vijest,dobro je provjerite.(El-Hudzurat 6)

a ako si iskren onda se na tebe odnosi ovaj ajet: Klevetnika,onoga koji tudje rjeci prenosi.(El-kalem 11)

Da bi vidio kako prenosenje tudjih rjeci rusi muslimansko drustvo poslusaj ovu pricu: Rekao je Hammad ibn Seleme rahimehullah: Neki covjek je prodavao robu i rekao kupcu da nema mahane osim sto prenosi tudje rijeci.Kupac je pristao.Kupio ga je i bio kod njega jedno vrijeme.Nakon toga,rekao je supruzi svoga vlasnika: Muz te ne voli,hoce da kupi robinju.Uzmi brijac i na spavanju uzmi nekoliko dlaka sa potiljka,ja cu napraviti sih na tim dlakama pa ce samo tebe voljeti.I muzu je rekao:Zena ti ima ljubavnika i hoce te ubiti.Pravi se nocac da spavas pa ces vidjeti.Covjek se pravio da spava i zena je dosla sa brijacem a on je mislio da ga je dosla ubiti pa je ustao i ubio je.Zenina familija je dosla i ubila njega sto je izazvalo sukob dva plemena.

Ebu Bekrete r.a. prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Hocete li da vam kazem koji su grijesi najveci-tri put.Rekli smo:Naravno,Allahov Poslanice.Rekao je:Sirk,neposlusnost roditeljima.Bio je naslonjen pa je ustao i rekao:Lazno svjedocenje,lazno svjedocenje.Toliko je ponavaljao da smo pomislili:Da hoce usutjeti.(Buhari i Muslim)

Molim Allaha subhanehu ve te'ala da svojom dobrotom i plemenitoscu nase drustvo ocisti od prenosilaca tudjih rijeci i onih koji ogovaraju.

P.S.Braco sestre,posebno sestre koje se vole(mjesat sa muskim) obratite paznju na rafidije i sektase,kad pricaju ili "pisu" teme na blogu,uvidjet ce te da "nepisu izvor teksta odakle je preneseno",da se nemoze provjeriti,pa ako povjerujete u to i jos prenesete mogucu laz,valja odgovarat Allahu subhanehu ve te'ala..Mudar provjeri a glup povjeruje i prenosi.

 
Vehid Abduselam Bali-Zastita od dzina i sejtana u svjetlu Kur'ana i Sunneta
 
 
19.06.2009.

Dali je moguce suradjivati sa onima-ders

EsSelamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu...Ponikla me situacija muslimana u BiH,a o njoj se mnogo suti,neki iz straha neki iz neznanja,pa odlucih da postavim ders koji po mojoj tacki gledista je najbolji ders od rata pa do dana danasnjeg i koji nije nijednog muslimana mimoisao a pouku sami izvadite iako je ders poduzeg sadrzaja pismeno,pa kome nedozvoli sejtan sa mirom  da ga procita neka ga   poslusa  insa Allah u sekciji pod audio hfz Muhamed Porca pod nazivom "Dali je moguce suradjivati sa onima" i vjerujem da ce se mnogima mozak izbistrit i vratit na pravi kolosjek Islama insa Allah.

Postovani Dzemate
U vremenu kada su se mnoge stvari poremetile.Kada se mnogi vole i paze i potpomazu na osnovu dunjaluka,i drugih neutemeljenih serijatom interesa.U vremenu kada su se mnoga poimanja kod mnogih poremetila.Pa se cesto zlo odobrava zbog njegove mnogobrojnosti i prosirenosti medju ljudima.A dobro se cesto nepodrzava zbog njegove malobrojnosti i izlozenosti kritici od strane ljudi.Kada vidimo,da se mnogim stvarima progleda kroz prste i da se propustaju iako znamo da ih Allahova tebareke ve teala cista i izvorna vjera netrpi i ne nedozvoljava.Kada se pod takozvanim opravdanjem vremena i mjesta i prilika,mjenjaju odnosi medju ljudima.Duznost nam je i obaveza da progovorimo o necemu sta nas sve tisti.

I ocemu mnogi ili nece ili nesmiju da progovore.A duznost je muslimanu da bude jasan i otvoren ,cist i ispravan i da ima svoj stav zeleci i nastojeci dobiti Allahovo tebareke ve te'ala zadovoljstvo.To pitanje je pitanje potpomaganja medju muslimanima.Sa jedne i nepotpomaganje sa druge strane.Alla uzviseni u 2 ajetu sure El Maide koja je od posljeni sura objavljena u Medini kaze:I medjusobno se potpomazite na dobrocistvu i bogobojaznosti i nemojte se potpomagati na grijehu i neprijateljstvu i bojte se Allaha,zaista Allah zestoko kaznjava.

Iz ovog ajeta se vrlo jasno shvata i razumije duznost i obaveza medjusobnog potpomaganja medju muslimanima na svemu sto je dobrocinstvo i sto je bogobojaznost i tahrim jasna i nedvosmilena zabrana medjusobnog potpomaganja muslimana na grijehu i medjusobnom neprijateljstvu.

U komentaru ovoga Uzvisenog Kur'anskog ajeta poznati islamski ucenak Ibn Kessir kaze:
Naredjuje Uzviseni svojim robovima vjernicima da se medjusobno potpomazu na cinjenju svih vidova dobrocinstava i dobrih djela a to je ujedno sve dobrocinstvo.I da se potpomazu u ostavljanju svega nevaljastog i neispravnog a to je ustvari Takvaluk Bogobojaznost.I zabranjenjuje im da se medjusobno potpomazu na neispravnim i neutemeljenim stvarima i da se medjusobno potpomazu na bilo kojem vidu grijeha i zabranjenih stvari.Uzviseni Allah tebareke ve te'ala naredjuje da se svi pridrzavamo ove vjere i da se oko nje okupimo rekavsi:I svi se cvrsto prihvatite za Allahovo uze i nemojte se razjedinjivati.Naredba kojom se propisuje i strogo naredjuje cvrsto pridrzavanje Allahove tebereke ve telala vjere i to njenih izvora na prvom mjestu i u kojem se zabranjuje razilazenje koje biva ostavljanjem rada po Allahovoj tebareke ve te'ala vjeri i popustanja u njoj.

Isto tako Allah tebereke ve te'ala kaze:I ustraj onako kako ti je naredjeno.I oni koji se Allahu kaju zajedno sa tobom i neprelazi granice.Zaista On Uzviseni sve ono sto vi radite dobro vidi.Ovim Uzviseni Allah tebereke ve te'ala naredjuje svome Poslaniku s.a.v.s. i svojim robovima vjernicima da budu ustrajni i postojani u pridrzavanju Allahove tebareke ve te'ala vjere a to je,jedan od najvecih uzroka koji cuvjeku sa Allahovom tebareke ve te'ala pomoci olaksavaju pobjedu nad neprijateljima i ovim Kur'anskim ajetom Uzviseni Allah tebareke ve te'ala zabranjuje svaku vrstu i vid prelaska mjere i granice,prelaska dozvoljenog u nedozvoljeno.Nasrtaja na drugih i nepravde jer je to porazavajuce i unistavajuce.

Zatim kaze:I nepristajte uz one koji nepravdu cine pa ce i vas Dzehenemska vatra dohvatiti.Vi necete imati onoga koji ce vas zastiti pored Allaha niti ce te biti potpomognuti.Tj nemojte u svojoj vjeri da popustate,nemojte da budete priklonjeni najvecem zulumu a to je Sirk a zatim svakom drugom vidu zuluma.Nemojte biti zadovoljni djelima onih koji cine nepravdu,nemojte biti naklonjeni nepravednicima,nemojte se potpomagati nepravednicima pa ce te i vi onda se pokazati kao da ste zadovoljni njihovim djelima i onim na cemu su oni.

Danas se ovoj skupini koja nastoji prihvatiti vjeru u potpunosti koja je zavolila Kur'an Allahov Govor i Sunnet praksu resulla s.a.v.s. pokusava se spocitati i prebaciti,pokusava se prigovoriti zasto se neuspostavi saradanja sa ovim sa onima.Pa to pitanje ovde na osnovu dokaza Kur'ana i Sunneta postavljamo i na njega odgovaramo.
A to je da vidimo dali je moguca i kakva bi to bila saradnja sa onima koje nam nude iza koje nam govore da sa njima saradajujemo,ili nam prebacuju da sa njima necemo da saradjujemo.Pa poslusajmo na cemu smo i na cemu su oni,tj dali je moguca saradnja i kakva bi ta saradnja bila.

Na prvom mjestu Aqida i ubjedjenje,vjerovanje jednog muslimana mora da bude svakome na prvom mjestu.I to je ono o cemu ce prvo biti pitan u svome kaburu o svome Gospodaru,o svojoj vjeri i o svom Poslaniku s.a.v.s.

Kakva?I kako je moguca saradnja sa onima koji zastupaju Aqidu koja svodi sva Allahova tebareke ve te'ala svojstva na samo nekoliko njih.A ostavlja i zanemaruje sva druga Allahova tebereke ve te'ala svojstva.Kakva je moguca saradnja i kako saradjivati?A Allahu tebereke ve te'ala se neogrijesiti?

Kako je moguce saradjivati sa onim koji osnove vjere grade na filozofijama i kako kazu racionalnim.A da su racionalne bile bi pokorne Allahu tebereke ve te'ala i Njegovom resullu s.a.v.s.Kazu na racionalnim promisljanjima i raspravama tj koji su u biti uzeli Aqidu muttezila pa prihvataju od vjere ono sto im u glavu pristaje?A odbacuju od vjere ono sto im nepase.

Kako je moguce saradjivati sa onima,koji dopustaju i dozvoljavaju razne vidove sirka,koji cemo naci medju nasim narodom.Posebno onoga koji je vezan za turbeta i za kaburove,gdje ne samo da se postojeca turbeta micu i uklanjaju,ne to se neradi.Vec se nova uspostavljaju,kako sa takvima raditi i saradjivati i na kojoj osnovi?Jedino mimo ove dinske.

Kako saradjivati sa onima koji ne samo da nesprecavaju te vidove sirka,nego cesto i sami ucestvuju u tome.Kako saradjivati sa onima koji daju utociste raznim sihirbazima,vracarima,onima koji zapisuju i daju im da predvode dzemate kao imami,iskoristavajuci narod i lazuci im.Na kojoj osnovi raditi i saradjivati sa takvim?
Ne samo da se onima koji zapisuju to neprigovara i ne samo da se nespravaju u tome,vec se cesto podrzavaju i postavljaju kao imami medju ljudima.

Kako raditi i saradjivati sa onima koji priznaju i prihvacaju sufijske derviske tarikate?Koji su izmisljeni i novotarija u Allahovoj tebereke ve te'ala vjeri i put zablude ocitog i jasnog dalaleta.Kako saradjivati sa onima koji saradjuju sa takvima koji takve podrzavaju stite i pomazu,koji podrzavaju one koji iskrivljavaju Allahovu tebereke ve te'ala vjeru.I smije li se i moze li se sa takvim raditi i sa takvima potpomagati?

Kako raditi i saradjivati sa onima kojima uopste nije briga neinteresuje ih ono sa cime su dosli svi Allahovi tebereke ve te'ala Poslanici na celu sa prvakom i pecatom svim Vjerovjesnika Muhammedom s.a.v.s. sa onima koje neinteresuje uopste ispravno uspostavljanje Ubudijeta,ibadeta Allahu tebereke ve te'ala,vec se vjera uzima kao interes,kao ducan i kao zarada.

Kako saradjivati sa onima koje tewhidullah uopste neinteresuje da ga tumace ljudima i objasnjavaju.A jedne po jedne generacije umiru i odlaze,neznajuci temelj i osnovu zbog koje su dosli na ovaj svijet.

Kako saradjivati sa onima koje sirk uopste ne interesuje i koji na njega ne upozoravaju niti na njegove vrste niti na njegove puteve i nacine.

Kako saradjivati sa onima koji su ljude zabavili raznim ispraznim filozofijama koje nemogu gladnog nahraniti niti zednog napojiti.Koje vrijeme oduzimaju i snagu covjekovog uma crpe,koje ljude zbunjuju u njihovoj vjeri,koji se nisu zadovoljili izvorima ove vjere,te su ih ostavili po strani i ucinili mrtvima da se Kur'an uci a zivi da se njima manipuluse raznim filozofijama i raznim praznim i nistavnim ideologijama.

Kako raditi i saradjivati sa onima,koji su dali mogucnost ucenicima najvecih din dusmana,dokazanih radnika protiv islama orjentalista i iz Zagreba i iz Beograda koji su takvim dali mogucnost da uce nasu omladinu Aqidi na fakultetu i u medresama.Oni koji su diplome dobili kod pape u vatikanu,kako sa takvim raditi i suradjivati a u isto vrijeme se Allaha tebereke ve te'ala bojati?Kako sa njima raditi i saradjivati kada su dopustili i sirom otvorili vrata da se ljudi zabludjuju i zavode od strane tih i takvih a primjera je na pretek.Jedan od takvih koji Aqidu predaje kaze: "da je Poslanik ziv nosio bi versaci pantalone".Dotle je dosla i dosegla ta drskost i bezobrazluk djelimicno i nasom krivicom,sto znamo a sutimo,sto mislimo da ce nas tek tako proci a Bogami cemo Allaha mi Uzvisenog biti pitani za to i o tome.

Kako raditi i saradjivati sa onima koji cestitaju kafirima na onome na cemu su oni.Od neistine,neispravnog,praznika,praznovjera i sirka umjesto da ih opomenu i upozore onih ih u tome na cemu su oni podrzavaju i cestitke im izrazavaju.

Kako raditi i saradjivati sa onima koji dozvoljavaju kamate a po Idzmau Islamskih ucenjaka stoji da onaj ko dozvoli kamatu to je nevjernik bez ikakve sumnje jer je dozvolio nesto sto je jasno i nedvosmileno po Allahovoj tebereke ve te'ala Knjizi i Sunnetu reulla s.a.v.s. zanijekao sto se poznaje od vjere daruretom nuzno i nemoze biti da se nepoznaje.Kako raditi i saradjivati sa tim i takvima ciji dekan fakulteta Islamskih nauka kaze mogu kamate i dozvoljava ih.Sa onima koji su osnivaci,oni koji su osnovali banku koja ima najvece kamate a nazvali su je "vakfuskom bankom".Izigravajuci se sa Allahovim propisima i nebojeci se Allahove kazne u tome sto rade i zabludjujuci muslimanske mase.

Kako raditi i saradjivati sa onima koji svakodnevno izmisljaju nove bidate i novotarije koji se poigravaju sa Allahovom tebareke ve te'ala vjerom i u pogledu njenom nevide i ne drze do svetosti njenoga hurmeta.Ne samo da nesprecavaju bidate,vec ih podrzavaju i pozivaju ljude da ih sto vise cine.Cak drugi covjek u tom sistemu kaze,nema bidata nepostoje bidati,da bi nakon toga rekao da imaju bidati ali oni su ljepi bidati.Pored toga sto kaze resullah s.a.v.s: A svaki bidat je dalalet,krivi put i zabluda.Ovi zabludu nazivaju lijepom i finom u svojim ocima,tacno kada su zabludjeli i sami.

Kako raditi i saradjivati sa onim a nama se to predbacuje da nesaradujemo i necemo sa takvim nikada saradjivati i nemozemo sa takvim raditi i saradjivati,bojeci se  kada bi smo to cinili da ce i nas Dzehenemska vatra dohvatiti.Kako sa njima raditi i saradjivati kada sprecavaju Sunnete,kada onaj koji sprovodi Sunnet u najvaznijem ibadetu covjekovom  a to je namaz,osjeca se ponizenim u dzamiji i odbacenim,i kaze mu se idi u kraj pa mozes dole tako klanjati.Cak u nekim im se kaze,nemoj nam takav ni dolaziti ako dodjes prijavit cemo te onima sa kojima oni rade i saradjuju.

Kako raditi i saradjivati sa onima koji se izigravaju sa vjerom i njenim propisima sa onima kojima nije stalo da davveta nego do zarade i profita.

Kako raditi i saradjivati sa onima koji dozvoljavaju muziku,koji cak i Kur'anske ajete u kasidama koriste,sa onima koji uspostavljaju muzicke veceri i koncerte povodom nastupa mubarek mjeseca Ramazana.Sa onima koji dovode medresantice tj mlade djevojke koje su dosle od svojih kuca i roditelja da nauce o Allahvoj vjeri da bi njoj radili i da bi je sirili,uzimaju se od strane tih i takvih i organizuju se veceri ilahija i kasida i nakicene uredjenje kao za svadbe dolaze pred svijet i tu pokazuju,i svoje vrline,svoje ljepote i pokazuju svoj glas i ono sto zensko nesmije ciniti.

Kako raditi i saradjivati sa onima koji dozvoljavaju mjesanje muskaraca i zena onako kako se to nesmje ciniti.Kako raditi i saradjivati sa onima koji su istjerali mladu djevojku koja je nosila Niqab u medresi nizbog cega drugog nije istjerana iz nje osim samo zato sto je niqab nosila sto je svoje lice pokrila od ljudi koji joj nisu dozvoljeni.Sto je cinila ono sto su cinile zene Allahovog Poslanika s.a.v.s. zbog tog je iz medrese bila istjerana..

Imamo li mi gajreta imamo li mi osjecaja u pogledu svoje vjere i kako mogu prozboriti i rjec jednu oni koji kazu "Vi ne saradjujete sa tim i takvim" kazemo Elhamdullilah nesaradjujemo i necemo saradjivati i tesko onome ko sa takvim saradjuje.

Kako raditi i saradjivati sa onima koji se ismijavaju sa niqbom i pokrivanjem lica zena sto je propis ove vjere i koji ga nazivaju pogrdnim imenima.Kako raditi i saradjivati sa onima koji nazivaju bracu muslimane,one koje oni nedrze svojoj bracom i to otvoreno kazu"Niste vi nasa braca" to kazu onima koji prelete u govoru i kazu im "brate dragi" a to bratstvo kod tih i takvih ni u cemu se nevidi i neogleda.Kazu vi niste nasa braca,vi ste sekta,nazivaju ih imenom vehabija,nazivaju ih munaficima,nazivaju Sunnetske mesdzide u kojima se govori Allahova rjec i Sunnet resulla s.a.v.s. koji je Allah tebereke ve te'ala dao i pomogao da se u njima siri Allahova rjec jer je zabranjena u mnogim dzamijama nad kojima se uzeo monopol.Takve Sunnetske mesdzide nazivaju munafickim mesdzidima,mesdzidima dirara.

Molim Allaha tebereke ve te'ala da nam dadne da se preispitamo,u nasem odnosu prema tim i takvima.Prije svega u nasem odnosu iskrenom i izvornom prema nasoj vjeri.Ispravnom radu za nju i potpomaganju na osnovama Allahovog tebereke ve te'ala zadovoljstva i Njegove pokornosti,a ne vodeci politiku na dunjaluku sa ljudima zanemarujuci ono sto nas ceka na Ahiretu.

Osaburite postovana bracu da poslusate jos nesto malo iz velikog mora onoga sto se radi i desava,jer covjek nezna koliko mu je Allah tebareke ve te'ala Uzviseni odredio zivota i kada mu je dosudio edzel.Osaburimo i strpimo se da jos ovo poslusamo u ovom kratkom vremenu,jer je puno vremena proslo da se o ovome nije govorilo.Jos uvjek neki nece i nesmju.I umjesto da progovore o ovome oni su stali u zastitu i obranu zulumcara a svoju bracu sunnetlije nazivaju ekstremistima misleci time  da su sebe time zastitili.A drugi neka im bude kako ce im biti.Ali Allah tebareke ve te'ala je zastitnik iskrenih vjernika a molim ga da nas ucini takvim.

Kako raditi i saradjivati sa onima koji su omogucil onima koji otvoreno rade i bore se za rusenje ove vjere,koji otvoreno sprecavaju davu i onemogucavaju,kada su najavljani odredjeni programi kao radio emisije u nekim gradovima,oni su se potruditi da nazovu te odgovorne i da kazu nedajte im nikako,a sami se nebrinu o davi vec je sprecavaju.U vremenu navest cu vam jedan kraci manji primjer:Kada dolazi papa iz vatikana u Bosnu da bi sirio svoje naopake ideje i nevjerovanje,sprecava se odrzavanje emisije koja je posvecena tewhidullah,Allahovoj jednoci kroz istoriju covjecanstva,da bi to bio odgovor jedna posredan odgovor na njegov dolazak i njegove aktivnosti pokrstavanja nasli su se oni od takozvanih odgovornih medju muslimanima koji su sprijecili odrzavanje te i tih emisija.

Kako raditi i saradjivati sa onima koji sirom otvaraju vrata svrsenicima Beogradskog  univerziteta i Zagrebackog,svrsenicima Sorbone i Kembridza,svrsenicima iz Chikaga i drugih mjesta,a sirom s druge strane,ne da su otvorili nego su upotpunosti zakatancili vrata onima koji zavrsavaju u Meki i Medini.Ako pitate krscane ko je najbolji medju vama,reci ce vam oni koji uce na izvoru koji u Rimu uce,zidove ako pitas reci ce vam najbolji su medju nama oni koji uce u Jerusalemu jer je tamo za nas izvor,a kad "ove pitate" reci ce vam najgori su medju nama oni koji uce na izvoru  u Meki i Medini i nedajte njima nikakvu mogucnost da rade i vrse obavezu zbog koje su ucili i pripremali se.

Kako raditi i saradjivati sa onima koji su dali amnestiju  agentima i spijunima,onima za koje se potvrdilo i dokazalo sto je Allah otkrio jos na dunjaluku prije ahireta o cemu knjige dokumenata izlaze da su radili sa obavjestajnim sluzbama,da su cinkarili svoje dzematlije,da su neki zbog tih imama bili zatvarani,ovi dolaze i daju im oprost i amnestiju.Rjesavaju ih svih problema briga i obaveza,i ne samo to nego su ih postavili na na odgovornija mjesta medju muslimanima.Da mogu i dalje rovariti a to svakodnevno potvrdjuju i dokazuju.

Kako raditi sa onima koji se poigravaju sa serijatskim propisima,pa zekatul fitr nakon izvjesnog vremena,nakon bajrama ramazanskog,salje se u centralu s jedne strane,nedajuci taj zekatul fitr u vrijeme kada ga treba dati.Niti ga dajuci siromasnima i potrebnima nego ga zadrzavajuci za sebe,da bi se vozila luksuzna kola da bi se platili vozaci i da bi se zivjelo uz  pratnju koja ih nece zastiti od Allaha tebareke ve te'ala.

Kako raditi i saradjivati sa onima,koji se kriju iza Hanefijskog mezheba a on je cist od njih u potpunosti.Kako raditi i saradjivati sa onima,koji unaprijed mjesecima odredjuju kada ce poceti i kada ce se zavrsiti  ramazan taj veliki uzviseni ibadet cineci to matematickim proracunima neslijedeci ono sto je odredio resullulah s.a.v.s. da se gleda i prati mladjak.

Kako raditi i saradjivati sa onima koji su hadz uzeli kao trgovinu i zaradu gdje mnogi nisu u stanju te velike cijene platiti a onda odlaze nepripremljeni na hadz,ima ih koji neznaju da trebaju na arefat uopste otici,bitno im je misle da se zovu hadzijama a ovi ce to dobro i debelo naplatit od njih.Zato ih i drze u dzehlu i neznanju i zato im znanje neodgovara niti oni koji ga sire.

Kako raditi i saradjivati sa onima koji su dosli na vlast oruzjem,u ratnom periodu kada su i catnici i ustase napali na muslimane ovima nije bilo do Islama nije bilo do muslimana vec su oruzjem osvojili polozaje i pozicije i dosli na vlast medju muslimanima udruzivsi se sa jednom od politickih stranaka kojoj su postali vjerne sluge radeci za njihove interese bili ispravni ili neispravni jedni druge na taj nacin pomazuci.Kako raditi i saradjivati sa onima koji su u tom teskom ratnom periodu trazili od visokih oficira Armije da im dadnu snajpeee sa prigusivacima da bi likvidirali neke muslimane.Kako raditi i saradjivati sa takvima?

Kako raditi i saradjivati sa onima koji se pokazuju i predstavljaju da su oni predstavnici umjerenih muslimana i umjerenog Islama a umjereni Islam je onaj koji je na Kitabu i Sunnetu i to je Allahova vjera a nije onaj koji je izmedju istine i neistine i na taj nacin oni ustvari govore o izvornom islamu i ispravnom da je on ekstreman i nepozeljan na nasim krajevima.

Kako raditi i saradjivati sa onima ciji imami ljeti,neki imami ljeti idu na more sa svojim zenama da bi im tamo lica i "srca" pocrnjela,da bi se tamo skidali i oni i njihove zene i gledali ono sto nemogu vidjeti na drugome mjestu.

Kako raditi i saradjivati sa onima koji iskoristavaju ljude preko njihove vjere,uspostavljajuci razne bidate,ucenje hatmi za pare,odredjujuci cijene odredjenih sura,koliko koja sura u Kur'anu kosta da se prouci.Uspostavljajuci mevlude kao da se Poslanik s.a.v.s. svu godinu radjao pa svaki dan treba mevlud i rodjenje uciti a nije ispravno da se uci ni onaj jedan kada ga cine.

Kako raditi i saradjivati sa takvima koji su oko ukopa umrlih uspostavili cijelu ceremoniju pa ako ga nisu docekali da dodje u dzamiju dok je ziv,onda ce ga iskoristiti zapravo njegovu porodicu kada on umre drzi ga dok place.To je ta parola koja je prisutna medju takvima.

kako raditi i saradjivati sa onima koji daju prednost nacionalizmu nad Islamom i islamskim propisima.Kako raditi i saradjivati sa onima koji varaju i zabludjuju muslimanski narod uspostavljanjem raznih tkz mubarek noci i dana da bi ih preko toga iskoristavali.Uspostavljanjem odredjenih mjesta dovista itd da bi preko toga sa ljudima manipulisati.

Kako raditi i saradjivati sa onima koji saradjuju sa nevjernicima protiv muslimana i posebno protiv daija i ucenih gdje idu i prijavljuju daije i ucene kod vlasti izmisljajuci lazi i neistine i odricuci se eventualno ako bi se sta desilo da bi oni bili sigurni i bezbjedni.

Kako raditi i saradjivati sa onima koji stampaju izmedju ostalih najgore vrste knjiga,desi se i ima tu poneka knjiga i ispravna jer se nemoze samo batil neistina proturiti sama,vec je treba pomjesati kako je vec  medju ljudima poznato sa istinom da
da bi i neistina prosla.Stampaju se knjige izmedju ostali filozofija koju su pisali "Ihvanus safa" a oni su poznati zindijci,ne samo da su odpadnici od vjere kako su ih nazvali islamski ucenjaci nego oni koji su dosegli visoki stepen borbe i stetnosti po Islam i muslimane.Njihove knjige i filozofije oni stampaju.Stampaju 1001 noc koje citaju a nemojte citati,da Allah sacuva sta se od ljubavnih scena tu opisuje,a dovoljno vam je to sto je izasla knjiga "vrt bilovanja" koja sama po sebi govori o cemu se tu radi.Pa zar se moze i kako se moze sa takvim raditi i potpomagati i saradjivati?

Ovo je samo kap u moru,mnogo je toga sto se mora i treba reci,i reci ce sa sa Allahovom tebareke ve te'ala pomoci,i promjenit ce se medju ljudima jer Allah je cuvar i zastitnik svoje vjere i on je cuva i pazi bez obzira kome to nebilo pravo.Ovi i ovakvi i oni koji podrazavaju i staju uz njih izgubili su svaki legalitet i svaki legitimitet u pogledu rada i govora po Allajhovoj tebareke ve te'ala vjeri i o njoj.Upravo zbog toga sto su emanet vjere oni svojim rukama pronevjerili.Takvi zive od vjere a ne za vjeru i za Allaha tebareke ve te'ala.

Takvi stoje na putu sirenja dave ako su prije razni sistemi drzavni komunisticki i drugi bili organizovano uspostavljeni izmedju ostalog i na principu borbe protiv Allahove vjere,ko danas to radi organizovano?vidimo odgovor jasno na to pitanje.Takvi ustvari odvracaju  ljude od pravog puta,takve pozivamo na iskrenu otvorenu i javnu teobu Allahu tebareke ve te'ala od svega sto rade za sto znamo i neznamo,na povratak Allahu tebareke ve te'ala i opredjeljenost Allahovoj vjeri.takve pozivamo da se poprave i da popravljaju ono sto su pokvarili,takve pozivamo da iskrenu privrzenost dadnu Allahu Njegovu Poslaniku s.a.v.s. i vjernicima.Takve pozivamo da oni uspostave saradnju sa muminima sa sunetlijama na osnovama bogobojaznosti i takvaluka i dobrocinstva.Takve pozivamo da rade za Allahovu vjeru,takve pozivamo da omoguce pomognu i podrze ucene i daije da izvrsavaju svoje obaveze i duznosti zbog koje su se i pripremali.Takve pozivamo da naredjuje dobro i odvracaju od zla i pozivamo ih da traze Allahovo zadovoljnstvo a ne zadovoljstvo ljudi,da traze Allahovu nagradu a ne nagradu ljudi.

Posebno se obracam ovom prilikom daijama,jer oni nose najveci emanet i odgovornost najveci teret.Upozoravam sebe i sve druge daije i ucene da se iskreno svi bojimo Allaha tebareke ve te'ala.Da nevodimo politiku sa zulumcarima na racun nase vjere i emanete koje smo preuzeli i ponijeli na svojom plecima,da ne popustamo u svojoj vjeri,da se neodricemo svoje brace,da nekritikujemo svoju bracu zbog suneta a ostavljamo zulumcare i novotare na njihovim novotarijama i batilu koje oni cine.Da ne popustamo i nepopustaju u Allahovoj vjeri zeleci i nastojeci da dobiju odredjene funkcije polozaje ili eventualno mogucnost za rad pozivanja u Allahovu tebareke ve te'ala vjeru.Jer kakvo je pozivanje u Allahovu vjeru ako cemo mi sami tu Allahovu tebareke ve te'ala vjeru krivo tumaciti i u njoj popustati.

Upozoravam sve nas kao uopsteno kao i sve muslimane na nuznost naredjivanja dobra i odvracanja od zla.Na nuznost i duznost medjusobnog voljenja potpomaganja i podrzavanja u ime Allaha tebareke ve te'ala u Allahovom zadovoljstvu pokornosti i bogobojaznosti Uzvisenom i svakom dobrocinstvu.I isto tako s druge strane na odricanju od svakog vida neispravnosti,novotara,novotarija,i svega sto se radi u suprotnosti sa Allahovom tebareke ve te'ala vjerom.

Molimo Uzvisenog Stvoritelja da nas osnazi da nas ucvrsti na pravom putu,da nas ucini nepokolebljivima na putu Njegovoga zadovoljstva da nas ucini od onih  sa kojima je On subhanehu ve te'ala zadovoljan


Hfz Muhammed Fadil Porca


 
 
 
 
18.06.2009.

Cuvanje jezika od gibeta-ogovaranja

Rekao je Uzviseni: I ne ogovarajte jedni druge!Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga-a vama je to odvratno.(El-Hudzurat 12)

Od Ebu Bekrete r.a. je preneseno da je Poslanik s.a.v.s rekao: Vasi zivoti,imeci i cast zabranjene su vam kao sto vam je svet ovaj dan u ovom mjesecu u ovom gradu.Da li sam dostavio?(Buhari mea el Feth 12/26 i Muslim mea serhi en-Nevevi 11/167)

Ebu Hurejre r.a. je prenio od Poslanika s.a.v.s. da je rekao: Svakom muslimanu drugi je musliman zabranjen,njegov zivot imetak i cast.(Muslim mea serhi en Nevevi 16/121)

Ebu Derda r.a. je prenio od Poslanika s.a.v.s.: Ko izmisli mahanu nekome da bi ga osramotio Allah ce ga zadrzati u Dzehenemu dok ne dodje sa mahanom koju je izmislio.(Taberani-dobar)

Preneseno je od Ebu Musa el Esarija r.a. da je rekao: Upitao sam,Allahov Poslanice ko je najbolji musliman?Rekao je:Od cijeg jezika i ruku su postedjeni drugi muslimani.(Buhari mea el Feth 1/54,Muslim mea serhi enNevevi 2/12)

Rekao je Ebu Berze r.a: Poslanik s.a.v.s nam je odrzao takvu hutbu da su ga cule i zene u kucama rekao je: O vi koji ste primili islam samo jezicima a ne srcima ne ogovarajte muslimane i ne istrazujte njihove mahane!Ko bude istrazivao tudje mahane Allah ce istraziti njegove,a kome Allah istrazi mahane osramotit ce ga makar bio i u vlastitoj kuci.(Ebu Davud 4/270)

Kada je Poslanik s.a.vs. kamenovao Maiza r.a. zbog bluda jedan covjek je rekao svom drugu: Kamenovali su ga kao psa.Poslanik s.a.v.s. je s njima prosao pored lesa zivotinje i rekao im: Jedite!Rekli su zar da jedemo les?Rekao je:Ogovoranje vaseg brata smrdi vise od lesa ove zivotinje.(Ebu Davud 4/148)

Rekao je Hasan el Basri rahimehullah: Tako mi Allaha,ogovaranje brze izgriza vjeru covjeka nego crv tijelo.
Takodjer je rekao: Covjece neces istinski vjerovati dok ne prestanes kuditi ljude zbog mahane koje i sam imas,i dok ne pocnes popravljati mahane na sebi.Ako tako uradis bit ces zauzeti sobom,a takvi su Allahu Azze we Dzelle najdrazi.

Rekao je Omer r.a: Spominjete Allaha Azze we Dzelle,spomen Allaha Azze we Dzelle je lijek,a ne spominjite ljude,spomen ljudi je bolest.

Imam Malik rahimehullah je spomenuo da je Isa a.s. rekao: Ne govorite mnogo osim kada spominjete Allaha jer govor srce otvrdnjava,a kruto srce je daleko od Allaha Azze we Dzelle ali bi neznate.Ne gledajte u ljudske grijehe kao da ste Gospodari,gledajte u svoje grijehe kao da ste robovi.Ljudi su ili iskusani ili ne,pa smilujte se iskusanima a zahvalite Allahu Azze we Dzelle na tome sto niste iskusani.(El-Muvvetta 2/986)

Preneseno je od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Znate li ko je bankrot?Rekli su: Bankrot je za nas onaj ko nema novaca ni robe.Rekao je: Bankrot u mome ummetu je onaj ko na Sudnji dan dodje sa namazom,zekatom i postom a uvrijedio je ovog,potvorio onog,bespravno otudjio imetak onog,prolio krv onog,udario onog pa svi uzmu od njegovih dobrij djela,a ako ne bude dovoljno dat ce mu dio losih djela i nakon svega biti ce strmoglavnjen u Dzehenem.

Preneseno je od Hasana Basrija rahimehullah da mu je neki covjek rekao: Taj i taj me ogovarao.Hasan rahimehullah je tom covjeku poslao tanjir svjezih hurmi i rekao: Cuo sam da si mi poklonio neka svoja dobra djela pa zelim da ti se oduzim,izvini sto se ne mogu potpuno oduziti.

Vehid Abduselam Bali-Zastita od dzina i sejtana u svjetlu Kur'ana i i Sunneta

 
 
18.06.2009.

Cuvanje jezika od velikog saljenja

Rekao je Ebu Hasan el Maverdi rahimehullah: Znaj,sala je odgadjanje izvrsenja prava i puta ka kidanju veza i neposlusnost.Steti onome ko se sali i uznemirava onoga na koga se sala odnosi.Steti onome ko se sali tako sto narusava njegov ugled i gubi sjaj,te privlaci maloumnike i galamu na sebe.Uznemiruje onoga na koga se sala odnosi tako sto mora slusati i gledati sto ne voli,ako presuti ruzno se osjeca,ako uzvrati bude nepristojan.Uistinu bi svako razuman trebao da se kloni sale i da se cuva njenih posljedica.(Edebu ed-dunja ve ed-din str 282)

Rekao je Omer r.a.: Ko se mnogo smije gubi ugled kod drugih,ko se sali biva omalovazavan,ko nesto cesto radi postane poznat po tome,ko mnogo govori mnogo grijesi izgubi stid,ko izgubi stid izgubi bogobojaznost,a ko izgubi bogobojaznost umre mu srce.

Rekao je Se'id ibn el-As rahimehullah: Sinko,ne sali se na uglednim zamrzit ce te,a ne sali se na neuglednim nasrnut ce na tebe.

Receno je: Sve ima svoje,a sjeme neprijateljstva je sala.

Rekao je EBu Nevvas rahimehullah: Okreni ledja onome ko potvara i idi od nje s mirom.Umri od bolesti sutnje bolje ti je od smrti zbog bolesti govora.Spasen je ko zausta svoja usta ponekad salom otvore se nepozeljna vrata.A zelje jedu i piju stvorenja.

Znaj da je sala dozvoljena uz dva uslova:

Prvi:Da nije laz.Preneseno je od Ebu Hurejra r.a. da je rekao: Rekli su: Allahov Poslanice!Ti se s nama salis?Rekao je:Ja,iako se s vama salim govorim istinu.(Tirmizi)
Takodjer od njega preneseno da je Poslanik s.a.v.s. rekao:Covjek kaze rijec s kojom je Allah zadovoljan i ne obraca na nju paznju Allah ga zbog nje uzdigne za nekoliko deredza.Drugi covjek kaze rijec na koju se Allah ljuti i ne obraca na nju paznju pa zbog nje ode u Dzehennem.(Buhari)


Drugi:Da nije cesto,jer mnogo smrte umrtvljuje.Rekao je Ebu Hasan el-Maverdi rahimehullah: Cesti smijeh odvraca od razmisljanja o vaznim stvarima.Ko se cesto smije gubi ugled,postovanje,mjesto u drustvu i vrijednost.

Rekao je Ebu Lejs Semerkandi rahimehullah: Ne sali se puno izgubit ces strahopostovanje,dobri ce te pokuditi,maloumni opdsjedati i ucvrstiti ce te u neugledne.Ne sali se s onima koje dobro ne znas i ne znas njihov karakter,a nema smetnje da se salis s prijateljima i sabesjednicima ako nema u sali grijeha i pretjerivanja,najbolja je umjerenost.Tako neces biti dosadan niti prezren u ocima drugih.

Rekao je Se'id ibn el-As rahimehullah svome sinu:Budi umjeren u sali jer pretjerivanje u njoj odnosi strahopostovanje i ohrabruje maloumnike.A potpuna ozbiljnost odgoni one koji zele tvoju blizitu i drustvo.

Saliti se treba s namjerom kako bi dobio nagradu za to,kao sto je sala sa suprugom da ni je usrecio i oraspolozio,to je Poslanik s.a.v.s. radio sa Aisom r.a. ili sala sa prijateljima zbog trajanja prijateljstva.Ako nista od toga nije tvoja namjera onda se sali s namjerom licnog odmora,vracanje snage,uklanjanje briga i dosade.Neko je rekao: Svojoj prirodi opterecenoj radom odmora daj neka se opusti i malo sale joj dopusti.Ali kada joj salu dozvolis neka bude kao so u tvojoj hrani.

                           Cuvanje jezika od ismijavanja i ruganja

Rekao je Uzviseni: O vjernici,neka se muskarci jedni drugima ne rugaju,mozda su oni bolji od njih,a ni zene drugima zenama,mozda su one bolje od njih.9El-Hudzurat 11)

Ruganje je gledanje drugog pogledom ponizenja,manjkavosti omalovazavanja i isticanja mahana u smislu ismijavanja s njima.Moze biti oponasanjem,govorom ili isaretom.(Afatu el-lisan str 5)

A zasto da se ruga vjernicima kada je Poslanik s.a.v.s. rekao: Mozda rascupan,prasnjav,neugledne odjece vjernik,na koga niko ne obraca paznju,da zakune Allaha da nesto uradi uradio bi.(Muttefekun alejh)

Takodjer je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: Allah ne gleda u vase likove i imetke,nego u srca i djela.(Muslim)

Razlog ismijavanja je oholost.kao sto je Poslanik s.a.v.s. rekao: Oholost je odbijanje istine i omalovazavanje ljudi.(Ahmed i Muslim)

Takodjer je rekao: U Dzennet nece uci niko ko u srcu bude imao oholosti koliko je zrno goruscice.(Muslim mea serhi en-nevevi 2/89 i Tirmizi 3/243)

I rekao je: Dovoljno je covjeku zla da omalovazava svoga brata muslimana.(Muslim mea serhi en Nevevi 16/121)

Vehid Abduselam Bali-Zastita od dzina i sejtana u svjetlu Kur'ana i Sunneta


 
 
18.06.2009.

Da li su sejhovi sufijskih redova bliski Allahu dz.s.

Da li su šejhovi sufijskih redova bliski Allahu, dž.š.

 

Pitanje: Koje mjesto u islamu zauzimaju sufije? Koliko je ispravno mišljenje da postoje Allahovi robovi i Njegovi štićenici koji imaju blisku vezu sa svojim Gospodarom? Neki ljudi su čvrsto uvjereni u istinitost ove pojave, te smatraju da za to imaju potvrdu u raznim religijama i na gotovo svim meridijanima. Kakav sud donijeti o onima koji za sebe tvrde da su sufije ili njihovi sljedbenici? Zar namaz i zikr nije jedna vrsta veze između roba i njegovog Gospodara?


Odgovo: Zahvala pripada Uzvišenom Allahu. Termin sufizam  nije bio poznat u periodu života Allahovog Poslanika, s.a.v.s., niti u periodu ashaba i tabi’ina. Tek nakon ovih prvih generacija na scenu dolazi jedna skupina pobožnih i skromnih ljudi (zahidi) koji su nosili vunenu odjeću (suf), pa su ih prozvali ovim imanom – sufije. Drugi su na stanovništvu da su dobili naziv po grčkoj riječi “sofija”, što u prijevodu znači mudrost. Ono što neki tvrde da su svoje ime dobile od riječi “safa“ (bistrina, čistoća, jasnost), ne može se smatrati ispravnim, pošto je “nomen relativum“ (tj. ime izvedeno iz drugog sufiksom – ijj) od riječi “safa” safaijj, a ne sufijj.
Pojavom ovog novog imena i skupine koja ga nosi, došlo je do još većeg rascjepa i raskola u redovima muslimana. Prve sufije su se razlikovale od kasnijih po tome što je kod ovih posljednjih pojava novotarija (bid’ata) bila znatno izraženija, kao što im mali i veliki širk nisu bili nepoznanica. Allahov Poslanik, s.a.v.s., upozorio je na njihove novotarije u slijedećim riječima: ”Klonite se novotarija u vjeri, jer svaka novotarija je bida’t, a svaki bida’t je zabluda!” (Prenosi ga Tirmizi i za njega kaže da je hasen-sahih.)
U onome što slijedi pokušaćemo napraviti komparaciju između vjerovanja sufija i njihovih obreda i učenja islama koje se zasniva na Kur’anu i sunnetu Allahovog Poslanika, s.a.v.s.:

- Postoje mnogi sufijski redovi, kao što su tidžanije, kadirije, nakšibendije, šazilije, rufaije i drugi. Sljedbenici ovih redova smatraju da su samo oni na istini (hakku), a da su svi drugi u zabludi. Kur’an zabranjuje razdvajanje i dijeljenje među muslimanima, kao što Uzvišeni Allah kaže: ”…i na budite od onih koji Mu druge ravnim smatraju, od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili; svaka stranka je zadovoljna onim što ispovijeda.” (Er-Rum, 31-32)
- Pojedine sufije su, pored Allaha, dž.š., počele obožavati poslanike, a.s., te žive i mrtve evlije. Obraćaju  im se riječima kao što su: ”O Gejlani!” ”O Rufai!” ”Pomozi Allahov Poslaniče!” ”Na tebe se oslanjamo o Allahov Poslaniče” itd. Allah, dž.š., zabranjuje da se u stvarima koje su samo u Njegovom domenu obraća nekome drugom mimo Njega, pa takav čin označava širkom. Allah, dž.š., kaže: ”I, pored Allaha, ne moli se onome ko ti ne može ni koristiti ni nauditi, jer ako bi to uradio, bio bi, uistinu, nevjernik.” (Junus, 106)
- Sufije smatraju da postoje kutbovi, bedeli i evlije kojima je Allah, dž.š., predao vođenje, upravljanje i uređenje stvari na ovom svijetu. Allah, dž.š., u Kur’anu navodi odgovor mušrika na pitanje koje im je postavio: ”…i  ko upravlja svim?” – “Allah!” – reći će oni.” (Junus, 31) Na osnovu ovoga zaključujemo da su arapski mušrici bolje poznavali Allaha, dž.š., od takvih sufija.
- Sufije, isto tako, pri pojavi neke nevolje, traže zaštitu kod nekog drugog, mimo Allaha, dž.š. Uzvišeni kaže: ”Ako te od Allaha kakva nevolja pogodi, - pa, niko je osim Njega ne može otkloniti; a ako ti kakvo dobro podari, - pa, samo je On Svemoćni.” (El-En’am, 17)
- Neke sufije vjeruju u vahdetil-vudžud (panteizam) gdje se poistovjećuje Stvoritelj i stvoreno, pa na kraju ispada da je sve stvoreno i da je sve božanstvo.
- Sufije pozivaju odricanju od ovoga svijeta, zanemarivanju uzročno-posljedičnih faktora i napuštanju džihada. Allah, dž.š., kaže: ”i nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu...” (El-Kasas, 77) “I protiv njih pripremite koliko god možete snage...” (El-Enfal , 60)
- Sufije stepen ihsana, kao ekskluzivno pravo, pripisuju isključivo svojim šejhovima. Oni od murida zahtijevaju da sebi u mislima predstave šejha kada god spomenu Allaha, dž.š., (kada čine zikr ), pa čak i u samom namazu. Neki idu čak dotle  da stavljaju šejhovu sliku ispred sebe za vrijeme namaza. Allahov Poslanik, s.a.v.s., u hadisu kaže: ”Ihsan (dobročinstvo) je da obožavaš Allaha, dž.š., kao da Ga gledaš, pa ako Ga ti ne vidiš, zaista, On tebe vidi!” (Muslim)
- Sufije, također, smatraju dozvoljenim ples i upotrebu defa i muzičkih instrumenata, kao i podizanje glasa prilikom učenja zikra. Allah, dž.š., kaže: ”Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene...” (El-Enfal, 3) Možete ih vidjeti kako od zikra izgovaraju samo Allahovo, dž.š., ime: “Allah, Allah, Allah!” Ovakav način zikra se smatra novotarijom i govorom koji ne nosi u sebi šerijatsko značenje. Neki idu i dalje od toga, pa izgovaraju samo (Ah, ah!) ili (Hu, hu!) Stav islama i sunneta o pitanju zikra jeste da musliman spominje svog Gospodara ispravnim i razumljivim govorom za koji ima nagradu kod Uzvišenog Allaha kao što su riječi: Subhanallah - neka je slavljen Allah, dž.š., Elhamdulillah - hvala Allahu, dž.š., La ilahe illallah – nema istinskog boga osim Njega, Allahu ekber – Allah, dž.š., je najveći i sl.
- Sufije u svojim stihovima, za vrijeme zikra, kao tematiku uzimaju žene i dječake. Strastvena  ljubav, zaljubljenost, žudnja i sl. Motivi su koje tom prilikom spominju, kao da se nalaze na kakvoj zabavi gdje se pleše uz vino, pljeskanje i galamu. Sve nabrojano se ubraja u mušričke običaje, obrede i rituale. Allah, dž.š., kaže: ”Molitva njihova pored Hrama svodi se samo na zviždanje i pljeskanje rukama...” (El-Enfal, 35)
- Neke sufije koriste metalne čavle i zabijaju ih u svoja tijela uz uzvikivanje nekih riječi, kao što je npr.: ”Djede!” Na taj način dolaze mu šejtani kako bi mu pomogli da izvede svoju tačku bez posljedica, pošto je zatražio pomoć mimo Allaha, dž.š. Uzvišeni Allah kaže: ”Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati. “ (Ez-Zuhruf, 36)
- Sufije tvrde da imaju otkrovenja i da poznaju šta će se desiti u budućnosti (gajb stvari), a Kur’an ih izričito pobija. Allah, dž.š., kaže: ”Reci: ´Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna šta će se dogoditi...´” (En-Neml, 65)
- Sufije, također, tvrde da je Allah, dž.š., stvorio ovaj svijet zbog Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s., a Kur’an ih demantuje riječima Uzvišenog Allaha: ”Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi ibadet čine.” (Ez-Zarijat, 56)  Allah, dž.š., se obraća Muhammedu, s.a.v.s., slijedećim riječima: “…i sve dok si živ, Gospodaru svom ibadet čini!” (El-Hidžr, 99)
- Sufije tvrde da je moguće vidjeti Uzvišenog Gospodara još na ovom svijetu, a Kur’an ih demantuje ajetom u kome se Musa, a.s., obraća Uzvišenom Gospodaru riječima: ”Gospodaru moj, ukaži mi se da Te vidim!” – “Ne možeš Me vidjeti“ – reče…” (El-Earaf, 143)
- Sufije tvrde da na javi uzimaju direktno znanje od Uzvišenog Gospodara, bez posredništva Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa kažu: ”Moje srce mi prenosi od mog Gospodara.” Ovdje se postavlja slijedeće pitanje: Da li su oni bolji od ashaba?!
- Sufije organizuju skupove  i priređuju mevlude radi donošenja salavata na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a postupaju suprotno od njegovog učenja kada podižu svoj glas prilikom zikra i izvođenja ilahija i kasida u kojima se ponekad nalazi i otvoreni širk. Da li je Allahov Poslanik, s.a.v.s., proslavljao svoj rođendan? Da li su to činili Ebu-Bekr, Omer, Osman, Alija, r.a., četverica imama, osnivača pravnih mezheba i drugi? Ko više zna i ko je ispravnijeg ibadeta, oni ili sufije?
- Sufije se posebno pripremaju za putovanje i posjetu turbetima i mezarima, kako bi postigli blagoslov njihovih stanovnika, te kako bi tavafili (kružili) oko njih, ili klali žrtve u njihovoj neposrednoj blizini. Tim svojim djelima postupaju suprotno riječima Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: ”Posebno se priprema na put samo radi tri džamije: Mesdžidul-Harama, ove moje džamije i Mesdžidul-Aksa’a.” (Buharija i Muslim)
- Sufije se fanatično drže stavova svojih šejhova, makar to bilo suprotno onome što kaže Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik, s.a.v.s. Allah, dž.š., kaže: ”O vjernici, ne odlučujte se ni na što dok za to ne upitate Allaha i Poslanika Njegova...” (El-Hudžurat, 1)
- Sufije upotrebljavaju talismane, zapise, razne znakove, slova i brojeve kako bi pomoću njih pravili hamajlije, zaštite i donosili odluke.
- Sufije se ne zadovoljavaju salavatima koji su zabilježeni od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., nego sami izmišljaju salavate koji sadrže otvoreno traženje blagoslova od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i  težak širk sa kojim nije zadovoljan onaj na koga se donosi salavat.
Što se tiče pitanja vezanog za tačnost postojanje veze koju imaju sufijski šejhovi, odgovor je potvrdan, ali se ovdje radi o vezi sa šejtanima, a ne sa Uzvišenim Gospodarom. Jedni drugima kićene besjede govore da bi ih obmanuli, kao što to Allah, dž.š., kaže: ”Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali , šejtane u vidu ljudi i džinova koji su jedni drugima kićene besjede govorili da bi ih obmanuli  - a da je tvoj Gospodar htio, oni to ne bi učinili; zato ti ostavi njih, i ono što izmišljaju!” (El-En’am, 112)
“..A šejtani navode saradnike svoje da se s vama raspravljaju, pa ako biste im se pokorili, i vi biste, sigurno, mnogobošci postali.” (El-En’am, 121)
“Hoću li vam kazati kome dolaze šejtani? Oni dolaze svakom lašcu, grješniku.” (Eš-Šu’ara, 221-222)

Ovo je ta vrsta veze koja postoji u stvarnosti, a ne ona za koju lažno tvrde da je imaju sa Uzvišenim Gospodarom. Neka je Uzvišen Allah od svega toga! (Pogledati Mu’džemul-bide’i : 346 – 359)
Iznenadna odsustvovanja pojedinih šejhova sufijskih redova od očiju murida (sljedbenika) izravni je rezultat veze ostvarene sa šejtanima. Može se desiti, da bi povećali dojam i zabludu svojih sljedbenika, da, ponekad, koriste  šejtane radi prenošenja u neka udaljena mjesta i vraćanja  istog dana ili noći. Zbog toga postoji jedno veoma važno pravilo koje glasi da ljude ne cijenimo i vrjednujemo po čudima i neuobičajenim pojavama koje ih prate, nego na osnovu njihovog pridržavanja ili udaljenosti od Allahove, dž.š., Knjige i sunneta Njegovog Poslanika, s.a.v.s. Istinske evlije (Allahovi, dž.š., štićenici) oni su koji obožavaju Allaha, dž.š., onako kako je On propisao, bez primjese novotarija. Pojava čuda nije uslov i pokazatelj da je neko zaslužio taj status i postigao odabrani  stepen. Opis pravih Allahovih, dž.š., evlija došao je u hadisi-kudsiju, (hadis koga prenosi Allahov Poslanik, s.a.v.s., od svog Gospodara) kojeg Buharija prenosi od Ebu-Hurejre, r.a., a u kome Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Rekao je Uzvišeni Allah: ´Nagovještavam rat onome ko se bude neprijateljski odnosio prema Mome evliji. Najdraže sa čime Mi se može približiti Moj rob jesu dužnosti (farzovi ) koje sam mu propisao. Zatim Mi se i dalje  približava sve dok ga ne zavolim. Kada ga zavolim, postajem njegov sluh pomoću koga čuje, njegov vid pomoću koga gleda, njegova ruka kojom dohvaća, njegova noga kojom korača. Ako nešto zatraži od Mene, Ja ću mu dati i ako potraži utočište kod Mene, Ja ću mu ga pružiti!” (Buharija, 2384/5)
Allah, dž.š., upućuje na pravi put !

Odgovori o islamskom vjerovanju - Muhammed Salih Munedždžid -  36 str.

Preuzeto sa stranice http://www.islam-iman.com  da Allah dz.s. nagradi osobu koja prezenetira jos jednu u nizu od stranica koje se bave Kur'anom i Sunnetom
 
17.06.2009.

Sakupljanje donacija za sestru

SAKUPLANJE DONACIJA ZA SESTRU

EsSleamu alejkum dragi posjetioci.Nedavno smo dobili poruku o veoma potresnom slucaju.Naime radi se o sestri Semsi koja inace boravi u Bugojnu.Ona je samohrana majka 5-tero djece(jetima) ima i trenutno joj treba finansijska pomoc.Ovim putem trazimo od brace i sestara koji su mogucnosti da to ucine.Novcane uplate se mogu izvrsiti na sljedeci ziro racun: Raifaisen banke br racuna: BA391611955012730557,RZBABA 2S.Detaljnije informacije o ovom slucaju se obratiti na email: aturan@live.com

http://www.movta.net/

 
 
 
 
17.06.2009.

Talibani osisali muzicare i privezali ih za drvo

Talibani ošišali muzičare i privezali ih za drvo

Talibanski borci isprebijali su članove jedne grupe muzičara, ošišali ih i ostavili vezane za drvo tokom noći, jer su svirali na svadbi u Afganistanu, rekli su lokalni plemenski izbori.
Foto: AFP/Ilustracija
Foto: AFP/Ilustracija
"Svečanost je bila u toku kada je grupa talibana ščepala pet muzičara i počela da ih tuče i razbija njihove muzičke instrumente", rekao je Rahmatulah Kan, jedan od plementskih lidera u selu Merke Kel.

On je dodao da su nakon toga muzičare vezali konopcem za drvo i ostavili ih cijelu noć, a ujutro su ih pronašli seljani. Kan je rekao da su talibanski borci obrijali glave muzičarima i natjerali ih da se pred cijelim selom zakunu da nikada više neće ni pjevati ni svirati na svadbama.

Svadbe i zaruke u Afganistanu u ruralnim područjima tradicionalno se proslavljaju uz stotine gostiju, uz muziku i pjevanje koje traje cijelu noć.

P.S. U bosni bi 90% celavih bilo :)
 
17.06.2009.

Cuvanje jezika

Rekao je Ebn el Qajjim rahimehullah: Suvisan govor predstavlja vrata svakog zla kroz koja sejtan obmanjuje covjeka.Suzdrzavanje od suvisnog govora zatvara sva ta vrata.Mnoge razove izazvalaje jedna rijec.Poslanik s.a.v.s. je rekao Muazu r.a.: A zar ce ljudi na noseve padati u Dzehenem osim kao zrtve svojih jezika?Prenije su Hakim i Tirmizi ocjenili ga vjerodostojnim.Nepotreni pogledi i nepotreban govor uzrok su vecini grijeha.To su dva najveca sejtanova prilaza covjeku,jer ti dijelovi tijela se nikad ne umaraju niti postignu za razliku od stomaka,kada se napuni nema potrebe za hranom.Oci i jezik se nikada neumaraju od gledanja i govora.


        Jezik treba cuvati od govora o onome sto se covjeka ne tice


Treba ga cuvati zbog toga sto je u tome gubitak vremena koji je kapital svakog vremena.Mogao je spominjati Allaha Azze we Dzelle i zasluziti veliku nagradu.Govor o onome sto se covjeka ne tice ako nije stetan onda je u najmanju ruku gubitak vremena i nagrade.Poslanik s.a.v.s. je rekao: U covjekov lijep islam spada izbjegavanje onoga sto ga se netice.(Tirmizi 3/382)  Takodjer je rekao: Ko buse sutio bit ce spasen.(Taberani)


Prenio je Mudzahid rahimehullah od Ibn Abbas r.a. da je rekao: Petero mi je draze od uvakufljenih dirhema:

1-Ne govori sto te se netice!To je visak a nisi siguran da ti nije i grijeh
2-Ne govori ono sto te se tice dok ne bude prilika!Nekada covjek govori o necemu sto ga se tice ali u neprilici pogrjesi
3-Ne raspravljaj ni sa pametnim ni sa glupim!Pametan ce te poraziti a glup povrijediti.
4-kada ti je brat odsutan spomeni ga po onome sto bi volio da on kaze za tebe,oprosti mu sto bi volio da i on tebi oprosti i ponasaj se prema njemu kao sto bi volio da se on ponasa prema tebi
5-I radi kao sto radi covjek koji zna da ce biti nagradjen za dobro a kaznjen za uvazavanje.

Upitan je mudri Lukman a.s.: U cemu se krije tvoja mudrost?Rekao je: Ne pitam sto ne moram i ne mijesam se u ono sto me se ne tice.
Omet r.a. je rekao: Ne petljaj se u ono sto te se ne tice,kloni se svoga neprijatelja,pazi se prijatelja osim ako je pouzdan i povjerljiv,a pouzdan je samo ako se boji Allaha Azze we Dzelle.Ne druzi se sa gresnikom jer ce te nauciti grijesenjem,ne povjeravaj mu svoje tajne i savjetuj se sa onima koji se boje Allaha Azze we Dzelle!
Zato,moj brate muslimanu,obaveza je kloniti se govora koji nas se ne tice.Znaj da je to dusi tesko.Rekao je Muverrik el Adzeli rahimehullah: Jedno trazim vec dvadeset godina i nisam nasao,ali cu i dalje traziti.Upitali su ga:Sta to?Rekao je: Sutnja o onome sto me se ne tice.

                         Cuvanje jezika od suvisnog govora

To je beskorisni dodatak govoru.Ako je dovoljna jedna rijec a spomene dvije,druga je visak.Rekao je Uzviseni:
Nema dobra u mnogim njihovim potajnim govorima,osim u govoru onog ko trazi da se sadaka udjeljuje,ili dobro cini,ili uspostavlja mir medju ljudima!(En-Nisa 114)

Rekao je Ibn Mesud r.a: Cuvajte se suvisnog govora,dovoljno je covjeku sto mora govoriti.
Mudzahid rahimehullah je rekao: Sve sto se kaze pise se.I kada covjek usutkuje dijete i kaze: Kupit cu ti to i to-bude upisan kao lazov.
Rekao je Ibahim et Tejmi rahimehullah: Vjernik kada hoce nesto reci pogleda,pa ako je u njegovu korist kaze,ako nije presuti.A gresnik samo govori.

                                 Cuvanje jezika od govora o neistini

O neistini kao sto je govor o grijesima,opisi zena,pijankama,gresnicima,uzivanjima bogatih,oholosti vladara i slicno,preneseno je od Bilala ibn Harisa el Muzenija r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Covjek kaze rijec s kojom je Allah zadovoljan i ne obraca na nju paznju Allah mu zbog nje propise Svoje zadovoljstvo do Dana susreta sa Njim.Drugi covjek kaze rijec na koju se Allah ljuti i ne obraca na nju paznju Allah mu zbog nje propise Svoju srdzbdu do Dana susreta sa Njim.(Malik i Tirmizi-hasen sahih)

Rekao je Ibn Mesud r.a: Najgresniji ljudi na Sudnjem danu bit ce oni koji budu najvise o neistini govorili.(Taberani)

                                Cuvanje jezika od prepirki i rasprava

Rekao je Ebu Umame r.a.: Rekao je Poslanik s.a.v.s: Ja garantujem kucu na pocetku Dzenneta onome ko ostavi raspravu makar bio u pravu,garantujem kucu u sred Dzenneta onome ko ostavi laz makar i u sali i garantujem kucu na vrhu Dzenneta onome ko se lijepo ponasa.(Rijadu-s-salihin 1/420-vjerodostojan)

Rekao je Ibn Mesud r.a: Ne raspravljajte se,nema u raspravi mudrosti i nema garancije od smutnje.

Ebu Umame r.a. je preneseno da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Koji god narod zaluta nakon upute pojave se medju njima rasprave.(Tirmizi-vjedostojan)

Rekao je Muslim ibn Jesar rahimehullah: Cuvajte se rasprave,to su trenutci neznanja ucenog i sejtan ga pokusava zavesti.

Rekao je imam Malik rahimehullah: Rasprave srca cine krutim i unosi mrznju medju ljude.

Rekao je Bilal ibn Sa'id rahimehullah: Kada vidis da je neko svadjalica,voli raspravljati i opcinjen je svojim misljenjem potpuni je gubitnik.

Omer r.a. je rekao: Ne uci znanje zbog troga:rasprave,hvalisanja i pokoravanja pred drugim,niti ga ostavljaj zbog stiga,misljena da ti ne treba i zadovoljstva neznanja.

Znaj brate muslimanu,raspravom se istine nedokazuje,niti pobija neistina,stavise mozda bude razlogom jos cvrsceg drzanja sljedbenia po principu neistina za neistinu.Musliman je duzan kloniti se rasprave.

Ako zelis nekome uputiti savjet neka to bude blago i tajno,sto je bolje,kako onome kome je savjet upucen ne bi bilo neprijatno pred drugima.U slucaju da ga savjetujes pred drugima,uglavnom ljudi ostaji pri svom misljenju i podrzavaju ga makar i neistinom.
 
 
17.06.2009.

Strast koja me je upropastila

Strast koja me je upropastila

Strast koja me je upropastila

Jednog turobnog dana, na pijac grada Haber na istoku Saudijske Arabije, sjedio sam u jednom restoranu i pijuckao kahvu. Dok sam čitao novine, primjetih djevojku lijepih očiju, privlačnog tijela i koketnog hoda. Prolazila je ispred gledajući me strasnim
pogledom žednim moje ljepote, korpulentnosti i pedantnosti. Ustao sam bez ikakvog osjećaja i krenuo...

za njom. Ušla je u jednu prodavnicu. Nisam je mogao pratiti plašeći se ljudi iz obezbjeđenja - a ne Allaha - da me Allah sačuva. Okrenula se licem prema meni i bijelom, lijepom, nježnom i gracioznom rukom pokazala burmu i narukvice. Bez ikakvog osjećaja sam ušao u prodavnicu. Ona mi, učtivo, reče: „Molim vas, ako mogu dobiti vaš broj?“ Usmeno sam ga izdiktirao, a ona zapisala u bilježnici koja će nam izazvati
probleme. U posljednjim noćnim satima me je pozvala. Počeli smo slatkorječivim i zadivljujućim govorom. Rekla je da je raspušćenica, da ima veliki imetak i 31 godinu. Kada sam je vidio, pomislio sam da je osamnaestogodišnjakinja.

Nakon čestih razgovora, počeli smo dogovarati susret. Na početku smo se susretali u restoranima. Prilikom susreta, nisam je mogao poljubiti ili joj bar cjelivati ruku. Moje vezivanje za nju se povećalo. Govorio sam sebi: “Ona je čestita, nikoga prije mene nije upoznala. Ja sam u njenim očima divan mladić, jer sam obdaren ljepotom.’’
Jednog dana me je nazvala:
- Želim da dođeš zbog nečega veoma važnog.
- Ja sam pod tvojom naredbom, živote moj!
- Želim da se sretnemo u restoranu za sat.
- Dolazim, i u vatru ako treba.

Sreli smo se u restoranu i počeli razgovarati. Rekoh joj: „Živote, šta želiš da učinim za tebe?“ U tom trenutku, iz torbe izvadi avionsku kartu, prve klase, za Kairo koja je glasila na moje ime i boravak od tri dana u hotelu od pet zvjezdica. Također je izvadila i ovjeren ček od deset hiljada saudijskih rijala rekavši: „Želim da odeš u Kairo sutra kao što stoji u karti, odsjedneš u tom hotelu i sretneš se s jednim čovjekom, evo ti njegov broj telefona. On će te povesti u jednu agenciju. Ti ćeš, u moje ime potpisati s njim dogovor o odjeći koja dolazi iz Pariza. Ovaj papir ti je punomoćje. Molim te da to uradiš.“

Uzeo sam ovlašćenje i krenuo istog trenutka. Kamo sreće da nisam. Kada sam stigao, u četiri sata poslije podne, riješio sam se malo odmoriti. U devet sati, sam uzeo telefonski imenik i potražio broj koji mi je dala. Kamo sreće da ga nisam tražio! Možete li pretpostaviti ko je bio na tom broju? Moja prijateljica! Rekao sam: „Da?“, a ona: „Došla sam da ti bolje pojasnim stvari. Dragi, dođi u taj i taj apartman.“ Istog trena sam otišao i zatekao je u prozirnoj i izazovnoj odjeći. Ko god bi je vidio u takvoj odjeći, ne bi se mogao kontrolirati, osim onoga koga Allah zaštiti. Zagrlila me je i počela ljubiti i dodirivati. Zaboravio sam se i imao odnos s njom, počinio sam blud. Produžio sam rezervaciju na deset dana i svo vrijeme ostao s njom.

Nakon toga smo se istim avionom vratili sjedeći zajedno. Letjeli smo, a nismo bili svjesni da je Uzvišeni Allah iznad nas. Izgubili smo osjećaj o Njegovom postojanju. Ovako smo proveli punu godinu. Imali smo odnose u njenom stanu, ali je često dolazila i u moj, skromni stan. Jednog dana sam s bratom bio u Rijadu, prijestolnici Saudijske
Arabije. Allah je odredio - imali smo saobraćajnu nesreću. Brat je iskrvario, a meni se nije dogodilo ništa, hvala Allahu. Imao sam svega nekoliko neznatnih povreda. Ljudi su se okupili oko nas, došla su ambulantna kola.

Prebačeni smo u obližnju bolnicu. Brata su odmah uveli u operacionu salu. Doktor je tražio da mu dam krv, jer smo istih krvnih grupa. Odgovorih da sam spreman. Odveli su
me do transfuzione sale i uzeli malu količinu zbog provjere. Bio sam siguran u sebe. Ni na um mi nije padala žena s kojom sam imao seksualne odnose. Nakon analize, uđe doktor tužnog lica. Ja ga upitah:
- Doktore, šta se dogodilo mome bratu? Molim te, reci mi!
- Sinko, molim te da budeš čvrst vjernik u Allahovu odredbu.

Ustao sam sa kreveta i uzviknuo:
- Je li brat umro, je li umro?
- Ne.
- Šta se, dogodilo?
- Tvoja krv je zaražena HIV-virusom.
To me je ošinulo poput munje. Kamo sreće da se zemlja otvorila i progutala me. Kada mi je ovo doktor rekao, onesvijestio sam se. Pošto sam malo došao sebi, upitah doktora:

- Jesam li stvarno bolestan od te neizlječive bolesti? Allahu, od kada sam u takvom stanju?
- Još nisi bolestan, samo nosiš virus koji će bit u tebi cijelog života.
Dva dana po nesreći, brat je preselio. To me je jako rastužilo. Nije mi bio samo brat, već i iskreni prijatelj koji me je, od prvog trenutka, savjetovao da se klonim ove žene, jer sam mu ispričaoza našu vezu.

Deset dana nakon bratove smrti, pozvala me je prijateljica i rekla:
- Dragi, gdje si ti? Prošlo je puno vremena...
- Šta želiš?
- Šta ti je?
- Poginuo mi je brat u saobraćajnoj nesreći i žalostan sam
zbog njega.
- Kada te mogu vidjeti?
- Više se nećemo viđati.
Otvoreno sam joj rekao da je volim, ali da se više nećemo viđati, jer joj ne želim nanijeti zlo. Upitala me je zbog čega, ispričah joj za virus. Upitala me je da li sam imao odnos s drugim djevojkama, što sam negirao. Opet me je upitala da li sam ikada primao krv odnekoga, što sam odbacio. Tada reče:
- Znači, moja namjera se ostvarila!
- Kakva namjera, ženo?
- Želim se osvetiti svim muškarcima zato što su uzrok moje bolesti. Vidjet će to! Ti si prvi, a ostali su na putu.Zatim me je pljunula i spustila slušalicu. Rekao sam:
- Dovoljan nam je Allah i divan je On zaštitnik. Ti, ženo, imaš sidu!

Ostale riječi ne želim spominjati kako vam ne bi povrijedio osjećanja. Sada imam 32 godine i još se nisam oženio. U dvadeset devetoj godini sam bio pred ženidbom i tada sam se razbolio od ove bolesti. Majka i braća i dalje insistiraju da se ženim. Odbijam, jer sam zarobljenik ove opake bolesti. Oni to ne znaju, a ja je ne želim prenijeti na suprugu i djecu. Obzirom da sam najstariji, otac me je želio oženiti, ali je umro i ne dočekavši ispunjenje želje. Čak mi i kolege s posla stalno spočitavaju da se trebam ženiti.

Sada sam pod velikim duševnim umorom. Imam 55 kg, iako sam prije bolesti imao 68. Sve to zbog duševnog stanja i opake bolesti koja će mi prije ili poslije okončati život.
Iskreno sam se pokajao, klanjam namaze i napamet učim Kur’an, iako je, možda, kasno.
Ovo pismo šaljem svim muslimanima, braći i sestrama, ne bi li se klonili svega što srdi Allaha, kao što je nemoral i druge zabranjene stvari. Šaljem svoj savjet internetom i novinama i kažem: "život je lijep i njegova slast je ljepota, ali je pokornost Allahu ljepša... Nije slast u nekoliko minuta spolnog odnosa na nedozvoljen način, koji uništavaju tvoj život i bacaju te u Džehennem i probleme koje
ja danas, i svaki dan, preživljavam
."

Ovu priču sam napisao iz ljubavi prema vama i straha za vas od prljavih bolesti. Želim da vas ova moja priča približi Allahu i pojača vaše vjerovanje, pa da vas šejtan ne može zavesti. Očekujem da ćete moliti Allaha za moje izlječenje. Molim Ga da nagradi svakog ko pomogne širenju ove priče.

Iz knjige "Otvorili su dusu i srce" - autor: Amr Halid

Preuzeto sa stranice http://www.n-um.com/
 
17.06.2009.

Cuvanje pogleda

Raspusten pogled je jedan od najvecih sejtanovi prilaza covjeku.Zato obaranje pogleda sejtana unistava i gubi nadu u zavodjenje.Rekao je Ibn el-Qajjim rahimehullah: Pretjerano gledanje vodi ka uocavanju ljepote necega,ulaska u srce i razmisljanje o tome i nacinu dolaska do njega.Znaci,pocetak smutnje je suvisno razgledanje,kao sto je preneseno od Poslanika s.a.v.s. u Musnedu: Pogled je sejtanova otvorna strelica.Ko obori pogled radi Allaha,Allah ce mu u srce ubaciti slast koju ce osjecati do Dana susreta s Njim..
Poslanik s.a.v.s. je zabranio pustanje pogleda zbog stetnosti.Rekao je Aliji r.a: Ne bacaj pogled jedan za drugim!Imas pravo na prvi ali ne na drugi.(Ahmed,Ebu Davud,Tirmizi-hasen garib)

Rekao je  Ibn Mes'ud r.a: Svaki pogled sejtan iskoristi za zavodjenje.

Ebu Hurejre r.a. je prenio od Poslanika s.a.v.s. da je rekao: Covjeku je propisan udio u bludu i to ce on neminovno uraditi.Blud ociju je pogled,usiju slusanje,jezika govor,ruke hvatanje,noge hodanje.Srce zeli i nada se,a spolni organ potvrdi ili odbije.(Buhari me el-Feth i Muslim)

Poslanik s.a.v.s. je sejtanu zatvorio svaki prilaz i svaka vrata pred nosom.U tom kontekstu je zabranio ulazak samim zenama: Ni posto ne ulazite samim zenama!Jedan ensarija upita:Sta mislis na djevera?Rekao je:Djever je smrt!(Buhari mea el-Feth 9/330,Muslim mea serhi en Nevevi 14/153,Tirmizi 2/319) Ova pokudjenost ulaska zenama je iste vrste kao i hadis: Kad god se osame muskarac i zena sejtan je s njima treci.(Buhari mea el Feth 9/331,Muslim mea serhi en-Nevevi 9/110)

Poslanik s.a.v.s je zabranio osamnjivanje sa zenom strankinjom: Neka se covjek ne osamnjuje sa zenom ako nije s mahremom.Prenijeli su ga Buhari i Muslim

Stavise,zabranio je rukovanje sa stranom zenom: Bolje vam je probosti glavu zeljeznim svrdlom nego dodirnuti zenu koja vam nije halal.(Albani kaze da je sahih)

Poslanik s.a.v.s. je rekao: Ko mi garantuje za jezik i spolni organ ja mu garantujem Dzennet.(Buhari mea el-Feth 11/308)

Zabranjeno je i zeni gledati muskarce.Rekao je Ibn Kesir rahimehullah: Mnogi ucenjaci smatraju da je zeni zabranjeno gledati muskarce sa strascu ili bez nje.Mnogi od njih svoj stav potkrepljuju hadisom koji su prenijeli Ebu Davud i Tirmizi rahimehullah od Ummu Seleme r.a. koji glasi:Bila sam kod Poslanika s.a.v.s. u kuci i Mejmune r.a. je rekla: Dok smo sjedili sa Poslanikom s.a.v.s. dosao je Ibn-Ummi Mektum i usao kod njega a vec je dosla naredba o hidzabu.Poslanik s.a.v.s. je rekao: Pokrijte se od njega!Rekla sam:Allahov Poslanice,zar nije slijep,ne vidi nas i ne zna nas?Poslanik s.a.v.s. je rekao: Zar ste vi slijepe,zar vi ne vidite?

Allah Azze ve Dzelle je propisao trazenje dozvole za ulazak zbog pogleda.Rekao je Sehl ibn Sad r.a: Neki covjek je provirio kroz rupu u Poslanikovu s.a.v.s. sobu.U Poslanikovoj s.a.v.s. ruci je bio cesalj od slonove kosti,cesao se po glavi sa njim.Poslanik s.a.v.s je rekao:Da znam da provirujes ubo bih te ocim u oko.Trazenje dozvole je i propisano zbog pogleda.(Buhari i Muslim)

Sevban r.a. je prenio da je Poslanik s.a.v.s rekao: Muslimanu nije dozvoljeno pogledati u kucu prije trazenja dozvole.Ako pogleda kao da je vec usao.(Buhari)

Preneseno od Ibn Abbasa r.a. preko Araa rahimehullah da je rekao: Upitao sam Ibn-Abbasa r.a. da li da trazim dozvolu za ulazak kod svoje sestre?Rekao je: Da.Rekao sam:Ona je u mojoj kuci.On je rekao:Zar bi volio da je vidis neodjevenu?(Buhari mea el Feth 11/8 i Muslim mea bin serhi en-nevevi 14/142)

Poslanik s.a.v.s. je rekao: Nisam ostavio vece iskusenje za muskarce od zena.(Mutefekun alejh)
I rekao je: Cuvajte se dunjaluka i cuvajte se zena,jer prva smutnja u Benu Israilu su bile zene.(Muslim)

Receno je: Sejtan zenama govori: Ti si pola moje vojske,moja nepogresiva strelica,moj pokvarenjak za tajne i moj izaslanik za potreba.

Rekao je Seid ibn Musejjeb rahimehullah: Za koga iblis izgubi nadu da ce ga zavesti pridje mu sa strane zena.

Ko ugleda lijepu dopadljivu zenu neka pridje svojoj supruzi i utoli strast.Ako nije ozenjen neka posti,post mu je stit.I neka bude jake volje dubokog imana i neka se ne pokori strastima jer ako im se pokori porobit ce ga i poniziti..Sta mislis o onome koji je svoju strast za boga svoga uzeo...(El-Dzasije 23)

Poslanik s.a.v.s. je rekao: Sedmericu ce Allah staviti u Svoj hlad kada drugog hlada nece biti.Spomenuo je medju njima covjeka koga je lijepa i ugledna zena pozvala na nemoral a on rekao: Ja se bojim Allaha Gospodara svjetova.(Mutefekun alejh)

Prenosi se da je Sulejman ibn Jesar rahimehullaj krenuo iz Medine na hadz sa svojim prijateljem.Kada su stigli do mjesta El-Ebva njegov prijatelj je stavio hranu i ptisao nesto kupiti.Sulejman rahimehullah je ostao u satoru.Bio je jedan od najljepsih i najbogobojazniji ljudi.S vrha brda ugledala ga je jedna beduinka,spustila se i pred njega stala.Na sebi je imala niqab i rukavice,otkrila je lice kaoa od mjesecine isklesano i rekla.Ugosti me!On je mislio da hoce hranu pa je ustao da joj da preostalu hranu ali je ona rekla: Necu ja hranu,ja hocu ono sto rade muz i zena.Tada je rekao: Tebe je Iblis poslao.Stavio je glavu u krilo i poceo neutjesno plakati.Kada je ona to vidjela prekrila je lice i otisla svojoj porodici.Nakon toga,vratio se njegov saputnik i zatekao ga kako place,upitao ga je zasto i kada mu je sve ispricao i on je poceo plakati.Sulejman rahimehullah ga upita:A sto ti places?Rekao je:Ja sam preci da placem od tebe,jer se bojim da sam bio na tvom mjestu nebi se uzdrzao.Po dolasku u Mekku Sulejman rahimehullah je obavio obilazak oko Kjabe i s'aj,zaputio se neizgradjeni dio Kjabe,pokrio se i zaspao.U snu mu je dosao lijep,stasit i prijatnog mirisa covjek.Sulejman rahimehullah mu rece:Ko si ti Allah ti se smilovao?Rekao je: Ja sam Jusuf.Rekao je: Iskreni Jusuf.Rekao je: Da.Suleman je rekao: Ono sto se dogodilo tebi i vezirivoj zeni uistinu je zadivljujuce.Jusuf a.s. je njemu rekao: Jos vise zadivljuje ono sto se desilo tebi i beduinki u El-Ebvau.

Sve ovo navodimo s ciljem da pokazemo da raspusten pogled unistava covjeka.
Zbog svega toga,rekao je Allah Azze we Dzelle:

Reci vjernicima neke obore poglede svoje i neka cuvaju stidna mjesta svoja;to im je cednije,jer Allah uistinu,zna ono sto oni urade.(En-Nur 30)

Rejai he Sejjid Kutb rahimehullah: Islam ima za cilj uspostavljati cisto drustvo.Drustvo u kome se ne pobudjuju svakog trenutka strasti i ne bude krv i meso.Konstantno budjenje strasti ima za posljedicu neutoljivu zivotinjsku uspaljenost.A gresni pogledi,ukrasi,zavodoljivi pokreti,golotinja samo jos vise raspiruje tu zivotinjsku i ludjacku strast.Nerv i cvrsta odluka popustaju pod tim pritiscima i dovode do raspustenih nekontrolisani odnosa ili do nervnog sloma i dusevnih kompleksa izazvanih suzdrzavanjem nakon iritiranja strasti.To granici sa mucenjem.Jedno od Islamskih sredstava uspostave cistog drustva je sprecavanje uzbudjenja i odravanje tog prirodnog nagona u njegovoj prirodnoj snazi izmedju spolova daleko od vjestackog uzbudjenja i usmjeravanje tog nagona na siguran i cist nacin.Prirodni nagon,osjecaj prema zeni duboko je u ljudskoj prirodi,Allah Azze we Dzelle je tim nagonom odredio odrzanje vrsta na Zemlji i smjeni generacija.Znaci,to je stalni osjecaj koji miruje pa se uvijek ponovo pojavi.Stalno budjenje tog osjecaja izaziva potrebu za udovoljenjem,u suprotnom rastreseni nervi sa umaraju i to je za njih poput stalnog mucenja.Taj nagon razdrazuje pogled,pokret,osmjeh koketiranje,zavodljiv glas...Siguran je samo put smanjenja nadrazujucih faktora i ogranicenje na prirodnu granicu,Nakon toga zadovoljiti prirodne potrebe.To je put islama,uz odgoj i upraznjavanje ljudske snage u druge zivotne probleme koje nisu u vezi sa krvi i mesom.

Rekao je Kurtubi rahimehullah: Vid je najveci prolaz do srca i najvise cula djeluje s njim.U skladu s tim,najvise ljudi pogled zavede,te je stoga obaveza upozoriti na njega i obarati od svega sto je haram.

Ovim ne zelim reci da pogled treba cuvati samo od stidni djelova tijela,treba ga cuvati i od svih grijeha kao sto su gledanje muslimana pogledom mrznje,zavisti,gnjeva,omalovazavanje itd.

Vehid Abduselam Bali-Zastita od dzina i sejtana u svjetlu Kur'ana i Sunneta


 
 
 
17.06.2009.

Iskrenost

Iskrenost je put spasa od sejtana,to je i on sam priznao,jer je Allah Azze we Dzelle,rekao prenoseci njegove rijeci: Gospodaru moj,rece,zato sto si me i u zabludu doveo,ja cu njima na Zemlji porokoke lijepim predstaviti i sve cu ih zavesti,osim Tvojih iskrenih robova medju njima.(El-Hidzr 39-40)

Sejtan je priznao da ne moze iksrene zavesti,pa ko su oni?To su oni koji rade dobra djela i ne vole da ih ljudi hvale zbog toga.Rekao je Jekub el Mekfuf rahimehullah: Iskren je onaj ko krije svoja dobra djela kaoa sto krije losa.

                            Sta je iskrenost?

Rekao je Sehl rahimehullah: Iskrenost je kada su i robova aktivnost i odmor zbog Allaha Azze we Dzelle.

Ibrahim ibn Edhem rahimehullah je rekao: Iskreno je iskrena namjera prema Allahu Azze we Dzelle.

Ebu Osman rahimehullah je rekao: Iskrenost je neobracanje paznje prema stvorenjima zbog stalnog razmisljanja o Stvoritelju.

Neki su o iskrenosti rekli: Iskrenost je stalno vodjenje racuna da te Allah Azze we Dzelle vidi i zanemarivanje licnih koristi.

Poslanika s.a.v.s. je rekao: Allah prihvata samo iskrena djela kojima se zeljelo Njegovo lice.(Nesai i Ibn Hadzer)

Dzeunejd rahimehullah je rekao: Neki Allahovi Azze we Dzelle robovi su shvatili,kada su shvatili poceli su raditi dobra djela,kada su poceli raditi dobra djela bili su iskreni,iskrenost ih je odvela na vrata svakog dobra.

Zbog toga je iskrenost zaklon neprobojni koji stiti covjeka od sejtanovih spletki koji on pokusava svim silama i na svaki nacin izvesti covjeka iz tog zaklona iskrenosti.Navest cemo primjer koji pojasnjava tu istinu.

Obaveza je svakom robu pratiti svoje srce prije i u toku djela,kako bi vidio da li odredjeno djelo radi samo zbog Allahovog Azze we Dzelle lica ili postoje i drugi razlozi,licni intereti i strasti.U one koji u namjerama imaju licne interese spadaju postaci koji uz namjeru da se priblize Allahu Azze we Dzelle,poste i zbog dijete,hadzije koje idu na hadzdz zbog provoda ili klanjaci nocu s ciljem razbudjivanja kako bi mogli paziti na porodicu i jahalicu,oni koji uce zbog ugleda u svom narodu,oni koji vaze zbog nasladjivanja rijecima,oni koji udjeljuju sadaku izbjegavajuci pokudu,oni koji obilaze bolesnike da i njega obilaze kad se razboli,oni koji ispracaju dzenaze da drugi ispracaju dzenaze u njegovoj porodici ili zbog hatara porodice umrlog.Ukratko,bilo koji dunjalucki interes ako prija dusi i pozeli ga srce,mali ili veliki,kada se pojavi u nekom djelu pomuti i pokvari iskrenost.Zbog toga je najteze djelo iskrenost.


 
 
 
16.06.2009.

Rijja(pretvaranje) i samodopadljivost

Pretvaranje je veliki otvor u covjekovo srce na koji sejtan ulazi u njega.To nalaze muslimanu koji zeli Allaha Azze we Dzelle i ahiret da svoje srce pretrazi,pa ako u njemu nadje zelju za necim drugim a ne samo za Allahom Azze we Dzelle mora to brzo ukloniti.Isto tako mora pretraziti svoja djela i ako nadjes sumnju pretvaranje treba ih ocistiti od toga.

Pretvaranje je nazvano sirkom zbog toga sto se umjesto Stvoritelja Allaha Azze we Dzelle vodi racuna o stvorenjima.Poslanik s.a.v.s. je rekao: Najvise se za vas bojim malog sirka.Upitase:Sta je to mali sirk Allahov Poslanice?Rece:Rija-pretvaranje.Allah ce reci na Sudnjem danu kada bude djelio nagrade:Idite onima zbog kojih ste se pretvarali radeci dobra djela i vidite ima li nagrade kod njih!(Ahmed)

Od Dzunduba r.a. je preneseno u dva Sahiha da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Ko bude radio dobra dijela da ga ljudi vide Allah ce ga razotkriti,ko bude radio dobra djela da se za njega cuje Alla ce i njega razotkriti.(Buhari mea el Feth 11/336 i Muslim bi serhi Nevevi 18/116)

To je navelo pripadnike prvih generacija da kriju djela kao sto ljudi kriju svoje grijehe i mahane.Znaj,glavni razlog cinjenja dobrih djela zbog drugih je zalja za pohvalom i strah od kritike.Zastiti se od toga moguce je na sledeci nacin:

1.Moras znati da ti ljudska pohvala nista ne vrijedi ako si kod Allaha Azze we Dzelle bezvrijedan i njihova pokuda nimalo ti ne steti ako si kod Allaha Azze we Dzelle ugledan.

2.Znaj da je covjek slabo stvorenje koje nimalo ne moze ni pomoci ni odmoci narocito na Dan tvoje najvece potrebe i siromastva.

3.Znaj,pretvaranje ponistava dobro djelo,a ponekad ga prebaci i na vagu losih djela

4.Ako se bojis da ljudi ne vide da si lose duse i crnog srca na dunjaluku!Onda imaj na umu da to Allah Azze we Dzelle zna i da ce te osramotiti i sve na vidjelo iznijeti na najvecem skupu pred stvorenjima.

5.Ako osjetis pri sebi pretvaranje odmah nastoj otkloniti taj osjecaj od sebe,a potom okreni srce iskljucivo Allahu Azze we Dzelle.

Znaj,prvo sto sejtan zeli od tebe je da ostavis dobro djelo i ne uradis ga.Ako to neuspije pokusa te navesti da radis to djelo neiskreno u necije drugo a ne u Allahovo Azze we Dzelle ime.Ako ni to neuspije govori ti da nisi iskren i da se pretvaras u tom djelu te da se nepotrebno trudis.Pripazi se toga Allah te cuvao i sejtana neslusaj jer ti je on jasni neprijatelj koji vodi u zabludu.

                                 Samodopadljivost

Samodopadljivost se razlikuje od oholosti utoliko sto oholost ima tri rukna:covjek koji se oholi,razlog oholosti i onaj nad kim se oholi,samodopadljivost ima samo dva rukna:covjek i razlog samodopadljivosti.Samodopaljivost je prva stepenica oholosti,utjecemo se Allahu Azze we Dzelle od obje bolesti.Samodopadljivost je smatranje blagodati velikom i oslanjanje na nju zaboravljajuci od koga je dosla.

Samodopadljivosti ima nekoliko vrsta.Neki ljudi se tako osjecaju zbog zdravlja,snage skladnosti i lijepog izgleda.Takvi moraju nati da je sve to prolazno i da ce istruhnuti.

Neki se osjecaju tako zbog razuma,inteligencije,mogucnosti da izvlase skrivene poruke u vjerkim i ovosvjetskim disciplinama.Kao plod te vrste samodopadljivosti je neosvrtanje na misljenja drugih i neodstupanje od svog,druge ne zeli ni cuti.Takvi moraju razmisliti o bolesti u mozgu kojom ih Allah Azze we Dzelle moze iskusati.Tada bi izgubili i razum i inteligenciju.Stoga neka zahvale Allahu Azze we Dzelle na zdravlju i zahvale Mu na blagodati.

Neki ljudi se tako osjecaju zbog porijekla i misle da ce uspjeti neupitano.Zar nije sin covjeka koji se pripisuje Hasanu ili Husejnu r.a?Neka zna taj da koga njegova djela ne ucine uspjesnim porjeklo mu nece pomoci i neka zna da je Poslanik s.a.v.s.  pozvao svoje najblize i rekao: Fatima,radi dobra djela,ja ti kod Allaha nista ne mogu pomoci!(Mutefekun alejh)

Kako se mozes samodopadljivo ponasati zbog nekih koji ce te ostaviti na cjedilu kada ti budu najpotrebniji.

Mesruk rahimehulah je rekao: Covjeku je dovoljno znanja da strahuje od Allaha Azze we Dzelle a neznanja da se divi svojim djelima.

Preneseno je od Omera r.a. da je rekao: U ispravnu tevbu spada svijest o grijehu,u dobro djelo da ne budes samodopadljiv i u zahvalnost da znas da ne zahvaljujes dovoljno.

Rekao je Mutarif ibn Abdullah rahimehullah: Draze mi je sprespavati noc a probudit se kajuci se nego provest noc u ibadetu a diviti se svome djelu.

Preseno da je neki covjek upitao Aisu r.a.: Kada su znati da sam dobar?Rekla mu je:Kada shvatis da si los.Upitao je:Kada cu shvatiti da sam los?Rekla je:kada shvatis da si dobar.

Rekao je Ebu Lejs es-Semerkandi rahimehullah: Ko zeli slomiti samodopadljivost u sebi neka uradi cetvero:

Prvo: Neka smatra da uspjeh i uputa dolazi od Allaha Azze we Dzelle,ako tako gleda na to nece se divit sebi nego ce zahvaliti Allahu Azze we Dzelle.

Drugo:Neka gleda u blagodati koje mu je Allah Azze we Dzelle podario.Ako bude gledao u blagodati navest ce ga na zahvalu na njima i svoja djeca ce smatrati malim te se nece njima diviti.

Trece: Neka strahuje od odbijanja djela,ako bude strahovao za to nece se diviti svome djelu.

Cetvrto: Neka gleda u grijehe koje je uradio prije tog djela,ako bude strahovao da ce na vagi djela prevagnuti losa djela nece se diviti dobrim u tolikoj mjeri.A,kako da se divi svojim djelima kada ne zna kako ce biti kod citanja kniga sjela na Sudnjem danu,radovati se i diviti svojim djelima moze tek nakon citanja knjige djela.

Vehid Abduselam Bali-Zastita od dzina i sejtana u svjetlu Kur'ana i Sunneta

 
 
 
 
 
 
 
16.06.2009.

Zelja za pohvalom

ZNaj brate muslimanu ako zavolis pohvale slusati na svoj racun sejtan ti je prisao sa vrata samodopadljivosti a to je ubitacna bolest.To se odnosi na pohvalu za nesto sto je pri tebi.Spas od toga je u tome da se sjetis svojih mahana i grijeha a svaki covjek ima skrivene nedostatke.Neki dobar covjek rekao je covjeku koji ga je pohvalio: Kada bi grijesi imali miris niko ne bi mogao sjediti u mojoj blizini.

Medjutim,ukoliko pohvala nije zasluzna ludilo je radovati se tome.Jedan mudrac je rekao: Ko bude zadovoljan pohvalom za sto nije zasluzan omogucio je onima sto zele da ga ismiju.

Rekao je Ibn-Mukaffea rahimehullah: Ko prihvati pohvalu isti je kao onaj ko sam sebe hvali.

Pohvala donosi brojne nevolje,neke od njih su samodopadljivost i oholost pohvaljenog sto ce ga upropastiti.

Preneseno je od Ebu Musaa el-Esarija r.a. da je rekao: Poslanik s.a.v.s. je cuo nekog kako pretjeruje u pohvali drugog covjeka,pa je rekao:Slomili ste ili unistili ste covjeka.(Buhari mea el Feth 5/276 i Muslim bi serhi Nevevi 18/127)

Od losih posljedica pohvale je nevidjenje nedostataka pohvaljene osobe i netrazenje istih.Losa posljedica pohvale je i to sto se pohvaljena osoba smatra dobrom i netrudi se raditi dobra djela.U tom kontekstu je rekao Zijad ibn ebi Muslim rahimehullah: Ko god cuje pohvalu ili kompliment prikaze mu se sejtan.

Jedan drugi je rekao:Kada ti kazu dobar si covjek,a tebi je to draze cuti nego da ti kazu los si covjek,onda si tako mi Allaha los covjek!

Zbog svega toga Poslanik s.a.v.s. je naredio da pospemo prasinu pored lica onih koji hvale.Mikdad r.a. je vidio nekog covjeka kako hvali Osmana r.a. pa je sjeo na koljena,uzeo prasinu u ruke i prosuo pred licem to covjeka.Osman r.a. ga upita:Sta to radis?Rekao je:Cuo sam Poslanika s.a.v.s. kad je rekao: Kada vidite one koji mnoge hvale pospite prasinu pred njihovim licima!(Muslim.Tirmizi i Ibn Madze)

Vehid Abduselam Bali-Zastita od dzina i sejtana u svjetlu Kur'ana i Sunneta

 
 
 
 
16.06.2009.

Srdzba

Srdzba je sejtanov veliki prilaz covjeku i njegova velika spletka.Sejtan se poigrava sa ljutim covjekom kao djeca sa loptom.Stvarnost je najbolja potvrda.

Kad god se smiri sejtan podstrekuje srdzbu rijecima: Ismijava te moras se osvetiti i slicno".Zato je obaveza razumnom muslimanu svoj bijes savladati,sejtana pobjediti i svoga brata opravdati.

Prenio je Bezzar rahimehullah od Enesa r.a. da je Poslanik s.a.v.s. prosao pored ljudi koji su se hrvali,upitao je: Hocete li da vam ukazem na nekog jaceg od njega?To je covjek koga je neko naljutio pa on sakrije srdzbu i pobjedi i svog i sejtana covjeka koji ga je naljutio.(Fethul Bari 10/519-dobar)

Istinska snaga je kontrola duse kada se naljuti,tako da neizgovara ruzne i nemoralne rijeci i ne postupi prema srdzbi.To je Poslanik s.a.v.s rekoa u hadisu: Nije snazan ko savlada ljude,snazan je onaj ko se savlada u srdzbi.(Muttefekun alejh)

Poslanik s.a.v.s. je podsticao da se ljudi ne ljute i kada se naljute da skriju srdzbu.Ebu Derda r.a. je rekao: Neki covjek je rekao Poslaniku s.a.v.s: Uputi me na djelo koje ce me uvesti u Dzennet?Rekao mu je: Ne ljuti se i dobit ces Dzennet.(Tabarani-vjerodostojan)

Normalno razvijen covjek ne moze odstraniti od sebe srdzbu koja je u njegovoj prirodi,ali je obavezan udaljiti se od svega sto budi srdzbu,kao sto je prkos oholost i sl.

                          Kako se smiriti u srdzbi?

Kada se rasrdis smiri se i ugasi vatru srdzbe sljedecim:
Prvo:Trazi utociste kod Allaha subhanehu ve te'ala od prokletog sejtana

Drugo:Treba se sjetiti velike nagrade za one koji srdzbu sakriju te da je skrije zeleci tu nagradu.Preneseno je od Abdullaha ibn Omera r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Najveca nagrada za ono sto covjek proguta je skrivena srdzba zbog Allahovog lica.(Ibn Madze-vjerodostojan)
Prenijeli su Ebu Davud,Tirmizi i Ibn Madze rahimehullah,putem Abdurahima ibn Mejmuna rahimehullah od Muzaza ibn Enesa r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Ko sakrije srdzbu a u stanju ju je iskaliti Allah ce ga pred svima pozvati da izabere huriju koju zeli.

Trece: treba sutjeti,jer je u stanju srdzbe izlozen greskama pa je bolje sutjeti.
Poslanik s.a.v.s. je rekao: Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka govori ono sto je dobro ili neka suti!(Buhari mea el Feth 10/445)

Cetvrto:treba sjesti ili leci zbog hadisa koji su prenijeli Ahmed,Ebu Davud i Ibn Hibban rahimehullah,od Ebu Zerra r.a. kao Poslanikove s.a.v.s. rijeci: Kada se naljutite a stojite sjedite,ako se ni tada ne smirite lezite.
Prenio je Tirmizi rahimehullah: od Ebu Seida el-Hudrija r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Ljudi su stvoreni razliciti,neki se sporo ljute i brzo odljute,neki se brzo naljute i brzo odljute,jedno za drugo.Neki se brzo ljude i sporo odljute.Najbolji su oni koji se sporo ljute a brzo odljute,a najgori su oni koji se brzo naljute a sporo odljute.Srdzba je zaravica u covjekovom srcu,zar ne vidite to crvenilo u njegovim ocima i nabrekle vene na vratu!Ko osjeti nesto od toga neka legne na zemlju.(Tirmizi-dobar)

Peto: neka razmisli o svom ruznom izgledu kad je ljut,to ce ga smiriti.

Sesto: treba se sjetiti nagrade koju je Allah Azze we Dzelle pripremio za one koji oproste i predju preko uvreda neznalica,sve u zelji da zasluzi obecanu nagradu.Uzviseni je bogobojaznim rekao: Koji srdzbu svoju savladjuju i ljudima oprastaju.A Allah voli dobrocinitelje!(Ali Imran 134)
Tako musliman koji sakrije svoju srdzbu uvrsti se u bogobojazne a kada oprosti ucvrsti se u dobrocinitelje.

Rekao je Ibn-Abbas r.a. o ajetu: Ti na lose uzvrati dobrim!To je strpljivost u srdzbi,oprastanje ruznih postupaka.Kada tako postupe Allah Azze we Dzelle ce ih sacuvati i neprijatelja pokoriti.To je naveo Buhari r.a. kao predaju bez lanca prenosiaca rijecima koje ukazuju na potvrdjenost(Buhari,Kitabu et-tefsirsuretu Fussilet)

Preneseno je od Hasana el Basrija r.a. da je rekao: Znakovi muslimana su sljedeci:snaga u vjeri,odlucnost u blagosti,iman u cvrstom ubjedjenju,znanje uz razum,ostroumnost u blagosti,istinsko dijeljenje,umjerenost u bogastvu,strpljivost u teskoci,srdzba ga ne moze savladati,pristranost plemenu ne moze podnijeti,savladava strasti,ne sramoti ga stomak,ne gubi ljudsko dostojanstvo zbog pohlepe,misli i na druge.Pomaze ugrozenim,milostiv je prema slabima,ne skrtari,ne rasipa,oprasta nepravde i neznalicama.Muci sam sebe a ljudi su od njega mirni.

Sedmo: ne smije sebi dozvoliti psovke,kletve i nedolican govor,jer su to osobine kratkoumnih osoba.Selman r.a. je rekao covjeku koji ga je verbalno napao:Ako moja vaga bude laksa istine je sto govoris,a ako bude teza ne skodi mi sto govoris.
Preneseno je da se covjek grdio Ebu Bekra r.a. pa mu je on rekao: Ono sto je Allah Azze we Dzelle sakrio od tebe je jos vise.
Preneseno je da je neka zena rekla Maliku ibn Dinaru rahimehullah:Neiskreni covjece!On je samo rekao:Samo si me upoznala.

Preneseno je od Ehnefa ibn Kajsa rahimehullah da je rekao: Ko god mi bude neprijatelj ja uradim jedno od troje:ako je bolji od mene postujem ga,ako je gori od mene ne spustam se na njegov nivo,ako je kao i ja zelim biti bolji od njega.

Znaj srdzbu mozemo podjeliti na dva djela;ljutnja zbog sebe to je pokudjeno i ljutnja u ime Allaha subhanehu ve te'ala to je pohvalno stavise Serijatom pozeljno.Poslanik s.a.v.s. je bio blag i milostiv ali kada bi vidio haram naljutio bi se,lice bi mu pocrvenilo od srdzbe i ne bi se prestao ljutiti sve dok se to ne ukloni.

Preneseno je od Aise r.a. da je rekla: Poslanik sa.v.s. je usao kod mene u kucu a bio je objesen zastor na kojem su bile naslikane slike,Poslanikovo s.a.v.s. lice je pocrvenilo,uzeo je zastor,pocjepao ga i rekao: Medju onima koji ce biti najteze kaznjeni na Sudnjem danu bit ce oni koji slikaju ovakve stvari.(Buhari mea el Feth 10/517 i Muslim bi serhi 13/88)

Vehid Abduselam bali-Zastita od dzina i sejtana u svjetlu Kur'ana i Sunneta


P.S.Blogeri kad se naljutimo lezimo(ako smo u kuci naravno :)) i podobro promuhabetimo sa nama samim :)

 
 
 
 
 
15.06.2009.

Nenadmasna ljubav

Nenadmašna ljubav

Nenadmašna ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem; Bilal, r.a., i ezan

Bilal, neka je Allah zadovoljan njime, bio je prvi koji je proučio ezan po naređenju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u džamiji koja je sagrađena u Medini el-Munevveri. Tako je Bilal učio ezan skoro deset godina. Mnogima od nas ovo je poznato, o tome smo čitali ili slušali, ali ono što mnogima nije poznato  je gdje se Bilal nalazio poslije smrti njegovog i našeg miljenika Muhammeda, sina Abdullahova, sallallahu alejhi ve sellem

 

Hazreti Bilal je otišao do Ebu Bekra, r. a., i rekao: “O zamjeniče Poslanika, čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Najvrijednije vjernikovo djelo je džihad (borba, zalaganje, trud) na Božijem putu.’”

 

Ebu Bekr, r. a., mu reče: “Šta smjeraš (želiš), o Bilale?!” On odgovori: “Želim da se borim na Božijem putu sve dok ne umrem.” Ebu Bekr, r. a., reče: “A ko će nam učiti ezan?” Bilal, r. a., očiju punih suza, reče: “Ja, zaista, nikome neću učiti ezan poslije Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem”

 

Ebu Bekr, r. a., reče: “Ipak, ti Bilale ostani i uči nam ezan!” Bilal, r. a., reče: “Ako si me oslobodio ropstva da budem tvoj, onda neka bude onako kako ti želiš, a ako si me oslobodio Allaha radi, onda me ostavi i prepusti Onome radi koga si me oslobodio.” Ebu Bekr, r. a., reče: “Doista, Bilale, oslobodio sam te Allaha radi.”

 

Potom je Bilal, r. a., otputovao u Šam (Siriju), gdje je ostao angažovan u borbi na Božijem putu. On o sebi kaže: “Nisam mogao ostati u Medini nakon smrti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem” Kad god bi Bilal učio ezan i došao do riječi: Ešhedu enne Muhemmeden Resulullah, sjetio bi se Poslanika, s.a.v.s., pa ga je gušilo u grlu i grudima zbog žalosti i tuge za Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i plakao bi, te je sa mudžahidima otišao u Siriju. (Allahu ekber!)

 

Nakon dvije godine, Bilal, r. a., je u snu vidio Poslanika sallallahu alejhi ve sellem  koji mu je rekao: “Kakva je to otuđenost, o Bilale?!, zar nije vrijeme da nas posjetiš?” Bilal, r. a., se probudio žalostan, zaputio se ka Medini i došao do Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem  kabura. Tu je plakao i dugo se zadržao. Kada su došli Hasan i Husejn (Poslanikovi unuci), ljubio ih je i privio uza se, a oni su mu rekli: “Želimo da proučiš ezan u zoru (za sabah-namaz).”

 

I, zbilja, popeo se Bilal na krov džamije i kada je izgovorio: Allahu ekber! Allahu ekber!, uzburkala se Medina. Kada je izgovorio: Ešhedu en la ilahe illellah, povećala se uzburkanost, a kada je izgovorio: Ešhedu enne Muhammeden Resulullah, žene su izašle iza zastora (odaja) svojih, pa nije viđen dan u kojem se više plakalo od toga dana. (Allahu ekber! La ilahe illellah, Muhammedun Reslullah. Subhanallah!)

 

A kada je emirul-mu’minine (vođa pravovjernih) Omer, r. a., posjetio Siriju, muslimani su mu se obratili  s molbom da zamoli Bilala, r. a., da im prouči ezan za jedan namaz. Kada je nastupilo vrijeme namaza, vođa pravovjernih je pozvao Bilala i zamolio ga da prouči ezan. Bilal se popeo i zaučio, a ashabi, koji su se družili i živjeli s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem  plakali su kao nikada prije, a najviše od njih je plakao Omer, r. a.

 

Kada je ležao na smrtnoj posteljini, njegova supruga je sjedila pokraj njega i plakala, a Bilal, r. a., rekao joj je: “Ne plači, sutra ću se susresti sa miljenicima – Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovim ashabima!” (Allahu ekber!)

 

Sa arapskog preveo i priredio Abdullah Hodžić,

 

Bogobojaznost je najbolji kapital, a onaj ko je bogobojazan, nikada nije na gubitku.

Koračajmo putevima dobra kao po mokrom pijesku, koraci se ne čuju, ali su tragovi vidljivi.

-2-

POUKA 1: “Ti reci: ‘Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rodbina vaša, i imeci vaši koje ste stekli, i trgovina za koju se bojite da prohođe neće imati, i kuće vaše u kojima uživate, draži od Allaha i Njegova Poslanika, i borbe na Putu Njegovu, tada sačekajte dok Allah Svoje naređenje ne donese!’ A Allah neće na Pravu Stazu uputiti narod grješnički!” (Et-Tevbe, 24)

 

Prenosi se da je Omer ibn el-Hattab, r. a., rekao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “O Allahov Poslaniče, tako mi Allaha, draži si mi od svega drugog osim samog sebe.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zatim rekao: “Niko od vas neće biti pravi vjernik dok mu ja ne budem draži od samog sebe.” Omer, r. a., je potom rekao: “Tako mi Allaha, ti si mi sada draži i od samog sebe.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem  je zatim rekao: “Eh, tako, Omere!”

 

Prenosi se i da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tako mi Onog u Čijoj je ruci moja duša, niko od vas neće biti pravi vjernik, dok mu ja ne budem draži od njegovih roditelja, njegove djece i svih ljudi.” Što više volimo Allah, dželle šanuhu, i Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to ćemo biti pažljiviji i više ćemo voljeti svoje roditelje, djecu, braću i sestre, sve ljude, kao i sva Božija stvorenja. Jer, naša obaveza je da Boga obožavamo, izvršavamo Njegova naređenja, volimo i pokoravamo se Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, činimo dobro jedni drugima, a Allah, dž. š., će suditi svima prema njihovim djelima i namjerama.

 

POUKA  2: Došao jedan čovjek Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga: “Allahov Poslaniče, šta bi rekao za čovjeka koji voli jednu grupu ljudi, a nije se s njima sastao?” Alejhisselam je odgovorio: “Svaki čovjek će biti s onim koga je volio.” Logično je da oni koji iskreno vole Allaha i Njegova Poslanika, ljubav iskazuju pokornošću i izvršavanjem Allahovih propisa. Volimo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i uzmimo ga za uzor u svemu.

 

POUKA 3: Ljubav prem Uzvišenom Allahu i Njegovom Poslaniku priskrbljuje vječnu sreću i blagostanje, dok je sve mimo njih kratkotrajno i prolazno. U jednom hadisu se kaže: “Rekao mi je melek Džebrail: ‘Muhammede! Živi kako hoćeš – najzad ćeš umrijeti. Voli koga hoćeš – ipak ti se valja s njim rastati. Radi šta hoćeš – to ćete, doista, dočekati (na Sudnjem danu).’”

 

POUKA  4: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko slijedi moj Sunnet, taj me voli, a ko mene voli, bit će zajedno sa mnom u Džennetu.”

 

POUKA  5: “Kada muezzin zauči ezan petkom u podne, vjernicima postaje zabranjen svaki posao (dok hutbu ne odslušaju i džumu-namaz ne završe).” (Hadis)

 

POUKA  6: “Kada čujete ezan, ponavljajte (u sebi) riječi koje izgovara muezzin.” (Hadis) Riječi ezana treba ponavljati idući u džemat ili čekajući namaz u džamiji, osim ako čovjek nije spriječen. A koliko je samo onih koji slušaju ezan prolazeći pokraj džamije, sjedeći u ili pred kafanom, gledajući televiziju, pričajući prazne priče, a da i ne haju za mujezinovim riječima, koje se čuju kilometrima: Dođite na namaz, dođite na spas! Za pozivom apsolutno ne mare i ponašaju se kao da su gluhi. Baš kao da je ezan namijenjen samo za imame, mujezine i malu skupinu vjernika. Opametimo se, o razumom obdareni.

 

POUKA  7: “Kad bi ljudi znali kakva se ljepota krije u ezanu i u prvom safu, te kad ne bi našli drugog načina da dosegnu tu ljepotu nego putem izvlačenja kocke (pa kome sreća dopadne) – i to bi učinili. Kad bi ljudi znali koliko je koristi od pravovremenog obavljanja podne namaza, natjecali bi se da ga na vrijeme klanjaju. I, najzad, kad bi znali šta imaju (i koliko se blago krije) u zajedničkom klanjanju jacije i sabah-namaza, išli bi u džamiju (u džemat) pa makar i puzeći.”

 

POUKA  8: Znate li da je pet vakata namaza prvo što će ovaj ummet prestati izvršavati. Klanjat će oni bajram-namaze, neki  džume i dženaze-namaze, ali većina će izbjegavati džemat i neće klanjati pet vakata namaza. Bojimo se da je to vrijeme došlo. Nema kuće bez temelja, a temelj islama je namaz. Allahu, uputi nas da se odazivamo na zov ezana i klanjamo pet dnevnih namaza sve dok smo na ovome svijetu. Nagradi one koji ovo pročitaju, primijene i drugima proslijede, a nas ne zaborave u svojim dovama. Amin!

 Preuzeto sa stranice : http://www.nur-islam.com/
 
 
15.06.2009.

Neznanje

Neznanje je sejtanov najveci prilaz covjeku i smatram da necu pretjerati ako kazem da se svi ostali prilazi na njemu grade.Neznalica ne zna sejtanove prilaze,pa da ih zatvori,niti spletke pa da ih rjeci,niti zamke pa da ih se kloni.Sejtan ga s lahkocom savlada i najmanjim trikom zavede.

Neznalica ne zna razlikovati dobro od zla i sunnet od novotrije,tako ga moze navesto na zlo a on misli da je dobro,moze ga navesti na novotariju a on misli da je sunnet i tako biti gubitnik.

Reci:
Hocete li da vas obavijestimo o najvecim gubitnicima u pogledu djela,ciji ce trud u zivotu na ovom svijetu uzaludan biti,a koji ce misliti da je dobro ono sto rade?(El-Kehf 104)

Neznanje zasljepljuje srce,stoga je neznalica meta sejtanova i prema njemu usmjeri strelice sumnji i strasti i obori ga kao zrtvu strasti i zarobljenika prohtjeva.Kada postigne svoj cilj ucvrsti ga u svoje vojnike koji cini nered na zemlji i odbija od Istine tako da postaje sejtanova stranka:

Oni iz stranke sejtanove,gubitnici su pravi.(El-Mudzadele 19)

Sejtan zavodi covjeka i tako sto ga od znanja odvrati,govori mu:Kako ces sjediti pred ucenim kao ucenik kad si odrastao?!I tako se zadovolji neznanjem.
Rekao je Ebu el-Hasen el Maverdi rahimehullah; Neki ljudi ne traze znanje zbog svojih godina i zbog stida sto nisu ucili dok su bili mladi.Tako se zadovolje neznanjem kao osobinom i daju mu prednost nad ucenjem.To je varka neznakica i lijenosti.Jer ako je znanje vrlina zelja starijih da ga steknu je vrlina.Da covjek bude starac koji uci,bolje je nego da bude starac neznalica.(Edebu ed-dunja ve ed-din str 26)


Neko je rekao:Umrijeti kao ucenik bolje je nego zivjeti kao neznalica.
Ako osjeti zelju od neznalice za znanjem kaze mu: Ako naucis a ne radis onda je to dokaz protiv tebe,zato ti je bolje ne uciti bit ces manje odgovoran i imat ces bolje opravdanje.A jadnik,ne zna da je znanje to koje ce otkloniti tamu i probleme od njega
.

Znanje je pomaqgac i upucivac,kao sto je jedan ucenjak rekao: Nismo trazili znanje radi Allaha Azze we Dzelle,ali je ono odbilo osim da bude osim u ime Allaha Azze we Dzelle.

Neki covjek je rekao Ebu Hurejri r.a; Zelim uciti,ali se bojim zaborava i nepraktikovanja?Ebu Gurejre r.a. rece: Dovoljan gubitak ti je da ne ucis.

Cudno je sto nekim neznalicama sejtan prikaze da su uceni,to predstavlja vrhunac zablude i zavaranosti.
Ebu Halil ibn Ahmed rahimehullah podjelio je ljude u pogledu znanja u cetiri skupine,rekao je:
Ljudi ima cetiri vrste:koji znaju i znaju da znaju,to je ucenjak pa ga pitajte,koji znaju da ne znaju da znaju,taj je zaboravio pa ga podsjetite,koji ne znaju da ne znaju,oni traze uputu pa ih poducite,i oni koji ne znaju a ne znaju da neznaju,to su neznalice pa ih se klonite.

Vehid Abduselam Bali-Zastita od dzina i sejtana u svjetlu Kur'ana i Sunneta

 
 
 
15.06.2009.

Jedan ali vrijedan (Hadis)

''Cudan je primjer vjernika! Svaka njegova stvar njemu je dobra, a to nije tako nikome osim vjerniku. Ako ga zadesi radost, on Allahu swt zahvali i bude mu dobro. Ako ga zadesi steta i tegoba, on se strpi i bude mu dobro.'' (Muslim)

P.S.Test za bloggere,da sami sebi opipamo puls :))
Da li rastemo i da li ovisimo od drugih,od tudjih rjeci,tj dali volimo isticanje i dali smo samodopaljivi? Jednostavno? ugasit funkciju "ne dozvoli komentare na ovaj post" ko izdrzi 7 dana,dobro je djelimicno,ko ugasi mjesec dana,dobro-ekstra,ko ugasi skroz proso test.A ko neizdrzi i ne procita post pa se mozda i  preznoji :))) da li  je ovisnik o rjecima komentarima drugih ljudi,da raste,da pada,da voli isticanje i da li je samodopadljiv:)))  .....A iman raste ibadetom,a opada ne-ibadetom,a djela se djele prema namjeri a svako ce dobiti ono sto namjerio(nanijetio)
tri cetri sad..:))


Uz to ako ko moze otvoriti temu insa Allah,zanimaju me arapske radnje,sa arapskom nosnjom u Sarajevu,nako podrobno, radi sevapa ali samo volonterski :)) post u ime Allaha dz.s.

Nasmijah me jedna poruka,na ovoj post pa samo editujem,sadaku si veliku dao-la(cisto da kopka citaoce ko je) kaze odoba "d" (tesko da ce moci) Allahu Ekber..Da ti Allah dz.s. podari Dzennet i Dunjaluckog "hurija-na" i Ahiretskog "hurija-na :))

Posto nepisem PM poruke osim braci,osoba "c" je sad u pitanju da Allah dz.s. nagradi na poruci,na lijepom nasihatu i po sve korisnom,jer ga ja vidim kao svjetlo(momentalno),dok ga drugi vide kao tamu (ali tek kad prenoci,24 sata) posle:  :))

 
 
 
 
 
 
 
14.06.2009.

Isaretom hadisima

Omer r.a. prica da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:
Djela se vrednuju prema namjerama. i svakom covjeku pripada ono sto je naumio,pa ko je ucinio Hidzru s namjerom da ostvari dobro ovog svijeta ili radi zene bit ce ono radi cega je ucinio.(Buhari sazetak 1)

Dzundub r.a. kaze da je cuo Allahova Poslanika s.a.v.s. kada je rekao:
Onome ko radi dobra djela da bi se o njemu prosirio dobar glas Allah ce namjere  razotkriti(pred svijetom) na Sudnjem danu.On je jos rekao:Onoga ko otezava ljudima Allah ce staviti na teskoce na Sudnjem danu.Na to su prisutni rekli: Daj nam savjet! Prvo sto ce od covjekova tijela propasti jest njegov trbuh!Zato ko moze da ne jede nista osim dozvoljenog,neka tako postupi!Ko moze postici da izmedju njega i Dzenneta ne bude isprijecena ni saka krvi koju je on prolio neka takav bude.(Buhari sazetak 2203)

Ebu Hurejre r.a. kaze da je to Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:
Uistinu Allah Uzviseni kaze:Onome koji neprijateljski postupaa prema Mom iskrenom vjerniku objavljujem rat.Nema nicega Meni drazega,cime Mi se rob Moj priblizava,od onog sta sam Mu u duznost stavio.Moj rob Mi se priblizava nafilom(dobrovoljni ibadet) sve dok ga ne zavolim.A kada ga zavolim,onda Ja postajem culo sluha kojim cuje,culo vida kojim vidi,njegova ruka kojom uzima i njegova noga kojom hoda;ako od Mene zatrazi sigurno cu mu dati;ako u Mene zatrazi zastitu,sigurno cu ga zastiti.Ni u cemu neoklijevam kao sto oklijevam u pogledu smrti(uzimanja)duse vjernika,jer on smrt ne voli a Ja ne volim da ga zakistun,(Buhari sazetak 2117)

Dzundeb r.a kaze da je cuo Vjerovjesnika s.a.v.s. da je kazao:
Ko razglasava svoja dobra djela(da bi stekao ugled medju ljudima) Allah ce razglasiti njegovu pravu namjeru(na Sudnjem danu) ko se pokazuje pred ljudima kako bi zadobo njihove pohvale Allah ce pokazati njegovu pravu namjeru(na Sudnjem danu.).(Buhari sazetak 2116)

Ebu Hurejre r.a. prica da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao:
Vjernik ne smije dozvoliti da bude ugrizen dva puta iz iste rupe!(Buhari sazetak 2046)

Ebu Hurejre r.a. kaze da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:
Nije silan onaj ko je dobar hrvac,nego onaj koji sebe u srdzbi savlada.(Buhari sazetak 2041)

Enes ibn Malik r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:
Nemojte mrziti jedni druge;okretati ledja jedni drugima;nego budite braca,o Allahovi robovi!Nije dozvoljeno muslimanu da ne govori sa svojim bratom vise od 3 dana.(Buhari sazetak 2034)

Ebu Bekr r.a. kaze da je jedan covjek pretjerano hvalio drugog covjeka,koji je bio spomenut u prisustvu Vjerovjesnika s.a.v.s. pa je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao:
Tesko se tebi!Posjekao si vrat svome drugu.Ovo je ponovio nekoliko puta i rekao:AKo je neohodno da neko nekoga pohvali,onda neka kaze:Ja mislim tako i tako,i to samo ukoliko stvarno tako misli,a Allah svidja racuna(zna kakav je on stvarno),jer niko ne moze prije Allaha cestitim proglasiti.(Buhari sazetak 2033)

Ebu Musa r.a. prica da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao:
Vjernici su medjusobno cvrste gradjevine ciji dijelovi ojacavaju jedan drugog.Tada je Vjerovjesnik s.a.v.s. pokazujuci kako to izgleda,isprepletao svoje prste.Dok je on jos sjedio,usao je covjek koji je nesto pitao ili neku drugu potrebu imao pa se Vjerovjesnik s.a.v.s. okrenuo nama i rekao: Zauzmite se9za njega) bit cete nagradjeni!I neka Allah odredi ono sta hoce preko jezika Svoga Vjerovjesnika!(Buhari sazetak 2026)

Umm Kulsum bint Ukbe r.a kaze da je cula Allahova Poslanika s.a.v.s. kada je rekao:
Nije lazac onaj ko mireci svijet protura ono sto je dobro,odnosno govori ono sto je dobro.(Buhari sazetak 1184)

Ebu Hurejre r.a. prica da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:
Ko je ucinio nasilje svome bratu u pogledu njegove casti ili necega drugoga neka(odmah) danas trazi od njega oprost,ne cekajuci dan kada nece biti ni dinara ni dirhema,jer ko tada imadne dobrih djela,oduzet ce mu se od njih onoliko koliko iznosi nasilje koje je potcinio,a ako ne bude imao dobrih djela,uzet ce se od njegova druga losa dijela i na njega natovariti.(Buhari sazetak 1118)

Enes r.a. prica da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:
Pomozi svome bratu,bio on nasilnik ili njemu bilo nasilje ucinjeno!Allahov Poslanice-rekose(prisutni)onoga kome je ucinjeno nasilje pomazemo?a kako cemo pomoci onoga ko cini nasilje?Da drzite njegove ruke(sprijecite ga da ne cini nasilje drugima) rece on.(Buharija sazetak 1116)

Ibn Omer r.a. prica da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:
Musliman muslimanu je brat i nece mu ciniti nasilje niti ga njemu prepustiti.Ko priskoci upomoc bratu u nevolji,Allah ce njemu priskociti kad mu najpotrebnije bude;ko otkloni od muslimana kakvu nevolju,Allah ce otkloniti od njega jednu od nevolja Sudnjeg dana,a ko pokrije muslimanu (kakvu sramotu) Allah ce pokriti njegovu sramotu na Sudnjem danu(Buhari sazetak 1115)

Ebu Hurejre r.a. kaze da je Allahovog Poslanika s.a.v.s upitao:
Allahov Poslanice,ko ce biti na Sudnjem danu najsretniji covjek tvojim zauzimanjem?Allahov Poslanik s.a.v.s. rece:Ebu Hurejre,znao sam da me niko nece prije tebe upitati za ovu stvar,jer sam uocio tvoju teznju za hadisom.Na Sudnjem danu moje zauzimanje bit ce za onoga ko je iskreno od srca ili iz dna duse govorio La ilaheillallah-Nema drugog boga osim Allaha!(Buhari sazetak 85)

Ebu Musa r.a. prica da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao:
Uputa i znanje s kojim me je Allah poslao su kao obilna kisa koja padne na zemlju.Plodna zemlja primi vodu i iz nje nikne trava i mnogo drugog zelenila,a neplodna zemlja zadrzi u sebi vodu i Allah daje da se njome ljudi koriste:piju,napajaju stoku i zalijevaju zemlju,a padne i na druge predjele koji niti zadrzavaju u sebi vodu niti iz njih nesto raste.Takav je slucaj sa onim ko je spoznao Allahovu vjeru i kome je koristilo ono s cim me je Allah poslao,ko je naucio i druge poducavao,kao i sa onim koji za spoznaju nije ni glave podigao niti prihvatio Allahovu uputu s kojom sam poslan.(Buhari sazetak 70)

Abdullah ibn Mesud r.a. kaze da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao:
Zavidjet se moze u dva slucaja:covjeku kome je Allah dao imetak koga trosi na istini(kako je Allah odredio) i covjeku kome je Allah dao mudrost (Kur'ana i Sunneta) pa on po njoj sudi i druge poucava.(Buhari sazetak 66)

Ibn Omer r.a. prica:Kada smo bili jednom prilikom kod Vjerovjesnika s.a.v.s. donesena mu je srcika palme pa je rekao:
Medju stablima ima jedno stablo veoma slicno muslimanu?Htio sam kazati da je to palma.Medjutim,bio sam najmladji medju(prisutnim)svijetom pa sam usutio.(Buhari sazetak 65)

Muavija r.a. kaze da je cuo Allahova Poslanika s.a.v.s. kada je rekao:
Kome Allah hoce dobro,uputi ga da shvati vjeru.Ja samo djelim(znanje) a Allah(ga) daje.Ovaj narod ostat ce na Allahovom putu i nece mu nasteti oni koji mu se suprostavljaju sve dok ne stigne Allahova naredba(Do Sudnjeg dana).(Buhari 64)

Ebu Nu'man r.a. prica da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:
Ono sto je dozvoljeno jasno je,a i ono sto je zabranjeno jasno je.Medjutim izmedju toga ima nejasnih stvari(koje nisu okvalificirane ni kao halal ni kao haram) koje mnogi ljudi ne poznaju.Ko se cuva tih nejasnih stvari,sacuvao je cistotu svoje vjere i svoju cast,a ko ih se ne cuva,slican je pastiru koji napasa(stado) oko zabrane u kojoj ono moze lahko upasti.Znajte da svaki pastir ima svoju zabranu,a upamtite da su Allahove zabrane na Njegovoj Zemlji poslovi koje je On zabranio.Znajte da u svakom tijelu ima jedan(narocit) organ.Kada je on zdrav,zdravo je cijelo tijelo,a kada je bolestan,bolesno je cijelo tijelo.To vam je znajte srce!

 
14.06.2009.

Sta ljude stiti od sejtana

                      Prvi stit-iskrenost

Iskrenost je put spasa od sejtana,to je i on sam priznao,jer je Allah Azze we Dzelle rekao prenosi njegove rjeci: Gospodaru moj,rece,zato sto si me u zabludu odveo,ja cu njima na Zemlji poroke lijepim predstaviti i sve cu ih zavesti,osim Tvojih robova medju njima.(El-Hidzr 39-40)

Sejtan je priznao da ne moze iskrene zavesti,pa ko su oni?To su oni koji rade dobra djela i ne bole da ih ljudi hvale zbog toga.Rekao je Jakub el-Mekfuf rahimehullah: Iskren je onaj ko krije svoja dobra djela kao sto krije losa.

                       Sta je iskrenost?

Rekao je Sehl rahimehullah:Iskrenost je kada su i robova aktivnost i odmor zbog Allaha Azze we Dzelle.

Ibrahim ibn Adhem rahimehullah je rekao: Iskrenost je iskrena namjera prema Allahu Azze we Dzelle.

Ebu Osman rahimehullah je rekao: Iskrenost je neobracanje paznje prema stvorenjima zbog stalnog razmisljanja o Stvoritelju.

Neki su o iskrenosti rekli:Iskrenost je stalno vodjenje racuna da te Allah Azze we Dzelle vidi i zanemarivanje licnih koristi.
Poslanik s.a.v.s. je rekao: Allah prihvata samo iskrena djela kojima se zeljelo Njegovo lice.(Nesai)
Dzunejd rahimehullah je rekao: Neki Allahovi Azze we Dzelle robovi su shvatili,kada su shvatili poceli su raditi dobra djela,kada su poceli raditi dobra djela bili su iskreni,iskrenost ih je odvela na vrata svakog dobra.Zbog toga sto je iskrenost zaklon neprobojni koji stiti covjeka od sejtanovih spletki,jer on pokusava svim silama i na svaki nacin izvest covjeka iz tog zaklona iskrenosti.

Obaveza je svakom robu pratiti svoje srce prije i u toku djela,kako bi vidio da li je odredjeno djelo radi samo Allahovog Azze we Dzelle lica ili postoje i drugi razlozi,licni interesi i strasti.U one koji u nemjerama imaju licne interese spadaju postaci koji uz namjeru da se priblize Allahu Azze we Dzele poste zbog dijete,hadzije koje idu na hadzdz zbog provoda ili klanjaci nocu s ciljem razbudjivanja kako bi se mogli paziti na porodicu i jahalicu,oni koji uce zbog ugleda u svom narodu,oni koji vaze zbog nasladjivanja rijecima,oni koji udjeljuju sadaku izbjegavajuci pokudu,oni koji obilaze bolesnike da i njega obilaze kad se razboli,oni koji ispracaju dzenaze da drugi ispracaju dzenaze u njegovoj porodici ili zbog hatara porodice umrlog.Ukratko,bilo koji dunjalucki interes ako prija dusi i pozeli ga srce,mali ili veliki,kada se pojavi u nekom djelu pomuti i pokvari iskrenost.Zbog toga je najteze djelo iskrenost.

Uprkost svemu to nesmije biti razlog napustanja dobrih dijela,to je sejtanov krajnji cilj.Obaveza je uloziti napor u ciscenju djela i ne ostavljati ga bojeci se pretvaranja.O tome je rekao kadija Ija rahimehullah: Ostavljanje djela zbog ljudi je pretvaranje,a raditi djela zbog njih je sirk.Iskrenost je da te Allah Azze we Dzelle sacuva oboga.

Preneseno je od Ebu Musaa el-Esarija r.a. da je rekao: Poslanik s.a.v.s. je upitan za covjeka koji se bori da bi dokazao svoju hrabrost,drugi se bori za svoje pleme,treci da bi ga ljudi vidjeli,ko je od njih na Allahovom putu?Poslanik s.a.v.s. je rekao:Ko se bori da bi Allahova rijec bila gornja,on je na Allahovom putu.(Buhari,Muslim,Tirmizi,Nesai i Ibn Madze rahimehullah)

Sve je to Allah Azze we Dzelle spojio u jednom ajetu: A,naredjeno im je da samo Allahu ibadet cine,da Mu iskreno,kao pravovjerni,vjeru ispovjedaju.(El-Bejjine 5)

Vehid Abduselam Bali-Zastita od dzina i sejtana u svjetlu Kur'ana i Sunneta

 
 
13.06.2009.

Prikaz kako sejtan odradi i poboznjaka i zensko(sestre/muski za pouku)

Preneseno je od Vehba Ibn Munebbiha rahimehullah da je rekao:

Medju Israilovim potomcima bio je najpobozniji covjek svoga vremena.U njegovo vrijeme zivjela su trojica brace koji su imali samo jednu neudatu sestru.Jednom su sva trojica otisla u bitku a nisu znali kod koga je ostaviti i kome je povjeriti.Slozili su se da je ostave kod poboznjaka jer su mu vjerovali.

Otisli su do njega i pitali ga da je ostave kod njega i u njegovoj blizini dok se oni ne vrate iz borbe.Ali on je odbio i trazio zastitu kod Allaha subhanehu ve te'ala i od njih i od njihove sestre.Oni su bili uporni sve dok nije pristao.Rekao je:Smjestite je u kucu pored moje bogomolje.Braca su je smjestila u tu kucu,ostavili je i otisli u borbu.

Ona je ostala u blizi poboznjaka neko vrijeme,on joj je donosio hranu,ostavljao pred vratima svoje bogomolje i onda joj govorio da izadje iz kuce i uzme hranu.Sejtan ga je stalno podsticao na dobro i njen izlazak iz kuce danju predstavljao velikim problemom,jer bi je neko mogoa vidjeti zaljubiti se u nju.Dosaptavao mu je:Kada bi ti izlazio i ostavljao hranu pred vratima njene kuce bilo bi vrednije i nagrada bi ti bila veca!

Neprestano ga je na to nagovarao sve dok on nije na to pristao,odlazio je do vrata njene kuce i bez govora ostavljao hranu pred njom.To je trajalo neko vrijeme.Ponovo je dosao Iblis i poceo ga podsticati na dobro i nagovarati:Veca bi ti nagrada bila kada bi usao u kucu i u kuci ostavljao hranu.

Neprestano ga je nagovarao sve dok nije tako i uradio,ostavljao je hranu u kuci i to je trajalo neko vrijeme.Ponovo je dosao Iblis i podstakao ga na dobro djelo rekavsi:Bilo bi dobro kada bi razgovarao s njom jer je veoma usamljena!Nagovarao ga je dok nije poceo pricati s njom iz svoje bogomolje.I to je trajalo neko vrijeme.Opet mu je dosao Iblis i rekao:Bilo bi joj prijatnije kada bi ti sisao do vrata svoje bogomolje a ona do vrata svoje kuce pa da razgovarate!

Nagovarao ga je dok nije poceo pricati s njom iz svoje bogomolje.I to je trajalo neko vrijeme.Opet mu je dosao Iblis i rekao:Bilo bi joj prijatnije kada bi ti sisao do vrata svoje bogomolje a ona do vrata svoje kuce pa da razgovarate!Nagovarao ga je na to sve dok nije disao i sjeo iza vrata svoje bogomolje a djevojka iza vrata svoje kuce i pricali su.Tako su ostali neko vrijeme.Potom je opet Iblis dosao i podstakao na dobro prema njoj rekavsi: Prijatnije i ljepse bi joj bilo kada bi izasao iz bogomolje i sjeo u blizini njenih vrata te da tako pricate.

Nagovarao ga je dok nije pristao.Tako da je bilo neko vrijeme.Onda je opet dosao Iblis,neka je na njega Allahovo prokletstvo i podstakao ga na dobro i sevap kod Allaha subhanehu ve te'ala koji moze dobiti ako joj ucini vece dobro,rekao je:Bilo bi dobro da sjednes iza njenih vrata i tako razgovarate,a da ona ne izlazi iz kuce.Pristao je,pa je izlazio iz bogomolje stajao ispred njenih vrata i razgovarao s njom.Ostali su tako neko vrijeme.Potom je dosao Iblis i rekao:Bolje bi ti bilo da udjes  u kucu i nedozvolis da pokazuje lice nikome.

Nagovarao ga je dok nije pristao.Usao je u kucu pricao s njom cijeli dan i kada bi pala noc penjao se u svoju bogomolju.Nakon toga ponovo je dosao Iblis i neprestano mu uljepsavao dok je poboznjak nije dodirnuo i poljubio.Iblis mu je i dalje uljepsavao i nagovarao ga sve dok nije s njom spavao i zatrudni.

Rodila mu je djecaka.Iblis mu je dosao i rekao:Sta ces kada dodju njena braca?Nisi siguran da te nece osramotiti i iznijeti na vidjelo tvoj slucaj!Zakolji sina i zakopaj ga a ona ce to sakriti iz straha da braca ne saznaju sta si joj uradio!Kada je i to uradio rekao mu je:Zar mislis da ce ona sakriti od brace sta si joj uradio i sto si joj sina zaklao?Zakolji je i zakopaj s njenim sinom!

Nagovarao ga je sve dok nije pristao,zaklao je,zakopao s njenim sinom,zatrpao to mjesto,stavio na njega ogromnu stijenu i popeo se u svoju bogomolju i nastavio sa ibadetom.Od toga je proslo koliko je Allah htio da prodje,a onda su stigla njena braca iz borbe.Dosli su kod njega pitati za sestru,on im saopci vijest o njenoj smrti,zamoli Allaha da joj se smiluje i zaplaka.Rekao im je:Bila je najbolje zena,ovo je njen kabur,pogledajte ga!Njena braca su otisla do kabura,isplakala se,molili Allaha subhanehu ve te ala da joj se smiluje,boravili kod njega nekoliko dana a potom otisli svojim kucama.

Kada je pala noc i kada su legli dosao im je sejtan u san u liku putnika.Poceo je sa najstarijim,pitao ga je za sestru a on mu rece ono sto je rekao poboznjak,da je umrla,da je molio Allaha subhanehu ve te'ala za milost i pokazao im njen kabur.Sejtan rece da laze i da im nije rekao istinu o njihovoj sestri.Istina je da je ona ostala trudna s njim,rodila mu djecaka pa ga je on zaklao i nju s njim zbog straha od vas.Bacio ih je u rupu iskopanu iza kuce u kojoj je boravila s desne strane ulaznih vrata.Idite i vidjet cete da cete naci ovo sto sam vam rekao.Dosao je u san srednjem i najmladjem brati i isto to rekao.

Kada su ustali cudili su se svom snu.Rekli su jedan drugom sta su sanjali.Najstariji rece to je sejtanski san,ne osvrcite se na njega i pustite to.Najmladji rece:Tako mi Allaha,ja necu dok ne odem i ne vidim to mjesto.Svi su otisli do kuce u kojoj je boravila njihova sestra,otvorili su vrata i potrazili opisano mjesto u snu.Nasli su sestru i njenog sina zaklane u rupi bas kako im je i opisano.O tome su upitali poboznjaka ja pe potvrdio Iblisove rijeci.Oni su o svemu obavjestili vladara i njega izvukli iz bogomolje i dobeli ga da ha razapnu.

Kada su ga svezali za stub dosao mu je sejtan i rekao:Jasno ti je da sam ja taj koji te naveo da zatrudni ta zena i da joj zakoljes sina i nju.AKo me poslusas i uznevjerujes u Allaha koji te stvorio i oblikovao,danas cu te spasiti ove nevolje!Poboznjak je uznevjerovao u Allaha subhanehu ve te'ala,kada je to uradio sejtan ga je prepustio ljudima i oni ga razapese.(Telbisu Iblis str 26)

Kazu mufesiri da je u vezi s njim i njemu slicnim objavljeno: Slicni su sejtanu kad kaze covjeku:Budi nevjernik!-pa kad postane nevjernik,on onda rekne:Ti si mene vise netices;ja se zaista Allaha,Gospodara svjetova bojim.Obojicu ih na kraju ceka vatra u kojoj ce vjecno boraviti,a to ce biti kazna za sve zulumcare.(El-Hasr 16 i 17)


To je sejtan planirao u vezi s  njim i tako je postigao sto je zelio.Poboznjaku se to dogodilo zbog njegovog neznanja o sejtanovom postupnom zavodjenju,da mu se odupro na pocetku odbio bi ga sejtan bi ostao ponizen

Zastita od dzina i sejtana u svjetlu Kur'ana i Sunneta

 
 
 
13.06.2009.

Nacini zavodjenja ljudi

           Prilazi covje s onim sto najvise voli


Allahov subhanehu ve te'ala neprijatelj Iblis prilazi dusi samo s onim sto ona voli i zeli.Jer na taj nacin dolazi do cilja i sto zeli postize uz pomoc duse i prohotjeva.

Rekao je Ibn el-Qajjim rahimehullah: To je njegova najveca spletka kojom zavodi covjeka.On kruzi covjekom putem krvi dok ne sretne dusu i pomijesa se s njom i ispita je sta voli i preferira.Kada to sazna iskoristi je kao pomocnika protiv covjeka.Poduci i svoje pomagace i pristalice od ljudi kako bi ih mogli zavoditi onim sto oni vole,jer na taj nacin ce sigurno postici sto zele,a ko zeli zavoditi na drugi nacin vrata su mu zatvorena i nece postici sto zeli.

                   Postupnost u zavodjenju

Sejtan ne prilazi covjeku govoreci:uradi taj grijeh ili budi nepokoran!On covjeka priblizava grijehu korak po korak.Davno je receno:Pogled,osmjeh,razgovor,dogovor pa susret.Poslije toga dolazi haram zato nas je Allah subhanehu ve te'ala upozorio na slijedjenje stopa: O vjernici,ne idite sejtanovim stopama!Onoga ko bude isao sejtanovim stopama,on ce na razvrat i odvratna djela navoditi.(EN-Nun 21)

To je poziv ispunjen samiloscu od Blagog i Milostivog koji upozorava svoje robove na slijedjenje sejtanovih puteva,napominjuci da moraju zatvoriti put na samom pocetku puta kako ga ne bi postepeno zaveo.Ko razumije serijatske ciljeve primjetit ce taj princip.Kao i zabrana osamljivanja s nepoznatom zenom,obaranjem pogleda.Zato budi oprezan,brate muslimanu,kada su u pitanju sejtanove spletke.

 
 
13.06.2009.

Nasihat svima

Opšte je poznato da svaki čovjek žudi da sebi pribavi neku korist. Međutim musliman koji se drži svoje vjere i koji traži oprost od svoga Gospodara ne želi da sebi pribavi korist ako će to izazvati Allahovi srdžbu i kaznu.
Kada musliman želi da uradi neku stvar on prvo analizira da li se to suprostavlja Allahovim, Azze ve Dželle, naredbama ili ne? Da li se u tome nalazi neka šteta po njegovu vjeru, po njega i po ostale muslimane?
Od šerijatskih pravila je, da se suzbijanju štete daje prednost nad pribavljanjem koristi, i da nema štete niti nanošenja štete u islamu. Također, od tih pravila je da cilj ne opravdava bilo koja sredstva i metode.
Polazeći sa ovog stanovišta treba znati da je vadžib-obaveza muslimanima da ne dopuste da im dunjaluk bude najveća briga i okupacija, i vrhunac njihova znanja.
Već je obaveza da im Allahove, Azze ve Dželle, naredbe i zabrane budu iznad svega. Od tih stvari je način ophođennja sa stvorenjima.

Ta muamela - ophođenje sa ljudima mora biti u okvirru šerijatskih normi i normi vjere.
Na svakom muslimanu je obaveza da nauči kako i na koji način da se odnosi prema ljudima. Prema svakom se odnosi drugačije. Tako se posebno odnosu prema ulemi a posebno prema dobrim ljudima, posebno prema vladarrima a opet drugačije u pogledu običnog svijeta.
Opet se posebno odnosi spram grješnika i fasika, a opet drugačije prema neprijateljima vjere. Onaj ko to nauči treba po tome i da radi.

Allahu naš učvrsti naša srca na Istini i uputi nas i sve muslimane na ono sa čime Si zadovoljan i što voliš.
Usmjeri našu pamet ka činjenju dobročinstva i ka bogobojaznosti. Allahu naš izbavi iz muka slabe i nejake muslimane i zaštiti nas zla neprijatelja islama.
Allahu pomozi Svoju Vjeru, Svoju Knjigu i Sunnet Tvoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i Tvoje robove mumine.
Allahu otkrij nam spletke koje nam kuju neprijatelji islama i uputi nas da ih uništimo i otklonimo.
Allahu naš vrati spletke spletkaroša na njih, a nas učvrsti u imanu i na sigurnosti. Amin.

 
13.06.2009.

Nacini zavodjenja ljudi

Covjek koji obavlja neki posao pedeset godina,naprimjer,sigurno ga poznaje u tancine i poznaje sve skrivene djelove tog posla.Iblis proklet neka je,od dana kada je protjeran iz Dzenneta pa do danas jedino sto radi je zavodjenje ljudi.To vrijeme i duga praksa pomogli su mu da izmisli brojne nacine zavodjenja.Mi cemo navesti neke od njih.

                        
Uljepsava neistinu

Neistina je ruzna i ogavna,stoga sejtan neistinu uljepsa,prekrije je lijepim ogrtacem,a onda je joj uljepsa i covjeku i time ga zavodi.To smo saznali licno od sejtana kada je obracajuci se svom Gospodaru rekao: Ja cu njima na Zemlji poroke lijepim predstaviti i sve cu ih zavesti.(El-Hodzra 39)

Spomenuo je uljepsavanje potom zavodjenje.
Rekao je Ibn el Qajjim rahimehullah: Jedna od njegovih zamki je konstantno opcinjavanje uma dok ga ne porobi.Od njegovog opcinjavanja spasen je samo onaj koga Allah subhanehu ve te'ala spasi.Uljepsa mu stetno djelo tako da misli da mu je ono najkorisnije i ucini mu korisno djelo ruznim tako da misli da mu je to najstetnije djelo.La ilahe illallah,koliko je samo ljudi zaveo tim opcinjavanjem!Koliko se samo isprijecio ljudima izmedju njih i islama,imana i ihsana!Koliko je samo neistine prikazao u lijepom svjetlu,i istinu u ruznom obliku!Koliko je samo falsifikata poturio znalcima!Koliko je samo dezinformacija poturio ucenim!On je opcinio umove i njihove vlasnike odveo putevima strasti,po raznim misljenjenjima,i sa svake strane odveo ih u zablude i propasti jednu iza druge.Prikazao im je lijepim obozavanje kipova,kidanje rodbinskih veza,zakopavanje zive zenske djece,zenidbu sa majkama.Obecao im je uspjeh i ulaza u Dzennet iako su na kufru,sirku i grijehu.Sirj im je prikazao kao velicanje,nevjerovanje u Allahova subhanehu ve te'ala svojstva,uzvisenost,Njegov govor,objavu kao neskrnavljenje Allajhove subhanehu ve te'ala velicine.Ostavljanje naredjivanja dobra i odvracanja od zla prikazao je kao umiljavanje ljudima i lijepo ponasanje pred njima i rad po ajetu: Brinite se o sebi!(El-maide 105)

Neprihvatanje Poslanikovog s.a.v.s. sunneta prikazao je kao slijedjenje uleme i zadovoljenjem misljenjem ucenijeg.Licemjerstvo i popustanje u vjeri prikazao je kao razum koji misli na prezivljavanje i koji covjeka cvrstava medju ostale ljude.

              Naziva grijehe imenima dragim covjeku

Jedan od oblika ukrasavanja neistine je i nazivanje grijeha i losih djela privlacnim nazivima za covjeka s ciljem prikrivanja ruznoce tog djela.On je nazvao zabranjeno drvo "drvo vjecnosti":
O Ademe,hoces li da ti pokazem drvo besmrtnosti i carstvo koje nece nestati?(Ta-ha 120)

Rekao je Ibn el Qajjim rahimehullah: Iblisovi sljedbenici preuzeli su od njega nazivanje zabranjenih stvari privlacnim imenima,tako su alkohol nazivali majkom veselja...

Oni nazivaju kamatu korist,sramotno otkrivanje i uljepsavanje zene sloboda zene,bestidno mjesanje muskarca i zene prosperitet i kultura,gresnu pjevacicu,grijehe i nepokornost nazivaju umjetnost.Sve s ciljem privlacenja ljudi njihovim losim i odvratnim djelima.


       
            Naziva dobra djela imenima odvratnim covjeku

Istina svijetli i blista i kada bi ostalo tako bez pokusaja prikazivanja istine ruznom duse bi pohrtile ka njoj,ljudi bi slusali i srca bi se smirila na Istini.Stoga je sejtanova prva zadaca bila prikazati istinu ruznom i nazvati je pogrdnim odbojnim nazivima.On je podstakao svoje sljedbenike nevjernike Adova naroda da svome Poslaniku Hudu a.s. kazu: Mi smatramo da si ti doista u ludilu i mi mislimo da si zaista lazac. On je nagovorio nevjernike,svoje sljedbenike u Medjenu,da kazu ljudima: Ako podjete za Suajbom,bit ce te sigurno izgubljeni.(El-Ea'raf 90)
Nagovorio je nevjernike i svoje pristalice iz faraonovog naroda da nazovu Musaa i Haruna a.s. sihirbazima: Ova dvojica su carobnjaci,rekose jedni drugima,hoce da vas vradzbinama svojim iz zemlje vase izvedu i da uniste vjeru vasu prelijepu.(El-Furkan 8)
Nagovorio je i svoje pristalice nevjernike iz plemena Kurejs da nazovu Muhammeda s.a.v.s.
sihirbazom,gatarom,pjesnikom,opsihrenim,ludjakom i drugim odbojnim imenima: I nasilnici jos govore: Vi samo zacarana covjeka slijedite!(El-Furkan 8)
Medjutim Allah subhanehu ve te'ala je negirao i opovrgao sve lazne optuzbe upucene Muhammedu s.a.v.s. rekao je: Zato ti opominji,jer ti miloscu Gospodara svoga,nisi ni prorok ni lud.(Et-Tur 29)
I rekao je: A nije govor nikakva pjesnika-kako vi malo vjerujete! i nisu rijeci nikakva proroka-kako bi malo razmisljate!Objava je on od Gospodara svjetova!(El-Hakka 41-43)
Nagovorio je svoje pristalice,nevjernike plemena Kurejs da Muhammedove s.a.v.s. sljedbenike nazovu odpadnicima,hereticima.

On neprestano ide istom linijom i sve do danas sluzi se istom metodom.Danas je svojim pristalicama objavio da one koje se drze Poslanikovog s.a.v.s. Sunneta u svemu nazovu ekstremistima i pristrasnim sljedbenicima.Kao sto nazivaju udaljenost od grijeha i kuca grijeha i nemorala konzervativnost,serijatski hidzab sator,zenu koja se drzi naredbe svoga Gospodara i sjedi u kuci nazivaju zaostalom.Sve je to njima sejtanska objava.

Vehid Abdusamed Bali-Zastita od dzina i sejtana u svijetlu Kur'ana i Sunneta

 
 
 
12.06.2009.

Kome je halalio a kome nije-Ahmed ibn Hanbel-

Ahmed ibn Hambel osnivac jedne od 4 Islamske pravne skole pored Safije,Malika i Hanefi(Allah im se smilovao) je rekao:Jedan je covjek trazio oprosta  halala od Ahmeda ibn Hambela samo zato sto je bio prisutan kad su ga kaznjavali kad su ga tukli.Rekao je Ibn Hambel:Ja ti oprastam i svakome onome ko me je po ruznom spomenuo i ko me je udarao i ko mi je zulum cinio i ko je lagao na mene  oprastam svima,osim novotarima.A oprostio sam cak i Ebu Ishaku.A Ebu Ishak je bio halifa koji je mucio Ahmeda Ibn Hanbela i koji je naredio da bude na takav nacin proganjan i ponizavan kao veliki Islamski ucenjak Alim.

Citat od Abdusameda Busatlica iz audio predaje pod nazivom "Cistoca srca" koju toplo preporucujem...

Da mu se Allah dz.s. smiluje i uvede ga u Dzennet Amin!

 
 
 
 
 
 
12.06.2009.

Faze sejtanovog zavodjenja

Sejtan neprestano slijedi i covjeka zavodi sve dok ga ne zavede pokvari i prikljuci svojoj propaloj stranci.Ibn el Qajjim  je sakupio faze sejtanovog zavodjenja:

                         Prva faza

Odvodjenje u kufr i sirk i neprijateljstvo prema Allahu subhenahu ve te'alai Njegovom Poslaniku s.a.v.s.Kada to uspije uraditi s covjekom prestane i odmori se od njega.To je prvo sto od covjeka zeli i stalno se trudi da to dobije,kada to postigne prikljuci ga svojoj vojsci i postane Iblisov pozivac i zamjenik.

                        Druga faza

Uvodjenje novotarija.To mu je draze od grijeha i nepokornosti,jer je steta novotarije prelazna na druge i grijeh od kojeg se ne cini pokajanje,suprotna je poslanickom pozivu te poziva u nesto u sto oni nisu pozivali.
A,ako ga ne uspije uvesti u ovu fazu i covjek bude od onih kojima je Allah subhanehu ve te'ala podario slijedjenje Sunneta i suprostavljanje novotarija,pocinje sa sljedecom fazom.

                         Treca faza

Razni veliki grijesi.On se veoma trudi uvesti covjeka u ovu fazu,narocito ako je ucenjak kojeg ljudi slijede kako bi rastjerao ljude oko njega.Nakon toga se potrudi prosiriti vijest o tom grijehu i podstakne neke da umjesto njega raznose te vijesti misleci da se time priblizivaju Allahu subhanehu ve te'ala,ne znajuci da time cine uslugu Iblisu i zamjenjuju ga:One koji vole da se o vjernicima sire bestidne glasine,ceka teska kazna i na ovom i na onom svijetu...(En-Nur 19)

Ajet prijeti onima koji vole da se vjernicima sire lose glasine,a kako je tek kada oni sami preuzmu na sebe sirenje takvih glasina,ne iz zelje za dobro muslimana,nego iz pokornosti Iblisu zamjenjujuci ga.Iblis sve to radi da rastjera ljude od ucenih ljudi i da se ne okoriste njihovim znanjem.Grijesi tog ucenog covjeka,makar bili do neba,manji su od njihovih grijeha i kada se pokaju,Allah subhanehu ve te'ala prihvata njegovo pokajanje,dok su njihovi grijesi nepravda vjernicima,trazenje njihovih propusta iz zelje da ih osramote.Allah subhanehu ve te'ala je u zasjedi i zna sta ko nosi u srcu i dubini duse.Ako ne uspije u ovoj fazi pokusava uvest covjeka u sljedeu fazu.                        Cetvrta faza

Mali grijesi,kada se nakupe,mogu covjeka unistiti.Imam Ahmed rahimehullah prenio je od Sehla ibn Sada r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Cuvajte se grijeha koje omalovazavate!Njihov primjer je kao primjer ljudi koji odsjednu u nekoj dolini pa svi donesu po grancicu i nanesu dovoljno da ispeku hljeb.Uistinu,kada covjek radi takve grijehe uniste ga.(Fethul Bari 11/329)Ako ne uspije uvesti ga u ovu fazu,pokusa u sljedecu.

                         Peta faza

Rad dozvoljenih dijela za koje nema kazne niti nagrade,samo da izgubi vrijeme koje je mogao iskoristiti u djela za sevap(mnogo spavanja,jela,pica,odijevanja,beskorisna nocna sijela).Ako ne uspije zavesti covjeka u ovoj fazi i bude od onih koji cuvaju svoje vrijeme,znaju vrijednost svojih uzdisaja i udisaja i da ih ceka uzivanje ili patnja,predje na sljedecu fazu.

                       
                         Sesta faza

U ovoj fazi sejtan pokusava covjeka navesti da radi dobra djela manje vrijednosti,te mu ih uljepsava i podstice na njih.Vrlo malo ljudi primjeti ovu vrstu zavodjenja,ljudi obicno kada osjete snazan nagon da urade neko dobro djelo za koje ne sumnjaju da je pokornost i da priblizava Allahu subhanehu ve te'ala nije im ni na kraj pameti da bi to moglo biti od sejtana jer sejtan ne naredjuje dobro,smatrajuci da je to dobro i da je taj nagon od Allaha subhenahu ve te'ala.Ti ljudi nisu krivi za to jer ne znaju da sejtan podstakne na semdeset dobrih djela kako bi naveo covjeka na jedno lose ili da uradi djelo manje vrijednosti.To se moze primjetiti samo svjetlom koje Allah subhanehu ve te'ala ubaci u covjekovo srce koje je zasluzio dosljednim slijedjenjem Poslanika s.a.v.s. vodjenjem racuna o vrijednosti dijela i o tome koliko su draga Allahu subhanehu ve te'ala i korisna za covjeka i iskrenija prema Allahu subhanehu ve te'ala,dosljednija Poslanikovom s.a.v.s. Sunnetu.Kur'anu i korisnija svim vjernicima,ucenim i neukim.To mogu dokuciti samo Poslanikovi s.a.v.s. nasljednici i zamjeniti u ummetu.Vecini ljudi je to uskraceno i ne misle o tome,A Allah subhanehu ve te'ala daje svoje blagodati kome on hoce.Ako ne uspije zavesti covjeka ni u jednoj spomenutoj fazi okrene na njega svoje sljedbenike od ljudi i dzina da ga na razne nacine uznemiruju:proglasenjem da je nevjernik,da je u zabludi,upozorenju na njega,trudi se da ga ugasi i zabavi mu srce tim ratom i da ljudi ne koriste njegovo znanje.Tako neprestano salje na njega sljedbenike neistine od ljudi i dzina.

To je primjetno i u nasem drustvu,ko god krene putem vjere i prihvati Poslanikovu s.a.v.s. uputi i krene njegovim putem naidje na otpor,inat,ismijavanje bliznjih i daljnih,prijatelja i neprijatelja.Tako da mu je Allah Azze we Dzelle jedini spas.


Vehid Abduselam Bali-Zastita od dzina i sejtana u svjetlu Kur'ana i Sunneta


 
 
 
11.06.2009.

Zasto da se pokrijem

                             Zašto da se pokrijem?
Ovo je dobro pitanje na koje postoji divan odgovor! Allah nam je naredio izvršavanje svega što je dobro za nas i zabranio nam izvršavanje svega što je loše za nas. Allah naređuje svakoj ženi muslimanki da se pokrije kada izlazi iz sigurnosti svoje kuće i kada je u prisutnosti muškaraca koji su joj strani. Znači pokrivanje je izvor velikog dobra za tebe -ženo muslimanko- iz mnogih razloga. Neki od tih razloga su:

1 .Stičes Allahovo zadovoljstvo. Pokoravaš se naredbama tvoga Gospodara pokrivajući se i time možes očekivati velike nagrade za uzvrat.

2 .Hidžab je Allahova zaštita tvoje prirodne ljepote. Previše si dragocjena da bi se "reklamirala" svakom muškarcu.

3 .Hidzab je Allahovo očuvanje tvoje čestitosti.

4 .Allah čisti tvoje srce i misao kroz pokrivanje.

5 .Allah kroz tvoj Hidžab uljepšava tvoj vanjski i unutarnji izgled. S vana tvoj hidzab reflektira nevinost, čistoću, skromnost, stidljivost, mir, zadovoljstvo i pokornost tvome Gospodaru. Iznutra kultiviraš isto.....


6 .Allah kroz tvoj Hidžab daje definiciju tvojoj ženstvenosti. Ti si žena koja poštuje samu sebe. Allah hoće da te drugi poštuju, ali isto tako moraš i samu sebe da poštujes.

7 .Allah kroz hidžab uzdiže tvoj ponos. Kada te stran muškarac pogleda, on te poštuje jer vidi da poštujes samu sebe.

8 .Allah štiti tvoju čast 100% kroz pokrivanje. Muškarci te ne gledaju, ne prilaze ti i ne razgovaraju sa tobom na senzualan način. Naprotiv, oni te visoko uzdižu i to samo kroz jedan njihov pogled.

9 .Allah ti daje visok položaj kroz hidžab. Uzdignuta si a ne ponižena jer si pokrivena a ne gola.

10 .Allah demonstrira tvoju jednakost žene muslimanke kroz Hidžab. Tvoj Gospodar ti je dao jednaku vrijednost kao i muškarcu, i daje ti dom predivnih prava i slobode. A ti očitavas zahvalnost ovih unikatnih prava kroz tvoje pokrivanje.

11 .Allah definira tvoju ulogu žene muslimanke kroz Hidžab. Ti si ustvari neko sa važnim odgovornostima. Ti si reflekcija aktivne a ne besposlene žene. Pokazuješ svoju direkciju i svoj cilj kroz pokrivanje. Ti si žena koju ljudi shvataju ozbiljno.

12 .Allah objašnjava tvoju nezavisnost kroz pokrivanje. Ti daješ čisto do znanja da si pokorna sluga Najvišeg Gospodara. Ne pokoravaš se nikome drugom i ne pratiš ni jedan drugi put. Nisi rob nijednom muškarcu, niti si rob ni jednoj naciji. Ti si slobodna i neovisna od ljudsko -stvorenih sistema.

13 .Allah ti daje slobodu kretanja i izražaja kroz pokrivanje. Omogućeno ti je da se krećes i komuniciraš bez straha da će te neko maltretirati. Tvoj hidžab daje ti neobičnu sigurnost.

14 .Allah želi, o ženo muslimanko, da te ljudi tretiraju sa ljubaznošću. A upravo hidžab dovodi do toga da se muškarci prema tebi najbolje ponašaju.

15 .Allah želi da sačuva tvoju ljepotu samo za jednog muškarca -tvoga muža-.

16 .Allah ti pomaže u uživanju uspješnog braka kroz pokrivanje. Zbog toga što rezerviraš svoju ljepotu samo za svoga muža, njegova ljubav prema tebi raste, on te više i više cijeni i poštuje.Tako da tvoj hidžab vodi prema uspješnom i dugotrajnom braku.

17 .Allah dovodi do mira i stabiliteta u društvu-kroz tvoj hidžab! Da, ovo je zaista tačno! Muškarci ne dovode društvo u propast kroz ilegalne (vanbracne) veze, jer ih pogled na tebe -zeno muslimanko-smiruje. Kada te pogleda,muškarac se osjeća smireno, a ne kao da je stavljen na kušnju. Znači žena muslimanka koja se pokriva je počasćena, a ne obečašćena, časna, a ne ponižena, oslobođena, a ne zarobljena,čista, a ne uprljana, nezavisna,a ne rob, zaštićena, a ne prepuštena samoj sebi, poštovana, a ne ismijavana,sigurna,a ne nesigurna, pokorna, a ne velika griješnica, zastićeni biser, a ne gledana kao prostitutka.....

Draga sestro muslimanko! Pođi sa nama prema kapijama Dženneta! Ispuni svoje obaveze prema Allahu, obuci svoj ukras-svoj hidžab, i požuri prema Džennetu radeći samo dobro. Dosad se sigurno slažes da pokrivanje sadrži puno beneficija -mora biti- jer Allah nam naređuje samo ono što je dobro.... i vjeruj mi sestro, dobro je pokoravati se tvome Gospodaru.......

"Njih nagrada u Gospodara njihova čeka: edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će Njime biti zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga." (Sura Al-Bayyinah, 8)

Preuzeto sa stranice http://www.amber.ba
 
 
11.06.2009.

Sejtanovi prilazi ljudskim srcima

                 Na koji nacin donosi vesvese

Rekao je Ibn el_Qajjim rahimehullah: Vesvesa je u osnovi skriveni pokret ili necujan glas koji se ne mogu osjetiti pa se od njih ne moze sacuvati.Stoga je vesvesa skriveno dostavljanje do osobe glasom koji cuje samo ta osoba ili bez glasa kao sto sejtan donosi vesvese covjeku.(Et-Tefsuru el Qajjim str 600)

Takodjer je o vesvesi rekao sljedece: Vesvesa je pocetak odluke,u srcu ne bude zelje za zlom i grijehom pa vesvesom pomisli na grijeh,potom razmislja o njemu i sve ga vise zeli dok ne postane strast,nakon toga uljepsava mu taj grijeh i donosi lijepe misli o njemu tako da ga pozeli toliko da ga odluci uraditi.Potom neprestano zeli uraditi taj grijeh,misli o njemu,zeli ga i samo o njemu misli tako da zaboravi njegovu stetnost i lose posljedice,isprijeci se izmedju njega i vidjenja toga,pred njim bude samo slika tog grijeha i nasladjivanje njime,zaboravi na sve sto je iza toga.Tada odluka da pocini grijeh postane konacna i cvrsta i srce jos vise pozeli taj grijeh te posalje svoju vojsku u potragu za tim grijehom,a sejtan posalje ispomoc ako zakazu da ih pokrenu,ako ustuknu da ih poguraju,kao sto je Allah subhanehu ve te'ala rekao: Zar
  ne vidis da Mi sejtane na nevjernike saljemo da ih sto vise na zlo navracaju?(Merjem 83)

            Na koji nacin sejtan prilazi covjeku?

Rekao je Ibn El Dzevzi: On zavodi ljude samo onoliko koliko moze,nekog vise nekog manje,zavisno od njihove budnosti i nemara,znanja i neznanja.Znaj,srce je kao tvrdjava opasana zidovima,zidovi imaju vrata i otvore-prozore,nastanjuje je razum a meleci obilaze i navracaju u tu tvrdjavu.Pored tvrdjave nalazi se prazan prostor u kojem nesmetano dolaze strast i sejtan.Rat neprestano traje izmedju onih u tvrdjavi i onih u praznom prostoru.Sejtani neprestano kruze u potrazi za nesmotrenosti cuvata i traze nacin kako da udju u tvrdjavu.To zahtjeva od cuvara poznavanje svih vrata i otvora za koja je zaduzen i ne smije biti nemaran ni trenutak jer neprijatelj je stalno spreman.Neki covjek je upitao Hasana El Basrija rahimehullah:Spava li Iblis?Rekao je:Kada bi spavao odmorili bi se.Ta tvrdjava je obasjana zikrom i imanom,u njemu se nalazi cisto ogledalo u kojem se vidi sve sto prodje ispred njega,tako da prvo sto sejtan uradi u svom prostoru je izazivanje dima u velikim kolicinama tako da pocrne zidovi i zamagli ogledalo.Neprijatelj neprestano navaljuje,nekada navali i udje u tvrdjavu ali ga cuvari istjeraju,ponekad upadne u tvrdjavu i napravi nered,ponekad se zbog nemara cuvara zadrzi.Ponekad zapusu vjetrovi koji raznose dim te zidovi pocrne i ogledalo zamagli te sejta neprimjeceno prodje.Ponekad se dogodi da cuvar bude ranjen,zarobljen i iskoristen u sejtanove svadje.Ponekad se dogodi da cuvar bude ranjen,zarobljen i iskoristen u sejtanove svrhe,pa i on smislja zamke koje su u skladu sa prohtjevima osobe i pomaze u tome,mozda postane i poznavalac zla.Jedan dobri prethodnik je rekao:Vidio sam sejtana i rekao mi je:Sretao sam ljude i ucio ih,sada ih srecem i ja ucim od njih.Dogodi se da sejtan napadne inteligentnu i pametnu osobu,koja u sebi ima skrivene prohtjeve i on mu ih otkrije,tada se ta osoba zabavi razmisljanjem o tome i obuzme ga.Najjaca stega za zarobljenike je neznanje,osrednje snage su prohtjevi a najslabiji nemar.A,sve dok rob na sebi nosi oklop imana imana strijele neprijatelja nece biti smrtonosne za njega.(Teblis Iblis str 38)

Nakon toga naveo je predaju od El-Ea'mesa rahimehullah sa svojim lancem prenosilaca da je rekao: Pricao nam je covjek koji je razgovarao sa dzinima da su dzini rekli.Najteze je sa onima koji se drze Sunneta a s onima koji slijede svoje prohtjeve mi se poigravamo.

Znaj brate moj muslimanu,sejtan ulazi samo u srca u kojima nema zikra,bogobojaznosti,iskrenosti,cvrstog ubjedjenja.On u takva srca unosi svoje vesvese koje zateknu prazno srce i smjeste se u njega,kao sto pjesnik rece: Dodje mi njena ljubav kad ne znadoh sta je ljubav srce mi je bilo prazno pa se smjestila.

Medjutim,kada je srce ispunjeno imanom,oklopljeno bogobojaznoscu,zasticeno zikrom tada sejtan nad njim nema vlasti i nema puta do njega.Ali,velika je nevolja kada je srce ispunjeno raznim strastima i prohtjevima,to je snaga sejtanova,tada ga nije moguce odbiti.To je poput gladnog psa koji je prosao pored covjeka pred kojim je meso,kad god ga potjera on odlazi,ali kada skloni meso ispred sebe pas izgubi nadu i ode.Isto je i sa osobom cije je srce puno strasti,prvo ga mora ocistiti,potom napuniti bogobojaznoscu i kada u takvom stanju kaze:Utjecem se Allahu od prokletog sejtana!on ode i udalji se.Ko shvati ovo jasno mu je zasto ucenje istiaze ne pomaze mnogim ljudima.Istiaza ne stiti od sejtana ako srce onoga ko je uci nije prazno od sejtanove hrane i napunjeno imanom i bogobojaznosti:Oni koji se Allaha boje,cim ih dodirne sablazan sejtanska sjete se i odjednom dodju sebi.(El-Ea'raf 201)

Vehid Abduselam Bali-Zastita od dzina i sejtana u svijetlu Kur'ana i Sunneta

 
 
11.06.2009.

Sejtanovi prilazi ljudskim srcima

                        Vaznost srca


Rekao je Ibn el-Qajjim rahimehullah: Srce je za ostale dijelove tijela kao vladar koji upravlja vojskom koja mu se u svemu pokorava i koji je koristi za sta zeli.Svi djelovi tijela su mu potcinjeni,podredjeni i od njega poprimaju uputu ili zabludu i slijede ga u namjeru i odustajanjima od namjera.Poslanik s.a.v.s. je rekao:Uistinu u tijelu ima jedan organ,ako je dobar dobro je cijelo tijelo.(Buhari mea el-Feth 1/126 i Muslim bi serhi Nevevi 10/28)Znaci,on vlada djelovima tijela a oni samo slusaju i pokoravaju se njegovim uputstvima i ne mogu uraditi nista bez njegove namjere i zelje.A on je odgovoran za sve njih jer je svaki cuvar odogovoran za svoje stado.

Srce je ono koje snosi iskusenja i ispite.Preneseno je od Huzejfe ibn el-Jeman r.a. da je rekao: Cuo sam Poslanika s.a.v.s. kada je rekao:Srce ce biti izlozena iskusenjima kao hasura,stap po stap,pa koje ih srce uspije ostat ce na njemu crna tacka,a koje odbije bit ce bijelo,tako da ce biti samo dvije vrste srca:bijelo kao ravna stijena,nece mu nastetiti smutnje dok je nebesa i Zemlje,i crno srce kao iskrivljeni cup,ne zna za dobro niti zna za zlo osim po svome nahodjenju.(Muslim 2/171)

Rekao je Ibn el-Qajjim rahimehullah:Poslanik s.a.v.s. je uporedio izlozenost postepenim smutnjama sa grancicama hasure koje se redaju jedna na drugu.Podijelio je srca nakon tih smutnji na dva dijela:srce koje upije smutnje kao spuzva vodu i na njemu ostane crna tacna,takvo srce neprestano upija smutnje sve dok ne postane crno i zaluta i to znace Poslanikove rijeci:poput izvrnutog cupa.Kada postane crno i izvrnuto od te dvije osobine nastanu dvije opake,za njega upropastavajuce,bolesti:jedna je neraspoznavanje dobra i zla,tako da ne zna sta je dobro a sta lose,u nekim slucajevima ta bolest moze uzeti toliko maha da nezna sta je dobro a sta lose,u nekim slucajevima ta bolest moze uzeti toliko maha da dobro smatra losim a lose dobrim,sunnet novotarijom i novotariju sunnetom,istinu neistinom i neistinu istinom.Druga je izgradjen odnos prema sunnetu na osnovu svoji strasti i postupanje po svom nahodjenju.Bijelo srce u kojem je iman jasan i svijetao kada bude izlozeno smutnjama odupre se i odbije ih i jos se pojaca svijetlo.sjaj i snaga.Smutnje kojima je izlozeno srce izazivaju bolesti srca,to su smutnje strasti i smutnje sumnji,smutnje nasilja i zablude,grijeha i novotarije,nepravde i neznanja.Prva sm,smutnja uzrokuje neispravnost namjera a druga neispravnost znanje i vjerovanja.

Zbog toga je musliman duzan paziti na svoje srce,shvatiti sta se s njim desava i voditi racuna o upucivanju vazova svom srcu s vremena na vrijeme.I mora znati da od njegove cistote zavisi njegova vjecna sreca,a od pokvarenosti nesreca i gubitak.

Znaj,kad god iman i ubjedjenje ojacaju u srcu,pojaca se svijetlo kojim razlikuje uputu od zablude i istinu od neistine.Preneseno je od Ebu Seida el-Hudrija r.a. da je Poslanik s.a.v.s rekao: Postoje cetiri vrste srca:Cisto,neiskvareno srce u kojem je svijetlo poput svjetiljke,umotano srce svezanog omota,izokrenuto srce i prevrtljivo.Prvo srce,cisto je vjernicko srce koje svijetli,umotano srce je srce nevjernika,izvrnuto srce je srce munafika koje je saznalo potom poreklo,prevtljivo srce je srce u kojem se nalazi i nifak i iman,iman je poput bilja koje raste vodom,a nifak je kao rana koju hrani gnoj,pa koje nadjaca takvo bude i srce.(Ahmed,Taberani)

Rekao je Ibn el Qajjim rahimehullah: Poslanikove s.a.v.s. rijeci cisto neiskvareno srce znace da je vezan samo za Allaha Azze we Dzelle i Njegovog Poslanika s.a.v.s. spaseno i udaljeno od svega sto nije Istina.U njemu je svijetlo odnosi se na imansko svjetlo.Neiskranosrcu srca ukazao je na nepostojanje smutnji i neistine i zablude u njemu.Svjetlo u njemu je svjetlo imana i znanja.Srce u omotu je nevjernikovo srce,jer je on prekriven i sprijecen od dolaska istine i znanja do njega,kao sto je Allah Azze we Dzelle rekao za jevreje: I,oni govore:Srca nasa su zastrta!A nije tako,nego je Allah njih prokleo zbog nevjerovanja njihova.(El-Bekare 88)

To je srce koje je umotano u svoju ovojnicu.Taj omot je katanac koji je Allah Azze we Dzelle stavio na njihova srca kao kaznu zbog odbijanja i neprihvatanja Istine i Njegovih rijeci.Taj omot je nevjernicima katanac na srcima,cep u usima i sljepilo u ocima.On je neprozirni zastor na njihovim ocima.Rekao je Allah Azze we Dzelle: A kada ucis Kur'an,izmedju tebe i onih koji u onaj svijet ne vjeruju Mi zastor nevidljiv stavimo.A na srca njihova prekrivace da ga ne bi razumjeli i gluhim ih ucinimo.(El-Isra 45 i 46)

Kada se ljudima takvih srca spomene jednoca u obozavanju i jednoca u slijedjenju oni se ne obaziruci okrenu.Izokrenutim srcem ukazao je na munaficko srce,kao sto je Uzviseni rekao:Zasto se podvajate kada su u pitanju licemjeri koje je Allah vratio u nevjerstvo zbog onoga sto su sami zasluzili?..(En-Nisa 88)

Znaci zbog njihovih djela vratio ih je u nevjerstvo u kojem su bili.To su najgora i najlosija srca.Smatreju neistinu istinom i prijateljuju s njenim pripadnicima,a istinu neistinom i neprijatelju su njenim pripadnicima.Nek nam je Allah Azze we Dzelle na pomoci.Ukazao je na srce u kojem se iman nije dovoljno smjestio i nije zasjao punim sjajem rjecima srce u kome se nalaza dvije materije.To se srce nije u potpunosti posvetilo Istini s kojom je Allah Azze we Dzelle poslao Poslanika s.a.v.s u njemu se nalazi iman ali i imanska suprotnost-kufr.Tako da je nekada blize imanu,a nekada kufru.Koja meterija nadvlada,takvo i bude.

Iz svega toga mozemo zakljuciti da je izvor svih djela srce,a ono je vodja a tijelo vojska koju ono usmjerava kuda hoce.Rekao je Ibn el Qajjim rahimehullah: Iblis,Allahov neprijatelj,se znajuci da je srca glavni organ i osnova svega,na njega obrusio vesvesama,raznim strastima,uljepsavanjem stanja i djela koja odvode od Istine,priblizio mu brojna sredstva koja ga odvode do zablude i udaljuju od upute.Postavio je brojna sredstva koja ga odvode do zablude i udaljuju od upute.Postavio je brojne zamke i smicalice,ako se spasi od njih nece se spasiti od prepreka i smetnji na tom putu.Nema spasa od njegovih zamki i smicalica osim u trazenju stalne pomoci od Allaha Azze we Dzelle protiv njega,djela koja vode Allahovom Azee we Dzelle zadovoljstvu okretanju Njemu u svim pokretima i smirajima i ponizno obozavanje Allaha Azze we Dzelle sto predstavlja ono najbolje sto covjek moze uraditi da bi usao u znacenje ajeta: Nad Mojim robovima neces imati vlasti.(El-Isra 65)

Ova genitivna veza je granica izmedju sejtana i covjeka,postizanje toga je produkt obozavanja Gospodara svjetova i cvrsto ubjedjenje i iskrenost u srcu.Kada se srce preda obozavanju Allaha Azze we Dzelle i iskrenosti prema Njemu postane blisko Allahu Azze we Dzelle i odosi se na njega izuzetak u ajetu: Osim Tvojih robova od njih.(El-Hidzr 40)

Cistota i iskrenost srca uzdize covjeka na visoke stepene.Prenio je Ibn Madze rahimehullah od Ibn Omera r.a. da je rekao:Allahov Poslanice,ko su najbolji ljudi?Rekao je:Svaki vjernik mahmum srca.Upitase sta je to mahmum srca?Rekao je:To je bogobojazno i cisto srce u kojem nema prevare,nasilja,pronevjere,zavisti i zlobe.(Ibn Madze 2/1409)

Vehid Abduselam Bali-Zastita od dzina i sejtana u svjetlu Kur'ana i Sunneta

10.06.2009.

Jetimska suza

Jetimska suza

O jetimska suzo!
O bolne rjeci!

O jetimska suzo
o bolne rjeci!

Moj otac je umro
pa reci:Merhum,Allah mu se smilovao

O jetimska suzo!

Moj otac je umro,pa ko ce me sada voljeti i prema meni njezan biti?!
Reci im: Mozda cu naci neku plemenitu osobu.


Moj otac je umro,pa ko ce me sada voljeti i prema meni njezan biti?!
Reci im: Mozda cu naci neku plemenitu osobu.

O jetimska suzo!
O bolne rijeci!

O jetimska suzo!
O bolne rijeci!

Moj otac je umro
pa reci:Merhum,Allah mu se smilovao

O jetimska suzo!

Pripovjedaj starateljima pricu moga djetinjstva
Ostao sam bez svog pastira.
O malena suzo!


Pripovjedaj starateljima pricu moga djetinjstva
Ostao sam bez svog pastira.
O malena suzo!

O jetimska suzo!
O bolne rijeci!


O jetimska suzo!
O bolne rijeci!

Moj otac je umro
pa reci:Merhum,Allah mu se smilovao.

O jetimska suzo!

Roditelji moji plemeniti,govor je u grlu skamljen
i zavodoljili smo se jednom jetimskom suzom.

Roditelji moji plemeniti,govor je u grlu skamljen
i zavodoljili smo se jednom jetimskom suzom.

...jednom jetimskom suzom.....

P.S.Prevod prelijepe ilahije koju smo mnogi culi a oni koji nisu,bujrum postavljena je i u audio i video verziji u mojoj sehari pod ilahije,naziv Jetimska suza..


Kaze Uzviseni Allah:
I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim nesmatrajte!A roditeljima dobrocinstvo cinite i rodjacima,i sirocadi i siromasima..(En-Nisa 36)

Hadis:Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Ja i onaj koji se brine o jetimu smo u Dzennetu ovako-pa je pokazao kaziprst i srednji prst razmaknuvsi ih malo."(Buharija)

Jedan covjek se potuzio Poslaniku s.a.v.s. na tvrdocu srca i Poslanik s.a.v.s. mu je preporucio: "Pomiluj jetima i nahrani siromaha".(Ahmed)

Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao:Najbolja muslimanka kuca je ona u kojoj zivi jetim prema kojem se postupa na lijep nacin,a najgora muslimanska kuca je kuca u kojoj zivi jetim,a prema njemu se postupa na los nacin.(Ibn Madze i ibn Mubarek)

10.06.2009.

Helena i Luis

Helena i Luis

E-mail Ispis PDF
Preveo: Ersan Grahovac

(Radnja se odvija u Palestini, u vrijeme krstaških ratova)  Sve je bilo ogrnuto mirnoćom smrti i tminom kabura. Noć je spustila svoje crne velove i pokrila vrelu, zagrijanu bitku, sakrila je ovo razastrto bojno bolje leševima, obojila odjeću krvlju, i spustila zastore na jednu od najstrašnijih pozornica tragedije koju je ikada igrao čovjek, preobučen u kožu vuka, s kandžama zvjeri i očnjacima zmije, u pozorištu postojanja... Pale su vojske ratnika savladane borbom i iscrpljenosti, i zaspali su kao žrtve, niti osjećaju niti sanjaju, a njihovi šatori i domovi zamriješe, nema više života u njima, poput ovih gluhih stijena, koje okružuju sa svih strana.
To je rat: epidemija života, sramota čovječanstva!
To je rat: Ispune se umovi naukama i spoznajama, ruke izgrade čvrste građevine ukrašene prefinjenim ornamentima, i roditelji ulože sebe i blago za podizanje djece i njihov odgoj, pa kada se završe jake i stabilne građevine, procvjetaju i napreduju nauke, podignu se zgrade, život se ogrne ukrasima i dekorima, tada dođe rat i sve to uništi i pokosi, kao da nije ni postojalo juče...
Teško se ratu... teško mu se ukoliko nije radi odbrane časti ili života ili vjere!

Sve je u ovoj noći ogrnuto mirnoćom i tminom groba, sve osim jednog udaljenog kršćanskog šatora, iz čijih otvora i rupa prosijava prigušena svjetlost, i čuje se slabo šaputanje. Ako bi bolje osluhnuo, čuo bi glas žene kako narodnim jezikom govori prijateljici: ''Zašto te je rastužila noć, Helena, ko te ponovo tugom zaogrnuo i zadao ti boli? Da li se plašiš ove tmurne bitke u kojoj smo se našli, i trpimo njenu vatru radi odbrane Mesihovog kabura? Ili je to tuga za Luisom o kojem stalno razmišljaš? Ne tuguj, Helena, ovaj završetak je bio suđen, on ga je znao i ka njemu koračao smiren i zadovoljan, pa se ti strpi, sestro, jer doista je Luis na nebu. Zar ne voliš to što je poginuo na putu kršćanstva? Pa nemoj dozivati očaj da se miješa sa tvojom snažnom dušom u ovom času u kojem trebaš biti strpljiva i postojana!''

Zašutjela je Helena, i vratila se tišina koja preplavi svijet... Prošlo je dugo vremena a u njemu se nije čuo glas, ali je svjetlost ostala da prosijava kroz otvore šatora... zatim se pojavio Mjesec, uzdigao se nad svijetom licem svojim bez sjaja, kao da je obolio, bolestan, ili mrtav, na samrti, pružao je svoje zrake dok ga je noć zastirala, pa se pojavi kroz nju ta usamljena, strašna pozornica, a njena je mutnoća usamljenost i teror povećavala... Zatim izađe žena iz šatora i sjede u njegovoj blizini, razmišljajući. Bila je u tridesetim godinama, fascinatne pojave, nježnog tijela, izuzetne ljepote. Gledala je u sve te šatore, razasute po podnožjima planina i stijenama. Pružala pogled ka vojsci svojih neprijatelja muslimana, koja je napravila visoke tvrđave da štiti zidine grada i brani ih, pa je razmišljala o ovom strašnom životu koji živi, a njena se duša ispunjavala kajanjem nad njenim životom ostavljenim u prošlim noćima, kada je bila u svom selu sakrivenom u stijenama Albe, i kada nije znala ni za što osim za ovaj mali svijet koji je na istoku bio ograničen prostrtom dolinom, a na zapadu stjenovitim, uskim moreuzom, a sjeverno i južno fascinirajućom borovom šumom koja kao da grli selo, i pruža se lijepim podnožjima, to je stjenoviti zid koji je poznat po tome što okružuje i čuva od uznemirivanja.

Vidjela bi kada bi neko ušao u dolinu i sakrila bi vojnika od naroda u njenim mnogobrojnim vijugama i krivinama. A što se tiče ovog kamenja, i ovog vrha koji nadgleda selo, nije nijednog dana razmišljala o tome da istražuje ono što je iza toga, i nije se u svojim mislima penjala u visine, pa da vidi šta je tamo... Pa kako ju je bacila i ostavila sudbina u ovaj udaljeni i čudni svijet, za koji nije znala, niti je mislila da postoji? Kako joj je propisano da izgubi svog voljenog muža, i da živi usred straha i smrti?

Obuze je još veća tjeskoba i žudnja za spokojnom prošlošću i poče zamišljati selo u kojem je provela svoje najljepše dane života: vidjela ga je pred sobom, posmatrala šumu kojom prolaze seoski mladići i djevojke svakog jutra i večeri kako bi došli do izvora gurajući se da dohvate njegovu ukusne i izvrsnu vode i utole žeđ svojih tijela. Počela je misliti o trenutku kada je upoznala svog voljenog mladića, kojeg je prvi put vidjela na vratima njegove kuće usred šume, pa je osjetila kao da njegove oči prodiru u njenu dušu i zauzimaju njeno srce... I vidjela ga je poslije toga u šumi, ali se nije usudila da mu otkrije svoju ljubav... a da li se na to usuđuje djevojka? Sve dok nije došao taj sretni dan, koji u karavani njenog života prolazi prelijep i pun svjetlosti, u odnosu na njene ostale dane, mutne i tmurne... Sjela je sa njim ispod tog drveta, izolovana, na najslađem sastanku u njenom životu, sastanku u kojem je izjavila rođenje ljubavi u svom srcu... Bila je sretna u ovom selu, živjela je u bašči ljubavi, nije znala ni za što osim za svoje srce i za svog Gospodara. Kada bi svanulo, išla bi u crkvu svoga Gospodara, jer nije znala bolju Božiju kuću od te, pa bi se okrenula svom Gospodaru molitvom koju je zapamtila... Šetala bi šumom sa svojim voljenim mužem, njena ruka u njegovoj, dok ne bi stigli do crkve, dok je njen voljeni pod ''svetim drvetom'', pa bi obavila molitvu ljubavi po vjeri ljubavi. Cijelo selo bilo je u sigurnosti i miru, dok nije došao taj čovjek, pa se na selo spustio belaj, pogodile ga nesreće, i zamutio se njen čisti život, kao da je mirni bazen u koji upadne kamen sa brda. Selo je toga jutra ležalo u postelji sigurnosti, ispijajući ostatak noćnog sna, a kada je sunce granulo, sve je oživjelo: šuma je činila svoju molitvu, a borovo drveće se sakupilo za ibadet u gomilu, i stalo je pred Stvoriteljem svojim u redove poredano, i ptice su pjevušile svoje molitve na minberima grana, dok su ruže i ljiljani stojali u baščama skrušeno slušajući. Slušala su brda, šutjela je dolina... Ovu skrušenu molitvu u hramu prirode nije kvarilo ništa osim uzvik koji se čuo između dvije planine, koji ispušta glas konja, kao da je glas ranjenog koji svoj uzvik miješa sa krvlju svojom, pa se začuo glas crven i krvav iz kojeg kapa krv. Zatim su uslijedili bez prekida krvavi uzvici, i pojačaše se žestoko i strašno, i počeše unositi paniku u seoske kuće, avlije i gnijezda, i njeno nasmijano jutro zamijeniše jutrom sumornim, mutnim i ružnim. Ljudi su otišli da utvrde kakav je to glas i da ga prekinu, i ugledali su jednog svećenika otkrivene glave, raščupane kose, obučenog u grubu pokajničku odjeću. Počeo je da im govori isprekidano nekad na latinskom, nekad na francuskom, nešto su razumjeli, a nešto nisu. Govorio je plačući, sa žaljenjem, čupajući svoju bradu, upozoravajući na nestanak kršćanstva i gubitak vjere, pozivajući ka izbavljenju ''svetog groba'', iz ruku ''nevjerničkih muslimana''. Njegov govor uzbunio je umove, dao polet srcima, entuzijazam je potisnuo razum, a ljudi su sve zaboravili osim ove vatre koja je kolala venama, hodila ka mozgu pa ga zapalila. Ustadoše da prate monaha, ne znajući ni kuda, ka izbavljenju Mesihovog groba iz ruku ''nevjerničkih muslimana'', onih koji su ga uvrijedili i prezirali.

Povjerovali su Helena i njen muž u ono što su im rekli, da su muslimani ljudožderi, da su ljudski vukovi, i da su neprijatelji Mesiha... Krenuli su da brane svoju vjeru od ''onih kojima ta vjera nije značila ništa'', od onih koji su nad sinovima Ademovim ''izvršili ovaj strašni masakr''. Uzeli su svoje novorođenče i krenuli na putovanje sa svima, ka Bejtul-Makdisu... Obuzimala ju je uspomena na njenog voljenog muža, pa bi briznula u plač, a njen glas probudio je njenu prijateljicu, koja je izašla da je vidi.
''Šta ti je, Helena? Zašto plačeš? Zašto ne spavaš?'', upitala ju je prijateljica, ali Helena nije odgovarala, već je nastavila plakati, a prijateljica joj priđe da je pokuša razveseliti i utješiti.
''Šta te tišti, Helena? Odgovori, razgovaraj sa mnom, ne ubijaj sebe svojom šutnjom.''
-Luis! Otrgnu se sa usana  njegovo ime kao duboki uzdah iz dubine srca, natopljen suzama, te se pretoči u plač.
- Strpi se, sestro moja, doista je on na nebu, a kod tebe je Luis junior, zar ne čuješ kako plače? On je njegov sin, Helena, sin voljenog, pa živi radi njega. Pokaži mu sreću i radost, to će veseliti Luisovu dušu. Evo ti dijete, Helena, zar ne vidiš da ga tvoj plač boli?”
Helena je uzela dijete, pritiskajući ga uz svoja prsa, zatvorenih očiju, ljubeći ga u topli vrat, dok su se njene suze slijevale na djetetovim grudima. Zatim je stavila svoj obraz na njegov obraz, šapućući Luisovo ime, sjećajući se rođenja ljubavi...

******************
Uspavala je Helena svoju prijateljicu, i ugasilo se ovo iscrpljeno svjetlo, koje je prosijavalo iz šatora, i nastaviše otkucavati dugi noćni sati...
Logor muslimana bio je tih, u tami, i u njemu se nije moglo vidjeti ništa osim svjetla koje je sijalo iz šatora Sultana, dok je vojska spavala, odmarala se od teškoća prošlog dana, u kojem su utonuli u dotad najžešći rat, i uložili divovski trud sve dok nisu probili put do blokirane Akke, dok je pomoć neprijateljskoj vojsci dolazila sa mora. I samo što muslimani nisu pali u očaj kada su vidjeli tu pomoć, ali ih je pogled Sultana učvrstio, on je gledao u brodove kako nose krstove na kopno, ali ga nije pokolebalo ono što je vidio, niti je strah ušao u njegovo srce, već ih je gledao sretan i optimističan, vjerujući u Allahovu pobjedu. Obavijestio je vojsku kadija Ibn Šeddad, Sultanov prijatelj, i rekao im je da je Sultan lično prebrojao sedamdeset brodova od ikindije do noći, koji su pristali uz kopno, donoseći pomoć i zalihe, pa nije malaksao niti je oslabio, niti se njegovo vjerovanje u Allaha promijenilo, u Onoga za koga vjeruje da pobjeda od Njega dolazi. I bio je Sultan najumorniji od svih, jer je on lično organizirao i vodio bitku, a zatim je poslije bitke bez predaha nastavio raditi posvećujući se sređivanju svega što se ticalo muslimana, proveo je noć budan, ne mareći za svoj rahatluk niti zdravlje na putu uzdizanja Allahove riječi.

******************

U toj tamnoj noći dva čovjeka su se oprezno kretala, lagano skačući po stijenama, tražili su logor muslimana. Jedan od njih nosio je nešto malo, zavijeno u bijelo platno, prislonio je to nježno na svoja prsa, obuhvatio ga svojom lijevom rukom, a desnom je držao isukanu sablju bojeći se da ga ne iznenadi zasjeda ili ne napadne neprijatelj u ovoj dubokoj tami. Kada su prošli barikadu i ušli u logor muslimana, na sigurno, odložili su svoje sablje na zemlju i sjeli da se odmore. Onaj prvi je zadržao ono što je nosio na podlaktici, obuhvatio ga krajem odjeće izuzetno pažljivo, i rekao svom prijatelju:
“Šta misliš da će nam Sultan reći? Misliš li da će biti zadovoljan našim postupkom, a on je taj koji nas je savjetovao da ne napadamo žene i djecu, i da ne ne činimo ništa loše nenaoružanima, i da ostavimo svećenike, i nije nam dozvolio krađu osim od onih koji ratuju protiv nas, od vojske? Zar ne mrzi ovo što smo noćas uradili, pa da njegova srdžba prema nama bude mnogostruko veća od njegovog zadovoljstva s nama onog dana kada smo oteli onog vojskovođu iz njegove postelje?”
A drugi zašutje, kao da razmišlja o Sultanovoj srdžbi, i traži izlaz ka spasu iz ove nevolje u koju su upali, zatim podiže svoju glavu iznenada, a lice mu obasja svjetlo nade, pa reče:
“Zašto da se ljuti? Zar nam Allah nije dozvolio da uzvratimo na neprijateljstvo istom mjerom? Zar nisu oni započeli ovo prvi put, pa su terorisali naše žene i pokrali našu djecu, pa smo se strpjeli i uzdigli nad tim da im uzvraćamo djelima sličnim njihovim, pa su to naše lijepo postupanje smatrali slabošću, i počeli nam činiti još gore zlo i postali nam još veći neprijatelji? Zar ćemo ih ostaviti da rade šta žele, a da prema njima ni ruku ne ispružimo?”

Ove riječi smiriše onog prvog, pa ustadoše i krenuše sa mjesta koje je nekad bilo bašča cvijeća i zelenih brda prekrivenih travom, ali je rat sve učinio praznom pustinjom, jednim otvorenim grobom, i obukao joj odjeću krvi iz otkinutih jetri njene djece. Kada stigoše do Sultanovog šatora, zatekoše ga vedrog, a kako su znali da nije spavao, stali su da čekaju dozvolu da mu pokažu ono sa čim su došli, jer je on lično pregledao sve, i veliko i malo...
Prođe sat vremena, i noć se poče približiti kraju, a oni su i dalje stojali. Zatim začuše neko komešanje i ugledaše izaslanika kako pokušava ući kod Sultana, pa mu straža ne dozvoli sve dok ih izaslanik ne obavijesti da nosi hitnu pošiljku koja se ne može nikako odložiti. Sultan je obaviješten o tome, te je dozvolio izaslaniku da uđe i primio ga nasamo, jedino je bio prisutan kadija Ibn Šeddad. Nedugo zatim izaslanik žurno izađe iz šatora, a poslije njega izađe i Ibn Šeddad, razglasavajući da će Sultan malo odspavati, a to je bilo u ranoj zori... Ona dva čovjeka izgubila su nadu da će se susresti sa njim, te su otišli da čekaju jutro.

Kada je svanulo, prvi čovjek je otišao da pronađe svog prijatelja kadiju Ibn Šeddada i da ga pita o Sultanu. Kada ga je pronašao, kadija mu je rekao da je izaslanik sinoć donio Sultanu strašnu vijest, da vojska njemačkih krstaša maršira ka jugu u zastrašujućem broju, a niko od vođa muslimana na sjeveru nije mogao da ih zaustavi, pa su se muslimani našli između dvije vatre. Razmišljao je Sultan o ovoj situaciji, zatim je okupio kraljeve i vođe, a nije donosio konačnu odluku bez savjetovanja sa njima, pa su brzo ustali iz svojih postelja i lišili se svojeg rahatluka u ovoj kritičnoj noći, u kojoj i jači i strpljiviji ljudi trebaju odmor. Kada su se okupili, obavijestio ih je o situaciji u kojoj se nalaze, pa su mu dali svoju pokornost, ali su se bojali smjelosti ove dvije vojske, i uznemirila ih je ova opasnost koju nije očekivao niko od njih. Ovi kraljevi i vođe nisu bili uplašene kukavice, već su bili junaci usred bitke, i gospoda među postojanim, nisu izgubili vjeru sa kojom su se suprotstavljali svim vojskama Evrope, koje je kontrolisao mrski fanatizam, i nije bilo te hrabrosti kojom bi odbili ove ogromne legije. I nisu zaboravili okus nedavnih pobjeda, niti slavni kraj kojim su zapečatili prošle događaje u kojima su upali u mnoge nevolje, ali ni u jednoj od tih bitaka nisu se našli u bezizlaznoj situaciji kao sada...  U njihovim dušama nevjerovatnom brzinom smjenjivali su se entuzijazam i pesimizam. Što se samog Sultana tiče, on se nije ni opuštao ni mekšao: njegov entuzijazam nije se mogao uporediti ni sa čim na ovome svijetu. Oni su doista veliki ljudi, koji imaju velike duše, ali kako da imaju dušu poput Sultana?! Kada je Sultan vidio njihov strah, raspustio ih je, i ostao sam, zabrinut, razmišljajući...
Jedan prisutni čovjek reče: “Za ime Boga, šta je to uradio Sultan? Kako da sam nosi sva iskušenja pod kojima planine padaju, i čitavi narodi su nemoćni da ih podnesu?”

Kadija Ibn Šeddad na to odgovori: ''Sjeo je da razmišlja o problemu, crta planove bitke, zabrinut je, sustigao ga je umor i neispavanost, a ja ga gledam, sa nama nema trećeg osim Allaha, pa ga zamolih da odspava jedan sat da se odmori, pa je pomislio da mi se prispavalo i rekao mi: 'Možda si zadrijemao', a zatim je ustao... Izašao sam i krenuo prema svom šatoru, ali nisam do njega stigao jer sam se zabavio nekim svojim poslovima sve dok se nije svanulo. Tada sam krenuo prema Sultanovom šatoru i ugledao sam ga pokraj vode. On me pogleda i reče mi: ''Uopće nisam mogao zaspati.'' Rekoh mu da znam da nije spavao, a on upita kako znam, a ja odgovorih: ''Jer ni ja nisam spavao, niti sam imao vremena zaspati.'' Zatim klanjasmo namaz i sjedosmo na prostirku na kojoj smo klanjali. Počeo sam razmišljati o svom problemu, o njegovoj važnosti i teškoći, pa sam mu počeo govoriti o Kutejbi ibn Muslim, koji je, ratujući protiv Turaka, došao u tešku situaciju, te ga je spopala tjeskoba, neprijateljske snage su se povećavale, a on je davao sve od sebe da izađe iz te teške situacije, ali nije uspijevao. U tom odsudnom trenutku, upitao je saborce: “Gdje je Muhammed ibn Vasi’?”, a oni mu rekoše: “On je skroz desno, povijen kraj luka, pokazuje prstom ka nebu.” Kada je to čuo, zablistalo je Kutejbino lice od radosti, i uvjeri se u pobjedu, i reče: ''Tako mi Allaha, taj njegov prst draži mi je hiljadu isukanih sablji u rukama hiljadu hrabrih momaka.”  Kada im je Allah dao pobjedu, Kutejbe upita Muhammeda ibn Vasija: ''Šta si to radio?'', a on mu reče: ''Sakupljao sam ti sve puteve.''  Zatim sam ga podsjetio da vojskovođe muslimana koji su osvojili svijet i pokorili kraljevine i zavladali Zemljom, nisu njome zavladali svojom snagom i brojem, već su zavladali svojom vjerom i traženjem utočišta od Allaha, a onda sam mu počeo govoriti o tome kako je on svoj život posvetio džihadu na Allahovom putu, da je prodao sebe Allahu, i nije manjkao ni u jednoj obavezi, niti je izostavljao nafilu, već bi dolazio kad bi god nastupio namaz, i slušao bi govor među safovima, tako da o njemu nije poznato da je poslije vlasti krenuo ka dunjaluku ili da je pohitao ka slastima života, i postao sam ubijeđen da se njegova dova ne odbija, i da je evlija, kad ljudi nabrajaju evlije, i on je mutekija, bogobojazan, ako se spominju bogobojazni, pa sam mu onda rekao: ''Sjetio sam se nečega i to smatram korisnim, inšallah.'' On upita: ''Šta je to?'', a ja rekoh: ''Težiti ka Allahu, Njemu se odazvati i na Njega se osloniti u otklanjanju tuge.'' Sultan me upita: ''A kako to da uradimo?'', a ja spremno odgovorih: ''Danas je džuma, neka se vladar okupa, klanja, udijeli tajnu sadaku u ruku kome je potrebna, i neka dovi Allahu na sedždi.''
Tada on reče: ''Bože moj, prekinuli su mi se dunjalučki sebebi za pomaganje Tvoje vjere, i nije mi ostalo ništa osim težnje ka Tebi, držanja za Tvoje uže i oslanjanja na Tvoju blagodat, Ti si mi dovoljan i divan li si Ti zaštitnik.''
A Allah je Plemenitiji od toga da razočara onoga ko kod Njega utočište traži.

******************

Prekinuo je kadija svoj govor i pogledao u ženu koja se približavala, bila je otkrivena, plakala je i uplašeno i očajno vikala na jeziku svog naroda. Kadija joj se približio i upitao šta je njen problem...

To je bila Helena lično, probudila se i nije našla svoje dijete, pa je izašla iz šatora, iskolačenih očiju, očajnički uzvikujući ime djeteta, trčeći besciljno, pitajući svakog koga vidi o svom djetetu: ''Da li si vidio moje dijete? Gdje je otišlo moje dijete? Šta da radim? Pomozite mi, nađite mi moje dijete! Gdje je otišlo? Ko ga je uzeo?! Da li ga je vuk pojeo? Da li su vukovi ušli u logor? Ili ga je ukrao razbojnik? Ah!!! Gdje si, dijete moje?! Zar mi ga nećete vratiti?! Smilujte se, o ljudi, nađite mi moje dijete...''
Počela je trčati po cijelom logoru, dok nije stigla do šatora vojskovođa i provalila unutra, pa je pala pred njihovim stopalima, plačući i vičući... Obuzelo ih je sažaljenje, ali su bili nemoćni da joj pomognu. Zašutjeli su. A ona je počela još jače plakati i moliti, pa je jedan vojskovođa, sažalivši se, odlučio poslati nekoga Salahudinu da se raspita za izgubljeno dijete.''Doista je on velikodušan i častan čovjek, junak plemeniti, i ne smatramo da će zatvoriti svoje uši pred molbom žene u agoniji, koja padne na njegova stopala, plačući, ponižena, nadajući se da joj vrati njeno jedino dijete... On je taj koji je juče uhapsio vođu francuskih krstaša, pa kada je bio pred njim, čekajući smrt, nije vidio od njega osim počast i dobročinstvo, kako se brine o njemu, sprema ga i podiže njegovu sjedeljku i prati ga za Damask zbrinutog, počašćenog, pa vođa nije mogao svoj pogled ka njemu podići zbog svoje nemogućnosti da se zahvali, i jer se stidio sebe kada bi uporedio što je uradio Sultan, i ono što je uradio on sa onima koje je zarobio od Sultanovih vojskovođa.''
Vojskovođa se složio sa svime što su rekli o Salahuddinu, o njegovoj plemenitosti, časti i humanosti, te su poslali ženu njemu, a ona je počela trčati sve dok nije ostala bez daha, željela je jednim skokom preći cijeli put i pronaći svoga sina, ili da joj dođe smrt, bojeći se da ne zakasni makar za tren, pa da njenog sina pogodi kakvo zlo... O Allahu, smiluj se majkama!
    
Njena je duša bila poput uzburkanog mora, čiju su obalu zapljuskivali talasi... Pred očima su joj neprestano prolazile slike, u jednom trenutku zamišljala je sreću ponovnog susreta sa svojim djetetom, a u drugom bi već zamišljala tragični završetak djetetovog života i zastala bi na trenutak kao ošamućena, boreći se da odagna ova razmišljanja. U tim trenucina u njenoj duši smjenjivala se jaka i svijetla nada sa strahom i sažaljenjem, a zatim bi joj pred očima preletjele slike njenog prethodnog života, prošli bi horizonti njene duše brzinom munje i protresli je jako, ali ništa nije moglo odagnati očajničku želju da pronađe svoje dijete...
    
Kada je stigla do barikade, stražari joj povikaše: ''Stani!'' Ona stade, pitajući se šta žele... nije znala šta je barikada, šta su radovi, i nije došla osim sa vjerom koju su zloupotrijebili pozivači u zlo, i zbog te vjere su zloupotrijebili i nju za svoje koristi, pa su joj oduzeli njenog muža i njeno dijete, i otrovali je, kao što su otrovali hiljade ljudi, agonijom patnji! Počela je plakati među stražom, poput lavice koja je izgubila svoje mladunče, obratila im se na francuskom: ''Moj sin, moj sin, o vojnici? Vratite mi ga, želim svog sina, zašto ste ga uzeli? Zašto kažnjavate jadnu ženu? Gdje je on? Jeste li ga ubili? Ne, ne vidim na vašim licima znakove zvjerstva, ja osjećam sažaljenje na ovim licima, pa zašto mi ne vraćate moje dijete?''
    
Kako stražari nisu razumjeli nijednu njenu riječ, ona je ponovo počela plakati sve dok nije došao jedan čovjek koji je znao njen jezik, pa je upita: ''Ko je tvoj sin, ženo?'' ''Moj sin je Luis. Ja sam Helena. Vratite mi ga, želim da vidim Sultana.'' Čovjek se sažali, dozvoli joj da prođe i pokaza joj kako će doći do Sultanovog šatora, a ona potrča.

******************

Kadija joj reče: ''Ali Sultan je sada zauzet. Morat ćeš sačekati sat vremena.'' ''Ne, ne, molim te, bojim se da se mom sinu kakvo zlo ne desi, pusti me ka njemu'', povika Helena. Kadija joj opet reče: ''Idi sa ovim čovjekom.'' I naredi jednom vojniku da je odvede i ostavi jedan sat u šatoru zarobljenika, dok joj Sultan ne da dozvolu, i ne obavijesti je o njenom problemu. Mislila je da vode Sultanu, pa je išla užurbano, šuteći, ali kad je ušla u šator i vidjela zarobljenike, počela je vikati i plakati. Njeno vikanje uznemirilo je zarobljenike i postalo je toliko glasno da ga je i Sultan čuo u svom šatoru, pa je naredio vojnicima da  mu je dovedu... U kraju šatora bio je zarobljenik koji se zbunio kada ju je vidio, zalupalo mu je srce, a pogled nije skidao s nje sve dok nije izašla iz šatora. Sjedio je zamišljen i zapanjen, a na njegovom licu nazirale su se strašne misli i zamisli, i uspomene daleke. Ne progovarajući ni riječi, spustio je glavu u svoje ruke, a cijelo tijelo povilo se pred erupcijom njegove duše, i ne mogavši više izdržati nalete emocija, povika poput ranjene zvijeri: ''Želim je vidjeti, želim je vidjeti!''
Njegova iznenadna vika prestravila je ostale zatvorenike, jer je dotad bio blag i nježan poput janjeta. Prišli su mu i upitali ga šta mu je, ali im on nije odgovarao. Požurila je ka njemu straža, obraćali su mu se, ali on nije ništa drugo govorio osim ovih riječi: ''Želim je vidjeti, želim je vidjeti!''
 Zatim su otišli Sultanu i obavijestili ga o tome, a on je naredio da mu ga dovedu. Kada je ušao u Sultanov šator, sagnuo je glavu i stao poslušno, a veličanstvenost Sultana ispunjavala je njegovu dušu poštovanjem, i osjećao je iskrenu zahvalnost zbog Sultanove plemenitosti u koju se uvjerio u toku ovog dugog perioda koji je proveo kao njegov zarobljenik. Zatim je podigao glavu, i pogledom počeo prelaziti preko prisutnih ljudi sve dok nije ugledao Helenu, koja je zadovoljno i smireno držala svoje pronađeno dijete u naručju i gledala u Sultana pogledom zahvalnosti i ljubavi. Vidio je kako je Helena iznenada ustala i klekla pred njim, ljubeći njegova stopala dok su joj se suze slijevale niz lice. Sultanu je taj njen postupak izazvao nelagodu te ju uspravio, nije mogao da se kontroliše. U tom trenutku zatvorenik je pohitao do njih nesvjesno, i kada ga je dijete vidjelo, počelo ga je dozivati: ''Babo''... i potrčalo mu je u zagrljaj. Žena stajala zbunjeno gledajući šta se događa, nije mogla vjerovati svojim očima, počela je gledati oko sebe da se uvjeri u ono što vidi, da zna da li je na javi ili u snu. Zatim povika: ''Luis! Ti si živ?!'' Sultan shvati šta se događa i lice mu pocrvenje od stida i okrenu glavu kad oni jedno drugom padoše u zagrljaj.

******************

Kada se Sultan okrenuo, vidio ih je kako kleče pred njim i nerazumljivim mrmljanjem, od silne radosti i uzbuđenja, pokušavaju mu se zahvaliti. Sultan im reče: ''Mi radimo samo ono što nam naređuje naša vjera.'' Tada ga Helena upita: ''Da li ti tvoja vjera naređuje ovo?'' Sultan odgovori: ''Da. Doista je islam milost svim svjetovima, za cijelo čovječanstvo.'' ''A da li je ova milost dovoljna da obuhvati i jednu jadnu ženu, koja želi da bude sretna i živi u miru, u sjenci islama?'', upita ga Helena.
Sultanovo lice obasja radost i reče joj: ''Doista Allahova milost obuhvata sve.'' ''Kako ću postati muslimanka?'', upita Helena. ''Posvjedoči da je Allah Jedan, i da je Muhammed Njegov poslanik. La ilahe illallah, muhammedun resulullah'', reče joj Sultan, a ona izgovori te riječi, okrenu se ka svom mužu i ugleda kako i on izgovara šehadet...

******************
 
Helena i Luis izađoše iz šatora držeći se za ruke, spominjući slatku prošlost i spokojno selo. ''Ostavili smo ljubičicu, Helena, zelenu, gotovo zrelu, pa da li je poslije nas procvjetala ljubičica, i proširila svoj miris po dvorištu? I drvo jabuke, da li vise njeni plodovi? I da li su smekšale njene grane? A izvor, da li je i dalje čist? Ah, Helena! Hoćemo li se vratiti u tu sretnu dolinu, u te šume u kojima se rodila i sazrela naša ljubav?''
''Ne, Luise, nećemo se vratiti. Ako je naša ljubav rođena u toj šumi, pa ona je proživljena ovdje nakon što je umrla. Ovdje si mi vraćen, ovdje si spoznao Allaha, ovdje si vidio plemenitost, čistoću i humanost, ostat ćemo ovdje, Luise... Zar ovo nije Zemlja u kojoj je rođen Mesih? Mi nismo izgubili Mesiha, već smo obradovani pored njega Muhammedom!''

******************

Nedugo zatim islamska vojska počela je napredovati, koračajući ka trijumfu, izgovarajući Allahu ekber i la ilahe illlallah, a Luis musliman bio je na čelu te vojske!


Prevedeno iz knjige Šejha Ali Tantavija, "Priče iz historije", str. 87., Darul-Minare, Džidda, 1996.


Preuzeto sa stranice: www.minber.ba
10.06.2009.

Sejtanova veza sa ljudima


        Sejtan ismijava one koji ne klanjaju nocni namaz


Ako covjek cijelu noc prespava i nikako ne klanja do sabaha sejtan se jos vise okomi na njega.To se jasno vidi iz hadisa prenesenog u dva Sahiha od Abdullaha ibn Mesuda r.a: Pred Poslanikon s.a.v.s. je spomenut covjek koji je spavao cijelu noc do sabaha,pa je rekao: Njemu se sejtan pomokrio u usi ili uho.(Buhari mea el-Feth 3/28)

Rekao je Ibn Hadzer rahimehullah:Ucenjaci su se razisli u vezi sa sejtanovim mokrenjem.Jedni tvrde da je to istinsko mokrenje.Kurtubi rahimehullah i jos neki s njim su rekli: Ne postoji smetnja da tako bude,jer to nije nemoguce.Potvrdjeno je da sejtan jede,pije i ima spolne odnose te samim tim nema smetnje da mokri.Drugi kazu da taj izraz aludira na zacepljenje usiju spavaca kako ne bi cuo zikr.Treci kazu da je znacenje toga da je sejtan napunio usi tog covjeka neistinima te on ne cuje zikr.Neki smatraju da je to slikovit prikaz sejtanovog ponizavanja tog covjeka.A neki kadu da je sejtan ovladao tim covjekom i ponizio ga toliko da je mjesto pripremljeno za vrsenje nuzde,jer obicno ko nesto smatra bezvrijednim pomokri se na to.

           Nemirni snovi i rastuzivanje muslimana

U sejtanove spletke neka nas Allah Azze we Dzelle sacuva od njega spada i donosenje ruznih snova koji covjeka bole i rastuzuju.Prenio je imam Muslim rahimehullah od Dzabira r.a. da je rekao: Neki beduin je dosao Poslaniku s.a.v.s. i rekao:Allahov Poslanice sanjao sam da mi je glava odsjecena,da se otkotrljala i ja sam potrcao za njom.Poslanik s.a.v.s. je rekao beduinu:Ne pricaj ljudima s sejtanskim poigravanjem s tobom u snu!(Muslim bi serhi Nevevi 15/27 i Ibn Madze 2/1287)

Prenijeli su imami Buhari i Muslim rahimehullah od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Tri su vrste snova:lijepi snovi,oni su radosne vijesti od Allaha,ruzni snovi koji rastuzuju,oni su od sejtana i snovi o onome o cemu covjek misli.Ko usnije nesto sto ne voli,neka ustane,klanja i neka nikome ne govori o tome.(Buhari mea el-Feth 12/404)

U dva Sahiha preseno je od Ebu Katade r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Lijep san je od Allaha,a ruzan od sejtana.Ko usnije nesto ruzno neka pljucne tri puta na lijevu stranu i neka trazi zastitu od sejtana tako da mu nece nauditi.(Buhari mea el-Feth 12/383 i Muslim 15/16)

         Sejtan se smije onima koji zijevaju

Sejtan se smije onima koji zijevaju zbog toga sto je zijevanje posljedica lijenosti i onaj ko zijeva u takvom stanju ne moze ibadete obavljati na najbolji nacin.Sejtan se smije i zbog toga sto osoba koja zijeva ne izgleda lijepo.Zbog svega,Poslanik s.a.v.s. je rekao: Allah voli kihanje,a prezire zjevanje.Kada neko kihne i zahvali Allahu obavezan je svaki musliman koji ga cuje nazdraviti mu.(Islamsko nazdravljanje je dova:Jerhamukellah!Allah ti se smilovao)Zijevanje je od sejtana,pa neka ga sprijeci koliko moze!A kada kaze:Aaah!sejtan se smije.(Buhari mea el Feth 6/338)

Rekao je Ibn Hadzer rahimehullah:Poslanik s.a.v.s. je u hadisu uporedio zijevanje koje nije sprijecio sa psecim zavijanjem,odvracajuci od toga i prikazujuci ruznocu tog postupka.Pas digne glavu,otvori usta i zavija,i covjek kada pretjerano zijeva slican mu je.I to nam otkriva razlog sejtanovog smijanja tom covjeku,jer ga je pretvorio u igracku za sebe time sto mu je izoblicio izgled u tom stanju.(Fethu el-Bari 10/612)

             Gdje sejtan provodi noc?

Preneseno je u dva Sahiha od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao:Po Muslimovoj verziji:Kada se probudite izaperite nos tri puta!jer sejtan provede noc u vasim nosnicama.(Muslim bi serhi Nevevi 3/127)

Rekao je kadija Ijad rahimehullah:Moguce je da Poslanikove s.a.v.s. rijeci:...sejtan provede noc u nosnicama.. imaju bukvalno znacenje.Nos je jedan od otvora u tijelo putem kojeg se moze doci do srca.Postoji mogucnost da te rijecu nisu bukvalnog,vec prenesenog znacenja.Vlaga i prasina koja se skuplja u nosu je prljavstina koja odgovara sejtanu.(Muslim bi serhi Nevevi 3/127)

            Neki njegovi podli planovi

Prenio je imam Ahmed vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ibn Mesuda r.a. da je rekao: Sejtan je kruzio oko grupe ljudi koji su spominjali Allaha kako bi ih zavadio,ali nije mogao.Nakon toga,otisao je do grupe ljudi koja je govorila o dunjaluku i zavadio ih je,cak su se i potukli.Oni koji su spominjali Allaha ustali su da ih rastave i tako su se razdvojili.

          Sejtan salje svoje vojske da zavode ljude

Prenio je Muslim rahimehullah od Dzabira r.a. da je rekao: Rekao je Poslanik s.a.v.s: Iblis je postavio svoje prijestolje na vodu i salje svoje vojske da zavode ljude,najblizi njemu su oni najvise ljudi zavedu.Dolaze i govore mu sta su uradili,jedan kaze:Uradio sam to i to.On mu kaze:Nista nisi uradio.Dodje drugi i kaze:Nisam ga pustio dok se nije rastao sa suprugom.On ga priblizi zebi i kaze:Da,ti!(Muslim bi serhi Nevevi 17/107)


             Vesvesa je dokaz sejtanove nemoci

Sejtan se sa nevjernicima poigrava kako hoce,vodi ih ka sirenju nereda na Zemlji.Zeli isto to i sa vjernicima ali ne moze.Nije u stanju uraditi nista vise od vesvese.Kada su Poslanika s.a.v.s. upitali za vesvesu rekao je:To je znak jasnog imana.(Muslim bi serhi Nevevi 2/153)

Neki ljudi dosli su Poslaniku s.a.v.s. i rekli:Osjetimo nekada u sebi nesto,tesko nam je o tome i govoriti.Poslanik s.a.v.s. je re3kao:Zar vi to osjecate!?Rekli su:Da.Poslanik s.a.v.s. je rekao:To je znak jasnog imana.(Muslim bi serhi Nevevi 2/153)

Rekao je Nevevi rahimehullah: To je znak jasnog imana u oba hadisa znaci da je ono cemu ne mozete ni govoriti znak jasnog imana.Smatrati velikim i strahovati od govora o tome,kamoli vjerovati u to,moze samo osoba potpunog imana koja nimalo ne sumnja i nema dvoumica.(Muslim bi serhi Nevevi 2/154)

         Sirenje neprijateljstva medju ljudima

To je jedna od sejtanovih podlih ciljeva,dolazi do njega na svaki nacin ne birajuci sredstva.U ta sredstva spada alkohol jer oduzima razum i pravilno rasudjivanje.Sejtan lahko ovlada pijanim covjekom i vodi ga kamo zeli.Prenio je Bejheki rahimehullah svojim lancim prenosilaca da je Osman ibn Affan r.a. rekao: Klonite se alkohola on je izvor svakog zla.Prije vas je zivio jedan covjek,osamio se i samo ibadetio.Svidio se jednoj nemoralnoj zeni.Ona je poslala sluskinju da ga pozove kao svjedoka kod nje.Usao je s njom i na koja vrata je usao zatvorila bi za njim.nasao se u prostoriji u kojoj je bila lijepa zena,pored nje djecak i boca alkohola.Rekla mu je:Tako mi Allaha,nisam te zvala zbog svjedocenja,vec da spavas samnom,ili ubijes ovo dijele ili popije alkohol.Dala mu je jednu casu,a on je rekao:Dajte mi jos!Neprestano je pio dok nije spavao s njom i ubio dijete.(Tefsir Ibn Kesir 2/97)


                   Gdje je sejtan u ljudskom tijelu

Vjerovjesnik s.a.v.s. je rekao: Sejtan kruzi covjekovim putem krvi.(Buhari mea el-Feth 4/282 i Muslim bi serhi Nevevi 14/155)U drugoj predaji stoji: Sejtan dolazi kod covjeka dokle dolazi krv.((Buhari mea el-Feth 4/278 i Muslim bi serhi Nevevi 14/155)

Ibn Abbas r.a. je rekao:Sejtan napada covjekovo srce kada zaboravi i bude nemaran nagovara ga na zlo,a kada spomene Allaha subhanehu ve te'ala,povuce se.(Tefsir Ibn-Kesir 4/575)

Iz toga mozemo zakljuciti da sejtan moze prodrijeti u ljudsko tijelo i izabire srce za mjesto boravka.Srce je voda a ostali djelovi tjela njegovi podanici,pa ako pokori njega pokore se i ostali dijelovi tijela.U tom kontekstu Poslanik s.a.v.s. je rekao:U tijelu ima jedan organ,ako je zdrav zdravo je cijelo tijelo,a ako je los lose je cijelo tijelo.To je srce.(Buhari mea el-Feth 1/126 i Muslim bi serhi Nevevi 10/28)Medjutim,postoje srca okruzena zidovima imana tvrdjavom bogobojaznosti,cuvaju ih strazari zikra.Sejtan u njih moze uci samo nakratko krisom,a kada udje strazari zikra ga protjeraju ponizenog van tvrdjave.

             Imanska snaga slabi sejtana

Zabiljezili su imami Buhari i Muslim rahimehullah od Sa'da ebi Vekkasa r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao Omeru r.a: Tako mi Onoga u cijoj je ruci moja dusa,kada god te je sejtan sreo da ides jednim putem on je skrenuo na drugi put.(Buhari mea el-Feth 6/339)

Rekao je Ibn Hadzer rahimehullah: U hadisu je velika Omerova r.a. odlika sto podrazumjeva da sejtan ne moze ovladati njime.To ne znaci da je bezgresan,jer hadis samo zna da sejtan ne zeli ici istim putem kao on,a to nije prepreka da mu donosi zle misli koliko je u stanju.Neko moze reci da se nedonosenje losih misli Omeru r.a. od strane sejtana razumije iz podudarnog razumjevanja teksta,jer ako ne ide istim putem kao on onda je prece da ne dolazi u dodir s njim donoseci mu zle misle.Stoga moguce je da je sacuvan od sejtana.U Hafsinom r.a. rivajetu prenesom u Mu'dzemu el-evsatu od Taberanija r.a. rahimehullah stoji: Sejtan padne na lice kada sretne Omera otkako je primio Islam.(Fethul el-Bari 7/47)

Vidi brate muslimanu,kako imanska snaga utjece na sejtana do te mjere da se boji i bjezi.
Preneseno je od Ebu Hurejre r.a da je rekao: Sreli su se vjerovjesnikov i nevjernikov sejtan.Nevjernikov sejtan je bio pocesljan,ugojen i obucen,a vjernikov mrsav,rascupan,prasnjav i bez odjece.Nevjernikov sejtan upita vjernikovog:Sto si tako mrsav>Ja-sam-rece s covjekom koji kada jede spomene Allaha i ja ostanem gladan,kada pije spomene Allaha i ja ostanem zedan,kada se oblaci spomene Allaha i ja ostanem bez odjece,kada se ceslja spomene Allaha i ja ostanem rascupane kose.Na to nevjernikov sejtan rece:Ja sam s covjekom koji nista od toga ne radi i ja s njim jedem,pijem i oblacim se.

Vehid Abduselam Bali-Zastita od dzina i sejtana u svijetlu Kur'ana i Sunneta

 
 
 
 
 
 
 
 
10.06.2009.

Sejtanova veza sa ljudima

                    Sta je to sejtan?


Rekao je Ibn Dzerir et-Taberi rahimehullah:Rijec sejtan Arapi koriste za sve nepokorno,dzine,ljude i zivotinje.U tom kontekstu je rekao nas Gospodar: Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje odredjivali,sejtane medju ljudima i dzinima..(El-En'am 112)

Kada je Allah Azze we Dzelle stvorio Adema a.s. naredio je melecima da mu padnu na sedzdu,Svi su mu pali na sesdzu jer oni se onome sto im Allah zapovjedi neopiru i koji ono sto im se naredi ne izvrsavaju.Sa njima je bilo stvorenje koje je cinilo ibadete,ali nije bilo od njih,jer oni su stvoreni od svijetla a on od vatre.Prevarila ga je materije od koje je stvoren u trenutku ispita,odbio je pasti Ademu a.s. na sedzdu tvrdeci da je casniji i bolji od njega.Uporedio je materije od kojih su stvoreni a zanemario je Onoga ko mu je naredio da ucini sedzdu.Rekao je:Ja sam bolji od njega;mene si od vatre stvorio,a njega od ilovace...(El-Ea'raf 12)

Cudna li cuda!Priznao je da je Allah Azze we Dzelle Stvoritelj,priznao je da Allah Azze we Dzelle ozivljuje i usmrcuje rekavsi: Daj mi vremena do dana njihova ozivljenja!...(El'Ea'raf 14) ali koristi li znanje ako se po njemu ne radi?Ne,nikako!cak ce na Sudnjem danu biti nesreca i dokaz protiv onoga koji je stekao.Tada je dosla bozanska naredba o protjerivanju i prokletstvu: Onda izlazi iz Dzenneta,rece On,zaista si proklet!I neka se prokletstvo zadrzi na tebo do Dana Sudnjeg!(El-Hidzr 34 i 35)

Od tada nastaje neprijateljstvo izmedju njega i Adema a.s. i on je poceo smisljati.

                          Brzi plan

Tada je osmislio prljav i podao plan i na brzinu rekao: Gospodaru moj daj mi vremena do Dana kad ce oni biti ozivljeni!(El-Hidzr 36) Rekao je Sejjid Kutb rahimehullah: Nije trazio odgadjanje da se pokaje za svoj grijeh pocinjen prema Stvoritelju,niti da se vrati,pokaje i iskupi za svoj veliki grijeh,vec zbog osvete Ademu a.s. i njegovom potomstvu zbog prokletstva i udaljenja.Povezao je Allahovo Azze we Dzelle prokletstvo sa Ademom a.s. umjesto sa svojom nepokornosti Allahu subhanehu ve te'ala (Fi zilali el-Kur'an 4?2141)

                           Ciljevi

Kada se uvjerio da ce biti ostavljen do Sudnjeg dana,nakon Allahovih Azze we Dzelle rijeci: Daje ti se rok do Dana vec odredjenog.(El-Hidzr 37 i 38) Bez imalo straha i strahopostovanja poceo je iznostiti detalje svog plana i zacrtani ciljeva,rekao je: Gospodaru moj,rece,zato sto si me u zabludu doveo,ja cu njima na Zemlji poroke lijepim predstaviti i sve cu ih zavesti,osim Tvojih iskrenih robova medju njima.(El-Hidzr 39 i 40)

Rekao je Sejjid Kutb rahimehullah rijecima:
Na Zemlji poroke lijepim predstaviti,Iblis je precizirao bojno polje,to je Zemlja.Tim rijecima precizirao je i oruzje "uljepsavanje", prikazivanje ruznog lijepim i navracanje vjestackim uljepsavanjem da se to pocini.Tako covjek koje god zlo pocini sejtan mu je to uljepsao,ukrasio i prikazao u nestvarnom izgledu i degradaciji.Ljudi trebaju imati na umu njegovo oruzje i neka budu oprezni uvijek kada im se nesto svidi ili osjete da nesto zele,neka se pripaze jer je sejtan mozda u blizi.Osim ako imaju vezu sa Allahom Azze we Dzelle i istinski Ga obozavaju.U tom slucaju,sejtan ne moze doci do Allahovih Azze we Dzelle iskrenih i odabranih robova,shodno uslovu koji je on sam postavio: Osim Tvojih iskrenih robova medju njima.(Fi zilali el-Kur'an 4/3141)

                         Prvi napad

Sejtan se obavezao na neprijateljstvo prema potomstvu Ademovom a.s.Stoga prvi napad na covjeka izvrsi po rodjenju odmah,objavljuci mu na taj nacin zestok rat bez mogucnosti primirja i pomirenja.Preneseno je od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Sejtan svakog covjeka ubode u bokove po rodjenju,osim Isa Merjeminog sina,njega je htio ubosti ali ga je sprijecio zastor.(Buhari mea el-Feth 6/337)

Taj sejtanski ubod je razlog novorodjencetovog vriska odmah po rodjenju preneseno je od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Sejtan ubode svako novorodjence,osim Isaa Merjeminog sina,i zbog njegovog uboda odmah po rodjenju zaplace.

    Razlika izmedju sejtanskog i ljudskog neprijateljstva

Rekao je Uzviseni: Prihvati od njih sto ti daju!i trazi da se cine dobra djela,a neznalica se kloni!A ako te sejtan pokusa na zlo navesti,ti potrazi utociste u Allaha,On uistinu sve cuje i zna.(El-Er'af 199 i 200)

Takodjer je rekao: Ti lijepim na zlo uzvrati,Mi dobro znamo sta oni iznose i reci:Tebi se ja Gospodaru moj,obracam za zastitu od dosaptavanja sejtanskih,i Tebi se Gospodaru moj obracam da me od njihova prisustva zastitis!(El-Mu-minun 96 i 97)

I rekao je: Dobro i zlo nisu isto!Zlo dobrim odagnaj,pa ce ti dusmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.To mogu postici samo strpljivi,to moze postici samo onaj koji ima obilnog udjela u dobru.A kad te sejtan pokusa na zle misli navesti,ti zatrazi utociste u Allahu.On,uistinu sve cuje i zna.(Fussilet 34-36)

Rekao je Ibn Kesir rahimehullah: Samo su tri ajeta u Kur'anu ovakvog znacenja.U tim ajetima Allah Azze we Dzelle naredjuje lijepo postupanje i pridobijanje ljudskog neprijatelja,kako bi ga njegovi dobri korjeni vratili prijateljstvu i lijepom medjusobnom odnosu.A u vezi sa sejtanskim neprijateljem naredjuje trazenje utocista od njega bez ikakva kompromisa.Zbog toga sto ga ne moze pridobiti,ne prihvata dobrocinstvo i zbog drevnog zestokog neprijateljstva prema Ademu a.s. jedino zeli ljudsku propast.(Tefsir Ibn-Kesir 1/13)

  Ubacivanje sumnji u Allahovu Azze we Dzelle jednocu-tevhid

Tevhid je uistinu temelj i gradjevina islama.On je tajna uspjeha prvih muslimana.na njemu je izgradjena islamska imperija,jer on odgaja licnosti i on je okosnica islama.Zbog toga,vecina sejtanskih napada usmjerena je ka tom temelju i ka toj gradjevini.Preneseno je u oba Sahiha od Ebu Hurejre r.a. da je rekao,prema Buharijevoj rahimehullah verziji:Rekao je Poslanik s.a.v.s: Sejtan pridje jednom od vas i kaze:Ko je stvorio ovo?ko je stvorio ovo?i tako sve dok mu ne kaze:A ko je stvorio Gospodara?!Kada do toga dodje neka trazi zastitu od Allaha i neka prestane s tim!(Buhari mea el-Feth 6/337 i Muslim bi serhi Nevevi 2/154)

         Sta su sejtanski cvorovi i kako ih razvezati?

Prenijeli su imam Buhari i Muslim rahimehullah od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s rekao: Dok spavate sejtan na vasem potiljku zaveze tri cvora,udari po svakom cvoru govoreci:Spavaj,pred tobom je duga noc!Ako spomene Allaha kad se probudi razveze se jedan cvor,ako se abdesti razveze se drugi,ako klanja razveze se i treci cvor.Tada ustane odmoran i dobro raspolozen,u suprotnom ustane lijen i neraspolozen.(Buhari mea el-Feth 3/24 i Muslim bi serhi Nevevi 6/66)

Rekao je Nevevirahimehullah:Ulema razlicito tumaci te cvorove,sta oni predstavljaju.Jedni zastupaju misljenje da su to pravi cvorovi,u smislu da su vid sihra kako bi covjek bio sprijecen od nocnog namaza.Rekao je Uzviseni Azze we Dzelle: I od zla onih koji cvorove pusu!(El-Felek 4)Prema tom misljenju,njegove rijeci sprjedavaju klanjaca da ustane poput sihra.Neki su rekli postoji mogucnost da radi isto sto rade one koje pusu u cvorove.Neki kazu da su to cvorovi na srcu i djelovanje na njega,kao da mu dosaptava i govori da je noc duga i da spava.Neki smatraju da su cvorovi preneseno znacenje u smislu da prikazuju sprecavanja od ustajanja na nocni namaz.(Muslim bi serhi Nevevi 6/65)

 Vehid Abduselam Bali-Zastita od dzina i sejtana u svijetlu Kur'ana i Sunneta
 
 
 
 
09.06.2009.

Od svećenika do daije

Od svećenika do daije


Abdullah Muhammad al-Faruk

Kao prijasnji svecenik jedne krscanske crkve, osjecam svojom duznoscu da osvijetlim put onima koji i dalje lutaju po tami. Nakon sto sam prihvatio Islam osjecam potrebu da pomognem onima koje sunce Islama do sada nije ogrijalo.

Zahvaljujem se svemocnom Allahu koji mi se je smilovao i koji je omogucio da saznam ljepotu islama onkavog kakvog ga je ucio poslanik Muhammed saws i njegovi sljedbenici koji su bili na pravom putu. Samo Allahovom miloscu covjek dobija pravu uputu i mogucnost da slijedi pravi put, koji vodi do uspjeha na ovom i na buducem svijetu.

Zahvaljujem se Allahu za njegovu dobrotu koju mi je ukazao, kada mi je omogucio da upoznam Sejha Abdullah bin Abdulaziza bin Baz-a, koji mi je pomogao da prihvatim Islam. Neprocijenljivo je znanje kojim me je on na halkama naucio. Bilo je mnogo ljudi koji su mi pomogli znanjem i ohrabrivanjem. Da ne bih nekoga izostavio, ne bih nikoga poimenice spominjao. Suvisno je reci da zahvaljujem Svemocnom! Allahu, za svakog brata i sestru, za koje je On dozvolio da igraju odredjenu ulogu u mome saznavanju i mome prelasku na Islam.

 

Molim Allaha da ovo kratko izlaganje bude od koristi svima nama. Nadam se da ce krscani uvidjeti cudna vjerovanja koja preovladavaju u krscanstvu. Odgovori na probleme krscanstva ne mogu biti nadjeni u samim krscanima; oni su, sta vise, uzroci tih problema. Islam je rjesenje problema od kojih pati krscanstvo, kao i problema sa kojim se susrecu takozvane "vjere". Da nas Allah sve uputi i nagradi nas shodno nasim namjerama.

Abdullah Muhammad al-Faruk at-Ta'if

Kao malo dijete odgajan sam sa dubokim strahom od Boga. Crkva je vec tada postala dio moga zivota; djelomicno sam odgajen od moje bake, koja je bila protestantski fundamentalist. Vec do seste godine sam poznavao sve blagodati koje ce me cekati u dzennetu ako budem dobro dijete, i kazne u dzehennemu koje su ocekivale djecu koja su bila neposlusna. Moja baka me je ucila da c! e svi lazovi ici u vatru dzehenemsku gdje ce zauvjek goriti.

Moja majka je radila na dva posla. Samim tim nije imala puno vremena za nas, ali uvjek me je podsjecala na ono cemu me je moja baka ucila. Moj mladji brat i starija sestra nisu bas tako uzimali za ozbiljno upozorenja koja se ticu ahireta, kao sto je sa mnom to bio slucaj. Sjecam se kada bih vidio pun mjesec, koji je imao crvenkastu boju, da sam poceo plakati, jer je to jedan od znakova Sudnjeg Dana, da ce mjesec biti crven kao krv.

Kao osmogodisnjak imao sam takav strah od tih znakova Sudnjega Dana, da sam imao kosmare. Nasa kuca stajala je blizu ceste kojom su prolazili kamioni. Ni zeljeznicka pruga nije bila plaho udaljena. Sjecam se da su me buka i sirena lokomotive cesto budili, pa sam cesto pomislio da sam vec umro ida sam ponovo prozivljen, nakon sto je u trubu puhnuto .( od meleka Israfila, koji ce naglasiti ozivljenje op.p. ).

Ova ucenja su se urezala u moju glavu, kombinacijom usmenih u! cenja i citanjem djecijjih biblijskih knjiga.

Svake nedjelje smo isli u crkvu, odjeveni u nasa najbolja odijela. Nas djed nas je vozio do crkve. U crkvi smo uvjek ostajali dugo; dolazili bismo oko 11 sati ujutro i odlazili kuci oko 3 sata popodne. Sjecam da sam ponekad na bakinom krilu zaspao od umora. Moj djed nije isao u crkvu; on je bio djelomicno nepokretan od infarkta kojeg je prezivio. Ovaj period vremena je bio jedan od najvaznijih u mome razvoju.

Povratak krscanstvu

Cinjenica da ne moram ici u crkvu za mene je pretstavljala olaksanje, ali sa vremena na vrijeme sam osjetio potrebu da idem tamo. Sa 16 godina poceo sam ici u crkvu, u kojoj je otac moga prijatelja bio svecenik. To je bila mala crkva, u kojoj jedini clanovi su bili porodica mog prijatelja, ja i jos poneki drugar iz skole. Nakon nekoliko mjeseci crkva je bila zatvorena.

Nakon sto sam zavrsio gimnaziju i krenuo na studiranje, poceo sam ponovo sa vjerskim aktivnostima. Intenzivno ! sam se udubio u protestantska ucenja. Nakon nekog vremena sam bio ponovo pokrsten i "ispunjen sa Svetim Duhom", kako se je to tada zvalo. Na univerzitetu sam ubrzo postao "ponos crkve". U mene su svi polagali nadu, i ja sam bio sretan da sam opet "na putu do spasa".

U crkvu sam isao, cim su se vrata otvorila. Ponekad danima i heftama nisam dizao glavu od studiranja biblije. Isao sam na predavanja koja su drzali krscanski ucenjaci. Sa dvadeset godina sam postao krscanski svecenik.

Poceo sam da drzim mise i postao sam veoma poznat. U svojima stavovima bio sam izuzetno iskljuciv; bio sam uvjerenja da niko ne moze biti spasen ako se ne prikljuci mojoj krscanskoj zajednici. Smatrao sam svakoga izgubljenim ko ne hodi istom stazom kao i ja. Bio sam ubjedjen da Isus Krist ( neka je Allahov mir na njega ) i Svemocni Allah jedno te isto. Tadasnja krscanska zajednica u kojoj sam ja bio nije vjerovala u trojstvo; nego da je Isus ( neka je Allahovom mir na njega ), bio i Otac! i Sin i Sveti Duh. Ovo ucenje ni sam nikada nisam shvatio.

Ja sam postovao odijevanje zene i pobozno ponasanje ljudi. Svidjalo mi se i to sto su zene morale biti odjevenje u odjecu koja je ih je pokrivala. Zene nisu "mazale" svoja lica sa sminkom i nosile su se kao prave prestavnice Krista. Bio sam ubjedjen, bez imalo sumnje, da sam konacno nasao pravi put do vjecne srece.

Bio sam spreman raspravljati sa bilo kojim drugim iz drugih krscanskih sekti, koji su imali druga nazorja, i sa svojim znanjem iz Biblije sam im mogao "zatvoriti usta". Iako sam se osjecao sigurnim na pravom putu, dio mene je jos uvjek trazio. Osjecao sam da mora biti veca istina od ove.

Kada sam bio sam, molio sam se Bogu da me vodi pravoj vjeri, i da mi oprosti ako sam gdje zgrijesio.

Nikada nisam imao kontakta sa muslimanima. Jedini ljudi koji su za sebe tvrdili da su muslimani, bili su sljedbenici Elijah Muhammeda, tzv. "Black Muslims" . U periodu kasnih sedamdesetih vodja ! ove grupe, Louis Farrakhan, je htio da osnazi pokret. Jednom sam otisao da ga slusam, i to je bio dozivljaj koji je potpuno promjenio moj zivot. Nikada u zivotu nisam cuo drugog crnca kako prica na nacin kako je to on cinio. Odmah sam htio da ugovorim sastanak sa njim i da ga pokusam okrenuti u svoju vjeru. Volio sam misionarstvo, nadajuci se da mogu naci ljude koje se daju spasiti od dzehennemske vatre -bez obzira ko bili.

Nakon sto sam zavrsio univerzitet, poceo sam da radim kao svecenik cjelo vrijeme. Sljedbenike Elijaha Muhammeda sam gledao sa postovanjem jer su pokusavali da oslobode crnog covjeka od zala koja su ga unistavala. Poceo sam da kupujem njihovu literaturu, s ciljem da ih na taj nacin pomognem i sa nadom da otpocnem sa njima razgovor. Posjecivao sam njihova predavanja da saznam u sta oni vjeruju. Koliko god oni bili iskreni nisam mogao da prihvatim ideju da je Bog crnac - ono u sta su oni vjerovali. Nisam se sa njima slagao, kako su izopacili Bibliju ! da bi neka svoja misljenja potvrdili. Bibliju sam dobro poznavao, smetalo me je to kako oni je tumace na svoj nacin. Ja sam bio posjecivao skole gdje se je Biblija ucila i posato sam prilicno poznat u tim krugovima.

Nakon sest godina preselio sam se u Texas. Tamo sam postao clan dvije crkve. Svecenik jedne od njih je bio mlad, neiskusan i nije bio mnogo ucen. Moje znanje o krscasnkim knjigama je u to vrijeme bilo vec neizmjerno; bio sam opsjednut ucenjem Biblije. Moje znanje je bilo vece od znanja tog svecenika, ali kao znak postovanja prikljucio sam se crkvi u drugom gradu, gdje sam mogao nauciti jos vise. Ovaj drugi svecenik je bio veoma ucen. On je bio izvrstan ucitelj, ali imao je neke ideje koje nisu bile u skladu sa ucenjem moje grupe. Takodje je zastupao neke liberalnije poglede, ali sam i dalje volio ici na njegova predavanja.

Ubrzo sam naucio najvazniju lekciju moga krscanskog zivota, a to je da "nije zlato sve sto sja". Uprkos vanjskom izgledu, zlo se j! e ugnjezdilo u mjesto u kojem ga ne bih nikako pretpostavljao - u crkvi. Ova zla su me ponukala da o nekim stvarima dobro razmislim i onda sam poceo da proispitujem ucenja kojim sam se bio posvetio.

Dobro dosli u stvarni svijet crkve

Ubrzo sam shvatio da velika ljubomora vlada unutar crkvene hijerarhije. Stvari su bile drugacije od onih na koje sam ja bio navikao. Zene su se nosile na nacin, za koji sam ja mislio da je sraman. Ljudi su se oblacili sa ciljem samo da privuku paznju drugog pola. Uvidio sam da na prvom mjestu crkvinih aktivnosti, su uvjek stajale novac i pohlepnost. Receno mi je ako crkva nejma odredjeni broj clanova, da ne trebam gubiti vrijeme sa misama, jer necu dobiti dovoljno novcane nadoknade za to. Ja sam odgovorio da ja ne radim za pare, i da cu nastaviti drzati mise, cak i ako budem samo jedan clan prisutan, da me slusa. Ovo je izazvalo smutnju.

Postalo mi je jasno da pare, moc i polozaj su za njih bili vazniji nego ucenje o Bibliji.! Posto sam Bibliju dobro proucio, znao sam da u njoj ima gresaka, proturjecnosti i izmisljotina.

Smatrao sam da je vrijeme da se ljudima iznese istina o Bibliji. Ali to iznosivanje istine smatralo se je sejtanskim poslom. Uprkos tome poceo sam javno da postavljam pitanja mojim uciteljima, na koja niti jedan od njih nije imao odgovor. Niti jedan od njih nije mogao objasniti kako je Isus mogao u isto vrijeme da bude i Otac i Sin i Sveti Duh. Kako su to troje u isto vrijeme mogli biti i troje i jedno. Nekoliko svecenika mi je priznalo, da ni o sami nisu to mogli razumjeti, ali su rekli da se od nas trazi da jednostavno u to vjerujemo.

Slucajevi bluda i zinaluka nisu nikada sankcionisani. Neki svecenici su bili na drogama, unistavajuci tako svoje zivote i zivote svojih porodica. Vodje nekih crkava su bili homoseksualci. Cak ih je bilo koji su cinili blud sa mladim kcerkama od clanova crkve. Kada se sve ovo uzme u obzir, onda nije zacudjavajuce, da moji pokusaji da do! bijem prave odgovore su bili osudjeni na propast. To se je promjenilo kada sam prihvatio jedan posao u Saudijskoj Arabiji.

Novi pocetak

Nedugo nakon sto sam dosao u Saudijsku Arabiju, vidio sam razliku u nacinu zivota muslimana. Oni su se razlikovali od sljedbenika Elijaha Muhammeda, u toj mjeri da su muslimani bili svih boja koze i razlicitih nacionalnosti. Ubrzo se je u meni probudila zelja da vise saznam o ovoj vjeri.

Bio sam odusevljen zivotom Bozjeg poslanika s.a.w.s. Trazio sam knjige od jednog muslimana koji je bio aktivan u da'wi. Koliko god knjiga sam zazelio on mi je ih dao. Svaku od njih sam procitao. Kada sam dobio Kuran, procitao sam ga nekoliko puta za cetiri mjeseca. Svaki put kada sam imao pitanje, dobivao sam zadovoljavajuce odgovore.

Svidjelo mi se i to da niko od muslimana se nije hvalio svojim znanjem. Ako neko od njih nije znao odgovor, rekao mi je jednostavno da sada ne zna, i da ce pitati nekoga ko zna. Sljedeci dan su mi uvjek ! donosili zeljene odgovore. Primjetio sam kako skromnost igra jednu veliku ulogu u zivotu ovih ljudi.

U Islamu mi je se svidjelo i to sto zene, moraju biti pokrivene " od glave do pete", kao i cinjenica da nejma nikakve hijerarhije, i to sto se niko nije borio ni za kakvu "stolicu".

Sve ovo je bilo lijepo, ali kako mogu da odbacim vjerovanje koje sam imao od samog djetinjstva? Sta je sa Biblijom?

Znao sam da se u njoj nalazi i istine, iako je bezbrojan put mjenjana i ispravljana.

Onda sam dobio video kasetu sa raspravom izmjedju Sejha Ahmeda Didata i svecenika Jimmy Swaggarta.

Nakon sto sam je pogledao do kraja odmah sam postao musliman.

Otisao sam Sejhu Abdullahu ibn Abdulazizu bin Bazu, da javno obznanim moju pripadnost Islamu. Tu sam dobio savjete, kako da se pripremim na daljem putu Islama. To sam dozivljvao kao pravo rodjenje iz tame u svijetlost. Pitao sam se kako ce krscani koje sam znao, reagovati na moj prelazak na Islam. Nije ! dugo potrajalo, pa sam i to saznao. Nakon sto sam se vratio u SAD, bio sam kritikovan za moju "nepostojnost u vjeri". Lijepili su mi mnoge naljepnice - od "otpadnika" do "izdajnika".

Takozvani "crkveni poglavari" su zabranili svojim clanovima, da me spominju u svojim molitvama. Iako je bilo malo cudno, to me nije nimalo smetalo. Bio sam jako sretan da mi je Svemocni Allah ukazao na pravi put, da sve ostalo nije bilo vazno.

Sada sam htio da budem vjeran i dobar musliman, kao sto sam bio takav kao krscanin. I to je u prvom redu znacilo - ucenje. U islamu nejma niko monopol na znanje - svako ko ima volju i upornosti je u stanju da nauci koliko hoce. Dobio sam prevod od Sahih Muslima kao hediju od mog ucitelja Kur'ana. Tada sam shvatio neophodnost ucenja o zivotu, izrekama i djelima Muhammeda saws. Koliko god sam hadisa mogao da nadjem na engleskom, ja sam iz proucavao. Shvatio sam da moje znanje o Bibliju mogu iskoristiti u pozivanju u Islam krscana.

Zivot je ze mene dobio novi smisao. Jedna od centralnih saznanja mojeg novog zivota kao musliman, je bilo, da se zivot na ovom svijetu mora iskoristiti kao priprema za sljedeci svijet. Novo za mene je bilo da ce covjek biti nagradjen, cak i za svoje namjere. To stoji u oprecnosti krscanskom ucenju, gdje se kaze da je "put do pakla poplocan dobrim namjerama". Prema tome uvjek si na gubitku. Ako ucinis grijeh onda se moras ispovjediti popu, pogotovo ako se radilo o teskom grijehu kao sto je zinaluk. U krscanstvu se covjek sudi shodno njegovim djelima.

Sadasnjost i buducnost

U jednom razgovoru kojeg sam obavio sa "Al- Madinah" novinama, upitan sam o mojim sadasnjih aktivnostima i planovima za buducnost. Za sada imam cilj, da naucim arapski jezik, i da nastavim sa trazenjem znanja, da sto vise saznam o Islamu. Ukljucen sam na da'wetskom polju. Posebno se obracam nemuslimanima koji imaju krscansku pozadinu. Ako me Allah Svemocni pozivi, nadam se da cu napisati vise na te! mu o uporednim vjerama.

Duznost svakog muslimana je da prosiri znanje o Islamu. Kao jedan koji je ulozio dosta vremena u ucenju Biblije, osjecam se duznim da prenesim ljudima znanje o greskama, bajkama i izmisljotinama koje se nalaze u toj knjizi u koju vjeruju milioni ljudi.

Jedno od najvecih zadovoljstava mi priprema cinjenica, da ne moram puno se zamaravati oko diskusije sa krscanima, jer sam ja sam bio ucitelj koji je ucio metode diskutovanja koje oni sada koriste. I u isto vrijeme poznajem brojne argumente, koje su nama, svecenicima, bile zabranjene da ih koristimo ili da ih sirimo.

Moje dove upucujem Allahu, da nam oprosti nase neznanje i da nas uputi na put koji vodi do dzenneta. Sva hvala pripada Allahu. Neka su Allahov mir i blagoslov na Njegovog zadnjeg poslanika Muhammeda saws, na njegovu casnu porodicu, njegove ashabe i na one koji slijede uputu.

Preuzeto sa stranice: http://www.nur-islam.com

 
 
09.06.2009.

Sejtanovi susreti sa Vjerovjesnicima-poucno

                    Iblisov susret s Nuhom a.s.

Ebu el-Feredz ibn el-Dzevzi rahimehullah prenio je svojim lancem prenosilaca od Abdullaha ibn Omera r.a. da je rekao:
Kada se Nuh a.s. ukrcao u ladju ugledao je u njoj nepoznatog starca.Upitao ga je:Zbog cega si se ukrcao?Rekao je:Da bih uzeo srca tvojim sljedbenika,pa da srcem budu sa mnom a tijelom s tobom.Nuh a.s. mu rece:Izlazi Allahov neprijatelju!Iblis mu je rekao:Upropastavam ljude s petero,o troje cu ti pricati o dvoje necu.Allah Azze we Dzelle je tada objavio Nuhu a.s.Ne treba ti to troje,naredi mu da ti prica o dvoje sto nece da govori o njima.Iblis rece:Upropastavam ljude zaviscu i pohlepom.Zbog zavisti sam proklet i postao prokleti sejtan,a pohlepom sam Adema izveo iz Dzenneta,pretrazio sam cijeli Dzennet dok nisama uspio sto sam htio s njim.(Telbisu Iblis str 29)


                     Susret s Musao a.s.

Prenio je Ebu Bekr el-Kuresi rahimehullah svojim lancem prenosilaca od Ibn Omera r.a. da je rekao:Iblis je sreo Musaa a.s. i rekao mu: Musa,tebe je Allah odabrao poslanicima s tobom direktno razgovarao a ja sam Allahovo stvorenje koje je pocinilo grijeh i zelim se pokajati.Zauzmi se za mene kod svoga Gospodara da mi oprosti!Musa a.s. je molio svoga Gospodara pa mu je receno:Udovoljio sam tvojoj dovi.Kada je Musa a.s. sreo Iblisa rekao mu je:Naredjeno ti je da ucinis sedzdu Ademovom grobu i bit ce ti oprosteno.On se tada uzoholio,naljutio i rekao:Nisam mu pao na sedzdu kada je bio ziv,zar da mu ucinim sada kada je mrtav?Potom je Iblis rekao Musau a.s: Musa,imas pravo kod mene jer si posredovao za mene kod Gospodara svoga.Sjeti me se u tri slucaja:kada se rasrdis jer tada dosaptavam tvome srcu,moje oko je u tvojim ocima i kolam tvojom krvlju,sjeti me se kada se sukobe vojske u borbi-jer tada dolazim covjeku i podsjecam ga na njegovu djecu i zenu sve dok ne pobjegne i niposto ne sjedi sa zenom kojoj nisi mahrem,jer ja sam tada izaslanik od tebe njoj i od nje ka tebi(Akamu el-merdzan str 207)Prenio je El-Kuresi rahimehullah,svojim lancem prenosilaca od Abdurahmana ibn Zijada da je rekao:Dok je Musa a.s. sjedio jednom od svojih sijela prema njemu krenuo je Iblis obucen u ogrtac svijetlih boja.Kada mu se priblizio skinuo je ogrtac,spustio ga je i rekao:Es-Selamu alejkum Musa!Musa a.s. ga upita:Ko si ti?Rekao je:Ja sam Iblis.Musa a.s. rece:Onda nisi dobro dosao,sta te dovodi ovdje?Rekao je:Dosao sam da te poselamim zbog tvog ugleda i polozaja kod Allaha.Musa a.s. ga upita:Sta je ono sto sam vidio na tebi?Rekao je:Time kradem srca Allahovih robova.Musa a.s. rece:Sta covjek uradi pa da ti obuzmes i zavedes?Rekao je:Kada postane opsdjednut sam sobom,osjeca da radi mnoga dobra djela i zaboravi svoje grijehe.Upozoravam te na troje:Nikada se ne osamljuj sa zenom koja ti nije halal,jer kad god se muskarac osami sa zenom koja mu nije halal ja ga zavodim umjesto mojih suradnika sve dok ga ne dovedem u iskusenje s njom,kada se zavjetujes na nesto uradi to jer kad se neko zavjetuje ja ga zavodim umjesto mojih suradnika sve dok se ne isprijecim izmedju njega i ispunjenja zavjeta i kada pripremis sadaku odmah je podjeli jer kad covjek pripremi sadaku a ne podjeli je ja ga zavodim umjesto mojih suradnika dok se ne isprijecim izmedju njega i udjeljivanja sadake.Potom je otisao tri puta govoreci:Tesko njemu.Jer je poducio Musaa a.s. na sta da upozori ljude.(Telbisu Iblis str 30)

     
        Sejtanov susret sa Jahjaom Zekerijahovim sinom a.s.

Prenio je Abdullah ibn Muhammed ibn Ubejd rahimehullah svojim lancem prenosilaca od Vuhejb ibn el-Verda rahimehullah da je rekao:Doslo je do nas da se necisti Iblis prikazao Jahju Zekerijahovom a.s. sinu i rekao mu:Zelim te posavjetovati.Rekao mu je:Lazes,ti ne zelis mene nasavjetovati,umjesto toga reci mi o ljudima?Rekoa je:Mi ih dijelo u tri skupine.Prva skupina je najteza za nas,trudimo se da ga zavedemo i uspijemo ali on se nakon toga posveti trazenju oprosta i pokajanju te nam upropasti sav trud.Mi ponovo sve uradimo iznova ali i on sve uradi isto,mi ne gubimo nadu ali ne uspijevamo ostvariti sta zelimo.S takvim se stalno mucimo.Druga skupina za nas su kao lopta u rukama vase djece,hvatamo ih kako hocemo.Predali su nam se potpuno.Treci su poput tebe bezgrijesni,njima ne mozemo nista.Jahja ga upita:Kad je tako,da li si ikad mene uspio zavesti?Rekao je:Nisam,ali jednom jesam.Jednom ti je ponudjena hrana,a ja sam ti je toliko pricinjavao ukusnom da si jeo vise nego sto si trebao.Zbog toga si te noci spavao i nisi kao obicno ustajao klanjati nocni namaz.Jahja a.s. rece:Dobro,nikad se vise necu najesti.Iblis je rekao:Ni ja vise nikad necu posavjetovati covjeka.(Akamu el-merdzan str 212)

Prenio je Abdullah sin imama Ahmeda rahimehullaha svojim lancem prenosilaca od Sabita el-Bunanija rahimehullah da je rekao:Doslo je do nas da se Iblis prikazao Jahjau Zekerijahovom sinu a.s. natovaren svim i svacim.Jahja a.s. ga upita:Sta je to sto vidim da nosis?Rece:To su strasti kojima zavodim Ademove sinove.Jahja a.s. rece:Ima li tu nesto za mene?Iblis rece:Ponekad se najedes pa ti otezamo namaz i zikr.Jahja a.s. rece:Ima li nesto drugo?Rece: Ne,tako mi Allaha.Jahja a.s. rece:Zavjetujem se Allahu da nikada necu napuniti stomak.Iblis rece:I ja se zavjetujem Allahu da nikad necu muslimana posavjetovati.(Akamu el-merxan str 212)

Prenio je Ibn Ebu ed-Dunja rahimehullah svojim lancem prenosilaca od Abdullaha ibn Hajbeka rahimehullah da je rekao:Jahja Zekerijahov a.s. sin je sreo Iblisa i rekao mu:Iblise,reci mi koji su ti ljudi najdrazi a koji najmrzi?Rekao je:Najdrazi mi je skrti vjernik,a najmrzi darezljiv gresnik.Jahja rece:Zbog cega?Rekao je:Zbog toga sto mi je kod skrtog dovoljna njegova skrtost,a za darezljivog gresnika se bojim da ga Allah ne pogleda kada dijeli te ga prihvati.Potom se okrenuo govoreci:Da nisi Jahja ne bi ti to rekao.(Akamu el-merdzan str 212)


           Sejtanov susret s Ejjubom a.s.

Prenio je Ibn Ebi hatim rahimehullah u svome tefsiru od Ibn Abbasa r.a. da je rekao:Sejtan je rekao:Gospodaru,omoguci mi da zavodim Ejuba?!Allah Azze we Dzelle je rekao:Omogucujem ti pristup njegovom imetku i djeci,ali tijelu ne.Iblis se spustio sa cijelom vojskom i obratio im se:Data mi je moc da napadnem Ejjuba,pokazite mi sta ste u stanju uciniti!Krenuli su neki na istok neki na zapad brzo poput vatre i vode.Jednu grupu poslao je da uniste usijeve,drugu grupu deve,trecu krave a cetvrtu sitnu stoku.Rekao im je:Od vas ce ga cuvati samo strpljenje,zato pocinite te nesrece jednu za drugom.Dosao je zaduznik za usjeve i rekao:Ejjube,vidje li sta ti uradi tvoj Gospodar?Poslao je na tvoje usjeve vatri i unistio ih.Poslije njega dosao je zaduzenik za deve i rekao:Ejjube,vidje li sta ti uradio tvoj Gospodar?Poslao je neprijatelja na tvoje deve i sve su ih odveli.Odmah nakon njega dosao je i zaduzenik za sitnu stoku i rekao:Ejjube,vidje li sta ti uradi tvoj Gospodar?Poslao je neprijatelja na tvoju sitnu stoku i sve su ih odveli.Sejtan se licno pozabavio njegovim sinovima,sakupio ih je u kuci najstarijeg sina i dok su jeli i pili zapuhao je jak vjetar i srusio kucu na njih.Nakon toga,sejtan je dosao Ejjubu,vidje li sta ti uradi tvoj Gospodar?Sakupio ih je u kuci najstarijeg sina i dok su jeli i pili zapuhao je jak vjetar i srusio se na njih.Da si samo vidio taj prizor,kada se njihova krv pomjesala sa hranom i picem.Ejjub a.s. ga upita:A gdje si bio ti?Rece:Bio sam s njima.Ejjub a.s. rece:Tisi sejtan!Potom mu rece:Danas sam kao na dan kad me majka rodila.Potom je ustao,obrijao glavu i poceo klanjati.Iblis je tada pustio tako snazal glas da su ga culi svi na nebesima i na Zemlji.Pokucao je na nebeska vrata i rekao:Gospodaru,sacuvao se od mene,pa mi ponovo daj moc nad njim jer ja to ne mogu bez tvoje dozvole.Allah Azze we Dzelle mu rece:Odobravam ti pristup njegovom tijelu ali ne i srcu.Sejtan se spustio potom puhnuo ispod Ejjubovih a.s. stopala tako da se sav pretovrio u ranu,od glave do pete.bacili su ga u pepeo cak mu se vidjela i unutrica.Njegova zena mu je sluzila i brinula se o njemu,jednom prilikom mu je rekla:Ejjube,zar ne vidis Allahov kader koji te je spopao,siromastvo i bijeda doveli su nas da sam prodala za komad hljeba svoje pletenice da te nahranim.Moli Allaha da te izlijeci!On joj rece:Tesko tebi,zivjeli smo u izobilju sedamdeset godina,strpi se sedamdeset na muci!Njegova nevolja trajala je 7 godina.(Akkamu el-merdzan str 211)

Prenio je Ibn Ebi Hatim rahimehullah od Jezid Ibn Mejsere rahimehullah da je rekao:Ejjub a.s. je uljepsao svoj zikr kada ga je Allah Azze we Dzelle iskusao gubitkom porodice,imetka i djece,nista mu nije ostalo.Rekao je:Hvalim te Gospodaru gospodara,Tebe koji si mi dobrocinstvo ucinio.Dao si mi imetak i djecu sto je uslo u svaki dio moga srca.Sve si mi to uzeo i ispraznio srce,sada se izmedju mene i Tebe nista ne sprecava.kada bi moj neprijatelj Iblis znao sta mi se dogodilo pozavidio bi mi.Iblisu je to tesko palo.(Tefsir Ibn Kesir 3/118)


            Iblisov susret sa Isaom a.s.


Prenio je Ebu Bekr el-Bagindi rahimehullah od Sufijana ibn Ujejne rahimehullah da je rekao:Isa Merjemin sin a.s. sreo je Iblisa.Iblis mu rece:Ti si onaj cija je velicina gospodarstva dostigla toliki stepen da si govorio kao dijete u kolijevci,sto niko prije tebe nije.Isa a.s. je rekao:Ne,velicina i gospodarstvo pripadaju Bogu koji mi je omogucio govor,koji ce me potom usmrtiti pa ozivjeti.Iblis nastavi:Ti si onaj cija je velicina gospodarstva dostigla toliki stepen da ozivljavas mrtve.Isa a.s. rece: Ne,Gospodarstvo pripada Bogu koji ce me usmrtiti,usmrtit ce i one koje sam ozivio,pa ce me ozivjeti.Iblis mu rece:Tako mi Allaha,ti si uistinu bog onih na nebu i onih na Zemlji.Dzibril a.s. ga je tada udario krilom po licu tako da je zavrsio kod mjesta gdje sunce izlazi.(Akamu el-Merxan str 213)

                   Napomena

Sve dosad navedeno u ovom poglavlju ubraja se u isralijate(Isralijati su predaje preuzete od sljedbenika objava prije Kur'ana,jevreja i krscana) koje je dozvoljeno prenositi.Prenio je Buhari rahimehullah od Abdullaha ibn Amra r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao:Prenesite od mene makar jedan ajet.Prenosite i od ISrailovih potomaka nije grijeh.A ko na mene namjerno slaze neka sebi zauzme mjesto u Dzehenemu.(Buhari mea el-Feth 6/469)
Isralijate mozemo podjeliti na tri djela:
Prvi:Predaje za koje je Kur'an rekao da su lazne,za njih i mi kazemo da su lazne
Drugi:Predaje koje je Kur'an potvrdio,i mi ih potvrdjujemo i smatramo ispravnim
Treci:Predaje za koje Kur'an nije rekao ni da su laz ni da su istina,za te predaje ne kazemo da su istina niti da su laz,ali je dozvoljeno prenositi ih.Vehid Abduselam Bali-Zastita od dzina i sejtana u svjetlu Kur'ana i Sunneta 
 
 
09.06.2009.

Kad iskrenost izvrši samoubistvo -citaocima preporuka maramice,ko je osjetljiv

Imao sam druga kojeg sam volio zbog njegove dobrote i morala. Radovala me je njegova pojava. Navikao sam se na njegovo prisustvo. Provodio sam mnogo vremena u njegovom društvu. Nisam potcjenjivao ni jednu njegovu osobinu, a ni on moju. Zatim sam otputovao iz svoga grada...
Ponekad smo se dopisivali, sve dok se veze medju nama potpuno nisu prekinule... Nakon dužeg vremena, vratio sam se u svoj grad. Najveca želja bila mi je da njega ponovo vidim. Tražio sam ga na svim mjestima gdje smo se sastajali, ali ga nisam našao. Otišao sam njegovoj kuci, komšije mi rekoše da se preselio još davno na drugo mjesto. Našao sam se izmedju ocajanja i nade. Pomislio sam da ga više nikada necu vidjeti. Izgubio sam svoga prijatelja....

Jedne noci vracao sam se kuci i u neznanju krenuh mracnim putem koji me odvede na stari napušteni drum. Covjeku bi se pricinilo da je on stanište džinna, jer ljudi nije bilo. Osjecao sam se kao da gazim kroz vodu. Kao da zalazim u more. Kao da me talasi zapljuskuju. Prešao sam pola druma, kad najednom zacuh jecanje koje je odjekivalo, u dubini mrkle noci, iz jedne od starih napuštenih kuca. Zatim se još jednom ponovilo. To jecanje ostavi trag u mojoj duši. Rekoh sebi: Koliko samo ova noc krije tajni?! Allahu sam se obavezao da necu vidjeti tužnu osobu a da joj ne priteknem u pomoc. Zaputio sam se prema toj kuci. Pokucao sam lagano na vrata, a zatim pokucah jace. Vrata se otvoriše i preda mnom se pojavi mala djevojcica. Pogledah je. U ruci je držala svijecu, a na sebi je imala poderanu odjecu. Upitah je: "Da li je kod vas neko bolestan?" Uzdahnu duboko, gotovo da joj srce u grudima prsne, i odgovori mi: "Da. Pomozi mi, moj otac umire!" Njen otac?!...

Zatim je krenula ispred mene, a ja sam je slijedio. Dodjosmo do sobe sa niskim vratima. Djevojcica udje, a meni se ucinilo kao da ulazim u grob, a ne u sobu; kao da dolazim mejitu, a ne bolesniku. Približih se bolesniku i osjetih njegovo teško disanje. Stavih svoju ruku na njegovo telo. On otvori oci i pogleda me dubokim pogledom. Dugo me je gledao. Zatim otvori usne i tiho mi rece: "Najzad sam te pronašao, prijatelju moj."

Osjetih kao da ce mi srce iz grudi iskociti. Uvjerih se da sam pronašao svoga dugogodišnjeg prijatelja. Preda mnom je ležao moj prijatelj kojeg znam od davnina, ali zbog žestine bolesti u kojoj se nalazio jedva sam ga prepoznao. Rekoh mu: "Ispricaj mi šta ti se desilo, prijatelju moj?" On mi odgovori:"Poslušaj šta cu ti reci." Zatim mi poce pripovijedati šta mu se desilo.....

"Kao što znaš, živio sam sa majkom u svojoj kuci. U našem komšiluku živio je covjek, bogataš, u svojoj ogromnoj palati. U njoj je živjela prelijepa djevojka, kcerka tog bogataša, koja je svojim izgledom u meni budila strasti i žudnju koju nisam mogao izdržati. Nisam je prestajao uhoditi i truditi se oko nje sve dok nije upala u moju mrežu, moju zamku.

Njeno srce ispunilo je ono što je i moje. Ucinio sam da posrne i unesrecio sam je u trenutku nemarnosti i zaborava na Allaha. Obecao sam joj da cu je oženiti. Odazvala mi se i predala. Oteo sam njenu cast, njenu nevinost....

Nakon odredjenog vremena otkrili smo da je trudna. Pala je na moje ruke... Poceo sam da je izbjegavam, kidajuci veze ljubavi. Napustio sam kucu u kojoj smo se sastajali. Nije me interesovalo njeno stanje....

Prošlo je mnogo vremena. Toga dana stiglo mi je pismo. Otvorio sam ga i poceo citati. Prepoznao sam njen rukopis, pisala je: ?Što se mene tice i obnavljanja naše stare ljubavi, tako mi Allaha, ne bih ti napisala ni jedan red, ne bih ti napisala niti jedno slovo. Ja sam uvjerena da je covjek poput tebe prevarant. Tvoja ljubav je lažna i ne zaslužuje pažnju. Žao mi je što ti i pišem. Ti znaš kako si me ostavio. Ostavio si me u najtežem položaju sa djetetom u stomaku, da tugujem za prošlošcu i strahujem u buducnosti.

Nisi mi pridavao znacaja i pobjegao si od mene kako me ne bi gledao u nesreci i patnji koju si ti prouzrokovao, kako ne bi brisao suze sa moga lica, suze koje si ti izazvao. Zar nakon svega toga da pomislim da si ti plemenit covjek? Ne, tako mi Allaha! Ne mogu te zamisliti kao insana. Ti si vuk u ljudskom obliku! Nisi ostavio ljubav i prijateljstvo u dušama divljaci a da je nisi za sebe prikupio. Prevario si me kada si obecavao da ceš me oženiti. Pronevjerio si svoje obecanje! Pogledao si u svoje srce i rekao sebi: ?Kako da oženim ovakvu ženu?! Zlocinca!? Ali šta je taj zlocin nego djelo ruku tvojih i tvoj prijestup. Da nije bilo tebe, ne bih postala zlocinac i ovako bijedna. Uložila sam svoj trud i oboljela zbog tebe! Pala sam u tvoje ruke kao malo dijete. Ukrao si moju cednost i postala sam ponižena, slomljenog srca. Zagorcan je moj život. Kakva je slast života u kome žena ne može imati buducnost kao supruga svome mužu i kao majka svome djetetu? Ne mogu živjeti u ovom društvu osim pognute glave, uplakanih ociju, sa dlanovima na obrazima, drhteci. Išcezava posljednji dah moga života u strahu, ništavnosti i podsmijevanju. Ukrao si moj odmor i dokrajcio moj život. Ubio si me. Ubio si moju cast i ugled. Ubio si moju majku i oca. Majka i otac su mi umrli, a uzrok njihove smrti je tuga za mnom i mojim nestankom. Doista si me ubio, jer život koji sam okusila iz tvoje caše je gorak. Ta gorcina ispunila je moje tijelo i dušu. Evo sada sam na samrtnickoj postelji kao mušica koja gori i nestaje dio po dio.

Pobjegla sam iz kuce svojih roditelja jer nisam imala snage da ih pogledam u oci u ovakvom stanju. Nastanila sam staru napuštenu kucu. U njoj živim životom punim poniženja. Pokajala sam se Allahu zbog ucinjenog grijeha. Nadam se da je Allah primio moje pokajanje i uslišao moje dove. Molim Allaha da me preseli iz kuce smrti i nesrece u kucu života i blagostanja. Ja sada umirem, a ti si lažov, prevarant, lopov i ubica. Ne mislim da ce te Allah ostaviti a da ne uzme od tebe moje pravo.

Ovo što ti napisah nema za cilj obnavljanje veze sa tobom ili ispoljavanje ljubavi, ti to ne zaslužuješ. Ja sam pred vratima kabura i opraštam se od života, života srece i nesrece, i ja ne žudim za njim. Sve ovo ti pišem jer je kod mene nešto tvoje, to je tvoja kcerka.

I ako je išta ostalo u tvome srcu od samilosti, i ako ima u tvome srcu ocinske ljubavi, dodji i uzmi je, da i nju ne sustigne nesreca kao što je njenu majku.?

Zatim mi rece prijatelj:"Nisam dovršio sa citanjem pisma, a primijetih tragove njenih suza na papiru, koje su tekle dok je ovo pisala. Tako mi Allaha, kada završih sa citanjem pisma osjetih žestoku drhtavicu kako se krece mojim tijelom. cinilo mi se kao da ce mi se srce rasprsnuti u grudima. Požurio sam ka toj kuci gdje se ona nalazila, a to je ova kuca u kojoj sada mene vidiš. Našao sam je u ovoj sobi. Ležala je nepomicna na krevetu. Pored nje ugledah našu kcerku, a to je ova djevojcica od 10 godina koju sada vidiš. Plakala je za svojom majkom. Prikazaše mi se moja zlodjela, u ovoj mojoj klonulosti, kao da su divlje zvjeri koje ce mi naškoditi. Jednoj upadam u kandže, dok druga oštri ocnjake. Zavjetovao sam se Allahu da necu napustiti ovu sobu, koju sam nazvao soba tuge, dok ne budem živio njenim životom i dok ne umrem kao što je i ona umrla....

Evo, ja danas umirem, zadovoljan, sretan, kajuci se zbog svojih zlodjela, tražeci oprost od Allaha, a Allahovo je obecanje i On ga nece pronevjeriti. Možda sve ovo što iskusih od muke, teškoce, bolova i nesrece bude otkup mojih grijeha.?? I rece: ??O, gruba ljudska srca, blago postupajte sa nježnim i slabašnim ženskim dušama. Vi ne znate kada ih varate i prljate njihovu cast kojem srcu bol zadajete i ciju krv prosipate i šta je ishod koji proizilazi iz takvog gnusnog djela."


Preuzeto sa stranice http://www.amber.ba

 
 
09.06.2009.

Sjecanje na sejha rhm Jusufa Barcica-biografija

Sjećanje na Šejha Jusufa Barčića

piše: Amir Smajić, 

(1387 – 1428 h.g., 1967 – 2007 god.) Iz dana u dan se broj onih koji su posjećivali njegova predavanja i nastojali da dođu do njega povećavao, što su primjetili Allahovi neprijatelji i pokušavali na sve načine da poremete. Od toga su i svima nama dobro poznata dešavanja u selu vezana za mesdžid, a zatim jaki medijski udari sa svih strana. Šejh, rahimehullah, se u jednom trenutku osjećao napuštenim čak i od mnogih oni koji se pripisuju slijeđenju Sunneta, ali to ga, rahimehullah, nije pomelo niti oslabilo niti zaustavilo. Naprotiv, samo mu je povećalo ustrajnost i istinski oslonac na Uzvišenog Allaha, dželle ve 'ala. Zahvala pripada Uzvišenom Allahu, dželle še'nuhu, koji učini znanje velikom počašću na dunjaluku i ahiretu, i odlikova njegove nosioce lijepim spomenom u Kitabu i Sunnetu, pa objavi najboljem poslaniku i Svome miljeniku, Muhammedu odabraniku, neka najbolji i najpotpuniji salavat i selam pripadne njemu: "Reci: Zar su isti oni koji znaju i koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!" (Prijevod značenja Ez-Zumer, 9.)

Bilježe imami el-Buhari (100) i Muslim (2673) putem Malika, on od Hišama ibn Urveta, on od svoga oca Urveta, a on od Abdullaha ibn Amra ibnul Asa, radijallahu 'anhuma, da je rekao: Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da kaže: "Doista Allah neće uzeti znanje od ljudi tako što će ga uzdignuti od njih, nego će uzeti znanje uzimajući učene ljude sve dok ne nestane učenjaka. Tada će ljudi za predvodnike uzeti neznalice, koji će biti pitani, pa će odgovarati bez znanja i otići tako u zabludu odvodeći i druge sa sobom." Kaže imam Ebu Hanife, rahimehullah: "Slušanje kazivanja o učenjacima i dobrim ljudima mi je draže od mnogih poglavlja iz fikha." Allah, tebareke ve te'ala, nakon što je objavio Svome Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, kazivanja o vjerovjesnicima prije njega u suri El-En'am, je rekao: "To su oni koje je Allah uputio, zato slijedi njihov Pravi put!" (Prijevod značenja El-En’am, 90.)

U narednih nekoliko redova ćemo, sa nijetom uzimanja ibreta i pouke, uz Allahovu dozvolu, spomenuti nešto o jednom našem velikanu, istinskom borcu za oživljavanje Sunneta na prostorima Bosne, isukanom sabljom u borbi protiv svih vidova inovacija u vjeri, šejhu hafizu Jusufu Barčiću, rahimehullah. Šejh, hafiz Jusuf Barčić, rahimehullah, sin Saliha Barčića je rođen je 20. Džumadel uhra'a 1387. godine po hidžri, što odgovara 25. Septembru 1967. god. u selu Gornje Petrovice (Barčići) kod Kalesije. Odrastao je u duhu islama od prvih dana svoga života u porodici koja se među rijetkima u tom vremenu pridržavala vjere. Pričao mi je šejh, rahimehullah, da su bili odgajani od malena na čuvanje namaza, post, učenje Kur'ana i druge ibadete, tako da već u šestoj godini savladava arapsko pismo i počinje da uči ajete iz Allahove knjige gledajući u Mushaf. Nakon toga počinje da pohađa osnovnu školu u rodnom mjestu. Korisno je ovdje spomenuti i slučaj kojeg se šejh prisjećao i nakon više od 30 godina, kada je bio u prvom razredu osnovne škole.

Naime šejh, rahimehullah, je imao običaj da sa sobom u školu ponese mushaf iz kojeg je učio Kur'an, kako bi svoje slobodno vrijeme proveo družeći se s njime. Tako da ga je jednoga dana učiteljica, koja nije praktikovala vjeru, zatekla kako uči Kur'an i bila negativno začuđena time, nakon čega ulazi u razgovor sa njim i pokušava da ga odvrati od toga, ali naravno bezuspješno. Dječaku od sedam godina se već ljubav prema Allahovoj objavi urezala duboko u srce, i smirenim i odlučnim odgovorima ostavlja učiteljicu bez riječi. Nije ni čudo kada kaže Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, u hadisu kojeg su zabilježili el-Buhari (4937) i Muslim (1859), putem Katade, a on od Zurare ibn Eufa, a on od Sa'd ibn Hišama, a on od Aiše, radijallahu 'anha: "Onaj koji tečno uči Kur'an je u društvu Allahovih časnih i čestitih izaslanika – meleka...". Nakon osnovne škole 1402 h.g. (1982 god.) upisuje se u Gazi-Husretbegovu medresu u Sarajevu gdje dolazi u susret s nekim od profesora koji su proveli dio vremena studirajući u arapskom svijetu i javlja mu se ljubav za istim.

U trećem razredu upisuje se u sekciju učenja Kur'ana napamet kod hafiza Halida Hadžimulića, imama Careve džamije, i u tada rekordnih 13 mjeseci završava hifz - učenje Kur'ana napamet, što ujedno i biva velikim podstrekom drugim učenicima da krenu istim putem. Nakon završetka medrese 1406 h.g. (1986 god.) pauzira dvije godine. U tom periodu odlazi na služenje vojnog roka, a u međuvremenu šalje aplikaciju za studiranje na Islamski Univerzitet u Medini.

Nakon služenja vojnog roka biva hatibom u jednoj od Zvorničkih džamija u periodu od šest mjeseci kada mu dolazi obavijest da je primljen na Islamski Univerzitet u Medini za školsku 1408/09 h.g. (1988/89 god.). Ubrzo nakon toga odlazi u grad Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, i započinje studiranje na odsjeku za učenje Arapskog jezika pri Medinskom Univerzitetu gdje ostaje dvije godine, a nakon toga se upisuje na Fakultet Kur'anskih znanosti (na kojem se detaljno izučavaju kiraeti i tefsir) i dolazi u kontak sa mnogim islamskim autoritetima koji izvorno poznaju Kur'an, njegovo značenje i tumačenje. Kao student imao je priliku da susretne i bude u kontaktu sa mnogim poznatim islamskim učenjacima današnjice.

Od njih izdvajamo neka od, svima nama dobro poznatih, imena, kao: Imam Abdul-Aziz ibn Baz, rahimehullah, kojeg je šejh Jusuf, rahimehullah, imao priliku da povremeno sluša na javnim predavanjima u Mesdžidu Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i na Univerzitetu, zatim šejh Muhammed ibn Salih el-'Usejmin, rahimehullah, kojeg je, također, imao priliku da sluša na predavanjima koja su se održavala povremeno u Mesdžidu Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, a imao je jednom i priliku da bude u direktnom kontaktu sa šejhom Ibnu 'Usejminom, rahimehullah, u Taifu prilikom ljetnog raspusta, zatim šejh Abdullah el-Džibrin, Salih el-Fevzan, Abdul-Aziz Ali Šejh i drugi od poznatih islamskih učenjaka koji nisu živjeli u gradu Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, ali bi povremeno dolazili u posjetu Medini i iskorištavali i tu priliku za držanje predavanja i druženje sa učenicima, što je također, i hafiz Jusuf iskorištavao da se okoristi od njih i postavlja razna pitanja.

Učenjaci od kojih se šejh Jusuf, rahimehullah, najviše okoristio su, između ostalih, šejh Ebu Bekr el-Džezairi, muderris u mesdžidu Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, kod kojeg je šejh Jusuf prisustvovao svakodnevno u terminu od akšama do jacije gdje je šejh Ebu Bekr držao predavanja iz tefsira, akide, fikha, ahlaka i dr. Zatim šejh dr. Halid ibn 'Usman es-Sebt, u to vrijeme profesor tefsira na Fakultetu Kur'anskih znanosti, sa kojim je hafiz Jusuf imao stalne kontakte, uzimao od njega razne šerijatske znanosti. Onaj ko je poznavao hafiza, rahimehullah, mogao je primjetiti da je često spominjao šejha Halida es-Sebta, što ukazuje da je ostavio veliki uticaj na njega.

Zatim šejh Jahja ibn Ibrahim el-Jahja, sa kojim je šejh Jusuf, također, imao bliski kontakt, zatim šejh Abdullah ibn Muhammed Emin eš-Šenkiti, šejh Abdullah ibn Muhammed el-Gunejman, šejh Muhammed ibn Muhammed el-Muhtar eš-Šenkiti, šejh Abdul-Aziz el-Kari, šejh Ali ibn Abdurrahman el-Huzejfi, imam u mesdžidu Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, šejh Ahmed ez-Zehrani i drugi koje je teško pobrojati na ovom mjestu zbog ograničenosti prostora. Nakon što je završio fakultet 1414 h.g. (1994 god.) biva mu ponuđeno da nastavi postdiplomske studije, što on, rahimehullah, nakon savjetovanja sa šejhom Ebu Bekrom el-Džezairijem odbija. Kaže hafiz Jusuf, rahimehullah, da mu je šejh Ebu Bekr, kada je tražio savjet od njega, rekao: "Ja sam posjetio Bosnu osamdesetih godina i vidio sam da je neznanje u mnogome rašireno. Neka ti ne ostaju diplome na srcu! Vrati se i pozivaj ljude u Allahovu vjeru!"

Početkom 1995. godine vraća se u Bosnu i počinje sa davetskim radom. U prvom periodu odsjeda u području Zenice gdje se u to vrijeme vodio veliki prestiž između raznih humanitarnih organizacija koje su pokušavale da pozovu bosanskog čovjeka u svoje zablude, kao što su iranske i kršćanske organizacije. Bilo je i arapskih humanitarnih organizacija, također bio je tu i Islamski Balkanski centar i drugo što je navelo šejha, rahimehullah, da započne svoj davetski rad upravo na tom području, znajući da će prisustvo mnogih od tih organizacija donijeti sa sobom razne bolesti koje je potrebno adekvatno liječiti izvornim znanjem. U Zenici ostaje oko četiri godine nakon čega prelazi u Tuzlu i tu nastavlja svoj davetski poziv aktivno na čitavom kantonu.

Za Ramazan 1422 g.h. (2001 god.) godine biva pozvan od mještana u svome rodnom kraju Barčićima da predvodi teravih namaz u seoskom mesdžidu na što se odaziva (naravno pod uslovom da se neće praktikovati novotarije). Nakon Ramazana šejh, rahimehullah, odlučuje da se zastalno i nastani u Barčićima, predvodeći namaze i držeći hutbe u spomenutom mesdžidu, i naravno nastavljajući sa ostalim davetskim aktivnostima na području Tuzle i dalje.

Nakon izvjesnog vremena šejh, rahimehullah, biva nepravedno zatvoren od strane ruke šejtanske i odveden u KP Dom u Zenicu, iz razloga koje ne želimo ovdje spominjati, i provodi tu šest mjeseci. To nije puno usporilo šejha, rahimehullah, u njegovom ustrajnom pozivu. Šejh iskorištava taj period za edukaciju drugih zatvorenika i uspješno pomiruje određene zavađene grupacije. Spominje se da je na desetine zatvorenika naučilo sufaru u tom periodu. Imao bi svakodnevne dersove iz akideta, tefsira, fikha i dr., a nakon ikindije namaza odvajao bi period od sahat vremena za pitanja i odgovore. Zadnju noć u zatvoru skupina zatvorenika organizuje oproštajno sijelo sa šejhom, rahimehullah, na kojem je zatvorski mesdžid bio premal da bi primio sve koji su imali volju da prisustvuju.

Nakon izlaska iz zatvora hafiz, Allah da mu podari Džennet, se opet vraća u svoje rodno mjesto Barčiće i još aktivnije nastavlja sa da'vetskim aktivnostima na području Tuzlanskog kantona, a nakon određenog vremena postepeno počinje i sa aktivnostima na području Sarajeva i Maglaja odlazeći jednom mjesečno (svakog prvog četvrtka u hidžretskom mjesecu). Počinje sa predavanjima iz tefsira u Carevoj džamiji u starom dijelu grada u Sarajevu, na poziv glavnog imama džamije hfz. Hadžimulića. Nakon perioda od godinu dana pojavila se potreba za češćim odlaskom u Sarajevo pa šejh, rahimehullah, ubacuje termin dersa svake druge sedmice, a ubrzo i sedmično.

U isto vrijeme hafiz ubacuje i sedmični termin dersa u džamiji Kralja Fahda na Ali-Pašinom polju, a u povratku iz Sarajeva bi često imao i termin na radiu 'Naba' u Visokom. Šejh, rahimehullah, je stavio poseban akcenat na hutbu u mesdžidu u Barčićima, i rijetko kada se znalo desiti da ga nešto pomete u tome pa da se ne stigne vratiti kući do džuma-namaza. Iz dana u dan se broj onih koji su posjećivali njegova predavanja i nastojali da dođu do njega povećavao, što su primjetili Allahovi neprijatelji i pokušavali na sve načine da poremete. Od toga su i svima nama dobro poznata dešavanja u selu vezana za mesdžid, a zatim jaki medijski udari sa svih strana. Šejh, rahimehullah, se u jednom trenutku osjećao napuštenim čak i od mnogih oni koji se pripisuju slijeđenju Sunneta, ali to ga, rahimehullah, nije pomelo niti oslabilo niti zaustavilo.

Naprotiv, samo mu je povećalo ustrajnost i istinski oslonac na Uzvišenog Allaha, dželle ve 'ala. U petak 11. Rebi'ul-evvela 1428 g.h. (30.03.2007 god.) u povratku sa da'vetskih aktivnosti u Sarajevu na ulazu u Tuzlu u jutarnjim satima (zadnjoj trećini noći) doživljava saobraćajnu nesreću i biva prebačen na Univerzitetsko Klinički Centar Gradina u Tuzli. U večernjim satima istog dana, posljedicom povreda zadobijenih u nesreći, odlazi inša-Allah na bolji svijet, u Allahovo zadovoljstvo i milost, u društvo onih kojima je Allah svoje blagodati podario, od vjerovjesnika, iskrenih, šehida i dobrih, a divno li je to prebivalište. Šejh Jusuf Barčić, rahimehullah, je iza sebe ostavio troje djece; Muhammeda, Abdul-Medžida, i Selmu, molimo Allaha da ih izvede na selamet, da ih učini Svojim iskrenim robovima, i da ih sačuva svakog ko im želi nanijeti zlo bilo koje vrste, kao što molimo Allaha, tebareke ve te'ala, da hafizu Jusufu, rahimehullah, podari najuzvišeniji stepen u Džennetu, džennetul-firdews, da primi od njega dobra dijela, a pređe preko loših, da ga učini od onih koji će biti u Njegovom, dželle še'nuh, hladu kada ne bude drugog hlada, i da nas sve zajedno spoji sa njim u društvu onih "...koji su se Allaha bojali" i koji će "...biti u džennetskim baščama i pored rijeka, na mjestu Istine, kod Vladara Svemogućnoga." (Prijevod značenja El-Kamer; 54-55.), a naša poslijednja dova je: "... neka je zahvala Allahu, Gospodaru svjetova." (Prijevod značenja Junus; 10.). Salavat i selam donosimo na Allahovog Poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, vjerne ashabe, i sve koji ih budu slijedili u dobročinstvu i bogobojaznosti do Sudnjega Dana.


P.S.Moja rjec,Allah dz..s je uzeo sebi Sejha,da mu Allah dz.s. podari Dzennet sa mjestom u Firedeusu,volio je Sejh da slusa ilahiju "ja rabi Dzenneh"(nalazi se kod mene pod Ilahijama) uglavnom jedan Allahov dz.s. rob,daijja pozivalac u cistu vjeru Islam,bez "novotarija" otisao je svome Gospodaru,da mu se Allah dz.s. smiluje i uvede ga u Dzennet (Ja rabi Dzenneh) u drustvo Muhammeda s.a.v.s. Poslanika,Sehida i svih dobrih ljudi Amin.Uputimo Allahu dz.s. dovu za naseg sejha,da mu se Allah dz.s. smiluje,mozda i nama se Allah insa Allah smiluje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.06.2009.

O dzinima i dzinskim dodirima

Zbog cega Dzini dodirom uznemiruju ljude

Ukratko,moze se reci da dzini ulaze u ljude iz sledecih razloga:
1.Zaljubljenost dzina muskarca u zenu ili zaljubljenost dzinice u muskarca
2.Nasilje covjeka prema dzinu posipanjem vrele vode ili padom na njega sa visine
3.Nasilje dzina prema covjeku ulaskom bez povoda.To se moze uraditi samo u 4 slucaja:
-velike srdzbe
-jakog straha
-ogrezlost u strastima
-velikog nemara


Na koji nacin ulaze u ljudsko tijelo i gdje se smjeste nakon ulaska?

Dzini su duhovi a ljudsko tijelo ima otvore i pore tako da dzini mogu uci u covjeka kuda zele.Dokaz da su dzini duhovi je ajet: Dzine je od plamena vatre stvorio.(Er-Rahman 15)
Nakon ulaska zaputi se u mozak i putem njega kontrolira cijelo tijelo jer su centri za cijelo tijelo u mozgu oboljelih od dzinske padavice.Mnogi dzini su me obavijestili da se smjeste u mozak.Jedan mi je rekao:Ja mogu utjecati na svkai dio tijela ovog covjeka.Jednom prilikom rekao sam dzinu da drzi podlakticu i on je ispravio.Tri snazna momka pokusali su je saviti ali nisu mogli.Rekao sam da pusti i vratila se u normalno stanje.


Simptomi dzinskog dodira u snu:

1.Nesanica,osoba ne moze dugo zaspati nakon odlaska u postelju
2.Nemiraj san,cesto budjenje nocu
3.Mucni snovi u kojima covjek sanja da ga nesto ili neko proganja htio bi dozvat u pomoc ali
ne moze
4.Ruzni snovi
5.Sanjanje zivotinja:macku,psa,devu,zmiju,lava,lisicu,misa
6.Struganje zubima u snu
7.SMjeh,plac ili vrisak u snu
8.Jaukanje u snu
9.Nesvjesno ustajanje i hodanje u snu,mjesecar
10.Snovi u kojima kao da ce pasti sa visokog mjesta
11.Da vidi sebe na groblju,smecu ili usamljenom mjestu
12.Sanjanje neobicnih ljudi,abnormalno visokih,ili nenormalno malih i potpuno crnih
13.Da sanja prikaze i sjenke


Simptomi na javi:

1.Stalna glavobolja,pod uslovom da je ne izaziva bolest ociju,usiju,nosa,zubi,grla ili zeludca
2.Odbojnost prema zikru,namazu i uopce svim ibadetima
3.Psihicka odsutnost
4.Zamor i lijenost
5.Padavica,nazivaju je nervni grcevi
6.Bol u bilo kojem predjelu tijela koju ljekari nisu mogli izlijeciti


Vrste Dzinskog dodira:


1.Opci:to je dodir cijelog tijela kao u slucaju onih koji boluju od dzinske padavice
2.Djelimicni:obuhvata samo jedan dio tijela,podlakticu,nogu ili jezik
3.Stalni:kada dzin dugo ostane u tijelu
4.Privremeni:kada provede nekoliko minuta u covjeku


Kakav treba biti onaj ko lijeci:

Ne moze svako uciti rukje i lijeciti od dzina.Ucaci rukje moraju imati sljedece osobine:

1.Cistu svjetlu akidu,vjerovanje,kao prve generacije,selef
2.Mora iskreno praktikovati tewhid u rijecima i djelima
3.Mora vjerovati da je Kur'an taj koji utjece na dzine i sejtane
4.Treba poznavati dzinski i sejtanski svijet
5.Mora znati sejtanske prilaze covjeku.Pogledaj sejhul-islama Ibn Tejmijju rahimehullah,kako
je postupio kada mu je dzinica rekla da ce izaci zbog njega!Rekao je da ne izlazi zbog njega vec
zbog pokornosti Allahu i Poslaniku.Da sejh nije znao sejtanove prilaze covjeku ne bi to rekao;
6.Pozeljno je da bude ozenjen
7.Treba se kloniti grijeha,a inace sejtan ovlada ljudima putem grijeha
8.Treba biti u stalnoj pokornosti kojom ponizava sejtana
9.Trebao bi stalno zikriti.Zikr je neprobojan stit od prokletog sejtana.To ce uraditi samo ako zna
Poslanikov s.a.v.s. zikr i dove:dova prilikom ulaska i izlaska iz kuce,izlaska i ulaska u dzamiju,
kad se cuju pijetlovi,magarci,ulaska u prevozno sredstvo,pri vidjenju mladjaka i sl.
10.Mora biti iskren kada lijeci
11.Treba se zastiti na nacin naveden u sestom poglavlju ove knjige.

Ukratko sto je covjek blizi Allahu Azze we Dzelle jaci je i dalji od sejtana,stavise,ima veci utjecaj na njega.I znaj,ako savladas sebe i svog sejtana druge ces savladati lakseako ne uspijes savladati druge ce biti puno teze.Vehid Abdusamed Bali-Zastita od dzina i sejtana u svjetlu Kur'ana i Sunneta

 
 
08.06.2009.

Iskrenost

Znas li dragi moj brate/sestro da se svaki dan za svakog insana otvaraju dva deftera zasto i kako?
Koliko rjeci izgovorimo u danu znajte da nam nepripada nista drugo osim ono sto njima nanijetimo.Upitajmo se brate/sestro jesmo li se ikada kada cinimo neko djelo zabrinuli dali ce ono biti primljeno ili ne kod Allaha dz.s..

Ihlas je kljuc i seveb uspjeha i na dunjaluku i na ahiretu,a gdje je onda iskrenost i ihlas kod nas i nasih djela?
Neka je slava i hvala nasem Uzvisenom Allahu dz.s. onolika kolika je njegova velicina i koliko samo njemu subhanehu ve te ala dolikuje..Neka je Salavat i Selam na Muhammeda s.a.v.s. njegovu casnu porodicu i njegove iskrene i casne ashabe i sve one koji slijede jedinu ispravnu i priznatu vjeru Islam do Sudnjeg dana

Objavio je Allah dz.s. u svojoj knjizi Kur'anu rijeci: O vjernici bojte se Allaha onako kako ga se treba bojati i neumirite nikako drugacije osim kao muslimani...I objavio je Allah dz.s.: O Vjernici bojte se Allaha i budite sa onima koji su iskreni..

Uistinu najbolji je govor Allahov govor,a najbolja je uputa,uputa Muhameda s.a.v.s. a najgore stvari su novine u vjeri,jer svaka novina u vjeri su novotarija,a svaka novotarija vodi u zabludu a svaka zabluda vodi u vatru...

Svaki dan mi ponavljamo Eshedu en la ilahe illallah ve eshedu ene Muhammeden abduhu ve resulluhu.Sehadet svjedocanstvo da nema drugog boga osim Allaha je svjedocanstvo i tevhid u jednog Allaha dz.s. i u poslanstvo Muhammeda s.a.v.s.Ovo je ujedno i definicija  Ihlasa..Definicija iskrenosti.A svjedocanstvo da je Muhammed a.s. Allahov dz.s. Poslanik i rob je potvrda nase istinske ljubavi prema Allahu dz.s. odnosno potvrda u slijedjenju Muhammeda a.s. u svemu onome sto je doslo od Uzvisenog Alaha dz.s.

Dragi moj brate nas islam nasa vjera nece bit ispravna niti ce ijedno nase djelo biti primljeno kod Uzvisenog Allaha ukoliko pri nama nebudu ova dva temelja ukoliko nebude ihlasa iskrenosti i mutabe  odnosno slijedjenje Muhammeda a.s. i ovo je dragi moj brate/sestro Allahovo dz.s. pravo kod Njegovih robova,ovo je pravo Allaha dz.s. kod ljudi da samo njega Subhenahenu Ve te'ala Obozavaju i da ga obozavaju samo onako kako je to cinio Muhammed s.a.v.s..

Kaze Uzviseni Allah dz.s. u svojoj knjizi:Ko zudi da od Gospodara bude lijepo primljen,neka cini dobra djela i neka klanjajuci se Gospodaru svome nesmatra njemu ravnim Nikoga.Kaze sejhul islam ibn Tejjmije rahmetullahi te ala alejhi : U ovom ajetu spoominju se dva temelja jedan od njiih da neobozavamo nikog drugog osim Allaha dz.s a drugi da ga neobozavamo osim onako kako nam je propisano.

Ihlas iskrenost je (miskul kulub) miris srca stub vjere,temelj Islama,znanje o Ihlasu je najbolje znanje,znanje o Iskrenosti je najbolje znanje, sa razumjevanjem iskrenosti razumje se cijela vjera u iskrenosti Ihlasu je Allahovo dz.s zadovoljstvo, u njemu je smirenost srca uspjeh dusa ono cemu dusa tezi,sa iskrenoscu se postize najveci stepen i na dunaluku i na ahiretu.

Iskrenost je bila kljuc daveta svih poslanika,kao i sto kaze Allah dz.s u svojoj plemenitoj knjizi: I nije im bilo naredjeno osim da Allahu iskreno ispovjedaju vjeru...iskreno ispovjedanje vjere je dug Allahu dz.s. to je ihlas to je iskreno,to je iskrenost nijeta.Zaista su djela prema namjerama i zaista pripada svakom covjeku samo ono sto je nanijetio..

Dragi moj brate/sestro poslusaj ove rijeci ponavljaj ih stalno razmisljajoj o njima da djelo nema nikakve vrijednosti bez nijeta,i nepripada covjeku nista drugo osim ono sto je nanijetio.
Razmisljas li o ovome moj brate/sestro?
Kada dobro razmislimo o ovome hadisu Muhammeda s.a.v.s. vidjet cemo da moramo iz dana u dan da ucimo i iz dana u dan da prosirujemo znanje o nijjetu i da praktikujemo to steceno znanje.
Ucimo dragi brate/sestro nijet jer je on sam vrijedniji od samog djela.Obratite paznju na namjeru jer je ona djelotvornija od samog djela.Ucimo nijet ucimo namjeru jer ona pretvara adet ona pretvara djelo u ibadet Allahu dz.s. pa kad nestane nijeta kad nestane iskrenosti u djelu onda ibadet postaje adet,onda ibadet postaje tijelo bez duse.

Hajrudin Ametovic-Iskrenost

 
 
 
08.06.2009.

Naredba o iskrenosti i lijepim namjerama

Uzviseni je rekao: A naredjeno im je da se samo Allahu klanjaju,da Mu iskreno vjeru ispovjedaju kao pravovjerni...(El-Bejina 5).I rekao je Uzviseni: Do Allaha nece doprijeti meso njihovo i krv njihova ali ce Mu stici iskreno ucinjena dobra djela vasa..(El-Hadzdz 37)

Prenosi se od Omer bin el-Hattaba r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Djela se vrednuju prema namjerama i svakom covjeku pripada ono sto je nanijetio.Ko ucini hidzru radi Allaha i Njegovog Poslanika,njegova ce hidzra biti radi Allaha i Njegovog Poslanika.Ako ucini hidzru radi neke dunjalucka koristi ili radi zene kojom se zeli ozeniti,njegova hidzra bit de radi  onoga radi cega ju je ucinio.(Buhari i Muslim).

Ovo je jedan od hadisa u kojem se ogleda svo islamsko ucenje.Raniji i kasniji ucenjaci,Allah im se smilovao,kada bi zeljeli napisati neko djelo,zapocinjali su ga ovim hadisom,ukazujuci tako na vaznost nijeta.

Prenosi se od imama Ebu Seida Abdurahmana bin Mehdija,Allah mu se smilovao,da je rekao: Ko zeli napisati neko djelo neka ga zapocne ovim hadisom.

Prenosi se od Fudajla bin Ijada,Allah mu se smilovao da je rekao: Ostavljanje djela radi ljudi jeste licemjerstvo,a iskrenost je da budes sacuvan i od jednog i drugog".

Imam El-Haris el-Muhasibi,Allah mu se smilovao,rekao je: "Iskren je onaj koga ne zanima da li ga ljudi postuju zbog njegovih djela,bitno mu je samo da je njegovo srce zdravo.On ne voli da ga ostali ljudi gledaju kada cini i najmanje dobro djelo niit mrzi da ljudi saznaju za njegova losa djela".

Huzejfa el-Mer'asi Allah mu se smilovao,rekao je:Iskrenost je da covjek cini podjednako dobra djela i kada je medju ljudima i kad je sam".

Ebul-Kasim el-Kusejrija Allah mu se smilovao je rekao: "Iskrenost je da cinjenjem djela koje nam je Uzviseni naredio zelimo postici samo Njegovo zadovoljstvo,a to je da Mu se cinjenjem tih djela nastojimo pribliziti ne osvrcuci se na nesto drugo:na naklonost ljudi,ili da bismo stekli ugled ili da bi
nas neko pohvalio,ili bilo sta drugo osim zelje da se cinjenjem tog djela priblizimo Allahu dz.s.


Sehl bin Abdullah et Tusteri,Allah mu se smilovao rekao je:"Mudraci su razmislili o iskrenosti pa su zakljucili da to nije nista drugo do sljedece:da pokreti i mirovanje covjekovo koje ucini u javnosti i tajnosti budu iskljucivo radi Allaha dz.s. bez primjese strasti,prohtjeva ili zelje za nekom
ovosvjetskom koristi".


Rekao je Ebu Alija ed-Dikaka Allah mu se smilovao da je rekao: Iskrenost je da prilikom cinjena dobrih djela nastojis da te ljudi ne vide,a istinoljubljivost je ciscenje duse od njenih niskih prohtjeva.Iskren covjek nema u sebi licemjerstva,a istinoljubljiv nije samodopadljiv".

Rekao je Sehl et Tusteri: "Nece osjetiti dasak iskrenosti covjek koji vara sebe ili druge".


En-Nevevi-Zbirka vjerovjesnikovih dova i zikrova

 
 
 
08.06.2009.

Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi-druga stvar

-Dobrovoljna sadaka

U to spada sve mimo obaveznog zekata.Onaj ko dobroboljno daje sadaku on voli Allaha i Allah njega voli,jer je on savladao svoju dusu(nefs) u cijoj je prirodi ljubav prema imetku.
Uzviseni kaze o covjeku: "..i on je,zato sto voli bogastvo,radisa."(Kur'an 100:8)

Nakon sto je onaj ko djeli imetak dao prednost ljubavi prema svome Gospodaru,nad onim sto on voli i nije ga sprijecio strah od siromastva na dunjaluku,Allah ga je oslobodio svakog straha na ahiretu,kao sto Allah subhanehu ve te'ala kaze: Oni koji udjeljuju imanja svoja i noci i danju,tajno i javno,dobit ce nagradu od Gospodara svoga;i nicega ce oni nece bojati i ni za cim oni nece tugovati.(Kur'an 2:274)

Uzviseni kaze voli da Njegov rob bude plemenit i darezljiv.Zbog toga Allah umnogostrucava nagradu onima koji dijele svoje imetke,kao sto On subhanehu kaze: Oni koji imanja svoja trose na Allahovom putu lice na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna.-A Allah ce onome kome hoce dati i vise;Allah je neizmjerno dobar i sve zna.(Kur'an 2:261)

Onaj koji se borio svojim nefsom da udijelio dio imetka na Allahovom putu treba se truditi i boriti da njegov imetak bude stecen na halal-nacin i da ga ocisti od bilo kakvog harama.Uvijet da bi sadaka bila primljena jeste da dadne iz onoga sto je na halal-nacin steceno.Allahov Poslanik s.a.v.s. veli: Allah je lijep i prima samo lijepo.(Muslim)

Allahov Poslanik s.a.v.s. veli:Ko udijeli sadaku u vrijednosti jednog ploda koji je strkao na halal-nacin,a Allah prima samo lijepo(halal).Allah ce mu to primiti Svojom desnom rukom,a zatim to uvecati onome koji je to dao,kao sto neko od vas uzgaja zdrijebe,sve dok ne postane poput brda.(Buhari)

Tako ova ljubaznost i briga od Allaha za tako skromno djelo od covjeka upucuje na to da Allah voli djelo koje je ucinio.Kao sto je dobrovoljna sadaka uzrok za Allahovu ljubav(prema covjeku) ona isto tako otklanja Njegovu srdzbu i spasava covjeka od posljedica grijeha,kao sto Allahov Poslanik s.a.v.s kaze: Sadaka brise lose djelo,kao sto voda gasi vatru.(En-Nesai,Tirmizi)

Nagrade onih koji obavljaju dobrovoljni namaz i post povecavaju se vrijednocu mjesta i vremena,kao sto smo vec naveli,a isto tako se povecava nagrada onih koji dobrovoljno daju sadaku.Na to upucuju rijeci Allahovog Poslanika s.a.v.s.,kada je upitan: Koja je sadaka najbolja,pa je odgovorio: Da udjelis sadaku dok si zdrav i volis imetak,bojis se siromastva,a prizeljkujes bogatstvo.Nemoj odgadjati dotle da ti dusa dodje u grlo,pa da kazes:Ovome toliko onome toliko,a to pripada nekome.(Buhari)

Onoga ko dobrovoljno daje sadaku i iskreno i iz ljubavi prema Uzvisenom Allahu mozes vidjeti kako draga srca udjeljuje svoj imetak na razne nacine i obilato.On se vise raduje i sretnije je kad daje,nego onaj kome se daje kad uzima.Takav je bio slucaj sa nasim Poslanikom s.a.v.s.

Ibn Qajjim El-Dzevzijje-Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi

 
 
07.06.2009.

Allahu Ekber

Srdzba je od sejtana.
Velika slova su galama.(osim ako se nisu zaglavila)
Ismijavanje bilo koga je grijeh.
Lazne rjeci pa bilo i u sali su grijeh.(Jedno od 4 svojstva Licemjera:Munafika,1.kad prica laze,2...3..4...nadjimo sami
Stavljanje nekog u Dzennet je Sirk,jer samo Allah dz..s zna ko ide u Dzennet,to je Gajb(Skriveno)(insa Allah nadam se da cu biti jedan od Dzenetlija)
Crtezi likova po Islamu i to je zabranjeno(kod tebe ih masa nabacana,kako te sejtan odradi)
Potvaranje u svim segmentima je veliki grijeh,tipa da je neko placen a nije,a ujedno i Sirk,a ko zna skriveno osim Allah dz.s.
Sejtan kruzi po covjekovom tijelu kao sto kruzi krv,sejtan je stovren od vatre,a vatru gasi voda,pa stoga abdest uzmi izgorit ces :))
I nasihat za danas ti je dosta grijeha,a sam si ih iznio na vidjelo...
Vjernik je saburljiv nesrdi se lako,a ovako je Muhammed s.a.v.s. pocinjao hutbu ders sa njom cu zavrsiti :))

Od Abdullaha bin Mesuda r.a. koji je rekao:Allahov Poslanik s.a.v.s. poducio nas je onome sto se govori prije svake hutbe
El-hamdu lillahi neste'inuhu ve nestagfiruhu ve neuzu billahi min Šururi enfusina.Men jehdihillahu fela mudille lehu ve men judlil fela hadije leh.Eshedu en la ilahe illallahu ve eŠhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluh.(Hvala Allahu dz.s. Od Njega pomoc trazimo,molimo Ga za oprost.,Utjecemo se Allahu dz.s. od zla nasih dusa.Koga Allah dz..s. uputi nikoga ga u zabludu ne moze odvest,a koga u zabludi ostavi,niko ga na Pravi put ne moze uputiti.Svjedocim da nema drugog boga osim Allaha dz.s. i svjedocim da je Muhammed s.a.v.s. Njegov rob i poslanik.Uzviseni je rekao:O ljudi bojte se Gospodara svoga koji vas od jednog covjeka stvara a od njega je i drugu njegovu stvorio,i od njih dvoje mnoge muskarce i zene rasijao.I Allaha se bojte s imenom Cijim jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte,jer Allah zaista stalno nad vama bdije.(En-Nisa 1) I rekao je Uzviseni:O vjernici bojte se Allaha i govorite samo istinu,On ce vas za vasa dobra djela nagraditi i grijehe vam oprostiti.A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovom bude pokoravao-postice ce ono sto bude zelio(El-Ahzab 70-71)Ovo je jedno od predanja koje biljezi Ebu Davud u drugom predanju koje on biljezi poslije rijeci "..Njegov rob i poslanik"..dodaje se:
Erselehu bil-hakki beŠiren ve neziren bejne jedejis-sa'ati,men juti'illahe ve resulehu fekad resede ve men jashima fe innehu la jedurru illa nefseh ve la jedurrullahe Šej'a.(Poslao ga je s istinom da rodosnu vijest donese i da opomene ljude prije Sudnjeg dana.Ko se bude pokoravao Allahu i Njegovom Poslaniku na ispravnom je putu,a ko im bude nepokoran samo ce sebi stetu anijeti,a Allah dz.s. nece nimalo nauditi/(Tirmizi-hadis hasen)


P.S.I za kraj,ispuni mi Allah dz.s. dovu Elhamdullilah,da izadje tvoj  ahlak novotaru na vidjelo(nadao sam se malim slovima i bez slicica,slikarstva itd) 
 
07.06.2009.

Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi-druga stvar

Druga vrsta predstavlja post koji je mustehab.U to spada:

-Post tri dana svakog mjeseca
Prenosi se od Muaze el-Adevijje da je pitala Aisu,zenu Allahovog Poslanika s.a.v.s:Da li je Allahov Poslanik s.a.v.s. postio tri dana svakog mjeseca?Pa je Aisa odgovorila:Da a ona je upitala:Koje dane je u mjesecu postio?Nije obracao paznju na to koje dane u mjesecu posti.odgovorila je Aisa r.a.(Muslim)

-Mustehab je postiti subotom i nedeljom


Allahov Poslanik s.a.v.s postio je cesto subotom i nedeljom.Time je zelio da se razlikuje od jevreja i krscana.Prenosi se od Kurejba,oslobodjenog roba Ibn Abbasa r.a da je rekao:
Ibn Abbas r.a. poslao me je s nekim ashabima Allahovog Poslanika s.a.v.s. do Ummu Seleme da je pitam: U kojim je danima Allahov Poslanik najvise postio?Subotom i nedeljom i govorio bi:To su dva praznika musricima,a ja se zelim razlikovati od njih.(Ahmed)
Razlikovanje od sljedbenika knjige kroz post tih dana ogleda se u tome sto su oni tog dana mrsili zbog toga sto su to uzeli za praznika,pa je on tada postio,kako bi se razlikovao od njih.Ako bi oni posebno izdvajali subotu da poste kao npr jevreji ili nedelju kao krscani,Allahov Poslanik s.a.v.s. postio je oba,da nebi posebno izdvajao jedan od ta dva dana.

-Vrsta posta opcenito

To je post u onim danima o kojim se ne prenosi da je post tih dana potvrdjeni sunnet ili mustehab,niti o njima govori hadisi.Tako post bilo kojeg dana u godini,osim onda kada je zabranjeno postiti,spada u dobrovoljni post kojim se priblizava Allahu koji zavredjuje Njegovu ljubav i otklanja Njegovu srdzbu i kaznu.Allahov Poslanik s.a.v.s. veli:Ko posti jedan dan na Allahovom putu.Allah ce udaljiti njegovo lice od Vatre sedamdeset godina.(Buhari)

Moze se primijetiti da dobrovoljni post postaje vrjedniji samom vrijednoscu vremena(u kojem se posti) kao sto se vrijednost dobrovoljnog namaza povecava samom vrijednoscu mjesta gdje se klanja.Zbog toga covjek treba posebnu paznju posvetiti vrijednijim danima.U tome ce mu najbolje pomoci sunnet Allahovog Poslanika s.a.v.s.koji ce mu biti najbolji vodic za ta vrijedna vremena koja se nalaze u nekim mjesecima i danima u godini kada je lijepo i pozeljno postiti.

Ibnul-Dzevzi rahimehullah kaze:
Sto se tice odabranih dana,neki se od njih ponavljaju svake godine,poput posta sest dana mjeseca sevvala nakon ramazana,poput posta na dan Arefata,na dan asure,zatim deset dana zulhidzeta i muharema.
Neki od njih ponavljaju se svakog mjeseca,poput pocetka,sredine i kraja svakog mjeseca,pa ko bude postio s pocetka mjeseca,sredinom mjeseca i krajem mjeseca dobro je postupio,mada je bolje da to budu bijeli dani.Neki se od njih ponavljaju svake sedmice poput ponedeljka i cetvrtka.Najbolji je dobrovoljni post onakav kako ga je postio Davud a.s.On bi dan postio,dan iftario.

 
En-Nevevi-Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi
 
07.06.2009.

Podsticaj na provjeravanje onoga sto se cuje

Uzviseni je rekao: Ne povodi se za onim sto neznas!I sluh i vid i razum,za sve ce se to odgovarati.(El-Isra 36) I rekao je Uzviseni: On ne izusti ni jednu rijec,a da pored njega nije prisutan Onaj Koji bdije.(Kaf 18)I Rekao je Uzviseni: Jer,Gospodar tvoj je,zaista u zasjedi(Fedzr 14)


P.S.Provjeravajmo rjeci,djela,govor koji nam se prenosi(servira),radi nas samih jer i sam hadis kaze"Covjeku je dosta da prenosi tudje rjeci za Dzehenema"...

 
 
07.06.2009.

Par vazni dova/hadisaAllahumme fekkihhu fid-din(Allahu,podari mu moc razumjevanja)U predanju koji biljezi Buhari stoji "razumjevanja vjere".

Tirmizi u svom Sunenu biljezi predanje Usam bin Zejda r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kome neko ucini neko dobro,pa mu on kaze:DzezakAllahu hajra(Da te Allah dz.s. nagradi svakim dobrom),dovoljno mu se zahvalio.(Tirmizi)

Nesai,Ibn Madza i Ibnus-Sunni biljeze predanje Abdullaha bin Ebu Rebia r.a. koji kaze: Allahov Poslanik s.a.v.s. posudio je od mene cetrdeset hiljada.Kada je bio u stanju da mi vrati,donio mi je novac i rekao: BarekAllahu leke fi ehlike ve malik(Da ti Allah dz.s. podari bereket u tvojoj porodici i imetku".

Uzviseni je rekao: Jedni drugima pomazite u dobrocistvu i cestitosti..(El-Maida 2)

Ko poziva na uputu imat ce nagradu onih koji ga slijede,s tim da njihove nagrade nece biti nimalo umanjene.A ko poziva u zabludu imat ce grijeh onih koji ga slijede,s tim da njihovi grijesi nece nimalo biti umanjeni.(Muslim)

Ko uputi nekoga na dobro imat ce nagradu poput nagrade onoga ko je to djelo ucinio.(Muslim)

Buhari i Muslim svojim Sahihima biljeze predavanje Sehla bin Sa'da r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao Aliji r.a: "Tako mi Allaha dz.s. da Allaha dz.s. tvojim sebebom uputi nekoga na Pravi put,bolje ti je od stada skupocjenih deva.(Buhari i Muslim)

U Sahihu se biljezi hadis Allahovo Poslanika s.a.v.s. koji je rekao: Allah dz.s. pomaze Svome robu sve dok Njegov rob pomaze svom bratu muslimanu.(Muslim)


En-Nevevi-Zbirka vjerovjesnikovih dova i zikrova

         

 
 
07.06.2009.

Ko se boji da'we

Ko se boji da'we???

E-mail Ispis PDF
Preveo: Harmin Suljić
Kada je u pitanju stanje ummeta u sadašnjem vremenu, najviše pozornosti privlače sve učestaliji napadi na čast i ugled osoba koje svoj život posvećuju naređivanju dobra i odvraćanju od zla. U toku tih beskrupuloznih napada ne biraju se metode, riječi i sredstva da se oskrnavi i crnim velom zaogrne svaki da'vetski, odgojni ili bilo koji islamski dobrotvorni projekat. U ovakvo stanje ummet nije zapao zbog toga što ne postoji dobro – Allahu hvala srca su ispunjena željom za činjenjem dobra, a to se jasno uočava ako pogledamo i sve veći broj djece na halkama Kur'ana, udjeljivanje na Allahovom putu, zaštitu siročadi i nezbrinutih samohranih majki, posjetu džamijama i tome slično – nego tajna ove prijetnje leži u činjenici što mnogi ljudi imaju loše predrasude o islamskim projektima općenito koji se u javnosti, posebno u medijima, žele prikazati negativnom svjetlu.
 
Pojedinci se boje da daju svoj doprinos da'vetskim projektima ili da pruže podršku onima koji rade na tom polju, zbog mogućih prijetnji ili možda zbog šubhe ili nečeg sličnog; neko se od njih boji zatvora, neko se boji otpuštanja sa posla, neko da ne bude protjeran itd. U većini slučajeva za ovu vrsta sumnje i straha nema prihvatljivog opravdanja, jer ima onih koji šire da'vu i to godinama a nikada im se ništa loše nije desilo, niti se oni osvrću na one koji pričaju protiv širenja dobra. Naprotiv, Allah ih je počastio visokim stepenima i ugledom, čašću i autoritetom među masama onih koji vole da'vu i oni koji pozivaju Allahu.
Istovremeno to ne znači da oni koji šire da'vu ili oni koji rade na dobrotvornim projektima nisu napadani,  fizički ili verbalno. Naprotiv, ponekada dođe do incidenata, ali to ne znači da od da've treba odustati.
 
Ako se nekim daijama, učenicima i alimima, zbog činjenja dobra i širenja Allahove vjere, zaprijeti zatvorom ili gubitkom posla, ili progonom, oni to doživljavaju kao da je kraj svijeta i misle da nakon toga neće moći nastaviti živjeti. Ovo je prividno, draga braćo, jer koliko smo puta čuli ili vidjeli da su naši preci iskušani sličnim i gorim belajima, ali su se strpjeli i podnijeli tegobe tog vremena pa im je Allah, subhanehu ve te'ala, otklonio nedaće, podigao im ugled i zamijenio im sve ono što je dunjalučko mnogo vrednijim nagradama.
Ilustrativan primjer za navedene konstatacije nalazimo u kur'anskom kazivanju o stanovnicima pećine, iz sure El-Kehf. Mladići koji se spominju u ovoj suri napustili su svoje kuće i porodice, svoje voljene ukućane, u zamjenu za pećinu u kojoj nema ni najosnovnijih uvjeta za život: ni hrane, ni pića. Međutim, u toj situaciji nisu rekli: Sakrijte se u pećinu i pripremite se za neimaštinu i podnošenje tegoba radi Allaha, nego su rekli: ''...sklonite se u pećinu, Gospodar vaš će vas milošću Svojom obasuti i za vas će ono što će vam korisno biti pripremiti.'' (El-Kehf, 16)
 
Zašto su imali ovakav stav? To je upravo bilo radi jekina – čvrstog ubjeđenja da će Allah nagraditi svakoga onoga ko korača putem prema Njegovom zadovoljstvu: najprije pripremljen za taj put, oslonjen na Allaha, a onda će mu Allah dati izlaz iz svake situacije. Nakon svega toga, Allah, subhanehu ve te'ala, podigao im je ugled i dao da se vjekovima spominju na cijeloj Zemlji sve do Sudnjeg dana.
 
Islamski ummet svjestan je da je dunjaluk kuća nedaća, ispita i iskušenja, i da je Allahov sunnet da ljudi budu iskušani. Vjerovjesnici su bili stavljani na kušnje, dobri ljudi su iskušavani, daije su podnijele tegobe na tom putu, ali ništa od toga ih nije odvratilo od da've. Jer kada bi se svako ko se uplaši za sebe odustao od da've, ili kada bi svako koga pogode neke nedaće na tom putu odustao od da've, onda na dunjaluku ne bi ostao ni najmanji trag širenja vjere.
 
Onaj ko misli da je put do Dženneta posut ružama, grdno se vara. Onaj ko misli da je nedaća u tome ako bude bačen u tamnicu, ili ako izgubi posao, ili ako bude protjeran iz kuće, ili čak ako bude ubijen smatrajući to najvećim gubitkom, također se grdno vara. Lijep primjer našli smo u životu šejhul-islama Ibn Tejmijje, rahimehullah, koji je bio progonjen, udaran, zatvaran više puta, ili čak štaviše, umro je u zatvoru, ali ga je Allah počastio spomenom, dok njegove dušmane niko i ne spominje niti zna za njih niti za njihova djela. Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao, govorio je (dok ovo čitam suza mi niz obraz polahko silazi):
''Šta mi mogu moji neprijatelji uraditi?
Moj džennet i moji vrtovi su u mojim grudima.
Gdje god da krenem, uvijek su sa mnom i ne napuštaju me.
Moj zatvor je osama sa Allahom.
Moje ubistvo je šehadet.
Ako me protjeraju, to će biti za mene turizam.''
Ali ovo ne može svako osjetiti, nego samo onaj ko je iskren prema svom Gospodaru, onaj ko ima iskren nijjet, onaj ko se oslanja na Allaha nakon pripremanja za takav put, onaj ko se osvrće na učene i pita ih kako da postupi u takvim situacijama.
 
Najbitnije je da čovjek u svojoj da'vi nastupa sa znanjem temeljeći stavove na riječima Uzvišenog i Njegovog Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, onako kako su to shvatali alimi, posebno kada je riječ o osjetljivim pitanjima u vjeri. Mora se bojati Allaha i biti iskren u traganju za onim što je ispravno. Onaj ko to učini, spoznat će pravi put, osjetit će granice menhadža i neće se nikad osvrtati oko sebe i sumnjičavo se odnositi prema sebi i drugima, nego će nastaviti pravim putem šta god da ga na tom putu snađe od dobra ili zla.
Allah, subhanehu ve te'ala, kaže: ''Neka se niko od vas ne osvrće i idite tamo kuda vam je naređeno.'' (El-Hidžr, 65)
 
Ove moje riječi nisu poziv da se čovjek gurne u smutnje ili belaje, jer ako je čovjek spašen i zaštićen od nedaća i iskušenja, onda mu to njegovo stanje ne može niko zamijeniti nečim boljim na dunjaluku. Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, govorio je: ''Nemojte priželjkivati susret sa neprijateljem.'' Šerijatski se zahtijeva od čovjeka da bježi iz onog mjesta gdje vlada smutnja. Imali smo priliku upoznati ljude koji su govorili da kada bi bili iskušani strpjeli bi se, te da bi ovako ili onako postupili, ali kada ih je pogodila nedaća, okrenuli su se u potpuno suprotnom pravcu bježeći od ove vjere. Da nas Allah sačuva takvih postupaka.
 
Ono što se traži od čovjeka jeste da učini ono što mu je obaveza sa šerijatskim mjerilima i smjernicama bez odlaska u jednu od dvije krajnosti. Od njega se ne traži da pretjeruje pa da završi na nimalo zahvalan način, niti smije sebi dozvoliti pasivan odnos prema da'vi zapostavljajući ono što mora da učini.
Ako ipak čovjek uloži maksimalan trud i odmjereno stupi na polje da've pa ga zadese neke nedaće ili iskušenja, neka se na tome strpi jer je sve sa Allahovim određenjem. Jer ko se strpi tog trenutka, Allah će mu nedaću zamijeniti olakšicom, ono što je kod Allaha bolji je završetak nego cijeli dunjaluk.
 
Nedaće koje su zadesile ummet su plodovi postupaka sinova ovog ummeta koji su se udaljili od šerijatskog menhadža. Pokrenuti su sa hamasom (ispunjeni entuzijazmom) koji se nije ograničio šerijatom te su zapali u djela koja su uzrokovala ne samo njima nego cijeloj zajednici teške nepoželjne posljedice. Sa druge strane ummet trpi zbog toga što se veliki broj ljudi ustručava učestvovati u da'vi ili bilo kakvom širenju dobra. Svaka od ove dvije skupine izgubila je radar umjerenosti. Hamasovci se ne osvrću na učene u društvu niti traže njihovo mišljenje, čime kopaju jamu sami sebi, a i drugima u njihovoj blizini.
Istina je na raspeću između ove dvije skupine, pasivnih i radikalnih, Allahov put je pravi put i na njemu nema krivina, kao što Uzvišeni kaže: ''Ovo je Moj pravi put pa ga slijedite i nemojte slijediti stranputice pa da vas odvedu sa pravog puta. To vam je naredba od Njega da biste se bojali.'' (El-Enam, 153)
 
Put da'we je jasan put: ''Ti pozivaj na put svog Gospodara mudrošću i lijepom opomenom i sa njima raspravljaj na najljepši način. Tvoj Gospodar  najbolje zna ko je skrenuo sa Njegovog puta i On najbolje zna koje na upućen.'' (En-Nahl, 125)
Onaj ko je iskren prema Allahu i ko krene putem širenja Njegove vjere, neka se nada dobru ovog i onog svijeta. Allah daje uspjeh!
 
Izvor: www.islamway.com

Preuzeo sa www.minber.ba

P.S. ne vezano za ovaj post,novotarima/sekstasima savjet kad stavljaju postove ili neciji govor pogotovo kad su u pitanju veci i bolji ljudi od nas bilo bi pohvalno,radi nas koji vidimo,(osim onih koji su vec slijepi) da postave izvor odakle je sta preuzeto,iz koje knjige,kojeg filma ili koje bajke,nesto kao film(ko voli da gleda) da zna ko mu je reziser,u protivnom davat ce nam do znanja i dalje da prate svoje strasti i da su dzaahili,jer svaki tekst,stivo,gradivo, pametni covjek osim ako "ne zove u zabludu"ostavi izvor odakle je,da se mogu i drugi okoristiti provjerit,prihvatit ili odbacit,jer kao sto hadis kaze skraceno,sve sto je sumnjivo klonimo se toga.Stoga novotari/sektasi nedozvolite da vam se zubi oznoje od napora napisanim "izvor" taj i taj,malo orginalnosti uz ideju makar,nedozvolimo sebi da su nam ibadet i preokupacija,ljudi,osim naredjivanje dobra a odvracanje od zla, a hadis kaze da to  trebamo osudit/sprijecit  rukom,ako ne rukom,jezikom(rjecju)ako ne jezikom onda srcem:))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.06.2009.

Temelji ucenja Islama

Posljednje sto sam imao namjeru spomenuti u ovoj knjizi jeste ono sto ce je uljepsati i upotpuniti insa Allah,a to su hadisi na kojima se temelji ucenje islama.

1.Omer bin Hattab r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Djela se vrednuju prema namjerama i svakom covjeku pripada ono sto je nanijetio."(Buhari)

2.Aisa r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Ko u nasu vjeru uvede ono sto nije njeno,to se odbacuje.(Buhari i Muslim)

3.Numan bin Besir r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Halal je jasan i haram je jasan,a izmedju njih sumnjive stvari koje ne poznaje vecina ljud.Ko se bude cuvao sumnjivih stvari sacuvao je svoju vjeru i cast,a ko upadne u sumnjive stvari upast ce i u haram,kao pastir koji svoje stado cuva oko zabranjene njive,svakog trenutka upast ce u nju.Uistinu svaki vladar ima svoje zabrane,a zabrane Allaha dz.s. jsu ono sto je On uzcinio zabranjenim.U tijeku ima jedan organ,ako on bude zdrav bit ce zdravo i tijelo a ako taj organ bude bolestan i cijelo ce se tijelo razboljeti.Taj je organ srce.(Buhari i Muslim)

4.Ibn Mesud r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Stvaranje nekod od vas u majcinom stomaku bude tako sto cetredeset dana bude kapljica,zatim isto toliko bude zakvacak,zatim isto toliko bude komad mesa,a zatim Allah dz.s. posalje meleka koji udahne dusu i zapise cetiri stvari:zapise nafaku,duzinu zivota,djela koja ce ciniti i hoce li biti sretan ili nesretan.Tako mi Onoga osim Koga drugog boga nema,neko od vas radi djela stanovnika Dzenneta sve dok izmedju njega i Dzenneta ne bude onoliko koliko iznosi duzina podlaktice,pa ga presretne ono sto mu je zapisano i uradi djelo stanovnika Dzehennema i udje u Vatru.A neko od vas radi djela stanovnika Dzehennema,sve dok izmedju njega i vatre ne bude razdaljina kolika je duzina podlaktice,pa ga prestigne ono sto mu je zapisano i uradi djelo stanivnika Dzenneta i udje u Dzennet(Buhari i Muslim)

5.Hasan bin Alija r.a.a kaze:Zapamtio sam od Allahovog Poslanika s.a.v.s. sledece rijeci: Ostavi ono sto je sumnjivo,a prihvati ono sto nije sumnjivo.(Tirmizi i Nesai)

6.Ebu Hurejra r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: U znakove lijepo islama kod covjeka spada i to da ostavi ono sto ga se ne tice.(Tirmizi i Ibn Madze)

7.Enes r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Niko od vas nece biti pravi vjernik sve dok ne bude zelio svome bratu isto sto i sebi.(Buhari i Muslim)

8.Ebu Hurejra r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Allah je Uzvisen i lijep i prima ono sto je lijepo.Allah dz.s naredio je vrnicima isto sto je naredio i Poslanicima.Uzviseni je rekao: O Poslanici,dozvoljenim i lijep jelima hranite se i dobra djela cinite,jer Ja dobro znam sta vi radite.I rekao je Uzviseni: O vjernici,jedite ukusna jela koja smo vam podarili.Zatim je spomenuo covjeka koji je dugo putovao,rascupane i prasnjave kose,koji pruza ruke prema nebu i govori: Gospodaru,Gospodaru! a jeo je ono sto je zabranjeno pio ono sto je zabranjeno,odijevao ono sto je zabranjeno i othranjen je onim sto je zabranjeno,kako da se takvom uslisa dova?(Muslim)

9.Ne smije se cini steta ni sebi ni drugom.(Malim, Muvetteau,Darekutni)

10.Termimud-Dari r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Vjera je savjet.Ashabi upitase: Od koga Allahov Poslanice?a Allahov Poslanik s.a.v.s. rece: Od Allaha,meleka,Njegove knjige,Poslanika,vodja muslimana i svih ljudi.(Muslim)

11.Ebu Hurejra r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Ebu Hurejra r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Sto vam zabranim klonite ga se,a sto vam naredim cinite to koliko ste u mogucnosti jer su narodi prije vas stradali sto su mnogo pitali svoje poslanike i puno su se s njima razilazili.(Buhari i Muslim)

12.Sehl bin Sa'd r.a. pripovjeda: Neki je covjek dosao kod Allahov Poslanika s.a.v.s. i rekao mu: Allahov Poslanice uputi me na djelo koje ako budem radio zavoljet ce me Allah dz.s. i zavoljet ce me ljudi.Allahov Poslanik s.a.v.s. mu rece: Budi skroman na dunjaluku,zavolit ce te Allah dz.s. i ne tezi za tudjim imetkom,zavoljet ce te ljudi.(Ibn Madze)

13.Ibn Mesud r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Nije dozvoljeno proljevati krv muslimana koji svjedoci da nema drugog boga osim Allaha dz.s. i da sam ja Allahov Poslanik osim u tri slucaja:kada kao ozenjen ucini blud,kada nekoga bespravno ubije i kada se odmetne od vjere i napusti dzemat muslimana.(Buhari i Muslim)

14.Ibn Omer r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Naredjeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoce da nema drugog boga osim Allaha dz.s. i da je Muhammed Allahov Poslanik,dok ne budu obavljali namaz,davali zekat,pa kada to urade,sacuvali su od mene svoju krv,imetke osim s pravom koje je dozvolio Islam,a racun ce polagati pred Allahom dz.s.(Buhari i Muslim)

15.Ibn Omer r.a prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Islam se temelji na pet stvari:svjedocenju da nema boga osim Allaha dz.s. i da je Muhammed s.a.v.s. Poslanik,obavljanju namaza,davanju zekata,obavljanju hadza i postu ramazana.(Buhari i Muslim)

16.Ibn Abbas r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada bi se ljudima davalo samo na osnovu njihove tvrdnje,trazili bi da prisvoje tudji imetak i da proljevaju njihovu krv,nego za svaku tvrdnju treba donijeti dokaz,a onaj ko negira,treba da se zakune.(Buhari i Muslim)

17.Vabisa bin Sa'd prenosi da je kod Allahov Poslanika s.a.v.s. pa ga je on upitao:Dosao si da se raspitas o dobrocinstvu i grijehu?a on je odgovorio:Da.Allahov Poslanik s.a.v.s. rece mu: Upitaj svoje srce;dobrocinstvo je ono na cemu se smiri dusa,a grijeh je ono sto te tisti i stvara tjeskobu u prsima,pa makar ti ljudi davali svoje misljenje ili ga od tebe trazili.(Ahmed)
A muslim biljezi predanje od Nuvvasa bin Sem'ana r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao: Dobrocinstvo je lijep moral,a grijeh je ono sto te tisti i ono za sto ne bi volio da ljudi saznaju.(Muslim)

18.Seddad bin Evs r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao:Uzviseni Allah naredio je dobrocinstvo u svemu pa i kada ubijate,uradite to na lijep nacin,a i kada koljete lijepo postupajte prema zivotinji,naostrite noz kako ne biste namucili zivotinju.(Muslim)

19.Ebu Hurejra r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao: Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka govori ono sto je dobro u potivnom neka suti.Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka pocasti svoga komsiju.Ko vjeruje u Allaha dz.s. i Sudnji dan neka pocasti svoga gosta.(Buhari i Muslim)

20.Ebu Hurejra r.a. prenosi da je neki covjek dosao kod Allahovog Poslanika s.a.vs. i rekao mu:Oporuci mi nesto.Allahov Poslanik s.a.v.s. rece mu: Nemoj se srditi.Covjek je nekoliko puta ponovio ove rjeci,a Allahov Poslanik s.a.v.s. uputi mu isti odgovor.(Buhari)

21.Ebu Sa'leba el Haseni r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Allah dz.s. propisao je farze(stroge vjerske duznosti) pa ih nemojte prelaziti.Zabranio je neke stvari pa ih nemojte ciniti,a neke je stvari je presutio,ne iz zaborava nego iz milosti prema vama,pa nemojte tragati za njima.(Darekutni-dobar lanacem prenosilaca,ali je nevjedostojan)

22.Muaz r.a. prenosi da je rekao:Allahov Poslanice obavijestili su me o djelu koje ce me uvesti u Dzennet i udaljiti od vatre.Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao mu je: Pitao si o velikoj stvari,ali je ona lahka onome kome je Allah dz.s. ucini lahkom;obozavaj Allaha dz.s. i nemoj mu nikoga pripisivati za druga,obavljaj namaz,udjeljuj zekat,posti ramazan i obavi hadz.Zatim je rekao:Hoces li da te uputim na ono sto ce ti otvoriti vrata svakog dobra?Post je stit,a sadaka ponistava grijehe kao sto voda gasi vatru,kao i namaz u dubini noci.Zatim je proucio 16 i 17 ajet sure Es-Sedzda,a zatim rekao:Hoces li da te obavijestim o glavnoj stvari,njenom stupu i vrhuncu?On je odgovorio:Svakako Allahov Poslanice.Allahov Poslanik s.a.v.s. rece:Glavna je stvar Islam,njegov stup je namaz a vrhunac dzihad.Zatim je rekao:Hoces li da te obavijestim o onome sto ce ti sacuvati sto sam spomenuo?Muaz r.a. odgovori:Svakako da hocu.Allahov Poslanik s.a.v.s. pokaza na svoj jezik i rece:Cuvaj se svoga jezika.Muaz r.a. odgovori:A zar cemo odgovarati za ono sto smo govorili?Allahov Poslanik s.a.v.s. rece:Tesko tebi,a zar ljudi nece biti baceni u vatru upravo zbog svojih jezika?(Tirmizi-Hasenun-sahih)

23.Ebu Zerr i Muaz r.a. prenose da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Boj se Allaha dz.s. gdje god da si i poslije loseg djela uradi dobro djelo jer ce ga ono izbrisati i prema ljudima ponasaj se lijepo.

24.Irba bin Sarija r.a. kaze:Allahov Poslanik s.a.v.s. drzao nam je vaz od kojeg su nam srca zadrhtala i oci su nam orosile suzama,pa rekosmo:Allahov Poslanice,kao da je ovo oprostajni govor,pa nam oporuci nesto?Allahov Poslanik s.a.v.s. rece nam:Oporucujem vam da se bojite Allaha dz.s. i da budete poslusni vasem predpostavljenom,pa makar bio rob.Onaj od vas ko pozivi,vidjet ce mnoga razilazenja,pa vam naredjujem da se pridrzavate moga sunneta i pravednih halifa.Cvrsto ste toga drzite i cuvajte se novotarija,jer je svaka novotarija zabluda.(Ebu Davud,Tirmizi-Hasenun-sahih)

25.Ebu Mesud el-Bedri r.a prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Medju onim sto su ljudi zapamtili od ranijih vjerovjesnika jesu rijeci:Ako se ne stidis,radi sta hoces.(Buhari)

26.Dzabir r.a. prenosi da je neki covjek upitao Allahov Poslanika s.a.v.s.: AKo budem obavljao 5 propisani namaza i budem postio ramazan i budem smatrao da je ono sto je dozvoljeno-dozvoljeno i ono sto je zabranjeno-zabranjeno,i nebudem nista vise dodao na ovo,hocu li uci u Dzennet?Allahov Poslanik s.a.v.s. rece mu:Hoces.(Muslim)

27.Sufjan bin Abdullah r.a prenosi da je upitao Allahovog Poslanika s.a.v.s: Allahov Poslanice reci mi nesto o islamu,tako da nemam potrebe nekog drugog osim tebe pitati?Allahov Poslanik s.a.v.s. mu rece:Reci:Vjerujem u Allaha i ustraj u tome.(Muslim)Ovaj hadis ima sveobuhvatno znacenje i odgovara rjecima Uzvisenog: Oni koji govore:Nas Gospodar je Alla!-i ustraju na Pravome putu,neka se nicega ne boje i ni za cim neka ne tuguju.(El-Ahkaf 13)

28.Omer bin el-Hattab r.a. pripovijedao je tome kada je Dzibril a.s. pitao Allahovog Poslanika s.a.v.s. o imanu,Islamu,dobrocinstvu i Sudnjem danu i to je poznati hadis koji se biljezi u Muslimovom Sahihu.

29.Ibn Abbas r.a. kaze: Jednog dana bio sam iza Allahov Poslanika s.a.v.s pa mi rece: Djecace poducit cu te sljedecim rjecima.Cuvaj Allahove dz.s. granice,Allah dz.s. tebe ce cuvati.Cuvaj Allahove granice,On ce ti uvijek pomagati.Kada nesto trazis,trazi od Allaha,kada trazis pomoc,trazi je od Allaha.Znaj,kada bi se svi ljudi skupili da ti neku korist pribave,ne bi ti mogli od koristi biti osim onoliko koliko ti je Allah dz.s. odredio.I kada bi se okupili da ti naude ne bi ti mogli nauditi osim noliko koliko ti je Allah dz.s. odredio.Pera su podignuta i listovi su se osusili.(Tirmizi-hasenun-sahih)U drugom predanju stoji: Cuvaj Allahove dz.s. granice,On ce ti uvijek pomagati,Sjecaj se Allaha dz.s. kada si u blagodatima,On ce se tebe sjecati kada si u nevolji.Znaj da ono sto te mimoislo nije te moglo zadesiti,a sto te zadesilo nije te moglo mimoici.Dok u drugom predanju stoji: Znaj da pobjeda dolazi uz strpljenje i da iz svake nevolje izlaz ima,i da je uz poteskocu olaksica.(Ahmed-nevjerodostojan)

30.Ebu Zerr r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Uzviseni je Allah rekao: O robovi Moji,ja sam Sebi zabranio nasilje i vama sam zabranio nasilje,pa nemojte jedni drugima nasilje ciniti.O robovi Moji vi ste ti koji noc i dan grijesite,a Ja vam grijehe oprastam i ne pridajem im znacaj,zato Me molite da vam oprostim,Ja cu vam oprastati.O robovi Moji,svi se gladni osimn onih koje Ja nahranim,zato Me molite da vas nahranim,ja cu vas nahraniti.O robovi Moji,svi ste vi neodjeveni osim onih kojima ja podarim odjecu,zato me molite da vam podarim odjecu,Ja cu vam je podariti.O robovi moji,kada bi svi vi i prvi i posljednji,ljudi i dzini bili poput najgresnijeg covjeka medju vama,to nimalo ne bi umanjilo Moju vlast.O robovi Moji,kada bi svi vi prvi i posljednji i ljudi i dzini,bili poput najbogobojaznijeg covjeka medju vama,to nimalo ne bi povecalo Moju vlast.O robovi Moji,kada bi se svi vi i prvi i posljednji i ljudi i dzini okupili na jednom mjestu i zatrazili od Mene i Ja svakom od vas ipunio molbu,to ne bi nimalo umanjilo Moju vlast isto kao sto ni vrh igleda ne umanji kolicinu vode u moru kada se umoci u njega.O robovi Moji polagat cete Mi racun za djela koja ste Allahu,a ko nadje nesto drugo osim toga neka ne kori nikog drugog osim sebe.(Muslim)

Prenosi se da je imam Ebu Abdullah Ahmed bin Hanbel Allah mu se smilovao rekao:Stanovnici Sama ne prenose velicanstveniji hadis od ovoga.

En-Nevevi(Ebu Zekerijja Muhjiddin) Zbirka Vjerovjesnokovih dova i zikrova koju preporucujem pored Kur'ana i Zbirki Hadisa Buharije u kuci u svojoj Arhivi bi bilo dobro je imati..

 
P.S.Fetva mi neda komentarisati na postove,ali cu reci samo ako me iko voli u Ime Allaha dz.s. zavolio te Onaj u cije ime me volis,a jednoj osobi sa njenom porodicom tj tom osobom i petorkom uz ...podari Firdews konacno boraviste uz rjeci u dovama si. :)))

 
 
 
06.06.2009.

Okom i Srcem da bi pravilno shvatili

Zanimljiv je ovaj blog,gledam ove postavke u vrhu kad dusa(dali sa prohtjevom ili ne) dadne podsticaj da se napise post.Opcija dashboard,postovi,postavke,izgled,khm khm boxevi,brisanje i vidi blog.Ona znacajna je i od koje ne-mozemo(kao sto neko pavlaku smetenu stavi izmedju slova) :)) pobjeci je "poslane poruke".E u njoj je poenta,zavirimo tu i pogledamo sta smo i sta pisemo intimno da se (nevidi) a sta pisemo na javi,saberemo oduzmemo i vidimo kakvi smo,umjereno promjenjivi ili kako drugo,pitat cemo Esada Kirlica iz Hidrometoroloskog zavoda:))Elhamdullilah sto nema postavka,reklamiraj brata/sestru(ponudi) ali ima ona nevidljiva upozori brata/sestru.A i ta nevidljiva cesto dozivi kontra efekat,ako nedopre do srca.Neki kazu vidio sam to i to,cim okom? jesi ali srcem nisi.Rijad koga kritikuje tu osobu voli u ime Allaha dz.s.(osim novotara i sektasa) i dozivljava je kao sebe da ide korakom prema vatri pa sebe sprecava,a tako i tu osobu.Vezi pertle,vezi misli brate/sestro okom i srcem,vezi i hvalu i kritiku i nadji im mjesto kao ajet iz Kur'ana."...Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. - Allah zna, a vi ne znate..." Nevolim hvalu a volim kritiku,hvala me tjera na samodopadanje a kritika me ispravlja i tjera me na ispravljanje..Stoga kritikujte me!!!Veliku je mudrost Allah dz.s. rekao u ajetu sure El Bekare gore pomenutoj,a ona se ticala borbe:Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas;..Nadjimo mjesto ovom ajetu u srcu...

Tema je:Sta treba reci onaj za kim se ljudi povode kada uradi neko djelo koje se na prvi pogled suprostavlja ucenju islama a u osnovi je ispravno iz Knjige: "Zbirka vjerovjesnikovih dova i zikrova" En-Nevevi

Ucenjak kadija,muftija,poboznjak za kojim se drugi povode treba se kloniti postupaka koji su na prvi pogled oprecni ucenju islama,pa makar to djelo bilo ispravno,jer ukoliko to budu radili,to ce biti uzrok pojave sljedecih negativnih posljedica:neuki ce misliti da je to djelo dozvoljeno ciniti u svakom slucaju i u svakoj situaciju,pa ce tako to postati praksa ljudi.Sljedeca negativna posljedica jeste to sto ce mu opasti ugled kod ljudi,pa ce ga poceti ogovarati.Ljudi ce takodjer imati lose misljenje o njemu,pa ce ga poceti izbjegavati,a i drugima koji stjecu znanje pred njim savjetovat ce da ga izbjegavaju,pa ce njegova predanja i svjedocenja ljudi odbaciti i nece postupati po njegovim fetvama.

Znanje koje posjeduje,ljudi nece prihvatitia sve ovo sto smo spomenuli jeste nagativno i stetno tako da se on(ja Rijad) treba kloniti(ugasio Boxex,prestao komentarisati na blogovima sestara,ukino funkciju komentar)svega sto ga moze dovesti u ovu situaciju.Ukoliko ipak bude prinudjen uraditi neko takvo djelo koje je ispravno,sakrit ce ga od ostalih ljudi,a ukoliko ga odluci uciniti pred ljudima,to ce biti radi toga da im pokaze da je to dozvoljeno i da im pojasni stav islama o tom pitanju(ali Rijade,nehafizaju)Treba reci:Ovo sto sam uradio nije zabranjeno.Uradio sam to zbog toga da vam pokazem da to nije zabranjeno ukoliko se uradi na nacin na koji sam to ja uradio,a to je tako i tako i dokaz je to i to.

Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje Sehla bin Sa'da es-Saidija r.a. koji pripovjeda:Vidio sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. kako se ispeo na minber,pa je donio tekbir i ljudi su donijeli tekbir za njim.Zatim je ucio Kur'an pa je ucinio ruku i ljudi su ucinili ruku za njim.Zatim se podigao i sisao natraske s minbera kako bi sedzdu ucinio na zemlji.Zatim se vratio na minber i tu je zavrsio namaz.Nakon toga okrenuo se prema ljudima i rekao:Ljudi ucinio sam ovo kako bite dobro vidjeli kako ja obavljam namaz.(Buhari)

Buhari u svom Sahihu biljezi predanje u kojem stoji da je Alija r.a. pio vodu stojeci pa je prisutnim rekao.Vidio sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. kako postupa isto onako kako sam ja postupio.(Buharija)

En-Nevevi-Zbirka vjerovjesnikovih dova i zikrova

Ako jos neko nije uglongirao,sta je Omer ibn Bilal(tako me zove jedna Hurija  tj buduca supruga insa Allah) Omer me zove sto znam biti valjda zestok kao Omer r.a. sa stavovima i ponasanjem (da sam insa Allah kao on amin) a Bilal,misli na Bilala Bosnica jer je komunikativan i cesto nasmijava slusaoce(iako mislim da sam i od toga daleko).Da nastavim.Ako jos nije neko uglongirao,utefterio moju bitu vezi Islama,sve diraj cini radi,ali mi nekrivi Din Islam vjeru i Kur'an i Sunnet.Kome ovo neostavi traga na srcu gore i nebude razumio nek razmisli o ovim ajetima.

Onima koji neće da vjeruju doista je svejedno - opominjao ih ti ili ne opominjao - oni neće vjerovati.Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove, a pred očima njihovim je koprena; njih čeka patnja golema.Ima ljudi koji govore: "Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!"- a oni nisu vjernici.Oni nastoje prevariti Allaha i one koji vjeruju, a oni i ne znajući, samo sebe varaju(El-Bekare6-9) 
 
06.06.2009.

Covjeku je dozvoljeno uciti dove protiv onih koji cine nasilje muslimanima ili ga cine njemu samom

Ovo je veoma opsirno poglavlje.Tekstovi iz Kur'ana i Sunneta ukazuju na to da je proklinjanje nasilnika dozvoljeno,a na to upucuje praksa prijasnjih i kasnijih ucenjaka.Na mnogo mjesta u Kur'anu,Uzviseni Allah pripovjeda nam o tome kako su poslanici a.s. ucili dove protiv svojih naroda.

Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje Alije r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. na dan Bitke na Hendeku proucio sljedecu dovu:Mele'allahu kuburehum ve bujutehum naren kema segaluna anis-salatil-vusta.(Da im Allah dz.s. ispuni kabure i kuce vatrom,zbog njih nismo klanjali ikindiju na vrijeme.(Buharija i Muslim)

U istim djelima biljezi se predanje s vise lanaca prenosilaca u kojem stoji da je Allahov Poslanik s.a.v.s. ucio dove protiv onih koju su pobili ucace Kur'ana.Cijeli mjesec on je ucio sljedecu dovu:Allahu prokuni Ri'la,Zevkana i Usajju.(Buhari i Muslim)

U istim djelima biljezi se predanje Ebu Hurejre r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. ucio sljedecu dovu: Allahu,zestoko kazni pleme Mudarr.Allahu ucini da ih zadese nerodne godine kao sto su pogadjale narod Jusufa a.s.(Buhari)

Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Sele3me bin El-Ekvea r.a. koji prenosi da je covjek jeo lijevom rukom pa mu je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:Jedi desnom rukom!COvjek je odgovorio: Ne mogu,a Allahov Poslanik s.a.v.s. rece mu: I nemogao!Jedino ga je oholost sprijecila da me poslusa.Nakon toga,taj covjek nije mogao podici desnu ruku do usta.Ime je toga covjeka Busr,sin jednog pastira deva iz plemena El-Esdza.U hadisu je jasan dokaz da je dovoljeno uciti dove protiv onoga ko postupa suprotno vjerskim propisima.

Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje Dzabira bin Semure r.a. koji pripovjeda: Stanovnici Kufe pozalise se Omeru bin el Hattabu r.a. na Sa'da bin Ebu Vekasa r.a. i on ga smjeni s polozaja namjesnika i umjesto njega postavi nekog drugog.Omer r.a. sa Sa'dom posla jos dvojicu ljudi u Kufu da se raspitaju o njemu.Oni udjose u svaki mesdzid raspitujuci se o Sa'du o njemu.Oni udjose u svaki mesdzid plemena Benu Abesa,ustade covjek po imenu Bin Katada a njegov nadimak je bio Ebu Sa'da i rece:Ako vec pitati,onda cu vam reci:Sa'd ne ide s ostalim muslimanima u rat,ne dijeli posteno niti pravedno sudi.Sa'd r.a. rece mu:Tako mi Allaha dz.s.protiv tebe cu prouciti tri dove.Allahu ,ako je ovaj Tvoj rob ustao medju ljudima samo da bi ga ljudi vidjeli i culi za njega zeleci slagati na mene,onda mu podari dug zivot,ucini da ga siromastvo prati u zivotu i stavi ga na iskusenja.Nakon toga,taj je covjek govorio:Ja sam starac koji je zapao u iskusenje zbog Sa'dove dove.Abdul-Melik bin Umejr covjek koji ovaj hadis prenosi od Dzabira bin Semure r.a. veli:Poslije sam vidio toga covjeka;obrve su mu zbog duboke starosti pale preko ociju,staja je pored puta i treptao ocima.(Buhari i Muslim)

U istim djelima biljezi se predanje od Urve bin Zubejra r.a. koji prenosi da se Seid bin Zejd r.a. sporio s Ervom bint Evs(ili Uvejs) kod Mervana bin Hakema.Ona ga je tuzila da joj je on oteo dio zemlje,a na tu prituzbu Seid r.a. rece:Kako da prisvojim njen dio zemlje nakon onoga sto sam cuo od Allahovog Poslanika s.a.v.s?Mervan ga upita: A sta si to cuo od Allahovog Poslanika s.a.v.s. kako kaze: Ko nepravedno prisvoji koliko pedalj tudje zemlje,na Sudnjem ce danu o njegov vrat bit objeseno sedam zemalja.Mervan rece:Poslije ovoga od tebe necu traziti drugi dokaz.Se'id r.a. rece:ako je ona lagala,oslijepi je i ucini da umre na svojoj zemlji.Ta zena nije umrla dok nije osljepila i jednog dana dok je hodala svojom zemljom,pala je u neku jamu i tu je umrla.(Buhari)

 
 
 
 
 
05.06.2009.

Trazenje oprosta

Ovo poglavlje jedno je od najbitnijih poglavlja knjige na koje treba obratiti posebnu paznju i treba postupati prema njemu.Namjerno sam ga spomenuo na kraju knjige nadajuci se da ce i nama Allah dz.s. pred kraj zivota oprostiti i oprostom zapecatiti nas zivot.Molim Allaha dz.s. da meni,mojim voljenim i svim vjernicima podari svako dobro.Amin!

Uzviseni je rekao: I moli da ti budu oprosteni tvoji grijesi i Gospodara svoga krajem i pocetkom dana velicaj.(El-Gafir 55).
I rekao je Uzviseni: Trazi oprosta za svoje grijehe i za vjernike i vjernice.(Muhammed 19).

I rekao je Uzviseni: Onima koji se budu Allaha bojali i grijeha klonuli imat ce u Gospodara svoga dzenetske basce,kroz koje ce rijeke teci,u njima ce vjecno boraviti,i ciste zene i Allahovu naklonost-a Allah dz.s. dobro poznaje robove Svoje-oni koji budu govorili:Gospodaru nas,mi zaista vjerujemo.zato nam oprosti grijehe nase i sacuvaj nas patnje u ognju!,oni koji budu strpljivi i istinoljubljivi i Allahu poslusni i oni koji budu milostinju udjeljivali i koji budu u posljednjim casovima za oprost molili.(Alu-Imran 15-17)
I rekao je Uzviseni: Allah ih nije kaznio,jer si ti medju njima bio;i Allah ih nece kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti(El-Enfal 33)
I rekao je Uzviseni: I za one koji se kada grijeh pocine ili kada se prema sebi ogrijese,Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole-a ko ce oprostiti grijehe ako ne Allah?i koji svjesno u grijehu ne ustraju(Alu Imran 135).
I rekao je Uzviseni: Onaj ko kakvo zlo ucini ili se prema sebi ogrijesi,pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti-naci ce da Allah prasta i da je milostiv.(En-Nisa 110)
I rekao je Uzviseni:Trazite od Gospodara svoga oprost jer On doista,mnogo prasta.(Nuha 10).
Allah dz.s. prenosi da je Hus a.s. rekao svome narodu: O narode moj,molite Gospodara svoga da vam oprosti i pokajte mu se(Hud 52)
Ajeti koji govore o trazenju oprosta mnogobrojni su i poznati i dovoljno je ono sto smo napomenuli.
Sto se tice hadisa koji govore o trazenju oprosta,nemoguce ih je zbog njihove brojnosti sve spomenuti na ovom mjestu,pa cemo spomenuti samo neke od njih.
Muslim u svom Sahihu biljezi predanje El-Egarra el Muznija r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Ponekad osjetim potistenost u svom srcu i ja u jednom danu stotinu puta zatrazim oprost od Allaha dz.s.(Muslim)
Buhari u svom sahihu biljezi predanje Ebu Hurejre r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Tako mi Allaha dz.s. ja u jednom danu zatrazim oprost i pojazem se vise od dedamdeset puta.(Buhari)
Buhari u svom Sahihu biljezi predanje Seddada bin Evsa r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Najbolje dova pomocu koje se moze zatraziti oprost od Allaha dz.s. jeste sledeca dova: Allahu moj,Ti si moj Gospodar,nema boga osim Tebe,stvorio si me i ja sam Tvoj rob i nastojim ispuniti obecanje i zavjet koji sam Ti dao u granicama svojih mogucnosti.Utjecem Ti se od posljedica losih djela koje sam pocinio.Tebi se vracam pomocu blagodati Tvoje prema meni.Tebi priznajem grijehe svoje,zato mi oprosti,jer osim Tebe niko drugi grijehe ne moze oprostiti..Ako ovu dovu covjek prouci kada omrkne a zatim umre,uci ce u Dzennet ili ce konacno biti medju stanovnicima Dzenneta,a a ako ovu dovu prouci kada osvane i posle toga umre,imat ce istu nagradu.(Buhari)
Ebu Davud,Tirmizi i Ibn Madze u svojim Sunenima biljeze predanje Ibn Omera r.a. koji je rekao: Kada smo boravili u drustvu Allahovog Poslanika s.a.v.s. mogli smo nabrojati da stotinu puta kaze: Rabbigfir li ve tub alejje inneke Entet-tevvabur-rahim.(Oprosti mi i primi moje pokajanje,zaista Ti mnogo primas po kajanja i mnogo prastas)
Tirmizi u svom Sunenu biljezi predanje Enesa r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Uzviseni Allah dz.s. rekao je: Sine Ademov,sve dok Me molis i nada se Mojoj milosti oprastat cu ti grijehe koje ucinis i necu im pridavati nikakvu vaznost.Sine Ademov cak i kada bi tvoji grijesi doprli do nebesa,a Ti Mi zatrazis oprosta,oprostio bih ti.Sine Ademov kada bi Mi dosao s grijesima velikim poput Zemlje,a da Mi ne pripisujes nikoga za druga,Ja bih ti dosao s isto toliko oprosta.(Tirmizi-hasen)
Ibn Madza u svom Sunenu biljezi predanje s dobrim lancim prenosilaca od Abdullaha bin Busra r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Blago onome ko u knjizi u kojoj su zapisana njegova djela nqadje mnogo trazenja oprosta.(Ibn Madze-hasen)
Ebu Davuc i Tirmizi u svojim Sunenima biljeze predanje Ibn Mesuda r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Ko kaze: Estagfirullahellezi la ilahe illa huvel-hajjul-kajjumu ve etubu ilejh..(Trazim oprosta od Allaha osim Koga drugog boha nema,Zivog i Vjecnog i Njemu se kajem) grijesi ce mu biti oprosteni,pa makar i da je pobjegao sa bojnog polja.(Hasen)
Prenosi se da je Fudajl Allah mu se smilovao rekao: Trazenje oproste bez prestajanja s grijesenjem jeste pokajanje lazljivca.
Prenosi se da je neki beduin drzeci se rukama za ogrtac Kabe rekao:Moje trazenje oprosta uz ustrajavanje u grijehu zasluzuje prijekor,a netrazenje oprosta uz spoznaju velicine Tvoje milosti jeste nemar.Koliko li si mi podario blagodati a uopce ne ovisis o meni i koliko sam samo uradio grijeha,a znam da sam potpuno ovisan o Tebi.O ti,Koji kada nesto obecas,to ispunis i Koji kada zaprijetis,oprostis i predjes preko gresaka,ponisti velicinu mojih grijeha velicinom Tvoga oprosta,molim Te,o Najmilostiviji.
Posljednje sto sam imao namjeru spomenuti u ovoj knjizi jeste ono sto ce je uljepsati i upotpuniti insa Allah,a to su hadisi na kojima se temelji ucenje islama.

En-Nevevi-Zbirka vjerovjesnikovih dova i zikrova


P.S.Nastavit ce se insa Allah.

 
 
05.06.2009.

Skupocjene suze(nastavak-kraj)

Sufjan es Sevri r.a. kada bi se pred njim spomenula smrt mokrio bi krv.Pogledajte kakvi su bili nasi predci a pogledajte danas nas i nase stanje.Pogledajte kako su plakali,a bili su najsretniji ljudi.Sta su govorili ashabi r.a. govorili su slusajte dobro:govorili su ashabi ako ce stanovnicima Dzenneta,Dzenetlijama biti ovako lijepo,ako ce osjecati  u svojim prsima ovo sto mi osjecamo onda ce zaista uzivati.

Ibrahim ibn Edhem rahimehullah bio je jedan od veliki poboznih Islamskih ucenjaka.Uzviseni Allah d.z.s ga je iskusao siromastvom.Bio je toliko siromasan da bi kada bi htio jesti vadio iz svoga dzepa komadic hljeba koji bi se ukorio od dugog stajanja,vadio bi taj komadic hljeba iz svoga dzepa,odlazio do rjeke potapao ga u vodu a zatim ga tako vlaznog jeo.Jeo bi plakao i zahvaljivao Allahu s.w.t. na njegovoj opskrbi.

Vidite kako je zivio Ibrahim ibn Edhem,a kako mi danas zivimo,vidite kako je zivio Ibrahim rahimehullah ali kada bi ga upitali jesi li zadovoljan sa Allahom dz.s. i njegovom odredbom,sta bi odgovarao?Odgavarao bi.Kada bi znali vladari kraljevi i mocnici na Istoku i Zapadu sta ja osjecam u svojim prstima,potegli bi svoje sablje da mi to iscupaju istrgnu iz prsa.

Zar niste culi sta kaze ucenjak Ebu Hazim rahmetullahi te'ala alejh,do nas je dosla vijest da je plac iz straha od Uzvisenog Allaha kljuc za postizanje njegove milosti.O slabasni covjece sjeti se iskusenja koja te cekaju,sjeti se casa tvoga rastanka sa ovim dunjalukom,sjeti se casa kada ti dodje melek da ti uzme dusu.Zar sada?Sada.Nema izlaza?Nema izlaza.Naredba Uzvisenog i Silnog.Sjeti se kabura,njegove tame i tvoje prve noci u njemu.Sjeti se dana prozivljenja,izlazka iz kabura.Tesko nama ko nas iz nasih kabura ozivi,eto ostvaruje se prijetnja Milostivog,Poslanici su istinu govorili,Bit ce to samo jedan glas i oni ce se svi pred Nama obreti.

Iskusenja dragi moj brate i plemenita cjenjena sestro koja predstavljaju i zastrasuju covjekovo srce,iskusenja koja tjeraju suze na oci,pa imali ih dragi moj brate i plemenita cjenjena sestro?Imali suze da je pustis iz straha od Uzvisenog Allaha?

Jesi li cuo dragi moj brate za Muhammed ibn Munkedira rahmetullahi te ala alejh,jedan od najucenijih i naj pobozniji tabina,kada bi plakao potirao bi svoje lice i svoju bradu suzama govoreci,dosla je do mene vijest,dosla je do mene vijest da Dzehenemska vatra nece prziti mjesto do kojeg je dospjela suza.Istinu je rekao Muhammed ibn Munkedir rahmetullahi te ala alejh jer kaze nas imam,nas vodja nas uzor Muhammed s.a.v.s.Dva oka nece prziti Dzehenemska vatra,oko koje je plakalo iz straha prema Allahu i oko koje je burno strazarilo na Allahovom putu.

Sabit el Bunani,znate li sta rekao Sabit el Bunani?Kada ga je familija savjetovala da prestane plakati ili ce mu u protivnom stradati vid.Rekao je Sabit rahmetullahi te'ala alejh,ako moje oci nebudu plakale iz straha od Allaha dz.s. pa koja mi onda korist od njih.

Rekao je Hasan el Basri rahmetullahi te'ala alejh.Nicije oko nece biti okupano suzama prolivenim iz straha od Uzvisenog Allaha,a da mu tijelo nece biti spaseno od Dzehennema.Lice koje bude obliveno suzama od sjecanja na Allaha dz.s. nece pogoditi nikakva oskudica niti ce ga zadesiti ikakvo ponizenje.Svako djelo se moze izmjeriti i nagrada mu se odrediti osim suze prolivene iz strahopostovanja prema Allahu s.w.t.
Zato ce ona,ta suza od Dzehenemske vatre ublaziti onoliko koliko Uzviseni Allaha dz.s. bude htio.Kada bi samo jedan covjek iskreno zaplakao iz strahopostovanje prema Uzvisenom Allahu dz.s. ja bi se ponadao da ce se  Uzviseni Allah dz.s. samo zbog toga smilovati cijelom njegovom narodu.

Ovo su dragi moj brate cijenjena i plemenita sestro bili ljudi,ovo su generacije koje su se istinski bojale Uzvisenog Allaha dz.s. to su bili ljudi koji su bili spoznali Allaha subhanehu ve te'ala pa im je On Uzviseni u njihova srca ulio strahopostovanje prema Njemu.Ocistio je njihova srca ucvrsio na dobru i sacuvao od grijeha a znaj plemeniti moj brate da oko nece zasuziti sve dok se srce i dusa ne isciste.

Kaze Meck Hol rahmetullahi te'ala alejh,ljudi s najnjeznijim srcima su oni koji najmanje grijese.Kaze Ahmed ibn Sehl rahmetullahi te'ala alejh,rekao mi je Ebu Muavija el Esved, o Ebu Alij ko poveca svoju iskrenost prema Allahu dz.s. njegove oci se orose suzama i ukoliko zamoli ukoliko uci dovu Allahu dz.s. njegova se dova prima i uslisava.Nema dragi moj brate i plemenita cjenjena sestro nema drugog puta osim da se vratimo Islamu i da ga praktikujemo onako kako su ga praktikovali ovi ljudi ove prve generacije,jer ti ljudi su bili oni cija su tajna djela bila kao javna,njihov govor pratilo je djelo,kada bi nesto naredjivali oni su bili prvi koji bi tu naredbu u djelo sprovodili.A ako bi nesto zabranjivali bili bi prvi koji bi se toga klonili,bili su neovisni od ljudi a ljudi su bili u potrebi za njima.

Pogledajte njihovo stanje i pogledajte nase,oni su govorili o ponosu i velicini Islama a mi,mi govorimo o ponosu i velicni nasih dusa.Govorili su kako da uzvise Allahovu dz.s. rjec La ilahe illallah Muhammedu resullulah,kako da uzvise Allahovu dz.s vjeru a mi trazimo nacine i puteve kako da postanemo poznati medju ljudima.Oni su govorili i trazili puteve kako da spase ljude Dzehenemske vatre,govorili su o zaodovljstvu Milostivog Allaha dz.s. kako da postignu to zadovoljstvo a mi govorimo svaki dan,mi svaki dan govorimo o Dunjaluku kako da ga steknemo,govorimo o zadovoljstvu ljudi kako da te ljude pridobijemo za sebe.La ilahe illallah.Jadnici grijesimo,a vidimo sebe kao dobrocinitelje,neznalice smo a smatramo se ucenjacima,skrtarimo a smatramo se darezljivima,sve vise i vise iz dana u dan nase rjeci i nasa djela nalikuju rjecima i djelima ludjaka a mislimo da smo pametni naprotiv prepametni.Zivot nam je kratak a nade duge.Zalimi smo cinimo nasilje a smatramo da je nama nasilje ucinjeno.Nevodimo racuna o nasoj hrani jeli halal ili je haram,a smatramo se poboznjacima.Nesprovodimo Allah subhanehu ve te'ala zakon.Nepostupamo po serijatu a smatramo se pravednim.Trazimo znanje kako bi njime stekli dunjaluk a vidimo se kao oni koji ga traze samo radi Allaha dz.s.La Havle vela kuvete illa billahi.

Zato dragi moj brate budimo pametni i razboriti,obracunavajmo se svojim dusama,upitajmo se koliko smo suza prolili iz straha od Uzvisenog Allahu dz.s.Pogledajmo stanje nasih srca,ispune li se nasa srca strahom kada se Allah dz.s. spomene?
Ispuni li se strahom kad citamo Allahove dz.s. ajete o Dzehenemu?
Obuzme li nasa srca strah i nase kose jeza kad vidimo mezarje i njegovu tisnu?
Sjetimo li se smrti i smrtni muka,Prisjetilimo se kabura,mjesta koje nas sigurno ceka,prisjetilimo se dana obracuna kada ce svi ljudi od prvog do posljednjeg biti sabrani pred Uzvisenim Allahom dz.s?
Sjetimo li se sirata puta preko Dzehenemma i njegove ostrine?

Popravimo dragi moj brate plemenita i cijenjena sestro svoj odnos,svoju iskrenost prema Allahu s.w.t.Pripremimo se prije nego sto nam smrt dodje.Obracunavajmo se prije nego sto nam bude obracunavano.Placimo prije nego sto dodje dan placa.Pustajmo svoje suze iskreno radi Allaha dz.s. prije nego sto dodje dan kada ce ljudi umjesto suza pustati krv.Nezaboravimo rjeci Poslanika s.a.v.s. dva oka nece prziti Dzehenemska vatra,oko koje je plakalo iz straha prema Uzvisenom Allahu dz.s. i oko koje je budno strazarilo na Allahovom dz.s. putu.Nezaboravimo da je rekao Poslanik s.a.v.s. nece uci u Dzehenem covjek koji je plakao iz strahopostavanja prema Allahu dz.s. kao sto se nece mlijeko vratiti u vime.

Nezaboravimo hadis Poslanika s.a.v.s. u kome kaze:Sedmoricu ce Allah staviti u svoj hlad  onoga dana kada nece biti drugog hlada osim Njegovog:1.Pravednog vladara,2.Mladica koji je odrastao u obozavanju Uzvisenog Allaha dz.s.3.Covjeka cije je srce vezano za dzamiju,4.Dvojicu ljudi koji su se zavoljeli u ime Allaha dz.s. koji su se u Njegovo ime sastajali i u Njegovo se ime rastajali,5.Covjeka kojeg je pozvala ugledna i lijepa zena pa je on rekao ja se bojim Allaha dz.s.6.Covjeka koji je dao sadaku,tako da nije znala njegova lijeva ruka sta je djelila desna i 7.Covjeka koji se u samoci sjetio Allaha dz.s.pa su mu suze potekle iz ociju.

Placimo dragi moj brate,mozda nam se Uzviseni Allah dz.s smiluje,mozda nekoliko iskrenih suza budu razlog nase vjecne sreca na ahiretu.A dzennet ce biti primaknut cestitima,nece biti ni od jednog daleko,ovo je ono sto vam je obecano,svakom onom koji se kajao i cuvao,koji se Milostivog bojao iako ga nije vidio i koji je srce odano donio.Placimo dragi brate,nereci ne mogu,mozes navikavaj svoje oci na plac.Osami se s Uzvisenim Allahom u  zadnjoj  trecinu noci,reci sam sebi,sada me nevidi niko osim moj Uzviseni Gospodar,priznaj svoje grijehe Uzvisenom Allahu podigni  ruke i reci:Ja priznajem Uzviseni Allahu tvoje blagodati prema meni,ja  priznajem Uzviseni Allahu tvoje neizmjerne blagodati prema meni,a priznajem i svoje grijehe,oprosti mi jer samo ti Uzviseni Allahu uistinu oprastas grijehe.Prisjeti se dragi moj brate svojih grijeha,prisjeti se Allahove velicine,prisjeti se svog stanja na Sudnjem danu,mozda pustis suzu pa makar ona bila mala kao glava musice.

Kazem ovaj govor i molim Uzvisenog Allaha dz.s. da nas ucini od njegovih iskrenih robova.Molim Allaha s.w.t. da oprosti meni i vama da oprosti mojim i vasim roditeljima,a molite ga i vi,jer nas Uzviseni Allah s.w.t. je Onaj koji prasta,voli prastanje pa ga molimo da nam oprosti.


Hajrudin Ahmetovi-tekst je kao i u prethodnom dijelu sa audio predavanja koje mozete naci u sekciji Audio imenom: Najskupocjenije suze

 
 
04.06.2009.

Deset savjeta sestrama

Deset savjeta sestrama

Esminim unukama koje je slijede u čednosti, čistoti i neporočnosti... onima koje kroče putem Aiše, Hafse i Sumejje, radijallahu anhunne... čistim, neporočnim, bogobojaznim i čednim... Onima koje je zaveo i obmanuo lažni ovodunjalučki sjaj i ukras... koje civilizacija zaostalih zadivljuje i bez daha ostavlja... onoj koja je zgriješila prema svome Gospodaru, pocijepala zastore svoje čednosti pa iz svoga doma izašla obučena a gola, da, i sama zavedena, skreće pažnju na sebe i zavodi druge... svima njima želim uputiti savjet, upozoriti ih i opomenuti...

SAVJET PRVI:
Sestro vjernico, ti kojoj je Allah podario blagodat zdravlja, blagodat vjere islama, zahvaljuj Uzvišenom Allahu, nastoj Mu se približiti i biti Mu pokorna... jer je u pokornosti Njemu sreća i ovoga i onoga svijeta, a bliskost sa Njim Uzvišenim je veličina i ponos i na dunjaluku i na ahiretu. Kaže Uzvišeni: ''A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio.'' (El-Ahzab, 71.)


SAVJET DRUGI:
Čuvaj svoj hidžab, svoju čednost i poštenje. Hidžab je čistota, krepost, čestitost i neporočnost. Kaže Uzvišeni: “O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti.’’ (El-Ahzab, 59.)
Da, baš tako, on je ukras i obilježje čiste, plemenite i časne žene. Hidžab je dokaz njenog stida, pokazatelj čistote i neporočnosti, i njena zaštita od šejtana među ljudima i džinnima. Zato dobro čuvaj svoj hidžab, Allah ti se smilovao, jer je on tajna tvoje sreće.

SAVJET TREĆI:
Čuvaj se onih koji zagovaraju otkrivanje i razgolićavanje, jer oni ti samo zlo žele. Budi poput čvrste brane pred njihovim idejama i zamislima, neprobojna tvrđava pred njihovim strastima i prohtjevima. Da, tako je, sestro moja, tvoj stid i čednost im ne da mira, ne da im zaspati, pa bi htjeli da te pridruže povorci grješnica sa Zapada, samo da bi zadovoljili svoje strasti i prohtjeve i želje svoje ostvarili. Čuvaj se takvih, ja te iskreno savjetujem i želim ti samo dobro.

SAVJET ČETVRTI:
Svoj jezik čuvaj od ogovaranja (gibeta) i prenošenja tuđih riječi (nemimeta). Ova dva grijeha uništavaju dobra djela i proždiru nagradu pokornosti. Kaže Uzvišeni: “...i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga – a vama je to odvratno.” (El-Hudžurat, 49.)
Izbjegavaj sijela i skupove u kojima se čine ovi grijesi, i mnogo Allaha spominji i Kur’an uči, tako ćeš se sačuvati i zaštititi od tih stvari.

SAVJET PETI:

Svim srcem nastoj, Allah te čuvao, da se podučiš propisima svoje vjere i temeljima vjerovanja. Savjetujem ti da čitaš korisne knjige, savjete i poslanice naših učenjaka i daija, da posjećuješ predavanja i korisne skupove, jer ćeš na taj način postići gore navedeno.
Sjeti se riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko bude krenuo putem traženja znanja, Allah će mu time olakšati put do Dženneta.”

SAVJET ŠESTI:
Sestro u vjeri, historija nam neprestano priča o životima velikih žena, žena koje su se žrtvovale i uložile svoje vrijeme i trud, odgajajući tako velikane i heroje, svijetle primjere o kojima čitav svijet govori, a historija uvažava. Još davno je rečeno: “Iza svakog veličanstvenog odgoja stoji veličanstvena žena.”
Pa hoćeš li ti biti jedna od onih koje su svoje ime uklesale u stablo vremena, i trag svojih djela ostavile na stranicama historije, podižući jedinstvenu i izvanrednu generaciju, usađujući joj ljubav prema vjeri i zajednici muslimana (ummetu) i spremnost na žrtvu, dobivši na kraju, kao plod, čvrstu vjeru uz zalaganje i žrtvovanje za nju?!
Zato samo naprijed, sestro… trud neće propasti, a rad i zalaganje neće biti uzaludni i beskorisni.
“I reci: ‘Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici.’” (Et-Tevbe, 105.)

SAVJET SEDMI:
Plemenita sestro, nastoj obavljati što više dobrovoljnih djela (nafila), ustraj u dijeljenju imetka, i budi od onih koje hrle i žure ka Džennetu, prostranom poput nebesa i Zemlje. Kaže Uzvišeni: “Nadmećite se da u Gospodara svoga zaslužite oprost” (El-Hadid, 21.); “…i neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu!” (El-Mutaffifūn, 26.).
Zato, sestro, hajde, požuri… megdan je prostran, a put dalek. Opskrbi se imanom i naoružaj se pokornošću… Džennet je posljednja stanica.

SAVJET OSMI:
Cijenjena sestro, jesi li čula priču o Ummu Salih (majci Salihovoj)?
Bila je to jedna starija žena. Čula je o vrijednosti pozivanja u Allahovu vjeru i velikoj nagradi za to, pa je, zajedno sa svojom djecom, odselila u jedno mjesto da bi podučavala i savjetovala žene, stanovnice tog mjesta... pa ima li danas žena koje bi se povele za ovako divnim primjerom?
Kaže Uzvišeni: “I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati.” (Ali Imran, 104.) Pa hoćeš li se pokoriti i predati ovom veličanstvenom pozivu Božijem? Nadam se da hoćeš...

SAVJET DEVETI:
Sestro vjernice, još uvijek ima puno žena koje žarko žele da svoje brige podijele sa nekim, da svoju tugu i bol iznesu onome ko će saosjećati sa njima. One su u potrebi za dobrim i pobožnim ženama poput tebe, zato pohitaj, Allah te čuvao, budi im pri ruci i pomozi ih u pokornosti Stvoritelju, usmjeri ih na put dobra i spasa. Ti to, ako Bog da, možeš. I sjeti se riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Da Allah preko tebe uputi samo jednog čovjeka, bolje ti je od blaga crvenih deva.”

SAVJET DESETI:
Savjetujem ti da čitaš o životima dobrih i pobožnih žena iz prijašnjih generacija, žena čiji su životi veličanstveni uzori, jedinstveni primjeri i neponovljive priče. Uistinu su u tome važne životne lekcije i neprocjenjive pouke i poruke.
Allah neka te čuva i učini sretnom!

Preveo: Damir Muratović

Preuzeto sa stranice http://www.nur-islam.com

 
04.06.2009.

Da li imamo vremena


Kur'anska Sura sa ajetim krije mudrost i mnogo toga lezi u ovom Allahovom dz.s. Govoru sure Al-Asr-Vrijeme:
U ime Allaha Milostivog Samilosnog
1.Tako mi vremena
2.Covjek doista gubi
3.Samo ne oni koji vjeruju i dobra djela cine i koji jedni drugima istinu preporucuju i koji jedni drugima preporucuju strpljenje.


Neko spomenu blogg da ce biti svjedok.I sam sam to rekao nesto kao,drago mi je da ce te mi biti svjedoci insa Allah na Sudnjem danu ali mi nije drago da cu i sam biti pojedinim svjedok.Jer mnogo je tema na ovom bloggeru u kojim bas nikakvog hajjra nemamo.Neke brace sestre dosljedno se drze pozivanju ka Allahu dz.s njegovom govoru,Njegovoj Ljubavi ali i Milosti.Neki pozivaju temama samo na ljubav,zaboravljajuci da u Kur'anu pa da u Kur'anu koliko se spominje milost spominje se i kazna,(mozemo to provjeriti) a znajuci krscane(koji se samo na ljubav pozivaju,kod kojih nema kazne,jer kao Allah,tj Bog kako ga oni nazivaju nije takav okrutan Neudubillah) imamo i brace/sestara muslimana,koji isto to rade ali pod plastom Islama.Miksajmo malo teme insa Allah,jer se poistovjecujemo(pojedini) bukvalno sa krscanima,prepoznat ce se uglavnom u ovom mom tekstu insa Allah:))Jok sekte is is :)

Posto ima ranjenih osoba,koje neznaju koristiti vrijeme na Allahovom dz.s. putu najbolje je zaustaviti krvarenje flesterom,a prethodno dezinficirati opet pismeno jednom informacijom za Ibn Bazza i Hasana el Basrija kako su se oni snalazi u vremenu i prostoru :)))

Primjer Ibn Bazz Allah mu se smilovao,on je spavao maksimalno 3-4 sata,imao je drzavne funkcije a nikad nije ostavio ders posle sabaha,imao je Dzamiju i drzao ders posle sabaha pred 3-5 hiljada ljudi,a svaka 4 dana je zavrsavao hatmu na 10 kireata.A stizao je na pitanja,na presude na drzavne funkcije,na odgovore pa su ga pitali(govori njegov sin posle kad je umro)kaze babo kako stignes sve to?Kaze ma nista pusti to.Nece da prica o tome uopste.A sin navalio pa pita jos jednom,jos jednom,onda se on okrenu i kaze:sinko kad se radi dusom srcem iskreno,onda se uradi nesto sto ljudskom umu nije pojmljivo.Zato se tamo kaze:kada su duse te koje pokrecu onda  tijela se umore da bi ispunile zahtjeve duse.A obrnuto,danas vecina ljudi danas namuci dusu zbog zahtjeva svog tijela.

A sta kaze moj mili i mudri hasan El basri

Meni je draze pomoci bratu u vjeri, kada mu je pomoc potrebna, nego povuci se u dzamiju mjesec dana cineci ibadet. Darezljivost, oprost i otrpljenje vrline su lijepo odgojena covjeka. Covjecnost se ogleda u covjekovoj iskrenosti, pruzanju pomoci braci u vjeri, cinjenju dobra i otklanjanju neugodnosti od susjeda.
Plemenit covjek zuri uciniti dobro sto prije, a pokvarenjak odugovlaci s cinjenjem dobra i od njega bjezi.
Cuvaj se onoga koji ti prenosi tudji govor, jer ce i drugom prenijeti tvoj govor.
Dobrocinitelji se prepoznavaju po iskrenosti u govoru, cuvanju
amaneta, ispunjavanju obaveza, neuobrazenosti, obilazenju rodbine,samilosti prema slabima, cinjenju dobra, lijepom odgoju i ponasanju,obilju blagosti, sirenju znanja i rijetkom druzenju i sjedenju sa zenama.
Voli ljudima ono sto volis sebi, bices pravedan!
Ljudi, vi necete postici ono sto zelite sve dok budete udovoljavali pohotama tijela, a necete ostvariti svoja nadanja sve dok se ne strpite na neugodnostima.
Dvije su strpljivosti: strpljivost u nesreci i strpljivost od grijesenja.Ko tada otrpi, zaista je strpljiv.
Ne sastoji se ljepota susjedstva u otklanjanju neugodnosti od susjeda vec u strpljenju na neugodnostima.

Znanje je bolje od nasljedstva; odgoj je najcistiji obraz; poboznost je najsigurnija opskrba; ibadet je najbolja zarada; razum je najbolji vodic; lijepo ponasanje najbolji je drug; blagost je najbolji pomocnik;zadovoljstvo je najvece bogatstvo; Allahova pomoc je najbolja pomoc;a sjecanje na smrt najbolji je propovjednik.

I zavrsit cu sa jednom mudroscu Hasana El Basrija :
Ne budi kao onaj koji skuplja znanje ucenih i mudrost mudrih, a prema Istini se odnosi kao jedan od glupih.

 
 
 
04.06.2009.

Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi-druga stvar

Dobrovoljni post:
I on se moze podjeliti na vise vrsta.Tako ono sto se prenosi od Allahovog Poslanika s.a.v.s. da je uvijek postio,to uglavnom spada u potvrdjeni sunnet.Post o cijoj se vrijednosti prenose hadisi ali se ne prenosi da ga je Allahov Poslanik uvijek postio,spada u vrstu posta koja se smatra mustehabom.
Svaki post mimo toga u danima i situacijama kada nije zabranjeno postiti spada u dobrovoljni post za koji covjek ima nagradu.


U prvu vrstu spada:
-Post cetvrtkom i ponedeljkom

Poslanik s.a.v.s. je postio posebno ta dva dana.O tome je Aisa r.a. obavijestila Rebiatul-Garia,kada ju je upitao o postu Allahovog Poslanika s.a.v.s. i rekla:
Posebno je postio ponedeljkom i cetvrtkom.(Tirmizi hasen-garib,Albani ga je ocjenio vjerodostojnim,Nesai,Ibn Madza ga isto prenose)

Allahov Poslanik s.a.v.s. veli:Djela se predocavaju(Allahu) ponedeljkom i cetvrtkom,pa volim da se moje djelo predoci,dok ja postim.(Tirmizi-Hasen garib,Albani ga je ocjenio vjerodostojnim)

-Post tri bijela dana
To su tri dana u cijim nocima Mjesec biva pun sredinom mjeseca.
Allahov Poslanik s.a.v.s. postio ih je redovno.Od Ebu Zerra r.a. prenosi se da je rekao: Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao je:
Ko od vas bude postio tri dana u mjesecu.(Nesai,Ahmed,Ibn Hiban)

Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: Oporucio mi je moj prijatelj Poslanik s.a.v.s. da postim tri dana svakog mjeseca,klanjam duha-namaz i da klanjam vitr prije nego sto zaspem.(Buhari i Muslim)

-Post na dan asure
Allahov Poslanik s.a.v.s. postio je posebno taj dan,za razliku od ostalih i naredio da se posti.Kada je dosao u Medinu,zatekao je jevreje kako ga poste i velicaju,pa je rekao:
Mi smo preci Musau od vas,pa ga je posjetio i naredio mu da posti.(Muslim)
To je bilo prije nego sto je postao obavezan post mjeseca ramazana.Nakon sto je postao obavezan post mjeseca  ramazana rekao je: Ko hoce neka ga posti,a ko hoce moze ga ostaviti.(Muslim)

To znaci da je Poslanik s.a.v.s. opovrgao njegovu obaveznost zbog obaveznosti ramazanskog posta,medjutim ostao je kao mustehab i potvrdjeni sunnet.
Muslim u svome Sahihu prenosi od Abdullaha ibn Abbasa da je Allahov Poslanik s.a.v.s. nakon sto mu je receno da je to dan koji jevreji i krscani velicaju,rekao:
Ako ostanem ziv sledece godine,postit cu deveti dan.Medjutim Allahov Poslanik s.a.v.s. umro je prije sledece godine.(Muslim)

Imam Tirmizi kaze: Islamski ucenjaci razilace se o tome kojeg dana asura.Neki od njih kazu da je devetog dana,a drugi desetog.Prenosi se od Ibn Abbasa r.a. da je rekao: Postite deveti i deseti dan i razlikujte se od jevreja.Taj hadis za svoje misljenje uzimaju imami:Safi,Ahmed i Ishak,a vjerodostojno se prenosi da post tog dana brise grijehe od prethodne godine.(Muslim)

-Post na dan Arefata za onoga ko nije na Arefatu
Vjerodostojno se prenosi od Allahovog Poslanika s.a.v.s. da je o tome rekao:
Brise grijehe od prosle i naredne godine.(Muslim,Ahmed,Ebu Davud,Tirmizi i Ibn Madze)

-Post sest dana mjeseca sevvala
Allahov Poslanik s.a.v.s. ih je postio.Vjerodostojno se od njega prenosi da je rekao: Ko bude postio ramazan,a zatim iza njega sest dana sevvala,kao da je postio citavu godinu.(Muslim,Ahmed,Ebu Davud,Tirmizi i ibn Madze
)

 
Ibn Qajjim El Dzevzijje-Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi
 
 
04.06.2009.

Kada umre samilost u ocevom srcu

Kada umre samilost u ocevom srcu

Kada umre samilost u ocevom srcu

'
Mali Muhamed je zaspao. Oko 2:30 poslije pola noci probudio se Muhamed ponovo govoreci:’ Moj stomak nije vise stomak Nadire! Umrijet cu!’ Nadir je ponovo pokusao utjesiti brata ali nije bilo koristi. Usutio je Muhamed zatim pogledao brata Nadira nasmijao se velicanstvenim osmijehom i rekao:’ Nadire, ja te volim, volim svoje sestre i majku ali samo babu ne volim’.

Kada umre samilost u ocevom srcu

Ova prica pocinje vjencanjem jednoga mladica sa sa jednom djevojkom, cija je majka bila jako radosna da joj se kcerka udala bas za tog mladica, jer je mislila da ce je on lijepo paziti. Nakon odredjenog perioda shvatila je djevojka da taj mladic nije muz kakvog je ona ocekivala, vec je bio bolestan i nije shvatao ozbiljnost braka niti njegovu odgovornost.

Pokusavala je djevojka da popravi svoga muza, ali nije uspijevala. Pokusavala je i da bude strpljiva da joj se ne bi ljutili njeni i tako je sa njim provodila dan za danom. Dobili su cetvero djece, dva sina i dvije kceri. Sa djecom su se povecali i problemi tako da bi se on ljutio za sitne stvarcice.

Nije bilo vise zivota sa njim pobojala se djevojka za svoju djecu i zatrazila je razvod. I zbilja nakon pozurivanja i zahtjeva od nje i njenih roditelja pristao je na razvod ali rahatluk za ovu djevojku nije da je poceo, nego je jos vise nestao, kada je njen muz poceo traziti da joj oduzme djecu.

Sve njene prijedloge o dogovoru u vezi sa djecom on je mlatio o zid i nastavio je da je muci odvajajuci joj od nje djecu. Nakon nekog perioda zaprosio ju je drugi mladic. Njen otac je prihvatio ponudu i desilo se vjencanje. Kada je njen prvi muz saznao za dan svadbe, poslao joj je te srijede njenu malu kcerkicu koja je imala cetiri godine ne zbog milosti i sazaljenja nego iz zavisti i ljubomore dok je ostalo troje djece zadrzao kod sebe.

Da bi povecao patnju njihove majke ozenio se sa zenom tvrda srca kao i on i nacinio ih njenim slugama. Kao sto je receno ova druga zena je bila primjer svome muzu u trdokornosti i mrznji. Ponasala se divlje prema djeci. Djeca su cistila kucu i bila njene sluge a ako bi se usprotivila tukla bi ih telefonskom zicom i kablom za vodu. Oko 10 sati u vece, ulazila bi osmogodisnjoj djevojcici u sobu i stavljala bi joj mokru postelju da u nju spava a zatim bi zakljucavala za njom vrata. Isto tako je radila i sa njenom bracom, Nadirom 10 godina i Muhamedom 12 godina starim. Zakljucavala bi im vrata sve do slijedeceg dana. A na vama je da zamislite djecu kako se ponasaju nocu nakon sto su imali sretne uspavanke kraj svoje majke.

Sve se ovo desavalo pred ocima i uz pomoc njihova oca, uz njegovo znanje. Zivjela su ova djeca u dzehennemu i otac im je postao otvoreni neprijatelj i uzrok njihove patnje. Nakon nekog perioda Allah je htjeo da se djeca smire od patnji cak iako je bilo nekih gubitaka.

Toga cetvrtka krenula je maceha da zakljuca vrata nakon veceri. Oko 12 sati u ponoc nije se mogao strpiti desetogodisnji Muhamed jer trebao je ici u wc. Nije se mogao strpiti do jutra i ustao je da kuca na vrata. Nakon, otprilike, cetvrtinu sata, dodje ljuta maceha vicuci:’ Sta je, sta nas budis!?’ –‘Teto, trebam u wc.’ Odgovori djecak. ‘ Samo wc!? I zato si nas probudio! A zasto sam ja stavila ovaj sud ovdje!?’

Udarila je Muhameda tako jako da je on pao na svoj mali stomak dok je ona odlazila i ponovo zakljucala vrata. Ona se vratila svome muzu a mali Muhamed je ostao na podu lezeci cijeli jedan sat jececi i placuci zbog jacine bola koji je osjecao. Njegov brat Nadir je pokusavao da ga smiri i zbilja je uspjeo u tome.

Mali Muhamed je zaspao. Oko 2:30 poslije pola noci probudio se Muhamed ponovo govoreci:’ Moj stomak nije vise stomak Nadire! Umrijet cu!’ Nadir je ponovo pokusao utjesiti brata ali nije bilo koristi. Usutio je Muhamed zatim pogledao brata Nadira nasmijao se velicanstvenim osmijehom i rekao:’ Nadire, ja te volim, volim svoje sestre i majku ali samo babu ne volim.’ Zatim zatvori oci. Da, umro je Muhamed i mogao je Nadir da poludi nakon sto je saznao da mu je brat preselio na Ahiret medju njegovim rukama a sta bi smo i ocekivali od ovoga maksuma sa deset godina.

On je odradio posao koji ni mnogi odrasli ne bi mogli uraditi. Zatvorio mu je oci zatim je uzeo vodu koju im je ostavila ta sova i okupao brata!!! Da! Ogasulio ga bas onako kako ih je poucio njihov ucitelj u skoli i umotao ga u prekrivac za krevet jer je mislio da se tako sa tim umotavaju mejiti.

Okrenuo ga prema Kibli i klanjao mu dzennazu !!! Allaah! Nakon sto je sve svrsio okrenuo se prema vratima i kucao je sve od 3 sata u jutro pa sve do podne slijedeceg dana. Ocula je maceha kucanje pa se ljuta obratila muzu: ’ Tvoja djeca! Sta im je pa me cijelu noc bude!? Ustani i vidi sta hoce ili cu ih ja, tako mi Allaha, zaklati!’ Ustao je otac ljutit i uputio se prema sobi. Otvorio je vrata i ljutito progovorio:’Sta je, sta hocete!?’ ‘Umro je Muhamed’, rece Nadir.

Brzo se okrenu otac prema Muhamedovoj postelji, opipa mu puls i pronadje da je mali Muhamed hladan kao led. Podigao ga je i otisao sa njim do najblize bolnice gdje su ga obavijestili da mu je pukao mokracni mjehur i da mu je sin umro prije 9 sati. Mogao je otac tada da poludi a vi zamislite u kakvom se stanju nasla njegova majka kada je cula za smrt svoga maloga sina Muhameda. Nakon ucjene njene majke, da ce objaviti da su oni uzrok smrti malom Muhammedu ako ne puste ostalu djecu njihovoj majci, uz veliki strah, isporucili su Nadira i njegovu sestru mrski otac i njegova supruga njihovoj majci.

Onaj koji je prenijeo ovu pricu je jedan od njihovih komsija i kune se Allahom da je ova prica istinita i da je licno vidio posljedice mucenja djece na njihovim ledjima.

''Onoga dana kada svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje je uradio i hrđavo djelo koje je učinio - poželjeće da se između njih i njega nalazi udaljenost velika. A Allah vas na Sebe podsjeća i Allah je milostiv prema Svojim robovima.'' (Kur'an; Ali Imran, 30)

P.S.Preuzeto sa stranice http://www.n-um.com/
 
03.06.2009.

Opomeni brata i moli za njega

Opomeni brata i moli za njega

Ibn Ebi Hatim prenosi da je Poslanik a.s. govorio ljudima: „Kada Allah dz.s. poslanike Dženneta uvede u Džennet a stanovnike Džehenema uvede u Džehenem upitat ce: „O stanovnici Dženneta koliko ste vremena proveli na dunjaluku?. Dan ili dio dana, reci ce. On Uzvišeni ce reci: „Divno je to što ste stekli za tako kratko vrijeme. Moje zadovoljstvo, moju milost i moj Džennet. Boravite u njemu vjecno“. A potom ce On, Uzvišeni, stanovnike Džehenema upitati: „O stanovnici vatre koliko ste vi vremena na dunjaluku živjeli?“.

 

Dan ili dio dana, reci ce. On, Uzvišeni, ce reci: „Ružno je to što ste stekli za tako kratko vrijeme, moju vatru i moj prijezir. Boravite u njoj vjecno“. Allah dž.š. objavljuje: „Mislite li vi da smo Mi vas uzalud stvorili da Nama vraceni necete biti.“ Uzalud stvoreni nismo. Tu smo jasno odredenim ciljem, nedvosmisleno definisan zadacom, knjigu imamo iz koje ucimo i po cijim propisima život trebamo urediti, knjigu koja nas stalno Istini vraca. Onaj koji knjigu objavljuje, On je: Onaj koji prašta grijehe, prima pokajanje, žestoko kažnjava ali i obilato nagraduje, osim Njega drugog Boga nema, Njemu se sve vraca“.

Jezid Ibn el Esam pripovijeda: Bijaše jedan covjek iz Sirije koji je cesto dolazio Omeru r.a. a onda je nakon izvjesnog vremena prekinuo dolaziti kod halife Omera. On se kod svojih suradnika zainteresirao za tog covjeka a oni mu rekoše –odao se alkoholu. Omer r.a. napisa mu pismo i u pismu ajet i rece svojim saradnicima: Molite Allaha dž.š. za svoga brata da se iskreno pokaje i da mu Allah dž.š oprosti a kad covjek u Siriji pismo dobi i kad ga procita neprestano je ponavljao ajet: „Allah je Onaj koji prašta, koji prima pokajanje, koji žestoko kažnjava i obilno nagraduje, nema Boga osim Njega, Njemu se sve vraca“.

Neprestano je, zabilježeno je, i placuci ponavljao ovaj ajet dok s enije pokajao i leda alkoholu okrenuo. Kad Omer cu za to rece im: Ovako postupajte prema bratu svom koji je posrnuo. Upsravite ga, osnažite ga, ne budite šejtanov pomagac protiv njega...“ Mi smo draga braco obavezni jedan drugog opominjati, upozoravati, na pokajanje i sedždu poticati kako bi i opomenuti i opominjac zaslužili Džennet. Eto tu pokraj nas, tu s nama, može biti u našim kucama može biti žive ljudi koji psuju. Opomenimo ih da to što cine je grijeh, opomenimo ih poslanikovim hadisom u kojem veli: „Medu najgore grijehe spada psovanje i proklinjanje svojih roditelja“.

Ashab upita: Poslanice kako to covjek proklinje i psuje roditelje sebi? Poslanik kaže: „Covjek opsuje drugom covjeku i on mu uzvrati i tako proklinje covjek i psuje roditelje sebi i cini jedan medu najtežim grijesima“. Psovka je u našem govoru postala poštapalica a dužni smo, obaveza nam je ne ostaviti covjeka koji griješi vec ga opomenuti, obaveza nam je, Omer r.a. nas savjetuje da covjeka koji griješi uspravimo, osnažimo, da mu kažemo da poslanik Muhamed a.s. opominje- psovanje muslimana je grijeh a njegovo ubistvo kufr. Zato budimo svjesni da smo na zemlji sa jasnim ciljem, sa jasno definisanom zadacom, imamo knjigu iz koje ucimo a ona od nas trazi da zivot po propisima iz nje uredimo...pa kad se s ove džume razidemo misiju svoju zemaljsku ispunjavajmo i nebudimo pomagaci šejtanu jedan protiv drugoga vec opominjimo se kako bismo bili od onih kojima ce Allah dz.s. reci: Divno je to što ste stekli za tako kratak period življenja na dunjaluku a stekli ste moju milost, moj oprost, moj Dzennet.Noravite u njemu vjecno.

Izbacimo iz rjecnika našeg ružnu rijec koju Uzvišeni u Knjizi zabranjuje i poslanik Muhamed a.s. hadisom na nju opominje a psovka se zove. Eto, tu pokraj nas zajedno s nama, može biti u našim kucama žive ljudi koji kockaju. Opomenimo ih ajetom iz knjige: „Šejtan želi medu vas neprijateljstvo umetnuti kroz alkohol i kocku“. Opomenimo sve one kojima je cesta odrednica kladionica, da sve što steknu na taj nacin haram je i sve što potroše u tu svrhu haram je. Opomenimo ih poslanikovom opomenom. A poslanik opominje: „Niko od vas nece stupiti korak ispred Stvoritelja na buducem svijetu dok ga On ne bude pitao kako si imetak sticao i u šta si ga trošio“. I oni koji ce u Džennet i oni koji ce u Džehenem jednak su odgovor Gospodaru dali kad ih je pitao koliko su živjelu na dunjaluku.

Oni rekoše: dan ili dio dana. Kratko su živjeli. Onima koji su taj dan iskoristili Allah dž.š. kaže- divno si živio, šansu si svoju iskoristio, onima koji su taj dan zloupotrijebili Allah dž.š. kaže- ružno si živio, propustio si ali povratka nema. Duzni smo jedni druge opominjati i djeci svojoj kod kuce reci ne idite na ona mjesta gdje se grijeh cini a opominjem nas braco da naša djeca mnogo para i vremena posvecuju haramu koji se kladenjem zove. Ako zatvorimo oci pred tim saucestvujemo u cinjenju grijeha. Eto tu pokraj nas, s nama dakle, može biti, ne do Allah, žive ljudi koji piju, alkohol piju. Allah dž.š. opominje da je to grijeh težak, Muhamed a.s. brojnim hadisima to naziva majkom svih zala. A hadiske zbirke bilježe, izmedu ostalog, i dva odgovora dvojice ljudi koji su taj grijeh cinili pa spoznali da ga ne trebaju više ciniti. Abduallah Ibn Džuda upitan zašto je prestao piti kaže: Ne želim više u svoj stomak unositi tu ludost.

Osvanem pametan a omrknem budala. Odlucio sam prekinuti s tom praksom. A.Ibn Hatim veli, kad ga njegovi jarani iz vremena kad je pio s njima, pitaju zašto to više ne cini, on kaže: ne želim unositi u sebe ono što moj razum muti. Mi smo obavezni jedni druge opominjati, upozoravati, na tevbu podsticati. Omer r.a. onom u Siriji koji se alkoholu predao piše ajet: „Allah dž.š. oprašta grijehe, prima pokajanje, On žestoko kažnjava i obilno nagraduje. Nema Boga osim Njega. Njemu cete se vratiti“. Nema Boga osim Njega a ti odaberi šta ceš kod svoga Gospodara naci, kaznu žestoku ili nagradu obilnu. Uzvišeni Bog ceka. Pokajanje.

A mi smo obavezni, ponavljam, opominjati se medusobno kako bi i opominjac i opomenuti bili docekani kod Gospodara svjetova rijecima: „Mir neka je na vas, spašeni ste. U Džennet da boravite vjecno stupite“. Draga braco, tu pokraj nas, zajedno s nama, može biti – a utjecemo se Bogu od toga, i u našim kucama žive ljudi koji se drogiraju a o njoj Ibn Tejmije kaže ovo: U drogama je više zla nego u alkoholu pa su one posebno zabranjene. Ko bi smatrao da su dozvoljene otpadnik je od Islama kojem nece biti klanjana dženaza, niti ce se ukopati u muslimansko mezarje. Droge uzimaju samo nevaljalci i griješnici, radi prividnog raspoloženja. One uništavaju zdravu ljudsku prirodu i razum, raspaljuju ljudske strasti, umrtvljuju ljudski ponos i dostojanstvo. To je prokleti gutljaj grijeha i podsjeca nas na ajet Uzvišenog: „Ne ubijajte sami sebe“. Naša obaveza na zemlji proistekla iz Kur'ana a prema Bogu, sebi i drugima nece se završiti izlaskom sa džume. Naša obaveza pocinje tek kad izademo sa džume. Da jedni druge opominjemo, da jedni druge od vatre cuvamo i da na taj nacin sebi srecu na ovom svijetu tražimo.

Uzvišeni Bože daj nam snage i razuma, odlucnosti da se zajednicki suprostavimo onome što nas kao pojedince i pojedince ubija. Amin.


Preuzeto sa stranice http://www.nur-islam.com/

 
 
03.06.2009.

O sufijama

Kaze Hatib Bagdadi u svojoj Knjizi:Cast sljedbenika hadisa slijedece: A kad bi sljedbenik logike radio s onim sto mu koristi od nauke i kad bi trazio sunnet Poslanika s.a.v.s. Gospodara svijetova nasao bi ono sto bi mu bilo dovoljno bez icega drugog zato sto sunnet(hadis) obuhvata spoznaju osnova tevhida i objasnjenje onoga sto je doslo u onome obliku obecanja i prijetnje;i vijesti o svojstvima dzenneta i dzehennema,i o onome sto je Allah pripremio u njima za bogobojazne(dzennet) i one koji to nisu(dzehennem) i ono sto je Allah stvorio u zemljama i nebesima i u hadisu se nalaze se nalaze price vjerovjasnika i vijesti o onim skromnima i pravim evlijama(e na na nacin na koji su to predstavili neprijatelji Islama tj sufije) i onim koji "savjetom" dostavljaju Islam;a ima i komentar knjige Allahove i ono sto ima u njoj od vijesti i opomene Sveznajuceg i rijeci ashaba u propisima sacuvanom od nji.
Uzviseni je Allah sljedbenike hadisa ucinio osloncem Svog serijata i On s njima unistava svaku drsku novotariju;oni su Allahovi predstavnici medju Njegovim stvorenjima i oni su posrednici izmedju Muhammeda a.s. i njegovo ummeta;i oni su mudztehidi u ocuvanju Poslanikovog govora;njihovo svjetlo zraci,njihov je ugled i vaznost besprekorna;a svaka stranka koja ide za svojom pozudom dotjerava svoj stav koji zeli nametnuti,osim sljedbenika hadisa;njima je Kur'an izvor i oslonac a sunnet im je nepobitan dokaz;i Poslanik je a.s. njihova stranka,jer oni njemu pripisuju porijeklo svojega znanja;oni se ne okrecu prema raznim misaonim pogledima,kojim se suprostavlja,Allah ce ga onemoguciti,a ko im je neprijatelj,Allah ce ga ostaviti na cjedilu.

Iz knjige svjetlost imana tama nifaka gornje navedeno

Vrste Sirka,poput Ajvatovica,Turbeta,7 brace itd..

1.Sirk u dovi-To znaci upucivati dove drugom mimo Allahu dz.s. npr traziti opskrbu ozdravljenja i tome slicno.I sve to traziti od vjerovjesnika ili dobrih ljudi,koji su ovaj svijet odavno napustili,misleci da su onu u stanju otkloniti nevolje i uslisati dove.Kaze Allah: I pored Allaha,ne moli se onome ko ti ne moze ni koristiti ni nauditi,jer ako bi to uradio bio bi uistinu nevjernik (Junus 106)
A Poslanik s.a.v.s. kaze: Ko umre pripisujuci Allahu sudruga,ucice u Vatru(Buhari)
A da je upucivanje dove mrtvima ili odsutnima pravi sirk,svjedocice nam rijeci Uzvisenog: A oni koji se pored Njega klanjate,ne posjeduju nista.Ako im se molite,ne cuju vasu molbu,a da i cuju,ne bi vam se odazvali;na Sudnjem danu ce poreci da ste ih Njemu ravnim smatrali.I niko te nece obavjestiti kao Onaj koji zna.(Fatir 13-14)

2.Sirk u Allahovim svojstvima,kao sto neki ljudi vjeruju da su poslanici i evelije znali nepoznato tj nevidiljivo.Kao odogovor na to kaze Allah Uzviseni:U Njega su kljucevi svih tajni,samo ih On zna.(En'am 59)

3.Sirk u iskazivanju ljubavi tj voljeti nekoga kao sto se voli Allah,kaze Uzviseni:Ima ljudi koji su umjesto Allaha kumire prihvatili,vole ih kao sto se Allah voli,ali pravi vjernici jos vise vole Allaha.(Bekare 165)

4.Sirk u iskazivanju pokornosti tj pokoravanje sejhovima i hodzama u grijesenju misleci da je to dozvoljeno.Kaze Uzviseni:Oni pored Allaha bogovima smatraju svecenike svoje i monage svoje.(Tevbe 31)Ovo se pokorovanje isto tako iskazuje tim sejhovima i hodzama kada nesto halale a drugo harame i niko im na to neprigovori.

Kaze nas primjer i uzor Muhammed s.a.v.s: Nema pokoravanja stvorenom u grijesenju prema Stvoritelju.(Ahmed)

5.Sirk zvani hulul.To je vjerovanje da je Allah dz.s. utopljen u sva ziva bica,a isto tako i bica u Njemu.Osnivac ovog bolesnog vjerovanja je sufija po imenu Muhjidin ibn Arebi koji je rekao: "Gospodar je rob,a rob je gospodar-zbog ovih rijeci Islamska je ulema proglasila ovog covjeka kafirom(ali doticni/doticna je nedavno otkrila se postom o Arebiju,Allahu Ekber,jos ce vas Allah dz.s razotkriti insa Allah :))

Drugi Sufija(dervis) kaze:A pas i svinja nisu drugo do naze bozanstvo a Bog nije nista drugo nego onaj svecenik u crkvi"

6.Sirk vladanja tj upravljanja.To je vjerovanje sufija i njima slicnih,da neke evlije(bogougodnici) raspolazu snagom upravljanja svemirom.Takve oni nazivaju AKTAB i pored toga u sta oni vjeruju kao da necuju rjeci Allahove s kojima On pita mnogobosce:
I ko upravlja svim?-Allah-reci ce oni.(Junus 31)

7.Sirk u strahu.To je vjerovanje da neke evlije i mrtvaci ili neki odsutni posjeduju moc nanosenja stete,zbog straha kojeg izazivaju kod ljudi.Kur'an upozovarava muslimane na ovu vrstu sirka,pa kaze:Zar Allah nije dovoljan robu Svome?A oni se plase onima koji se pored njega klanjaju.(Zumer 36)A sto se tice straha od tmine ili nekih divljih zivotinja,pa to je sasvim normalno i nema nikakve veze sa sirkom.

8.Sirk u vladavini.To je izdavanje zakona koji su u suprotnosti s Islamskim i da onaj koji izdaje taj zakon argumentira to na taj nacin sto kaze da je Islam za ovo vrijeme nemocan kao zakonik.Ovo obuhvata vladara i onoga koji zivi pod tim zakonom.I ovo je sirk ako onaj koji zivi pod tim zakonom ucestvuje u misljenju s onim koji taj zakon izdaje.

9.Najveci Sirk unista sve poslove.I ovaj Sirk Allah dz.s. neoprasta,osim sa pokajanjem i ostavljanjem sirka.Kaze Uzviseni: A tebi i onima prije tebe,objavljeno je Ako bude Allahu druge ravnim smatrao,tvoja dijela ce sigurno propasti,a ti ces izbuljen biti.(Zumer 65)

Citat iz knjige Kafi fi redi ala el-vehabi,ciji je pisac oboljeli sufija koji kaze: (((Allah ima robove koji necemu kazu budi i ono bude".)))Ovi su najveci lazljivci i mnogobosci.Dragi brate i cjenjena sestro,ti koji/koja volis istinu poslusaj Allahove rijec u poglavlju Jasin pa ces se uvjeriti da ti ljudi nisu ljudi vec zivotinje.Jer Allah dz.s. kaze: I zaista,kada On nesto hoce,samo za to rekne:budi i ono bude(Jasin 82)..Samo On stvara i upravlja(El'A'raf 54)

Sirk u ibadetu.To je obozavanje odredjene licnosti za koju se vjeruje da posjeduje bozanske moci.Pa neznalice od njih traze pomoci kada se nadju u nevolji ili nezgodi.A ovo je stvarna cinjenica u Islamskom ummetu danas.A jos veci grijeh od ovih neznalica snose neki sejhovi koji podrzavaju ovu vrstu sirka,ali je nazivaju imenom "Tevesul" tj posredovanje.nazivaju ovaj sirk durgim imenom,jer je posredovanje,trazenje od Allaha posrednistvom neke licnosti,a to je kriscansko vjerovanje koje predstavlja kufr.Ti ljude rade na taj nacin sto izgovaraju sledece rijeci: Pomoc Allahovog Poslanice,ja Dejlani.(Dejlani je covjek za koga sufije vjeruju da je bio evelija,sto je daleko od stvarnosti)

Sirk u Allahovim svojstvima.I ova vrsta sirka raprostranjena je medju sufijama i medju onim koji prijatelju sa njima.A sufija po imenu Busajri hvaleci Muhammeda a.s. kaze: A od tvoje dobrote je ovaj svijet i njegova stetnost i od tvoga je znanja znanje pera i levha(Lewh je ploca u kojoj se nalaze stvari koje je Allah odredio covjeku i osim Njega uzvisenog niko drugo ne posjeduje znanje o onome sto se u levhu nalazi,ali eto ovaj "Busri" tvrdi obrnuto da Allah dz.s sacuva)..Odavde su neki ljudi ubjedjeni da vide Muhammeda a.s. zivog kako sjedi sa njima.I tonuci dalje u toj svojoj zabludi oni kazu da u tom njigovom susretu sa Poslanikom s.a.v.s. upucuju njemu pitanja o tajnama ljudi koje se ticu samo njihovog osobnog zivota.I nakon toga "znaju" tajne ljudi i onih koji su oko njih tj koji se o njima druze.(znali koji sufija moje tajne da mi kaze jer neznam ih ni ja sam:))I nakon svega oni smatraju da posjeduju upravljanje tim licnostima i da im te licnosti moraju biti poslusne.

Izvod iz knjige,radjene u Kuvajtu pod nazivom "Put spasene zajednicice"a mozete je procitati i naci na ovom mjestu http://www.islamhouse.com/p/196242

Inace stranica www.islamhouse.com nije nasa stranica,pametan nek prostudira i pogledaa ujedno i da razbijem teletabisima sa Tv-a izraz nezadovoljstva,sve dok im se boje neistope :))

P.S.A pazite pomno Allahu Ekber,takvozvani doticni u postu koji kontrira navodi primjere a nijednog tog alima kojeg spominje nije imenovao,kao pejzaz u magli bez glumca,imena i prezimena,Allahu Ekber sadaka osmjeh :))I sto je zanimljivo i oko toga se Ulema nerazilazi,po pitanju zena da su posle dedzala tj medju najvecim  iskusenjem na dunjaluku,i da ce vecina stanovnika u Dzehenemu biti zene,a piskaraju li piskaraju:))Savjet sestrama,Namaz!Hidzab!Literatura!Halka sa sestrama ne sa muskim..

Onaj ko želi provjeriti podatke o sufijskim zabludama neka se obrati na sljedeća sufijska djela:

- 'El-Futuhat El-Mekkije', koju je napisao Ibn Arebi,

- 'Kutu el-kulubi' koju je napisao Dževni

- 'Et-Tavasin' koju je napisao Halladž.

Ta djela su osnovni izvori 'njihove vjere' i ona su prepuna širka i kufra, tako da su onome ko se na njih osloni dovoljna da ga odvedu na dno džehennema.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.06.2009.

Izjave neki od Sufija-pa sami prosudite

Neke od Izjava Sufija,sami razlucite,dali je to u dometu normalnog insana..

Ebu Jezid El-Bistami je govorio: "Da mene jedanput vidiš, bolje ti je nego da vidiš Allaha hiljadu puta." Kada je jedan čovjek pokucao na njegova vrata on je uzvratio: "U kući nema nikog osim Allaha."

Halladž, sufija kojem je sablja šerijata odsjekla glavu zatrovanu nevjerničkim idejama, je tvrdio 'da su mu lično od Allaha s.v.t. stizala pisma koja je Allah napisao Svojom rukom'.

Neki derviši smatraju da je moguće vidjeti Allaha i na dunjaluku. Ed-Dusuki je izjavio: "Ja sam na nebesima vidio svoga Gospodara. Govorio sam s Njim, dok je On bio na Svome Kursu (prijestolju)."
Eto oni mogu ono što poslanici nisu mogli, Musa a.s. kojeg je Allah odlikovao nad ostalim svijetom, je molio Allaha da mu se pokaže, kako bi Ga vidio. Poslušaj šta mu Allah s.v.t. kaže: "Gospodaru moj, ukaži mi se da Te vidim!" – "Ne možeš Me vidjeti" – reče -, "ali pogledaj u ono brdo, pa ako ono ostane na svom mjestu, vidjećeš Me!" I kad se Gospodar njegov onom brdu otkri, On ga sa zemljom sravni, a Musa se onesviješćen strovali. Čim se osvijesti, reče: "Hvaljen neka si! Kajem Ti se, ja sam vjernik prvi!"

Ebu Jezid El-Bistami je govorio: "Neka sam ja slavljen, neka sam slavljen, kako sam ja samo uzvišen! Allaha mi, moj bajrak je veći od Muhammedovog! Pod mojim bajrakom su svi vjerovjesnici od ljudi i džinna!"

A drugi tvrde da njihovi šejhovi Poslanika s.a.v.s. vide u budnom stanju. To se samo njima 'dešava'. Poslanika s.a.v.s. nakon smrti i ukopa niko od ashaba nije vidio, ali eto danas među dervišima ima i onih koji su bolji od njih i tako nešto mogu. Da nas Allah sačuva od takvih gluposti.

Ahmed Et-Tidžani, (1815. god.) je tvrdio da se susreo s Poslanikom s.a.v.s. i s njim direktno razgovarao, pa mu je Poslanik s.a.v.s., rekao da uči slijedeći salavat: "Allahumme salli 'ala sejjidina Muhammedinil – fatihi lima aglika, vel-hatimi lima sebeka, nasiril-hakki bil-hakki, el-hadi ila siratikel-mustekim, ve 'ala alihi hakka kadrihi ve mikdarihi el 'azim.", i rekao mu: "Ko ga prouči jedanput kao da je proučio Kur'an 6000 puta.[2] Svaki komentar na ovo je suvišan.


Tako je Ed-Dusuki izjavio: "U mojoj ruci je bio džehennem, pa sam ugasio njegovu vatru, i džennet pa sam otvorio njegove kapije. Niko me neće posjetiti, a da ga neću uvesti u džennet zvani Firdevs… I nikada evlija nije bio sjedinjen s Allahom, a da s Njime nije razgovarao kao što je Musa a.s. s Njime razgovarao."

Eš-Ša'rani kazuje: "Šejh Ibrahim bi pri ulasku u neko nepoznato mjesto, selam poimenice nazivao svakom pojedincu, i malom i velikom, kao da je među njima odrastao. Potom bi se potpuno go popeo na mimber i održao ljudima hutbu."

El-Menavi nam govori o kerametima Muhammeda Es-Sa'idija: "Njemu su se događali mnogi kerameti, od kojih je i to da bi mu došao lav, pa bi ga on zajahao i na njemu išao kuda god hoće."

A za šejha Ahmeda Es-Sadija kaže: "Kada bi šejh Ahmed pao na sedždu ostao bi na njoj godinu dana, tako da bi na njegovim leđima nikla trava i drugo rastinje."
Jedan od sufijskih kutbova kaže: "Da se ne stidim Allaha pljunuo bih na Njegov džehennem i on bi se pretvorio u džennet."

Boljeg vica nisam u zivotu cuo: i kazem SubhanAllah zar postoje ovakvi ljudi,a pazite izjave:
Eš-Ša'rani priča o kerametima šejha Jusufa El-'Adžmija: "Pogledao je u psa pa su ga počeli svi psi slušati i slijediti. Kada bi krenuo svi psi bi krenuli, a kada bi zastao svi bi zastali. Javili su to šejhu Jusufu, pa je poslao čovjeka do tog psa da mu kaže: 'Neka si bijedan i jadan', pa su se psi okrenuli protiv njega i počeli ga ujedati. Potom je šejhov pogled ponovo pao na tog istog psa, pa su ga psi ponovo počeli poštivati. I kada se pas razbolio, dolazili su mu psi sa svih strana i za njim žalosno plakali. Krepao je, pa je tuga za njim među psima porasla. Posvuda se čuo lavež pasa. Nekim ljudima je došao ilham (nadahnuće) da tog psa pokopaju. I od tada su svi psi koji su ga poznavali, svake godine posjećivali njegov kabur. A kakav bi tek ugled imao čovjek kojeg bi on pogledao?!"

"Učeniku Ebu Jusufa Ed-Dehmanija je umro sin, pa se ražalostio. Došao mu je šejh Ebu Jusuf i njegovom mrtvom sinu naredio: 'Ustani', i on je ustao i dugo nakon toga živio."

Ebu Talib El-Mekij kazuje: "Korak od Allahovog evlije se proteže na 500 godina. On jednom nogom stane na brdo Kaf, a drugom na neko drugo brdo i načinivši samo jedan korak obiđe cijelu zemaljsku kuglu."

Muhammed Ahmed Fergali nam kazuje o kerametu svoga šejha, pa kaže: "Jednog dana je krokodil pojeo kćerku Muhejmira En-Nekiba, pa je plačući otrčao do šejha, koji mu naredi: 'Idi na mjesto, gdje ju je krokodil pojeo i na sav glas ga zovni i reci mu da dođe kod mene'. I on ga je zovnuo. Krokodil je izašao iz vode i došao pred šejhovu kuću. Šejh je naredio kovaču da mu izbije sve zube, a potom krokodilu naredio da iz svoje utrobe izbaci djevojčicu, što je on poslušno učinio. Potom je šejh od njega uzeo zavjet da više nikada neće nikoga iz tog mjesta pojesti, i on je sa suzama u očima otišao prema rijeci."

Pazite ovu glupost uz rjeci SubhanAllah!!!
Ebu Nasir Et-Tusi nam kazuje o "kerametima" svoga šejha Muhammeda ibn Alija El-Kitanija, pa kaže: "Na tavafu (oko Kabe) je proučio 12 000 puta cijeli Kur'an."

Zamislite, ako je svaki dan proučio cijeli Kur'an koji ima 600 stranica, trebale su mu 33 godine da ga prouči 12 000 puta. A onaj ko ga prouči prije tri dana nije ga razumio. Tako nešto, zaista, niko ne može osim sufijski šejh!

Šejh Et-Tidžani za evlije kaže: "Ni jedan evlija u džennet neće ući bez obračuna, osim ja."

Jos jedan vic SubhanAllah,pa zar ljudski razum moze ovo reci a i prifatiti osim heretika?Obratite paznju na ovo:
Egipatski derviš Abdurrahim El-Kanavi priča o kerametu svoga šejha: "Dok smo, jednog dana, sjedili kod šejha, među nas je s neba sišao nekakav duh o kome ništa nismo znali. Šejh je s njim razgovarao oko sat vremena da bi se on potom uzdigao na nebesa. Pitali smo ga o čemu se to radi, pa nam je rekao: 'To je bio melek koji je počinio grijeh, pa je pao s nebesa među nas da od mene zatraži šefa'at (zagovorništvo da mu Allah oprosti). Ja sam to učinio i moj šefa'at je primljen te se on ponovo vinuo u nebesa."

Kako normalan insan koji sebe naziva muslimanom moze ovo izjaviti,citiram:
Ebu Jezid El-Bistani je govorio: "Džennet nije ništa drugo do dječja igračka." Jedan od njihovih "kutbova" je rekao: "Da se ne stidim Allaha pljunuo bih na Njegov džehennem i on bi se pretvorio u džennet."

Šejh Muhammed Morgani kaže: "Onoga ko mene vidi, i onoga ko vidi onoga koji je mene vidio… itd. (pomenuvši pet generacija koje su jedne druge vidjele) toga neće džehennemska vatra pržiti."

Sufije veličaju Iblisa, uzdižu ga i prema njemu osjećaju sažaljenje. Među njima i onih koji vjeruju da je najbolji iman Iblisov iman, zato što on nikome nije pao na sedždu osim Allahu subhanehu ve te'ala. Njemu je Allah subhanehu ve te'ala oprostio i uveo ga u džennet.

A Uzvišeni Allah u Svome Kur'anu jasno kazuje da se na Iblisa rasrdio, prokleo ga, iz dženneta protjerao i od Svoje milosti udaljio. Ali, za njih je, i pored svih tih ajeta najbolja akida (vjerovanje) Iblisova akida, zato što on nije pao na sedždu stvorenju, Ademu. Oni gube iz vida to da meleki na sedždu nisu pali zbog Adema alejhi selam, nego zbog Allahove subhanehu ve te'ala naredbe. Uzvišeni Allah za Iblisa kaže: "Meleki su se, svi do posljednjeg, zajedno poklonili, osim Iblisa; on se uzoholio i postao nevjernik."[3]

Tako je i s faraonom. On je, po mišljenju sufija, i bolji vjernik i znaniji od Musa alejhi selama, jer je rekao: "Ja sam vaš gospodar najveći."[5], i time pokazao da je sve što egzistira Bog. Tako je, po njihovom mišljenju, faraon, vjernik i zaslužuje džennet.

Eto opet sufije jedno, a Allah subhanehu ve te'ala drugo. Onaj ko je čitao Kur'an zna da Allah subhanehu ve te'ala, u veoma mnogo ajeta faraona oslovljava kafirom i garantuje mu da će ga uvesti u džehennem, a već smo vidjeli šta o njemu kažu neke sufije, pa da vidimo šta o njemu kaže Uzvišeni Allah:

"…a faraon je zaista na Zemlji silnik bio i u zlu svaku mjeru prevršio."[6]

"…a faraonove ljude zla kob zadesi. Oni će se ujutro i naveče u vatri pržiti, a kada nastupi Čas: 'Uvedite faraonove ljude u patnju najtežu!'"[7]

Masa gluposti i viceva,da Allah dz.s. sacuva od toga Amin..

A ja cu reci:Objavio je Allah dz.s. u svojoj plemenitoj Knjizi:O vjernici bojte se Allaha dz.s onako kako ga se treba bojati i ne umirite nikako osim kao muslimani.I objavio je Allah dz.s.: O vjernici bojte se Allaha i budite sa onim koji su iskreni.Znajmo draga moja  braco i plemenite cjenje sestre da je najbolji govor Allahov dz.s govor a najbolja uputa,uputa Muhammeda Mustafe s.a.v.s. I znajmo dobro da su najgore stvari novine  u vjeri,jer svaka novina u vjeri je novotarija,a svaka novotarija je zabluda a svaka zabluda vodi u Vatru,da nas Allah dz.s. sacuva od nje amin..

 
P.S.Obratite paznju na njihove tekstove,tj teme vec su zaboravili na Allaha dz.s. i na  Muhammeda s.a.v.s.,tu su sejhovi i mudre izreke SubhanAllah i naravno ples,dali je Muhammed s.a.v.s. plesao,dali su ashabi plesali i dali su tabbini plesali?Odgovor je jasan nisu,ali balet je u pitanju :))
Dajte tim plesacima baletanke,ili klizaljke i nek koju piruaetu urade,publika nek ocjeni jeli to ispovjedanje Islama ili ne Islama...
 
 
 
 
03.06.2009.

Brate sufijo, tebi govorim

Zar nije vrijeme da se osvijestiš! Zar ćeš i dalje isključivati svoj vlastiti razum, kojim te Allah subhanehu ve te'ala nije bez razloga obdario, i nastaviti da misliš šejhovom glavom? Zar ćeš prodati ahiret za dunjaluk?! Povrati se Allahu subhanehu ve te'ala dok ti nije kasno. Ne vjeruj u bajke. Truhle kosti Džejlanija i Ajvaz Dede ne mogu od tebe otkloniti nikakvu nesreću niti ti priuštiti nekakvu korist.

 

Zar tvoj um još uvijek vjeruje u lažne keramete, i zar si još uvijek zadovoljan svojom pripadnošću sekti čiji su osnivači govorili 'da im Allah subhanehu ve te'ala šalje objavu koju piše lično Svojom rukom, da jednim korakom obiđu čitavu zemaljsku kuglu, da se uspinju na nebesa i na njima vide nekakve labudove, da se kod njihovih kitaba pojavljuje nekakva tajnovita svjetlost, da iz Bosne idu u Mekku i da tamo obavljaju svaki namaz? Zar tvoj um još uvijek vjeruje u tako nešto?

Sjeti se Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je bolji od tvog šejha, sjeti se njegovog hidžretskog puta, njegovih izranjavanih nogu u džihadu. Sjeti se koliko je žudio za povratkom u rodnu Mekku. Islam je vjera koja ne izlazi izvan okvira prirodnih zakona. Tačno je da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao mu'džize, i da Allah nekim Svojim dobrim robovima daje keramete, ali ono što 'čine' neki sufijski šejhovi je prešlo sve granice. U njihove 'keramete' ne vjeruju više ni mala djeca, oni više ni za njih nisu. Pa kada ćeš i ti, brate sufijo, progledati?!

Znaj da posljednjim ljudima ovog ummeta nema selameta i spasa osim u onome u čemu su ga pronašli ashabi.

Kloni se onih koji te zovu novotarijama prije nego što nastupi Dan kada će mnogi govoriti: "Gospodaru naš, mi smo prvake naše i starješine naše slušali, pa su nas oni s pravog puta odveli; Gospodaru naš, podaj im dvostruku patnju i prokuni ih prokletstvom velikim!"[3]

"Ulazite u džehennem s narodima, sa džinnovima i ljudima koji su prije vas bili i nestali!’ – reći će On. I kad god neki narod uđe, proklinjaće onaj za kojim se u nevjerovanje poveo. A kad se svi u njemu iskupe, tada će običan puk reći o glavešinama svojim: "Gospodaru naš, ovi su nas u zabludu odveli, zato im podaj dvostruku patnju u vatri!" – "Za sve će biti dvostruka!" – reći će On-, "ali vi ne znate."[4]

Kloni se dova u kojima se krije širk i ne prizivaj onoga čije su kosti istruhle ili će istruhnuti. Ne prizivaj Allaha subhanehu ve te'ala na način koji ti nije On propisao, kao što su riječi: 'Hu… Hu…' i sl., jer izraz 'Hu…' je samo zamjenica trećeg lica, a nije Allahovo subhanehu ve te'ala ime.

Shvati da su sve vrste ibadeta, dove, zikr, obredi i sl. osnovni dio vjere i u njima nema prostora za ukus, prohtjev i ljudsko mišljenje. Onaj ko je objavio ovu vjeru, samo On ima pravo da propiše način na koji Mu se rob može približiti. I islam je samo ono što je On objavio preko Svoga Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sve drugo je novotarija koju islam strogo osuđuje. A zar neko može znati islam bolje od Allaha subhanehu ve te'ala koji ga je objavio, ili Poslanika kojeg je Allah subhanehu ve te'ala podučio i poslao da bude tumač Njegove vjere?!

Uzvišeni Allah kaže: "I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; - eto, to vam On naređuje, da biste se grijeha klonili."[5]

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ti poručuje: "…Onaj ko od vas bude dugo živio vidjeće veliko razilaženje. Vi se tada držite moga sunneta i sunneta mojih hulefair-rašidina. Toga se čvrsto prihvatite, a klonite se unošenja novina u vjeru, jer svaka novina u vjeri je novotarija, a svaka novotarija je zabluda."

Molim Allaha subhanehu ve te'ala da moju braću derviše izvede iz tmine na svjetlo, da s njihovih očiju skine debele zastore džehaleta, kako bi uvidjeli odakle potiče nauk koji oni slijede i kuda on vodi, i shvatili da je pravi put samo ono s čime je došao Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a sve drugo zabluda.

Gospodaru uputi i nas i njih na pravi put, na put onih s kojima si Ti zadovoljan, i put onih koji slijede Tvoj Kur'an i sunnet Tvog Poslanika! Amin!

 

Gore navedeno je samo Izvod iz  kraja knjige "Upoznaj Sufizam da bi ga jos vise volio". Knjigu mozete naci na stranici http://www.nur-islam.com/  pod selekcijom Knjige ili tacnije na ovoj adresi: http://www.nur-islam.com/index.php?option=com_docman&Itemid=38

 

P.S.Cudan je vakat dosao,da pozivas na koncert,dernek,pijanku,plazu,nemoral,bludne situacije,kradju,gibet,utakmice,more,mnogi bi se odazvali bez dileme,ali kad pozivas na Kur'an i Sunnet na nagradu od Allaha ali i upozoravas na  kaznu Uzvisenog, srca neprimjete.Kad bi pozivao samo na Ljubav prema Allahu dz.s. bez  Njegovue kazne mnogi bi te tapsali po ledjima i spao bi u red sufije.Ne nikad insa Allah.Pozivanje na ljubav prema Allahu dz.s je pozivanje u ljubav prema Muhammedu s.a.v.s. Ali kada pozivas na  cisti Tewhid i kad upozoravas na ono sto se kosi Allahovim pravilima,Allahovom dz.s. govoru,kad upozoravas na fitnu,na iznosenje privatni stvari u javnost,kad upozoravas na los govor i pogresno vjerovanje,na ismijavanje ljudih (poput onih ljudi iz Gluhe bukovice),niko se neodaziva,niko ne primjeti.Drago mi je sto ce te mi biti svjedoci na Sudnjem danu insa Allah,za sva upozorenja koja iznosim i sve argumente i pisane i audio sto iznosim i koja cu iznositi Ins Allah sve dok imam daha i dok mi Edzel smrti nedodje Insa Allah,ali mi je i zao, veoma zao sto cu biti i sam svjedok protiv vas,a koga vas..oni koji se neodazivaju i koji se protive,koji neprimjete,koji ismijavaju,jer za sve ima argument Kur'an&Sunnet,video,audio i tekstualni zapis.Ali se opet protresem i kazem Rijade Nuh a.s. je pozivao 950 god a odazvalo mu se prema jednoj predaji 12 ljudi,a to je svako 80 godina jedna osoba,kazem sebi Rijade i tebe su nekad davno pozivali ali si slijep bio i nisi se odazivao,pa te je Allah dz.s. uputio kad je bilo odredjeno,kada se nisi nadao.Allah dz.s upucuje onoga koga On hoce i pomiriti se sa tom cinjenicom ali i nijetom u srcu uz rjeci: Kada bi znali vladari kraljevi i mocnici na Istoku i Zapadu sta ja osjecam u svojim prsima,potegli bi svoje sablje da mi to iscupaju istrgnu iz prsa.Ne nisam ovo ja rekao,ovo je rekao,Ibrahim ibn Edhem rahimehullah,Bio je toliko siromasan da bi kada bi htio jesti vadio iz svoga dzepa komadic hljeba koji bi se ukorio od dugog stajanja,vadio bi taj komadic hljeba iz svoga dzepa,odlazio do rjeke potapao ga u vodu a zatim ga tako vlaznog jeo.Jeo bi plakao i zahvaljivao Allahu s.w.t. na njegovoj opskrbi.Ali miri me cinjenica,od kad je vjeka i svijeta uvijek je bilo vise ljudi na stranputici a manjak na pravom putu,uvijek je bio veci korpus neznanja nego znanja,i uvijek je bilo vise na strani onog jaceg a manje na strani onog slabijeg.Ali citirat cu svog Gospodara a i vaseg: I moli da ti budu oprosteni tvoji grijesi i Gospodara svoga krajem i pocetkom dana velicaj i hvali.(El-Gafir 55)I rekao je moj Gospodar:Trazi oprosta za svoje grijehe i za vjernike i vjernice.(Muhammed 19)I jos jednom je rekao moj Gospodar: Onima koji se budu Allaha bojali i grijeha klonuli imat ce u Gospodara svoga dzenetske basce,kroz koje ce rijeke teci,u njima ce vjecno boraviti i ciste zene i Allahovu naklonost-a Allah dz.s. dobro poznaje robove Svoje-oni koji budu govorili:Gospodaru nas,mi zaista vjerujemo,zato nam oprosti grijehe nase i sacuvaj nas patnje u ognju!,oni koji budu strpljivi i istinoljubljivi i Allahu poslusni,i oni koji budu milostinju udjeljivali i koji budu u posljednjim casovima za oprost molili.(Alu Imran 15-7)Pa me obraduje ajet Allahov: Allah ih nije kaznio,jer si ti medju njima bio i Allah in nece kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti.(El-Enfal 33)

Allahumme ente rabbi la ilahe ila ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mesteta'tu euzu bike min serri sana'tu ebuu leke bi ni'metike alejje ve ebuu bi zenbi fagfirli fe innehu la jagfiruz-zunube illa ente.
Allahu moj,Ti si moj Gospodar,nema Boga osim Tebe,stvorio si me i ja sam Tvoj rob,i nastojim ispuniti obecanje i zavjet koji sam Ti dao u granicama svojih mogucnosti.Utjecem Ti se od posljedica losih djela koje sam pocinio.Tebi se vracam pomocu blagodati Tvoje prema meni.Tebi priznajem grijehe svoje,zato mi oprosti,jer osim Tebe niko drugi grijehe ne moze oprostiti.(Buhari)

 
 
 
 
03.06.2009.

Pogubnost grijeha i bereket pokajanja

Pogubnost grijeha i bereket pokajanja

Ovo je lijepa priča o čovjeku od potomaka Israilovih – koji je Allahu, dželle šanuhu, četrdeset godina činio grijeh. Nije ostao grijeh a da ga nije počinio, a pri tom se nije ni jednom Allahu, dželle šanuhu, pokajao.

Nastupi teška godina za Israilićane. Nastupi suša, a kiša prestade padati. Stoka se porazboljeva, usjevi osušiše, a rijeke presušiše. Tada se obratiše Musau, a.s.: “O Musa, moli Allaha, dželle šanuhu, da nam spusti kišu.” Musa sakupi Israilićane i reče im: “Hajde da dovu uputimo: - O Gospodaru, spusti nam kišu, Gospodaru naš, spusti nam kišu.” Ali kiša nikako da padne. Musa, a.s., uputi dovu: “Gospodaru moj, daj mi odgovor zašto ne spuštaš kišu?” Allah mu objavi: “O Musa, neće početi kiša padati sve dok je među vama rob koji MIi četrdeset godina grijehe čini, pa zbog njegovih grijeha neće vam kiša iz oblaka pasti.”

Jeste li spoznali povod za nemir u našim kućama? – To je kobnost grijeha. Jesmo li spoznali zbog čega nam je ekonomsko stanje ovako loše? – Zlokobnost grijeha.

Musa, a.s., dalje reče: “Šta da radim, o Gospodaru.” Allah, dželle šanuhu, mu odgovori: “Otjerajte ga od vas.” – Vidimo li kako griješnik izaziva srdžbu Gospodara svoga. Musa, a.s., poče vikati: “O sinovi Israilovi, preklinjem vas, među nama je rob koji Allahu, dželle šanuhu, četrdeset godina grijehe čini, pa, zbog baksuznosti njegovih grijeha, uskraćena nam je kiša. I neće kiša padati sve dok on ne ode od nas! Neka izađe!”

Griješnik je znao svoje stanje, pa se okrenu oko sebe, nebili neko drugi izasao. Niko ne izađe. Pa taj rob poče dozivati svoga Gospodara: “O Gospodaru, činio sam Ti četrdeset godina grijehe i sakrivao Si me. Ako danas izađem, propao sam. Dajem Ti zavjet da se neću vratiti na grijeh, pa primi moje pokajanje i sakrij me.” Pa se Musa, a.s., iznenadi kada kiša poče padati. Reče Musa, a.s.: “Gospodaru, kiša poče padati, a niko nije izašao?” Allah, dželle šanuhu, mu objavi:

Počela je padati kiša uslijed Moje radosti zbog pokajanja roba koji Mi je četrdeset godina nepokoran bio i grijehe činio.”

Trenutak zastani i razmisli, o ti koji prema Allahu, dželle šanuhu, griješiš!

Pa reče Musa, a.s.: “Gospodaru, pokaži mi tog čovjeka da se i ja sa njim veselim.” Pa mu Allah, dželle šanuhu, objavi: “O Musa, četrdeset godina Mi je grijehe činio, pa sam ga skrivao, zar na dan kada Mi se povratio da ga ponizim i zasramim?”

Braćo moja, ovo je naš Plemeniti Gospodar, oprašta nam sve grijehe. Pa, nije nas sramota da se od Njega tolike godine udaljavamo?

Možemo li naći goreg čovjeka od onoga koji je ubio devedeset i devet ljudi? – Poslušajmo priču koju nam prenosi slijedeći hadis:

Ebu Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Davno prije vas bio je jedan čovjek koji je ubio devedeset i devet osoba, pa je upitao za najučenijeg čovjeka na Zemlji, te su ga uputili na jednog pobožnjaka. On ode do pomenutog pobožnjaka i reče mu da je ubio devedeset i devet osoba, pa ga upita ima li za njega oprosta od Allaha, dželle šanuhu Na to mu pobožnjak reče da za njega nema oprosta. Čovjek zatim ubi pobožnjaka i namiri broj ubijenih na stotinu. Zatim je ponovo upitao za najučenijeg čovjeka na Zemlji, pa ga uputiše na još jednog učenjaka, kome je on otišao i ispričao da je ubio stotinu osoba, a zatim ga upita ima li za njega oprosta?

Učenjak mu reče: ‘Svakako! Ko te spriječava da učiniš tevbu?! Idi u tu i tu zemlju, u njoj žive ljude koji iskreno Allahu, dželle šanuhu, robuju, pa im se i ti pridruži njihovom robovanju, i nikako se ne vraćaj u svoju sredinu, jer je ona pokvarena.’

Čovjek se uputi ka toj zemlji, ali ga negdje na pola puta zadesi smrt. Zbog njega nastade spor izmedju meleka milosti i meleka kazne. Meleki milosti rekoše: ‘On je došao kao pokajnik od grijeha i srcem svojim okrenut prema Allahu,dželle šanuhu!’

Meleki kazne rekoše:‘On nikada nije učinio nijedno dobro djelo!’

Tada melekima stiže jedan melek u ljudskom liku, koga oni uzeše za sudiju.

On im reče: ‘Izmjerite rastojanje između jednog i drugog mjesta, pa kojem od njih bude bliži – njemu i pripada.’

Meleki izmjeriše rastojanje i ustanoviše da je bliži zemlji kojoj je bio krenuo, te ga uzeše meleki milosti.” (Hadis, bilježe ga: Buharija u poglavlju o vjerovjesnicima, Muslim u poglavlju o tevbi – pokajanju i imam Ahmed u Musnedu od Ebu Seida el-Hudrija, r.a.; Pogledaj: Izbor hadisa Muslimove zbirke od El-Munzurija, prijevod: dr.Šefik Kurdić, knjiga 3 (Zenica, 2004. god.), hadis br. 1920; Rijadus-Salihin, poglavlje 2, Tevba – pokajanje, hadis br. 20)

Draga braćo, uhvatimo pedalj spasa prije nego što preselimo. Taj pedalj može biti pokajanje, suza, dva rekata namaza pokajanja, poljubac majke.

Preuzeto sa http://www.nur-islam.com/


 
 
02.06.2009.

Skupocjene suze-Hajrudin Ahmetovic

Kaze Abdullah ibn Omer r.a.: Da pustim samo jednu suzu iz straha od Uzvisenog Allaha,draze mi je nego da podjelim hiljadu dinara.
Rekao je Sabit r.a: Ako moje oci nebudu plakale pa koja mi korist od njih.
Pogledajte kako su plakali a bili su najsretniji ljudi,ako ce osjecati u svojim prsima ono sto mi osjecamo,onda ce zaista uzivati.
Popravimo dragi moj brate i plemenita cjenjena  sestro svoj odnos svoju iskrenost prema Allahu subhanehu ve te'ala,pripremimo se prije nego nam smrt dodje,obracunavajmo se prije nego sto nam bude obracunavano,placimo prije nego sto dodje dan placa,pustajmo svoje suze iskreno radi Allaha dz.s prije nego sto dodje dan,kada ce ljudi umjesto suza pustat krv.
Nezaboravi hadis Allahovog Poslanika s.a.v.s: I covjek koji se u samoci sjetio Allaha s.w.t. pa su mu suze potekle iz ociju.Takvom pripada Allahov dz.s. hlad na Sudnjem danu,kad nebude drugog hlada.
Dragi moj brate,zar ima nesto sladje od suze koja se pusti iz straha od Allaha dz.s.?
Jesi li ikada upitao svoju dusu Allahov dz.s. robe,gdje sam ja i gdje su moje suze pustene radi Allaha subhanehu ve te'ala?
Jesi li se ikada upitao  dragi moj brate koliko i koliko sam suza prolio radi nekog drugog mimo  Uzvisenog Allaha dz.s.?
Koliko i koliko sam suza prolio za Asikom djevojkom?
I jesi li se upitala plemenita i cjenjena sestro,koliko i koliko sam suza prolila za svojim mladicem ?a skrtario sam i jos uvjek skrtarim da pustim samo jednu suzu za Allaha dz.s.

Objavio je Allah dz.s. u svojoj plemenitoj Knjizi:O vjernici bojte se Allaha dz.s onako kako ga se treba bojati i ne umirite nikako osim kao muslimani.I objavio je Allah dz.s.: O vjernici bojte se Allaha i budite sa onim koji su iskreni.Znajmo draga moja  braco i plemenite cjenjene sestre da je najbolji govor Allahov dz.s govor a najbolja uputa,uputa Muhammeda Mustafe s.a.v.s. I znajmo dobro da su najgore stvari novine  u vjeri,jer svaka novina u vjeri je novotarija,a svaka novotarija je zabluda a svaka zabluda vodi u Vatru,da nas Allah dz.s. sacuva od nje amin..
Spoznaja Allahove dz.s. velicine Njegove uzvisenosti Njegove vlasti snage i moci,to je ono sto zaokuplja srca vjernika to je ono sto zaokuplja srca svih onih koji obozavaju samo Jednog Jedinog istinskog Boga,dostojnog obozavanja Allaha subhanehu ve te'ala,to je ono sto zaokuplja srca svih onih koji su svoje zivote i svoju smrt podredili Uzvisenom Gospodaru Allahu dz.s.
Reci: Klanjanje moje i obredi moji i zivot moj i smrt moja,doista su posveceni Allahu Gospodaru svijetova koji nema druga i ja sam prvi musliman.
Kada rob spozna svoga Gospodara Allaha dz.s. spozna Allahovu velicinu snagu i moc,njegovo srce se ispuni strahopostovanjem,njegovi dani su ispunjeni ibadetom,postom,sadakom,sirenjem Allahove subhanehu ve te'ala vjere,upoznavanjem drugih ljudi s njihovim Uzvisenim Gospodarom,a njegove noci,njegove noci prozete su nocnim namazom,dugim stajanjem pred Allahom dz.s. ispunjenje su sjecanjem na Dan obracuna,dan kada ce svaka dusa odgovarati za ono sto je radila na dunjaluku.Njegove noci,njegove noci docekuju sabahski ezan sa suznim ocima,i tihim jecajima.Suze bogobojaznih najskupocjenije su suze,plac poniznih najsladji je plac,pokajnicki jecaji najiskreniji su jecaji.
Kaze Jezid ibn Mejsere r.a. Place se javlja kod ljudi iz 7 stvari: Plac iz radosti,plac iz zalosti,plac iz straha,plac iz rijja(pretvaranje),plac iz boli,plac iz zahvale i plac iz straha od Uzvisenog Allaha dz.s.
Dragi moj brate zar ima nesto sladje od suze koja se pusti iz straha Uzvisenog Allaha dz.s?
Zar ima nesto sladje od suze koje pusti bogobojazno oko?
Dragi moj brate,u tim trenutcima se spusta Allahova dz.s milost,u tim trenutcima se pisu i umnogostrucavaju dobra djela a brisu losa,u tim trenutcima podizu se tvoji stepeni kod Allaha dz.s.
Jesi li ikad upitao svoju dusu Allahov dz.s. robe,gdje sam ja?
Gdje su moje suze pustene radi Allaha subhanehu ve te'ala?
Kaze Ibnul Qajjim rahimehullah: Cudno li je tvoje stanje covjece,Uzviseni Allah dz.s ti je stvorio rjeke i mora,a ti skrtaris u jednoj suzi radi Allaha dz.s.
Jesi li se ikada upitao  dragi moj brate koliko i koliko sam suza prolio radi nekog drugog mimo  Uzvisenog Allaha dz.s.?
Koliko i koliko sam suza prolio za asikom djevojkom?
I jesi li se upitala plemenita i cjenjena sestro,koliko i koliko sam suza prolila za svojim mladicem ?
Koliko sam suza prolio za kucom?za skolom?za diplomom?za imetkom?za neostavarenim profitom? a skrtario sam i jos uvjek skrtarim da pustim samo jednu suzu za Allaha dz.s.
Kaze Abdullah ibn Omer r.a.: Da pustim samo jednu suzu iz straha od Uzvisenog Allaha,draze mi je nego da podjelim hiljadu dinara.
O ti koji si zaokupljen dunjalukom i prolaznim dunjaluckim slastima,o ti koji neznas ni za sta drugo nego za zadovoljavanje svojih prohtjeva i strasti,zar si zaboravio da si u posjedu Vladara svih vladara?
Zar si zaboravio da si u vlasti Uzvisenog Allaha dz.s. kojem nista nije slicno i kojem nista nije tesko i zar si zaboravio  kome ces se vratiti nakon svoje smrti?
Ko ti je blizi od tvoje zile kucavice?
Zar si zaboravio na Onoga koji kada nesto hoce samo kaze: Kun fe je kun-budi i ono bude?
Prenosi se od Ubejda ibn Umejra r.a. da je rekao Aisi r.a.Obavjesti nas o naj cudnijoj stvari koju si primjetila kod Poslanika s.a.v.s.Aisa r.a. je usutila a zatim rekla:Jedne veceri mi je rekao Allahov Poslanik s.a.v.s Aisa dozvoli mi da robujem svoge Gospodaru u ovoj noci.Rekla sam tako mi Allaha uistinu volim tvoju blizinu ali i volim ono sto tebe cini radosnim.Ustao je Allahov Poslanik s.a.v.s abdestio se a zatim zanijetio namaz,plakao je u namazu sve dok nije nakvasio svoju bradu,zatim je plakao sjedeci sve dok nije nakvasio svoje krilo i zemlju ispred sebe.Dosao je Bilal r.a. da uci sabahski ezan i vidjevsi Allahovog Poslanika s.a.v.s. u ovakvom stanju rekao mu je Allahov Poslanice places?A Allah dz.s. ti je oprostio i prosle i buduce grijehe.Sta je rekao Allahov Poslanik s.a.v.s sta je rekao Allahov Poslanik s.a.v.s? Rekao je: Efela ekunu abden Šekura(A zar da nebudem zahvalani Allahov rob).Ove noci su mi objavljeni ajeti i tesko li se onima koji budu citali a nebudu razmisljali o njima.A koji ajeti?U stvaranju nebesa i Zemlje,i u izmjeni noci i dana su zaista znamenja sa razumom obdarene.Za one koji i stojeci i sjedeci i lezeci Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmisljaju.Gospodaru nas ti nisi ovo uzalud stvorio hvaljen ti budi i sacuvaj nas patnje u Vatri.

Rekao je Poslanik s.a.v.s. Ibn Mesudu r.a.Uci nam Kur'an.Kaze Ibn Mesud r.a. zacudjeno:Zar da ja ucim tebi Allahov Poslanice a tebi se Kur'an objavljuje?Kaze Poslanik s.a.v.s. uci ja volim da slusam kako drugi uce Kur'an.Ucio je Ibn Mesud r.a. Kur'an sve dok nije dosao do ajeta u suri En-Nisa,A sta ce tek biti kad dovedemo svjedoka iz svakog naroda,a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih?Rekao je Poslanik s.a.v.s hasbuk(dosta) Pogledao je Ibn Mesud r.a. u Poslanika s.a.v.s.a njegove oci,njegove oci bile su pune suza.
Prolazio je Poslanik s.a.v.s. jedne prilike nocu,i cuo jednu staricu kako u svojoj kuci uci Kur'an:Jeli ti dosla vijest o teskoj nevolji!Zaplakao je Poslanik s.a.v.s. i rekao da dosla mi je vijest da dosla mi je vijest o teskoj nevolji.
Klanjao bi cijelu noc s jednim ajetom,kojim ajetom?Sa ajetom:Ako ih kaznis,pa oni su Tvoji robovi a ako im oprostis pa ti si Silni i Mudri.
Kaze Aisa r.a. cula sam Poslanika s.a.v.s. kako place i govori: Moj umet moj narod.
Ebu Bekr r.a. cesto bi plakao i govorio.Kamo srece da sam ptica,kamo srece da sam ptica,zivi,jede,pije,prelijece sa stabla na stablo i nema obracuna na Sudnjem danu.
Ili bi govorio r.a:Kamo srece da sam stablo,posjece se i potrosi i nema obracuna na Sudnjem danu.
Znas li dragi moj brate da je Omer r.a. imao na svome licu 2 pruge,crne,duboko urezane u njegove obraze,od cega moj dragi brate?Od placa i straha od Uzvisenog Allaha dz.s.
Klanjao bi Omer r.a. ljudima sabah namaz,ucio bi suru Jusuf,sve dok nebi dosao do ajeta: Ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha iznosim.Stao bi i plakao Omer r.a. sve dok nebi rasplakao sve dzematlije iza sebe.
Osman r.a. kad bi vidio kabur,zaplakao bi.Upitali bi ga Osmane Allah ti se smilovao.Zasto kada se pred tobom spomene Sudnji dan i obracun ti neplaces a kad ti se spomene kabur,places.Odgovorio bi Osman r.a.Kabur je prva stanica covjekovog drugog zivota,to je ono sto ga prvo ceka nakon njegove smrti.Pa ako mu u kaburu bude dobro,sve posle njega  ce biti dobro,a ako mu u kaburu bude lose,sve posle njega ce biti lose.

 
Hajrudin Ahmetovic

P.S.Nastavit ce se insa Allah
,ujedno video zapis je u sekciji audio nazivo:Najskupocjenija suza pa bujrum
 
 
02.06.2009.

Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi-Druga stvar

U sunenima se navode ti rekati: 4 prije podne namaza,2 nakon podne namaza,2 rekata nakon aksama,2 rekata nakon jacijei 2 rekata prije sabah-namaza.(Ebu Davud,Tirmizi,En-Nesai,Ibn Madza-hasen sahih)

3.U namaze koje Vjerovjesnik s.a.v.s. redovno obavljao spada i vitr.Vitr i 2 rekata sunneta prije sabaha namaza nebi nikada izostavljao:niti na putovanju,niti kada bi bio kod kuce.Poslanik s.a.v.s. naredio je da se oni obavljaju rekavsi:
Neka vam zadnji namaz nocu bude vitr.(Buhari)

Ibnul-Qajjim rahimehullah kaze: On je na putovanju ubijek klanjao sabahski namaz i vitr i pridrzavao ih se vise od svih drugih sunneta.Ne prenosi se da je na putovanju klanjao potvrdjenje sunnete osim ta dva.
Primjere druge vrste tj mustehaba jeste duha namaz.
O njemu se prenosi vjerodostojni hadisi koji potvrdjuju njegovu vrijednost,tako da ga je imam Ibnul-Dzevzi svrstao na stepen potvrdjenih sunneta. ali je ispravnije da on ne spada u potvrdjene sunnete jer se ne prenosi da ga je Poslanik uvijek klanjao.Isto tako ne prenosi se od uglednih ashaba da su ga uvijek klanjali.
Ibnul Qajjim rahimehullah prenosi od nekih islamskih alima da je Allahov Poslanik s.a.v.s. klanjao ujutro iz raznih razloga.Klanjao je duha namaz na dan osvajanja Meke osam rekata zbog pobjede.
Klanjao je u kuci Utbana ibn Malika kada je on zatrazio od Allahovog Poslanika s.a.v.s. da klanja na odredjenom mjestu u njegovoj kuci kako bi mu to bio mesdzid,nakon sto je izgubio vid i nije mogao odlaziti u dzamiju.
Klanjao bi ga kada bi se vratio s putovanja.On bi,kada bi se vratio s putovanja,prvo otisao u dzamiju i klanjao u njoj dva rekata.
Takodjer bi klanjao duha namaz kada bi dosao u dzamiju Kuba.
Duha namaz se takodjer klanja i kao zamjena za nocni namaz onoga ko bi ga propustio.Neki hadisi govore o njegovoj vrijednosti odnose se na to.
Ibnul Qajjim rahimehullah kaze:
Ko malo bolje pogleda hadise koji se prenose od Allahovog Poslanika s.a.v.s. i esere koji se prenose od ashaba uvidjet ce da se oni ne odnose ni na sto drugo osim na misljenje.
Sto se tice hadisa koji poticu na njega i preporucuju da se obavlja,vjerodostojni od njih,poput hadisa koji prenosi Ebu Hurejra i Ebu Zerr,ne upucuju na to da je on(Duha namaz) potvrdjeni sunnet svakome,nego je on savjetovao Ebu Hurejra da ga obavlja,jer se prenosi da je Ebu Hurejra r.a. odabrao da navecer drzi predavanje o hadisu pa mu je naredio da obavlja duha namaz umjesto nocnog namaza.Zbog toga mu je naredio da ne spava dok ne klanja vitr,dok to nije naredio Ebu Bekru,Omeru i ostalim ashabima.
Iz toga se moze zakljuciti da duha-namaz spada u nafile koje se smatraju mustehabom.
O njegovoj vrijednosti Ebu Zerr r.a. prenosi da je poslanik s.a.v.s. rekao: Svako jutro na svaki vas zglob daje se sa sadaka:svako(izgovoreno) subhanAllah je sadaka,svako (izgovoreno) El-hamdullilah je sadaka,svako(izgovoreno) la ilahe illellah je sadaka,svako(izgovoreno) Allahu ekber je sadaka,naredjivanja dobra je sadaka,odvracanje od loseg je sadaka,a sve to zamjenjuju dva rekata duha-namaza.(Muslim,Ebu Davud)

 
Primjer za trecu vrstu tj za dobrovoljne namaze(nafile) jesu dva rekata prije aksama.Allahov Poslanik s.a.v.s. dozvolio je svojim ashabima da ih klanjaju.
Ibnul Qajjim rahimehullah veli:Sto se tice dva rekata prije aksama,ne prenosi se do Allahovog Poslanika s.a.v.s. da ih je klanjao,ali se vjerodostojno prenosi da je svojim ashabima dozvolio da ih klanjaju.Vidjao bi ih kako ih klanjaju,pa im nije nista ni naredjivao niti zabranjivao.
Pouzdano se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. dao pravo izbora,a to da je da li hoce ili nece klanjati 2 rekata prije aksama u hadisu koji prenosi Abdullah el Muzeni r.a koji kaze: Allahov Poslanik s.a.v.s. veli: Klanjajte prije aksama tri puta,a treceg dodao je:Ko hoce,bojeci se da to ljudi ne uzmu kao sunnet.(Buhari)

Ibn Qajjim el Dzevzijje-Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi
 
02.06.2009.

Avret (stidno mjesto) žene muslimanke pred drugim ženama

Avret (stidno mjesto) žene muslimanke pred drugim ženama

E-mail Ispis PDF
Priredio: Sead ef. Jasavić
Svi islamski učenjaci su složni na tome da žene ne smiju gledati jedna drugu u predjelu između pupka i koljeni izuzev ako nužda to zahtijeva poput liječenja i medicinskog tretmana, dok se razilaze na dva mišljenja kada je u pitanju šta je to dozvoljeno, slobodnoj ženi - muslimanki, da otkriva od svoga tijela pred drugom ženom, mimo spomenutog „teškog“ avreta (avre-mugalleza), pa kažu:

1. Dozvoljeno joj je da pred drugom ženom otkriva sve ono što se inače u adetu žena selefa otkrivalo u radu po kući ili na poslu poput glave, kose, ušiju, vrata, prsiju, podlaktica, potkoljenica i stopala – mjesta na kojima stoji nakit ili djelovi tijela koji se peru pri abdestu. Leđa, stomak, zadnjicu i prednjicu ne smije otkrivati ni pred kim izuzev pred svojim mužem. (hanefije i džumhur savremene uleme)
2. Dozvoljeno joj je da pred drugom ženom otkriva sve što je iznad pupka i ispod koljena, isto kao i muškarac pred muškarcom, ako nije propraćeno strašću i fitnom. (imam Malik, imam Šafija i jedan dio hanbelija.)
Kada se muslimani raziđu u nekom pitanju obaveza im je da se povrate Kur'anu i Sunnetu, kako bi eventualni spor riješili, shodno riječima Allaha dž.š., koji kaže: „O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete - obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.“ (el-Nisa’, 59.)

Dokazi prvog mišljenja:

1. Allah dž.š., kaže: „A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje, i neka vela svoja spuste niz grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.“ (el-Nur, 31.)
„osim onoga što je i onako spoljašnje“ – ovo je ono što mogu vidjeti muškarci koji nisu mahremi ženi, što žena i onako ne može skriti poput svoje odjeće i siluete - po jednima, a po drugima - lice i šake, dok: „neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo...“ – se odnosi na muškarce koji su mahrem ženi ili je u pitanju njen muž, koji smiju gledati kod žene mjesta na kojima stoji njen nakit: glava, lice, vrat, podlaktice, potkoljenice, stopala...
Abdullah b. Mes’ud r.a., kaže: Ukrasi se dijele na dvije vrste: vanjske-spoljašnje poput odjeće, i nutarnje-skrivene poput halhala na potkoljenicama, minđuša na ušima, narukvica na podlakticama. (Taberi, Hakim, Taberani, Tahavi)
2. Abdullah b. Mes’ud r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Žena je cijela avret, i kada izađe vani šejtan je zapodjene...“ (Sunen Tirmizi, br.117.)
3. Poslanik s.a.w.s., je rekao Usami: „Reci svojoj ženi da ispod ogrtača kiptijje obuče još nešto kako joj se ne bi ocrtavalo tijelo!“ (Musned imama Ahmeda, br. 22129.)
4. Abdulah b. Mes’ud r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Nemoj da se žena toliko približi drugoj ženi kako bi je kasnije opisivala svome mužu kao da gleda u nju!“ (Buhari, br.5240.)
5. Ebu Seid el-Hudri r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Čovjek ne smije gledati u avret drugog čovjeka, niti žena smije gledati u avret druge žene...“ (Muslim, 1/266.)
Ovaj hadis nam prvashodno ukazuje na to da čovjek mora čuvati svoj pogled od avreta druge osobe jer se često dešava da muško ili žensko mora izvršiti nuždu ili se hoće presvući ili se treba podojiti dijete itd., što ne treba da gledamo. Ovaj hadis na ukazuje na to da će se muškarac šetati među ostalima tako (ne)odjeven, niti žensko među ostalim ženama!
6. Ajša r.a., kaže: „Koja god žena skine odjeću sa sebe u tuđoj kući – prekinula je sve veze sa svojim Gospodarem!“ (Sahih. Ebu Davud, br.2006.; Tirmizi, br.2803.)

Dokazi drugog mišljenja:

1. Ebu Ejjub el-Ensari r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Sve što je iznad koljeni je avret, i sve što je niže pupka je avret!“ (Da’if. Darekutni, br.879.; Bejheki, br.3237.)
2. Poslanik s.a.w.s., je rekao: „...kada neko od vas udadne svoju robinju za roba svoga ne smije više gledati u njen avret, a avret je sve između pupka i koljeni!“ (Hasen. Bejheki, br.3236.; Ebu Davud, br.4113.)
3. Abdullah b. Amr r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Osvojićete zemlje nearapa, i naići će te na kuće koje se zovu hammami/kupatila; muškarci neka ulaze u njih samo sa izarom – pokriveni od pupka do ispod koljeni, a ženama ne dajte da idu tamo izuzev ako su bolesne ili nakon porođaja!“ (Da’if. Ebu Davud, br.4007.; Ibnu Madždže, br.3854.)
4. Ibnu Abbas r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Čuvajte se hammama-javnih kupatila! Rekoše: Allahov Poslaniče, tamo se čistimo od nečistoće a i od koristi je bolesniku!? Poslanik s.a.w.s., reče: Ko bude tamo išao neka prekrije svoj avret!“ (Mursel. Bezzar)
5. Omer b. El-Hattab r.a., je rekao: „Nije dozvoljeno ženi, koja vjeruje u Allaha i u Sudnji Dan, da u nju gleda žena koja nije muslimanka!“ (Da’if. Abdurrezzak, br.1134.)
6. Ebu Seid el-Hudri r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Čovjek ne smije gledati u avret drugog čovjeka, niti žena smije gledati u avret druge žene...“ (Muslim, 1/266.)
7. Ženi je dozvoljeno da gasuli umrlu ženu isto kao što je dozvoljeno muškarcu da gasuli umrlog muškarca, i dozvoljeno im je da gledaju sve iznad pupka i ispod koljeni, što će isto važiti i za žive!

Avret muslimanke pred nemuslimankom:

1. Muslimanka se neće skrivati od nemuslimanke, i njoj je dozvoljeno da gleda u sve ono što je dozvoljeno i ostalim muslimankama kod nje da gledaju: glava, prsa, potkoljenice... shodno praksi ashabijki i žena Muhammeda s.a.w.s., koje su se družile sa jevrejkama i mušrikinjama u svojim kućama i nigdje se ne bilježi to da su se one pokrivale pred njima. Ako su u pitanju nepovjerljive osobe, ne bitno jesu li one muslimanke ili ne, pred njima se neće otkrivati. (imam Ahmed rhm., šejh Ibnu Baz rhm.)
2. Muslimanka će pred nemuslimankom biti pokrivena sva izuzev lica i šaka isto kao i pred muškarcom koji joj nije mahrem. (šejh Kardavi)

Dodatak:

- Prvo mišljenje je jače, utemeljenije i bogobojaznije! Žena će se pred pred ženama oblačiti isto onako kako se oblači pred mahremima – otac, sin, brat, đed... i pred njima ne smije izlaziti golih prsiju!
- Zabranjenost gledanja u avret je jedan propis, a oblačenje pred drugim ljudima je drugi propis i jedno s drugim nema veze.
- Muslimanka se ne smije presvlačiti pred djetetom koje je počelo rezonovati i koje zna šta su stidna mjesta kod ljudi.
- Allah dž.š., kaže: „A starim ženama koje više ne žude za udajom nije grijeh da odlože ogrtače svoje, ali ne pokazujući ona mjesta na kojima se ukrasi nose; a bolje im je da budu krijeposne. Allah sve čuje i zna.“ (el-Nur, 60.)
- Ženi je dozvoljeno u nuždi otkrivati svoje dijelove tijela: medicina, dojenje...
- Ženi nije dozvoljeno pokazivati se u kupaćem kostimu pred drugom ženom!
- Žena se neće jednako otkrivati ni pred svojim mahremima npr. pred svojim ocem može biti komotnije obučena nego li pred djetetom svoga muža od druge žene!
- U svakom slučaju, žena treba da bude stidna, čedna, bogobojazna i krijeposna što znači da se neće dragovoljno razgolićavati pred drugim ženama, već da će biti solidno odjevena ne davajući svoja ramena, grudi, stomak, leđa i natkoljenice – gostima na uviđaj!!!
 
02.06.2009.

Još jedna lažna teroristička zavjera

Još jedna lažna teroristička zavjera

E-mail Ispis PDF
Preveo: Denis Rizvić
Minber.ba- Sada je ovo već poznato. Strašna teroristička zavjera je objavljena. A onda je objavljeno da su osumnjičeni bespomoćna grupa gubitnika, bez i najmanjih veza sa teroristima, pogotovo sa Al Kaidom. I na kraju, zadnji komadić slagalice: otkriveno je da je cijela zavjera pripremljena od vladinog agenta provokatora. Ovaj film sam vidio već ranije.
U ovom slučaju, navodni teroristi- Onta Vilijams, Džejms Kromiti, Dejvid Vilijams i Laguer Pajen- su gubitnici, bivši robijaši, ovisnici o drogi. Oni nisu Al Kaida. Bez pomoći agenta koji im je pripremio zamku, oni nikad ne bi ni sanjali da počine neko političko nasilje, niti bi imali  pojma gdje da nabave plastični eksploziv ili rakete Stinger. To nije spriječilo tužitelje da djeluju na način kao da su uhapsili i uhvatili  samog Osamu bin Ladena.
Pogledajmo što kaže „Los Angeles Times“:
„Tužitelj je nazvao posljednji događaj samo jednim u nizu primjera domaćeg terorizma nakon napada 11.septembra. „Teško je zamisliti goru zavjeru“ izjavio je pomoćnik tužitelja Erik Snider. Četvoricu osumnjičenih opisao je kao „željne da donesu smrt Jevrejima“.

U stvarnosti, teško je zamisliti gluplju, nesposobniju i nevažniju zavjeru. Četvorica gubitnika su namamljeni od strane agenta FBI, koji se kretao po džamijama države Nju Jork  dok nije našao ono što je tražio. Prema tvrdnjama „New York Timesa“:
“ Salahudin Mustafa Muhamed, imam džamije  za koju vlasti tvrde da je povjerljivi informant prvi put upoznao dotične ljude, kaže da nijedan od njih nije bio aktivan u džamiji...
Gospodin Kromiti je bio ovdje prošlog juna, kada je upoznao jednog stranca. On nikako nije mogao znati da je put tog stranca po džamijama počeo još 2002.godine, kada je uhapšen pod optužbom krađe identiteta. Osuđen je na 5 godina uslovno i postao je povjerljivi informant za FBI. Oko džamije u Nevburgu se počeo pojavljivati oko 2007.godine, prema tvrdnjama gospodina Muhameda.
Njegovo ponašanje izazvalo je sumnju kod imama. Pozivao je druge vjernike na ručkove i sijela, govoreći im o nasilju i džihadu, tako da se imam ogradio od njega. „Nešto je bilo zaista sumnjivo u vezi sa njim“ rekao je gospodin Muhamed. Članovi džemata  „ su vjerovali da se radi o vladinom agentu.“ Gospodin Muhamed je rekao da su mu članovi njegovog džemata rekli da je ovaj čovjek ponudio najmanje jednom od njih veliku količinu novca da se pridruži njegovom timu.“

I tako jezivi bandit provocira ljude po džamijama, govoreći na sav glas o nasilju i džihadu ? Ovo je sprovedba zakona? Samo zamislite da je neko to uradio u lokalnoj crkvi, ili nekoj sinagogi. I imam kaže da su ljudi „ vjerovali da se radi o vladinom agentu.“ Loveći ove gubitnike, od kojih nijedan nije bio prakticirajući musliman, „povjerljivi informant“ orkestrirao je nabavku onesposobljenog Stingera za rušenje američkih aviona i izmislio ludi plan o napadu na židovski centar u Bronksu.
Ali postaje još patetičnije:  jedini od četvorice osumnjičenih koji je postaknuo ikakvu sumnju jeste Pejen, Haićanin koji je dolazio u džamiju u Nevburgu. Pomoćnik imama Hamid Rašada je rekao da su njegova raščupanost i čudno ponašanje uznemirili članove džemata. Kada se on pojavio na sudu, odvjetnik odbrane Marilin Rider opisala ga kao „intelektualno ograničenog“ i liječenog šizofreničara. U izvješću AP-a (Associated Pressa) stoji da na pitanje da li razumije oko čega se vodi proces on odgovorio:“ Na neki način.“
Uprkos pompoznim izjavama od strane gradonačelnika Blumberga i drugih političara, uključujući Pitera Kinga, cijela priča je lažna. Četvorica gubitnika možda su imala težnju prema nasilju, i možda su u sebi imali nasilnu antisemitsku crtu. Ali se čini da je vladin informant izazvao njihove nasilne tendencije i njihovu mržnju prema Židovima, da je on spremio zavjeru, pobudio ih, obezbijedio ih oružjem i onda dao da ih uhapse. A da bi osigurali da cijela priča dospije na naslovnicu, ljigavi vladin informant je ustvrdio da predstavljaju pakistansku ekstremističku grupu i terorističku organizaciju „Jaish-e Muhammad“. Naravno od toga nije bilo ništa.
Odvratno je i podlo da FBI šalje informante i agente u džamije. A novine sa svojim naslovnicama su se potrudile da izazovu isti onaj strah koji želi da raspiri i Dik Čejni. Ova priča ojačava priču da je „domovina“ pod napadom i prijetnjom. Ali nije. Kao što sam to već puno puta pisao, od 11.septembra nijedan Amerikanac nije čak ni udaren od strane gnjevnog muslimana, makar koliko ja znam. Zavjera poslije zavjere- uništavanje mosta u Bruklinu, bombardiranje podzemne željeznice u Nju Jorku, rušenje „Sears“ tornjeva – sve te zavjere (promovirane od strane političara i medija) pokazale su se čistom glupošću.

Piše: Robert Dreyfuss
Izvor: The Nation
 
01.06.2009.

Obavjestenje za uzivo predavanja..

EsSelamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu...Evo jedno obavjestenje za one koji neznaju za program Paltalk.com a koji su zeljni da slusaju predavanja(za one koji imaju vremena) kako uzivo tako i na druge nacine,bujrum pod sekciju Europe,Bosnia-Herzegovina,soba ISLAM jedini put do Dzenneta(Tenutno je na programu Radio-Naba,prof Emir Demir(trenutno nas je 35) ...Dav'a se vrsi 24 sata,radi dugi niz godina,eminentne daijje,koje su skole pozavrsavali po Islamskim zeljama,koji su i iz BiH i po Eu,druze se sa nama,prenose nam znanje onako kako znaju i kako umiju,da ih Allah dz.s. nagradi Amin,a program se odvija 24 sata dok za uzivo javljanja su sledeci termini.Ujedno moguce je postavljati pitanja i dobivati odgovore na licu mjesta uz anonimnost pitaoca.Pa bujrum dodjimo Ins Allah,braco/sestre,mi koji trazimo znanje,koji nemamo nacina sjediti u halki uzivo,ali postoji i halka poput ove na internetu Elhamdullilah,mi koji smatramo da ima bolji od nas,i kojima dajemo prisegu sve dok su na Kur'anu i Sunnetu Allahovog dz.s. poslanika,jer nema nema pokornosti stvorenjima ako su u nepokornosti Stvoritelju.Manimo se spanski serija,teletabisa na tv,neznanja i slicno.Ujedno i jedno upozorenje mnostvo je soba,sa nemoralnim radnjama,pa ko moze obuzdati sebe,bujrum ko nemoze nek se sjeti Allaha dz.s...Bujrum da ucimo od onih koji su bolji od nas,a klonimo se neznalica i oni koji ismijavaju bracu/sestre,gibete i kvare nasu vjeru Din islam. ..Trazimo halala jedni od drugih prije nego preselimo na onaj svijet,cuvajmo jezike i uvijek govorimo istinu,makar i sami bili na njoj,jer Allah dz.s. je dovoljan Zastitnik...
Termini su sledeci:


Ponedeljak
\\Es_Selamu_alejkum// Izdvajamo ZA PONEDELJAK u \\19:00h_UZIVO// "Tema: Naknadno" Predavac: hfz. mr. Elvedin Huseinbasic i u \\20:30h_PRENOS// Radio Naba "Tema/Predavac: Naknadno" (--UGODAN BORAVAK I PRIJEM--) vam zeli tim sobe (--ISLAM jedini put do Dzenneta--)
Utorak
\\Es_Selamu_alejkum// Dobro dosli. Izdvajamo u \\18:30h_UZIVO//  "Tema: Naknadno" prof. \\EMIR_DEMIR// i u \\20:15_UZIVO// "Tema: Naknadno" Predavac: hfz. mr. Elvedin Huseinbasic - Stoga pozivamo vas da u sto vecem broju budemo u ovoj lijepoj avliji islama. Zaradite i vi koji sevap i pozovite vase prijatelje i poznanike ~TIM SOBE~ (--ISLAM jedini put do Dzenneta--)
Srijeda
\\Es_Selamu_alejkum//  Dobro dosli. Izdvajamo u \\19:50h_do_20:30h_UZIVO// "Tema: Naknadno" Predavac: hfz. mr. Elvedin Huseinbasic - Stoga pozivamo vas da u sto vecem broju budemo u ovu lijepu avliju islama. Zaradite i vi koji sevap i pozovite vase prijatelje i poznanike ~TIM SOBE~ (--ISLAM jedini put do Dzenneta--)
Cetvrtak
N E R E D O V N O - - -\\Es_Selamu_alejkum//  Dobro dosli. Izdvajamo u \\20:00h_UZIVO// Radio KAKANJ "Tema/Predavac: Naknadno" - Stoga pozivamo vas da u sto vecem broju budemo u ovoj lijepoj avliji islama. Zaradite i vi koji sevap i pozovite vase prijatelj i poznanike ~TIM SOBE~ (--ISLAM jedini put do Dzenneta--)
\\Es_Selamu_alejkum//  Dobro dosli. Izdvajamo u
\\20:30h_PRENOS// Radio Naba "Tema/Predavac: Naknadno"  - Stoga pozivamo vas da u sto vecem broju budemo u ovu lijepu avliju islama. Zaradite i vi koji sevap i pozovite vase prijatelje i poznanike ~TIM SOBE~ (--ISLAM jedini put do Dzenneta--)
Petak
\\Es_Selamu_alejkum// Dobro dosli. Izdvajamo u \\18:30h_UZIVO//  "Tema: Naknadno" prof. \\EMIR_DEMIR// - Stoga pozivamo vas da u sto vecem broju budemo u ovoj lijepoj avliji islama. Zaradite i vi koji sevap i pozovite vase prijatelje i poznanike ~TIM SOBE~ (--ISLAM jedini put do Dzenneta--)
---- Svakih 14 dana
----\\Es_Selamu_alejkum// Dobro dosli. Izdvajamo u \\21:30h_UZIVO//  "Tema: Naknadno" Mr. \\Safet_kuduzovic// - Stoga pozivamo vas da u sto vecem broju budemo u ovu lijepu avliju islama. Zaradite i vi koji sevap i pozovite vase prijatelje i poznanike ~TIM SOBE~ (--ISLAM jedini put do Dzenneta--)
Subota
\\Es_Selamu_alejkum// Izdvajamo u \\20:15h_UZIVO// Medresa \\Darul_Kur'an// iz Mostara - "Predavac: Naknadno - Tema:Naknadno" - Stoga pozivamo vas da u sto vecem broju budemo u ovoj lijepoj avliji islama. Zaradite i vi koji sevap i pozovite vase prijatelje i poznanike ~TIM SOBE~ (--ISLAM jedini put do Dzenneta--)
---- Svakih 14 dana -----\\Es_Selamu_alejkum// Dobro dosli. Izdvajamo u \\21:30h_UZIVO//  "Tema: Naknadno" Mr. \\Safet_kuduzovic// - Stoga pozivamo vas da u sto vecem broju budemo u ovu lijepu avliju islama. Zaradite i vi koji sevap i pozovite vase prijatelje i poznanike ~TIM SOBE~ (--ISLAM jedini put do Dzenneta--
Nedjelja
\\Es_Selamu_alejkum// Dobro dosli. Izdvajamo u \\18:30h_UZIVO//  "Tema: Naknadno" prof. \\EMIR_DEMIR// i u \\20:30h_PRENOS// Radio Naba "Tema/Predavac: Naknadno" - Stoga pozivamo vas da u sto vecem broju budemo u ovoj lijepoj avliji islama. Zaradite i vi koji sevap i pozovite vase prijatelje i poznanike ~TIM SOBE~ (--ISLAM jedini put do Dzenneta--)


 
 
01.06.2009.

Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi-Druga stvar

Ibn Redzeb el-Hanbel rahimehullah,veli:Allahove evlije(sticenici) koji su Njemu bliski,mogu se podjeliti na dvije vrste:

-Prva obuhvata one koji se zele Allahu pribliziti obavljanjem farzova,a to obuhvata cinjenje obaveznih,a sustezanje od zabranjenih stvari,jer sve to spada u ono sto je Allah strogo naredio Svojim robovima.Oni koji spadaju u ovu grupu jesu oni o kojima Allah govori: "... bit ce onih cija ce dobra i losa djela podjednako teska biti"...(Kur'an 35:32)

Oni su sretni.O njima Uzviseni kaze: A oni sretni-ko su sretni?!(Kur'an 56:27)

Obavljanje farzova jeste najbolje djelo,kao sto je Omer ibnul-Hattab r.a. rekao: Najbolje je djelo obavljanje onoga sto je Allah naredio,sustezanje od onoga sto je Allah zabranio i iskren nijjet prema onome sto se nalazi kod Allah Azze we Dzelle.

-Druga obuhvata one koji se zele pribliziti Allahu nafilama nakon obavljanja farzova.Oni spadaju u grupu onih koji ce svojim dobrim djelima druga nadmasit i biti najblize Allahu,jer su se oni,nakon obavljanja farzova,priblizivali Allahu ulazuci napor u obavljanje nafila i sustezali se od pokudjenih stvari iz bogobojaznosti.To covjeka vodi ka Allahovoj ljubavi kao sto to Uzviseni Allah kaze u jednom hadis kudsiju.Moj ce mi rob se priblizavati dobrovoljnim namazom sve dok ga ne zavolim...Tako onome koga Allah zavoli,On dariva Svoju ljubav,cini da Mu bude pokoran i biva cjenjen kod Njega.Nafila kojima se priblizava Uzvisenom Allahu ima vise vrsta.U nafile spada sve ono vise sto se cini nakon obavljanja raznih farzova,poput dobrovoljnih namaza,zekata,posta,hadza i umre.Navest cemo primjer za svaku od tih vrsta:

-Dobrovoljni namazi:

1.Sunneti

2.Mustehabi

3.Nafile(dobrovoljni namazi)

Pod sunnetom se podrazumijeva ono sto se prenosi od Allahovog Poslanika s.a.v.s. da je stalno radio.Pod mustehabom(lijepim) smatra se ono o cemu se prenosi hadis o vrijednosti toga,ali se neprenosi da je Poslanik s.a.v.s. to stalno radio.

Pod nafilama(dobrovoljnim namazom) podrazumjeva se sve mimo toga o cemu se ne prenosi neki hadis,ali sve prenosi da je to dozvoljeno,a covjek to dobrovoljno radi.Primjeti za prvu vrstu tj za sunnete koje je Poslanik s.a.v.s. obavljao jesu:

1.Deset rekata kada covjek nije na putovanju.Pouzdano se prenosi od Allahovog Poslanika s.a.v.s. da ih se pridrzavao:Abdullah ibn Omer veli:Zapamtio sam od Allahovog Poslanika s.a.v.s.,deset rekata:dva prije podne-namaza,dva nakon njega,dva  nakon aksama u svojoj kuci,dva rekata nakon jacije u svojoj kuci i dva rekata prije sabah-namaza.(Buhari i Muslim)

Ovih deset rekata,kao sto Ibnul Kajjim kaze,Poslanik s.a.v.s. nikada nije ostavljao kada bi bio kod kuce.Nakon sto je jednom propustio dva rekata prije podne-namaza,naklanjao ih je nakon ikindije.Uvijek ih je obavljao.

2.Allahov Poslanik s.a.v.s. klanjao je cetiri rekata prije podne namaza.Aisa r.a. prenosi da Vjerovjesnik s.a.v.s. nije izostavljao da klanja cetiri rekata prije podne namaza.(Buhari)

Poslanik s.a.v.s. klanjao je ta cetiri rekata zbog posebne vrijednosti vremena nakon zevala.To je vrijeme koje predstavlja polovicu(Zeval je vrijeme kada je sunca na sredini neba).To je vrijeme koje predstavlja polovicu dana.Pouzdano se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao o tome vremenu:To je vrijeme u kojem se otvaraju nebeska vrata,pa zelim da mi se na njih uzdigne dobro djelo.(Tirmizi-hasen garib)

Kada covjek,umjesto dva rekata prije podne-namaza,o kojima prenosi hadis Abdullah ibn Omer klanja cetiri rekata koja se spominju u hadisu koji prenosi Aisa r.a. onda je klanjao dvanaest rekata i uspio uraditi ono bolje o cemu se pouzdano prenosi hadis od Ummu Habibe r.a. koja kaze:

Cula sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. da kaze: Ko u toku dana i noci klanja dvanaest rekata,zbog njih ce mu biti napravljena kuca u Dzennetu.(Muslim)

 

Ibnul-Qajjim El-Dzevzi-Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi

01.06.2009.

Jedan ali vrijedan-Hadis

Poslanik s.a.v.s. je rekao:Tesko onome koji prica lazi,da bi mu se ljudi smijali,tesko li se njemu,tesko li se njemu!(Tirmizi)

A ja cu izjaviti :))


Dodaj govoru sale u omjeru onoliko koliko hrani dodajes soli..

AlHaqqa
<< 06/2009 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Islamske stranice

OUSehara-Audio predavanja

Abdul Aziz Bin Baz vrline i odlike
Tajna života
Odgoj duše
Halali svome bratu
Bračna intima-Kako savladati bračne probleme
Odgojni karakter
facebook propis
Dan koji će trajati 50 000 godina
I svi se čvrsto Allahovog užeta držite
Islamski brak
Kako biti uzorit supružnik
Kako do primljenog ibadeta
Kako je dovio Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem
Ko su alevije
Kur'an i razmišljanje o Kur'anu
Kur'anske staze sreće
O Klonulosti 1
O Klonulosti 2
O Klonulosti 3
Karakteristike prve skupine muslimana
Nabil el Awadi-Sestro muslimanko!
Nagradna igra-smješno
Najbolji primjer ljubavi u ime Allaha
O mjesecu Ramazanu
Obraćanje Jusufa el Kardavija
Omladina u hladu Allaha dželešanuhu na Sudnjem danu
Osobenosti ljudi koji nose aqidu Ehli sunnet vel džemat
Očuvanje prirodne fitre čovjeka
Propisi vezani za namaz
Ramazan nova stranica mog života
Ljubav prema ashabim
Savremena pitanja o Islamu-Islam i žena-1
Savremena pitanja o Islamu-Islam i žena-2
Hurije Džennetske ljepotice
Allahova veličina
Snagom vjere protiv fašizma na putu do Dženneta
Sura Jusuf-Sura sabura (Bosanski)
Sura Jusuf-Sura sabura
Tefsir sure Hudžurat
Veličanje Allaha subhanehu ve te'ala
Zavist i njene posljedice
Životopis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem
Životopis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem-1
I nemojte nikako da vas prevari,obmane i zaokupi dunjalučki život
Ko su alevije
Uvod u metn-Tri osnovna načela
Zavist - gutac dobrih djela
Put upute-Put svijetla
Ispravno određivanje Ramazana propisi objašnjenje i savjet
Višeženstvo-Poligamija
Druženje sa Sa'd ibn Muazom radijAllahu anhu.mp3
Razumjevanje prioriteta u Islamu
Itikaf 2013-1 dan
Itikaf 2013-2 dan
Itikaf 2013-3 dan
Itikaf 2013-4 dan
Itikaf 2013-5 dan
Itikaf 2013-6 dan
Itikaf 2013-7 dan
Itikaf 2013-8 dan
Itikaf 2013-9 dan
Itikaf 2013-10 dan
Uticaj šiizma u BiH
Pokoravanje Allahu u svjetlu Kitaba i sunneta
Egipat_Sirija poruke i pouke
Džibrilov hadis
Džibrilov hadis 1
Spoznaja Allaha
Greške u Ibadetima 1
Greške u Ibadetima
Nijjet
Sira-Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor
Život Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem
Greške žena-Talak
Osobina Poslanika sallallahu alejhi ve sellem-Milost
Zaista su vjernici braća pa popravite medjusobne razmirnice
Predznaci Sudnjeg dana-Pojava dedžala
Osvrt na bitnost emaneta
Lažno Božanstvo
Hajrudin Ahmetović-Stanje popuštanja i slabljenja u vjeri
Životopis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem-Djetinjstvo Poslanika
Širk je najveći zulum
Kada čovjek umre prate ga do kabura tri stvari
Govor o šejhul-Islamu ibn Tejmijji rahimehullah
Obaveznost održavanja rodbinskih veza-Naši Roditelji-
Put propasti
Čuvaj Allaha pa će i On čuvati tebe
Ispravnost postupanja Selmana el Farisija radijAllahu anhu
Poglavlje-Izvršavanje šerijatskih kazni
Petak-odlike petka
O fudbalu sportu
Poglavlje Izvršavanje šerijatskih kazni-2
Snagom Kur'ana do savršenstva duše

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
1144097

Powered by Blogger.ba