AlHaqqa

Cas neizbjezni,sta je cas neizbjezni,i otkud ti znas sta je cas neizbjezni?(Al-Haqqa 1-3)

12.03.2012.

Šejtanovo zavodjenje u suri (Ali-Imran)

 

 

 

 

 

 

 

Tefsir Ibn Kesir (Ali Imran 155)

 

imran1 Imran
10.03.2012.

Šejtanov dodir(kamata) u suri (El Beqara)

 

 

 

 Tefsir Ibn Kesir (El-Beqare 175)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamata kamata1 kamata2 kamata3 kamata4 kamata5 kamata6 kamata7 kamata8 kamata9
08.03.2012.

Prvo šejtanovo zavodjenje u suri (El-Beqara)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tefsir Ibn Kesir (El-Beqare 35-36)

Beqara 35-36 Bekara1 Bekara2 Bekara3 Bekara5 bekara6
07.03.2012.

Šta Allah kaže o židovima i kršćanima u Kur'anu

 

 

Ibn Džerir kaže:Riječi Uzvišenog:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

"Ni židovi ni kršćani,neće biti tobom zadovoljni sve dok ne budeš slijedio vjeru njihovu",znače: Muhammede!Ni židovi ni kršćani s tobom nikada neće biti zadovoljni,sve dok ne budeš slijedio ono što njih zadovoljava i što im odgovara!Zato,traži da  Allah bude zadovoljan istinom s kojom te je poslao.

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ  -Reci:"Allahov put je jedini pravi put!" tj reci Muhammede,doista je Allahova uputa s kojom me poslao prava uputa,tj to je prava vjera.Zatim:

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

 "Ako bi se ti poveo za željama njihovim,nakon saznanja koje si dobio,od Allaha te niko nebi mogao zaštiti,niti odbraniti"U ovim riječima je prijetnja i ukazivanje na veliku opasnost za ummet od slijeđenja puta židova i kršćana,a nakon spoznaje dobivene iz Kur'ana i sunneta,Allah nas sačuvao od toga!Riječi su upućene Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem,a zapovijed njegovim sljedbenicima(ummetu)*

*Ovim se riječima zabranjuje da se slijede nevjernici,da se oponašaju njihova vjerovanja,rituaoli i postupci,odnosno da se oni uzimaju kao uzor kao što se danas čini,da nas Allah sačuva!Stoga je neophodno da se traži zaštita od Allaha,osobito u pitanjima vezanim za ono što Allah nije objavio i naravno uz svijest o odredbama koje su objavljene u Kur'anu i sunnetu.Ko navedene zabrane krši,toga niko neće moći zaštiti niti odbraniti od kazne Allahove.

Tefsir Ibn Kesir (El-Beqare 120)

 

Beqara120
05.03.2012.

Bogobojaznost

 

O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. - A Allahova dobrota je neizmjerna.(Al-Anfaal 29)

 

Ibn Ishak kaže da riječi فُرْقَانًا   "sposobnost rastavljanja" znače:sposobnost rastavljanja istine od neistine.Ovakvo je tumačenje rasprostranjeno i opće prihvaćeno.Kome ta sposobnost bude data,on će sigurno naći izlaz iz svake situacije i zaslužiti spas i pobjedu.Jer onome ko bude bogobojazan tako što će izvršavati Allahova naređenja i kloniti se Njegovih zabrana,njemu je dato da spozna šta je istina a šta laž i zbog toga će on biti pomognut i spašen i dobit će obilnu nagradu.U tom smislu Uzvišeni kaže:


 

O vi koji vjerujete, - Allaha se bojte i u Poslanika Njegova vjerujte, On će vam dvostruku milost Svoju darovati, i daće vam svjetlo pomoću kog ćete ići, i oprostiće vam - jer Allah prašta, i samilostan je.(Al-Hadid 28)

 

Tefsir Ibn Kesir (Al-Anfaal 29)

slika Hadid
04.03.2012.

Borba protiv Sirijskog(elevita i siija) režima-video

03.03.2012.

Kako odgajati djecu?

Kako odogojati djecu?Jesmo li dobri učitelji?Kako postupiti?Jednostavan odgovor.Uklonimo prašinu sa Kur'ana ako se nalazi na polici,ili odmotamo peškir ako se nalazi Kur'an u njemu,prethodno da budemo pod abdestom i otvorimo od mnogobrojnih sura,suru Lukman i pronadjemo kako Allah spominje "Lukmana"  i na koji način je odgajao svog sina.


I kad reče Lukman sinu svome-a on ga je savjetovao:"O sinko moj!Ne smatraj druge Allahu ravnim,mnogoboštvo je zaista velika nepravda".(Lukman 13)


O sinko moj,dobro ili zlo,teško koliko zrno goruščice,bilo u stijeni ili na nebesima ili u zemlji,Allah će na vidjelo iznijeti jer Allah zna najskrivenije stvari,On je sveznajući.(Lukman 16)


O sinko moj,obavljaj molitvu i traži da se čine dobra djela,a odvraćaj od rđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi-dužnost je tako postupiti.(Lukman 17)

 

I iz oholosti,ne okreći od ljudi lice svoje i neidi zemljom nadmeno,jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisanog.(Lukman 18)


U hodu budi odmjeren,a u govoru ne budi grlat;ta najneprijatniji glas je revanje magarca!(Lukman 19)


Smjernice od Allaha u ovih 5 ajeta su:

1.O sinko moj!Ne smatraj druge Allahu ravnim

2.dobro ili zlo,teško koliko zrno goruščice,bilo u stijeni ili na nebesima ili u zemlji,Allah će na vidjelo iznijeti

3.obavljaj molitvu

4.traži da se čine dobra djela

5.odvraćaj od rđavih djela

6.strpljivo podnosi ono što te zadesi

7.I iz oholosti,ne okreći od ljudi lice svoje

8.i neidi zemljom nadmeno

9.U hodu budi odmjeren

10.u govoru ne budi grlat


Tako mi Allaha Jedinog imamo  primjer Allahovog roba Lukmana u Kur'anu u domovima svojim,imamo recept za našu djecu,nadohvat naših ruku i pogleda naših.Pa hoćemoli uzeti ovaj recept da bude dobro po nas i našu djecu ili ćemo uzeti TV,ulicu pa doživiti zajedno sa djecom propast.

 

 

 

 

 

 

 

 

29.02.2012.

Današnji vladari Sirije(aleviti)-upoznajmo se sa njima!!!!-audio

-Safet Kuduzović

29.02.2012.

Današnji vladari Sirije(aleviti)-upoznajmo se sa njima!!!!

Alevije današnje su produžena ruka nusajrija,ranije su bile nusajrije a sada su alevije,samo promjenili odjelo,a tjelo je jedno,akida je jedno,ubjeđenje je jedno,pa su oni sljedbenici Muhammeda ibn Nusajrija koji je smatrao za sebe da je Poslanik,a kada je upitan ko te je poslao,poslao me je Ebu Hasan el Askeri a on je bio Bog(neuzubillah).

To su današnje alevije koje se maskiraju,boje se raznoraznim bojama,to je jedno ubjeđenje gdje nikakve razlike nema,to su im preci.

Šejhul Islam ibn Tejmijje rahimehullah je izdao fetvu: "da se nesmiju stavljati ni nakakve pozicije niti smije se imati ikakav kontakt sa njima".

Ibnul Abidin hanefiski učenjak za njih kaže: "ne smje se njihovo meso jesti,ne smije se od njih ženiti,ne smije se nikakav kontak sa njima imati".

Aleviti kažu za Aliju radijallahu anhu da je Bog(neuzibillah) i kažu kada Alija radijallahu anhu dođe u liku čovjeka to je isto kao Džibril kad dođe
u liku čovjeka.
A Džibril je Melek i pretvorio se u lik Dehija el Kelbija ili je došao liku onog čovjeka kako stoji u hadisu Džibrila alejhi selam
"Došao je čovjek u bijeloj odjeći,nema tragova puta na sebi,a niko ga nezna".

Otuda kažu kako se Džibril alejhi selam pretvarao u čovjeka tako se i Alija pretvorio u čovjeka a u osnovi je on Bog(neuzibillah)-ubjeđenje alevita.

Aleviti vole Abdurrahmana ibn Muldžima a on je ubio Aliju radijallahu anhu,zašto ga vole?Kažu zato jer je rješio Aliju radijallahu anhu da nemora biti više u ljudskom obliku,da se neptrevara da se nepati da on ode u svoj božanski oblika(neuzibillah).

Aleviti osuđuju druge šijje koji proklinju Abdurrahmana ibn Muldžima rječima da im akida nije dobra,da nevjeruju kako treba.

Aleviti smatraju da je Alija radijallahu anhu negdje u oblacima i kad oblak ide oni kažu "Selamu alejke ja bel Hasan" poselame Aliju radijallahu anhu
kad oblak prolazi.


Aleviti kažu kada se čuje glas groma,da je to glas Alije radijallahu anhu a kada sijeva to je njegov bič.To je akida ljudi koji vode današnju Siriju i  koji čine od muslimana ono što čine.

Aleviti su napravili koktel,pa su uzeli vjeru od budista,zidova i nešto malo iz Islama.

Ibadeti alevita se razlikuju od ibadeta muslimana,post alevita je da samo "nemaš kontakt sa ženom",klanjaju bez sedžde,nezabranju ni nemoral niti alkohol.

Aleviti vino uzdižu kao vrijedno i pohvalno tj čine sve suprotno Kur'anskim ajetima.

Aleviti kažu da u Kur'anu imaju sure koje pokazuju pohvale Alije radijallahu anhu "La ilahe illa ente ja hajder"-Nema Boga osim tebe Hajder(a hajder je nadimak za Aliju radijallahu anhu-majka ga nazvala lavom)

Alija radijallahu anhu je rekao: "Ima jedan dio ljudi koji će ući u Džehennem zbog mene" ili "Dvije će skupine ući u Džehennem zbog mene,jedni što su me previše voljeli i jedni što su me previše mrzili".Haridžije su ga protekfirile a aleviti su ga prozvali Bogom(neuzibillah) a mi kažemo za Aliju radijallahu anhu ashab u čijoj se pohvali navodi najviše hadisa,nijedan ashab nije imao pohvala u hadisima kao Alija radijallahu anhu što kaže imam Ahmed rahimehullah,ali nije bolji od  Osmana,Omera i Ebu Bekra radijallahu anhuma.

Aleviti kažu:"da je njihova akida seoba duša"-iz tjela u tijelo.
Aleviti kažu kada čovjek živi i umre,on nije umro samo je tijelo umrlo,a duša ide u drugo tijelo shodno kakav je čovjek bio tako i ide,ako je čovjek bio dobar ide iz čovjeka u čovjeka,a ako je čovjek bio loš ode u pseto,kravu,magarca i slično.


A temelj akide budizma je seoba duše a to isto govore u ovo vrijeme i jehovini svjedoci u sličnom kontekstu.

Aleviti današnji poriču i Džennet i Džehennem,nema obračuna,to je ovde jer duše prelaze iz tijela u tijelo.Pa je po njihovom vjerovanju najbolja duša dosla u Assada el Bešara (Allah ga ubio amin).

Šejhul Islam ibn Tejjmije rahimehullah kaže: "Njihovo nevjerstvo je gore nevjerstvo od židova i kršćana".

Aleviti kažu da je Alija radijallahu anhu stvorio nebesa i zemlju(neuzibillah) i sve drugo što ima,a to je širk u rububijetu,a poznato je da ni židovi,kršćani,čak i mušrici nečine širk u rububijjetu nego ga čine u uluhijjetu.


Po konsenzusu uleme pitanje jesu li aleviti muslimani ili nisu nikad nije bilo pitanje razilaženja među učenjacima,niti je ikad iko raspravljao o tome.

I nakon svega ovoga navedenog da Kur'an nije potpun,da je Alija radijallahu anhu Bog(neuzubillah) da nema Dženneta i Džehennema,da nema obračuna i posle toga kazati da su muslimani?

Onaj koji bi kazao da su aleviti muslimani ili da su blizu Islama,taj je gori od njih.

Aleviti datiraju iz 3 hidžretskog stoljeća a čak se navodi da je Alija radijallahu anhu neke od njih u njegovo vrijeme popalio vatrom.Iskopavši hendek,naložio vatru i sviju ih popalio.A kada ih je zapalio,oni su rekli: "Sad smo još više ubjeđeni da si ti Bog(neuzubillah),upitao ih je zašto?Odgovorili su:"Zato što vatrom nekažnjava osim Gospodar vatre".

Aleviti kažu za Omera radijallahu anhuma da je "Iblis Iblisa"(neuzibillah) a blizu njega je Ebu Bekr radijallahu anhu,a on je tu negdje uz njega.Zato su aleviti zabranili da se  posjećuje kabur Poslanika Sallallahu alejhi ve sellem u Medini,jer su pored njega Ebu Bekr i Omer radijallahu anhuma.

Kod alevitskih imama kad se najveći fasik ukopa blizu njihovog imama,zbog te blizine što je ukopan očisti ga imam nurom.A sa druge strani Omer i Ebu Bekr radijallahu anhu se nemogu  očistiti do Sudnjeg dana a blizu Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.


Molim Allaha Jedinog da nas sačuva od zablude a uputi nas na ono što je ispravno i da nas poduči vjerom i Kur'anskom dovom: "وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
“Gospodaru moj, Ti znanje moje proširi!’(Ta ha 114)

24.02.2012.

O slabiću

20.02.2012.

Majka sa jednim okom

16.02.2012.

O Džellaludinu Rumiju zagovorniku Vahdetul-Vudžuda

15.02.2012.

O internet forumima

31.01.2012.

O bradi,pantalonama,tkz vehabijama

24.01.2012.

Poziv u namaz-audio

24.01.2012.

Kada klanjač stane pred svoga Gospodara

Kada neko od vas stane u svom namazu pred Allaha Uzvišenog i Plemenitog,neka u svom srcu spozna Allaha Uzvišenog i Plemenitog s  mnogobrojnim Njegovim blagodatima i dobročinstvom prema njemu,jer ga je Allah Uzvišeni i Plemeniti opskrbio mnogobrojnim blagodatima,a on je na sebe natovario grijehe.Neka što više bude skrušen i ponizan Allahu Uzvišenom i Plemenitom.Imali iko preči i zaslužniji od tebe,moj brate,da sebe kori kada stane pred Allaha Uzvišenog i Plemenitog.Ako je neko od vas  u stanju,Allah vam se smilovao,kada ustane da klanja namaz,neka se ponaša kao da gleda u Uzvišenog i Plemenitog,jer ako Ga nevidi,pa Allah njega doista vidi.

Neka se Allah smiluje onome ko pristupi namazu skrušem,pokoran i ponizan Allahu Uzvišenom i Plemenitom,bojažljiv,dozivajući Ga usrdno,uplašen,čeznutljiv i ispunjen nadom.Neka se Allah smiluje onome čija najveća želja bude stajanje,sjedenje,pregibanje i činjenje sedžde u namazu svome Gospodaru Uzvišenom i sašaptavanje s Njim.Neka se Allah smiluje onome ko za to isprazni srce svoje srce i njegove plodove i potrudi se u obavljanju Allahovih farzova,jer čovjek ne zna da li će klanjati ijedan drugi namaz poslije onog koji već klanja,ili možda prije toga doći  njegov kraj(edžel).Čovjek koji to ima na umu,staje pred svog Gospodara Uzvišenog i Plemenitog žalostan,želeći da mu namaz bude primljen i strahujući da mu ne bude odbijen,pa ako mu bude primljen,sretan je,a ako mu bude odbijen,nesretan je.

Doista je veoma ozbiljna situacija moj brate u pogledu namaza i tvojih drugih djela.Doista bi trebao u namazu biti zabrinut,tužan,u strahu i bojazni,a i u drugim ibadetima koje ti je Allah obaveznim učinio.Ti ne znaš da li će od tebe primljeno ijedno dobro djelo,i da li ti je ijedan grijeh oprošten ili ne.Ali ti se i pored toga smiješ i nemaran si u životu i uživaš,a došao ti je jekin-potpuno ubjeđenje da ćeš doći do Vatre: "I svaki će od vas do njega stići!Gospodar tvoj je sigurno tako obavezao".(Merjem 71),a nije ti došao jekin-garancija da ćeš iz Vatre izaći,pa imali ikoga prečeg da dugo plače i tuguje od tebe,sve dok Allah ne primi tvoja djela?I pored svega ovoga,ti ne znaš da li ćeš zoru dočekati ako omrkneš,ni da li ćeš noć dočekati ako osveneš,pa ćeš biti obveseljen Džennetom ili ožalošćen Vatrom.

Ja sam te upozorio,moj brate,na ovu opasnu stvar,jer tvoje je pravo da se ne raduješ ni porodici,ni imetku,niti potomstvu.A zaista je čudno tvoje griješenje,poigravanje i nemar spram ove ozbiljne opasnosti,jer ti svakoga dana i noći možeš biti grubo odveden,svakog časa i u svakom treptaju oka.Očekuj svoj završetak,moj brate i ne budi nemaran naspram ove ogromne opasnosti koja se nad tobom nadvila,jer ti moraš okusiti smrt is njom se susresti.Možda će se spustiti u tvoje dvorište jutrom ili noću,tajno i skriveno,da je nećeš ni primjetiti,te da će te otrgnuti od tvog čitavog imetka,a zatim te odvesti ili ka Džennetu ili ka Vatri.

Ahmed Ibn Hanbel

22.01.2012.

Osobe koje je prokleo Poslanik sallallahu alejhi ve sellem

Preveo: Osman Smajlović (ASUQ, Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka)

KAMATA: Rekao je Poslanik: "Allah je prokleo i onoga koji daje i onoga koji uzima kamatu." (Ahmed,Tirmizi, Hakim, hadis sahih, Sahihu Džami`a, 5093, Albani) A u Ebu Davudovoj predaji stoji: "Poslanik je prokleo onoga koji daje i onoga koji uzima kamatu." (Ebu Davud, hadis sahih, Sahihu Ebu Davud, 2313, Albani)

NARICANJE ZA UMRLIM:

Kada se smrtno razbolio ashab Ebu Musa, njegova supruga je od žalosti počela vikati, a on ju je upitao: "A zar ne znaš šta je rekao Poslanik?’’ Odgovorila je: "Svakako.’’ Potom je ušutjela. Nedugo nakon toga, neko ju je upitao: "Šta je rekao Poslanik?’’ Rekla je: "Zaista je Poslanik prokleo onu koja obrije (glavu zbog smrti bližnjeg), poviče (radi nedaće) i pocijepa  (odjeću kad je zadesi nevolja).’’ (Nesai, hadis sahihu isnad, Albani, Sahihu Nesai, 1867).
Prenosi Ebu Umame da je Poslanik prokleo onu koja grebe svoje lice, cijepa svoju odjeću i priziva nevolju i propast. (Ibn Hiban, Ibn Madže, hadis hasen, Sahihu Džami`a, 5092, Albani)


ALKOHOL:
Rekao je Poslanik: "Allah je prokleo alkohol i onoga ko ga pije, toči, prodaje, onoga kome se prodaje, onoga ko ga pravi, ko ga nosi i kome se nosi.’’ (Ebu Davud, hadis sahih, Sahihu Ebu Davud, 3380, Albani)

PROKLINJANJE ONOGA KO TO NE ZASLUŽUJE:
Prenosi se od Ibn Abbasa da je neki čovjek prokleo vjetar. Rekao je Muslim: "U vrijeme Poslanika vjetar je ‘povukao’ ogrtač čovjeka koji ga je prokleo. Rekao je Poslanik: "Ne čini to. Jer mu je(vjetru) tako naređeno. I zaista onaj koji prokune nešto / nekoga ko to ne zaslužuje, prokletstvo se vraća na njega." (Tirmizi, Ebu Davud, hadis sahih, Silsile Sahihe, 528, Albani).

ŠKORPIJA:
Prenosi Aiša da je Poslanik klanjao i da ga je ugrizla škorpija (akrep) i tada je rekao: "Allah prokleo škorpiju, ne ostavlja klanjača niti onoga koji ne klanja. Ubijte je u Haremu i van njega" (Ibn Madže, hadis sahih,  Sahihu Džami`a,  5908, Albani), a u drugoj predaji stoji: "…ne ostavlja vjerovjesnika niti bilo koga drugoga a da ih ne ugrize." (Taberani, hadis sahih,  Sahihu Džami`a,  5909, Albani).
"Allah je protjerao škorpiju i udaljio od milosti. A poslanik je pojasnio razlog prokletstva: ‘…ne ostavlja klanjača...’ (Fejdu Kadir)."
Poslanikov hadis o dozvoljenosti proklinjanja škorpije ukazuje na dozvoljenost proklinjanja životinja koje uznemiravaju, a proklinjanje životinja poimenično nije dozvoljeno, jer je Poslanik zaprijetio ženi koja je proklela svoju devu i rekao joj je: "Ne putuj zajedno sa nama, jer je ona prokleta." (Šerhu Ibnu Madže Sujuti)


PLJAČKANJE KABURA:
Poslanik je prokleo onoga koji otkopava kabur (Bejheki, hadis sahih, Sahihu Džami`a, 5102, Albani) zbog pljačkanja.

KRIVO UPUĆIVANJE:
Rekao je Poslanik: "Allah je prokleo onoga koji pogrešno uputi slijepca i on skrene sa puta.’’ (Ahmed, hadis sahih, Silsile Sahihe, 3462, Albani)

HOMOSEKSUALIZAM:

Rekao je Poslanik: "Allah je prokleo onoga ko učini djelo Lutova naroda", ponovivši to tri puta. (Ahmed, hadis sahih, Silsile Sahihe, 3462, Albani)

SODOMIJA: Rekao je Poslanik: "Allah je prokleo onoga ko napastuje hajvana (spolni akt, sodomija).’’ (Ahmed, hadis sahih, Silsile Sahihe, 3462, Albani).

ROB KOJI SE PRIPISUJE NEKOM MIMO ONOG KO GA JE OSLOBODIO:

Rekao je Poslanik: "Allah je prokleo onoga roba koji se pripiše nekome drugome mimo onoga koji ga je oslobodio" (Muslim, 1370-20), jer sa oslobađanjem stiče veza-vela kojom se oslobodilac roba tretira kao rod oslobođenom robu jer nasljeđuje oslobođenog roba, ukoliko rob ne imadne šerijatskog nasljednika. Ovaj postupak je zabranjen jer se njime negiraju blagodati (oslobađanje) i gubljenje prava kao što je nasljeđivanje.

NEPOSLUŠNOST RODITELJIMA:

Rekao je Poslanik: "Allah je prokleo onoga ko je neposlušan svojim roditeljima." (Ahmed, hadis sahih, Silsile Sahihe, 3462, Albani)

ORUŽJE:

Jednog dana Poslanik je naišao pored nekih ljudi koji su sjedili i izvlačili sablju iz korica dajući je jedan drugome. Tada je Poslanik rekao: "Zar se neće proći ovoga? I ako neko od vas izvuče sablju, neka je stavi u korice, a potom dadne svome bratu." (Bezar, Ahmed, hadis sahih, Medžmeu Fevaid Hajsemi)
Rekao je Poslanik: "Zaista meleki proklinju onoga ko uperi oštricu prema svome bratu, čak da mu je brat od oca i majke.’’ (Muslim, 2616-125).

LAŽNO PRIPISIVANJE NEKOME MIMO VLASTITOG OCA:

Poslanik je prokleo onoga koji se pripisuje nekome drugome mimo svoga rođenog oca. (Muslim, 1370-20).

OPĆENJE SA SUPRUGOM U ANALNI OTVOR:

Rekao je Poslanik: "Proklet je onaj koji opći sa svojoj ženom u njen analni otvor." (Ebu Davud, hadis hasen, Sahihu Ebu Davud, 2162, Albani).

DUNJALUK:

Rekao je Poslanik: "Zaista je dunjaluk proklet i prokleto je sve ono što je na njemu osim Allahovog zikra, onoga što On voli, učenjaka ili onoga koji se podučava." (Tirmizi, hadis sahih, Sahihu Džamia, 1609, Albani).
Dunjaluk je mrzak Allahu zbog toga što je udaljen od Njega. I prokleto je sve ono što čovjeka zaokuplja i udaljava od Allaha, osim Allahovog zikra i onoga što voli od dobrih djela.
Dunjaluk je ukoren i ne hvali se ništa što je na njemu osim Allahovog zikra, učenjaka i onoga koji se podučava.
Dunjaluk je proklet zato što zavodi ljude svojom ljepotom i naslađivanjem i udaljava ih od robovanja Allahu, a navodi ‘’robovanju’’  strastima. I dunjaluk i sve što je na njemu udaljeni su od Allaha, osim korisnog znanja koje ukazuje na Allaha. I prokletstvo je vezano za dunjalučke obmane, a ne na blagodati i naslađivanje, jer su blagodati i naslađivanje bili dati i poslanicima. (Tuhvetu Ahvezi Mubarekfuri).

VRŠENJE NUŽDE NA STAZI KOJOM PROLAZE LJUDI:

Rekao je Poslanik: "Čuvajte se dviju stvari koje su proklete.’’ Ashabi su upitali: "A ko je su to stvari?’’ Rekao je: "Vršenje nužde na putu kojim ljudi prolaze i u hladovima (gdje se ljudi odmaraju)." (Muslim, 269-68)
Hadis ukazuje da se moramo čuvati ove dvije stvari čije prakticiranje izaziva prokletstvo i čiji su izvršitelji prokleti, a također navedeni postupci zabranjeni su jer uznemiravaju muslimane. (Šerhu Muslim Nevevi)

21.01.2012.

Medvjeđa usluga islamu

Medvjeđa usluga islamu

Piše: Mr. Safet Kuduzović

U vremenu kada islamofobija iz dana u dan poprima nove, negativnije dimenzije, virus vehabofobije energično se širi bh. društvom, a njime su najviše pogođeni zlonamjernici, neznalice i ulizice koji odvališe svoje jezike upozoravajući na opasnost od vehabizma. Prije nekoliko dana na jednom web portalu pročitah naslov "Vehabije veličaju naočare Ibn Usejmina, a ruše mezareve ashaba". U prvi mah pomislih da je neka usijana glava oskrnavila čast mezara nekog od ashaba, pa se obradovah što ima ljudi koji gaje veliku ljubomoru prema najboljoj generaciji muslimana, iako je naslov prilično provokantan. Međutim, radost kratko potraja budući da sami početak ovog "nučnog opusa" ukazuje da se radi o notornom laiku i zlonamjerniku.

 

Spomenuti anonimus (jer se nije potpisao ispod teksta, iako se najvjerovatnije radi o izvjesnom Samiju Džeki koji slovi kao najradikalniji "vehabofob" na našim prostorima) konstatira: "Približava nam se dan mevluda, svi muslimani svijeta se raduju rođenju Poslanika, a.s., pripremaju se za proslavu dana kada je rođena milost svim svjetovima. Za razliku od njih, pripadnici vehabijske sekte počinju intenzivirati napade na one koji vole Božijeg Poslanika, a.s., i raduju se zbog njegovog rođenja."

Što se tiče proslave mevluda, taj "ibadet" nisu poznavali muslimani u prva tri stoljeća islama, već se radi od vještoj podvali fatimija (šiitska sekta) koja slavi kako rođendan Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako i rođendan Alije, Hasana i Husejina, radijallahu anhum. Svaki ibadet koji nisu poznavale najbolje generacije muslimana na čelu sa ashabima, u čiju "odbranu" je bezrezervno stao autor ovoga teksta, jeste batil –ništavan, u protivnom dopunjavamo u vjeri Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i odabrana pokoljenja ovoga ummeta.

Allah se smilovao imamu Maliku koji je rekao: “Ko uvede u islam neku novotariju, smatrajući je lijepom, potvorio je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je pronevjerio svoje poslanstvo, jer Uzvišeni Allah kaže: 'Danas sam vam vašu vjeru upotpunio.' Šta tada nije bilo od vjere (u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ashaba), nije ni danas vjera.” (Vidjeti: El-Iatisam, 1/62 i 2/368, od imama Šatibija. Mišljenje slično ovome izrekao je i Ibn Hazm. Vidjeti: El-Ihkam, 6/255)

Hoće li autor ovog teksta uputiti istu kritiku prvim generacijama muslimana koji su "hladnokrvno" dočekivali i ispraćali rođendan Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a da tom prilikom nisu ni tekbir donijeli niti ilahiju spjevali, niti suzu pustili. Da li i oni ruše ličnost Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili ovi aršini vrijede isključivo za tzv. vehabije?

Dalje, ko može pouzdano kazati kada je rođen Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem?! Tu tvrdnju mora potkrijepiti vjerodostojnim predanjem od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, ili barem nekog ashaba. Bujrum, neka ljubitelji mevluda izvole pa nam predoče vjerodostoju predaju koja govori o datumu rođenja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u protivnom se radi o nagađanju i pretpostavkama. Ovo je izazov ispred kojeg ljubitelji i zagovornici mevluda stoje paralizirani i ne mogu dati zadovoljavajući odgovor. Naročito ako znamo da postoje velika razilaženja oko tog dana (osim što su učenjaci složni da se radi o ponedjeljku, što se navodi u hadisu koji bilježi Muslim, 1162). Neki tvrde da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rođen drugog, neki osmog, neki desetog, neki dvanaestog, neki sedamnaestog, neki osamnaestog, neki dvadeset prvog ili drugog rebiul-evvela. Sva ova mišljenja navodi Ibn Redžeb, a zatim kaže: "Većina smatra da je rođen dvanaestog." (Vidjeti: Letaiful-mearif, str. 184-185)
Isto tako, postoji razilaženje u kojem je mjesecu rođen Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Naime, neki smatraju da je rođen u ramazanu, neki u redžebu, a neki u rebiul-evvelu, što je mišljenje većine. (Vidjeti: Letaiful-mearif, str. 184).

Također, postoje velika razilaženja o datumu preseljenja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedni smatraju da je na ahiret prelesio drugog, drugi dvanaestog, treći trinaestog, četvrti petnaestog, a u vezi s tim Ibn Redžeb kaže: "Ono što je poznato kod ljudi jeste da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preselio na ahiret dvanaestog rebiul-evvela." (Vidjeti: Letaiful-mearif, str. 212). Dakle, po mišljenju većine, kada slavimo dan u kojem se rodio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mi u isto vrijeme slavimo i dan u kojem je preselio na ahiret, pa za kakvom logikom se povodimo. Zar nije preče sjesti i plakati zbog rastanka sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, koji je rekao: "Kada nekoga od vas pogodi nedaća, neka se sjeti svoje nedaće u meni (tj. moje smrti), to je najveća nedaća." (Darimi i Taberani, sa dobrim lancem prenosilaca)

Ulema je složna da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preselio na ahiret u rebiul-evvelu i u tom pogledu nema nikakvih razilaženja, kako kaže Ibn Redžeb, za razliku od rođenja. A što se tiče datuma, najpoznatije je mišljenje u kojem se navodi da je dvanaestog rebiul-evvela. (Vidjeti: Letaiful-mearif, str. 212).

Niko ne može kategorički tvrditi kojeg je datuma umro Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, što je, po nekakvoj logici trebalo biti preneseno, jer kada je umro, umro je najbolji Poslanik i Vjerovjesnik, pa onda kako da bude prenesen datum rođenja, jer nije rođen kao poslanik?!

Nepoznavanje pouzdanog datuma rođenja Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, aludira na to da ashabi, tabiini i oni koji su ih slijedili, nisu tom danu posvećivali nikakvu pažnju, u protivnom bi se složili o kojem se danu radi, kao što se slažu po pitanju dva Bajrama, Ašure, Arefata i sl.

U daljem tekstu Sami kaže: "Dok muslimani čuvaju uspomenu na Poslanika, a.s.,  vehabije užurbano ruše i uništavaju sve ono što ima veze sa Poslanikom, a.s. Često ih čujemo kako pozivaju na rušenje mezareva."

Gdje to tzv. vehabije ruše mezare? Očekujemo od autora da će se barem zacrvenjeti, to bi bilo ljudski od njega. U prilog je stavio sliku medinskog mezarja "Bekia" i ispod njega napisao sljedeće: "Porušeni mezarevi ashaba, majki vjernika, tabi'ina i velike islamske uleme. Mezarje Beki'a".

Našem kuburiji Samiju Džeki ne odgovaraju mezari na kojima nema građevina, kupola, mramora i sl., stoga mezar koji je obilježen kamenom i nije uzvišen smatra ruševinom!!!
Poslušajmo nekoliko vjerodostojnih hadisa koji iz temelja ruše Džekina ubjeđenja:
- Alija prenosi da mu je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Ne ostavi ni jednog kipa a da ga ne uništiš, niti ijedan izdignut mezar a da ga ne poravnaš." (Muslim, 969)

- Fadale b. Ubejd kaže: "Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako naređuje poravnavanje kabura." (Muslim, 965)

- Džabir prenosi da je kabur Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, izdignut oko jednog pedlja. (Ibn Hibban i Bejheki. Šejh Šuajb ovaj hadis ocjenjuje autentičnim.)

- Džabir kaže: "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se sjedi na kaburu ili da se gradi na njemu." (Muslim, 970) Kod imam Hakima u El-Mustedreku stoji dodatak: "...i zabranio je da se piše po kaburu". (Hakim, 1/525/1369, i ocjenjuje ovaj hadis ispravnim, kao i Zehebi).

- Kada je preselio Osman b. Mazun, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo je veliki kamen i njime obilježio mezar i rekao: "Da znam gdje je mezar moga brata i da ukopam njegove bližnje pored njega."
Ebu Davud, str. 749/3206, i Bejheki, 3/412/6535. Hafiz Askalani ovu predaju smatra dobrom. Vidjeti: Et-Telhisul-habir, 2/696.

- Enes prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obilježio kabur Osmana b. Mazuna povećim kamenom. (Ibn Madže 1561. Imam El-Busiri ovu predaju smatra dobrom.)

Ako realno i objektivno pogledamo u mezare Bekie, vidjet ćemo da njihov izgled savršeno odgovara onome što se navodi u citiranim hadisima.

Nakon ovih predanja iz najautentičnijih hadiskih zbirki, možemo shvatiti pakost, podlost i nepravdu koju čine laička pera želeći predstaviti tzv. vehabije neprijateljima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba i islama. Pitam autora, kojeg je usmjerenja bio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je zabranjivao građenje na kaburu, njegovo izdignuće i pisanje po njemu. Da li si svjestan da si ti, ustvari, najveći rušitelji sunneta i prakse ashaba, a potom liješ krokodilske suze što na medinskim kaburima nema turbeta i mauzoleja na kojima će svijet svetkovati!!

Učenjaci hanefijske, malikijske, šafijske i hanbelijske pravne škole smatraju da je lijepo izdignuti kabur samo za jedan pedalj. (Vidjeti: Tebjinul-hakaik, 1/246, El-Kavaninul-fikhijje, str. 66, El-Medžmua, 5/263, El-Mugni, 3/435)

S obzirom da autor piše na stranici koja, navodno, nosi naziv "Institut Ebu Hanife", postavljamo mu pitanje: Ako već slijediš hanefijsku pravnu školu, kako onda možeš tražiti obilježavanje kabura, jer to je pokuđeno po mišljenju hanefijskih učenjaka?! (Vidjeti: Bedaeus-sanaia, 1/320 i Tebjinul-hakaik, 1/246) To je zloupotreba mezheba i maskiranje Ebu Hanifom i hanefijskim pravnicima.

Ebu Hanife je prezirao gradnju na kaburu i njegovo obilježavanje, a Ebu Jusuf  je prezirao da se piše po kaburu. Ovako spominje imam El-Kasani u svome djelu Bedaeus-sanaia, 1/320, a on kod hanefijskih učenjaka nosi nadimak "Poglavar-uleme").

Da li ti, čovječe, imalo osjećaš grižu savjesti i da li se bojiš Uzvišenog Allaha kada nasrćeš na čast muslimana i potvaraš ih, s jedne strane, a prodaješ maglu i izigravaš se razumom muslimanskih masa, s druge strane. Koliko je samo onih koje si u zabludu odveo svojim neistinama govoreći protiv "vehabija". Bojim se da si ti ubačeni element koji ima zadatak rasturiti muslimane i oslabiti njihovo pohabano jedinstvo, pa si počeo od onih koji tvome ukusu djeluju kao najradikalniji. Tvoj rad na razjedinjavanju muslimana pozdravit će nevjernici svih vrsta i boja, jer na zlu koje činiš ovome ummetu pozavidjet će ti čak i cionisti.

Zatim, Sami Džeko vehabijama pripisuje licemjerstvo, jer su napravili muzej nekom od velikih učenjaka. Ako si tako ljubomoran na tevhid (Allahovu jednoću) i ne želiš da ljudi pretjeruju u ljubavi prema šejhovima, onda prvo moraš osuditi svoje simpatizere, šiije i sufije, koji su svoju ulemu proglasili nepogrešivom i koji im se besprijekorno pokoravaju. Osudi sve vrste širka, kufra i novotarija koji se čine na kaburima, potom kopaj po internetu i traži šta je iza sebe ostavio neko od "vehabijskih" velikana. Možda iskopaš kakav vrijedan unikat.

Kada su u pitanju zablude najvećih dimenzija, šutiš kao zaliven, potom se hvataš za naočale i pero šejha Usejmina. Ma nije problem pero kao pero, već je tvoja nedaća u onome što je pero pisalo. Problem je u tome što je šejhul-islam ovoga vremena, Muhammed b. Salih el-Usejmin, svojom džihadskom olovkom, uz veliku islamsku etiku, srušio temelje tvojih ubjeđenja, pa ti sada smeta i njegovo pero pohranjeno u nekakvom muzeju.

Kako god da bilo, šejh El-Usejmin je imam ovoga vremena i njemu neće nauditi prigovor miskina i neznalica koliko god ih bilo, a tebi savjetujem da obuzdaš svoje strasti i pročitaš nešto od šejha El-Usejmina pa tek onda sudiš, ako uopće imaš pravo suditi ovom velikanu.

Potom Sami kaže: "Zašto Kube Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, mezara treba uništiti, a Ibn Usejminu izgraditi muzej?"

Odgovor: Zato što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio gradnju na kaburu, a nije zabranio gradnju muzeja ispod kojeg nema kabura. Zato što ljudi obožavaju kabure, a niko ne obožava naočare svoga šejha, pa čak ni tvoji ljubimci sufije. Prije nego što nešto napiše, kaže ili drugog osudi, musliman je dužan da se pouči abecedi svoje vjere, a ne da paušalno i proizvoljno nasrće na čast uleme i muslimana bez ikakvih argumenata i znanja.

Tako je jednostavno odgovoriti na sumnje i podvale kojima se služi Džeko blateći tzv. vehabije. Međutim, dostojanstvo i razum daija u BiH im ne dozvoljavaju da reaguju na svaku njegovu izjavu. Bilo kako bilo, neće nas iznenaditi ako Dodik ili neka antivehabijska obavještajna služba imenuju Džeku kao stručnog savjetnika, budući u svojoj prljavoj raboti nema jakog konkurenta.

Allaha molim da nas zaštiti od zla pakosnika i neznalica. Amin!

16.01.2012.

Al Mulk-Vlast-(audio,tekstualno)

 

SURA 67

Vlast – Al-Mulk Mekka – 30 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1.Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! –

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

 

2. Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; - On je Silni, Onaj koji prašta

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

 

3. Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatakا

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ

 

4. zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

 

5. Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ

 

6. A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je džehennem, užasno je ono boravište!

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

 

7. Kad budu u nj. bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati,

إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ

 

8. gotovo da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci, stračari u njemu će je upitati: ”Zar nije niko dolazio da vas opominje?”

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ

 

9. “Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao”- odgovoriće - ,”a mi smo poricali i govorili: Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!”

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ

 

10. I reći će: ”Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima džehennema bili!”

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

 

11. I oni će priznati da su bili navjernici – pa, stanovnici džehennama ognjenog daleko bili!”

فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ

 

12. Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi – oprost i nagrada velika!

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

 

13. Govorili vi tiho ili glasno – pa, On sigurno zna svačije misli!

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

 

14. A kako i nebi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten.

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

 

15. On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje,Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

 

16. Jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada neće u zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti?

أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

 

17. Ili, jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja

أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

 

18. A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna Moja!

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

 

19. Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Smo ih Milostivi drži; On zaista, sve dobro vidi.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ

 

20. Ili ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim Milostivog? – Nevjernici su samo obmanuti.

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ

 

21. Ili, ko je taj koji će vas nahraniti, ako On hranu Svoju uskrati? - Ali, oni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine.

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ

 

22. Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji pravim putem uspravno ide?

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

 

23. Reci:”On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!”

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

 

24. Reci:”On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim ćete se sakupiti.”

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

 

25. A oni govore:”Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!”

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

 

26. Reci:”Sam Allah zna! A ja sam dužan samo da javno opominjem.”

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ

 

27. Kad je izbliza ugledaju, jad će prekriti lica onih koji nisu vjerovali i biće rečeno :”Evo ovo je ono što ste požurivali!”

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ

 

28. Reci:”Kažite vi meni: ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od neizdržljive patnje zaštiti?”

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

 

29. Reci:”On je Milostivi, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo, a vi ćete sigurno saznati ko je u očitoj zabludi.”

قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

 

30. Reci:”Šta mislite, ako vam vode presuše – ko će vam tekuću vodu dati?”

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ

 

 

14.01.2012.

Kakav je propis klanjanja iza imama za kojeg smatramo da je novotar ?-vezano za BiH


Noviji postovi | Stariji postovi

AlHaqqa
<< 09/2014 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Islamske stranice

OUSehara-Audio predavanja

Abdul Aziz Bin Baz vrline i odlike
Tajna života
Odgoj duše
Halali svome bratu
Bračna intima-Kako savladati bračne probleme
Odgojni karakter
facebook propis
Dan koji će trajati 50 000 godina
I svi se čvrsto Allahovog užeta držite
Islamski brak
Kako biti uzorit supružnik
Kako do primljenog ibadeta
Kako je dovio Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem
Ko su alevije
Kur'an i razmišljanje o Kur'anu
Kur'anske staze sreće
O Klonulosti 1
O Klonulosti 2
O Klonulosti 3
Karakteristike prve skupine muslimana
Nabil el Awadi-Sestro muslimanko!
Nagradna igra-smješno
Najbolji primjer ljubavi u ime Allaha
O mjesecu Ramazanu
Obraćanje Jusufa el Kardavija
Omladina u hladu Allaha dželešanuhu na Sudnjem danu
Osobenosti ljudi koji nose aqidu Ehli sunnet vel džemat
Očuvanje prirodne fitre čovjeka
Propisi vezani za namaz
Ramazan nova stranica mog života
Ljubav prema ashabim
Savremena pitanja o Islamu-Islam i žena-1
Savremena pitanja o Islamu-Islam i žena-2
Hurije Džennetske ljepotice
Allahova veličina
Snagom vjere protiv fašizma na putu do Dženneta
Sura Jusuf-Sura sabura (Bosanski)
Sura Jusuf-Sura sabura
Tefsir sure Hudžurat
Veličanje Allaha subhanehu ve te'ala
Zavist i njene posljedice
Životopis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem
Životopis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem-1
I nemojte nikako da vas prevari,obmane i zaokupi dunjalučki život
Ko su alevije
Uvod u metn-Tri osnovna načela
Zavist - gutac dobrih djela
Put upute-Put svijetla
Ispravno određivanje Ramazana propisi objašnjenje i savjet
Višeženstvo-Poligamija
Druženje sa Sa'd ibn Muazom radijAllahu anhu.mp3
Razumjevanje prioriteta u Islamu
Itikaf 2013-1 dan
Itikaf 2013-2 dan
Itikaf 2013-3 dan
Itikaf 2013-4 dan
Itikaf 2013-5 dan
Itikaf 2013-6 dan
Itikaf 2013-7 dan
Itikaf 2013-8 dan
Itikaf 2013-9 dan
Itikaf 2013-10 dan
Uticaj šiizma u BiH
Pokoravanje Allahu u svjetlu Kitaba i sunneta
Egipat_Sirija poruke i pouke
Džibrilov hadis
Džibrilov hadis 1
Spoznaja Allaha
Greške u Ibadetima 1
Greške u Ibadetima
Nijjet
Sira-Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor
Život Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem
Greške žena-Talak
Osobina Poslanika sallallahu alejhi ve sellem-Milost
Zaista su vjernici braća pa popravite medjusobne razmirnice
Predznaci Sudnjeg dana-Pojava dedžala
Osvrt na bitnost emaneta
Lažno Božanstvo
Hajrudin Ahmetović-Stanje popuštanja i slabljenja u vjeri
Životopis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem-Djetinjstvo Poslanika
Širk je najveći zulum
Kada čovjek umre prate ga do kabura tri stvari
Govor o šejhul-Islamu ibn Tejmijji rahimehullah
Obaveznost održavanja rodbinskih veza-Naši Roditelji-
Put propasti
Čuvaj Allaha pa će i On čuvati tebe
Ispravnost postupanja Selmana el Farisija radijAllahu anhu
Poglavlje-Izvršavanje šerijatskih kazni
Petak-odlike petka
O fudbalu sportu
Poglavlje Izvršavanje šerijatskih kazni-2
Snagom Kur'ana do savršenstva duše

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
969243

Powered by Blogger.ba